Muud kasulikku

MUUD KASULIKKU
19-07-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Uudised - Makseraskustesse satuvad enim sarilaenajad
19-07-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Uudised - Sunddividendide eelnõu tekitaks olulist kahju
Eesti advokatuuri äriõiguse komisjon ei toeta sotsiaaldemokraadi Liisa Oviiri parlamendi menetlusse antud niinimetatud sunddividendide eelnõud, leides, et selles ette nähtud muudatused tekitaksid olulist kahju. --related-- "Kahtlemata aitaks äriseadustiku muutmine eelnõu pakutud kujul parandada väikeinvestorite positsiooni.
19-07-2018 - 12:33 - Sotsiaalministeeriumi ajaveeb - Sotsiaalministeerium asub puudega lastega peredele mõeldud tugisüsteemi killustatust vähendama
Kevadel esitleti Eesti Rakendusuuringute Keskus Centar ning Turu Uuringute AS koostöös valminud puudega lastega perede toimetuleku ja vajaduste uuringut. Uuringu eesmärgiks oli kaardistada puudega lastega perede majanduslik ja sotsiaalne toimetulek, erinevate puudega lastele suunatud teenuste vajadused ja nende kasutus. Kuidas uuringu tulemusi edaspidi rakendatakse puuetega laste tugisüsteemi tugevdamiseks, kirjutab laste ja perede osakonna peaspetsialist Gabriela … Continue reading "Sotsiaalministeerium asub puudega lastega peredele mõeldud tugisüsteemi killustatust vähendama"
19-07-2018 - 11:12 - Uudised – Hea Kodanik - Liikumispuudega tüdruk sai Lastefondi annetajate toel iseseisvust suurendava spetsiaalse käimisraami

Liikumispuudega Carmen Sofia vajab käimise toetamiseks spetsiaalset rulaatorit. Abivahendi 553 euro suurune omaosalus käis perele aga üle jõu ning seega toetasid last TÜ Kliinikumi Lastefondi püsiannetajad ja kohalik omavalitsus. 11-aastasel Carmen Sofial on diagnoositud spastiline tetraplegia ehk neljajäsemehalvatus ning epilepsia. Haiguste tõttu on lapse iseseisev liikumine takistatud ning ta vajab rulaatorit, mis annab võimaluse liikuda […]

The post Liikumispuudega tüdruk sai Lastefondi annetajate toel iseseisvust suurendava spetsiaalse käimisraami appeared first on Hea Kodanik.

18-07-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Uudised - Ettevõtete võla mõõdukas kasv peegeldab investeeringute tagasihoidlikku taset
Eesti ettevõtete võla kasv püsib mõõdukas. Ehkki ettevõtete koguvõla aastakasv kiirenes pärast kolmeaastast paigalseisu esimeses kvartalis 3,2%ni, jäi see soodsat majanduskeskkonda arvestades pigem tagasihoidlikuks. Selle põhjuseks on investeeringute vähesus, mis hoiab tagasi eelkõige pikaajaliste võlakohustuste jõudsamat kasvu.
18-07-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Uudised - Politsei hoiatab veebipetturite eest
Keskkriminaalpolitsei kinnitusel on viimastel päevadel sagenenud e-posti teel saadetud kirjad, milles ähvardatakse, et inimese arvutis on pahavara, mis on tema tegevust jälginud ja salvestanud. Kirjas on lisatud, et kui inimene paar tuhat dollarit tasumata jätab, siis avalikustatakse video inimese privaatsetest hetkedest.
18-07-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Uudised - Vanemapuhkusest võiks ette teatada 45 päeva
Riigikogu on algatanud perehüvitise seaduse muutmise eelnõu, millega liidetakse erinevad vanemapuhkuste liigid ja hüvitised ning mis võimaldab lapsevanematel senisest oluliselt paindlikumalt ühildada töö- ja pereelu.
18-07-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Uudised - Tegelik juht hakkab maksuvõla eest juhatuse liikmega solidaarselt vastutama
Vabariigi valitsuse 19. juunil 2018.
18-07-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Uudised - Kui palju maksab töötajate lojaalsus?
18-07-2018 - 10:00 - Uudised – Hea Kodanik - Tuleviku-uurija Aleksi Neuvonen: sektorite koostöö võimaldab äriliste ja sotsiaalsete eesmärkide saavutamise ühitada

Üle lahe tegutseb organisatsioon nimega Demos Helsinki – iseseisev mõttekoda, mis on võtnud eesmärgiks tuua kokku eri sektorid ning valmistada neid ette kestlikuma, teadmuspõhisema ja demokraatlikuma tuleviku tarbeks. Organisatsiooni ühele asutajale ALEKSI NEUVONENILE esitasid küsimusi Maria Laanjärv ja Andrei Liimets. Te nimetate end tuleviku-uurijaks. Mis selle kõlava tiitli taga peitub? Ma püüan mõista, kuidas erinevad […]

The post Tuleviku-uurija Aleksi Neuvonen: sektorite koostöö võimaldab äriliste ja sotsiaalsete eesmärkide saavutamise ühitada appeared first on Hea Kodanik.

