Muud kasulikku

MUUD KASULIKKU
17-01-2019 - 09:15 - Sotsiaalministeeriumi ajaveeb - Perevägivald kui viitsütikuga pomm
Viimasel kuuel aastal on Eestis registreeritud 80 perevägivallaga seotud tapmist-mõrva või nende katset. Kas neid traagilisi sündmusi on võimalik ennetada? … (veel...)
16-01-2019 - 08:54 - Uudised – Hea Kodanik - Eesti Vegan Selts tunnustas veganlusse panustajaid

Eesti Vegan Selts jagab aasta alguses tänukirju neile, kes aitasid 2018. aastal aktiivselt veganlust edendada. Looma- ja keskkonnasõbralikuma ning tervema maailma loomisel on igaühe panus veganluse edendamisel hindamatu. Selts soovib tänada ja välja tuua isikuid ja organisatsioone, kes oma tegevusega meile eelmisel aastal silma jäid. Tänukirja saavad: Perearst Marta Velgan veganluse tutvustamise eest meditsiinivaldkonnas 2017. […]

The post Eesti Vegan Selts tunnustas veganlusse panustajaid appeared first on Hea Kodanik.

14-01-2019 - 06:39 - Uudised – Hea Kodanik - Küsi poliitikutelt: “Kust sa tead?”

Juba möödunud aastal alustas mitmekümne organisatsiooni koostöös algatus “Kust sa tead?” Alanud valimiskampaaniate keskel kutsub ka Vabaühenduste Liit üles seda küsimust kandidaatidele esitama. Vabaühenduste Liit töötab selle nimel, et Eestis oleks mõjus kodanikuühiskond, kus inimesed tahavad, saavad ja oskavad osalemise ja koostöö kaudu ühiskondlikke muutusi juhtida. Selle eeldus on, et me tugineme otsuste tegemisel tõestusele. Toetame algatusi, mis edendavad […]

The post Küsi poliitikutelt: “Kust sa tead?” appeared first on Hea Kodanik.

14-01-2019 - 02:00 - Uudised – Hea Kodanik - Vabaühenduste Liidus 3. nädalal

Neljapäev Kai ja Alari osalevad kodanikuühiskonna arengukava uuendamise töörühmas. Laupäev Alari osaleb Kanuti Gildi SAALis kultuuripoliitika arutelul “Poliitikapidu”.

The post Vabaühenduste Liidus 3. nädalal appeared first on Hea Kodanik.

14-01-2019 - 08:22 - Uudised – Hea Kodanik - Kuidas me kestame?

See on küsimus, millele vastuse otsimise võttis sügisel ette arutelusari #kuidasmekestame. Algatuse keskmes on kolm suurt teemat: sündimus, ränne ja tööhõive. ANDREI LIIMETS uuris, mis Eestit nendes valdkondades ees ootab. Prognoosid ei tõota head. Kui maailma rahvaarv kasvab järjekindlalt veel vähemalt mõnda aega, siis Eesti rahvastikutrendide jätkudes ei saa me sajandi lõpuks enam kedagi üllatada […]

The post Kuidas me kestame? appeared first on Hea Kodanik.

10-01-2019 - 10:31 - Töötukassa - Aasta viimasel kuul registreeritud töötus suurenes

Detsembri lõpus oli töötuna registreeritud 31 081 inimest, mis moodustab 16-aastasest kuni pensioniealisest tööjõust 4,8%. Novembris oli registreeritud töötuse määr 4,7%. Võrreldes aastataguse ajaga on registreeritud töötute arv jäänud samale tasemele. Uusi töötuid registreeriti detsembris 4 697.

Registreeritud töötuse määr oli detsembri lõpus taas kõige kõrgeim Ida-Virumaal (8,8%), viimasel paaril kuul oli suurim tööpuudus Valgamaal. Kõige madalam oli registreeritud töötuse määr detsembris Hiiumaal (3,3%). Vähenenud töövõimega töötuid oli detsembri lõpu seisuga pisut üle 10 000 ehk ligi kolmandik registreeritud töötutest.

Detsembris oli töötukassal vahendada üle 7300 töökoha. Uusi tööpakkumisi lisandus ligi 3000. Töötukassa abiga asus detsembris tööle või alustas ettevõtlusega üle 2300 inimese (sealhulgas 526 vähenenud töövõimega inimest).

Täpsem statistika on leitav töötukassa kodulehel.

Registreeritud töötuse statistika kajastab nende töötute arvu, kes on ennast töötukassas töötuks registreerinud.

09-01-2019 - 03:02 - Uudised – Hea Kodanik - Sotsiaalne ettevõtlus Eesti kogukondades

Mis saab elust väljaspool suuri linnu? Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku juhatuse esimees JAAN APS iseloomustab ligi saja Maakondlike Arenduskeskuste MTÜ konsultantide kogutud näite põhjal sotsiaalset ettevõtlust kohalikul tasandil. Möödunud kevadel võitis Eesti suurimal ettevõtluskonkursil Ajujaht parima sotsiaalse ettevõtte eriaauhinna Triumf Health, mis on infotehnoloogial põhinev ja tänaseks rahvusvahelisel turul tegutsev sotsiaalne ettevõte. Sel sügisel osutus Ajujahil […]

The post Sotsiaalne ettevõtlus Eesti kogukondades appeared first on Hea Kodanik.

09-01-2019 - 08:44 - Uudised – Hea Kodanik - Eesti loomakaitsjad astuvad Norra huntide kaitseks välja

Norra valitsus on määranud sellel talvel hukule terve hundikarja. Ja seda hundialal, mis on vaid 5% Norra territooriumist ning kus huntidel peaks olema tugevam õiguslik kaitse kui ülejäänud Norras. Loomade eestkoste organisatsiooni Loomus ja nende Norra kolleegide hinnangul loob Norra valitsuse hiljutine otsus ohtliku pretsedendi – see on esimene kord pärast hundi tagasitulekut Norra loodusesse […]

The post Eesti loomakaitsjad astuvad Norra huntide kaitseks välja appeared first on Hea Kodanik.

