Muud kasulikku

MUUD KASULIKKU
06-07-2020 - 10:46 - Töötukassa - Töötukassa maksis esimese kolme kuuga töötasu hüvitist ligi 137 tuhandele töötajale

Aprillist juunini määrati töötasu hüvitist 17 472 asutuse 136 709 töötajale, keskmine hüvitise suurus oli 703,2 eurot. Suurem osa hüvitise saajatest töötas Harjumaal, Tartumaal ning Ida-Virumaal. Enim toetust said majutuse ja toitlustuse ning töötleva tööstuse valdkonna töötajad.

Töötukassa juhatuse esimehe Meelis Paaveli sõnul leevendas hüvitise esimene periood järsku majanduslangust ja pehmendas šokki tööturul. „Kui töötasu hüvitise toel saab enamik ettevõtjaid oma tegevust ikkagi jätkata, siis on see meede igal juhul ennast tõestanud,“ sõnas Paavel.

Aprillist juuni lõpuni esitas töötasu hüvitamise avalduse 17 584 asutust, kes taotlesid töötasu hüvitamist 137 399 töötajale. Kõige tihedam avalduste esitamise aeg oli iga kuu esimene nädal ning kõige rohkem avaldusi esitati mai ja juuni esimesel esmaspäeval: 1. juunil esitati avaldus 34 159 töötaja eest ning 4. mail 31 270 töötaja eest.

Töötasu hüvitist määrati 17 472 asutuse 136 709 töötajale, sealhulgas 27 258 inimest said hüvitist ühe kuu eest ning 109 451 inimest kahe kuu eest. Märtsi eest määrati töötasu hüvitis 33 675 inimesele, aprilli eest 121 494 inimesele ning mai eest 91 130 inimesele.

Keskmine hüvitise suurus oli 703,2 eurot ning hüvitiste kogukulu oli koos töötukassa tasutud sotsiaalmaksu ja tööandja töötuskindlustusmaksega 231,7 miljonit eurot (sh märtsi eest 27,6 miljonit, aprilli eest 113,7 miljonit ja mai eest 90,4 miljonit eurot).

Kui märtsi hüvitise saajatest moodustasid kõige suurema osa majutuse ja toitlustuse valdkonna töötajad (26,9% hüvitise saajatest), siis aprilli ja mai hüvitise saajates hulgas oli kõige rohkem töötleva tööstuse valdkonna töötajaid (vastavalt 22,8% ja 28,6%). Suurem osa hüvitise saajatest töötas Harjumaal registreeritud või tegutsevas asutuses (62,2% hüvitise saajatest), järgnesid Tartumaa (10,7%) ning Ida-Virumaa (6,1%).

Töötasu hüvitist saanud asutustest ligi 81% olid vähem kui 10 töötajaga asutused, 10-49 töötajaga asutusi oli 17%, 50-249 töötajaga asutusi 2,6% ning 250 ja enama töötajaga asutusi 0,4%.

Kõige suurema hüvitiste kogukuluga asutus oli Osaühing Hansaliin (4,2 miljonit eurot). Järgnesid Enefit Kaevandused AS (1,8 miljonit eurot), aktsiaselts Norma (1,8 miljonit eurot), Bolt Technology OÜ (1,4 miljonit eurot) ning Osaühing HT Laevateenindus (1,3 miljonit eurot).

Töötasu hüvitis on jäetud määramata ligi 1100 inimesele. Peamiselt seetõttu, et tööandja ei ole vastanud käibelanguse kriteeriumile; hüvitise avalduses toodud töötaja osas ei ole tööandja kohaldanud töölepinguseaduse §-i 35 või 37 või tegemist on olnud fiktiivse töösuhtega, mis on kantud töötamise registrisse töötasu hüvitise saamiseks. Esialgsete kontrollide põhjal on 350 inimese osas tunnistatud kehtetuks töötasu hüvitise määramine ning esitatud tagasinõue. Seda põhjusel, et tööandja on rikkunud koondamiskeeldu või on inimene hüvitise taotlemise perioodil viibinud terve kuu töövõimetuslehel. Töötasu hüvitise järelkontrollid kestavad selle aasta lõpuni.

200 inimese taotlused võtsid tööandjad tagasi, kui töötukassa küsis täiendavaid dokumente või selgitusi.

Keskmine aeg avalduse esitamisest kuni hüvitise määramiseni oli 2,2 päeva ning keskmine aeg avalduse esitamisest kuni hüvitise väljamaksmiseni oli 3,9 päeva.

03-07-2020 - 07:04 - Uudised – Hea Kodanik - Vibujahi vastane petitsioon kogus esimese päevaga enam kui 4000 allkirja

Petitsioon, millega seistakse vastu vibuküttide soovile legaliseerida Eestis suurulukite vibujaht on ühe päevaga kogunud enam kui 4000 toetusallkirja. Petitsiooni algatanud Eesti looma- ja looduskaitsjad nõuavad igasuguste jahiviiside laiendamiste puhul avalikku diskussiooni ning huvigruppide kaasamist.  “Selline allkirjade lisandumise tempo on tunnistuseks, et jahiviiside laiendamist ei saa otsustada kitsas ja suletud ringis,” ütles MTÜ Loomuse vabatahtlik Anny […]

The post Vibujahi vastane petitsioon kogus esimese päevaga enam kui 4000 allkirja appeared first on Hea Kodanik.

30-06-2020 - 09:24 - Uudised – Hea Kodanik - Looma- ja looduskaitsjad algatasid petitsiooni metskitsede vibujahi legaliseerimise vastu

Eesti looma- ja looduskaitsjad algatasid MTÜ Loomuse eestvedamisel petitsiooni, millega seistakse vastu vibuküttide soovile legaliseerida Eestis suurulukite vibujaht. Petitsiooni algatajad leiavad, et igasugune jahiviiside laiendamine ja legaliseerimine vajab avalikku diskussiooni, millesse on kaasatud kõik huvigrupid ning Eesti avalikkus laiemalt.“Vibujaht metskitsedele on julm meelelahutus, kus loomadele tekitatakse mittevajalikku valu ja kannatusi. Vibujahi tulemusel suureneb nn jahipraak, kus […]

The post Looma- ja looduskaitsjad algatasid petitsiooni metskitsede vibujahi legaliseerimise vastu appeared first on Hea Kodanik.

30-06-2020 - 09:13 - Uudised – Hea Kodanik - LGBT+ noored ei tunne end Eesti koolides turvaliselt. Kuidas seda muuta?

2018. aastal tehtud uuringu tulemused näitasid, et Eesti koolid ei ole LGBT+ õpilastele turvalised. Nüüd, kui probleemi põhjused on teada, on Eesti LGBT Ühing koos haridusvaldkonna ja noorteorganisatsioonide ning haridusekspertidega asunud lahendusi looma.  Üle-eelmisel aastal tehtud Eesti esimene LGBT+ õpilaste koolikeskkonna uuring näitas, et LGBT+ õpilased kogevad koolis vaimset ja füüsilist vägivalda just nimelt nende […]

The post LGBT+ noored ei tunne end Eesti koolides turvaliselt. Kuidas seda muuta? appeared first on Hea Kodanik.

