Muud kasulikku

MUUD KASULIKKU
23-04-2018 - 12:43 - Uudised – Hea Kodanik - Homme tähistatakse moerevolutsiooni päeva

24. aprillil viis aastat tagasi varises Bangladeshi pealinna lähistel kokku Rana Plaza tehasekompleks. Surma sai 1133 inimest ja vigastada veel tuhandeid inimesi. Selle päeva mälestuseks küsivad tarbijad 24. aprillil üle maailma “Kes minu riided tegi?” Rana Plaza tehases valmistati mitmete tuntud brändide tooteid, kes väitsid, et ei teadnud tehase olukorrast ega halbadest töötingimustest, kuna tegu […]

The post Homme tähistatakse moerevolutsiooni päeva appeared first on Hea Kodanik.

23-04-2018 - 10:53 - Uudised – Hea Kodanik - Vabaühenduste Liidus 17. nädalal

Esmaspäev Alari kohtub Riigikantseleis ministeeriumidega, et arutada AVP tegevuste ideid. Teisipäev Alari kohtub Euroopa Nõukogu korruptsioonivastase riikide ühenduse GRECO esindajatega, kes viivad läbi Eesti järjekordset hindamist. Alari osaleb justiitsministeeriumis vägivallaennetuse autasu laureaatide valimises. Alari arutab siseministeeriumiga vabaühenduste rahastamise ja eriti strateegilise partnerluse tulevikku. Kolmapäev Alari osaleb Swedbanki annetuskeskkonna üritusel. Neljapäev Kai ja Alari osalevad kodanikuühiskonna […]

The post Vabaühenduste Liidus 17. nädalal appeared first on Hea Kodanik.

23-04-2018 - 10:41 - Uudised – Hea Kodanik - Avatud Eesti Fondi XXI Koosmeele auhinna pälvis kirikuõpetaja Annika Laats

Avatud Eesti Fond andis 19. aprillil üle oma 21. Koosmeele auhinna, mille laureaadiks on Harju-Risti kirikuõpetaja Annika Laats. Fond tunnustab Laatsi tema vankumatu soovi eest otsida positiivset ühisosa ka siis, kui väärtuskonfliktid tunduvad ületamatutena. 1997. aastal loodud Koosmeele auhinnaga tänab Avatud Eesti Fond oma igakevadisel sünnipäeval neid inimesi, vabaühendusi ja organisatsioone, kes on aidanud kaasa Eesti avatusele ja vabakonna tugevnemisele.  […]

The post Avatud Eesti Fondi XXI Koosmeele auhinna pälvis kirikuõpetaja Annika Laats appeared first on Hea Kodanik.

22-04-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Maksundus - Igasugust regulaarset liikumist ei saa töötajale hüvitada
22-04-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Uudised - Maksuhalduri tasuta koolitused mais 2018
Alanud on registreerimine mais 2018 toimuvatele maksu- ja tolliameti tasuta koolitustele üle Eesti.
22-04-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Uudised - Digiareng kui Eesti tööstuse kitsaskoht
Eesti tööstusettevõtete vähene aktiivsus enda töötajate arendamisel võib endaga peagi kaasa tuua olukorra, kus ei jagu vajalike digioskustega töötajaid masinaid juhtima, kirjutab tööandjate keskliidu kommunikatsiooniprojektide juht Martin Hanson.
19-04-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Uudised - Bürokraatlikke nõudeid hulgaliselt vähem
Vabariigi Valitsus kiitis hiljuti heaks nullbürokraatia rakkerühma kahe aasta töö aruande, millest selgub, et riik on praeguseks ellu viinud 92 ettevõtjate esitatud bürokraatia vähendamise ettepanekut.
19-04-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Uudised - Tööjõuturg on jõudnud ebatervisliku kuumuseni
Eesti tööandjate keskliit annab alates sellest aastast (2018) välja kvartaalset tööjõupuuduse termomeetrit.
19-04-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Maksundus - Tervishoiuspetsialisti diplomi olemasolu tõendamine
Küsimus: tööandja hüvitab töötaja tervise edendamisega seotud spetsialisti teenuse kulu.
19-04-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Uudised - Eesti tööhõive oli mullu üks Euroopa Liidu kõrgeimaid
Eesti tööhõive vanusegrupis 20-64 oli mullu 78,7 protsendi juures üks Euroopa Liidu kõrgeimad; Eestist kõrgem oli see vaid kolmes liikmesriigis. Kõrgeim oli tööhõive 81,8 protsenti Rootsis, 78,2 protsenti Ühendkuningriigis ning 79,2 protsenti Saksamaal.
19-04-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Maksundus - Mida võidab ja mida kaotab tööandja auto ümbervormistamisega isiklikuks sõiduautoks
19-04-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Uudised - Möödunud aastal ettevõtete võlg kahanes ja majapidamiste oma kasvas
Ettevõtete võlakohustused vähenesid, kuna põhivarainvesteeringute tase on madal ja ettevõtted suudavad investeeringuid rahastada omavahenditest Eesti ettevõtete laenamine Eestist suurenes, välismaalt vähenes Majapidamised laenavad hoogsalt nii kinnisvara ostuks kui ka tarbimiseks Välismaale paigutati 2017.
19-04-2018 - 06:21 - Töötukassa - Eesti ja Läti tööandjad ja tööotsijad kohtuvad Liivimaa Töömessil

Liivimaa Töömessi eesmärk on viia kokku kahe riigi, Eesti ja Läti tööotsijad ning tööandjad. Messile tuleb kokku 37 tööandjat, neist kaheksa Lätist, pakkumisel on ligi 1000 töökohta ning erinevaid ameteid on üle poolesaja.

Eesti Töötukassa Valgamaa osakonna juhataja Merike Metsavase sõnul on Liivimaa Töömess atraktiivne tööandjate seas, sest just siin on võimalus leida mõlema riigikeele oskusega töötajaid.

„Sel aastal pöörame erilist tähelepanu uute oskuste omandamisele, see tähendab, et tutvustame kutse- ja tasemeõppe võimalusi nii tööotsijatele kui ka töötavatele inimestele,“ lisas Metsavas.

Kolmandik tööandjatest on Liivimaa töömessil esimest korda ning esindatud on väga erinevad valdkonnad. Tööandjad otsivad nii erialase väljaõppeta inimesi kui ka kindlate erialade spetsialiste, pakutakse ka suviseid hooajatöid, mis sobivad hästi just noortele. Mitmed tööandjad on valmis tööd ja praktikakohti pakkuma vähenenud töövõimega inimestele. Lisaks tutvustab Noorsootöökeskus TANKLA noortele suvel malevas töötamise võimalusi. 

