Muud kasulikku

MUUD KASULIKKU
19-07-2019 - 01:22 - Uudised – Hea Kodanik - ARVA: Mis vajaks uuendamist EMTAKis?

RIK ja Statistikaamet alustavad tegevusalade klassifikaatori EMTAK uuendamist ning ootavad meie ettepanekuid, mida keset suve koos siseministeeriumiga kokku paneme. Palun mõtle nii enda ühingu kui ka oma valdkonna peale ja vasta järgmistele küsimustele: Mis on kehtivas liigituses puudu? (muuta saab vaid viiendat taset ehk viiekohalisi koode, ülemised tulevad Euroopa standardist) Kus vajavad mõisted täpsustamist? (vt […]

The post ARVA: Mis vajaks uuendamist EMTAKis? appeared first on Hea Kodanik.

19-07-2019 - 08:15 - Uudised – Hea Kodanik - MTÜ Lastekaitse Liit ja SA Kiusamisvaba Kool ühispöördumine

Igal lapsel on õigus turvalisele ja kiusamisvabale elule nii kodus, lasteaias kui koolis. Täiskasvanute, lapsevanemate, koolijuhtide ja õpetajate kohustus on seda neile tagada. Kui kodus lasub peamine raskus lapsevanematel, siis haridusasutustes peavad laste turvalisuse hoidmisega hakkama saama õpetajad ja kogu kooli personal. Selle jaoks, et tagada lastele kiusamisvaba haridustee, tuleb haridusasutustel otsustada tegeleda kiusamise teemaga […]

The post MTÜ Lastekaitse Liit ja SA Kiusamisvaba Kool ühispöördumine appeared first on Hea Kodanik.

19-07-2019 - 07:58 - Uudised – Hea Kodanik - Rahvusaheline Maja ja Johannes Mihkelsoni Keskus otsivad vabatahtlikke

Kas Eesti kultuur on sulle oluline ja tahad aidata ka teistest maadest Eestisse tulnud inimestel seda paremini mõista ja armastama hakata? Tule vabatahtlikuks ja aita pagulastel Eestis kohaneda. Vabatahtlik töö pagulastega annab väärtusliku kogemuse teistest kultuuridest pärit inimeste toetamise osas ja annab võimaluse panustada Eesti ühiskonna sidususse. Otsime vabatahtlike Tallinnas, Tartus ja Rakveres.  Kandideerimistähtaeg on 27.07.2019. Loe lähemalt:  […]

The post Rahvusaheline Maja ja Johannes Mihkelsoni Keskus otsivad vabatahtlikke appeared first on Hea Kodanik.

16-07-2019 - 01:45 - Uudised – Hea Kodanik - Hea Kodaniku klubi: Kes veab eest muutusi ühiskonnas?

Kevadises viiendas Hea Kodaniku klubis oli teemaks juhtimine – täpsemalt see, kuidas eri sektoris muutusi esile kutsutakse ning kes peaks ühiskonnas liidriohjad haarama. Oma mõtteid jagasid KRISTI KLAASMÄGI, JOAKIM HELENIUS ja RIINA SIKKUT. Olulisema tähendas üles Andrei Liimets. Juhi rollist Kristi Klaasmägi: Mina olen olnud kuus aastat Noored Kooli tegevjuht. Enne seda juhtisin pigem protsesse, […]

The post Hea Kodaniku klubi: Kes veab eest muutusi ühiskonnas? appeared first on Hea Kodanik.

16-07-2019 - 06:57 - Töötukassa - Potentsiaalsete teenusepakkujate ja sõltuvusnõustajate/ kogemusnõustajatega kohtumine

Eesti Töötukassa korraldab potentsiaalsetele teenusepakkujatele ja sõltuvusnõustajatele/kogemusnõustajatele kohtumise teemal „Alkoholisõltlaste tööharjutused Jõhvis, Kiviõlis, Narvas ja Sillamäel“. Tööharjutused toimuvad vene keeles.

Kohtumine toimub 08.08.2019 kell 14:00 (kestab kuni 3 tundi), Eesti Töötukassa Ida-Virumaa osakonna Jõhvi büroo II korruse õppeklassis, aadressil Rakvere 8, Jõhvi linn. Kohtumine toimub eesti keeles.

Kohtumisest osavõtuks palume saata enda nimi, kontakttelefon, e-posti aadress ja roll (teenusepakkuja/sõltuvusnõustaja) e-postiaadressile: Kersti.Teder@tootukassa.ee hiljemalt 31.07.2019.

15-07-2019 - 07:56 - Töötukassa - Registreeritud töötute arv mõnevõrra suurenes, töötavate inimeste huvi töötukassa kaudu koolitustel osalemise vastu on kasvanud

Teises kvartalis oli töötuna registreeritud keskmiselt 30 754 inimest, mis moodustab 16-aastasest kuni pensioniealisest tööjõust 4,7%. Võrreldes esimese kvartaliga registreeritud töötute arv vähenes, kuid võrreldes 2018. aasta teise kvartaliga on registreeritud töötute arv suurenenud 1% võrra.

Vähenenud töövõimega töötuid oli teises kvartalis keskmiselt 9 788 ehk ligi kolmandik registreeritud töötutest. Vähenenud töövõimega registreeritud töötute arv on püsinud võrreldes aastataguse ajaga samal tasemel, seega töötute arvu suurenemine on põhjustatud nende töötute arvu kasvust, kelle töövõime ei ole vähenenud.

Registreeritud töötuse määr oli teises kvartalis kõrgeim Ida-Virumaal (8,8%) ning madalaim Hiiumaal (2,8%). Uusi töötuid registreeriti teise kvartali jooksul 15 160. Töötukassa abiga asus teises kvartalis tööle või alustas ettevõtlusega 12 681 inimest (sealhulgas ligi 3 000 vähenenud töövõimega inimest).

Teises kvartalis oli töötukassal iga päev vahendada keskmiselt üle 5 400 töökoha. Nende arv vähenes 2018. aasta teise kvartaliga võrreldes 10%, sealjuures Eestis asuvate töökohtade arv 8% võrra. Kõige enam töökohti oli töötukassal teises kvartalis pakkuda teenindus- ja müügitöötajatele ning lihttöölistele.