30-06-2020 - 07:05 - Töötukassa - Homsest saab hakata esitama põllumajanduse palgatoetuse taotlusi

1. juulist saavad marjakasvatajad taotleda töötukassalt palgatoetust hooajatöötajate värbamiseks.

Palgatoetuse saamiseks tuleb tööandjal esitada avaldus, mille leiab töötukassa kodulehelt  Avalduse saab saata e-posti teel (digitaalselt allkirjastatult) või posti teel oma maakonna töötukassa aadressil või esitada kohapeal (vt https://www.tootukassa.ee/kontaktid/tootukassa-esindused).

Soovi korral aitab töötukassa tööandjal leida sobivaid ja ka palgatoetuse tingimustele vastavaid kandidaate. Maakondlike osakondade tööandjate konsultantide kontaktid on leitavad siit.

Põllumajanduse palgatoetust makstakse tööandjale, kes tegutseb marjakasvatuse valdkonnas, kui ta võtab tööle registreeritud töötu, kes on olnud tööta viimased kolm kuud või on selle aja sees teinud ajutiselt tööd vähem kui 30 päeva. Toetust saab taotleda töötute eest, kes on tööle võetud 1. juunist või pärast seda.

Toetuse suuruseks kuus on 50% töötaja töötasust, kuid mitte rohkem kui töötasu alammäär ehk 584 eurot.

Toetust makstakse nii töölepingu kui võlaõigusliku lepinguga tööle võtmise korral, sõltumata lepingu kestusest. Tööandjale makstakse palgatoetust kuni kolm kuud sama töötaja eest.

Põllumajanduse palgatoetust makstakse kuni 2020. aasta lõpuni.

30-06-2020 - 05:52 - Sotsiaalministeeriumi ajaveeb - Analüüs: iga teine 17-aastane noor on saanud töökogemuse
Kuigi iga teine 17-aastane Eesti noor on saanud juba esimese töökogemuse, on murettekitav, et paljud neist töötavad kas võlaõiguslepingu alusel … (veel...)
29-06-2020 - 07:32 - Uudised – Hea Kodanik - Kvartaliaruanne huvikaitsest 2/2020

Meenutuseks neile, kes nädalakirju lugeda ei jaksa, mis asju me viimases kvartalis riigiga ajasime. Kel on mõtteid, mida ja kuidas paremini või üldse mitte teha, kirjutab alari@heakodanik.ee. Eriolukorra kahjude leevendamiseks vabaühendustele eraldi abinõu kogu selle ajaga ei tulnudki, mis oleks ideaalis lappinud mõne miljoniga eelkõige teiste meetmete aukusid. Kahtlane, kas enam tuleb ka, rahvastikuministri ettepanekud polnud […]

The post Kvartaliaruanne huvikaitsest 2/2020 appeared first on Hea Kodanik.

29-06-2020 - 04:12 - Uudised – Hea Kodanik - Hea Kodaniku suvenumber süvariigist

Süvariik – mis, kes, kas üldse? Hea Kodaniku suvenumbris uurime ametnikuameti, riigi toimimise ja koostöö kohta vabakonnaga. Riik mis on ja ei ole ka. Andreas Kaju mõtiskleb valitsusest, vabakonnast, kriisist ja tormilise aasta mõjust riigile. Maailm kontoris. Kuidas ametnikust saab süvariik, kirjutab Jete Leo Norman. Kui sügav on süvariik? Mihhail Lotman avab mõiste “süvariik” tagamaid. […]

The post Hea Kodaniku suvenumber süvariigist appeared first on Hea Kodanik.

29-06-2020 - 03:45 - Uudised – Hea Kodanik - Vabaühenduste Liidus 27. nädalal

Esmaspäev Kai ja Alari siseministeeriumi vabatahtlike kindlustuse teemalisel arutelul.  Teisipäev Kai kohtub huvikoolide liiduga strateegilise partnerluse teemal.  Kolmapäev Kai saatkonnapäev – kohtumisel USA saatkonna esindajaga, vastuvõtul Saksa saatkonnas. 

The post Vabaühenduste Liidus 27. nädalal appeared first on Hea Kodanik.

29-06-2020 - 01:37 - Uudised – Hea Kodanik - Mihhail Lotman: Kui sügav on süvariik?

Süvariik on läinud terminina laia käibesse – seda võib kuulda poliitikute sõnavõttudest ning näha hipsterite pusadelt. Mis asi see süvariik aga üldse on, kirjutab Hea Kodaniku suvenumbris teadlane ja Riigikogu liige MIHHAIL LOTMAN. Pealtnäha lihtsale küsimusele „mis on süvariik?“ ei ole kerge vastata ning takistuseks pole siin vastaja ebapädevus, keerukus peitub asjas eneses. Ka need, […]

The post Mihhail Lotman: Kui sügav on süvariik? appeared first on Hea Kodanik.

28-06-2020 - 07:33 - Uudised – Hea Kodanik - Eesti Loomakaitse Selts: Ära jäta lemmiklooma suve kuumaga autosse

Eesti Loomakaitse Selts (ELS) kutsub loomaomanikke üles suviselt soojade ilmadega oma looma mitte jätma autosse. Autos tõuseb temperatuur mitmekordseks vaid minutitega, seda ka avatud aknaga. Koeraga ringi sõites kipub ikka juhtuma, et korraga turgatab pähe soov poodi minna. Mõtled, et käid ruttu ära ja jätad akna veidi lahti. Tegelikult tõuseb autos, ka veidi avatud aknaga, […]

The post Eesti Loomakaitse Selts: Ära jäta lemmiklooma suve kuumaga autosse appeared first on Hea Kodanik.

25-06-2020 - 06:50 - Töötukassa - Juunikuu töötasu hüvitamiseks saab taotlusi esitama hakata 1. juulist

Töötasu hüvitise taotlus tuleb esitada töötukassa iseteenindusportaalis e-töötukassa, taotluste  vastuvõtmine algab kolmapäeval, 1. juulil.  Taotluse esitab tööandja või volitatud isik. Hüvitis kantakse töötaja pangakontole.

Töötukassa juhatuse esimees Meelis Paavel ütles, et hüvitise esimene periood märtsist maini oli laiapõhjaline ja leevendas järsku majanduslangust ning massilisi koondamisi. „Juunikuu töötasu hüvitis on taastumise toetamiseks ning mõeldud eelkõige nende ettevõtete töötajatele, kuhu ajutised raskused jõudsid hiljem ja on kestnud kauem,“ lisas ta.