Maksu- ja Tolliamet räägib messikülastajaile tulumaksumuudatustest ning Eesti Töötukassa tutvustab Eestis töötamise võimalusi ja tingimusi. Töötukassa ettekanne on vene keeles ja suunatud eelkõige Lätis elavatele tööotsijatele. Kogu messi ajal jagatakse karjäärialast nõu ja abi nii kandideerimisdokumentide koostamisel kui teistes karjäärivalikutega seonduvates küsimustes, töötukassa EURES nõustajalt saab infot õppimise, elu- ja töötingimuste kohta Euroopas.

Messi kava ning tööandjate ja koostööpartnerite info leiate töömesside veebilehelt: http://toomess.ee/toomessid-2018/liivimaa-1904

Liivimaa  töömessi kaasrahastatakse INTERREG Eesti-Läti piiriülese koostöö programmist „Eesti-Läti tööturgude integreerimise ja piiriülese töötamise toetamine“.

18-04-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Uudised - Riigikogu ei toetanud lahja alkoholi aktsiisi muutmist
18-04-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Maksundus - Välisriigi ettevõtetel on aeg esitada Soomes tuludeklaratsioon
Välisriigi ettevõte peab esitama Soome Maksuametile tuludeklaratsiooni või oma äritegevuse selgituse hiljemalt 30.4.2018, kui majandusaasta on lõppenud 31.12.2017. Kui ettevõte jätab tuludeklaratsiooni või selgituse üldse esitamata, on selle tagajärg harilikult maksuviivise nõudmine ja ettemaksuregistrist eemaldamine.
18-04-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Uudised - Eesti tõhustab maksudest kõrvalehoidumise vastaseid reegleid
Rahandusministeerium saatis kooskõlastusringile tulumaksuseaduse muudatused, millega kehtestatakse täiendavad reeglid maksudest kõrvalehoidumise vastu võitlemiseks.
18-04-2018 - 07:50 - Uudised – Hea Kodanik - Rahvaalgatus.ee – kahe aastaga Eesti e-osalemise lipulaevaks!

Rahvaalgatus.ee on kujunenud tänu oma pidevalt kasvavale kasutajaskonnale ja mitmekesistuvatele algatuste teemadele Eesti (e-)demokraatia lipulaevaks ja osalemise eeskujuplatvormiks. Rahvusvahelistes avatud valitsemise ringkondades tuuakse rahvaalgatusveebi hea eeskujuna digiajastu koosloomest.   Kahe aastaga on rahvaalgatus.ee kaudu parlamenti saadetud 16 algatust peamiselt tervise, hoolekande ja keskkonna teemadel. Viimane algatus, mis sai nõutud 1000 digiallkirja kokku, on Eesti Rohelise Liikumise […]

The post Rahvaalgatus.ee – kahe aastaga Eesti e-osalemise lipulaevaks! appeared first on Hea Kodanik.

18-04-2018 - 07:47 - Uudised – Hea Kodanik - Mondo vabatahtlikud toetasid Keenias erivajadustega lapsi ja nende õpetajaid

Aprilli alguses naasesid Keeniast, Shianda külast kodumaale Mondo vabatahtlikud, eripedagoog Maria Tomson ja füsioterapeut Hille Maas. Lähetuse raames töötasid nad Rise and Shine koolis. Tegemist on piirkonna ainsa erivajadustega lastele mõeldud kooliga. Lähetuse eesmärgiks oli kogemuste ja teadmiste edasiandmine kooli õpetajatele ning seeläbi kooli taseme tõstmine erivajadustega laste õpetamisel.  Vabatahtlikud koostasid paljudele õpilastele individuaalsed tegevuskavad, eesmärgistati […]

The post Mondo vabatahtlikud toetasid Keenias erivajadustega lapsi ja nende õpetajaid appeared first on Hea Kodanik.

17-04-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Uudised - Eesti ettevõtteist peaaegu pooled peavad end uuendusmeelseks
Ettevõtete innovatsiooniuuringu andmeil olid 2016. aastal 47,7% Eesti ettevõtteist uuenduslikud, teatab statistikaamet. Aktiivsemad uuenduste elluviijad on tööstussektori ettevõtted. Tehnoloogiliselt uuenduslik ettevõte tuli vaatlusperioodil turule uute toodete või teenustega või panustas ettevõtte põhi- või tugiprotsesside täiustamisse, efektiivsemaks muutmisse. 2016.
17-04-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Uudised - Kütusepettuses kahtlustatavad võeti vahi alla
Maksu- ja Tolliameti (MTA) uurimisosakonna ametnikud pidasid aprilli alguses kriminaalasjas kinni kuus isikut, keda kahtlustatakse kütusega seotud käibemaksupettuses, mille tulemusel varjati maksukohustust pea 800 000 euro ulatuses. Kolm kahtlustatavat võeti prokuratuuri taotlusel vahi alla. MTA uurimisosakonna talitusejuhataja Terje Langi sõnul tuvastati kriminaalmenetluse käigus, et grupp inimesi korraldas 2017.
17-04-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Uudised - Maksuhaldur plaanib käivitada laiapõhjalise maksutahte uuringu
Maksu- ja tolliamet (MTA) plaanib käesoleval aastal käivitada laiapõhjalise maksutahte uuringu, kirjutab Eesti Päevaleht. "Tahame sel aastal käivitada laiapõhjalise maksutahte uuringu.
17-04-2018 - 01:46 - Töötukassa - Läänemaa töömess ootab osalema

Töömessile on oodatud kõik huvilised, ka töötavad inimesed, kes on uue töökoha otsingul või mõelnud töökoha vahetusele. Messil on oma ettevõtet tutvustamas ja töökohti vahendamas ligi 30 tööandjat. Tööpakkumisi on erinevates valdkondades, vahendatakse ka hooajatööd ning mitmed tööandjad on valmis värbama vähenenud töövõimega inimesi ja noori.

„Messi külastajad saavad tööandjatega silmast silma kohtuda ja otse suhelda, see on hea võimalus töötingimuste üle arutada, esitada küsimusi töötasu kohta ning sõlmida kokkuleppeid,“ kirjeldas messi võimalusi töötukassa Läänemaa osakonna juhataja Evelin Kullison.

Tööpakkumiste kõrval leiab messilt ka töötukassa karjäärinõustajad, kelle juures on võimalik oma oskusi analüüsida ning saada teavet õppimis- ja enesetäiendamise võimaluste kohta; küsida töötukassa EURES spetsialistilt infot välismaal töötamise kohta ja võtta osa päeva vältel toimuvatest teematubadest.

Tööandjate kõrval osalevad messil ka Eesti Töötukassa head koostööpartnerid Lääne-Eesti Arenduskeskus, Maksu- ja Tolliamet, Tööinspektsioon, Haapsalu Kutsehariduskeskus, Rajaleidja jt, kes messikülalistele vajalikku infot jagavad ja küsimustele vastavad.

