Muud kasulikku

MUUD KASULIKKU
03-04-2020 - 09:32 - Uudised – Hea Kodanik - Algas ägedate asjade lugude kogumise kampaania

Eriolukorra ajal on kaubanduskeskused kinni ning kindlasti on kodus olles on paljudel peal suur tuhin sukelduda e-kaubanduse võludesse, on tegelikult nüüd aeg vaadata ja mõelda, mis kasutuses ja kappides meil tegelikult olemas on.  Nende juba olemasolevate asjade väärtustamiseks on Arengukoostöö Ümarlaud alustanud kampaaniat #väärtvana, mille raames kutsutakse inimesi üle oma veel kasutatavat ja tänase maailmaga […]

The post Algas ägedate asjade lugude kogumise kampaania appeared first on Hea Kodanik.

02-04-2020 - 03:02 - Töötukassa - Töötasu hüvitise taotluste vastuvõtmine algab 6. aprillil

Töötasu hüvitise taotlus tuleb esitada töötukassa iseteenindusportaalis e-töötukassa, taotluste  vastuvõtmine algab esmaspäeval, 6. aprillil.  Taotluse esitab tööandja või volitatud isik. Hüvitis kantakse töötaja pangakontole.

Töötukassa juhatuse esimees Meelis Paavel paneb kõigile südamele, et taotlema peaksid need tööandjad, kelle tegevus on erakorralistest asjaoludest tulenevalt märkimisväärselt häiritud. „Töötasu hüvitis on mõeldud selleks, et aidata tööandjail üle elada ajutised raskused, et ta ei peaks töötajaid koondama või tegevust lõpetama,“ ütles ta.

Töötasu hüvitist saab taotleda tööandja, kes vastab kahele tingimusele kolmest:

 • Ettevõtte käive või tulu on sellel kuul, mille eest hüvitist taotletakse, langenud vähemalt 30% võrreldes eelmise aasta sama kuu käibe või tuluga;
 • vähemalt 30 protsendile ettevõtte töötajatest ei ole kokkulepitud mahus tööd anda;
 • vähemalt 30 protsendil ettevõtte töötajatest on vähendatud töötasu vähemalt 30 protsendi võrra või alampalgani.

Töötukassa hüvitab töölepinguga töötajale 70 % tema varasemast keskmisest palgast, aga mitte rohkem kui 1000 eurot kuus brutos ja mitte vähem kui on alampalk. Tööandja on kohustatud maksma töötajale, kes saab töötasu hüvitist, brutotöötasu vähemalt 150 eurot. Tööandjal tuleb oma osa välja maksta enne taotluse esitamist.

„Taotlusi menetletakse saabumise järjekorras, otsus saadetakse nii tööandjale kui töötajale. Kui taotlus on töötukassale esitatud ja lisadokumente ei ole vaja, maksab töötukassa töötasu hüvitise inimesele viie kalendripäeva jooksul,“ selgitas Paavel.

Taotluse esitab tööandja, hüvitis kantakse töötaja pangakontole. Eesti Töötukassa juhatuse liige Erik Aas ütles: „Soovitame tööandjatel üle vaadata, kellel on õigus e-töötukassas avaldusi esitada ja vajadusel teha volitus sellele inimesele, kes saab hüvitise taotlemiseks avalduse teha. Volituse andmise õpetus asub töötukassa kodulehel.“

Tööandja peab töötukassa iseteenindusportaalis avalduses märkima ära, millistele kriteeriumitele ta vastab ja lisama tõendavad dokumendid.

„Näiteks käibe langust tõendab tööandja maksuandmete tõendiga, tulude vähenemist tõendab rahavoogude aruanne või muu raamatupidamisdokument. Töö mitteandmist või töötasu vähendamist tõendab tööandja dokumendiga, kus on näha, et töötajaid on teavitatud töö mitteandmisest või töötasu vähendamisest,“ lisas Aas. Kirja tuleb panna ka töötaja andmed, kellele hüvitist taotletakse ja lisada kinnitus tööandja omaosaluse väljamaksmise kohta.

Aas märkis: „Oleme oma infosüsteeme testinud, et suudaksime samaaegselt võtta vastu võimalikult palju taotlusi ja menetlus oleks võimalikult kiire.“

Töötasu hüvitist on õigus saada töötajal kuni kahe kalendrikuu eest. Hüvitise taotlemiseks esitab tööandja avalduse iga kuu kohta eraldi. Kui tööandja lõpetab töösuhte töötajaga koondamise tõttu samal kalendrikuul, mille eest töötasu hüvitist taotletakse või sellele järgneval kuul, peab tööandja  hüvitise töötukassale tagasi maksma.

Lisainfot saab tth@tootukassa.ee või telefonilt 15501

Kirjalik juhis taotluse täitmiseks asub SIIN

Töötasu hüvitist tutvustav video asub SIIN

02-04-2020 - 02:57 - Töötukassa - Töötukassa pikendab osalise või puuduva töövõime kestust ning töövõimetoetuse maksmist

Töötukassa pikendab osalise või puuduva töövõime kestust ning töövõimetoetuse maksmist kuue kuu võrra inimestel, kelle vähenenud töövõime otsus lõpeb ajavahemikul 12. märts kuni 31. august 2020 ning nad ei ole veel korduvhindamiseks taotlust esitanud.

Osalise või puuduva töövõime kestus pikeneb 6 kuu võrra, praegu kehtiva otsuse lõppemise päevast arvates. Näiteks, kui inimesel on osaline töövõime 8. aprillini 2020, siis nüüd pikendatakse selle kestust 8. oktoobrini 2020. Pikendatud otsuses on märgitud ka aeg, mille jooksul tuleb korduvhindamiseks uus töövõime hindamise taotluse esitada.

Inimene ei pea ise midagi tegema. Pikendatud töövõime hindamise ja töövõimetoetuse otsused saadetakse lähiajal e-posti või posti teel. Samuti on otsused kättesaadavad e-töötukassas. Pikendatud perioodiga töövõime kaart saadetakse postiga.  

Kui inimene ise soovib oma töövõimet ümber hinnata, siis võib ta esitada taotluse ja töötukassa hindab tema töövõimet nagu tavaliselt. Samuti võetakse töövõime hindamise avaldusi vastu uutelt taotlejatelt. Kui taotlejal ei ole eriolukorra tõttu olnud võimalik viimase kuue kuu jooksul arstil käia, siis erandkorras arvestab töötukassa ka viimase 12 kuu sees toimunud arstivisiiti.

Töövõime hindamise otsused, mis juba on tehtud, jäävad kehtima ja neid ümber ei vaadata.

02-04-2020 - 09:27 - Uudised – Hea Kodanik - Aarete Laeka heategevuspood kolib internetti

Koroonaviiruse nakkuspuhangu ajal on keerulisse olukorda sattunud teiste seas ka mitmed heategevusorganisatsioonid. Ajal, mil mitmete asutuste uksed on muutunud suletuks, otsitakse erinevaid e-lahendusi, mille abil abivajajaid toetada. Üheks näiteks on taaskasutusega tegelev heategevusorganisatsioon Aarete Laegas, mis aitab raskustesse sattunud peresid vähekasutatud riiete ja muude tarbeesemetega.  Märtsi alguse poole, kui hoogu hakkas koguma enamike inimeste jaoks […]

The post Aarete Laeka heategevuspood kolib internetti appeared first on Hea Kodanik.