Mai alguses täitus kaks aastat ajast, mil töötukassa hakkas pakkuma koolitusi ka töötavatele inimestele. „Tööta ja õpi!“ programmi võimaluste kasutamine on järk-järgult kasvanud. Kahe aasta jooksul on koolitusi alustatud enam kui 4 500 korral, suurem osa koolitusele läinutest olid pärit Ida-Virumaalt ja Harjumaalt (vastavalt 56% ja 23%). Valdav enamus olid naised (84%). Vanuseliselt oli koolitust alustanutest enim 25-49 aastaseid (59%), üle 50-aastaseid oli 38%. Koolitustest suurima osa moodustasid eesti keele koolitused (68%). Järgnesid ametialased koolitused, millest populaarsemad erialad olid sotsiaaltöö valdkonnast (hooldustöötajad, tugiisikud) ning metsanduse ja puidutööstuse valdkonnast (veoautojuhtide, harvesteri juhi koolitused).

Tasemeõppetoetuse abil on õpinguid alustatud kahe aasta jooksul ligi 1 200 korral, kellest veidi üle poole (53%) otsisid samal ajal töötukassa kaudu uut tööd ja veidi alla poole (47%) asusid õppima töötamise kõrvalt. Suurem osa õppima asunutest olid Ida-Virumaalt (35%), järgnesid Harjumaa (17%) ja Tartumaa (11%) inimesed. Valdav enamus alustas õppetööd kutsekoolides (82%), 13% asus omandama rakenduskõrgharidust ning 5% bakalaureusekraadi. Populaarsemad on hooldustöötaja, IT-valdkonna, elektriku ning õe õppekavadel õppima asumine. Õppimisvõimaluste kaalumisel ning sobiva eriala valikul toetasid õppima asujaid töötukassa karjäärinõustajad.

Tööandja koolitustoetusega on alustatud kahe aasta jooksul koolitusi enam kui 1 400 korral. Enim on koolitustoetust kasutatud töötajate eesti keele oskuse arendamiseks. Muutuste olukorras on kahe aasta jooksul koolitustoetust kasutatud 346 korral ning töötajate värbamiseks 74 korral. Näiteks on toetust kasutanud ettevõte, kes võttis kasutusele robotliini ja õpetas töötajaid seda kasutama.

Infot koolitusvõimaluste kohta saab SIIT. Täpsem statistika on Töötukassa kodulehel.

Registreeritud töötuse statistika kajastab nende töötute arvu, kes on ennast töötukassas töötuks registreerinud.

Registreeritud töötute arv ja registreeritud töötuse määr, 2016 - 2019 II kvartal

Joonis 1. Registreeritud töötute arv ja registreeritud töötuse määr, 2016 – 2019 II kvartal

11-07-2019 - 12:28 - Uudised – Hea Kodanik - Riina Solman: kodanikuühiskond võiks lähtuda keele, rahva ja kultuuri püsimajäämisest

Värske valitsuse esimesed kuud on olnud tavapärasest oluliselt keerulisemad. Värske rahvastikuministrina muu hulgas ka kodanikuühiskonna käekäigu eest vastutava RIINA SOLMANIGA vestles vabaühendustest, demokraatiast ja poliitilistest vastuoludest Andrei Liimets. Ma ilmselt ei liialda, väites, et selle valitsuse esimesed kuud ja ametisse tulek on olnud tormiline, mõnede ministrite puhul väga vastuoluline. Kuidas teie sisseelamisaeg on läinud? See […]

The post Riina Solman: kodanikuühiskond võiks lähtuda keele, rahva ja kultuuri püsimajäämisest appeared first on Hea Kodanik.

10-07-2019 - 07:35 - Sotsiaalministeeriumi ajaveeb - Kuidas hoida kaugtööd tegeva töötaja tervist?
Kas oled kunagi kaugtööd teinud või andnud juhina töötajale võimaluse kaugtööle minna? Kui oled, siis arvatavasti aimad kaugtööga kaasnevaid rõõme … (veel...)
09-07-2019 - 06:23 - Töötukassa - Liitumine EESSI-ga

Eesti Töötukassa võttis 28.06.2019 kasutusele elektroonilise andmevahetussüsteemi EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information), mille kaudu vahetatakse Euroopa majanduspiirkonna ja Šveitsi pädevate asutuste vahel töötuskindlustusega seotud andmeid. EESSI kasutusele võtmine aitab andmeid vahetada kiiremini ja turvaliselt ning välistada võimalikke pettusi.

Lähiajal hakatakse EESSI kaudu vahetama ka töövõime toetusega seotud andmeid. Hetkel ei saa vahetada vajalikke andmeid siiski kõikide riikidega EESSI vahendusel, kuna riigid liituvad sellega järk-järgult.

 

28-06-2019 - 08:10 - Sotsiaalministeeriumi ajaveeb - Kas riik kasvatab „lumehelbekesi“?
Viimastel aastatel on alaealiste töötamist lubavad reeglid muutunud leebemaks. Tööharjumuste ja väärtushinnangute kujundamisel on seadusest olulisem roll kanda lapsevanemal, kirjutab … (veel...)
26-06-2019 - 10:53 - Uudised – Hea Kodanik - Kuidas elad, kodanikuühiskond?

Suve alguseks sai valmis kodanikuühiskonna arengukava (KODAR) mõjude hindamise uuring. VAIKE VAINU ja MAARJA KÄGER uuringu läbiviinud Balti Uuringute Instituudist tegid kokkuvõtte sellest, millise tervise juures vabakond uuringu põhjal paistab. Kuidas elad, Eesti kodanikuühiskond? Sellele küsimusele vastamiseks viidi 2018 sügisest 2019 kevadeni läbi mahukas uuring.[1] Mittetulundusühingute olukorra kindlaks tegemiseks toimus 2018. aasta sügisel veebiküsitlus, millele […]

The post Kuidas elad, kodanikuühiskond? appeared first on Hea Kodanik.

25-06-2019 - 07:59 - Uudised – Hea Kodanik - Kuus alustavat sotsiaalset ettevõtet, kelle tegemistel lähiajal silma peal hoida

Köömen, Jututaja, Wise Waste Collect, GTL Labor, SELF res ja Andmekool on kuus alustavat sotsiaalset ettevõtet, mis jätkavad oma teekonda ühiskondlikele algatustele mõeldud NULA inkubaatoris ning on võtnud endale eesmärgiks lahendada mõni oluline probleem Eesti ühiskonnas. Algatused lahendavad erinevaid sotsiaalseid probleeme, näiteks pagulaste ligipääs tööturule, eakate üksildus või koolisüsteemi rohkem praktiliste projektide toomine. “Kõik kümme […]

The post Kuus alustavat sotsiaalset ettevõtet, kelle tegemistel lähiajal silma peal hoida appeared first on Hea Kodanik.