18-07-2018 - 09:56 - Uudised – Hea Kodanik - Aasta tegijad sotsiaalsest vastutusest

Mitu aastat on Vabaühenduste Liit aasta tegijate tunnustamisel pärjanud ettevõtteid, kes on olnud ühiskondliku mõtteviisi poolest teenäitajaiks. MARIA LAANJÄRV palus tunnustatutel hinnata, kuidas Eesti ettevõtetel vastutustundlikkusega läheb, ning anda nippe, kuidas teised neist eeskuju võtta saaks. Telliskivi Loomelinnak Küsimustele vastas tegevjuht JAANUS JUSS. Kui ühiskondlikult vastutustundlik on Eesti ettevõtlus? Kuidas veenda ettevõtjaid vastutustundlikum olema? Andku […]

The post Aasta tegijad sotsiaalsest vastutusest appeared first on Hea Kodanik.

17-07-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Uudised - Tegemist ei ole sunddividendiga
Eesti väikeaktsionäride liit tervitab igati möödunud kuul riigikogus menetlusse antud seaduse eelnõud, mille eesmärgiks on väikeaktsionäride tõhusam kaitse.
17-07-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Uudised - RMP.ee leiud Riigi Teatajatest - 28. nädal/2018
Võrgu- ja infosüsteemide riskianalüüsi nõuded ning turvameetmete kirjeldus (jõustus 13.07.2018), Liiklusõnnetuse registreerimise, asjaolude väljaselgitamise ja arvestuse kord ning liiklusõnnetuste andmekogu pidamise põhimäärus (jõustus 13.07.2018), jt
17-07-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Uudised - Eesti inflatsioon oli juunis euroala kiireim
16-07-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Uudised - Maksukoormus ei tõuse, hüvitise saamine läheb lihtsamaks
Tööõnnetuskindlustuse teemal on kõlama jäänud tööandjate maksukoormuse võimalik tõus. Tervise- ja tööminister Riina Sikkut kinnitab, et sotsiaalministeeriumi ettepanek on luua tööõnnetuskindlustuse süsteem, mis ei suurenda tööandjate maksukoormust.
16-07-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Uudised - Audiitorteenuste profiil on muutunud
30. juunil lõppes järjekordne raamatupidamise aastaaruannete esitamise tähtaeg, ühes sellega ka paljude audiitorite tööaasta kõrghetk. Lausa 47% kõigist aasta jooksul antavatest audiitori aruannetest said esitatud juunis. Viimase kümne aasta jooksul on Eestis korduvalt muudetud audiitortegevuse reegleid ja piirmäärasid.
16-07-2018 - 08:29 - Töötukassa - Tallinna ja Harjumaa tööandjate teabepäev 30.08
Toimumisaeg: 
30 August, 2018
Kategooria: 
Tööandjatele
Asukoht: 
Töötukassa Tondi büroo koolitusklass (6. korrus), Karamelli 6

Registreerimisvorm

08.50 – 09.00  Kogunemine

09.00 – 10.30  Töötukassa teenused tööandjale töötajate värbamisel Eestist ja Euroopast

10.30 – 10.45  Paus

10.45 – 11.50  Töötukassa teenused tööandjatele töötajate koolitamisel

11.50 – 12.00  Paus

12.00 – 13.00  Tööinspektsiooni ettekanne „Töösuhete ülesütlemiste praktika kohtulahendite näitel“

 (Tööinspektsiooni ennetuse ja õigusosakonna nõustamistalituse juhataja Kaire Saarep)