Juunikuu töötasu hüvitamist saavad taotleda ettevõtted, kelle käive või tulu on vähenenud eelmise aasta juuniga võrreldes vähemalt 50%. Lisaks peab ettevõte vastama ühele tingimusele järgmisest kahest:

  • vähemalt 50 protsendile ettevõtte töötajatest ei ole kokkulepitud mahus tööd anda, mille tulemusena on töötajate tööaeg vähenenud kokkulepituga võrreldes vähemalt 30 %;
  • vähemalt 50 protsendil ettevõtte töötajatest on vähendatud töötasu vähemalt 30 protsendi võrra või alampalgani.

Tööandja peab olema töötajate tööaega või töötasu vähendanud kogu juunikuu ulatuses.

Töötukassa hüvitab juunis töölepinguga töötajale 50 % tema varasemast keskmisest palgast, aga mitte rohkem kui 800 eurot brutos ja täistööajaga töötajatele mitte vähem kui on alampalk. Tööandja on kohustatud maksma töötajale, kes saab töötasu hüvitist, brutotöötasu vähemalt 150 eurot. Tööandjal tuleb oma osa välja maksta enne taotluse esitamist.

Juunikuu palga hüvitamist saavad küsida oma töötajatele need ettevõtted, kel pole maksuvõlga või see on ajatatud. Juunikuu töötasu hüvitamist saab taotleda ainult nendele töölepingu alusel töötavatele inimestele, kelle tööleping on sõlmitud enne 1. märtsi 2020 ja mille kohta on töötamise registrisse selleks kuupäevaks tehtud ka tööle asumise kanne. Tööandja peab tagama töötajale, kelle palga hüvitamist ta taotleb, töökoha vähemalt järgmise kahe kuu jooksul. Vastasel korral tuleb tööandjal kogu hüvitise summa tagastada töötukassale.

Juuni eest saavad taotleda toetust ka need, kes on varasemate kuude eest hüvitist saanud. Seega võib töötaja saada hüvitist maksimaalselt kolm kuud senise kahe asemel. 

Meelis Paavel pani tööandjatele südamele, et nii toetusmeetme esimene etapp kui juunikuu töötasu hüvitamine on ajutise iseloomuga. „Toetust tuleks küsida siis, kui on näha, et ettevõte on ajutistes raskustes. Tööandja peab kaaluma, kas töötasu hüvitamine aitab tal tegevust jätkata,“ märkis Paavel.

Töötasu hüvitamise meetme kahe etapi maksumus on umbes 300 miljonit eurot. Töötukassa reservis oli selle aasta alguses 838 miljonit eurot, prognoosi kohaselt on sellest aasta lõpuks alles vähem kui 400 miljonit.

Lisainfot saab tth@tootukassa.ee või telefonilt 15501

Kirjalik juhis taotluse täitmiseks asub SIIN

22-06-2020 - 12:47 - Uudised – Hea Kodanik - Andreas Kaju: Riik, mis on ja ei ole ka

Valitsus, vabakond ja kriis – tormilise aasta mõjust riigi toimimisele mõtiskleb värskes Hea Kodaniku suvenumbris META Advisory partner ja Vabaühenduste Liidu nõukogu liige ANDREAS KAJU. Koroonakriis näitas hästi, et Riik, suure algustähega, on nagu kvantmehaanika nähtus, mis korraga on olemas ja siis nagu ei ole ka. Ta ilmub, kui me seda tahame ja sellesse usume, […]

The post Andreas Kaju: Riik, mis on ja ei ole ka appeared first on Hea Kodanik.

22-06-2020 - 10:20 - Uudised – Hea Kodanik - Vabaühenduste Liidus 26. nädalal

The post Vabaühenduste Liidus 26. nädalal appeared first on Hea Kodanik.

22-06-2020 - 07:02 - Uudised – Hea Kodanik - LGBT+ kultuurifestival Baltic Pride toimub tänavu teistmoodi

Balti riikide ühine LGBT+ kultuuri- ja solidaarsusfestival Baltic Pride pidi tänavu üle kolme aasta taas Tallinnas toimuma. Koroonaviiruse tõttu on Eesti LGBT Ühing festivali planeeritud kujul ära jätnud, kuid 22.-28. juunil toimub siiski üritusi, peamiselt veebis.  Baltic Pride toimus Eestis viimati 2017. aastal, mil kavas olid rongkäik, vabaõhukontsert, rahvusvaheline konverents, filmilinastused, näitused, peod ja muud. […]

The post LGBT+ kultuurifestival Baltic Pride toimub tänavu teistmoodi appeared first on Hea Kodanik.

19-06-2020 - 10:04 - Töötukassa - Karjääriteemalised töötoad
Toimumisaeg: 
19 Juuni, 2020 kuni 31 August, 2020
Kategooria: 
Töötukassa korraldatud sündmused

Kui soovite teada enda võimalusi haridus- ja töömaailmas, kuulda teiste kogemusi, ideid ja karjäärispetsialisti nõuandeid/soovitusi, siis olete oodatud karjääriteemalistesse töötubadesse veebis ja töötukassa büroodes üle Eesti. Rohkem infot Minu karjäär lehelt 

18-06-2020 - 12:53 - Uudised – Hea Kodanik - Nähtamatud Loomad: karusloomafarmide keelustamine ei ole poliitilise maailmavaate küsimus

21 Riigikogu liiget algatasid täna taas eelnõu karusloomafarmide keelustamiseks Eestis. Loomakaitseorganisatsioon Nähtamatud Loomad kiidab algatuse erakondlikku mitmekesisust ning rõhutab keelu olulisust ajal, mil karusnahatööstus on pankroti äärel.  Riigikogule esitati täna eelnõu loomakaitse- ja looduskaitseseaduse muutmiseks, mille eesmärgiks on keelata loomade pidamine, aretamine ja paljundamine üksnes või peamiselt karusnaha tootmise eesmärgil. Esindajate seas on nii Keskerakonna, […]

The post Nähtamatud Loomad: karusloomafarmide keelustamine ei ole poliitilise maailmavaate küsimus appeared first on Hea Kodanik.

18-06-2020 - 07:22 - Töötukassa - Haigekassa alustas eriolukorra ajal väljastatud haiguslehtede kontrolli

Haigekassa on alustanud eriolukorra ajal väljastatud töövõimetuslehtede kontrolltegevusi, mille esimeses etapis kõrvutatakse haiguslehtede andmeid Töötukassa töötasu hüvitise saajatega.

Haigekassa alustas mõne nädala eest eriolukorra ajal väljastatud töövõimetuslehtede kontrollidega ning esmalt vaadati, kas inimene on terve kalendrikuu ulatuses saanud nii haigushüvitist kui ka töötasu hüvitist. Andmete vahetamisel tehakse koostööd Töötukassaga, vaadatakse üle, kas ja kui paljud enam kui 130 000 töötasu hüvitist saanud inimesest olid samal ajal ka haiguslehel.

Haigekassa juhatuse liige Pille Banhard ütles, et tänaseks on haigekassa läbi viinud automaatkontrolli, mille abil leiti üle 500 haiguslehe, kus on omakorda ka juhtumeid, kus inimene on saanud terve kuu eest samaaegselt nii haigushüvitist kui ta töötasuhüvitist.