21-06-2019 - 07:38 - Töötukassa - Töötukassa esinduste lahtiolekuajad perioodil 25.06 - 16.07

25. juuni (teisipäev)

 • Jõgevamaa esindus suletakse kell 13.30
26. juuni (kolmapäev)
 • Tartumaa Kvartali ja Vaksali bürood avatakse kell 12.00
 • Põlvamaa esindus suletakse kell 13.30, Räpina büroo suletakse kell 12.00
27. juuni (neljapäev)
 • Võrumaa esindus avatakse kell 11.30, Antsla büroo avatakse kell 12.30
 • Valgamaa esindus suletakse kell 13.30
28. juuni (reede)
 • Viljandimaa esindus suletakse kell 10.15
1. juuli (esmaspäev)
 • Tallinna ja Harjumaa Tondi büroo suletakse kell 13.30
2. juuli (teisipäev)
 • Tallinna ja Harjumaa Lilleküla büroo avatakse kell 10.30
 • Tallinna ja Harjumaa Tõnismäe büroo suletakse kell 13.30
3. juuli (kolmapäev)
 • Tallinna ja Harjumaa Tähesaju büroo avatakse kell 10.30
 • Tallinna ja Harjumaa karjäärikeskus suletakse kell 13.30
8. juuli (esmaspäev)
 • Järvamaa esindus avatakse kell 11.30
 • Raplamaa esindus suletakse kell 13.30
9. juuli (teisipäev)
 • Läänemaa esindus avatakse kell 12.00
 • Hiiumaa esindus suletakse kell 14.30
10. juuli (kolmapäev)
 • Saaremaa esindus avatakse kell 11.30
11. juuli (neljapäev)
 • Pärnumaa esindus avatakse kell 12.00, Lihula büroo on terve päeva suletud
15. juuli (esmaspäev)
 • Lääne-Virumaa esindus avatakse kell 11.30
 • Ida-Virumaa Jõhvi ja Kiviõli bürood suletakse kell 13.30
16. juuli (teisipäev)
 • Ida-Virumaa Narva büroo avatakse kell 11.00, Sillamäe büroo avatakse kell 11.30

 

20-06-2019 - 09:52 - Uudised – Hea Kodanik - Eesti Loomakaitse Selts: ära jäta oma lemmikut sooja ilmaga autosse ega otsese päikesevalguse kätte

Eesti Loomakaitse Selts kutsub loomaomanikke üles suviselt soojade ilmadega oma looma mitte jätma autosse ega päikese kätte. Lisaks kuumade ilmade korral jälgima oma lemmiklooma käitumist. Inimeste ja loomade temperatuuritundlikkus on erinev. Üle 30-kraadine kuumus võib valedes tingimustes põhjustada lemmiklooma surma. Kahjuks tuleb endiselt ette juhtumeid, kus omanikud jätavad poodi minnes oma lemmiklooma autosse, arvates, et […]

The post Eesti Loomakaitse Selts: ära jäta oma lemmikut sooja ilmaga autosse ega otsese päikesevalguse kätte appeared first on Hea Kodanik.

20-06-2019 - 09:51 - Uudised – Hea Kodanik - TÜK lastekliiniku neuroloogia osakond arendab heategijate toel väikseid patsiente virtuaalreaalsuse seadmete abil

Eile, 19. juunil toimus TÜK lastekliinikus sümboolne annetuse üleandmine, kus Tartu Mill AS ja Sülearvutid OÜ aitasid TÜ Kliinikumi Lastefondi vahendusel hankida neuroloogia osakonnale virtuaalreaalsuse seadmeid ja nende kasutamiseks tarviliku arvuti.  TÜK lastekliiniku neuroloogia osakonna vanemarst-õppejõud dr Anneli Kolk ning TÜ tudengid Christen Kööp, Liina Reinart ja Marianne Saard tutvustasid annetuse eest soetatud virtuaalreaalsuse vahendeid, […]

The post TÜK lastekliiniku neuroloogia osakond arendab heategijate toel väikseid patsiente virtuaalreaalsuse seadmete abil appeared first on Hea Kodanik.

20-06-2019 - 09:50 - Uudised – Hea Kodanik - Nähtamatud Loomad sai kaheaastaseks – vaata loomakaitsjate suurimaid töövõite seni

Täna täitus teine tegutsemisaasta loomakaitseorganisatsioonil Nähtamatud Loomad, mis keskendub farmiloomade kaitsele Eestis. Juba lühikese tegutsemisaja jooksul on organisatsioon näidanud kiiret kasvu, tegevusse on kaasatud ligi 70 vabatahtlikku ja organisatsioonis töötab varsti 8 täistööajaga töötajat, kes kõik pühendunult loomi aitavad.  “Peame oluliseks, et meie tegevus oleks võimalikult tõhus – tahame piiratud ressurssidega ellu viia võimalikult palju […]

The post Nähtamatud Loomad sai kaheaastaseks – vaata loomakaitsjate suurimaid töövõite seni appeared first on Hea Kodanik.

19-06-2019 - 09:12 - Uudised – Hea Kodanik - Seksuaaltervise organisatsioonid üle Euroopa ja Kesk-Aasia said Tallinnas kokku

15.-16. juunil 2019 toimus Tallinnas IPPF-i (Rahvusvahelise Pereplaneerimise Föderatsiooni) üldkogu, mis tõi Eestisse seksuaaltervise, -hariduse ja pereplaneerimisega tegelevad organisatsioonid üle Euroopa ja Kesk-Aasia. Jonas Grauberg, Eesti Seksuaaltervise Liidu tegevjuht: „2018. aastal kohtusime IPPF Euroopa võrgustikuga Belgias ning palju oli juttu sellest, kuidas digitaliseerumine muudab seksuaal- ja reproduktiivtervise valdkonda. Kuna Eesti on Euroopas näidanud just digivaldkonnas […]

The post Seksuaaltervise organisatsioonid üle Euroopa ja Kesk-Aasia said Tallinnas kokku appeared first on Hea Kodanik.

17-06-2019 - 10:31 - Uudised – Hea Kodanik - Hea Kodaniku suvenumber juhtimisest

Mida peaksid teadma ja oskama need, kes soovivad olevikus ning tulevikus suuri muutusi eest vedada? Hea Kodaniku suvenumbris räägime juhtimisest. Kaanefotol on kasutatud Tommy Cashi loomingut. Piret Jamnes kirjutab avaessees, kuidas juhtimiskultuur muutub. Kaaneloos uurib Andrei Liimets juhtidelt ja koolitajatelt, milline üks vabaühenduse eestvedaja võiks olla. Kuidas juhtida vabatahtlikke? Lauri Luide, Aune Lillemets ja Toomas […]

The post Hea Kodaniku suvenumber juhtimisest appeared first on Hea Kodanik.