15-07-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Uudised - Mais jätkus hoogne kauplemine muu maailmaga
Kiirhinnangu põhjal oli Eesti maksebilansi jooksevkonto 2018. aasta mais 58 miljoni euroga plussis. Kaupade ja teenuste konto ülejääk suurenes aastaga ja oli 96 miljonit eurot. Nii kaubaeksport  kui ka -import kasvasid 9%, mistõttu kaupade konto puudujääk suurenes 2017.
15-07-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Uudised - Sunddividendide asemel kaitseks väikeosanikku ligipääs infole
Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) hinnangul ei parandaks ettevõtetele sunddividendide kehtestamine väikeaktsionäride õiguste kaitsmist, selle asemel peaks võimaldama väikeosanikele parema ligipääsu infole ja otsustusprotsessidele. --related-- "Vastab tõele, et väikeosanike õigused on Eesti majanduse üks olulistest murekohtadest.
12-07-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Uudised - Noortele tööd pakkuvate ettevõtete arv on kordades kasvanud
2018. aasta esimesel poolaastal võttis 416 ettevõtet tööle üle 2100 alla 15aastase noore. 85% noortest töötab töölepingu alusel. Alla 15aastastega pole juhtunud ühtegi tööõnnetust. --related-- Mullusega võrreldes on töötavate noorte arv veidi tõusnud. Kui aasta varem töötas 1840 noort, siis käesoleva aasta esimesel poolel 2100 alla 15aastast last.
12-07-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Uudised - Sunddividendid piiravad oluliselt ettevõtlusvabadust
Riigikogu on algatanud äriseadustiku muutmise eelnõu, millega soovitakse tagada väikeinvestorite parem kaitse.
12-07-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Uudised - Eesti finantssektori ärimahud kasvavad ja kasumlikkus on hea
Finantsinspektsioon avaldas lühiülevaated Eesti finantssektori 2018. aasta esimese kvartali arengutest ja sektorit ohustavatest peamistest riskidest.
12-07-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Uudised - Välismaalaste ja riigihangete seaduses jõustuvad muudatused
15. juulil 2018. a jõustuvad mitmed olulised seadusemuudatused, mille peamine eesmärk on ennetada ja tõkestada välismaalaste ebaseaduslikku töötamist. --related-- Eestis lühiajalise töötamise aega pikendatakse praeguselt 9 kuult ühe aastani. Edaspidi on välismaalasel lubatud Eestis töötada 365 päeva 455 järjestikuse päeva jooksul.
12-07-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Uudised - Üle poole ettevõtjate nullbürokraatia ettepanekutest on leidnud lahenduse
20. juunil 2018 andis riik ettevõtjatele ja ettevõtlusorganisatsioonidele ülevaate, kui kaugele on ettevõtjate bürokraatia vähendamise ettepanekute elluviimisega jõutud. --related-- Praeguseks on kaotatud 92 bürokraatlikku nõuet. Selle käigus on lihtsustatud ettevõtjate suhtlust riigiga või vähendatud sellega kaasnevat koormust.
11-07-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Uudised - Seadusemuudatus annaks väikeaktsionäridele õiguse nõuda dividende
11-07-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Uudised - Riik plaanib kaasajastada töötushüvitiste süsteemi
Sotsiaalministeerium kuulutas välja hanke, millega otsitakse koostööpartnerit töötushüvitiste süsteemi tuleviku väljavaadete analüüsimiseks. --related-- "Ligi pooled Eesti töötutest elavad vaesuses.
11-07-2018 - 12:40 - Uudised – Hea Kodanik - Eesti Vabariigi juubeliaasta viib Eesti arutelud Soome arvamusfestivalile

Soome suurima ühiskonnaelu teemasid käsitleva arutelufestivali SuomiAreena kutsel korraldab Arvamusfestival esmakordselt koostöös Eesti saatkonna ja Eesti Vabariik 100 programmiga 17. juulil Poris kaks arutelu. Eesti ja Soome poliitikud, ühiskonnategelased, kirjanikud ja kodanikkonna esindajad vestlevad väikekultuuride tuleviku ning kahe riigi majandusmudelite sarnasuste ja erinevuste üle. Arutelud Soomes käsitlevad väikerahvaste hakkamasaamist üleilmastumise oludes eri nurga alt. “Esimeses […]

The post Eesti Vabariigi juubeliaasta viib Eesti arutelud Soome arvamusfestivalile appeared first on Hea Kodanik.

10-07-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Maksundus - Kütuse käitlemise vastavusdokumentide registreerimine alates 01.08.2018
Alates 1. augustist 2018 tuleb sisestada kütuse käitlemise andmekogusse kütuse nõuetele vastavust tõendavad dokumendid. --related-- 1.
10-07-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Uudised - Aitame tudengit! Ootused audiitoraruandele ja audiitori arvamuse mõju
Kristel Vist on Tallinna tehnikaülikooli magistrant, kelle soov on oma uurimistöö käigus viia läbi küsitlus, mille eesmärgiks on selgitada välja auditeeritud finantsaruande kasutaja ootused audiitoraruandele ning audiitori arvamuse mõju Eestis.
10-07-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Uudised - Teadlikkust veebipoodides kohustusliku toidualase teabe esitamisest tuleb tõsta
Veterinaar- ja Toiduamet kontrollis käesoleva aasta esimesel poolaastal varasemast põhjalikumalt kauplejaid, kes müüvad toitu (sh toidulisandeid) veebipoes.
10-07-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Uudised - Maksuhaldur kontrollis Saaremaa ehitusobjekte ja toitlustusasutusi
Maksu- ja tolliameti (MTA) töötajad külastasid juunis ja juulis Saaremaal ning Muhumaal kohvikuid, turul kauplejaid ja ehitusobjekte. Kontrolliti 34 äriühingu ja ühe füüsilisest isikust ettevõtja töötajate registreerimist ning võimalikku ümbrikupalga maksmist.
10-07-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Uudised - Hinnakasv juunis üllatas oma kasvutempoga
Tarbijad seisavad arenenud riikides silmitsi taastuva hinnakasvuga, millesse panustavad ennekõike märkimisväärselt kõrgemad energiahinnad. Näiteks USAs, euroalas ja ka Rootsis on hinnakasv täna jõudnud 2% tasemele. Hea majanduskasv on toonud kaasa küll hõive kasvu ja madala tööpuuduse, kuid palgakasv püsib jätkuvalt nõrk erinedes varasematest majandustsüklitest.
10-07-2018 - 10:55% - UTCöö31000000kam0000am - RUTC10550031Tue, 10 Jul 2018 10:55:00 +0000UTCUTCTue, 10 Jul 2018 10:55:00 +0000553100000010 31öö3100000031UTC amTue, 10 Jul 2018 10:55:00 +0000v vä10UTC7UTC00 1000000000000075500 võTue, 10 Jul 2018 10:55:00 +0000Tue, 10 Jul 2018 10:55:00 +0000UTCTuesday10UTC00 07am55k00000000000010am 1 võrra