Messil osalemine on kõigile tasuta.

Messi kava ning tööandjate ja koostööpartnerite info leiate töömesside veebilehelt: http://www.toomess.ee/toomessid-2018/laanemaa-1704  

16-04-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Maksundus - MOSS-erikorra küsimused ja vastused
Mis muutus alates 2015. aastast käibe toimumise koha reeglites? Digiteenuste (telekommunikatsiooni-, ringhäälingu- ja elektrooniliselt osutatavad teenused) osutamisel mittekäibemaksukohustuslastele on käibe toimumise kohaks kliendi asukohariik.
16-04-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Uudised - Riik soovib vähendada ebaseaduslikku töötamist Eestis
Majandusarengu valitsuskomisjon kiitis heaks siseministeeriumi ettepanekud välismaalaste ebaseadusliku töötamise vähendamiseks ning toetas haridus- ja teadusministri tegevusi Eesti rahvusvahelise õppe paremaks korraldamiseks. Koos suurenenud nõudlusega välistööjõu järele on kasvanud ka välismaalaste ebaseadusliku töötamise probleem. Võrreldes 2013.
16-04-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Uudised - Maksusüsteemi mõttehommik otsis lahendustele probleeme
Praxise mõttehommikul "Eesti maksusüsteem – lahendustest probleemideni", mis toimus 6. aprillil 2018.
16-04-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Uudised - Riigi äriühingud maksavad tänavu eelarvesse 159,3 miljonit dividende
16-04-2018 - 03:07 - Uudised – Hea Kodanik - Peter Singer: meie psühholoogia kallutab meid eelistama annetamist konkreetsele abivajajale. See ei tähenda, et peaksime nii tegema

Kolumnistina ka Eesti leheveergudelt tuttav filosoof Peter Singer oponeerib oma paari aasta eest ilmunud raamatus The Most Good You Can Do pea kõigi harjumuspäraste tõekspidamistega heategevusest. Milliseid lahendusi pakub nende asemele efektiivne altruism, mille üheks käilakujuks Singer on, uurib tema käest Urmo Kübar. Avaldatud esmalt portaalis Edasi.org. Teie raamat on mu jaoks üks viimaste aastate põnevamaid. Ja kuigi ma […]

The post Peter Singer: meie psühholoogia kallutab meid eelistama annetamist konkreetsele abivajajale. See ei tähenda, et peaksime nii tegema appeared first on Hea Kodanik.

16-04-2018 - 02:59 - Uudised – Hea Kodanik - Vabaühenduste Liidus 16. nädalal

Esmaspäev Andrei SEVi, Heateo ja KÜSKiga sotsiaalse ettevõtluse kommunikatsiooni töögrupi arutelul. Kai kohtub Norra katuseorganisatsiooni esindajatega. Alari töötab sel nädalal Eestist eemal. Teisipäev Kai Norra välisministeeriumis. Aljona osaleb ESF tegevussuuna “Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine” partnerite korralisel kohtumisel Tartus. Neljapäev Kai esineb Washingtonis Maailmapanga kevadkonverentsil.

The post Vabaühenduste Liidus 16. nädalal appeared first on Hea Kodanik.

16-04-2018 - 02:42 - Uudised – Hea Kodanik - Mis me ära teinud oleme? Kvartaliaruanne huvikaitsest 1/2018

Meenutuseks-mälestuseks, mis asju me esimeses kvartalis riigiga ajasime. Kel on mõtteid, mida ja kuidas paremini või üldse mitte teha, kirjutab alari@heakodanik.ee. Avatud valitsemise partnerlus Asusime koos AVP vabaühenduste ümarlaua ja riigikantselei juures koos käiva koordineeriva koguga kirjutama tegevuskava järgmiseks kaheks aastaks, et valitsemist veel rohkem lahti kangutada. Esimese ideekorje tulemus vabaühenduste ja ministeeriumide seas on […]

The post Mis me ära teinud oleme? Kvartaliaruanne huvikaitsest 1/2018 appeared first on Hea Kodanik.

16-04-2018 - 10:43 - Uudised – Hea Kodanik - Kutse osalema heaolutalgutel

Garage48, Civitta & Sotsiaalministeerium kutsuvad osalema Heaolutalgud vol 2/Töövõime arendusmaratonile.  Heaolutalgud on  24h  kestev hackathon, mille eesmärgiks on luua uuenduslikke lahendusi vähenenud töövõimega inimeste tööturul osalemiseks! Soovime luua innovaatilisi ja nutikaid lähenemisviise, mis võimaldavad:  👉 kohandada olemasoleva töökeskkonna sobivaks vähenenud töövõimega inimesele; 👉 vähenenud töövõimega inimesel leida hõlpsamini üles endale sobiv töö; 👉 lihtsustada tööandja ja tööotsija […]

The post Kutse osalema heaolutalgutel appeared first on Hea Kodanik.

16-04-2018 - 10:39 - Uudised – Hea Kodanik - Loodi kestliku arengu koalitsioon

13. aprillil asutati Kestliku Arengu Koalitsioon. Selle eesmärk on muuta Eesti heaoluriigiks, kus valitsetakse, toodetakse, tarbitakse ja kujundatakse poliitikaid kestlikkuse põhimõtete alusel.  Asutamiskoosolekul osalesid Riigikantselei, Tallinna Lennujaam, Telia, Sustinere, Miltton Nordics, Coop Eesti, Biomarket, Cleantech ForEst, SpeakSmartEesti, Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsioon, Statistikaamet, Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum, SEI Tallinn, Mondo ja Arengukoostöö Ümarlaud.  AKÜ huvikaitse spetsialist Agne Kuimet […]

The post Loodi kestliku arengu koalitsioon appeared first on Hea Kodanik.

16-04-2018 - 10:37 - Uudised – Hea Kodanik - Mondo otsib kaht vabatahtlikku Birmasse!

Mondo ootab kuni 30. aprillini kandideerima vabatahtlike positsioonidele Birmasse. Meie partnerorganisatsiooni CRED keskendub koolivõrgu arendamisele ning alghariduse pakkumisele kõrvalistes külakogukondades Põhja-Šani aladel. Konkursi käigus otsime kõrgharidusega organisatsiooni nõustajat/projektijuhti ning hariduseksperti. Perioodiks juuni – august 2018 lähetame Birmasse kõrgharidusega ning varasema töökogemusega organisatsiooni nõustaja, kelle ülesandeks on toetada oma teadmiste ja oskustega šani partnerorganisatsiooni Euroopa Liidu humanitaarabi vabatahtlike […]

The post Mondo otsib kaht vabatahtlikku Birmasse! appeared first on Hea Kodanik.