10-06-2019 - 07:31 - Sotsiaalministeeriumi ajaveeb - Priit Tohver: kuhu võiksime e-tervisega jõuda?
„Tulevikus näeb arsti juures käimine välja selline, et sööd hommikust ja äkki ilmub su ette ekraan, kus on sinu perearst. … (veel...)
04-06-2019 - 07:05 - Töötukassa - Tallinna ja Harjumaa tööandjate teabepäev 18.06
Toimumisaeg: 
18 Juuni, 2019
Kategooria: 
Tööandjatele
Asukoht: 
Töötukassa Tondi büroo (6. korrus), Karamelli 6, Tallinn

Tallinna ja Harjumaa tööandjate teabepäev toimub 18. juunil kell 9.00-12.30 töötukassa Tondi büroo 6. korrusel (Karamelli 6).

Seekordsel teabepäeval tutvustame Eesti Töötukassa teenuseid, lisaks kaasasime Katrin Nirgi Tööinspektsioonist, kes räägib töövaidluskomisjoni tööst ja töölepingu lõpetamise murekohtadest. Anname ülevaate hetkel tööturul toimuvast, räägime värbamisest, erinevatest toetustest tööle asumisel ja koolituskulude hüvitamise võimalustest.

Kava:

08.45 – 09.00  Kogunemine
09.00 – 10.45  Töötukassa teenused, tööpraktika, koolitustoetus, palgatoetus. Kristi Stokes ja Illinor Siebold, tööandjate konsultandid.
10.45 – 11.00  Paus
11.00 – 12.30  „Mida peaks tööandja meeles pidama töölepingu lõpetamisel, töövaidluses osalemisel ja töötaja süü tõendamisel.“ Katrin Nirk, töövaidluskomisjoni juhataja.

Maja ümbruses on võimalik parkida 2 tundi tasuta.

Registreerige end SIIN.

04-06-2019 - 03:55 - Sotsiaalministeeriumi ajaveeb - Kas töötushüvitistest on inimestele abi?
Infotehnoloogia ja uued rollid töistes suhetes on väga palju muutnud seda, kuidas me töötame: töökohti vahetatakse tihemini, töötatakse osalise tööajaga … (veel...)
23-05-2019 - 08:20 - Sotsiaalministeeriumi ajaveeb - Kuidas naabrid psüühilise erivajadusega inimestega läbi saavad?
Viimase üheksa aasta jooksul on uue kodu saanud üle 1100 inimese, kes enne elasid suurtes ühiselamu tüüpi erihooldekodudes. Nüüd elatakse … (veel...)
22-05-2019 - 07:57 - Töötukassa - Avatud on võimalus liituda Euroopa tööturuasutuste võrgustikuga EURES

Euroopa tööturuasutuste võrgustik EURES alustas tegevust 1993. aastal ja selle eesmärk on soodustada töötajate vaba liikumist Euroopa Liidu (EL) 28 liikmesriigis, Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) riikides (Norra, Island, Liechtenstein) ja Šveitsis. Pakutakse vajalikke teenuseid tööotsijatele töö leidmiseks ja tööandjale tööjõu värbamiseks.

Ettevõtjad kogu Euroopas, sh ka Eestis otsivad üha enam tööjõudu väljaspool oma riiki. Seetõttu võttis Euroopa Komisjon vastu otsuse laiendada EURES võrgustikku. EURES liikmeks või partneriks võivad saada kõik avaliku, era- või kolmanda sektori tööturuasutused, kes vastavad miinimumkriteeriumitele ja liikmesriigi nõuetele. EURES liikmeid ja/või partnereid selgitab välja töötukassa moodustatud kvalifitseerimiskomisjon.

Loe lähemalt, mida annab liitumine EURES võrgustikuga ning tutvu dokumentidega SIIN.

Täiendavate küsimuste korral võtke meiega ühendust: eures@tootukassa.ee. Lisateavet eesti EURES tegevustest leiab siit: eures.ee.

21-05-2019 - 12:08 - Sotsiaalministeeriumi ajaveeb - Üle 1200 hooldustöötaja on saanud erialase väljaõppe, pooltuhat vajab täiendõpet
Me ei usaldaks jätta oma lapsi lasteaeda, kus nad oleksid väljaõppeta inimeste hoole all. Sama lugu on meie hooldust vajavate … (veel...)
17-05-2019 - 07:10 - Sotsiaalministeeriumi ajaveeb - Agnes Einman: Erinevus on ühiskonna tavaline ja normaalne osa
Eesti inimeste hoiakud on aastate jooksul liikunud ühe enam LGBT+ inimesi toetavaks. Me hakkame mõistma, et erinevus on ühiskonna tavapärane … (veel...)
17-05-2019 - 07:05 - Töötukassa - AS GoBus infopäev
Toimumisaeg: 
5 Juuni, 2019
Kategooria: 
Tööotsijatele
Asukoht: 
Valgamaa töötukassa karjäärikeskus, Vabaduse 26, Valga

Kolmapäeval, 5.06.2019 kell 10.00 toimub AS GoBus infopäev töötukassa Valgamaa osakonnas, Vabaduse 24/26, 1. korruse karjäärikeskuses.  

AS GoBus on Eesti üks suuremaid ja vanemaid bussifirmasid. Septembrist alates hakkavad nad teenindama maakonnaliine Valgamaal ning võtavad tööle 21 uut bussijuhti.

Infopäeval tutvustatakse tööülesandeid, nõudeid ametikohale ja räägitakse uutest saabuvatest bussidest.

Tööandja pakub stabiilset ja pikaajalist tööd täis- või osalise tööajaga ning töövahenditena uusi busse. Tegemist on väärika töökohaga, mis sobib nii meestele kui naistele ja kuhu juurde kuulub vormiriietus, ametikohast tulenevad koolitused ning toetavad kolleegid.

Bussijuhid saavad alustada oma tööpäeva lisaks Valgale ka Tõrvast, Pukast, Lüllemäelt, Riidajalt, Hummulist, Priipalust ja Soorust.

Tule kindlasti kohale ja uuri lähemalt!

Infopäevale registreerumiseks:

 • kui oled töötukassas arvel, pöördu palun oma konsultandi poole;
 • kui ei ole töötukassas arvel, kirjuta palun valga@tootukassa.ee.
16-05-2019 - 08:51 - Töötukassa - Saaremaa tööandjate seminar
Toimumisaeg: 
30 Mai, 2019
Kategooria: 
Tööandjatele
Asukoht: 
Konverentsisaal Abruka, Saaremaa Spaa Hotell Meri, Pargi 16, Kuressaare

Eesti Töötukassa korraldab 30.05 kell 10.15-15.00 tööandjate seminari "Märkamata võimalused" Saaremaa Spaa Hotellis Meri (konverentsisaal Abruka).