07-01-2019 - 04:00 - Uudised – Hea Kodanik - Vabaühenduste Liidus 2. nädalal

Teisipäev Alari osaleb lõimumiskava visiooniseminaril. Kolmapäev Alari osaleb õigusloomet toetavate infosüsteemide aruteluseminaril. Andrei ja Lauri läbipõlemise ja depressiooniennetuse koolitusel.

The post Vabaühenduste Liidus 2. nädalal appeared first on Hea Kodanik.

07-01-2019 - 12:28 - Uudised – Hea Kodanik - Hea Kodaniku talvenumbri keskmes on küsimus: kuidas me kestame?

Kuidas me kestame? Hea Kodaniku talvenumbris vaatame EV100 lõpuks tagasi ja edasi, kuidas jõuda riigi, rahva ja kodanikuühiskonnana edukalt järgmiste teetähisteni. Kaanefoto ja kaaneloos kasutatud piltide autoriks on Birgit Püve. Mikael Raihhelgauz jagab avaessees mõtteid oma unistuste Eestist. Kodanikuühiskond 2027 – Alari Rammo loeb kristallkuulilt järgmise valitsuse edusammude kohta. Kuidas me kestame? Andrei Liimets uurib, mis ootab […]

The post Hea Kodaniku talvenumbri keskmes on küsimus: kuidas me kestame? appeared first on Hea Kodanik.

07-01-2019 - 12:12 - Uudised – Hea Kodanik - Kuidas käib tegijate käsi? Eriline Maailm

Kodanikuühiskonna aasta tegijad ei pinguta üksnes 12 kuu jooksul, vaid panustavad ühiskonda järjepidevalt aasta aasta järel. Kuidas käib möödunud aastatel tunnustatud ühenduste käsi, uuris Andrei Liimets kõigepealt aasta vabaühendus 2017 Eriline Maailm eestvedaja JULIA STEPANOVA käest. Kuidas Erilisel Maailmal läheb? Mis oli 2018. aasta suurim õnnestumine? Aasta 2018 oli meie ühenduse jaoks arengu ning muutuste […]

The post Kuidas käib tegijate käsi? Eriline Maailm appeared first on Hea Kodanik.

07-01-2019 - 10:29 - Uudised – Hea Kodanik - Eesti Loomakaitse Selts: tule aitame loomi üheskoos!

Eesti Loomakaitse Selts (ELS) alustab uut aastat värskete hingede püüdmisega. Organisatsiooni otsitakse juurde vabatahtlikke ja liikmeid, kes toetaksid seltsi tegevust ja tooksid juurde uusi ideid. ELS kui ka mitmed teised loomakaitse organisatsioonid sõltuvad oma tegevuses peamiselt vabatahtlike abist. Nemad on need, kes aitavad täita organisatsioonide eesmärke ja on toeks igapäevatöödes. Seetõttu on alati ideedest pungil […]

The post Eesti Loomakaitse Selts: tule aitame loomi üheskoos! appeared first on Hea Kodanik.

04-01-2019 - 11:32 - Uudised – Hea Kodanik - KÜSKi toetusvõimalused 2019. aastal: mis on uut, mis jääb samaks

2019. aastal jätkame veidi uutmoodi tegevusvõimekuse arendamise voorudega, jätkub ka NULA inkubaator ning sarnaselt eelmistele aastatele vabakonna suursündmuste ja rahvusvahelise koostöö toetamine. Suurema muudatusena ei toimu tugitegevuste konkurssi ning samuti on läbi saanud enamik EV100-ga seotud taotlusvoorusid. Lähim tähtaeg on arenguhüppe ettevalmistamise taotlusvoorul (04. veebruar). Järgnevalt anname ülevaate erinevatest 2019. aasta toetusmeetmetest. Kui mõni neist […]

The post KÜSKi toetusvõimalused 2019. aastal: mis on uut, mis jääb samaks appeared first on Hea Kodanik.

04-01-2019 - 11:31 - Uudised – Hea Kodanik - Tuleviku teemaline Arvamusfestival ootab aruteluideid

Seitsmenda Arvamusfestivali juhtmõte on tulevik. Programmi on eriti oodatud arutelud, mis ühel või teisel moel valmistavad ette tulevikuks ning küsivad küsimusi, millele vastuseid veel pole. Arutelud valitakse kavva avaliku ideekorje kaudu, mis kestab 31. jaanuarini. Tulevik on Arvamusfestivali juhtmõte Eesti Vabariik 100 juubeliperioodi viimaste riigi loomise verstapostide valguses. “Iga riik on loodud selleks, et püsida […]

The post Tuleviku teemaline Arvamusfestival ootab aruteluideid appeared first on Hea Kodanik.

03-01-2019 - 02:55 - Töötukassa - Töötuskindlustushüvitise maksimum – ja miinimummäär on sel aastal suurem

Maksimaalse töötuskindlustushüvitise suuruse aluseks on kolmekordne Eesti keskmine ühe kalendripäeva töötasu. Selle arvutab töötukassa välja möödunud aastal kindlustatute makstud töötuskindlustusmaksete alusel. Keskmine ühe kalendripäeva töötasu nüüd 33 eurot ja 25 senti.

Minimaalne töötuskindlustushüvitis on sel aastal 31 kalendripäeva eest 258 eurot ja 23 senti, minimaalne päevamäär on 8,33 eurot. Kindlustatule on alati tagatud hüvitis miinimumsuuruses, seda ka juhul, kui kindlustatu enda saadud tasude põhjal arvutatud hüvitise summa on väiksem.

Töötuskindlustusega hõlmatute arv oli eelmisel aastal 63 5266 inimest, mis on 17 969  inimest rohkem kui 2017. aastal.

Muutus ka töötutoetuse päevamäär, mis on nüüd 5,65 eurot ja 31-kordne päevamäär on alanud aastal 175,15 eurot.