Juuni lõpus oli töötuna registreeritud 29 489 inimest, mis moodustab 16-aastasest kuni pensioniealisest tööjõust 4,5%. Vähenenud töövõimega inimesi oli nende hulgas 9 556 ehk 32%. Registreeritud töötuse määr oli juunis kõrgeim Ida-Virumaal (8,6%) ja madalaim Hiiumaal ja Saaremaal (3,3%).

Juunikuus asus töötukassa abiga tööle või alustas ettevõtlusega 3 028 inimest (sealhulgas 738 vähenenud töövõimega inimest). Töötukassa poolt pakutavatest teenustest kasutati kõige enam tööturukoolitust. Kõige rohkem on osaletud keelekoolitustel, järgnevad transporditeenuste, arvutikasutuse ning juhtimise ja halduse valdkonna koolitused.

Töötavatele inimestele suunatud koolitustel (sh kvalifikatsiooni saamise toetamine) on sel aastal õppimist alustatud 809 korral, kõige enam keeleõppe valdkonnas. Lisaks toetab töötukassa tasemeõppes õppimist. Kõige enam on õppima asutud tervise- ja sotsiaalvaldkonna erialadel. Tasemeõppes osalemise toetust pakub töötukassa neile, kellel puudub kutse- või erialane haridus ja kel on kooli lõpetamisest möödas vähemalt 5 aastat. Lisaks nendele inimestele, kel on eri- või kutsealase hariduse (kaasa arvatud kõrgharidus) omandamisest möödunud vähemalt 15 aastat. Töötukassa toetab nende erialade ja ametite õppimist, kuhu on tulevikus vaja rohkem töötajaid ning kus juba praegu sobiva ettevalmistusega töötajaid napib. Erialad on välja valitud tööjõuvajaduse uuringute tulemuste põhjal.

Juunis lisandus töötukassale vahendamiseks 4 672 uut tööpakkumist (nendest 67% läbi e-töötukassa). Kuu jooksul vahendatavate töökohtade koguarv oli 10 701. Kõige suurema osakaalu vahendatavatest töökohtadest moodustasid lihttöölistele (24%) ning oskustöötajatele ja käsitöölistele (21%) ja teenindus- ja müügi­töötajatele (20%) pakutavad töökohad.

Juunis esitati töötukassale 3 321 töövõime hindamise taotlust, mida oli 13% vähem kui mais.

Teise kvartali kokkuvõte

2018. aasta teises kvartalis keskmiselt oli töötuna registreeritud 30 359 inimest. Võrreldes 2017. aasta teise kvartaliga on registreeritud töötute arv suurenenud 1% võrra, mis tuleneb vähenenud töövõimega klientide arvu kasvust. Nende registreeritud töötute arv, kelle töövõime ei ole vähenenud, on aastatagusega võrreldes 3% väiksem. Registreeritud töötuse määr ulatus teises kvartalis 4,7%-ni, mis on 0,1 protsendipunkti kõrgem kui 2017. aasta teises kvartalis ning 0,4 protsendipunkti madalam kui 2018. aasta esimeses kvartalis.

Võrreldes esimese kvartaliga vähenes registreeritud töötute arv 2018. aasta teises kvartalis 9% võrra, mida on mõnevõrra rohkem kui eelmisel aastal, mil töötute arv teises kvartalis vähenes esimese kvartaliga võrreldes 6% võrra.

2018. aasta teises kvartalis lisandus töötukassale vahendamiseks 16 380 tööpakkumist, mida on 5% vähem kui 2017. aasta teises kvartalis. Võrreldes eelnenud kvartaliga lisandus teises kvartalis uusi tööpakkumisi 28% võrra rohkem.