PÄEVAKAVA

10.15 – 10.30  Kogunemine ja tervituskohv
10.30 – 10.35  Sissejuhatus
10.35 – 12.00  „Tööks vajalik abivahend ja töökoha kohandamine“. Kairi Käsk, Eliis Paimre, Tom Rüütel, Eesti Töötukassa; Pavel Kadõkov, ettevõtja Revitalefekt OÜ; Marja Paju, ettevõtja Marja Paju FIE
12.00 – 13.00  „Töötervishoid ja tööohutus“ Piret Kaljula, Tööinspektsioon
13.00 – 13.45  Lõuna
13.45 – 15.00  „Puudega inimene tööturul. Koorem tööandjale või inimene, kes tahab töötada.“ Tom Rüütel ja Kristo Ringas, Eesti Töötukassa

Lisainfo ja registreerimine: teenuskonsultant Tiiu Kilumets , telefon 452 18897 mob 53302230 või e-posti aadressil tiiu.kilumets@tootukassa.ee. Üritus on tasuta!

Seekordse seminari põhiteemaks on vähenenud töövõimega inimese toetamine tööturul abivahendite ja töökoha kohandamise näidetel (liikumine ja nägemine). Töötukassa tutvustab oma teenuseid ja võimalusi ning annab ülevaate erinevatest abivahenditest.

Tööinspektsioon annab ülevaate, millised on tööandja nn standardkohustused töökeskkonna ja tööohutuse alal ning millal on vajadus konkreetse isiku terviseseisundist lähtuvalt vajamineva abivahendi taotlemiseks või töökoha kohandamiseks pöörduda töötukassa poole.

Päeva teises töötukassa tööandjate nõustajad Tom Rüütel ja Kristo Ringas arutlevad üldisemalt tööturu olukorrast, et meil on justkui tööjõupuudus, aga inimesed siiski tööle ei jõua. Mis on erivajadus ja kas iga erivajadus on puue? Inimeste motivatsioonist tööd teha ning takistustest. Tihti arvatakse, et puudega töötaja värbamisel on justkui mingisugune eriline väärtus. Kas see on nii? Miks? Töötukassa võimalustest tööandjat kui ka töötajat tööle asumisel toetada.

16-05-2019 - 07:40 - Sotsiaalministeeriumi ajaveeb - 7 kasulikku fakti suveürituste ligipääsetavuse kohta
Meie seas toimetavad pikad ja lühikesed inimesed, mõni lonkab või liigub abivahendi abil. Kõik ei näe või ei kuule ümbritsevat … (veel...)
16-05-2019 - 06:15 - Töötukassa - Sel reedel, 17. mail on töötukassa Saaremaa büroo suletud

Sel reedel, 17. mail on töötukassa Saaremaa büroo suletud. Esmaspäevast, 20. maist paikneb töötukassa Saaremaa esindus Kuressaare kesklinnas aadressil Torni 1.

15-05-2019 - 08:34 - Töötukassa - Tartumaa tööandjate teabepäev
Toimumisaeg: 
28 Mai, 2019
Kategooria: 
Tööandjatele
Asukoht: 
Töötukassa Kvartali büroo (IV korrus), Riia 2, Tartu

Eesti Töötukassa Tartumaa osakonna teabepäev toimub 28. mail kell 10.00 – 12.15 Kvartali büroos.

Päevakava:

09.45 – 10.00  Kogunemine
10.00 – 10.05  Tervitussõnad
10.05 – 10.30  Töötukassa võimalused toetada töötavaid inimesi Valerija Strelovskaja ja Liina Arus, töötukassa karjäärinõustajad
10.30 – 11.00  Kuidas valutult lõpetada töötajaga tööleping? Tiina Leosk, Leoski Tööõigusabi OÜ
11.00 – 11.15  Paus
11.15 – 11.45  Mida saab tööandja teha, et praeguses tööjõuturu olukorras värvata ja hoida töötajaid? Reet Treial, Eesti Personalijuhtimise Ühing
11.45 – 12.15  E-töötukassa – nutikas abiline töötajate leidmiseks - Mihkel Värton ja Maris Koka, töötukassa tööandjate konsultandid
12.15               Teabepäeva lõpp

Teabepäeval osalemine on tasuta. Parkida on võimalik Kvartali keskuse parklas (1 tund tasuta) või ümbruskonna tänavatel.

Palume teabepäeval osalemise soovist teatada hiljemalt 23. maiks täites registreerimisvormi SIIN.

Lisainfo tööandjate konsultantidelt:

Maris Koka, tööandjate konsultant, Maris.Koka@tootukassa.ee, 737 7108.

Mihkel Värton, tööandjate konsultant, Mihkel.Varton@tootukassa.ee, 737 7107.