15-04-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Maksundus - FIE abikaasa solidaarne vastutus
Kui FIE vastutab oma tegevuse eest kogu varaga ja minul on abikaasaga ühisvara, kas ma pean siis nii aru saama,et vastutan solidaarselt?
15-04-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Uudised - Erivajadusi tutvustav seminar tööandjatele "Mõttemaailma avardades, võimalusi märgates"
Eesti Töötukassa Tallinna ja Harjumaa osakond kutsub tööandjaid seminarile "Mõttemaailma avardades, võimalusi märgates", mis toimub Tallinnas 8.
15-04-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Uudised - Keeruline aeg väliskaubanduses
Eksport suurenes aasta alguses jõudsalt, kuid kasv toetus suuresti ühe tööstusharu edul. Kuigi kipume muretsema palgakasvu mõju pärast meie konkurentsivõimele, pole seni tagasilööke märgata. Küll lasub täna globaalse kaubavahetuse kohal suuremaid muresid.
15-04-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Uudised - Rahandusministeerium prognoosib 2019. aasta majanduskasvuks 3,2 protsenti
Rahandusministeeriumi kevadise majandusprognoosi järgi kasvab Eesti majandus tänavu ligikaudu 4 protsenti ja 2019. aastal 3,2 protsenti. "Välismaine nõudlus Eesti tootjate kaupade ja teenuste järele on kasvanud. On lootust, et soodne keskkond püsib veel mõnda aega ning loob head tingimused meie eksportivatele ettevõtetele," ütles rahandusminister Toomas Tõniste.
15-04-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Uudised - Sotsiaalkomisjon saatis pensionireformi eelnõu esimesele lugemisele
Riigikogu sotsiaalkomisjon otsustas saata esimesele lugemisele valitsuse algatatud eelnõu, mis seob pensioniea eeldatava elueaga, muudab pensionile jäämise paindlikumaks ja vähendab pensioni sõltuvust palga suurusest.
15-04-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Uudised - RMP.ee leiud Riigi Teatajatest - 15. nädal/2018
Rahandusministri 28. novembri 2008. a määruse nr 40 "Investeerimisühingu, investeerimisühingu emaettevõtja ja välisriigi investeerimisühingu filiaali aruannete sisu, koostamise metoodika ja esitamise kord" muutmine (jõustub 30.09.2018), Päikesepaneelide investeeringutoetuse andmise tingimused ja kord (jõustus 15.04.2018), jt
13-04-2018 - 07:09 - Töötukassa - Töötuba: Motivatsioonikiri kui enesereklaam
Toimumisaeg: 
19 Aprill, 2018
Kategooria: 
Töötukassa korraldatud sündmused
Asukoht: 
Töötukassa Lilleküla büroo Metalli tn 3, Tallinn

Motivatsioonikiri kui enesereklaam

19.04.2018 kell 13.00-16.00 töötukassa Lilleküla büroos.

Vajalik on eelnev registreerimine veebivormil või aadressil marje.pedaste@tootukassa.ee

Töötuba on  inimestele, kes ei ole töötuna või koondamisteatega tööotsijana töötukassas registreeritud. 

 

13-04-2018 - 06:01 - Töötukassa - Tallinna ja Harjumaa tööandjate teabepäev
Toimumisaeg: 
26 Aprill, 2018
Kategooria: 
Tööandjatele
Asukoht: 
Karamelli 6, Tallinn - Koolitusklassis 6. korrusel

 

Päevakava

 

08.50 – 09.00  Kogunemine

09.00 – 10.30  Töötukassa teenused tööandjale

(Tallinna ja Harjumaa tööandjate konsultandid Illinor Siebold ja Reet Suviste)

10.30 – 10.50  Paus

10.50 – 11.30  Töötukassa teenused tööandjale (jätkub)

11.30 – 11.45  Paus

11.45 – 12.45  Sõiduautode ja töötajate tervise edendamise kulude maksustamine

(Maksu- ja Tolliameti maksude osakonna konsultant Kristina Lipstal)

12.45 – 13.00  Kokkuvõte, tagasiside

 

Registreeruda saab siin

 

12-04-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Uudised - Eesti majandust viis edasi hõive kasv
2017. aastal kasvas tööjõu tootlikkus rohkem kui tööjõukulu. Eestis osaleb tööturul teiste Euroopa riikidega võrreldes suurem osa tööealistest. Palgakasv kiirenes kõige rohkem avalikus halduses ja ehitussektoris. Kui nõudlus tööjõu järele suureneb, siis kiirendab see palgakasvu ka edaspidi.
12-04-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Maksundus - Tulumaksuseaduse ohud on kinnisvaraturul realiseeruma hakanud
Selle aasta algusest on eraisikute igakuiste maksuvaba tulu piirmäär 500 eurot ehk aasta peale kokku 6000 eurot. Kui isik müüb vahepeal kinnisvara või teenib muudel viisidel lisatulu, võetakse suurenenud sissetulekut arvesse ka maksuvaba tulu kujunemisel. See on aga põhjustanud olukorra, kus juba kaua aega tagasi soetatud kinnisvara turuväärtus on nüüdseks tugevalt kasvanud ja selle müümisel ei soovita kogu teenitavat tulu ametlikult näidata.
12-04-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Uudised - Uusi makse ei tule
Valitsus leppis reedel, 13. aprillil 2018. a kokku aastate 2019-2022 riigi eelarvestrateegia põhijoontes, mis on aluseks tulevaste aastate rahalistele plaanidele, mille käigus uusi makse ei kehtestata. Järgmisel neljal aastal näeb valitsus ette valitsussektori eelarve nominaalset ülejääki ja struktuurset tasakaalu.
12-04-2018 - 11:55 - Uudised – Hea Kodanik - Täna kohtuvad Tallinnas loomakaitsjad üle maailma

12. ja 13. aprillil toimub Tallinnas rahvusvahelise koalitsiooni Fur Free Alliance (FFA) aastakoosolek, mida võõrustab loomade eestkoste organisatsioon Loomus. Selline koosolek leiab Eestis aset esmakordselt. FFA esindab rohkem kui 40 loomakaitseorganisatsiooni 28 erinevast riigist. Tallinnasse saabuvad karusnahavastased ühingud Euroopast, Ameerika Ühendriikidest ja Hiinast, kokku 15 riigist. Muuhulgas on kohal esindaja organisatsioonist Humane Society, kelle töö […]

The post Täna kohtuvad Tallinnas loomakaitsjad üle maailma appeared first on Hea Kodanik.

12-04-2018 - 07:54 - Töötukassa - Seminar: Märkamata võimalused tööandjatele
Toimumisaeg: 
15 Mai, 2018
Kategooria: 
Tööandjatele
Asukoht: 
Tartu loodusmaja, Lille 10

Sündmus on suunatud kõikidele tööandjatele.