„Töötukassa edastab omalt poolt haigekassale nimekirja inimestest, kes on töötasu hüvitist saanud. Haigushüvitise saajatega võrdluses selguvad need inimesed, kes on terve kuu olnud haiguslehel ja saanud samal ajal selle kuu eest töötasu hüvitist. Töötukassa võtab nendega seejärel ühendust ja küsib töötasu hüvitise tagasi,“ lisas Töötukassa juhatuse liige Erik Aas.

Lisaks kontrollib haigekassa arstide poolt kirja pandud haiguslehtede väljaandmise aluseid ning ka tööandjate poolt esitatud andmeid. „Haigushüvitisteks mõeldud raha on meie ühine raviraha ja haigekassa eesmärk on tuvastada selle väärkasutused ja raha ka eksimuste puhul tagasi nõuda. Tegemist on kontrolli esimese etapiga, töö jätkub ja veel on tulemustest vara rääkida,“ lisas Banhard.

18-06-2020 - 05:35 - Töötukassa - Töötukassa esindused ja infotelefon pühade ajal

Esmaspäeval, 22. juunil teenindame kliente kella 13.00ni. Meie infotelefon 15501 vastab kuni kella 13.45ni.

23. ja 24. juunil on töötukassa esindused suletud

Ilusat pühadeaega!

17-06-2020 - 11:30 - Töötukassa - Töötukassa nõukogu teeb valitsusele ettepaneku jätta töötuskindlustusmakse määr muutmata

Eesti Töötukassa nõukogu teeb Vabariigi Valitsusele ettepaneku jätta töötuskindlustusmakse määr järgmiseks neljaks aastaks senisele tasemele, s.o 2,4%, millest töötajad tasuvad 1,6% ja tööandjad 0,8%.

„Kriisi ajal oleks hea töötuskindlustusmakse määra langetada, aga ajutine töötasu hüvitamine raskustesse sattunud ettevõtete töötajatele seda hetkel ei võimalda. Hea meel on, et töötukassa reserv on piisav ja saame olla kindlad, et raha töötukassal omal kohustuste täitmiseks jätkub,“ ütles Eesti Töötukassa nõukogu esimees Peep Peterson.

Seoses koroonaviiruse levikuga seotud eriolukorra ja sellest tingitud majandusolukorra halvenemisega kasvavad töötuskindlustuse kogukulud 2020. aastal märkimisväärselt. Hüvitiste kulude kasv tuleneb peamiselt hüvitise saajate arvu kasvust, aktiivsete meetmete kulu tõstab ka ajutise meetmena rahastatava töötasu hüvitise maksmine. 

„Töötukassa reservis olnud 838 miljonist on prognoosi kohaselt selle aasta lõpuks alles vähem kui 400 miljonit. Selle aastaga kulub töötukassal juba päris suur osa reservist ära, aga kulud jäävad majandusolukorrast lähtuvalt varasemast kõrgemaks ka paaril järgneval aastal,“ lisas Peterson.

2,4% maksemääraga on 2021. aastal töötuskindlustuse kogutulud 202 miljonit eurot, töötuskindlustuse kulud aga moodustaksid 261,3 miljonit eurot.

Arvestades kõigi töötuskindlustusvahendeid puudutavate tulude ja kuludega vähenevad prognoosi järgi 2021. aastal töötukassa varad 59,3 miljoni euro võrra. Oodatav netovara väärtus on 2021. aasta lõpuks 333 miljonit eurot. Eelmise aasta lõpu seisuga oli töötukassa netovara väärtus 838,1 miljonit eurot.

Töötuskindlustus käivitus Eestis 2002. aastast. Kõige kõrgem oli makse määr aastatel 2009 – 2013, mil see tõusis 4,2 protsendini – töötaja tasus sellest 2,8 ja tööandja 1,4 protsenti. Töötuskindlustusmäär 2,4% on olnud aastast 2015.

17-06-2020 - 07:45 - Töötukassa - Venekeelne veebiseminar „Motiveeritud töötaja uues olukorras“
Toimumisaeg: 
30 Juuni, 2020
Kategooria: 
Tööandjatele
Asukoht: 
Veebiseminar

Mis toimub hetkel tööturul? Millised töötukassa teenused võivad praegu aidata tööandjaid? Kuidas parandada töötajate tulemusi pärast pikaajalist töölt eemal viibimist? Mida on vaja silmas pidada tööprotsesside optimeerimisel ja töösuhete lõpetamisel?

10.00 – 10.05       Kogunemine
10.05 – 10.30       Töötukassa teenused tööandjatele (tööandjate konsultant Tatjana Fjodorova)
10.30 – 11.00       Töötajate motivatsioon kui tulemuste mõõdupuu (karjäärinõustaja Irina Pakina)
11.00 – 11.45       Mida tähele panna töösuhete lõpetamisel? (Tööinspektsioon, nõustamisjuristid Alissa Jarova ja Jaana Vaus)

Osalemine on tasuta, kuid palume eelnevalt registreeruda SIIN (registreerimislink on vene keeles)

16-06-2020 - 06:53 - Sotsiaalministeeriumi ajaveeb - Koos leiame väljapääsu – riik toetab kohalikke omavalitsusi, kes abistavad noori oma tee leidmisel
Selleks, et noored teeksid nii õppima asudes kui ka tööturule suundudes teadlikumaid valikuid on neile loodud erinevaid võimalusi, millest üks … (veel...)
14-06-2020 - 11:59 - Töötukassa - Põllumajanduse palgatoetuse taotlusi saab esitama hakata 1. juulist

Marjakasvatajad saavad töötukassale palgatoetuse taotlusi esitada alates 1. juulist, kuid juba praegu on võimalik küsida, kas enne 1. juulit tööle asunud või tööle kandideerivad töötajad vastavad uue palgatoetuse tingimustele.

Töötukassa palub tööandjal pöörduda päringuga oma maakonna tööandjate konsultandi poole, kes selgitab, kas juba tööle võetud inimeste või tööandja välja valitud kandidaatide eest saab taotleda palgatoetust. Kui ettevõte ei ole veel töötajaid leidnud, tuleks töötukassale edastada oma tööpakkumine koos eelvaliku sooviga ning tööandjate konsultant aitab leida sobivaid ja palgatoetuse tingimustele vastavaid kandidaate.

Päringud ja tööpakkumised palume saata maakondliku tööandjate konsultandi e-posti aadressile, mille leiab töötukassa kodulehelt https://www.tootukassa.ee/content/tooandjale-ja-partnerile/tooandjate-konsultantide-kontaktid.       

Põllumajanduse palgatoetust makstakse tööandjale, kes tegeleb  marja-, puuvilja või pähklikasvatusega, kui ta võtab tööle registreeritud töötu, kes on olnud tööta viimased kolm kuud või on selle aja sees teinud ajutiselt tööd vähem kui 30 päeva. Toetust saab taotleda töötute eest, kes on tööle võetud 1. juunist või pärast seda.