13-05-2019 - 07:18 - Sotsiaalministeeriumi ajaveeb - Häli Tarum: inimene peab saama elada väärikalt oma kodus
Hooldust vajavale inimesele peab esmalt pakkuma neid teenuseid, mis toetavad tema iseseisvat hakkamasaamist oma kodus – see on pikaajalise hoolduse … (veel...)
12-05-2019 - 06:26 - Sotsiaalministeeriumi ajaveeb - Emad – meie aja superkangelased
Eesti emad eelistavad lapsevanemana autoriteetset lähenemist, mis tähendab, et nad on nõudlikud, kuid selgitavad ja põhjendavad lapsele oma nõudmisi, ning … (veel...)
13-09-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Uudised - Töötukassa venekeelne teabepäev tööandjatele
13-09-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Uudised - Maailma majandustipud arutavad tulumaksu tuleviku üle
Rahandusministeerium toob majanduselu tipud reedel Tallinnas toimuval konverentsil rääkima ettevõtete tulumaksu tulevikust - arutelude peaesinejad on Oxfordi ja Florida ülikooli professorid. "Eelmisel aastal Euroopa Liidu eesistujana maksukonverentsi korraldades ei osanud me oodata, et see kujuneb nii edukaks.
13-09-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Uudised - Eesti raamatupidajate kogu valis uue juhatuse
12. septembril.2018. a toimusid MTÜ Eesti raamatupidajate kogu (ERK) uue juhatuse valimised. Juhatuse volitused kehtivad kolm aastat perioodil 2018-2020. Raamatupidajate kogu valib vastavalt oma põhikirjale iga kolme aasta tagant uue juhatuse ja määrab juhatuse esimehe.
12-09-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Uudised - Töötuskindlustushüvitise kulu kasvab nelja aastaga veerandi võrra
Töötukassa prognoosib töötuskindlustushüvitise kulu 25-protendilist kasvu nelja aastaga 65,7 miljoni euroni 2022. aastaks. --related-- Töötukassa hinnangul määratakse tänavu töötuskindlustushüvitist 20 800 inimesele, kellele makstava hüvitise kogusumma on 52,5 miljonit eurot.
11-09-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Uudised - Omavalitsused saavad koostöö edendamiseks veerand miljonit eurot
Riigi Tugiteenuste Keskus kutsub kohalikke omavalitsusi, ühinguid ja organisatsioone taotlema toetust KOVide koostöö- ja juhtimisvõimekuse tõstmiseks. Toetust antakse kokku 250 000 eurot ning seda saab taotleda 31. oktoobrini. Riigi Tugiteenuste Keskuse peadirektori asetäitja Martin Karro sõnul on tegemist hea võimalusega viia haldusreformi järgselt ellu uusi ideid ja algatusi kohaliku elu paremaks korraldamiseks.
11-09-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Uudised - Suvel töötas jaekaubandusettevõtetes enam kui 1500 noort
Eesti jaekaubandusettevõtetes sai suvel hooajalist tööd enam kui 1500 noort, enim said noored suvel tööd Maximas, mis värbas üle 500 inimese. Suvistest töötajatest jätkab ligi kümnendik kas täis- või osalise koormusega tööd ka pärast suvehooaja lõppu.
11-09-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Maksundus - Välisriigis tasutud käibemaksu tagastamine
Välisriigis tasutud käibemaksu tagastamise taotlemine Juba alates 2010. aasta algusest muutus teistest liikmesriikidest käibemaksu tagastamise taotlemise kord. Muudatused põhinevad nn käibemaksu tagastuse direktiivil 2008/9/EÜ. Peamine muudatus seisnes selles, et alates 1.
11-09-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Uudised - RMP.ee leiud Riigi Teatajatest - 36. nädal/2018
IGASUGUST Rahandusministri 10. septembri 2014. a määruse nr 30 "Kassalise teenindamise eeskiri" muutmine Jõustus 07.09.2018 Maaeluministri 17. aprilli 2015.
10-09-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Uudised - Töötaja õiguslik staatus vajab laiemat mõtestamist
10-09-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Uudised - Rahapesu – vähe võitjaid ja palju kahju
10-09-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Uudised - Paindlikumad töösuhted on samm õiges suunas
10-09-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Uudised - Kas raamatupidajate töökoormus jälle kasvab?
Järgmise aasta maksukorralduse seaduse muudatus suurendab raamatupidajate töökoormust.
10-09-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Uudised - Töötuse näitajaid mõjutab ka õppeaasta algus
Augusti lõpus oli töötuna registreeritud 29 859 inimest, see on 16-aastasest kuni pensioniealisest tööjõust 4,6%. Samal tasemel oli töötuse määr ka juulis. Registreeritud töötus oli augustis kõrgeim Valgamaal (8,5%) ning madalaim Saaremaal (3%).
10-09-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Uudised - Kuidas üles ehitada tugevat organisatsioonikultuuri ja miks see on ülitähtis?
Tugev organisatsioonikultuur võib anda ettevõttele märgatava konkurentsieelise või olla hoopis üks kõige keerulisem takistus oma eesmärkide saavutamisel.
10-09-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Uudised - Rahandusministeerium ootab 2019. aasta majanduskasvuks 3 protsenti
Rahandusministeeriumi suvise majandusprognoosi järgi kasvab Eesti majandus tänavu ligikaudu 3,6 protsenti ja 2019. aastal 3 protsenti. "Eesti majanduse mõõdukas ja tasakaalus kasv jätkub. Töökohti luuakse juurde ja palgasurved püsivad, eelarves on selle valguses oodata ülelaekumist ning maksulaekumiste kasvu," ütles rahandusminister Toomas Tõniste.
10-09-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Maksundus - Kasutage võimalust välisriigist käibemaks tagasi küsida
Avaldus välisriigis tasutud käibemaksu tagasi taotlemiseks tuleb esitada hiljemalt 30. septembriks.
10-09-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Uudised - DAC6 on jõustunud. Mis saab edaspidi maksunõustamisest?
Võitlus piiriülese agressiivse maksuplaneerimise vastu on Euroopa Liidus praegu väga aktuaalne teema. Nimelt jõustus 25. juunil uus nõukogu direktiiv 2018/822/EL (edaspidi: DAC6), mis muudab maksustamisalase halduskoostöö direktiivi 2011/16/EL, mis võeti vastu 15.02.2011 (edaspidi: maksualase koostöö direktiiv), ja mis reguleerib maksuhaldurite vahelist koostööd teabe vahetamisel Euroopa Liidus. Lühidalt on DAC6 kõigi maksunõustajate õudusunenägu, kuna see sunnib iga nn vahendajat, sealhulgas ka maksu­nõustajat, teavitama karistuse ähvardusel Maksu- ja Tolliametit võimalikest agressiivse piiriülese maksuplaneerimise skeemidest.