Täpsem statistika on leitav Töötukassa kodulehel

09-07-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Maksundus - Välismaalt saadud dividendide tulumaksu kajastamine
Kas välismaa äriühingult saadud dividendidelt kinnipeetud tulumaksu peaks kasumiaruandes kajastama tulumaksu real või on see lihtsalt muu ärikulu?
09-07-2018 - 07:37 - Töötukassa - Raamatupidajaid ja andmesisestajaid on liiga palju, tööturg vajab lähiaastatel programmeerijaid, kokkasid ja veoautojuhte

Selleks, et töötajad ja tööandjad teineteist lihtsalt leiaks, noored teaks valida, mida õppima asuda, vanemaealised ja tervislikel põhjustel tööturult eemale jäänud saaksid ennast täiendada ja leida uue väljundi tööturul, tehakse üha rohkem põhjalikke uuringuid ja prognoose.

Töötukassa koostab kaks korda aastas tööjõuvajaduse baromeetrit, millest on kasu nii tööandjale, kui tööotsijale. Baromeeter prognoosib lühiajalist tööjõuvajadust ametite lõikes. Baromeetri abil saavad tööandjad ja tööotsijad vaadata, millises piirkonnas ja valdkonnas on tööjõu nõudlus kõige suurem, millistel ametialadel on tööturul tööjõu ülejääk, puudujääk või valitseb tasakaal. Prognoosi koostavad maakonna tasandil töötukassa maakondlikud osakonnad, kes kaasavad võimalusel ka eksperte väljastpoolt töötukassat.

Töötukassa koostab prognoosi, et paremini kokku viia tööotsija ning sobiv töökoht. Samas saavad kõik inimesed baromeetrit edukalt kasutada oma koolitusplaanide tegemisel. Tööandjale on rakendus toeks olukorras, kus tuleb hinnata, kas ettevõtte laienedes on vajalik tööjõud piirkonnas olemas.

Tööjõuvajaduse baromeetris hinnatakse esiteks, kuidas muutub tööandjate vajadus teatud ametiala töötajate järele järgmise 12 kuu jooksul alates hindamisest. Kas see suureneb, väheneb või jääb samaks? Teiseks hinnatakse tööjõu pakkumise ja nõudluse vahelist tasakaalu järgmise 12 kuu pärast. Millistel ametialadel on tööturul tööjõu ülejääk, puudujääk või tasakaal?

Esimesest hindamisest on möödunud kolm aastat ja sel perioodil on tööturul toimunud mitmeid muutusi, aina teravamalt kerkib pinnale probleem – vajalike oskustega töötajaid jääb ühe vähemaks. 2016. aasta sügisel oli baromeetri põhjal väga suur ülejääk sekretär-asjaajajatest ning  sekretär-juhiabidest. Viimased andmed näitavad aga, et väga suurt ülejääki mõne ameti esindajatest täna enam polegi. Suur ülejääk on aga ajakirjanikest, andmesisestajatest ja raamatupidajatest. Kolme aasta eest tegid selles kategoorias ilma advokaadid, prokurörid ja haldusjuristid ning äri- ja avaliku halduse tippspetsialistid.

Mõned aastad tagasi oli Eesti tööjõuturul suur puudus kujundajatest ja multimeediakunstnikest ning telefonimüügi agentidest. Viimasest baromeetrist selgub, et nende ametite esindajaid on nüüd juba täiesti piisavalt, kuid suur puudus on tööjõuturul kokkadest, tarkvara arendajatest, programmeerijatest ja veoautojuhtidest.

Tallinnas ja Harjumaal hindas töötukassa tööjõu nõudlust ja vajadust koos CV Online’iga. Tööjõuvajaduse baromeetri järgi on nõudlus kõige suurem IT-sektoris, kus on eriti puudus tarkvara arendajatest ning programmeerijatest, samuti napib töötajaid  insener-tehnilistel ametikohtadel (insenerid, mehhatroonikud, CNC-pingi operaatorid).

Teenindussektor on enim hädas turvatöötajate, kokkade,  klienditeenindajate ja puhastusteenindajate leidmisega, tootmine vajab lihttöölisi ja spetsialiste, masinõmblejaid, tislereid, ehitus projektijuhte ja spetsialiste. Puudus on bussi- ja kaugsõiduautojuhtidest.

Sotsiaal- ja tervishoiusektoris on raske täita õdede, hooldajate, tegevusjuhendajate, proviisorite ja haridussektoris õpetajate ja õpetajate abide, eripedagoogide ning logopeedide ametikohti.

Tööjõuvajaduse suurenemise põhjused on erinevad: kui IKT sektoris puudutab nõudluse kasv kogu sektorit, kus arendatakse uusi teenuseid, luuakse programme ja tarkvara platvorme, siis ehituses ja tootmises võib põhjuseks olla tööjõu ebapiisav kvalifikatsioon, vananenud oskused või tööjõu liikumine riigist välja. Sotsiaalvaldkonnas tuleb ette olukordi, kus riik küll valmistab spetsialiste ette, kuid peale kooli lõppu ei siirduta erialasele tööle palgatingimuste või muude põhjuste tõttu. Kahanevat populaarsust on märgata käelisi oskusi nõudvate erialade nagu metalli või puidu töötlemise osas. Klienditeeninduses võib värbamisel takistuseks osutuda kandidaadi keeleoskus, töötaja poolelt vaadatuna aga soov suurema tasu ja väiksema koormuse järele.