Toetust makstakse nii töölepingu kui võlaõigusliku lepinguga tööle võtmise korral, sõltumata lepingu kestusest. Tööandjale makstakse palgatoetust kuni kolm kuud sama töötaja eest.

Põllumajanduse palgatoetust  makstakse kuni 2020. aasta lõpuni.

12-06-2020 - 04:12 - Sotsiaalministeeriumi ajaveeb - Tüdrukute ja naiste jõudmine IKT valdkonda sõltub heast juhusest
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) valdkonnas valitseb üha süvenev tööjõupuudus. Juba täna on Eestis puudu pea 7000 IT spetsialisti. Samas töötavad … (veel...)
11-06-2020 - 07:41 - Töötukassa - Riik avab palgatoetuse meetme marjakasvatajatele, et toetada töötute tööle võtmist

Sotsiaalministeeriumi, maaeluministeeriumi ja töötukassa koostöös avatakse palgatoetuse meede põllumajandusettevõtetele, et soodustada töö kaotanud inimeste palkamist marjakasvatussektorisse.

„Põllumajanduse valdkond on 2020. aasta kevad-suvel COVID-19 kriisist tingitud tööjõu liikumise piirangute tõttu sattunud raskustesse hooajatöötajate leidmisel, samas on suurenenud tööpuudus kõikjal Eestis. Loodav palgatoetus aitab marjakasvatusega tegelevatel ettevõtjatel palgata kohalikku tööjõudu soodsamatel tingimustel ning teisalt pakkuda kriisi tõttu tööta jäänud inimestele võimalust hooajatöö tegemiseks, kuni pole veel leitud uut püsivat töökohta,“ põhjendas sotsiaalminister Tanel Kiik uue meetme vajalikkust.

„Marjakasvatuses on hooajatööliste leidmine erinevatel põhjustel keeruline ja mõistame marjakasvatajate muresid seoses tööjõuga. Samas meie prioriteediks on olnud Eesti inimeste tervis ja majanduslik toimetulek. Koostöös sotsiaalministeeriumiga on leitud võimalus leevendada hooajatööliste puudust rakendades meie enda inimesi. Palgatoetus võimaldab maksta konkurentsivõimelisemat palka ilma ettevõtete kulusid oluliselt suurendamata. Loodan, et see meede aitab leida vajalikke hooajatöötajaid marjakasvatusse,“ lisas maaeluminister Arvo Aller.

Uue meetme tingimuste kohaselt makstakse toetust tööandjale, kelle tegevusvaldkonnaks on marja-, pähklikasvatus või muude puuviljade kasvatus. Tööandja peab võtma tööle registreeritud töötu, kes on olnud tööta viimased kolm kuud või teinud ajutiselt tööd vähem kui 30 päeva selle aja jooksul.

Toetuse suurus ühes kuus on 50 protsenti töötajale makstavast brutotöötasust, kuid maksimaalselt töötasu alammäär, mis on sel aastal 584 eurot.

Ühe töötu tööle võtmise eest makstakse ettevõtjale palgatoetust kuni kolm kuud. Toetust makstakse üksnes nende kuude eest, millal on töötajale välja makstud tasusid, millelt on kinni peetud töötuskindlustusmakse. Toetust makstakse, kui tööandja sõlmib töötuga töölepingu või võlaõigusliku teenuse osutamise lepingu, sõltumata kestusest. 

Toetust makstakse kuni 2020. aasta lõpuni ning selleks kulub hinnanguliselt 600 000 eurot. Prognoosi kohaselt võib uue meetmega tööd saada kuni 750 töötut. Toetust saab eeldatavasti taotleda alates 1. juulist, kui meetme tingimused on ametlikult kinnitatud, nende töötute eest, kes on tööle võetud 1. juunist või pärast seda.

05-06-2020 - 03:05 - Sotsiaalministeeriumi ajaveeb - Viis asja, mis aitavad vanemas keskeas leida tööd
Eesti tööealine elanikkond vananeb ning üha olulisemaks muutub keskealiste ja vanemas keskeas inimeste panus tööturul. Olgugi et Eesti on vanemaealiste … (veel...)
31-05-2020 - 07:00 - Sotsiaalministeeriumi ajaveeb - Globaalse tubakatööstuse varjatud võitlus uue tubakatarvitajate põlvkonna pärast
Viimastel aastatel on tubakatööstuse retoorika oluliselt muutunud: räägitakse suitsuvabast tulevikust, kahjude vähendamisest ja lahenduste pakkumisest rahvatervise probleemidele. Mure kaotatud klientide … (veel...)
12-05-2020 - 08:07 - Sotsiaalministeeriumi ajaveeb - Õdede iseseisvus ja roll tervishoius kasvab
Õed on meie tervishoiu alustala ja nende vastutusvaldkond üha laienemas. Maailma terviseorganisatsioon kuulutas 2020. aasta õdede ja ämmaemandate aastaks, et … (veel...)
09-05-2020 - 06:43% - th2020310043amamSaturday05435430031UTCUTCSat, 09 May 2020 06:43:00 +0000430000000543 am9amvUTCUTCb - AM5amSaturdayüü00: 60 lapsevanemate töötamist on mõjutanud distantsõpe või soovitus lapsed lasteaiast kodus hoida
Praegune eriolukord on kodus töötamise ja õppimise korraldamisega seadnud eriti suure koormuse lapsevanematest töötajatele. Seetõttu otsustasime vaadata täpsemalt,  millises vanuses … (veel...)
04-05-2020 - 06:21 - Sotsiaalministeeriumi ajaveeb - Lapsevanemad kodusel eesrindel ehk kuidas tulevad pered toime eriolukorral ajal?
Koroonaviirusega seotud eriolukorra piirangud on toonud lastega peredesse väljakutsed töö- ja pereelu ühildamisel ning majandusliku heaolu tagamisel. Sotsiaalministeeriumi tellimusel viis … (veel...)
31-03-2020 - 02:44 - Sotsiaalministeeriumi ajaveeb - Koroonaviirus: kasvavad riskid ja sotsiaalne haavatavus
Koroonaviiruse pandeemilise leviku peatamiseks on Eestis kuulutatud välja eriolukord. Elukorralduse muudatus puudutab muu hulgas koole ja kultuurielu, keelatud on avalikud … (veel...)
19-03-2020 - 06:34 - Uudised – Hea Kodanik - Kuidas valitsus sind kriisis aitab?

Siin on kõik, mida teame täna kahjude kaardistamisest ja hüvitamisest. Uuendatud 08.04 kl 12:00 Kui tead veel midagi, kirjuta alari@heakodanik.ee. Kirjuta ka siis, kui kuuled mõnest meetmest, mis on vabaühendused ära unustanud, sest mõiste “ettevõte” peab tähendama ka MTÜ ja SA vormis tegutsejaid. Toetuslepinguid puudutavast kirjutasime siin. Lahendused võtavad aega, eriti, mis seaduste muutmist nõuavad! […]

The post Kuidas valitsus sind kriisis aitab? appeared first on Hea Kodanik.