10-09-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Maksundus - Sõidupraktika korraldamine ettevõtte sõiduautoga
Kas ettevõtte sõiduautoga võib läbi viia õppesõitu?
09-09-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Uudised - Kohane või sure: mida noored töökohast tegelikult ootavad
Organisatsioonide ja inimeste vahel toimub sarna­selt loodusega pidev olelusvõitlus: nõrgimad lülid heidetakse turul kõrvale ja asendatakse millegi uuega, mis suudab paremini ellu jääda. Kas teadsid, et 2017.
09-09-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Uudised - Uued nõuded töötervishoiu ja tööohutuse koolitajatele alates 1. jaanuarist 2019
Alates 1. jaanuarist 2019.
09-09-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Uudised - Töökeskkonna riskianalüüsid on ettevõtetes suur probleem
08-09-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Uudised - Personalijuhid on mures ületöötamise ja läbipõlemise pärast
08-09-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Uudised - Tööõnnetuskindlustus nõuab maksukorralduse seaduse muutmist
Sotsiaalministeeriumi plaan tööõnnetuskindlustuse seaduse väljatöötamiseks nõuab ka maksukorralduse seaduse muutmist, leiab maksu- ja tolliamet. --related-- Sotsiaalministeerium esitas tööõnnetuskindlustuse seaduse väljatöötamise kavatsuse tänavu juulis, kuna Eesti seisab silmitsi rahvastiku vähenemise ja vananemisega.
07-09-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Uudised - Kas vähesed investeeringud on majanduse jaoks probleem?
Eesti majanduse viimaste aastate üheks oluliseks probleemiks on peetud investeeringute vähesust.
06-09-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Uudised - Paindlikud töösuhted loovad uusi võimalusi
Üha rohkem on töötajaid, kes soovivad teha kaugtööd ja töötada neile sobivaimal ajal, mida praegu kehtiv töölepingu seadus takistab. Sellest tulenevalt plaanib riik muuta töölepingu seadust tööaega, kaugtööd ja tähtajalist töölepingut puudutavas.
06-09-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Uudised - Tarbijahinnaindeks jätkas tõusuteel
Tarbijahinnaindeksi muutus oli 2018. aasta augustis võrreldes juuliga 0,5% ja võrreldes eelmise aasta augustiga 3,6%, teatab statistikaamet. --related-- Kaubad olid 2017. aasta augustiga võrreldes 3,1% ja teenused 4,4% kallimad. Kaupade ja teenuste administratiivselt reguleeritavad hinnad on eelmise aasta augustiga võrreldes tõusnud 8,1% ja mittereguleeritavad hinnad 2,3%. 2017.
06-09-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Uudised - Hinnatõus tänavu ei aeglustu
Statistikaameti teatel kallines tarbijakorv Eestis septembris aastaga 3,6 %. Hindu tõstavad nafta kallinemine ja kiire palgakasv. Kuna suvi oli põllumehele ebasoodne, võivad ka toiduained talve poole kallineda. Eelmise aasta keskel algas maailmaturul nafta hinna tõusutsükkel ja see kajastub üha tugevamalt ka meie tarbijahinnaindeksis.
06-09-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Uudised - Juulis tasuti 9,9 protsenti rohkem makse kui mullu samal kuul
Juulis kogus maksu- ja tolliamet 648,5 miljonit eurot makse, mida oli 9,9 protsenti rohkem kui eelmisel aastal. Tänavusest riigieelarvest on seitsme kuuga täidetud 57,2 protsenti. --related-- Riigiosalusega ettevõtete jaotatud kasumi tõttu oli juriidilise isiku tulumaksu juuli laekumine ligi 25 miljoni euro võrra suurem kui möödunud aastal.
02-09-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Maksundus - Ostu-müügitehingute tõendamine kauba ja teenuse ostjatel
Juhendmaterjalis toob maksuhaldur välja peamised põhimõtted, mis aitavad nii kauba kui ka teenuse ostjatel maksuhaldurile ostu-müügitehingute toimumist tõendada.
27-08-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Maksundus - Eraisiku virtuaalses valuutas/krüptovaluutas saadud tulu maksustamine
Erinevate keskkondade kaudu virtuaalse valuutaga/krüptovaluutaga (näiteks bitcoin vms) tulu teenimine on saanud uudseks tulu teenimise viisiks.
26-08-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Maksundus - Osalusoptsioonide maksustamine
21-08-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Maksundus - Sõidujagamisplatvormi kaudu sõitjateveoteenust osutavate autojuhtide tulu maksustamine
Autojuhi tulu maksustamine sõltub sellest, kas see tegevus on juhuslik või tegeletakse sellega püsivalt tulu saamise eesmärgil. Eraisikust autojuhid, kes teevad üksikuid juhuslikke sõite, peavad teenitud tulu deklareerima tuludeklaratsiooni alajaotuses "Muu tulu, millelt ei ole tulumaksu kinni peetud" ning maksma tulumaksu. Eraisikust autojuhtidel, kellele on see juhuslik tulu, muid makse sellega ei kaasne.
21-08-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Maksundus - Lapse suveteenistus ja maksuvaba tulu
09-08-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Maksundus - Tööandja saab maksusoodustust töötaja tervise edendamiseks
Järgmise aasta ettevõtte eelarvet planeerides tasub silmas pidada maksusoodustust tervise- ja spordikuludele. Alates sellest aastast saab tööandja maksuvabalt hüvitada tervise- ja spordikulusid kuni 100 eurot kvartalis iga töötaja kohta. Maksusoodustus kehtib nii juhtidele, lepingulistele töötajatele kui töövõtu- või käsunduslepingu alusel teenust pakkuvatele alalistele töötajatele.
05-08-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Maksundus - Kütuse käitlemine (KKS) alates 01.02.2019
Alates 1.
31-07-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Maksundus - Annetuste maksustamine
Tulumaksuseaduse §-de 2, 49 ja 53 kohaselt maksavad kingitustelt ja annetustelt tulumaksu residendist juriidilised isikud (sh avalik-õiguslikud isikud, erakonnad, MTÜ-d, SA-d jne) ning mitteresidendid, kellel on püsiv tegevuskoht.
23-07-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Maksundus - Muudatused käibemaksuseaduses alates 01.10.2018
Ehitusmaa mõiste Alates 1. oktoobrist 2018 muudetakse käibemaksuseaduse (KMS) §  2 lg 3 p 1 ning seadusesse tuuakse "ehitusmaa" mõiste. KMS §  2 lg 3 p 1 sätestatakse järgnevalt: "Kaup on asi, loom, gaas ja elektri-, soojus- ning jahutusenergia.
23-07-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Maksundus - 2018 I kvartali siduvate eelotsuste kokkuvõtted