Ametikohtadel, kus investeering on mõttekas ja vähendab inimese masinlikku tööd, vaatavad tööandjad kindlasti tehnoloogia suunas. Inimest vajavate erialade puhul võiks siiski kaaluda paindlike võimaluste pakkumist: on inimesi, kes sooviksid väga tööd teha, kuid ei suuda panustada täiskoormusega, on lapsevanemaid, kes ei saa liiga varaseks kellaajaks tulla, vaid peavad enne lapse lasteaeda viima, on töid, mida saab teha kodukontorist jne. Tallinnast väljaspool on võtmeküsimuseks kindlasti kodust tööle saamine, kus tööandja vastutulek on teinekord ainus võimalik lahendus.

Tartumaa tööturg on võrreldes eelmise korraga teinud väikese sammu tasakaalu suunas. Nii näiteks ei ole Tartumaal suure ülejäägiga ametikohtade seas enam sekretäre ja andmesisestajaid. Tööjõu defitsiidi poole on ka Tartumaal suur puudus infotehnoloogia spetsialistidest. Tööjõupuudus on veidi vähenenud mõnedel toitlustuse, teeninduse ja tekstiilitööstuse ametialadel – näiteks kokkadest, pagaritest ja kondiitritest, masinõmblejatest ning postiljonidest ei ole enam nii suur puudus kui on seda olnud viimase aasta jooksul.

Töötukassa roll töötuse ennetamisel on aasta-aastalt suurenenud. Põhjuseid, miks inimene ühel hetkel töötu on, on mitmeid, samal ajal kurdavad tööandjad, et sobivate oskustega töötajaid on keeruline leida. Seega on üha olulisem, et töötajad/tööotsijad oleksid valmis õppima ja tööandjad toetaksid töötajaid õppimise ajal.

Töötukassalt on võimalik tuge saada nii töötaval, tööd otsival kui ka õppival inimesel. Kõik tööealised, kes soovivad end täiendada või uut kutset omandada on oodatud töötukassa karjäärinõustaja juurde. Aja saab broneerida e-töötukassas. Võimalus on saada igakuist õppetoetust, töötukassa toetab nende erialade ja ametite õppimist, kuhu on tulevikus vaja rohkem töötajaid ning kus juba praegu sobiva ettevalmistusega töötajaid napib. Erialad on välja valitud tööjõuvajaduse uuringute tulemuste põhjal ja nimekiri on olemas töötukassa kodulehel ning see täieneb igal aastal.  Sellel aastal saab töötukassa toel kutse- või kõrgharidust omandada rohkem kui 200 õppekaval eesti ja vene keeles.

Tööjõuvajaduse baromeetriga saab tutvuda lehel https://www.tootukassa.ee/baromeeter. Järgmine tööjõuvajaduse baromeeter ilmub oktoobris.

09-07-2018 - 06:41 - Uudised – Hea Kodanik - Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi toel toimub esmakordselt Eestis skolioosihaigete laste suvelaager

Neljapäevast pühapäevani toimub Läänemaal Tuksi spordibaasis MTÜ Skolioosiseltsi Katharina poolt korraldatud skolioosihaigetele lastele ja noorukitele suunatud suvelaager, mida rahastab heade annetajate toel TÜ Kliinikumi Lastefond. Laager on esimene omataoline Eestis ning selle korraldamise eesotsas on Tallinna Lastehaigla arst-ortopeed dr Jana Kritt. Dr Jana Kriti sõnul on laagri sihtrühm kaasasündinud ning idiopaatilist ehk omandatud skolioosi ehk […]

The post Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi toel toimub esmakordselt Eestis skolioosihaigete laste suvelaager appeared first on Hea Kodanik.

08-07-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Maksundus - 1. oktoobril 2018 muutuvad kinnisasja maksustamise reeglid
Riigikogu võttis 4. aprillil 2018 vastu käibemaksuseaduse (KMS) muutmise seaduse, mis jõustub kahes osas, 1. mail ja 1. oktoobril 2018.
05-07-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Maksundus - Ametikorteri üürimine ja sõidukulude hüvitamine Soomes
On tavaline praktika, et ettevõte üürib oma töötajatele Soomes ametikorteri. Seejuures tuleb aga tähele panna maksustamisega seotud reegleid.Kui töötaja elab ametikorteris üle kahe aasta, muutub korter seaduse silmis "teiseks elukohaks". Sel juhul pole oluline, kas korterit üürib ettevõte või töötaja ise – mõlemal juhul tekib Soome riigi silmis kahe aasta möödudes nn teine elukoht.Kui töötaja püsiv elukoht asub Soomes ja ta peab ajutiselt töötama mõnes teises Soome piirkonnas, tekib tal õigus maksusoodustusele. Sõidukulusid tuleb aga arvestada lähtuvalt soodsaimast sõiduvahendist.
05-07-2018 - 12:16 - Uudised – Hea Kodanik - Enne metslooma või linnu abistamist veendu selle vajalikkuses