26-02-2020 - 05:39 - Sotsiaalministeeriumi ajaveeb - Eesti töötute vaesus on Euroopa Liidu suurim, kuid kõige vähem inimesi elab mittetöötavates leibkondades
Statistika järgi on Eestis kõige vähem inimesi, kes elavad mittetöötavates leibkondades, kuid samal ajal on Eestis töötute vaesus üks suuremaid … (veel...)
13-09-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Uudised - Töötukassa venekeelne teabepäev tööandjatele
13-09-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Uudised - Maailma majandustipud arutavad tulumaksu tuleviku üle
Rahandusministeerium toob majanduselu tipud reedel Tallinnas toimuval konverentsil rääkima ettevõtete tulumaksu tulevikust - arutelude peaesinejad on Oxfordi ja Florida ülikooli professorid. "Eelmisel aastal Euroopa Liidu eesistujana maksukonverentsi korraldades ei osanud me oodata, et see kujuneb nii edukaks.
13-09-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Uudised - Eesti raamatupidajate kogu valis uue juhatuse
12. septembril.2018. a toimusid MTÜ Eesti raamatupidajate kogu (ERK) uue juhatuse valimised. Juhatuse volitused kehtivad kolm aastat perioodil 2018-2020. Raamatupidajate kogu valib vastavalt oma põhikirjale iga kolme aasta tagant uue juhatuse ja määrab juhatuse esimehe.
12-09-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Uudised - Töötuskindlustushüvitise kulu kasvab nelja aastaga veerandi võrra
Töötukassa prognoosib töötuskindlustushüvitise kulu 25-protendilist kasvu nelja aastaga 65,7 miljoni euroni 2022. aastaks. --related-- Töötukassa hinnangul määratakse tänavu töötuskindlustushüvitist 20 800 inimesele, kellele makstava hüvitise kogusumma on 52,5 miljonit eurot.
11-09-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Uudised - Omavalitsused saavad koostöö edendamiseks veerand miljonit eurot
Riigi Tugiteenuste Keskus kutsub kohalikke omavalitsusi, ühinguid ja organisatsioone taotlema toetust KOVide koostöö- ja juhtimisvõimekuse tõstmiseks. Toetust antakse kokku 250 000 eurot ning seda saab taotleda 31. oktoobrini. Riigi Tugiteenuste Keskuse peadirektori asetäitja Martin Karro sõnul on tegemist hea võimalusega viia haldusreformi järgselt ellu uusi ideid ja algatusi kohaliku elu paremaks korraldamiseks.
11-09-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Uudised - Suvel töötas jaekaubandusettevõtetes enam kui 1500 noort
Eesti jaekaubandusettevõtetes sai suvel hooajalist tööd enam kui 1500 noort, enim said noored suvel tööd Maximas, mis värbas üle 500 inimese. Suvistest töötajatest jätkab ligi kümnendik kas täis- või osalise koormusega tööd ka pärast suvehooaja lõppu.
11-09-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Maksundus - Välisriigis tasutud käibemaksu tagastamine
Välisriigis tasutud käibemaksu tagastamise taotlemine Juba alates 2010. aasta algusest muutus teistest liikmesriikidest käibemaksu tagastamise taotlemise kord. Muudatused põhinevad nn käibemaksu tagastuse direktiivil 2008/9/EÜ. Peamine muudatus seisnes selles, et alates 1.
11-09-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Uudised - RMP.ee leiud Riigi Teatajatest - 36. nädal/2018
IGASUGUST Rahandusministri 10. septembri 2014. a määruse nr 30 "Kassalise teenindamise eeskiri" muutmine Jõustus 07.09.2018 Maaeluministri 17. aprilli 2015.
10-09-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Uudised - Rahapesu – vähe võitjaid ja palju kahju
10-09-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Uudised - Paindlikumad töösuhted on samm õiges suunas
10-09-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Uudised - Töötaja õiguslik staatus vajab laiemat mõtestamist
10-09-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Uudised - Kas raamatupidajate töökoormus jälle kasvab?
Järgmise aasta maksukorralduse seaduse muudatus suurendab raamatupidajate töökoormust.
10-09-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Uudised - Töötuse näitajaid mõjutab ka õppeaasta algus
Augusti lõpus oli töötuna registreeritud 29 859 inimest, see on 16-aastasest kuni pensioniealisest tööjõust 4,6%. Samal tasemel oli töötuse määr ka juulis. Registreeritud töötus oli augustis kõrgeim Valgamaal (8,5%) ning madalaim Saaremaal (3%).
10-09-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Uudised - Kuidas üles ehitada tugevat organisatsioonikultuuri ja miks see on ülitähtis?
Tugev organisatsioonikultuur võib anda ettevõttele märgatava konkurentsieelise või olla hoopis üks kõige keerulisem takistus oma eesmärkide saavutamisel.
10-09-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Uudised - Rahandusministeerium ootab 2019. aasta majanduskasvuks 3 protsenti
Rahandusministeeriumi suvise majandusprognoosi järgi kasvab Eesti majandus tänavu ligikaudu 3,6 protsenti ja 2019. aastal 3 protsenti. "Eesti majanduse mõõdukas ja tasakaalus kasv jätkub. Töökohti luuakse juurde ja palgasurved püsivad, eelarves on selle valguses oodata ülelaekumist ning maksulaekumiste kasvu," ütles rahandusminister Toomas Tõniste.
10-09-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Maksundus - Kasutage võimalust välisriigist käibemaks tagasi küsida
Avaldus välisriigis tasutud käibemaksu tagasi taotlemiseks tuleb esitada hiljemalt 30. septembriks.
10-09-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Uudised - DAC6 on jõustunud. Mis saab edaspidi maksunõustamisest?
Võitlus piiriülese agressiivse maksuplaneerimise vastu on Euroopa Liidus praegu väga aktuaalne teema. Nimelt jõustus 25. juunil uus nõukogu direktiiv 2018/822/EL (edaspidi: DAC6), mis muudab maksustamisalase halduskoostöö direktiivi 2011/16/EL, mis võeti vastu 15.02.2011 (edaspidi: maksualase koostöö direktiiv), ja mis reguleerib maksuhaldurite vahelist koostööd teabe vahetamisel Euroopa Liidus. Lühidalt on DAC6 kõigi maksunõustajate õudusunenägu, kuna see sunnib iga nn vahendajat, sealhulgas ka maksu­nõustajat, teavitama karistuse ähvardusel Maksu- ja Tolliametit võimalikest agressiivse piiriülese maksuplaneerimise skeemidest.
10-09-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Maksundus - Sõidupraktika korraldamine ettevõtte sõiduautoga
Kas ettevõtte sõiduautoga võib läbi viia õppesõitu?
