Võrumaa Lihasehaigete Seltsi üldkoosolek toimub 11. september kell 13.00 Jaagumäe Toidukeskuses

Võrumaa Lihasehaigete Seltsi üldkoosolek

toimub 11. september kell 13.00

Jaagumäe Toidukeskuse söögisaalis (põrsaste juures) Koidula 7.

Päevakord: 2022. a.

majandusaasta aruande tutvustamine ja kinnitamine.

2023.a. ürituste tutvustamine.

  • Liikmemaksude tasumine
  • Muud küsimused
  • Uute liikmete tutvustamine

Juhatus

Views: 0