02-01-2019 - 08:35 - Töötukassa - Sellest aastast pakub noortele karjäärinõustamist Eesti Töötukassa

„Muudatusega seoses laieneb töötukassa vastutusvaldkond noorte suunal oluliselt – siiani oleme tegelenud noortega peamiselt nende tööotsingute kontekstis ja vahendanud tööturuga seotud infot. Edaspidi muutub tihedamaks koostöö koolide ja õpilastega just teadlike valikute tegemiseks tulevikus,“ kirjeldas muudatusi Eesti Töötukassa juhatuse esimees Meelis Paavel.

Töötukassa on viimase poole aastaga oma karjääriteenuste süsteemi ümber kujundanud ning integreerinud SA Innove Rajaleidja noortele pakutud teenused olemasolevate karjääriteenustega. Lisaks karjäärinõustamisele ja karjääriinfo vahendamisele vastutab Eesti Töötukassa sellest aastast ka karjääriteenuste metoodika arendamise, kvaliteedijuhtimise, seire- ning analüüsitegevuse eest.

Vabariigi Valitsus võttis 2018. aasta aprillis vastu karjääriteenuste ümberkorraldamise tegevuskava, mille tulemusena asus Eesti Töötukassa alates 1. jaanuarist 2019 osutama karjäärinõustamise ja karjääriinfo teenuseid kõigile soovijatele, sealhulgas koolinoortele. Selleks ühendati SA Innove Rajaleidja keskuste karjääriteenused Eesti Töötukassa karjääriteenuste süsteemiga.

28-12-2018 - 12:54 - Töötukassa - Keila-Paldiski töömess
Toimumisaeg: 
19 Veebruar, 2019
Kategooria: 
Töötukassa korraldatud sündmused
Asukoht: 
Keila Kultuurikeskus (Keskväljak 12, Keila)

Austatud tööandja!

Ootame Teid osalema Keila-Paldiski töömessile. Messile on oodatud kõik aktiivsed tööandjad ja tööotsijad. Messil on Teil hea võimalus tööotsijatega vahetult suhelda  ning seeläbi oma meeskonda uusi liikmeid värvata.

Osalemine on tasuta, messi ajal on Teil kasutada laud, kuhu paigutada infomaterjalid ja muu vajalik.

Registreerumiseks täitke palun registreerimisvorm hiljemalt 08.02.2018 siin.

22-12-2018 - 10:11 - Töötukassa - Lahtiolekuajad pühade ajal

Töötukassa esinduste lahtiolekuajad pühade jooksul:

24.-26. detsember – esindused on suletud
31. detsember – esindused on avatud kella 13.00ni, infotelefon 669 6513; 15501 vastab teie kõnedele 13.45-ni
1. jaanuar – esindused on suletud

 

21-12-2018 - 11:56 - Töötukassa - Tallinna ja Harjumaa tööandjate teabepäev vene keeles 30.01.2019
Toimumisaeg: 
30 Jaanuar, 2019
Kategooria: 
Tööandjatele
Asukoht: 
Töötukassa Tondi büroo koolitusklass (6. korrus), Karamelli 6

Töötukassa Tondi büroo koolitusklassis toimub 30.01.2019 kell 08.50–13.00 Tallinna ja Harjumaa tööandjate teabepäev vene keeles. Venekeelsel teabepäeval räägime töötukassa teenustest tööandjale (töövahendus, koolitustoetus tööandjale, teenused vähenenud töövõimega inimesele jt).

Külalisena esineb Politsei- ja Piirivalveameti migratsiooninõustaja Marina Kadak, kes räägib välismaalase tööle võtmisest.

Kava:

08.50 – 09.00   Kogunemine ja kohvipaus
09.00 – 10.30   Töötukassa teenused tööandjale  (tööandjate konsultant Irina Pakina)
10.30 – 10.45   Paus
10.45 – 11.20    Töötajate leidmine Euroopast, EURES teenused (EURES-teenusejuht Marta Traks ja konsultant Kaia Nebieridze)
11.20 – 11.30    Paus
11.30 – 13.00    Välismaalasele värbamise protsess ja regulatsioonid Politsei- ja piirivalveamet (migratsiooninõustaja Marina Kadak)

Ootame kõiki huvilisi osalema!

Palun registreerige ennast SIIN

14-12-2018 - 08:08 - Töötukassa - Enics Eesti AS värbamispäev Jõgeval
Toimumisaeg: 
17 Jaanuar, 2018
Kategooria: 
Tööotsijatele
Asukoht: 
Eesti Töötukassa Jõgevamaa osakond, Suur 14, Jõgeva

Jõgevamaa töötukassa osakonnas (Suur 14, Jõgeva) toimub 17.01.2019 kell 09.00-10.00 Enics Eesti ASi värbamispäev.

Kohapeal tutvustatakse asutust ning selle poolt pakutavaid vabasid töökohtasid.

Enics Eesti AS on rahvusvaheline tööstuselektroonikat tootev ettevõte, mis vajab oma meeskonda laotöötajaid ja tootmisse koostajaid, ladujaid ning testijaid.

Ettevõte pakub kaasaegset keskkonda, täielikku väljaõpet, võimalusi erialaseks arenguks, erinevaid lisahüvesid jpm.

Kohapeal on võimalus kandideerida!

12-12-2018 - 01:33 - Töötukassa - Töötukassa nõukogu kinnitas 2019. aasta eelarve

Tänasel koosolekul kinnitas nõukogu ühehäälselt töötukassa järgmise aasta eelarve, mille kohaselt planeeritakse töötukassa tuludeks 564,8 miljonit eurot.

Prognoosi kohaselt laekub töötuskindlustusmaksetest töötajate sihtfondi 131 miljonit eurot ja tööandjate sihtfondi 70,5 miljonit eurot, riigieelarvest eraldatakse 328,6 miljonit eurot ja Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest koos riikliku kaasfinantseeringuga 34,6 miljonit eurot.