09-09-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Uudised - Kohane või sure: mida noored töökohast tegelikult ootavad
Organisatsioonide ja inimeste vahel toimub sarna­selt loodusega pidev olelusvõitlus: nõrgimad lülid heidetakse turul kõrvale ja asendatakse millegi uuega, mis suudab paremini ellu jääda. Kas teadsid, et 2017.
09-09-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Uudised - Uued nõuded töötervishoiu ja tööohutuse koolitajatele alates 1. jaanuarist 2019
Alates 1. jaanuarist 2019.
09-09-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Uudised - Töökeskkonna riskianalüüsid on ettevõtetes suur probleem
08-09-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Uudised - Personalijuhid on mures ületöötamise ja läbipõlemise pärast
08-09-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Uudised - Tööõnnetuskindlustus nõuab maksukorralduse seaduse muutmist
Sotsiaalministeeriumi plaan tööõnnetuskindlustuse seaduse väljatöötamiseks nõuab ka maksukorralduse seaduse muutmist, leiab maksu- ja tolliamet. --related-- Sotsiaalministeerium esitas tööõnnetuskindlustuse seaduse väljatöötamise kavatsuse tänavu juulis, kuna Eesti seisab silmitsi rahvastiku vähenemise ja vananemisega.
07-09-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Uudised - Kas vähesed investeeringud on majanduse jaoks probleem?
Eesti majanduse viimaste aastate üheks oluliseks probleemiks on peetud investeeringute vähesust.
06-09-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Uudised - Paindlikud töösuhted loovad uusi võimalusi
Üha rohkem on töötajaid, kes soovivad teha kaugtööd ja töötada neile sobivaimal ajal, mida praegu kehtiv töölepingu seadus takistab. Sellest tulenevalt plaanib riik muuta töölepingu seadust tööaega, kaugtööd ja tähtajalist töölepingut puudutavas.
06-09-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Uudised - Tarbijahinnaindeks jätkas tõusuteel
Tarbijahinnaindeksi muutus oli 2018. aasta augustis võrreldes juuliga 0,5% ja võrreldes eelmise aasta augustiga 3,6%, teatab statistikaamet. --related-- Kaubad olid 2017. aasta augustiga võrreldes 3,1% ja teenused 4,4% kallimad. Kaupade ja teenuste administratiivselt reguleeritavad hinnad on eelmise aasta augustiga võrreldes tõusnud 8,1% ja mittereguleeritavad hinnad 2,3%. 2017.
06-09-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Uudised - Hinnatõus tänavu ei aeglustu
Statistikaameti teatel kallines tarbijakorv Eestis septembris aastaga 3,6 %. Hindu tõstavad nafta kallinemine ja kiire palgakasv. Kuna suvi oli põllumehele ebasoodne, võivad ka toiduained talve poole kallineda. Eelmise aasta keskel algas maailmaturul nafta hinna tõusutsükkel ja see kajastub üha tugevamalt ka meie tarbijahinnaindeksis.
06-09-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Uudised - Juulis tasuti 9,9 protsenti rohkem makse kui mullu samal kuul
Juulis kogus maksu- ja tolliamet 648,5 miljonit eurot makse, mida oli 9,9 protsenti rohkem kui eelmisel aastal. Tänavusest riigieelarvest on seitsme kuuga täidetud 57,2 protsenti. --related-- Riigiosalusega ettevõtete jaotatud kasumi tõttu oli juriidilise isiku tulumaksu juuli laekumine ligi 25 miljoni euro võrra suurem kui möödunud aastal.
02-09-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Maksundus - Ostu-müügitehingute tõendamine kauba ja teenuse ostjatel
Juhendmaterjalis toob maksuhaldur välja peamised põhimõtted, mis aitavad nii kauba kui ka teenuse ostjatel maksuhaldurile ostu-müügitehingute toimumist tõendada.
27-08-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Maksundus - Eraisiku virtuaalses valuutas/krüptovaluutas saadud tulu maksustamine
Erinevate keskkondade kaudu virtuaalse valuutaga/krüptovaluutaga (näiteks bitcoin vms) tulu teenimine on saanud uudseks tulu teenimise viisiks.
26-08-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Maksundus - Osalusoptsioonide maksustamine
21-08-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Maksundus - Sõidujagamisplatvormi kaudu sõitjateveoteenust osutavate autojuhtide tulu maksustamine
Autojuhi tulu maksustamine sõltub sellest, kas see tegevus on juhuslik või tegeletakse sellega püsivalt tulu saamise eesmärgil. Eraisikust autojuhid, kes teevad üksikuid juhuslikke sõite, peavad teenitud tulu deklareerima tuludeklaratsiooni alajaotuses "Muu tulu, millelt ei ole tulumaksu kinni peetud" ning maksma tulumaksu. Eraisikust autojuhtidel, kellele on see juhuslik tulu, muid makse sellega ei kaasne.
21-08-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Maksundus - Lapse suveteenistus ja maksuvaba tulu
09-08-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Maksundus - Tööandja saab maksusoodustust töötaja tervise edendamiseks
Järgmise aasta ettevõtte eelarvet planeerides tasub silmas pidada maksusoodustust tervise- ja spordikuludele. Alates sellest aastast saab tööandja maksuvabalt hüvitada tervise- ja spordikulusid kuni 100 eurot kvartalis iga töötaja kohta. Maksusoodustus kehtib nii juhtidele, lepingulistele töötajatele kui töövõtu- või käsunduslepingu alusel teenust pakkuvatele alalistele töötajatele.
05-08-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Maksundus - Kütuse käitlemine (KKS) alates 01.02.2019
Alates 1.
31-07-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Maksundus - Annetuste maksustamine
Tulumaksuseaduse §-de 2, 49 ja 53 kohaselt maksavad kingitustelt ja annetustelt tulumaksu residendist juriidilised isikud (sh avalik-õiguslikud isikud, erakonnad, MTÜ-d, SA-d jne) ning mitteresidendid, kellel on püsiv tegevuskoht.
23-07-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Maksundus - Muudatused käibemaksuseaduses alates 01.10.2018
Ehitusmaa mõiste Alates 1. oktoobrist 2018 muudetakse käibemaksuseaduse (KMS) §  2 lg 3 p 1 ning seadusesse tuuakse "ehitusmaa" mõiste. KMS §  2 lg 3 p 1 sätestatakse järgnevalt: "Kaup on asi, loom, gaas ja elektri-, soojus- ning jahutusenergia.
23-07-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Maksundus - 2018 I kvartali siduvate eelotsuste kokkuvõtted