Osalemine annab:

• teavet erivajadustega inimeste gruppidest ja nende värbamisest;
• võimaluse kohtuda vähenenud töövõime asjatundjatega;
• ülevaate Eesti Töötukassa toetusvõimalustest tööandjatele;
• vastuseid kõikidele küsimustele;
• häid nippe töökeskkonna parendamiseks;
• hea koostöö alguse/jätku Eesti Töötukassaga.


Pakume head võimalust oma ettevõtte/asutuse värbamisprotsessi täiustamiseks, kasutades selleks kõiki Eesti Töötukassa toetusi ja teenuseid.
Seminaril osalemine on tasuta.

Registreeruda saab siin

12-04-2018 - 07:00 - Töötukassa - Erivajadusi tutvustav seminar „Mõttemaailma avardades, võimalusi märgates“
Toimumisaeg: 
8 Mai, 2018
Kategooria: 
Tööandjatele
Asukoht: 
Tallinna Kiirabi, Retke tee 1, Tallinn

Päevakava

9.00 – 9.30 Kogunemine ja tervituskohv

9.30 – 9.45 Sissejuhatus

9.40 – 10.30 Grupitöö

10.30 – 10.50 „Silmavaadet avardades“, Kristo Ringas, tööandjate nõustaja

11.00 – 11.15 Kohvipaus

11.15 – 11.45 „Vaikset maailma tõlgendades“, Katariina Mäekivi, tööandjate nõustaja

11.45 – 12.15 „Ületades piire“, Tom Rüütel, tööandjate nõustaja

12.15 – 12.45 Praktiline töötuba: kuidas kasutada abivahendeid

12.45 – 13.15 Lõuna

13.15 – 14.45 Praktiline töötuba jätkub

14.45 – 15.15 Tööandja kogemuslugu „Ühe mündi kaks poolt“, Valev Mägi, juhatuse liige, Mägitrepp OÜ

15.15 – 15.30 Kokkuvõte päevast

 

Registreeruda seminarile saate siin

11-04-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Uudised - Isikuandmete kaitse üldmäärus annab inimestele suurema kontrolli oma andmete üle
Valitsus kiitis heaks uue isikuandmete kaitse seaduse eelnõu. Seni kehtinud seadus muutub tänavu 25. maist kehtetuks ja isikuandmete kaitse õigust hakkab reguleerima Euroopa Parlamendi määrus.
11-04-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Uudised - Eesti firmad müüakse pigem välismaalastele, kui antakse üle lastele
Ettevõtluskõrgkooli Mainor tegevjuhi Kristjan Oadi sõnul näitab mitme suure Eesti ettevõtte saatus, et omanikud pigem müüvad firma võõrastele, kui usaldavad seda juhtima oma järeltulijad, mistõttu ei teki meil äridünastiaid ega pikka rahvuslikku kapitali.
11-04-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Uudised - Kestev majandusedu nõuab investeeringuid
Möödunud, 2017. a oli Eesti majandusele hea aasta, kuid pikemaajaline edu eeldab ettevõtetelt praegusest tunduvalt rohkem investeeringuid, ütles Eesti Panga asepresident Ülo Kaasik Pärnu Finantskonverentsil.
11-04-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Uudised - Komisjon keelustab ebaausad kaubandustavad toiduainete tarneahelas
Euroopa Komisjon kavatseb keelustada ebaausad kaubandustavad toiduainete tarneahelas, et kaitsta põllumajandustootjaid ja väikese- ja keskmise suurusega ettevõtteid ning lubada riikide ametiasutustel rikkumiste korral karistusi kohaldada.
11-04-2018 - 05:17 - Töötukassa - Töötukassa ja Kuressaare Haigla sõlmisid koostööleppe

Töötukassa Saaremaa osakonna juhataja Ave Reimaa-Lepiku sõnul on tegemist väga olulise partneriga, kelle juures pakutakse tööd ja väljaõppe võimalusi erinevatel ametikohtadel sotsiaalvaldkonnas. Lisaks on Kuressaare Haigla üks piirkonna suuremaid tööandjaid, kes kasutab vabade töökohtade täitmiseks töötukassa abi ja vajadusel töötukassa teenuseid inimeste tööle võtmiseks, lisas ta.

Kuressaare Haigla vajab uusi töötajaid aastaringselt ning ta pakub nii täis- kui ka osalist tööaega ja vahetustega tööd järgnevatele ametitele: erinevad arstid, füsioterapeudid, tegevusterapeudid, õed, hooldajad, vastuvõtu administraatorid, puhastusteenindajad, kokad, abikokad, toidujagajad jne.

Kuressaare Haigla on näidanud end paindliku tööandjana ka vähenenud töövõimega inimeste värbamisel.

Koostöölepe Kuressaare Haigla Sihtasutusega on töötukassa jaoks neljakümne neljas. Koostöölepete sõlmimist alustas töötukassa 2012. aastal ja eesmärk on jõuda koostöölepeteni kõigi põhivaldkondade suurte ettevõtetega.

Koostööleppe sõlmimine

Jäädvustas Livia Laas.

11-04-2018 - 05:12 - Töötukassa - Raplamaa esimene töö- ja karjäärimess

Mess viib kokku tööandjad ja tööotsijad. Oma tööpakkumistega on esindatud 35 ettevõtet nii Raplamaalt kui naabermaakondadest ning 11 koostööpartnerit. Tööpakkumisi on rohkem kui 200. Messil on hea võimalus  teha tutvust erinevate ettevõtetega, uurida töötingimuste kohta ja sõlmida  kokkuleppeid. Tööpakkumisi on lihttööst juhiametini, pakutakse ka osalise tööajaga tööd ning hooajatööd. Sobivad ameteid on ka noortele ning vähenenud töövõimega inimestele. 

Eesti Töötukassa Raplamaa osakonna juhataja Ilvi Pere sõnul on tööandjate huvi messi vastu suur: „Paljud Raplamaa ettevõtted soovivad palgata lisatööjõudu. Puudus töökätest on ehitus – ja teenindussektoris ning meie tootmisettevõtetes. Loodame, et messile tuleb palju noori, kel huvi pärast kooli lõpetamist või siis suvevaheajal kodukohas tööd leida.“

Õppimisvõimalusi tutvustavad Kehtna Kutsehariduskeskus, Tallinna Ehituskool, Vana-Vigala Tehnika ja Teeninduskool, Järvamaa Kutsehariduskeskus, Pärnumaa Kutsehariduskeskus ning Rapla Täiskasvanute Gümnaasium.

Rapla Vesiroosi Gümnaasiumi aulas saab kuulata ettekandeid tulevikuametitest, ettevõtlusest, maksuvabast tulust, tööturu olukorrast. Kell 12.45-14.00 arutlevad ettevõtjad ja omavalitsusjuhid teemal, kas Raplamaal on tööpuudus või tööjõupuudus. Otseülekandeid messilt teeb Rapla TRE Raadio.