02-04-2020 - 08:49 - Uudised – Hea Kodanik - Üleskutse: postita sotsiaalmeediasse hea soov loomadele

Loomade eestkoste organisatsioon Loomus kutsub üles postitama oma Facebooki, Instagrami või Twitterisse südamlikke soove loomadele teemaviitega #soovloomadele. Kõigi postitajate vahel loosib Loomus 9. aprilli õhtul heategevusliku t-särgi ja kandekoti. Loomakaitsjate eesmärk on levitada südamlikke sõnumeid, et inimesed ei unustaks keerulisel ajal loomi meie kõrval ja ühiskonnas. Juba tänaseks on kampaania raames sotsiaalmeediasse postitatud mitmeid ilusaid […]

The post Üleskutse: postita sotsiaalmeediasse hea soov loomadele appeared first on Hea Kodanik.

02-04-2020 - 08:48 - Uudised – Hea Kodanik - Aktiivsete Kodanike Fond tegi teatavaks uute projektide elluviijad

Avatud Eesti Fond avaldas Norra, Islandi ja Liechtensteini toetatud Aktiivsete Kodanike Fondi II vooru tulemused. Kokku laekus vabaühenduste tegutsemisvõimekuse tõstmiseks mõeldud taotlusvooru 52 projekti kogusummas 921 454 eurot. Viieteistkümne algatuse vahel läks jagamisele 250 000 eurot. Toetust said taotleda avalikes huvides tegutsevad vabaühendused, kes tegutsevad demokraatia, inimõiguste, sotsiaalse õigluse, soolise võrdõiguslikkuse ja keskkonna edendamisel. Toetatud projektid on […]

The post Aktiivsete Kodanike Fond tegi teatavaks uute projektide elluviijad appeared first on Hea Kodanik.

02-04-2020 - 07:28 - Uudised – Hea Kodanik - Töötukassa hüvitis vs võlaõiguslikud lepingud

MTÜdes ja SAdes on umbes kolmandik lepingutest võlaõiguslikud. Kui ka sul on töövõtu- või käsunduslepingud, võib töötasu hüvitist siiski saada – tehes lepingud ümber töölepinguks. See pole aga siiski alati võimalik, vaid senine leping peab sarnanema töölepingu tunnustele. Neiks on peamiselt: töö on järjepidev ja pikema aja jooksul töö pole iseseisev, vaid allub tööandja kontrollile […]

The post Töötukassa hüvitis vs võlaõiguslikud lepingud appeared first on Hea Kodanik.

01-04-2020 - 07:29 - Töötukassa - 1. aprillist tõusis töövõimetoetuse päevamäär

1. aprillist alates arvestatakse töövõimetoetust uute päevamäärade alusel: neile, kellel töövõime puudub, makstakse toetust 14,89 eurot päevas; neile, kelle töövõime on hinnatud osaliseks, 8,4873 eurot päevas. Uue, kõrgema päevamäära alusel hakatakse toetusi välja maksma mai alguses (hiljemalt 10. mail) aprillikuu kalendripäevade eest. Aprilli algul (hiljemalt 10. aprillil) makstakse toetust veel märtsikuu eest ja vana päevamäära alusel.

Koos toetuste tõusuga kasvasid ka sissetulekute ülempiirid, millest arvates toetuste summat hakatakse vähendama. Maikuust alates hakatakse toetust valemi alusel vähendama juhul, kui toetusesaaja eelmise kuu sissetulek oli suurem kui 1340,10 eurot. Töövõimetoetust ei maksta osalise töövõimega inimestele, kelle eelmise kuu sissetulek ületas 1849,34 eurot. Puuduva töövõimega inimesele ei maksta alates maist toetust juhul, kui tema eelmise kuu sissetulek oli suurem kui 2233,50 eurot.

Töövõimetoetuse kohta saate lähemalt lugeda töötukassa kodulehelt.

 

31-03-2020 - 02:44 - Sotsiaalministeeriumi ajaveeb - Koroonaviirus: kasvavad riskid ja sotsiaalne haavatavus
Koroonaviiruse pandeemilise leviku peatamiseks on Eestis kuulutatud välja eriolukord. Elukorralduse muudatus puudutab muu hulgas koole ja kultuurielu, keelatud on avalikud … (veel...)
31-03-2020 - 08:18 - Töötukassa - Töötasu hüvitise väljamaksmine ja taotlemine
Toimumisaeg: 
3 Aprill, 2020
Asukoht: 
www.raamatupidaja.ee/tootukassa/

Reedel, 3. aprillil kell 10:00 on kõigil soovijatel võimalus kuulata veebiülekannet, kus Eesti Töötukassa juhatuse liige Erik Aas ja hüvitiste osakonna juhataja asetäitja Ardo Rosin selgitavad meetme sisu ning tutvustavad hüvitise taotlemise protsessi.

Veebiülekannet saab vaadata SIIT. Ülekannet on võimalik vaadata ka venekeelse sünkroontõlkega. Veebiseminar on järelvaadatav nii töötukassa kanalites kui ka raamatupidaja.ee lehel.

Töötukassa veebiseminaril saavad vastuse paljud toetusmeetmega seotud küsimused, mis ettevõtjatel, tööandjatel ja raamatupidajatel toetusega seoses võivad tekkida.

 • Kuidas taotlemine käib?
 • Missugused dokumendid tuleb esitada?
 • Kas on piiranguid ettevõtetele või sektoritele?
 • Kuidas arvestatakse hüvitise summa?
 • Kuidas jaguneb maksukoormus?
 • Mis perioodil saab toetust kasutada ja taotleda?
 • Mis kuupäevast saab toetust taotlema hakata?
 • Kust saan abi?
30-03-2020 - 02:02 - Uudised – Hea Kodanik - Vabaühenduste Liidus 14. nädalal

Teisipäev Alari ja Helen osalevad Euroopa Komisjoni Eesti esinduse veebiseminaril “Kuidas on Euroopa Liit Covid-19 kriisiga hakkama saanud?” Kolmapäev Kai ja Alari räägivad Kuku raadio Avatud Eesti Fondi minutites, kuidas kriis kodanikuühiskonda mõjutanud on. Alari räägib ühinguga Korruptsioonivaba Eesti, teemaks riigihangete jmt läbipaistvus Reede Kai ja Alari osalevad siseministeeriumi iganädalasel skaibikoosolekul vabakonna kaasamisest eriolukorrast.

The post Vabaühenduste Liidus 14. nädalal appeared first on Hea Kodanik.

30-03-2020 - 12:47 - Uudised – Hea Kodanik - Kuidas läheb, Eesti Leader Liit

Kogukondade ühendamise, regionaalpoliitika toetamise ja maaelu hoidmisega tegeleva esindusorganisatsiooni tegemistest rääkis Hea Kodaniku talvenumbris tegevjuht Triin Kallas. Miks ja kuidas ühing loodi? Eesti Leader Liit asutati 19. märtsil 2012 viie Leaderi tegevusgrupi algatusel. Meie liikmeteks olevad MTÜd on kõik tegutsenud kauem, vähemalt aastast 2006. Üsna pea tunnetati vajadust esindusorganisatsiooni järele, milleks algusaastatel kuni liidu loomiseni […]

The post Kuidas läheb, Eesti Leader Liit appeared first on Hea Kodanik.