Eesti Loomakaitse Selts ja Eesti Metsloomaühing kutsuvad inimesi üles enne metslooma ja linnu abistamist veenduma abi vajalikkuses. Loomi abistavatel organisatsioonidel on suve saabumisel käed tööd täis. Suvisel poegimise ajal tuleb ELS-ile ja Metsloomaühingule sageli teateid abituna näivatest metsloomadest ja lindudest. Soovime inimestele südamele panna, et alati enne metslooma või linnu abistamist tuleb veenduda, kas loom […]

The post Enne metslooma või linnu abistamist veendu selle vajalikkuses appeared first on Hea Kodanik.

03-07-2018 - 06:44 - Uudised – Hea Kodanik - Ettevõtja ja kodanikuaktivist – kuidas saavutada koostöös enamat?

Vabakonna ja ärisektori koostöö on sageli rahapõhine, aga võiks olla palju enamat. Kui palju mõtlevad Eesti ettevõtjad ühiskonda panustamisest, kuidas vabaühendused neid kaasavad ja kuidas seda kõike edukamalt teha võiks, uuris ANDREI LIIMETS. Viimastel aastatel on sotsiaalmeedia kihanud artiklitest ja uuringutest, mis sedastavad, et 50% maailma rikkustest on vaid 1% inimeste käes. Nõnda on avalikkuse […]

The post Ettevõtja ja kodanikuaktivist – kuidas saavutada koostöös enamat? appeared first on Hea Kodanik.

02-07-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Maksundus - Omandireformi käigus tagastatud kinnistu müügi maksuvabastus
Riigikohtu halduskolleegium on teinud maksuvaidluses huvipakkuva otsuse, mis puudutas küsimust, kas tulumaksuvabastus kohaldub olukorras, kus pärija müüs omandireformi käigus tema isale tagastatud kinnistu, ja kui kohaldus, siis millisel konkreetsel alusel.Maksuvaidluse sisu kohaselt ei nõustunud maksu- ja tolliamet, et pärijast müüja, kes päris ½ mõttelise osana kinnistul, rakendas kinnistu müügil tulumaksuvabastust. Oluline on, et kinnistu koosnes kahest katastriüksusest, millest ühel paiknesid müügi hetkel remonti vajavad hooned, sh elumaja, laut, kuurid jne, mis olid ehitisregistrisse kandmata.Maksu- ja tolliamet asus vaidluses seisukohale, et müüja suhtes ei kohaldu ei TuMS § 15 lg 4 punkt 5, kuna tegemist oli hoonestatud kinnistuga, ega ka § 15 lg 5 punkt 2, kuna selles sätestatud maksuvabastus ei laiene pärijale, vaid üksnes pärandajale, st ei ole ülekantav, sest maksuvabastuse subjekt on sättes konkreetselt mainitud.
02-07-2018 - 10:26 - Uudised – Hea Kodanik - Loomade varjupaik avas virtuaaltuuri

Alates tänasest saab Tallinna loomade varjupaigaga tutvust teha virtuaalselt. Valminud tuur jäädvustas varjupaiga sise- ja välisruumid koos seal juuni viimastel päevadel elanud hoolealustega. Tuuri leiab aadressilt https://avar.ee/varjupaik/ “Nüüd on võimalus inimestel varjupaigaga teha turvaliselt eeltutvust ja näha, millistes kenades ruumides Tallinna varjupaik töötab. Oleme väga tänulikud Avar Agentuurile, kes valmistas virtuaaltuuri meile sponsorluse korras ja loodame, […]

The post Loomade varjupaik avas virtuaaltuuri appeared first on Hea Kodanik.

01-07-2018 - 09:00% - RJul+00:00.UTCUTC 00000000000001000031UTCv201820189 / Julpmk0000000070100000000 - UTCUTCpm3100000001 312018201801UTC31UTC 0007p2018Sun, 01 Jul 2018 21:00:00 +00000100SundayUTC 1530478800stPM-0031 kUTC093100b 25-line täiendav tollimaks
Euroopa Komisjoni rakendusmäärusega 2018/886 kehtestati täiendavad tollimaksud alates 22.
01-07-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Maksundus - Kuidas Soomes ärikasumit maksustatakse?
Püsiva tegevuskohaga Eesti äriühingud maksavad sarnaselt Soome ettevõtetega Soomes teenitud kasumi pealt ettevõtte tulumaksu,mida tasutakse avansiliste maksetena.
29-06-2018 - 07:03 - Sotsiaalministeeriumi ajaveeb - Kuidas mõjutavad vananemisega seotud stereotüübid töötajate leidmist
See, et vanemaealiste osakaal Eestis suureneb ja tööealiste osakaal väheneb, on fakt. Tööandjad kurdavad juba praegu tööjõu puuduse üle ja otsivad erinevaid võimalusi selle leevendamiseks. Kui töökätest on puudus, võib eeldada, et kõik inimesed, kes tahavad tööd teha, võetakse avasüli vastu. Kahjuks ei ole see alati nii ja mõnigi kord valitakse töötajaid mitte oskuste vaid … Continue reading "Kuidas mõjutavad vananemisega seotud stereotüübid töötajate leidmist"
28-06-2018 - 11:19 - Uudised – Hea Kodanik - Mõjufond lahendab ühiskonna probleeme