Töötukassa kuludeks on 2019. aastal planeeritud 531,5 miljonit eurot. Kulud kindlustushüvitistele, toetustele ja tööturuteenustele on kokku 486,9 miljonit eurot ning töötukassa tegevuskulud on eelarves 44,7 miljonit eurot. Võrreldes käesoleva aastaga kasvavad tuleval aastal kulud ennekõike töövõimetoetusele, erijuhtudel sotsiaalmaksule ning vähenenud töövõimega inimestele teenustele.

Tööd otsivate ja töötavate inimeste oskuste arendamisele ja koolitamisele on töötukassa tuleva aasta eelarves planeeritud 22,6 miljonit eurot.

Lisaks eelarvele kinnitati töötukassa 2019. aasta aastaplaan.

Eesti Töötukassa juhatuse esimees Meelis Paavel sõnas töötukassa tuleva aasta eelarvele ja aastaplaanile viidates, et: „Tööandjatel on tihti keeruline leida sobivate oskustega töötajaid, seetõttu muutub üha olulisemaks, et nii töötajad kui ka tööotsijad oleksid valmis õppima ja tööandjad oleksid valmis töötajaid selles toetama. Töötukassa panustab aasta-aastalt enam sellesse, et viia kokku tööturu vajadused ning hetkel töötavate ja tööd otsivate inimeste oskused. Tulemustest on näha, et iga aastaga üha enam inimesi ka kasutab võimalust end täiendada või sootuks uus eriala omandada, et tulevikuski tööturul konkurentsivõimeline olla.“

Paaveli sõnul on oluline on vaadata pikemalt ette, pöörata tähelepanu ka tööturule sisenema hakkavatele noortele. „Tuleval aastal laiendab töötukassa oma tegevust koolinoorte suunal, keda nõustame teadlike õppimis- ja tööalaste valikute tegemisel. Koondame teadmised hariduse ja tööturu suundumustest töötukassasse, et anda noorele edasi parim võimalik karjäärialane teadmine,“ selgitas Paavel.

10-12-2018 - 12:04 - Töötukassa - Registreeritud töötus on kõige väiksem Hiiumaal, kõige suurem Valgamaal

Novembri lõpus oli töötuna registreeritud 30 366 inimest, mis moodustab 16-aastasest kuni pensioniealisest tööjõust 4,7%. Uusi töötuid registreeriti novembris üle 5 700. Võrreldes eelmise aasta sama ajaga on registreeritud töötute arv jäänud samale tasemele.

Registreeritud töötuse määr oli novembri lõpus kõige kõrgem Valgamaal (8,5%) ning madalaim Hiiumaal (3,3%). Valgamaal on registreeritud töötus olnud viimased paar kuud kõige kõrgem. Madalaima registreeritud töötusega maakond oli viimased paar kuud Saaremaa, kuid novembris oli kõige madalam registreeritud töötuse määr Hiiumaal.

Vähenenud töövõimega töötuid oli novembri lõpus umbes 9 900 ehk ligi kolmandik registreeritud töötutest. Vähenenud töövõimega töötute osakaal registreeritud töötutest on aastaga ühe protsendipunkti võrra kasvanud.

Novembris oli töötukassal vahendada üle 8 400 töökoha. Uusi tööpakkumisi lisandus 4 000. Töötukassa abiga asus novembris tööle või alustas ettevõtlusega ligi 3 000 inimest (sealhulgas 655 vähenenud töövõimega inimest).

Täpsem statistika on leitav Töötukassa kodulehel.

Registreeritud töötuse statistika kajastab nende töötute arvu, kes on ennast töötukassas töötuks registreerinud.

EELINFO: Kokkuvõtte 2018. aasta peamistest statistilistest näitajatest teeb Eesti Töötukassa 16.01.2019 toimuval pressikonverentsil.

30-11-2018 - 01:27 - Töötukassa - Tööjõu juhtimine ning Tööandjate Ühisuse võrgustiku kohtumine
Toimumisaeg: 
4 Detsember, 2018
Kategooria: 
Tööandjatele
Asukoht: 
Woldemar Mayeri maja, Paldiski mnt 29 (B-korpus, IV korrus), Tallinn

4. detsembril kl 13:00-14:30 toimub seminar Tööjõu juhtimine . Seminaril on kõikidel tööandjatel võimalus õppida rahvusvahelistest kogemustest vähenenud töövõimega inimeste kaasamisel. Eesti Rakendusuuringute Keskus CentARi juht Epp Kallaste toob kuulajateni välismaiste ettevõtete kogemused ning parimad praktikad. Seminar annab ainulaadse võimaluse rakendada rahvusvahelisi kogemusi enda organisatsiooni töö paremaks korraldamiseks. Kutsume kõiki tööandjaid üles laiendama enda teadmiste pagasit ning panustama vähenenud töövõimega inimestesse!

Kui oled sotsiaalselt vastutustundlik ettevõte, siis saa ka Sina Tööandjate Ühisuse liikmeks ning osale ka seminari teises pooles.

Kell 15:00-16:30 toimub Tööandjate Ühisuse võrgustiku kohtumine, mille fookuses on vaegkuuljatest töötajad. Külla tulevad Külliki Bode ja Katariina Varendi, kes on aastaid töötanud Eesti Vaegkuuljate Liidus kuulmislangusega inimestega. Lisaks töötavad nad Eesti Töötukassas tööandjate nõustajatena.  Arutame koos, millega peaksid tööandjad arvestama vaegkuuljate ja kurtide puhul, kuidas suhelda ja toetada neid töötamisel. Toome tööandjateni kuulmislangusega inimese vaatenurga, tutvustame kurtide maailma, avame vaegkuuljate hingeelu ning paneme ennast ka nende kingadesse. 