30-03-2020 - 08:19 - Uudised – Hea Kodanik - NULAsse laekus 80 ühiskonda muutvat ideed

Ühiskondlikele algatustele mõeldud NULA inkubaatorisse laekus tänavu 80 ideed, millega soovitakse parandada mõnd Eesti elu kitsaskohta. Pakutud lahendused puudutavad erinevaid valdkondi haridusest ja tervisekäitumisest kuni ruumiloome ja ringmajanduseni. 20. aprilliks selguvad kümme parimat ideed, mida saab NULA inkubaatori toel edasi arendada.“NULA avalik ideede kogumine näitab ilmekalt, milliseid kitsaskohti Eesti ühiskonnas enim tunnetatakse ja mis parajasti […]

The post NULAsse laekus 80 ühiskonda muutvat ideed appeared first on Hea Kodanik.

30-03-2020 - 06:19 - Töötukassa - Juhised Eesti Töötukassa koostööpartneritele

Hea koostööpartner

Eriolukorraga seoses kehtestas Vabariigi Valitsuse 25. märtsil 2020 täiendavad piirangud, mis mõjutavad Eesti Töötukassa klientide osalemist tööturuteenustel. 

Vabariigi Valitsuse kehtestatud eriolukorra lõpuni palume juhinduda järgmisest:

1. Psühholoogiline nõustamine, võlanõustamine, sõltuvusnõustamine, kogemusnõustamine:

 • Grupinõustamisi ei toimu. Individuaalseid nõustamisi võib läbi viia üksnes kaugnõustamisena (telefoni, Skype või vms heli-/videokonverentsi vahendusel). Silmast-silma nõustamisi ei tohi korraldada. Kokkulepitud kohtumised tuleb asendada kaugnõustamisega või edasi lükata.
 • Individuaalsetele nõustamisteenustele suuname ka uusi kliente.  
 • Teenuseosutaja lepib ise kliendiga kokku kaugnõustamise viisi.
 • Kui kliendil ei ole võimalik kaugnõustamisel osaledes osavõtulehte digiallkirjastada, allkirjastab selle teenuseosutaja.
 • Osavõtulehe võib allkirjastada iga nõustamise järgselt või kuupõhiselt antud kliendi kohta.
   

2. Tööalane rehabilitatsioon

 • Uute klientide tööalasele rehabilitatsioonile suunamine on hetkel peatatud.
 • Teenusele suunatud klientidele ei osutata grupiteenuseid kuni eriolukorra lõpuni.
 • Individuaalteenuseid võib osutada üksnes kaugnõustamisena (telefoni, Skype või vms heli-/videokonverentsi vahendusel). Silmast-silma kohtumisi ei tohi korraldada. Kokkulepitud kohtumised tuleb asendada kaugnõustamisega või edasi lükata.
 • Teenuse osutamisel ei kehti kaugnõustamise mahu piirang (kuni 10% tegevuskava mahust) - kaugnõustamist võib pakkuda nii palju, kui on vaja ja võimalik, tegevuskava ei ole vaja muuta.
 • Kehtivaid tegevuskavasid on võimalik tegevustega täiendada ja kestust pikendada, teavitades sellest töötukassa maakondlikku osakonda tavapärases korras. Täiendavate teenuste osutamist võib vajadusel alustada kohe (enne töötukassalt kooskõlastuse saamist).
   

3. Koolitused

 • Kõigil koolitustel, sealhulgas individuaalõppe koolitustel osalemine on peatatud kuni eriolukorra lõpuni, välja arvatud, kui koolitus on korraldatud kaugõppe või e-õppena.
 • Silmast- silma koolitusi ei tohi korraldada.

Koolituste lisainfo on leitav https://www.tootukassa.ee/content/koolituskaardi-koostooga-seotud-dokumendid
 

4. Kaitstud töö

 • Kaitstud töö I etapis olevate klientide teenusel osalemine katkestatakse alates 1. aprillist 2020, välja arvatud juhul, kui klient on jõudnud etapi lõpukuusse (neljas kuu) ning tal on võimalik liikuda edasi II etappi ja alustada tööd kaitstud tingimustes. I etapi kestust ei pikendata.
 • Kui klient juba töötab töölepinguga II või III etapis ja tema tööandja eeldab temalt tööülesannete täitmise jätkamist, siis tagab kaitstud töö teenuse osutaja inimese nõustamise ja juhendamise kaugnõustamisena (telefon, Skype vms heli-/videokonverents).
  • Lepingud teenuseosutajatega jäävad kehtima. Eriolukorra lõppedes vaatame klientide vajadused uuesti üle ja vajadusel suuname tagasi teenusele.
    

5. Tööklubi teenus on peatatud eriolukorra lõpuni

 • Vaatame juristidega jooksvalt üle märtsi ja aprilliga lõppevad lepingud ja kokkulepped ja lepingutega seotud kliendid.
   

6. Tööharjutuse teenus on peatatud eriolukorra lõpuni.
 

Selleks, et aidata kaasa viiruse leviku tõkestamisele, on oluline järgida  valitsuse ja teiste ametkondade korraldusi. Palume teie mõistvat suhtumist, sest praegu on kõige tähtsam vähendada viiruse tõttu tekkivaid ohte inimestele.

 

Lugupidamisega

Eesti Töötukassa

25-03-2020 - 10:15 - Uudised – Hea Kodanik - Osale heategevuslikul smuutiretsepti võistlusel

Programm “Taimsed valikud” kuulutas välja heategevusliku smuutiretsepti võistluse. Võistluse lemmikretsept saab ÖKUT smuuti- ja mahlabaari menüüsse heategevuslikuks smuutiks. Iga heategevusliku smuuti pealt annetab ÖKUT 20 senti loomade eestkoste organisatsioonile Loomus. Toredaid retsepte koos smuuti nime ja fotoga oodatakse aprilli lõpuni aadressile anu@loomus.ee. Kõiki saadetud retsepte jagatakse Facebooki ja Instagrami lehel “Taimsed valikud”. Retseptivõistluse võitnud heategevuslikku smuutit saab ÖKUTis nautida […]

The post Osale heategevuslikul smuutiretsepti võistlusel appeared first on Hea Kodanik.

24-03-2020 - 06:28 - Uudised – Hea Kodanik - NULA tähtaega pikendati – inkubaatorisse saab kandideerida kuni reede keskpäevani

Heateo SA ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital otsustasid pikendada NULA inkubaatorisse ideede esitamise tähtaega kuni reede, 27. märtsi keskpäevani. 75000-eurose stardikapitalifondiga Eesti ainus ühiskondlikele algatustele mõeldud inkubaator alustab mai alguses. „Teame, et paljud inimesed on oma idee esitamisega alustanud, aga eriolukord lõi ilmselgelt mitmed esialgsed plaanid segamini ja oma igapäevaelu ümberkorraldamine võttis kõigil veidi aega. Seepärast otsustasimegi […]

The post NULA tähtaega pikendati – inkubaatorisse saab kandideerida kuni reede keskpäevani appeared first on Hea Kodanik.

23-03-2020 - 02:35 - Uudised – Hea Kodanik - Vabaühenduste Liidus 13. nädalal – isolatsioonipäevik #1

Kuna meeskond on kodukontorites ja kalender sassi tuulatud, jagame tavapäraste nädalategemiste asemel mõtteid-muljeid, kuidas eriolukorraga harjumine kulgeb. Alari: Mina käin kenasti edasi tööl kontoris, sest seal tundub kõige turvalisem – peamiselt kahekesi kohvimasinaga. Kolmandiku päevast töötan siiski riski piiril avalikus söögikohas, et sõbra kohviku eluiga pikendada. Peamiselt muretsen, mida küll järgmise kriisi ajal teha, sest igatsugu […]

The post Vabaühenduste Liidus 13. nädalal – isolatsioonipäevik #1 appeared first on Hea Kodanik.