Messil pakutakse karjäärikiirabi kõigile soovijatele. Kooli I-korruse auditooriumis toimuvad karjääriteemalised töötoad, kus otsitakse koos koolitajatega vastuseid küsimustele, kuidas end tööandjale nähtavaks teha, millist töötajat ootab tööandja täna, kuidas olla edukas ning mida teha, kui oled karjääri ristteel.

Messi kava ning tööandjate ja koostööpartnerite info leiate töömesside kodulehelt: http://www.toomess.ee/toomessid-2018/raplamaa-1204

11-04-2018 - 10:26 - Töötukassa - Hanke teabepäev
Toimumisaeg: 
24 Aprill, 2018
Kategooria: 
Koostööpartneritele
Asukoht: 
TARTU Riia 2; V Spa konverentsikeskus

Päevakava:

 

13.30 kogunemine ja tervituskohv

14.00 Töövõime hindamise arstliku ekspertiisi teenuse tutvustus ning  hanke tingimuste arutelu

16.00 teabepäeva lõpetamine

 

 

Palun registreerige ennast sobilikule hanke teabepäevale e-posti aadressil - Deisi.Pohlak@tootukassa.ee

 

Lisaküsimused saab esitada: Monika Aasa, e-mail:  Monika.Aasa@tootukassa.ee

11-04-2018 - 10:21 - Töötukassa - Hanke teabepäev
Toimumisaeg: 
19 Aprill, 2018
Kategooria: 
Koostööpartneritele
Asukoht: 
TALLINN Lasnamäe 2; II korruse saal

Päevakava:

 

13.30 kogunemine ja tervituskohv

14.00 Töövõime hindamise arstliku ekspertiisi teenuse tutvustus ning  hanke tingimuste arutelu

16.00 teabepäeva lõpetamine

 

 

Palun registreerige ennast sobilikule hanke teabepäevale e-posti aadressil - Deisi.Pohlak@tootukassa.ee

 