Tööandjate Ühisusega saab liituda siin: http://www.pare.ee/tooandjate-uhisus-0

Nii seminar kui ka Tööandjate Ühisuse kohtumine toimub Eesti Personalijuhtimise Ühingu PARE ruumides Woldemar Mayeri majas, aadressil Paldiski mnt 29, Tallinn, B-korpus, IV korrus (ümber maja on parkimine tasuta). Üritused on kõigile tasuta, kuid eeldavad eelregistreerimist. Registreeri seminarile ja/või võrgustiku kohtumisele: https://goo.gl/RtDMHQ 

18-11-2018 - 07:31 - Sotsiaalministeeriumi ajaveeb - 8 fakti, mida ravimresistentsuse kohta teada tasub
Igal aastal novembris tähistatakse kõikjal üle maailma antibiootikuminädalat, et kutsuda inimesi üles vastutustundlikkusele antibiootikumide tarvitamisel. Antibiootikumide liigsest või valest kasutamisest … (veel...)
10-11-2018 - 07:15 - Sotsiaalministeeriumi ajaveeb - Uuring kinnitab: Lapsed tahavad isadega rohkem mängida ja juttu vesta
„Laupäeval isaga teha võib kõike…“ laulurida teavad paljud meist. Aga oma vanemaid, sealhulgas isa vajavad lapsed pea iga päev. Kui … (veel...)
02-11-2018 - 08:41 - Sotsiaalministeeriumi ajaveeb - Milline on Eesti laps?
Suurem osa lapsi on Eestis oma eluga rahul (82%) ja tunneb rõõmu nii enda, oma elu kui ka sõprade üle, … (veel...)
10-10-2018 - 07:50 - Sotsiaalministeeriumi ajaveeb - Mida peaksid teadma vanemahüvitiste muudatustest
Täna (10.okt) on Riigikogus teisel lugemisel paindlikumat vanemahüvitist lubavad muudatused. Edaspidi saavad ema ja isa olla samal ajal lapsega kodus … (veel...)
03-10-2018 - 10:25 - Sotsiaalministeeriumi ajaveeb - Kui töökoha asemel on tööülesanded: kas paindlik töö või hall majandus?
Platvormitöö on uus reaalsus. Uber, Airbnb, Wolt, Taxify, noored youtuberid –  kõik on kuulnud, paljud on platvormi kaudu teenuseid kasutanud … (veel...)
13-09-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Uudised - Töötukassa venekeelne teabepäev tööandjatele
13-09-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Uudised - Eesti raamatupidajate kogu valis uue juhatuse
12. septembril.2018. a toimusid MTÜ Eesti raamatupidajate kogu (ERK) uue juhatuse valimised. Juhatuse volitused kehtivad kolm aastat perioodil 2018-2020. Raamatupidajate kogu valib vastavalt oma põhikirjale iga kolme aasta tagant uue juhatuse ja määrab juhatuse esimehe.
13-09-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Uudised - Maailma majandustipud arutavad tulumaksu tuleviku üle
Rahandusministeerium toob majanduselu tipud reedel Tallinnas toimuval konverentsil rääkima ettevõtete tulumaksu tulevikust - arutelude peaesinejad on Oxfordi ja Florida ülikooli professorid. "Eelmisel aastal Euroopa Liidu eesistujana maksukonverentsi korraldades ei osanud me oodata, et see kujuneb nii edukaks.
12-09-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Uudised - Töötuskindlustushüvitise kulu kasvab nelja aastaga veerandi võrra
Töötukassa prognoosib töötuskindlustushüvitise kulu 25-protendilist kasvu nelja aastaga 65,7 miljoni euroni 2022. aastaks. --related-- Töötukassa hinnangul määratakse tänavu töötuskindlustushüvitist 20 800 inimesele, kellele makstava hüvitise kogusumma on 52,5 miljonit eurot.
11-09-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Uudised - RMP.ee leiud Riigi Teatajatest - 36. nädal/2018
IGASUGUST Rahandusministri 10. septembri 2014. a määruse nr 30 "Kassalise teenindamise eeskiri" muutmine Jõustus 07.09.2018 Maaeluministri 17. aprilli 2015.
11-09-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Uudised - Suvel töötas jaekaubandusettevõtetes enam kui 1500 noort
Eesti jaekaubandusettevõtetes sai suvel hooajalist tööd enam kui 1500 noort, enim said noored suvel tööd Maximas, mis värbas üle 500 inimese. Suvistest töötajatest jätkab ligi kümnendik kas täis- või osalise koormusega tööd ka pärast suvehooaja lõppu.
11-09-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Uudised - Omavalitsused saavad koostöö edendamiseks veerand miljonit eurot
Riigi Tugiteenuste Keskus kutsub kohalikke omavalitsusi, ühinguid ja organisatsioone taotlema toetust KOVide koostöö- ja juhtimisvõimekuse tõstmiseks. Toetust antakse kokku 250 000 eurot ning seda saab taotleda 31. oktoobrini. Riigi Tugiteenuste Keskuse peadirektori asetäitja Martin Karro sõnul on tegemist hea võimalusega viia haldusreformi järgselt ellu uusi ideid ja algatusi kohaliku elu paremaks korraldamiseks.
11-09-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Maksundus - Välisriigis tasutud käibemaksu tagastamine
Välisriigis tasutud käibemaksu tagastamise taotlemine Juba alates 2010. aasta algusest muutus teistest liikmesriikidest käibemaksu tagastamise taotlemise kord. Muudatused põhinevad nn käibemaksu tagastuse direktiivil 2008/9/EÜ. Peamine muudatus seisnes selles, et alates 1.
10-09-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Uudised - Töötaja õiguslik staatus vajab laiemat mõtestamist
10-09-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Uudised - Paindlikumad töösuhted on samm õiges suunas
10-09-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Uudised - Kas raamatupidajate töökoormus jälle kasvab?
Järgmise aasta maksukorralduse seaduse muudatus suurendab raamatupidajate töökoormust.
10-09-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Uudised - Töötuse näitajaid mõjutab ka õppeaasta algus