23-03-2020 - 01:25 - Uudised – Hea Kodanik - Tehnoloogia parema maailma heaks ehk kuidas taltsutada hunti lambanahas?

Tehnoloogia meie ümber areneb peadpööritava kiirusega. Kuidas temast kodanikuühiskonnale kasu lõigata, kirjutas ühiskondliku mõju ekspert JAAN APS. “Edukas on see, kes kohandab oma tegevuse vastavalt ajastu vaimule, ja ebaedukaks osutub too, kelle tegutsemisviis pole ajastu nõuetega kooskõlas.” – Niccolò Machiavelli, “Valitseja” (1532) Inimeste heaolust ja puhtast looduskeskkonnast hoolivates kodanikuaktivistides tekitab tehnoloogiline progress küllap vastakaid tundeid. […]

The post Tehnoloogia parema maailma heaks ehk kuidas taltsutada hunti lambanahas? appeared first on Hea Kodanik.

19-03-2020 - 07:30 - Töötukassa - Töötasu hüvitamine eriolukorras

Eesti Töötukassa nõukogu jõudis eile põhimõtteliste otsusteni eriolukorras töötasu hüvitamise teemadel. Ettepanek esitati kinnitamiseks valitsusele. Kui valitsus on ettepaneku kinnitanud, avaldame täpsed juhised meie kodulehel. Taotlusi saab esitada vaid tööandja ning märtsis taotlusi vastu veel ei võeta

19-03-2020 - 06:34 - Uudised – Hea Kodanik - Kuidas valitsus sind kriisis aitab?

Siin on kõik, mida teame täna kahjude kaardistamisest ja hüvitamisest. Uuendatud 02.04 kl 17:00 Kui tead veel midagi, kirjuta alari@heakodanik.ee. Kirjuta ka siis, kui kuuled mõnest meetmest, mis on vabaühendused ära unustanud, sest mõiste “ettevõte” peab tähendama ka MTÜ ja SA vormis tegutsejaid. Toetuslepinguid puudutavast kirjutasime siin. Lahendused võtavad aega, eriti, mis seaduste muutmist nõuavad! […]

The post Kuidas valitsus sind kriisis aitab? appeared first on Hea Kodanik.

17-03-2020 - 11:26 - Töötukassa - Töötukassa avas ajutiste tööde keskkonna

Eestis kehtestatud eriolukorra tõttu on paljud inimesed ajutiselt tööta, sest ei saa kaugtööd teha või on nende töökoht sattunud majandusprobleemide tõttu raskustesse ning töötajad on saadetud koju. Samal ajal on hulk tööandjaid, kes ootamatult tekkinud suure nõudluse tõttu kiiresti ajutiselt töötajaid vajavad.

Eesti Töötukassa avas internetikeskkonna, kus tööandjad saavad panna üles oma ajutised tööpakkumised ja tööd vajavad inimesed saavad kiiresti tööandjatega ühendust võtta ning tööd saada. Ajutiste töödega saab tutvuda SIIN. Eesti Töötukassa tööotsijate ja tööandjate teenuste osakonna teenusejuht Livia Laas ütles, et tööandjad on sellise võimaluse vastu huvi üles näidanud. „Lisaks kaubandusettevõtetele on abikäsi vaja ka mujal,“ lisas Laas.

Tööd saavad pakkuda just need ettevõtted, kes praegust olukorda silmas pidades vajavad ajutiselt lisatööjõudu. Kui tööandjal on soov oma tööpakkumised üles panna, siis tuleks sellest teada anda aadressile mariliis.aron@onlineexpo.com. Tööotsijatel on võimalik portaalis esitada küsimusi pakutavate töökohtade ja hüvede kohta ning ka soovitud töökohale kandideerida. Keskkonna kasutamine on nii tööandjatele kui tööotsijatele tasuta.

Küsimuste korral tuleks võtta ühendust oma maakondliku osakonna tööandjate konsultandiga. Kontaktid leiate SIIT.

 

Aadressid linkidena:

Ajutiste töökohtade keskkond: https://www.onlineexpo.com/ee/ajutised-tookohad/

Konsultantide kontaktid: https://www.tootukassa.ee/content/tooandjale-ja-partnerile/tooandjate-konsultantide-kontaktid

16-03-2020 - 02:39 - Töötukassa - Juhised Eesti Töötukassa partneritele ja teenuseosutajatele
Head koostööpartnerid
 
Eesti Töötukassa on seoses Eestis väljakuulutatud eriolukorraga peatanud oma klientide tööturuteenustel osalemise vähemalt märtsi lõpuni. Klientide osalemine ja uute klientide suunamine on peatud järgmistel teenustel:
 • koolitused, välja arvatud, kui koolitus on korraldatud kaugõppe, e-õppe või individuaalõppena või on koolitajal võimalik seda sel viisil korraldada.
 • tööklubi
 • tööalane rehabilitatsioon, välja arvatud juhul, kui nõustamine toimub või seda on võimalik korraldada telefoni või audio- või videokonverentsi vahendusel
 • kaitstud töö esimese ja teise etapi grupitegevused
 • tööharjutus
   
Mõistame, et meie otsus mõjutab teie tegevust ja põhjustab mitmeid küsimusi. Palume teie mõistvat suhtumist, sest praegu on kõige tähtsam vähendada viiruse tõttu tekkivaid ohte inimestele. 
 
Alljärgnevalt täiendav teave ja täpsemad juhised koostöö kohta
 1. Teenuste osutamine on peatatud, mitte lõpetatud. Niipea, kui olukord võimaldab, jätkavad meie kliendid teenustel osalemist ja saame suunata teenustele uusi kliente. Peatatud lepingud ja kokkulepped pikenevad aja võrra, mis on vajalik klientidele kokkulepitud mahus teenuse osutamiseks. 
 2. Teenuste osutamiseks uusi hankelepinguid ja kokkuleppeid ei sõlmita kuni olukorra selgumiseni.
 3. Klientide turvalisuse huvides palume vahetud kohtumised klientidega edasi lükata kahe nädala võrra; 
 4. Märtsis osutatud teenuste eest võite osavõtulehed/arved esitada kohe, st ei pea ootama kuu lõpuni olukorras, kus teenuse osutamine on peatatud. Osavõtulehed digitaalselt allkirjastatakse kuu põhise arvestusega (perioodi kohta). Osutatud teenuse eest maksame tavapärases korras.  - 
 5. Kaugõppe või -nõustamise puhul, kui kliendil ei ole võimalik osavõtulehte digitaalselt allkirjastada, siis võib selle digiallkirjastada teenuseosutaja.
 6. Mõistame, kui eriolukorra tõttu dokumentide esitamine viibib, ent palume, kui vähegi võimalik, esitada need õigeaegselt, et kliendid ei jääks toetusteta.
 7. Kui teil on muresid seoses ruumide rendikuluga, soovitame pöörduda üürileandja poole lahenduste leidmiseks.
Lisainfo allpool nimetatud teenuste lõikes
 
Tööturukoolitus
 • Kui teil on võimalik käimasolev koolitus ümber korraldada kaugõppe, e-õppe või individuaalõppena, siis saate teenuse osutamist jätkata, kui see osalejatele sobib. Palume teil ise iga osalejaga ühendust võtta.
 • Koolitajatel (koolituskaardipartnerid, lepinguga või koolitustoetusega koolitusi pakkuvad koolitajad) palume jälgida jooksvalt infot https://www.tootukassa.ee/content/koolituskaardi-koostooga-seotud-dokumendid
   