Lisaküsimused saab esitada: Monika Aasa, e-mail:  Monika.Aasa@tootukassa.ee

09-04-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Maksundus - Millal registreerida ettevõte käibemaksukohustuslaseks
2018. aastal tõusis käibemaksukohustuslase registreerimise piirmäär 16 000 eurolt 40 000 eurole. Mida see ettevõtjatele tähendab ja kellel on mõistlik olla käibemaksukohustuslane, selgitab Mamareti OÜ raamatupidaja Kairi Kiss.
09-04-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Maksundus - Maksulepingu täitmisest tulenevate vaidluste lahendamine
Juhendi eesmärk on selgitada riikidevahelisest tulu- ja kapitalimaksuga topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingust (edaspidi maksuleping) tulenevaid võimalusi maksuvaidluste lahendamisel, mis puudutavad maksulepingu kohaldamist ja topeltmaksustamise vältimist.
09-04-2018 - 09:44 - Sotsiaalministeeriumi ajaveeb - Kui sinu lähedane läheb elama hooldekodusse – soovitused lähedastele
Küsi hooldekodult näha hooldusplaani. See tuleb koostada 30 päeva jooksul teenuse osutamise alustamisest. Hooldusplaani saab hooldekodult küsida teenust saav inimene või tema seaduslik esindaja. Hooldusplaanis peavad olema kirjas hoolduse individuaalsed eesmärgid, hooldustoimingute vajaduse mahud ja sagedus. Eraldi tuleb tuua välja tugitegevused inimese iseseisvuse säilitamiseks. Hooldusplaani koostamisel tuleb hooldusvajaduse kõrval hinnata ka tervishoiuteenuse vajadust. Seetõttu on … Continue reading "Kui sinu lähedane läheb elama hooldekodusse – soovitused lähedastele"
06-04-2018 - 11:21 - Sotsiaalministeeriumi ajaveeb - Maailma tervisepäev: Tervis kõigile!
Maailma tervisepäeva teema on sel aastal „Tervis kõigile!“ – kõigile inimestele vajalike terviseteenuste ja ravimite võimaldamine – inglise keeles universal health coverage, otsetõlkena üldine terviseteenustega hõlmatus. See tähendab, et inimesed saavad vajalikke terviseteenuseid ja ei jää nende eest tasudes vaeseks. Kuidas seda tunnuslauset tõlgendada, kui kättesaadavad on terviseteenused ja ravimid praegu Eesti inimestele ja kuivõrd … Continue reading "Maailma tervisepäev: Tervis kõigile!"
03-04-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Maksundus - Tulumaksukohustus dividendide välja maksmisel
Tütarettevõtja maksab dividende emaettevõtjale. Kui emaettevõtja maksab dividendid edasi välja oma omanikele, siis emaettevõtja tasandil tulumaksustamist enam ei toimu.
03-04-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Maksundus - Käibemaksuga maksustatakse ka rajatisega kinnisasja müük
Riigikogu võttis kolmapäevasel (4. aprill 2018.
03-04-2018 - 07:20 - Sotsiaalministeeriumi ajaveeb - Soolise palgalõhe vähendamine peab olema eesmärgiks igal kalendripäeval
Olgugi, et sooline palgalõhe on viimastel aastatel langenud, teenivad Eesti naised endiselt meestest tunduvalt vähem – meil on Euroopa Liidu suurim palgalõhe 25,3%-ga, (Eurostat, 2016). Eile, 2. aprillil, tähistati Eestis võrdse palga päeva: see tähendab, et teenimaks meestega sama palju, peaks naised töötama aastas kolm kuud ja kaks päeva rohkem, kirjutab sotsiaalministeeriumi soolise võrdõiguslikkuse poliitika … Continue reading "Soolise palgalõhe vähendamine peab olema eesmärgiks igal kalendripäeval"
02-04-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Maksundus - Erinevused osaühingu osaniku, juhatuse liikme ja töötaja tasustamisel ja maksustamisel
Maksu- ja tolliamet on koostanud selgituse, mille eesmärk on anda töötasu ja dividendide maksmisel praktikas esinevate juhtumite põhjal käitumisjuhised, et eristada aktiivset ning passiivset tulu ning tagada kõigi maksumaksjate võrdne kohtlemine töötasu maksustamisel sotsiaalmaksu ja maksetega.Sotsiaalmaksu kogumise eesmärk on riiklikuks pensionikindlustuseks ja ravikindlustuseks vajaliku tulu saamine. Sotsiaalkindlustus toimib solidaarsusprintsiibil - sotsiaalmaksu makstakse töistelt tasudelt ning laekunud raha kasutatakse pensionideks ja ravikuludeks. Isik, kelle töistelt tuludelt sotsiaalmaksu maksti, saab vastuhüve kindlustusjuhtumi korral (nt haigestumisel, pensioniikka jõudmisel).Töötasu asendamisel dividendiga säästetakse sotsiaalmaksukulu, kuid samas tarbitakse sotsiaalseid hüvesid teiste maksumaksjate arvelt.
20-03-2018 - 10:00 - RMP.ee uudistevoog / Maksundus - Juriidilise isiku maksuvõla ajatamine
Kuidas saan taotleda maksuvõlgade ja tulevaste kohustuste tasumise ajatamist? Kõige lihtsam ja kiirem moodus maksukohustuste tasumise ajatamiseks on esitada taotlus e-maksuameti/e-tolli keskkonnas (edaspidi e-keskkond).
12-03-2018 - 10:00 - RMP.ee uudistevoog / Maksundus - Tasulise eksami tasu koolituskuluna
Laps õpib kõrgkoolis tasuta õppekohal. Kas koolituskuluna saab käsitleda ja tuludeklaratsioonis sellena deklareerida ka kulu, mis on tasutud õppeaine eest, mille eksami uuesti sooritamise eest tuleb maksta?
12-03-2018 - 10:00 - RMP.ee uudistevoog / Maksundus - Mitteresidendi mahaarvamised Eestis maksustatavast tulust
12-03-2018 - 10:00 - RMP.ee uudistevoog / Maksundus - Kuidas ise deklareerida oma internetioste
Kui olete tellinud e-poest kauba või kui eraisik on saatnud Teile kullerfirma või Eesti Posti vahendusel väljastpoolt Euroopa Liitu saadetise, tuleb Teil see deklareerida. Seda on kõige mugavam teha elektroonselt e-maksuametis/e-tollis.
08-03-2018 - 10:00 - RMP.ee uudistevoog / Maksundus - Kohus mõistis Tartu Milli maksupettuses õigeks
Tartu maakohus mõistis reedel, 9. märtsil 2018. a Tartu Milli juriidilise isikuna ja selle endise ostujuhi Leonid Dulubi ning Priit Saare küll maksupettuses õigeks, kuid mõistis endised töötajad süüdi kuritegelikku organisatsiooni kuulumise eest.
08-03-2018 - 08:08 - Sotsiaalministeeriumi ajaveeb - Naistepäev on naiste õiguste päev
Naistepäevaga meenuvad tihtipeale esimesena nõukogudeaegsed kombed koos kreemitordi ja punaste nelkidega. Sinna juurde muidugi tublide naistööliste autasustamine ja üleüldine temaatiline tähelepanu. Naiste fookusesse toomine on tore, aga olulisemgi on see, kuidas ja millele tähelepanu pööratakse, kirjutab sotsiaalministeeriumi võrdsuspoliitikate osakonna peaspetsialist Kaisa Knight. ALGUS Ajalooliselt on naistepäeva tähistamine tegelikult alguse saanud olulistest sündmustest naiste õiguste edendamisel … Continue reading "Naistepäev on naiste õiguste päev"
06-03-2018 - 10:00 - RMP.ee uudistevoog / Maksundus - Kassapõhise käibemaksuarvestuse erikorra rakendamisest ja loobumisest teavitamine
06-03-2018 - 10:00 - RMP.ee uudistevoog / Maksundus - Euroopa liidu käibemaksusüsteem hakkab lõpuks arenema
Euroopa Komisjon on 2017. a oktoobris avalikustanud käibemaksudirektiivi 2006/112/EÜ muutmise ettepaneku (COM(2017) 569 final) kehtiva käibemaksusüsteemi muutmiseks. See ettepanek on jäänud siiani piisava tähelepanuta. Ettepanek tähistab esimese seadusandliku etapi esimest osa, et hakata liikuma üleminekusüsteemilt lõplikule käibemaksusüsteemile, mille põhialus on sihtliikmesriigis maksustamise põhimõte. Kuna lõplikule süsteemile üleminek toimub etapiviisiliselt ja see võtab aega aastaid, siis komisjoni käesolevas ettepanekus on välja pakutud mitu lühiajalist täiustust praegusesse käibemaksusüsteemi (nn kiirlahendused) ja lisaks on määratletud lõpliku käibemaksusüsteemi õiguslikud põhialused.