2018. aasta I kvartalis lahendati kaks siduvat eelotsust allpool kirjeldatud õiguslikes küsimustes, mille kokkuvõtted on järgmised. Mitterahaline sissemakse äriühingusse Taotlejale kuulub 50-protsendiline osalus Eesti äriühingus.
22-07-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Maksundus - Millist lisatulu peab deklareerima?
Kas näiteks tuttavatele enda õmmeldud riiete müümisest saadud tulu peab deklareerima või kui müün enda korjatud marju, kas võin sellest tulust maha arvata bensiinikulu ja müügikoha tasu?
22-07-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Maksundus - Käibemaksukohustuslase meelespea
Sellest juhendist leiate esmase info käibemaksukohustuslasele oluliste tähtaegade kohta, näpunäited deklaratsioonide esitamiseks ning kontaktid, kust vajadusel käibemaksualast nõu ja abi saada.
10-07-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Maksundus - Kütuse käitlemise vastavusdokumentide registreerimine alates 01.08.2018
Alates 1. augustist 2018 tuleb sisestada kütuse käitlemise andmekogusse kütuse nõuetele vastavust tõendavad dokumendid. --related-- 1.
09-07-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Maksundus - Välismaalt saadud dividendide tulumaksu kajastamine
Kas välismaa äriühingult saadud dividendidelt kinnipeetud tulumaksu peaks kasumiaruandes kajastama tulumaksu real või on see lihtsalt muu ärikulu?
08-07-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Maksundus - 1. oktoobril 2018 muutuvad kinnisasja maksustamise reeglid
Riigikogu võttis 4. aprillil 2018 vastu käibemaksuseaduse (KMS) muutmise seaduse, mis jõustub kahes osas, 1. mail ja 1. oktoobril 2018.
05-07-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Maksundus - Ametikorteri üürimine ja sõidukulude hüvitamine Soomes
On tavaline praktika, et ettevõte üürib oma töötajatele Soomes ametikorteri. Seejuures tuleb aga tähele panna maksustamisega seotud reegleid.Kui töötaja elab ametikorteris üle kahe aasta, muutub korter seaduse silmis "teiseks elukohaks". Sel juhul pole oluline, kas korterit üürib ettevõte või töötaja ise – mõlemal juhul tekib Soome riigi silmis kahe aasta möödudes nn teine elukoht.Kui töötaja püsiv elukoht asub Soomes ja ta peab ajutiselt töötama mõnes teises Soome piirkonnas, tekib tal õigus maksusoodustusele. Sõidukulusid tuleb aga arvestada lähtuvalt soodsaimast sõiduvahendist.
02-07-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Maksundus - Omandireformi käigus tagastatud kinnistu müügi maksuvabastus
Riigikohtu halduskolleegium on teinud maksuvaidluses huvipakkuva otsuse, mis puudutas küsimust, kas tulumaksuvabastus kohaldub olukorras, kus pärija müüs omandireformi käigus tema isale tagastatud kinnistu, ja kui kohaldus, siis millisel konkreetsel alusel.Maksuvaidluse sisu kohaselt ei nõustunud maksu- ja tolliamet, et pärijast müüja, kes päris ½ mõttelise osana kinnistul, rakendas kinnistu müügil tulumaksuvabastust. Oluline on, et kinnistu koosnes kahest katastriüksusest, millest ühel paiknesid müügi hetkel remonti vajavad hooned, sh elumaja, laut, kuurid jne, mis olid ehitisregistrisse kandmata.Maksu- ja tolliamet asus vaidluses seisukohale, et müüja suhtes ei kohaldu ei TuMS § 15 lg 4 punkt 5, kuna tegemist oli hoonestatud kinnistuga, ega ka § 15 lg 5 punkt 2, kuna selles sätestatud maksuvabastus ei laiene pärijale, vaid üksnes pärandajale, st ei ole ülekantav, sest maksuvabastuse subjekt on sättes konkreetselt mainitud.
01-07-2018 - 09:00% - RJul+00:00.UTCUTC 00000000000001000031UTCv201820189 / Julpmk0000000070100000000 - UTCUTCpm3100000001 312018201801UTC31UTC 0007p2018Sun, 01 Jul 2018 21:00:00 +00000100SundayUTC 1530478800stPM-0031 kUTC093100b 25-line täiendav tollimaks
Euroopa Komisjoni rakendusmäärusega 2018/886 kehtestati täiendavad tollimaksud alates 22.
01-07-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Maksundus - Kuidas Soomes ärikasumit maksustatakse?
Püsiva tegevuskohaga Eesti äriühingud maksavad sarnaselt Soome ettevõtetega Soomes teenitud kasumi pealt ettevõtte tulumaksu,mida tasutakse avansiliste maksetena.
17-06-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Maksundus - Tööandja optsiooni deklareerimine
Eesti emaettevõte sõlmis töötajaga optsioonilepingu, kus antakse õigus töötajal omandada 3% välismaisest tütarettevõttest, kui ta töötab 2 aastat. Kas sellisel juhul tuleb juba lepingu sõlmimisel midagi deklareerida?
14-06-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Maksundus - Nõude loovutamise tõend
Meile teeb arve Kitse Talu FIE (arvel ka nende reg kood). Arvele on märgitud, et ülekanne teha Priit Kitse arvele (ka tema FIE, aga teise reg koodiga). Kas see on seaduslik?
07-06-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Maksundus - Peretoetus ja alimendid maksuvaba tulu arvestuse osana
Kas uue seaduse järgi on maksuvaba summa 500 eurot neto või bruto? Kas peretoetus ja alimendid arvestatakse ka selle summa sisse?
13-12-2017 - 11:36 - Hasartmängumaksu Nõukogu - taotlusvoor-2018-01-01 00:00:00
Esmaspäev, 1 jaanuar, 2018
Kuva lingina päises: 
yes
13-12-2017 - 11:33 - Hasartmängumaksu Nõukogu - taotlusvoor-2018-11-19 00:00:00
Esmaspäev, 19 november, 2018
Kuva lingina päises: 
no
13-12-2017 - 11:33 - Hasartmängumaksu Nõukogu - taotlusvoor-2018-12-17 00:00:00
Esmaspäev, 17 detsember, 2018
Kuva lingina päises: 
no
13-12-2017 - 11:32 - Hasartmängumaksu Nõukogu - taotlusvoor-2018-10-22 00:00:00
Esmaspäev, 22 oktoober, 2018
Kuva lingina päises: 
no
13-12-2017 - 11:32 - Hasartmängumaksu Nõukogu - taotlusvoor-2018-09-17 00:00:00
Esmaspäev, 17 september, 2018
Kuva lingina päises: 
no
13-12-2017 - 11:32 - Hasartmängumaksu Nõukogu - taotlusvoor-2018-08-27 00:00:00
Esmaspäev, 27 august, 2018
Kuva lingina päises: 
no
13-12-2017 - 11:31 - Hasartmängumaksu Nõukogu - taotlusvoor-2018-06-18 00:00:00
Esmaspäev, 18 juuni, 2018
Kuva lingina päises: 
no
13-12-2017 - 11:31 - Hasartmängumaksu Nõukogu - taotlusvoor-2018-07-16 00:00:00
Esmaspäev, 16 juuli, 2018
Kuva lingina päises: 
no
13-12-2017 - 11:30 - Hasartmängumaksu Nõukogu - taotlusvoor-2018-05-28 00:00:00
Esmaspäev, 28 mai, 2018
Kuva lingina päises: 
no
13-12-2017 - 11:30 - Hasartmängumaksu Nõukogu - taotlusvoor-2018-04-16 00:00:00
Esmaspäev, 16 aprill, 2018
Kuva lingina päises: 
no