Augusti lõpus oli töötuna registreeritud 29 859 inimest, see on 16-aastasest kuni pensioniealisest tööjõust 4,6%. Samal tasemel oli töötuse määr ka juulis. Registreeritud töötus oli augustis kõrgeim Valgamaal (8,5%) ning madalaim Saaremaal (3%).
10-09-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Uudised - Kuidas üles ehitada tugevat organisatsioonikultuuri ja miks see on ülitähtis?
Tugev organisatsioonikultuur võib anda ettevõttele märgatava konkurentsieelise või olla hoopis üks kõige keerulisem takistus oma eesmärkide saavutamisel.
10-09-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Uudised - Rahapesu – vähe võitjaid ja palju kahju
10-09-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Uudised - Rahandusministeerium ootab 2019. aasta majanduskasvuks 3 protsenti
Rahandusministeeriumi suvise majandusprognoosi järgi kasvab Eesti majandus tänavu ligikaudu 3,6 protsenti ja 2019. aastal 3 protsenti. "Eesti majanduse mõõdukas ja tasakaalus kasv jätkub. Töökohti luuakse juurde ja palgasurved püsivad, eelarves on selle valguses oodata ülelaekumist ning maksulaekumiste kasvu," ütles rahandusminister Toomas Tõniste.
10-09-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Maksundus - Kasutage võimalust välisriigist käibemaks tagasi küsida
Avaldus välisriigis tasutud käibemaksu tagasi taotlemiseks tuleb esitada hiljemalt 30. septembriks.
10-09-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Uudised - DAC6 on jõustunud. Mis saab edaspidi maksunõustamisest?
Võitlus piiriülese agressiivse maksuplaneerimise vastu on Euroopa Liidus praegu väga aktuaalne teema. Nimelt jõustus 25. juunil uus nõukogu direktiiv 2018/822/EL (edaspidi: DAC6), mis muudab maksustamisalase halduskoostöö direktiivi 2011/16/EL, mis võeti vastu 15.02.2011 (edaspidi: maksualase koostöö direktiiv), ja mis reguleerib maksuhaldurite vahelist koostööd teabe vahetamisel Euroopa Liidus. Lühidalt on DAC6 kõigi maksunõustajate õudusunenägu, kuna see sunnib iga nn vahendajat, sealhulgas ka maksu­nõustajat, teavitama karistuse ähvardusel Maksu- ja Tolliametit võimalikest agressiivse piiriülese maksuplaneerimise skeemidest.
10-09-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Maksundus - Sõidupraktika korraldamine ettevõtte sõiduautoga
Kas ettevõtte sõiduautoga võib läbi viia õppesõitu?
09-09-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Uudised - Kohane või sure: mida noored töökohast tegelikult ootavad
Organisatsioonide ja inimeste vahel toimub sarna­selt loodusega pidev olelusvõitlus: nõrgimad lülid heidetakse turul kõrvale ja asendatakse millegi uuega, mis suudab paremini ellu jääda. Kas teadsid, et 2017.
09-09-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Uudised - Töökeskkonna riskianalüüsid on ettevõtetes suur probleem
09-09-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Uudised - Uued nõuded töötervishoiu ja tööohutuse koolitajatele alates 1. jaanuarist 2019
Alates 1. jaanuarist 2019.
08-09-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Uudised - Personalijuhid on mures ületöötamise ja läbipõlemise pärast
08-09-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Uudised - Tööõnnetuskindlustus nõuab maksukorralduse seaduse muutmist
Sotsiaalministeeriumi plaan tööõnnetuskindlustuse seaduse väljatöötamiseks nõuab ka maksukorralduse seaduse muutmist, leiab maksu- ja tolliamet. --related-- Sotsiaalministeerium esitas tööõnnetuskindlustuse seaduse väljatöötamise kavatsuse tänavu juulis, kuna Eesti seisab silmitsi rahvastiku vähenemise ja vananemisega.
07-09-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Uudised - Kas vähesed investeeringud on majanduse jaoks probleem?
Eesti majanduse viimaste aastate üheks oluliseks probleemiks on peetud investeeringute vähesust.
06-09-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Uudised - Tarbijahinnaindeks jätkas tõusuteel
Tarbijahinnaindeksi muutus oli 2018. aasta augustis võrreldes juuliga 0,5% ja võrreldes eelmise aasta augustiga 3,6%, teatab statistikaamet. --related-- Kaubad olid 2017. aasta augustiga võrreldes 3,1% ja teenused 4,4% kallimad. Kaupade ja teenuste administratiivselt reguleeritavad hinnad on eelmise aasta augustiga võrreldes tõusnud 8,1% ja mittereguleeritavad hinnad 2,3%. 2017.
06-09-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Uudised - Hinnatõus tänavu ei aeglustu
Statistikaameti teatel kallines tarbijakorv Eestis septembris aastaga 3,6 %. Hindu tõstavad nafta kallinemine ja kiire palgakasv. Kuna suvi oli põllumehele ebasoodne, võivad ka toiduained talve poole kallineda. Eelmise aasta keskel algas maailmaturul nafta hinna tõusutsükkel ja see kajastub üha tugevamalt ka meie tarbijahinnaindeksis.
06-09-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Uudised - Juulis tasuti 9,9 protsenti rohkem makse kui mullu samal kuul
Juulis kogus maksu- ja tolliamet 648,5 miljonit eurot makse, mida oli 9,9 protsenti rohkem kui eelmisel aastal. Tänavusest riigieelarvest on seitsme kuuga täidetud 57,2 protsenti. --related-- Riigiosalusega ettevõtete jaotatud kasumi tõttu oli juriidilise isiku tulumaksu juuli laekumine ligi 25 miljoni euro võrra suurem kui möödunud aastal.
06-09-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Uudised - Paindlikud töösuhted loovad uusi võimalusi