Tööalane rehabilitatsioon
 • Teenuse osutamisel ei kehti kaugnõustamise mahu piirang (kuni 10% tegevuskava mahust) - kaugnõustamist võib pakkuda nii palju, kui on vaja ja võimalik, tegevuskava ei ole selleks vaja muuta. 
 • Kui kliendile on vaja koostada tegevuskava, palume see edasi lükata. Praegune edasilükkamise piirang (kuni 1 kuu) ei kehti, st võib tegevuskava koostamiseks kokku leppida aja aprillis või mais. Eriolukorrast tingitud pikendamisest palume teavitada töötukassa kontaktisikut.
 • Tegevuskavast puudu olevaid teenuseid võib osutada, kui see tuleneb kliendi vajadustest. Tuleb endiselt esitada muudetud tegevuskava töötukassa kontaktisikule. Eriolukorra ajal kooskõlastame sellised muudatused tagasiulatuvalt, st teenuseid võib osutada enne nende kinnitamist töötukassa poolt. Tegevuskavade muutmise puhul tuleb endiselt arvestada kalendriaasta piiranguga 1800€.
   
Nõustamisteenused
 • Palume näost näkku kliendile teenust mitte osutada.
 • Nõustamisteenuseid võib kokkuleppel kliendiga osutada telefoni, Skype vms heli-/videokonverentsi vahendusel ja kaugnõustamise piirangud ei kehti.
    
Kaitstud töö 
 • Kaitstud töö teenuse tegevused on peatatud välja arvatud juhul, kui inimene töötab töölepinguga II või III etapis ja tema tööandja eeldab temalt tööülesannete täitmise jätkamist. Sellisel juhul tagab kaitstud töö teenuse osutaja inimese nõustamise ja juhendamise soovitavalt telefoni, Skype vms heli-/videokonverentsi vahendamisel. 
 • Kaitstud töö I ja II etapi puhul ei rakendata tasustamisel nõuet, et  inimene peab olema teenusel käinud vähemalt kümnel päeval kalendrikuus. Töötukassa tasustab kogu märtsi kuu ulatuses.

   

Palume teil jälgida töötukassa kodulehte, kus on jooksvalt olemas üldinfo, mis on suunatud klientidele ja kus asuvad eriolukorraga seotud teated.

13-03-2020 - 12:57 - Töötukassa - Eesti Töötukassa peatab klientide teenindamise büroodes, töö liigub peamiselt e-kanalitesse

Eesti Töötukassa peatab 16. märtsist 2020 seoses Eestis väljakuulutatud eriolukorraga vähemalt kaheks nädalaks oma büroodes kohapeal klientide nõustamise ja teenindamise. Töö liigub eelkõige e-kanalitesse ja klientidega suheldakse ka telefoni teel. Kõik töötukassa töötajad on tööl ja valmis kliente aitama ja telefoni ning kirja teel küsimustele vastama.

Töötukassa palub inimestel võimalusel  kasutada e-kanaleid, kus saab end töötuks registreerida, hüvitist taotleda, tööpakkumisi sisestada ja kandideerida. Avaldusi võetakse vastu ka e-posti (digitaalselt allkirjastatult), tavaposti või telefoni teel. Kui inimene vajab abi mõne toimingu juures, siis juhendatakse teda kirja või telefoni teel. 

Toetuste ja hüvitiste määramine ja maksmine jätkub tavapärases korras. Töövõime hindamisi viiakse läbi telefoni teel ja e-töötukassas ning võimalik on saata vajalik avaldus ka posti teel.

Kliente nõustatakse telefoni teel, e-kanalites (Skype, e-töötukassa, e-kiri) või posti teel. Nende klientidega, kellega oli lähiajaks kokkulepitud kohtumine, võetakse ühendust. Vähemalt märtsi lõpuni on peatatud ka klientide osalemine mitmetel teenustel, näiteks koolitustel.

Kõik töötukassa infokanalid töötavad tavapäraselt, peatatakse klientide teenindamine büroodes.

 • Töötukassa infotelefonid: 6696513; 15501
 • e-post: info@tootukassa.ee
 • Skype: tootukassa
 • Kõikide töötukassa büroode kontaktid: SIIN
12-03-2020 - 01:08 - Töötukassa - Töö- ja karjäärimessid lükatakse edasi sügisesse

Eesti Töötukassa otsustas kevadised Töö- ja karjäärimessid lükata edasi sügisesse. Töötukassa korraldab iga-aastaselt pea kõigis Eesti maakondades töö- ja karjäärimesse, kus osalevad tööpakkujad, koolid, omavalitsused ja erinevad koostööpartnerid.

Kevadel pidi toimuma 11 messi:

20.03 – Järvamaa töö- ja karjäärimess

24.03 – Saaremaa töö- ja karjäärimess

26.03 – Valgamaa töö- ja haridusmess

27.03 – Narva töö- ja karjäärimess

31.03 – Pärnumaa töö- ja karjäärimess

03.04 – Läänemaa töö- ja karjäärimess

08.04 – Raplamaa töö- ja karjäärimess

14.04 – Tallinna ja Harjumaa töö- ja karjäärimess

16.04 – Lääne-Virumaa töö- ja karjäärimess

21.04 – Jõhvi töö- ja karjäärimess

21.04 – Tartumaa töö- ja karjäärimess

Uutest toimumisaegadest saavad külastajad ja eksponendid teada esimesel võimalusel, info on leitav veebilehel: www.toomess.ee.

Tööpakkumistega saab tutvuda ja kandideerida töötukassa kodulehel. Soovitame võimalusel kasutada muudeks toiminguteks töötukassa e-teenindust, kus saab näiteks töötuks registreerida, töövõime hindamise taotlust esitada ning hüvitist ja toetust taotleda. Samuti palume haigustunnustega ja riskipiirkonda külastanud inimestel enne vastuvõtule tulemist konsultandiga telefoni või e-kirja teel suhelda.

