Posted in VõruKoja uudised

06.12.2023 – 13:00 – Rahvusvaheline Puuetega Inimeste Päev Võru Kandles

Views: 7

Posted in VõruKoja uudised

Taas kunstiring alates 04.10.2023

Head kunsti inimesed, taas alustame kunstiringiga kunstiteraapiat.

Esimene kord on  04.oktoober.2023 kell 9.30

Võru Pensionäride Päevakeskuses.

Juhendajaks endiselt Liisu Tool.

Views: 0

Posted in Kasulikku infot

Väimelas ujulas saab käia taas alates 15.09.2023

Taas on võimalik Võrumaa Puuetega Inimeste Koja liikmesühingute liikmetel käia ujumas Väimela ujulas

reedeti alates 15.sept. 2023 kell 13.30-14.15 ehk vanadel aegadel.

Ikka tuletan meelde,et enne basseini minekut on kohustuslik end pesta.

Head ujumist!

Views: 2

Posted in VõruKoja uudised

Tegevustoetuste esitamise tähtaeg Võru Linnavalitsusele 02.10.2023

Taotlus esitatakse Võru linnaportaali kaudu 1. oktoobriks. Toetus antakse järgmiseks eelarveaastaks. Toetuse andmise otsustab linnavalitsus oma korraldusega hiljemalt ühe kuu jooksul pärast linna eelarve vastuvõtmist. Toetuse saaja esitab aruande toetuse andmise aastale järgneval aastal.

Avalduse saab esitada siit: https://piksel.ee/spoku/voru/tegevustoetus_sotsiaaltoo_2024

Kontakt:
sotsiaaltööosakonna juhataja Terje Kanger,
tel: 5307 6521,
e-post: terje.kanger@voru.ee@voru.ee

Tegevustoetuste andmise kord: https://www.riigiteataja.ee/akt/405072022002?leiaKehtiv

Tegevustoetuse andmise kord sätestab, et toetust võivad taotleda füüsilisest isikust ettevõtjad, mittetulundusühingud ja sihtasutused, kui tegevus, millele toetust taotletakse või sellest tulenev kasu on suunatud Võru linna elanikele. Toetuse andmise eesmärk on sotsiaaltööalase tegevuse toetamine ning erinevate vajadustega elanike gruppidele vaba aja sisustamiseks paremate tingimuste loomine.

Views: 22

Posted in Võrumaa Lihasehaiged

Võrumaa Lihasehaigete Seltsi üldkoosolek toimub 11. september kell 13.00 Jaagumäe Toidukeskuses

Võrumaa Lihasehaigete Seltsi üldkoosolek

toimub 11. september kell 13.00

Jaagumäe Toidukeskuse söögisaalis (põrsaste juures) Koidula 7.

Päevakord: 2022. a.

majandusaasta aruande tutvustamine ja kinnitamine.

2023.a. ürituste tutvustamine.

  • Liikmemaksude tasumine
  • Muud küsimused
  • Uute liikmete tutvustamine

Juhatus

Views: 0

Posted in VõruKoja uudised

15.06.2023 – Võrumaa Puuetega Inimeste Koja suvepäev

Views: 23

Posted in Võrumaa Südamesõbrad

MTÜ Võrumaa Südamesõprade Seltsi 2023. a. üldkoosolek

MTÜ Võrumaa Südamesõprade Seltsi 2023. a. üldkoosolek

N 18. mail Võru Pensionäride Päevakeskuses kell 13

1. 2022.a. majandusaruanne, selle kinnitamine

2. 2023.a. planeeritud üritused

3. Hääletamine liikmemaksu suuruse kohta.

4. Juhatuse liikme valimised.

Seltsi liikmed on oodatud osalema.

Views: 10

Posted in Võrumaa Reumaühing

Võrumaa Reumahaigete Ühingu üldkoosolek

Võrumaa Reumahaigete Ühingu üldkoosolek toimub

04.mai 2023 kell 13

Võru Pensionäride Päevakeskuses

Palun kõigil osa võtta!

Views: 2

Posted in Kasulikku infot

Võrumaa Puuetega Inimeste Koja esindaja osales I Võrukeste kongressil

Võrumaa Puuetega Inimeste Koja juhatuse esimees osales

22.04.2023 I Võrukeste kongressil.

Views: 2

Posted in Võrumaa Vaegkuuljad

11.05.2023 – Maalehe eakate festival Tartus

Võrumaa Sõprade Selts korraldab väljasõidu

Tartusse Maalehe eakate Festivalile

neljapäeval, 11.mai. 2023

Kava: https://events.delfimeedia.ee/eakate_festival_2023

Registreerumine telefonil: 5-2-3-0-8-0-8 SMS või e-post: osale@vorumaa.eu

ja Facebookis: https://www.facebook.com/groups/reisile/posts/532644825726290

NB! Kohtade arv on piiratud.

Views: 48