Üha rohkem on töötajaid, kes soovivad teha kaugtööd ja töötada neile sobivaimal ajal, mida praegu kehtiv töölepingu seadus takistab. Sellest tulenevalt plaanib riik muuta töölepingu seadust tööaega, kaugtööd ja tähtajalist töölepingut puudutavas.
02-09-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Maksundus - Ostu-müügitehingute tõendamine kauba ja teenuse ostjatel
Juhendmaterjalis toob maksuhaldur välja peamised põhimõtted, mis aitavad nii kauba kui ka teenuse ostjatel maksuhaldurile ostu-müügitehingute toimumist tõendada.
31-08-2018 - 08:23 - Sotsiaalministeeriumi ajaveeb - Viis soovitust lapsevanemale uueks kooliaastaks | Пять советов для родителя, которые пригодятся в новом учебном году
Kooliaasta algus võib kaasa tuua erinevaid küsimusi nii lastel kui nende vanematel. Laste ja perede osakonna nõunik Elise Nikonov pani … (veel...)
27-08-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Maksundus - Eraisiku virtuaalses valuutas/krüptovaluutas saadud tulu maksustamine
Erinevate keskkondade kaudu virtuaalse valuutaga/krüptovaluutaga (näiteks bitcoin vms) tulu teenimine on saanud uudseks tulu teenimise viisiks.
27-08-2018 - 08:36 - Sotsiaalministeeriumi ajaveeb - Muudatused töökeskkonna korralduses, millega peaksid lähiajal arvestama
Üha vähenev ja vananev rahvastik suunab kogu ühiskonda rohkem tähelepanu pöörama tervena elatud ja töötatud aastatele. Selle valguses tasub mõelda, … (veel...)
26-08-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Maksundus - Osalusoptsioonide maksustamine
21-08-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Maksundus - Sõidujagamisplatvormi kaudu sõitjateveoteenust osutavate autojuhtide tulu maksustamine
Autojuhi tulu maksustamine sõltub sellest, kas see tegevus on juhuslik või tegeletakse sellega püsivalt tulu saamise eesmärgil. Eraisikust autojuhid, kes teevad üksikuid juhuslikke sõite, peavad teenitud tulu deklareerima tuludeklaratsiooni alajaotuses "Muu tulu, millelt ei ole tulumaksu kinni peetud" ning maksma tulumaksu. Eraisikust autojuhtidel, kellele on see juhuslik tulu, muid makse sellega ei kaasne.
21-08-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Maksundus - Lapse suveteenistus ja maksuvaba tulu
17-08-2018 - 07:54 - Sotsiaalministeeriumi ajaveeb - Aeg rääkida töövõimest, mitte töövõimetusest
2016. aastal käivitunud töövõimereform ei püüdnud alguses paljude inimeste tähelepanu, kuid see tõi endaga kaasa suured muudatused. Ligikaudu 100 000 … (veel...)
13-08-2018 - 10:19 - Sotsiaalministeeriumi ajaveeb - Kuidas olla peresõbralik tööandja oma töötajatele?
Sotsiaalministeerium algatas 2017. aastal peresõbralike tööandjate arendamise programmi, kuhu juba teist aastat kandideeris oluliselt rohkem tööandjaid kui programmi oli võimalik … (veel...)
09-08-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Maksundus - Tööandja saab maksusoodustust töötaja tervise edendamiseks
Järgmise aasta ettevõtte eelarvet planeerides tasub silmas pidada maksusoodustust tervise- ja spordikuludele. Alates sellest aastast saab tööandja maksuvabalt hüvitada tervise- ja spordikulusid kuni 100 eurot kvartalis iga töötaja kohta. Maksusoodustus kehtib nii juhtidele, lepingulistele töötajatele kui töövõtu- või käsunduslepingu alusel teenust pakkuvatele alalistele töötajatele.
05-08-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Maksundus - Kütuse käitlemine (KKS) alates 01.02.2019
Alates 1.
31-07-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Maksundus - Annetuste maksustamine
Tulumaksuseaduse §-de 2, 49 ja 53 kohaselt maksavad kingitustelt ja annetustelt tulumaksu residendist juriidilised isikud (sh avalik-õiguslikud isikud, erakonnad, MTÜ-d, SA-d jne) ning mitteresidendid, kellel on püsiv tegevuskoht.
23-07-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Maksundus - 2018 I kvartali siduvate eelotsuste kokkuvõtted
2018. aasta I kvartalis lahendati kaks siduvat eelotsust allpool kirjeldatud õiguslikes küsimustes, mille kokkuvõtted on järgmised. Mitterahaline sissemakse äriühingusse Taotlejale kuulub 50-protsendiline osalus Eesti äriühingus.
23-07-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Maksundus - Muudatused käibemaksuseaduses alates 01.10.2018
Ehitusmaa mõiste Alates 1. oktoobrist 2018 muudetakse käibemaksuseaduse (KMS) §  2 lg 3 p 1 ning seadusesse tuuakse "ehitusmaa" mõiste. KMS §  2 lg 3 p 1 sätestatakse järgnevalt: "Kaup on asi, loom, gaas ja elektri-, soojus- ning jahutusenergia.
22-07-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Maksundus - Millist lisatulu peab deklareerima?
Kas näiteks tuttavatele enda õmmeldud riiete müümisest saadud tulu peab deklareerima või kui müün enda korjatud marju, kas võin sellest tulust maha arvata bensiinikulu ja müügikoha tasu?
22-07-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Maksundus - Käibemaksukohustuslase meelespea
Sellest juhendist leiate esmase info käibemaksukohustuslasele oluliste tähtaegade kohta, näpunäited deklaratsioonide esitamiseks ning kontaktid, kust vajadusel käibemaksualast nõu ja abi saada.
10-07-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Maksundus - Kütuse käitlemise vastavusdokumentide registreerimine alates 01.08.2018