2018. aasta I kvartalis lahendati kaks siduvat eelotsust allpool kirjeldatud õiguslikes küsimustes, mille kokkuvõtted on järgmised. Mitterahaline sissemakse äriühingusse Taotlejale kuulub 50-protsendiline osalus Eesti äriühingus.
22-07-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Maksundus - Millist lisatulu peab deklareerima?
Kas näiteks tuttavatele enda õmmeldud riiete müümisest saadud tulu peab deklareerima või kui müün enda korjatud marju, kas võin sellest tulust maha arvata bensiinikulu ja müügikoha tasu?
22-07-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Maksundus - Käibemaksukohustuslase meelespea
Sellest juhendist leiate esmase info käibemaksukohustuslasele oluliste tähtaegade kohta, näpunäited deklaratsioonide esitamiseks ning kontaktid, kust vajadusel käibemaksualast nõu ja abi saada.
10-07-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Maksundus - Kütuse käitlemise vastavusdokumentide registreerimine alates 01.08.2018
Alates 1. augustist 2018 tuleb sisestada kütuse käitlemise andmekogusse kütuse nõuetele vastavust tõendavad dokumendid. --related-- 1.
09-07-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Maksundus - Välismaalt saadud dividendide tulumaksu kajastamine
Kas välismaa äriühingult saadud dividendidelt kinnipeetud tulumaksu peaks kasumiaruandes kajastama tulumaksu real või on see lihtsalt muu ärikulu?
08-07-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Maksundus - 1. oktoobril 2018 muutuvad kinnisasja maksustamise reeglid
Riigikogu võttis 4. aprillil 2018 vastu käibemaksuseaduse (KMS) muutmise seaduse, mis jõustub kahes osas, 1. mail ja 1. oktoobril 2018.
05-07-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Maksundus - Ametikorteri üürimine ja sõidukulude hüvitamine Soomes
On tavaline praktika, et ettevõte üürib oma töötajatele Soomes ametikorteri. Seejuures tuleb aga tähele panna maksustamisega seotud reegleid.Kui töötaja elab ametikorteris üle kahe aasta, muutub korter seaduse silmis "teiseks elukohaks". Sel juhul pole oluline, kas korterit üürib ettevõte või töötaja ise – mõlemal juhul tekib Soome riigi silmis kahe aasta möödudes nn teine elukoht.Kui töötaja püsiv elukoht asub Soomes ja ta peab ajutiselt töötama mõnes teises Soome piirkonnas, tekib tal õigus maksusoodustusele. Sõidukulusid tuleb aga arvestada lähtuvalt soodsaimast sõiduvahendist.
02-07-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Maksundus - Omandireformi käigus tagastatud kinnistu müügi maksuvabastus
Riigikohtu halduskolleegium on teinud maksuvaidluses huvipakkuva otsuse, mis puudutas küsimust, kas tulumaksuvabastus kohaldub olukorras, kus pärija müüs omandireformi käigus tema isale tagastatud kinnistu, ja kui kohaldus, siis millisel konkreetsel alusel.Maksuvaidluse sisu kohaselt ei nõustunud maksu- ja tolliamet, et pärijast müüja, kes päris ½ mõttelise osana kinnistul, rakendas kinnistu müügil tulumaksuvabastust. Oluline on, et kinnistu koosnes kahest katastriüksusest, millest ühel paiknesid müügi hetkel remonti vajavad hooned, sh elumaja, laut, kuurid jne, mis olid ehitisregistrisse kandmata.Maksu- ja tolliamet asus vaidluses seisukohale, et müüja suhtes ei kohaldu ei TuMS § 15 lg 4 punkt 5, kuna tegemist oli hoonestatud kinnistuga, ega ka § 15 lg 5 punkt 2, kuna selles sätestatud maksuvabastus ei laiene pärijale, vaid üksnes pärandajale, st ei ole ülekantav, sest maksuvabastuse subjekt on sättes konkreetselt mainitud.
01-07-2018 - 09:00% - RJul+00:00.UTCUTC 00000000000001000031UTCv201820189 / Julpmk0000000070100000000 - UTCUTCpm3100000001 312018201801UTC31UTC 0007p2018Sun, 01 Jul 2018 21:00:00 +00000100SundayUTC 1530478800stPM-0031 kUTC093100b 25-line täiendav tollimaks
Euroopa Komisjoni rakendusmäärusega 2018/886 kehtestati täiendavad tollimaksud alates 22.
01-07-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Maksundus - Kuidas Soomes ärikasumit maksustatakse?
Püsiva tegevuskohaga Eesti äriühingud maksavad sarnaselt Soome ettevõtetega Soomes teenitud kasumi pealt ettevõtte tulumaksu,mida tasutakse avansiliste maksetena.
17-06-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Maksundus - Tööandja optsiooni deklareerimine
Eesti emaettevõte sõlmis töötajaga optsioonilepingu, kus antakse õigus töötajal omandada 3% välismaisest tütarettevõttest, kui ta töötab 2 aastat. Kas sellisel juhul tuleb juba lepingu sõlmimisel midagi deklareerida?
14-06-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Maksundus - Nõude loovutamise tõend
Meile teeb arve Kitse Talu FIE (arvel ka nende reg kood). Arvele on märgitud, et ülekanne teha Priit Kitse arvele (ka tema FIE, aga teise reg koodiga). Kas see on seaduslik?
07-06-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Maksundus - Peretoetus ja alimendid maksuvaba tulu arvestuse osana
Kas uue seaduse järgi on maksuvaba summa 500 eurot neto või bruto? Kas peretoetus ja alimendid arvestatakse ka selle summa sisse?
13-12-2017 - 11:36 - Hasartmängumaksu Nõukogu - taotlusvoor-2018-01-01 00:00:00
Esmaspäev, 1 jaanuar, 2018
Kuva lingina päises: 
yes
13-12-2017 - 11:33 - Hasartmängumaksu Nõukogu - taotlusvoor-2018-11-19 00:00:00
Esmaspäev, 19 november, 2018
Kuva lingina päises: 
no
13-12-2017 - 11:33 - Hasartmängumaksu Nõukogu - taotlusvoor-2018-12-17 00:00:00
Esmaspäev, 17 detsember, 2018
Kuva lingina päises: 
no
13-12-2017 - 11:32 - Hasartmängumaksu Nõukogu - taotlusvoor-2018-10-22 00:00:00
Esmaspäev, 22 oktoober, 2018
Kuva lingina päises: 
no
13-12-2017 - 11:32 - Hasartmängumaksu Nõukogu - taotlusvoor-2018-09-17 00:00:00
Esmaspäev, 17 september, 2018
Kuva lingina päises: 
no
13-12-2017 - 11:32 - Hasartmängumaksu Nõukogu - taotlusvoor-2018-08-27 00:00:00
Esmaspäev, 27 august, 2018
Kuva lingina päises: 
no
13-12-2017 - 11:31 - Hasartmängumaksu Nõukogu - taotlusvoor-2018-06-18 00:00:00
Esmaspäev, 18 juuni, 2018
Kuva lingina päises: 
no
13-12-2017 - 11:31 - Hasartmängumaksu Nõukogu - taotlusvoor-2018-07-16 00:00:00
Esmaspäev, 16 juuli, 2018
Kuva lingina päises: 
no
13-12-2017 - 11:30 - Hasartmängumaksu Nõukogu - taotlusvoor-2018-05-28 00:00:00
Esmaspäev, 28 mai, 2018
Kuva lingina päises: 
no
13-12-2017 - 11:30 - Hasartmängumaksu Nõukogu - taotlusvoor-2018-04-16 00:00:00
Esmaspäev, 16 aprill, 2018
Kuva lingina päises: 
no