26-02-2020 - 05:39 - Sotsiaalministeeriumi ajaveeb - Eesti töötute vaesus on Euroopa Liidu suurim, kuid kõige vähem inimesi elab mittetöötavates leibkondades
Statistika järgi on Eestis kõige vähem inimesi, kes elavad mittetöötavates leibkondades, kuid samal ajal on Eestis töötute vaesus üks suuremaid … (veel...)
27-01-2020 - 06:32 - Sotsiaalministeeriumi ajaveeb - Vanemahüvitisest, puhkusest ja jõustuvatest muudatustest
Vanemahüvitise süsteem, selle muudatused ning nende mõju laste järjestikustele sündidele on teemad, mis vastseid lapsevanemaid ikka ja alati huvitavad. Seetõttu … (veel...)
24-01-2020 - 12:05 - Sotsiaalministeeriumi ajaveeb - Agnes Einman: lahkus päästab Eesti
Usalduslike suhete ja kogukondade loomise ning hoidmise võtmeks on lahkus ja headus. Just lahkus üksteise suhtes aitab meil arendada heaoluriiki, … (veel...)
15-01-2020 - 02:01 - Sotsiaalministeeriumi ajaveeb - Mida teha, kui töö kahjustab tervist?
Töökeskkonnas veedame suure osa oma päevast ning sellele on kindlasti mõju meie tervisele.  Töö käigus võib juhtuda õnnetusi ja olla … (veel...)
08-01-2020 - 02:22 - Sotsiaalministeeriumi ajaveeb - Kõik on erinevad, kuid sama palju inimesed
Inimesed on õnnelikumad avatud ja sallivas ühiskonnas. Avatus ja mitmekesisus meelitavad ka mujalt maailmast talente ja edumeelseid ettevõtteid, mis aitavad edendada Eesti majandust.
08-01-2020 - 10:02 - Sotsiaalministeeriumi ajaveeb - Varjatud haigustekitaja töökohal
Kantserogeene võib nimetada salakavalateks keemilisteks aineteks või segudeks, millega kokkupuute mõju töötaja tervisele ei pruugi avalduda kohe, vaid isegi kuni … (veel...)
13-12-2019 - 11:50 - Sotsiaalministeeriumi ajaveeb - Milliste ettepanekutega läheb riik vastu eelarveläbirääkimistele linnade ja valdade liiduga?
Avaldame täismahus sotsiaalministeeriumi ettepanekud läbirääkimisteks Eesti Linnade ja Valdade Liidule esitatud ettepanekud, varasematel aastatel ei ole riik oma ootusi sõnastanud. … (veel...)
18-11-2019 - 12:58 - Sotsiaalministeeriumi ajaveeb - Kompromissist ja lepitusest töövaidluskomisjonis
Eelmise aasta algusest jõustus töövaidluse lahendamise seadus, mis annab võimalused lahendada töövaidlusi kompromissiga või leppimise teel. Kuidas uued vaidluste lahendamise … (veel...)
09-10-2019 - 07:53 - Sotsiaalministeeriumi ajaveeb - Noortegarantii tugisüsteem aitab omavalitsustel noortest hoolida
Uus, proaktiivne lähenemine haridusest ja tööhõivest väljakukkunud noorte abistamisele on toonud juba häid tulemusi. Peagi on algamas noortegarantii tugisüsteemi uus … (veel...)
13-09-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Uudised - Maailma majandustipud arutavad tulumaksu tuleviku üle
Rahandusministeerium toob majanduselu tipud reedel Tallinnas toimuval konverentsil rääkima ettevõtete tulumaksu tulevikust - arutelude peaesinejad on Oxfordi ja Florida ülikooli professorid. "Eelmisel aastal Euroopa Liidu eesistujana maksukonverentsi korraldades ei osanud me oodata, et see kujuneb nii edukaks.
13-09-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Uudised - Eesti raamatupidajate kogu valis uue juhatuse
12. septembril.2018. a toimusid MTÜ Eesti raamatupidajate kogu (ERK) uue juhatuse valimised. Juhatuse volitused kehtivad kolm aastat perioodil 2018-2020. Raamatupidajate kogu valib vastavalt oma põhikirjale iga kolme aasta tagant uue juhatuse ja määrab juhatuse esimehe.
13-09-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Uudised - Töötukassa venekeelne teabepäev tööandjatele
12-09-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Uudised - Töötuskindlustushüvitise kulu kasvab nelja aastaga veerandi võrra
Töötukassa prognoosib töötuskindlustushüvitise kulu 25-protendilist kasvu nelja aastaga 65,7 miljoni euroni 2022. aastaks. --related-- Töötukassa hinnangul määratakse tänavu töötuskindlustushüvitist 20 800 inimesele, kellele makstava hüvitise kogusumma on 52,5 miljonit eurot.
11-09-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Uudised - Suvel töötas jaekaubandusettevõtetes enam kui 1500 noort
Eesti jaekaubandusettevõtetes sai suvel hooajalist tööd enam kui 1500 noort, enim said noored suvel tööd Maximas, mis värbas üle 500 inimese. Suvistest töötajatest jätkab ligi kümnendik kas täis- või osalise koormusega tööd ka pärast suvehooaja lõppu.
11-09-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Uudised - Omavalitsused saavad koostöö edendamiseks veerand miljonit eurot
Riigi Tugiteenuste Keskus kutsub kohalikke omavalitsusi, ühinguid ja organisatsioone taotlema toetust KOVide koostöö- ja juhtimisvõimekuse tõstmiseks. Toetust antakse kokku 250 000 eurot ning seda saab taotleda 31. oktoobrini. Riigi Tugiteenuste Keskuse peadirektori asetäitja Martin Karro sõnul on tegemist hea võimalusega viia haldusreformi järgselt ellu uusi ideid ja algatusi kohaliku elu paremaks korraldamiseks.
11-09-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Uudised - RMP.ee leiud Riigi Teatajatest - 36. nädal/2018
IGASUGUST Rahandusministri 10. septembri 2014. a määruse nr 30 "Kassalise teenindamise eeskiri" muutmine Jõustus 07.09.2018 Maaeluministri 17. aprilli 2015.
11-09-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Maksundus - Välisriigis tasutud käibemaksu tagastamine
Välisriigis tasutud käibemaksu tagastamise taotlemine Juba alates 2010. aasta algusest muutus teistest liikmesriikidest käibemaksu tagastamise taotlemise kord. Muudatused põhinevad nn käibemaksu tagastuse direktiivil 2008/9/EÜ. Peamine muudatus seisnes selles, et alates 1.
10-09-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Uudised - Töötaja õiguslik staatus vajab laiemat mõtestamist
10-09-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Uudised - Rahapesu – vähe võitjaid ja palju kahju
10-09-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Uudised - Paindlikumad töösuhted on samm õiges suunas
10-09-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Uudised - Kas raamatupidajate töökoormus jälle kasvab?
Järgmise aasta maksukorralduse seaduse muudatus suurendab raamatupidajate töökoormust.
10-09-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Uudised - Töötuse näitajaid mõjutab ka õppeaasta algus
Augusti lõpus oli töötuna registreeritud 29 859 inimest, see on 16-aastasest kuni pensioniealisest tööjõust 4,6%. Samal tasemel oli töötuse määr ka juulis. Registreeritud töötus oli augustis kõrgeim Valgamaal (8,5%) ning madalaim Saaremaal (3%).
10-09-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Uudised - Kuidas üles ehitada tugevat organisatsioonikultuuri ja miks see on ülitähtis?
Tugev organisatsioonikultuur võib anda ettevõttele märgatava konkurentsieelise või olla hoopis üks kõige keerulisem takistus oma eesmärkide saavutamisel.
10-09-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Uudised - Rahandusministeerium ootab 2019. aasta majanduskasvuks 3 protsenti