Alates 1. augustist 2018 tuleb sisestada kütuse käitlemise andmekogusse kütuse nõuetele vastavust tõendavad dokumendid. --related-- 1.
09-07-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Maksundus - Välismaalt saadud dividendide tulumaksu kajastamine
Kas välismaa äriühingult saadud dividendidelt kinnipeetud tulumaksu peaks kasumiaruandes kajastama tulumaksu real või on see lihtsalt muu ärikulu?
08-07-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Maksundus - 1. oktoobril 2018 muutuvad kinnisasja maksustamise reeglid
Riigikogu võttis 4. aprillil 2018 vastu käibemaksuseaduse (KMS) muutmise seaduse, mis jõustub kahes osas, 1. mail ja 1. oktoobril 2018.
05-07-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Maksundus - Ametikorteri üürimine ja sõidukulude hüvitamine Soomes
On tavaline praktika, et ettevõte üürib oma töötajatele Soomes ametikorteri. Seejuures tuleb aga tähele panna maksustamisega seotud reegleid.Kui töötaja elab ametikorteris üle kahe aasta, muutub korter seaduse silmis "teiseks elukohaks". Sel juhul pole oluline, kas korterit üürib ettevõte või töötaja ise – mõlemal juhul tekib Soome riigi silmis kahe aasta möödudes nn teine elukoht.Kui töötaja püsiv elukoht asub Soomes ja ta peab ajutiselt töötama mõnes teises Soome piirkonnas, tekib tal õigus maksusoodustusele. Sõidukulusid tuleb aga arvestada lähtuvalt soodsaimast sõiduvahendist.
02-07-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Maksundus - Omandireformi käigus tagastatud kinnistu müügi maksuvabastus
Riigikohtu halduskolleegium on teinud maksuvaidluses huvipakkuva otsuse, mis puudutas küsimust, kas tulumaksuvabastus kohaldub olukorras, kus pärija müüs omandireformi käigus tema isale tagastatud kinnistu, ja kui kohaldus, siis millisel konkreetsel alusel.Maksuvaidluse sisu kohaselt ei nõustunud maksu- ja tolliamet, et pärijast müüja, kes päris ½ mõttelise osana kinnistul, rakendas kinnistu müügil tulumaksuvabastust. Oluline on, et kinnistu koosnes kahest katastriüksusest, millest ühel paiknesid müügi hetkel remonti vajavad hooned, sh elumaja, laut, kuurid jne, mis olid ehitisregistrisse kandmata.Maksu- ja tolliamet asus vaidluses seisukohale, et müüja suhtes ei kohaldu ei TuMS § 15 lg 4 punkt 5, kuna tegemist oli hoonestatud kinnistuga, ega ka § 15 lg 5 punkt 2, kuna selles sätestatud maksuvabastus ei laiene pärijale, vaid üksnes pärandajale, st ei ole ülekantav, sest maksuvabastuse subjekt on sättes konkreetselt mainitud.
01-07-2018 - 09:00% - RJul+00:00.UTCUTC 00000000000001000031UTCv201820189 / Julpmk0000000070100000000 - UTCUTCpm3100000001 312018201801UTC31UTC 0007p2018Sun, 01 Jul 2018 21:00:00 +00000100SundayUTC 1530478800stPM-0031 kUTC093100b 25-line täiendav tollimaks
Euroopa Komisjoni rakendusmäärusega 2018/886 kehtestati täiendavad tollimaksud alates 22.
01-07-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Maksundus - Kuidas Soomes ärikasumit maksustatakse?
Püsiva tegevuskohaga Eesti äriühingud maksavad sarnaselt Soome ettevõtetega Soomes teenitud kasumi pealt ettevõtte tulumaksu,mida tasutakse avansiliste maksetena.
17-06-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Maksundus - Tööandja optsiooni deklareerimine
Eesti emaettevõte sõlmis töötajaga optsioonilepingu, kus antakse õigus töötajal omandada 3% välismaisest tütarettevõttest, kui ta töötab 2 aastat. Kas sellisel juhul tuleb juba lepingu sõlmimisel midagi deklareerida?
14-06-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Maksundus - Nõude loovutamise tõend
Meile teeb arve Kitse Talu FIE (arvel ka nende reg kood). Arvele on märgitud, et ülekanne teha Priit Kitse arvele (ka tema FIE, aga teise reg koodiga). Kas see on seaduslik?
07-06-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Maksundus - Peretoetus ja alimendid maksuvaba tulu arvestuse osana
Kas uue seaduse järgi on maksuvaba summa 500 eurot neto või bruto? Kas peretoetus ja alimendid arvestatakse ka selle summa sisse?
13-12-2017 - 11:36 - Hasartmängumaksu Nõukogu - taotlusvoor-2018-01-01 00:00:00
Esmaspäev, 1 jaanuar, 2018
Kuva lingina päises: 
yes
13-12-2017 - 11:33 - Hasartmängumaksu Nõukogu - taotlusvoor-2018-11-19 00:00:00
Esmaspäev, 19 november, 2018
Kuva lingina päises: 
no
13-12-2017 - 11:33 - Hasartmängumaksu Nõukogu - taotlusvoor-2018-12-17 00:00:00
Esmaspäev, 17 detsember, 2018
Kuva lingina päises: 
no
13-12-2017 - 11:32 - Hasartmängumaksu Nõukogu - taotlusvoor-2018-10-22 00:00:00
Esmaspäev, 22 oktoober, 2018
Kuva lingina päises: 
no
13-12-2017 - 11:32 - Hasartmängumaksu Nõukogu - taotlusvoor-2018-09-17 00:00:00
Esmaspäev, 17 september, 2018
Kuva lingina päises: 
no
13-12-2017 - 11:32 - Hasartmängumaksu Nõukogu - taotlusvoor-2018-08-27 00:00:00
Esmaspäev, 27 august, 2018
Kuva lingina päises: 
no
13-12-2017 - 11:31 - Hasartmängumaksu Nõukogu - taotlusvoor-2018-06-18 00:00:00
Esmaspäev, 18 juuni, 2018
Kuva lingina päises: 
no
13-12-2017 - 11:31 - Hasartmängumaksu Nõukogu - taotlusvoor-2018-07-16 00:00:00
Esmaspäev, 16 juuli, 2018
Kuva lingina päises: 
no
13-12-2017 - 11:30 - Hasartmängumaksu Nõukogu - taotlusvoor-2018-05-28 00:00:00
Esmaspäev, 28 mai, 2018
Kuva lingina päises: 
no
13-12-2017 - 11:30 - Hasartmängumaksu Nõukogu - taotlusvoor-2018-04-16 00:00:00
Esmaspäev, 16 aprill, 2018
Kuva lingina päises: 
no