06-03-2018 - 10:34 - Sotsiaalministeeriumi ajaveeb - 14 fakti sotsiaaltranspordi kohta
Sotsiaaltransport on iseseisvaks eluks oluline teenus väga paljudele inimestele üle Eesti. Hoolekande osakonna nõunik Kristiina Tuisk, kelle eestvedamisel on peagi algamas suuremahuline sotsiaaltranspordi arendusprojekt, pani kirja 14 fakti sellest tähtsast teenusest. Sotsiaaltransporti vajab kohalike omavalitsuste hinnangul ligikaudu 12 000 inimest üle Eesti. Sotsiaaltransporditeenuse eesmärk on toetada puude ja erivajadustega inimeste või nende hooldajate töötamist ja õppimist, … Continue reading "14 fakti sotsiaaltranspordi kohta"
27-02-2018 - 10:00 - RMP.ee uudistevoog / Maksundus - Parkimiskoha käibemaks
Küsimus: ettevõte üürib Tallinnas äripinda, mille juurde kuulub ka parkimiskoht. Parkimiskoht on arvel eraldi kajastatud. Seda parkimiskohta kasutavad peamiselt kliendid, et külastada meie ettevõtet ja juhatuse liikmed. Juhatuse liikmed kasutavad üks kord nädalas, kui teisest linnast kohale sõidavad.
26-02-2018 - 10:00 - RMP.ee uudistevoog / Maksundus - Kassapõhise käibemaksuarvestuse erikord
26-02-2018 - 10:00 - RMP.ee uudistevoog / Maksundus - Reisiteenuse erikorra käibemaks
Reisibüroo müüb enda nimel edasi teenuseid ja kasutab reisiteenuse erikorda. Kas ELsisese lennu puhul maksustatakse kasum 20%ga?
25-02-2018 - 10:00 - RMP.ee uudistevoog / Maksundus - Tulumaks ja investeerimine
Väärtpaberituluna maksustatakse võõrandamisest tekkinud kasu, kusjuures aastases arvestuses võetakse arvesse ka teistelt väärtpaberitehingutelt tekkinud kahjum. Maksustamisel ei ole vahet, kas väärtpaberitehingud on regulaarsed või juhuslikud, oluline on see, kas tekib kasum. Viimane hakkab mõjutama ka maksuvaba tulu suurust.
21-02-2018 - 11:28 - Sotsiaalministeeriumi ajaveeb - Eesti inimesed on tervemad kui lätlased ja leedulased
Kolm Balti riiki tähistavad sel aastal oma 100. sünnipäeva – Eesti ja Leedu sünnipäevad on veebruaris, Lätil täitub 100 aastat novembris. Sel puhul vaatame ja võrdleme Balti riikide elanike tervist ning seda mõjutavaid tegureid. Kuigi Euroopa Liidu keskmisest jääb Eesti tervisenäitajate poolest alla, on Läti ja Leeduga võrreldes meie inimeste tervis parem, kirjutab Tervise Arengu … Continue reading "Eesti inimesed on tervemad kui lätlased ja leedulased"
19-02-2018 - 10:00 - RMP.ee uudistevoog / Maksundus - Müügiarve käibemaks
Küsimus: mittekäibemaksukohustuslasest isik esitab arve (kutsetunnistuse auditeerimine) kinnisvaraga tegutsevale ettevõttele (käibemaksukohustuslane), kes omakorda esitab arve edasi (samas summas) ettevõttele, kellele ta osutab teenust.
19-02-2018 - 10:00 - RMP.ee uudistevoog / Maksundus - Autode käibemaks käibedeklaratsioonil
Jaanuaris oli auto segakasutuses ja käibemaksu arvestati maha 50% ulatuses, TSD-l deklareeriti kilovatipõhine erisoodustus. Jaanuari lõpus tehti märge maanteeameti liiklusregistrisse, et auto on 100% töösõitudeks. Kui jaanuaris oli KM 50% ja seda saab muuta korra aastas, siis kas veebruaris jätkame 50%? Veebruari TSD-l enam erisoodustust ei deklareeri, aga kas KMD-l tuleb 50% käibemaksust märkida reale 100% töösõidud või osalised? Olen seda meelt, et paneksin reale 5.3 ehk siis 100% töösõidud, olgugi et KM on ainult 50%. Või mis?
05-02-2018 - 10:49 - Sotsiaalministeeriumi ajaveeb - Viis võimalust, kuidas laste kasvatamine kajastub pensionis
Laste arv peres mõjutab tulevast pensioni, kuna riik maksab laste kasvatamise ajal teatud juhtudel näiteks vanema eest sotsiaalmaksu. Väikelapse eest tehakse ka täiendavaid makseid kogumispensioni teise sambasse ning iga laps annab käesolevast aastast täiendava pensionilisa, kirjutab sotsiaalministeeriumi pensionipoliitika juht Agne Nettan-Sepp. 1. Teatud juhtudel maksab riik vanema eest sotsiaalmaksu laste kasvatamise ajal. Sotsiaalmaks panustab pensioni- … Continue reading "Viis võimalust, kuidas laste kasvatamine kajastub pensionis"
16-01-2018 - 08:08 - Sotsiaalministeeriumi ajaveeb - Kaheksa müüti perevägivallast
Perevägivalla kogemuse tunnistamine on endiselt tabu ja seda ei soovita avalikustada. On mitmeid uskumusi või väärarusaamu, mis takistavad perevägivalla ohvritel abi küsida, õigustavad vägivallatseja käitumist ja lubavad vägivallal jätkuda. Statistika on ehmatav: iga kolmas naine Euroopa Liidus ja Eestis on kogenud mingit liiki füüsilist ja/või seksuaalset vägivalda alates 15. eluaastast. Vägivalla kohta käivate müütide ümberlükkamine … Continue reading "Kaheksa müüti perevägivallast"
19-12-2017 - 07:46 - Sotsiaalministeeriumi ajaveeb - Eestis on kaitsnud end emakakaelavähi eest üle 10 000 inimese
Jaanuarist hakkab riik 12-14-aastastele tüdrukutele pakkuma tasuta HPV ehk inimese papilloomiviiruse vastast vaktsiini, mis aitab ennetada kuni 100% võimalikest emakakaelavähi juhtudest. Üle maailma on praeguseks vaktsineeritud juba üle 100 miljoni inimese, Eestis on alates 2008. aastast teinud tasulise vaktsineerimise üle 10 000 inimese, kirjutab sotsiaalministeeriumi nõunik Kärt Sõber. HPV on sage ja väga levinud nakkus – … Continue reading "Eestis on kaitsnud end emakakaelavähi eest üle 10 000 inimese"
13-12-2017 - 11:36 - Hasartmängumaksu Nõukogu - taotlusvoor-2018-01-01 00:00:00
Esmaspäev, 1 jaanuar, 2018
Kuva lingina päises: 
yes
13-12-2017 - 11:33 - Hasartmängumaksu Nõukogu - taotlusvoor-2018-12-17 00:00:00
Esmaspäev, 17 detsember, 2018
Kuva lingina päises: 
no
13-12-2017 - 11:33 - Hasartmängumaksu Nõukogu - taotlusvoor-2018-11-19 00:00:00
Esmaspäev, 19 november, 2018
Kuva lingina päises: 
no
13-12-2017 - 11:32 - Hasartmängumaksu Nõukogu - taotlusvoor-2018-08-27 00:00:00
Esmaspäev, 27 august, 2018
Kuva lingina päises: 
no
13-12-2017 - 11:32 - Hasartmängumaksu Nõukogu - taotlusvoor-2018-09-17 00:00:00
Esmaspäev, 17 september, 2018
Kuva lingina päises: 
no
13-12-2017 - 11:32 - Hasartmängumaksu Nõukogu - taotlusvoor-2018-10-22 00:00:00
Esmaspäev, 22 oktoober, 2018
Kuva lingina päises: 
no
13-12-2017 - 11:31 - Hasartmängumaksu Nõukogu - taotlusvoor-2018-06-18 00:00:00
Esmaspäev, 18 juuni, 2018
Kuva lingina päises: 
no
13-12-2017 - 11:31 - Hasartmängumaksu Nõukogu - taotlusvoor-2018-07-16 00:00:00
Esmaspäev, 16 juuli, 2018
Kuva lingina päises: 
no
13-12-2017 - 11:30 - Hasartmängumaksu Nõukogu - taotlusvoor-2018-04-16 00:00:00
Esmaspäev, 16 aprill, 2018
Kuva lingina päises: 
no
13-12-2017 - 11:30 - Hasartmängumaksu Nõukogu - taotlusvoor-2018-05-28 00:00:00
Esmaspäev, 28 mai, 2018
Kuva lingina päises: 
no
03-12-2017 - 10:20 - Sotsiaalministeeriumi ajaveeb - Töövõime hindamine maksab rohkem, ent annab ka selgemad tulemused
Praeguseks on täis saamas esimene aastaring, mil töötukassa hindab inimeste töövõimet. Kuigi hindamise protseduur on uus ning maksab rohkem, annab see ka selgema pildi inimese piirangutest ja võimekusest tööd teha, kirjutab tööhõive osakonna peaspetsialist Sabina Trankmann.   2017. aasta jaanuarist septembrini tegi töötukassa 37 638 töövõime hindamise otsust. Osaline töövõime hinnati 21 980 ja puuduv … Continue reading "Töövõime hindamine maksab rohkem, ent annab ka selgemad tulemused"