Rahandusministeeriumi suvise majandusprognoosi järgi kasvab Eesti majandus tänavu ligikaudu 3,6 protsenti ja 2019. aastal 3 protsenti. "Eesti majanduse mõõdukas ja tasakaalus kasv jätkub. Töökohti luuakse juurde ja palgasurved püsivad, eelarves on selle valguses oodata ülelaekumist ning maksulaekumiste kasvu," ütles rahandusminister Toomas Tõniste.
10-09-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Maksundus - Kasutage võimalust välisriigist käibemaks tagasi küsida
Avaldus välisriigis tasutud käibemaksu tagasi taotlemiseks tuleb esitada hiljemalt 30. septembriks.
10-09-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Uudised - DAC6 on jõustunud. Mis saab edaspidi maksunõustamisest?
Võitlus piiriülese agressiivse maksuplaneerimise vastu on Euroopa Liidus praegu väga aktuaalne teema. Nimelt jõustus 25. juunil uus nõukogu direktiiv 2018/822/EL (edaspidi: DAC6), mis muudab maksustamisalase halduskoostöö direktiivi 2011/16/EL, mis võeti vastu 15.02.2011 (edaspidi: maksualase koostöö direktiiv), ja mis reguleerib maksuhaldurite vahelist koostööd teabe vahetamisel Euroopa Liidus. Lühidalt on DAC6 kõigi maksunõustajate õudusunenägu, kuna see sunnib iga nn vahendajat, sealhulgas ka maksu­nõustajat, teavitama karistuse ähvardusel Maksu- ja Tolliametit võimalikest agressiivse piiriülese maksuplaneerimise skeemidest.
10-09-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Maksundus - Sõidupraktika korraldamine ettevõtte sõiduautoga
Kas ettevõtte sõiduautoga võib läbi viia õppesõitu?
09-09-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Uudised - Kohane või sure: mida noored töökohast tegelikult ootavad
Organisatsioonide ja inimeste vahel toimub sarna­selt loodusega pidev olelusvõitlus: nõrgimad lülid heidetakse turul kõrvale ja asendatakse millegi uuega, mis suudab paremini ellu jääda. Kas teadsid, et 2017.
09-09-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Uudised - Uued nõuded töötervishoiu ja tööohutuse koolitajatele alates 1. jaanuarist 2019
Alates 1. jaanuarist 2019.
09-09-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Uudised - Töökeskkonna riskianalüüsid on ettevõtetes suur probleem
08-09-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Uudised - Personalijuhid on mures ületöötamise ja läbipõlemise pärast
08-09-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Uudised - Tööõnnetuskindlustus nõuab maksukorralduse seaduse muutmist
Sotsiaalministeeriumi plaan tööõnnetuskindlustuse seaduse väljatöötamiseks nõuab ka maksukorralduse seaduse muutmist, leiab maksu- ja tolliamet. --related-- Sotsiaalministeerium esitas tööõnnetuskindlustuse seaduse väljatöötamise kavatsuse tänavu juulis, kuna Eesti seisab silmitsi rahvastiku vähenemise ja vananemisega.
07-09-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Uudised - Kas vähesed investeeringud on majanduse jaoks probleem?
Eesti majanduse viimaste aastate üheks oluliseks probleemiks on peetud investeeringute vähesust.
06-09-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Uudised - Paindlikud töösuhted loovad uusi võimalusi
Üha rohkem on töötajaid, kes soovivad teha kaugtööd ja töötada neile sobivaimal ajal, mida praegu kehtiv töölepingu seadus takistab. Sellest tulenevalt plaanib riik muuta töölepingu seadust tööaega, kaugtööd ja tähtajalist töölepingut puudutavas.
06-09-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Uudised - Tarbijahinnaindeks jätkas tõusuteel
Tarbijahinnaindeksi muutus oli 2018. aasta augustis võrreldes juuliga 0,5% ja võrreldes eelmise aasta augustiga 3,6%, teatab statistikaamet. --related-- Kaubad olid 2017. aasta augustiga võrreldes 3,1% ja teenused 4,4% kallimad. Kaupade ja teenuste administratiivselt reguleeritavad hinnad on eelmise aasta augustiga võrreldes tõusnud 8,1% ja mittereguleeritavad hinnad 2,3%. 2017.
06-09-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Uudised - Hinnatõus tänavu ei aeglustu
Statistikaameti teatel kallines tarbijakorv Eestis septembris aastaga 3,6 %. Hindu tõstavad nafta kallinemine ja kiire palgakasv. Kuna suvi oli põllumehele ebasoodne, võivad ka toiduained talve poole kallineda. Eelmise aasta keskel algas maailmaturul nafta hinna tõusutsükkel ja see kajastub üha tugevamalt ka meie tarbijahinnaindeksis.
06-09-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Uudised - Juulis tasuti 9,9 protsenti rohkem makse kui mullu samal kuul
Juulis kogus maksu- ja tolliamet 648,5 miljonit eurot makse, mida oli 9,9 protsenti rohkem kui eelmisel aastal. Tänavusest riigieelarvest on seitsme kuuga täidetud 57,2 protsenti. --related-- Riigiosalusega ettevõtete jaotatud kasumi tõttu oli juriidilise isiku tulumaksu juuli laekumine ligi 25 miljoni euro võrra suurem kui möödunud aastal.
02-09-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Maksundus - Ostu-müügitehingute tõendamine kauba ja teenuse ostjatel
Juhendmaterjalis toob maksuhaldur välja peamised põhimõtted, mis aitavad nii kauba kui ka teenuse ostjatel maksuhaldurile ostu-müügitehingute toimumist tõendada.
27-08-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Maksundus - Eraisiku virtuaalses valuutas/krüptovaluutas saadud tulu maksustamine
Erinevate keskkondade kaudu virtuaalse valuutaga/krüptovaluutaga (näiteks bitcoin vms) tulu teenimine on saanud uudseks tulu teenimise viisiks.
26-08-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Maksundus - Osalusoptsioonide maksustamine
21-08-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Maksundus - Sõidujagamisplatvormi kaudu sõitjateveoteenust osutavate autojuhtide tulu maksustamine
Autojuhi tulu maksustamine sõltub sellest, kas see tegevus on juhuslik või tegeletakse sellega püsivalt tulu saamise eesmärgil. Eraisikust autojuhid, kes teevad üksikuid juhuslikke sõite, peavad teenitud tulu deklareerima tuludeklaratsiooni alajaotuses "Muu tulu, millelt ei ole tulumaksu kinni peetud" ning maksma tulumaksu. Eraisikust autojuhtidel, kellele on see juhuslik tulu, muid makse sellega ei kaasne.
21-08-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Maksundus - Lapse suveteenistus ja maksuvaba tulu
09-08-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Maksundus - Tööandja saab maksusoodustust töötaja tervise edendamiseks
Järgmise aasta ettevõtte eelarvet planeerides tasub silmas pidada maksusoodustust tervise- ja spordikuludele. Alates sellest aastast saab tööandja maksuvabalt hüvitada tervise- ja spordikulusid kuni 100 eurot kvartalis iga töötaja kohta. Maksusoodustus kehtib nii juhtidele, lepingulistele töötajatele kui töövõtu- või käsunduslepingu alusel teenust pakkuvatele alalistele töötajatele.
05-08-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Maksundus - Kütuse käitlemine (KKS) alates 01.02.2019
Alates 1.
31-07-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Maksundus - Annetuste maksustamine
Tulumaksuseaduse §-de 2, 49 ja 53 kohaselt maksavad kingitustelt ja annetustelt tulumaksu residendist juriidilised isikud (sh avalik-õiguslikud isikud, erakonnad, MTÜ-d, SA-d jne) ning mitteresidendid, kellel on püsiv tegevuskoht.
23-07-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Maksundus - Muudatused käibemaksuseaduses alates 01.10.2018
Ehitusmaa mõiste Alates 1. oktoobrist 2018 muudetakse käibemaksuseaduse (KMS) §  2 lg 3 p 1 ning seadusesse tuuakse "ehitusmaa" mõiste. KMS §  2 lg 3 p 1 sätestatakse järgnevalt: "Kaup on asi, loom, gaas ja elektri-, soojus- ning jahutusenergia.
23-07-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Maksundus - 2018 I kvartali siduvate eelotsuste kokkuvõtted
2018. aasta I kvartalis lahendati kaks siduvat eelotsust allpool kirjeldatud õiguslikes küsimustes, mille kokkuvõtted on järgmised. Mitterahaline sissemakse äriühingusse Taotlejale kuulub 50-protsendiline osalus Eesti äriühingus.
22-07-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Maksundus - Millist lisatulu peab deklareerima?
Kas näiteks tuttavatele enda õmmeldud riiete müümisest saadud tulu peab deklareerima või kui müün enda korjatud marju, kas võin sellest tulust maha arvata bensiinikulu ja müügikoha tasu?
22-07-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Maksundus - Käibemaksukohustuslase meelespea
Sellest juhendist leiate esmase info käibemaksukohustuslasele oluliste tähtaegade kohta, näpunäited deklaratsioonide esitamiseks ning kontaktid, kust vajadusel käibemaksualast nõu ja abi saada.
10-07-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Maksundus - Kütuse käitlemise vastavusdokumentide registreerimine alates 01.08.2018
Alates 1. augustist 2018 tuleb sisestada kütuse käitlemise andmekogusse kütuse nõuetele vastavust tõendavad dokumendid. --related-- 1.
09-07-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Maksundus - Välismaalt saadud dividendide tulumaksu kajastamine
Kas välismaa äriühingult saadud dividendidelt kinnipeetud tulumaksu peaks kasumiaruandes kajastama tulumaksu real või on see lihtsalt muu ärikulu?
08-07-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Maksundus - 1. oktoobril 2018 muutuvad kinnisasja maksustamise reeglid
Riigikogu võttis 4. aprillil 2018 vastu käibemaksuseaduse (KMS) muutmise seaduse, mis jõustub kahes osas, 1. mail ja 1. oktoobril 2018.
05-07-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Maksundus - Ametikorteri üürimine ja sõidukulude hüvitamine Soomes
On tavaline praktika, et ettevõte üürib oma töötajatele Soomes ametikorteri. Seejuures tuleb aga tähele panna maksustamisega seotud reegleid.Kui töötaja elab ametikorteris üle kahe aasta, muutub korter seaduse silmis "teiseks elukohaks". Sel juhul pole oluline, kas korterit üürib ettevõte või töötaja ise – mõlemal juhul tekib Soome riigi silmis kahe aasta möödudes nn teine elukoht.Kui töötaja püsiv elukoht asub Soomes ja ta peab ajutiselt töötama mõnes teises Soome piirkonnas, tekib tal õigus maksusoodustusele. Sõidukulusid tuleb aga arvestada lähtuvalt soodsaimast sõiduvahendist.
02-07-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Maksundus - Omandireformi käigus tagastatud kinnistu müügi maksuvabastus
Riigikohtu halduskolleegium on teinud maksuvaidluses huvipakkuva otsuse, mis puudutas küsimust, kas tulumaksuvabastus kohaldub olukorras, kus pärija müüs omandireformi käigus tema isale tagastatud kinnistu, ja kui kohaldus, siis millisel konkreetsel alusel.Maksuvaidluse sisu kohaselt ei nõustunud maksu- ja tolliamet, et pärijast müüja, kes päris ½ mõttelise osana kinnistul, rakendas kinnistu müügil tulumaksuvabastust. Oluline on, et kinnistu koosnes kahest katastriüksusest, millest ühel paiknesid müügi hetkel remonti vajavad hooned, sh elumaja, laut, kuurid jne, mis olid ehitisregistrisse kandmata.Maksu- ja tolliamet asus vaidluses seisukohale, et müüja suhtes ei kohaldu ei TuMS § 15 lg 4 punkt 5, kuna tegemist oli hoonestatud kinnistuga, ega ka § 15 lg 5 punkt 2, kuna selles sätestatud maksuvabastus ei laiene pärijale, vaid üksnes pärandajale, st ei ole ülekantav, sest maksuvabastuse subjekt on sättes konkreetselt mainitud.
01-07-2018 - 09:00% - RJul+00:00.UTCUTC 00000000000001000031UTCv201820189 / Julpmk0000000070100000000 - UTCUTCpm3100000001 312018201801UTC31UTC 0007p2018Sun, 01 Jul 2018 21:00:00 +00000100SundayUTC 1530478800stPM-0031 kUTC093100b 25-line täiendav tollimaks
Euroopa Komisjoni rakendusmäärusega 2018/886 kehtestati täiendavad tollimaksud alates 22.
01-07-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Maksundus - Kuidas Soomes ärikasumit maksustatakse?
Püsiva tegevuskohaga Eesti äriühingud maksavad sarnaselt Soome ettevõtetega Soomes teenitud kasumi pealt ettevõtte tulumaksu,mida tasutakse avansiliste maksetena.
17-06-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Maksundus - Tööandja optsiooni deklareerimine
Eesti emaettevõte sõlmis töötajaga optsioonilepingu, kus antakse õigus töötajal omandada 3% välismaisest tütarettevõttest, kui ta töötab 2 aastat. Kas sellisel juhul tuleb juba lepingu sõlmimisel midagi deklareerida?
14-06-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Maksundus - Nõude loovutamise tõend
Meile teeb arve Kitse Talu FIE (arvel ka nende reg kood). Arvele on märgitud, et ülekanne teha Priit Kitse arvele (ka tema FIE, aga teise reg koodiga). Kas see on seaduslik?
07-06-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Maksundus - Peretoetus ja alimendid maksuvaba tulu arvestuse osana
Kas uue seaduse järgi on maksuvaba summa 500 eurot neto või bruto? Kas peretoetus ja alimendid arvestatakse ka selle summa sisse?
13-12-2017 - 11:36 - Hasartmängumaksu Nõukogu - taotlusvoor-2018-01-01 00:00:00
Esmaspäev, 1 jaanuar, 2018
Kuva lingina päises: 
yes
13-12-2017 - 11:33 - Hasartmängumaksu Nõukogu - taotlusvoor-2018-11-19 00:00:00
Esmaspäev, 19 november, 2018
Kuva lingina päises: 
no
13-12-2017 - 11:33 - Hasartmängumaksu Nõukogu - taotlusvoor-2018-12-17 00:00:00
Esmaspäev, 17 detsember, 2018
Kuva lingina päises: 
no
13-12-2017 - 11:32 - Hasartmängumaksu Nõukogu - taotlusvoor-2018-10-22 00:00:00
Esmaspäev, 22 oktoober, 2018
Kuva lingina päises: 
no
13-12-2017 - 11:32 - Hasartmängumaksu Nõukogu - taotlusvoor-2018-09-17 00:00:00
Esmaspäev, 17 september, 2018
Kuva lingina päises: 
no
13-12-2017 - 11:32 - Hasartmängumaksu Nõukogu - taotlusvoor-2018-08-27 00:00:00
Esmaspäev, 27 august, 2018
Kuva lingina päises: 
no
13-12-2017 - 11:31 - Hasartmängumaksu Nõukogu - taotlusvoor-2018-06-18 00:00:00
Esmaspäev, 18 juuni, 2018
Kuva lingina päises: 
no
13-12-2017 - 11:31 - Hasartmängumaksu Nõukogu - taotlusvoor-2018-07-16 00:00:00
Esmaspäev, 16 juuli, 2018
Kuva lingina päises: 
no
13-12-2017 - 11:30 - Hasartmängumaksu Nõukogu - taotlusvoor-2018-05-28 00:00:00
Esmaspäev, 28 mai, 2018
Kuva lingina päises: 
no
13-12-2017 - 11:30 - Hasartmängumaksu Nõukogu - taotlusvoor-2018-04-16 00:00:00
Esmaspäev, 16 aprill, 2018
Kuva lingina päises: 
no