Märtsikuus käivitas Heateo Sihtasutus mitme investori kaasabil Eesti esimese filantroopiafondi, mis asub puhuma tuult nende algatuste tiibadesse, mis lahendavad Eesti ühiskonna teravamaid probleeme. Andrei Liimets küsis Heateo Sihtasutuse juhi PIRKKO VALGE käest, millega tegu ning kuidas fond ühiskonda panustada plaanib. Mis on Mõjufond? Heateo Mõjufond on Eesti esimene ja seni ainus strateegilise filantroopia fond. Fondi […]

The post Mõjufond lahendab ühiskonna probleeme appeared first on Hea Kodanik.

26-06-2018 - 12:28 - Uudised – Hea Kodanik - Ühisnädal otsib sündmusi!

Suurim üle-eestiline kodanikuühiskonna nädal – Ühisnädal, tuleb taas! Kutsume üles kõiki ühendusi, kogukondi, ettevõtteid ja aktiivseid kodanikke korraldama erinevaid sündmusi, et haarata tegevustesse kõik Eestimaa kodanikud ja seeläbi tähistada kodanikuühiskonna sajandat tegutsemisaastat. Lisainfo: www.uhisnadal.ee. Maakondlike arenduskeskuste turunduse projektijuht Riina Nõupuu märkis, et põhjust on uhkust tunda, sest juba kuuendat korda toimuv Ühisnädal on sellel aastal pühendatud aktiivsele […]

The post Ühisnädal otsib sündmusi! appeared first on Hea Kodanik.

26-06-2018 - 07:58 - Uudised – Hea Kodanik - Sajad Narva lapsed õpivad “Noored kooli” ja SPIN-programmi linnalaagris eesti keeles

Täna algab Narvas “Noored kooli” ja SPIN-programmi linnalaager, kus ligi 300 kohalikku 1.-8. klasside õpilast õpivad kahe nädala jooksul eesti keelt ning arendavad sotsiaalseid ja enesejuhtimise oskusi.  SA Noored Kooli tegevjuhi Kristi Klaasmägi sõnul on linnalaager eriline, kuna selles on ühendatud innovaatiline õpetajakoolitus, motiveeriv viis keeleõppeks ning tõenduspõhine lähenemine koostöö ja suhtlemise õppimiseks. “Laagris juhendavad lapsi […]

The post Sajad Narva lapsed õpivad “Noored kooli” ja SPIN-programmi linnalaagris eesti keeles appeared first on Hea Kodanik.

25-06-2018 - 01:30 - Uudised – Hea Kodanik - Vabaühenduste Liidus 26. nädalal

Neljapäev Maria kohtub liikmekandidaadi Erilise Maailmaga

The post Vabaühenduste Liidus 26. nädalal appeared first on Hea Kodanik.

22-06-2018 - 09:11 - Sotsiaalministeeriumi ajaveeb - 12 nõuannet, kuidas suvel tervist hoida
Turvaliseks jaanipäevaks ja mõnusaks suvepuhkuseks kogusime Terviseametiga kokku olulised nõuanded, mida suvel (ja mõnda ka aastaringselt) meeles pidada. Autorid: Terviseamet ja Sotsiaalministeerium Märka puuki ja vaktsineeri Looduses liikudes kanna puukide lihtsamaks märkamiseks heledaid riideid. Veendu, et oled puukentsefaliidi vastu vaktsineeritud. Kui pole, pöördu oma perearsti poole või vaktsineerimiskabinetti. Kui siiski avastad nahalt puugi, eemalda see … Continue reading "12 nõuannet, kuidas suvel tervist hoida"
17-06-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Maksundus - Tööandja optsiooni deklareerimine
Eesti emaettevõte sõlmis töötajaga optsioonilepingu, kus antakse õigus töötajal omandada 3% välismaisest tütarettevõttest, kui ta töötab 2 aastat. Kas sellisel juhul tuleb juba lepingu sõlmimisel midagi deklareerida?
15-06-2018 - 08:45 - Sotsiaalministeeriumi ajaveeb - Eesti keele õpe on tööturuteenusena vajalik
Tööturuteenusena osutatud Eesti keele õppe korraldust, kvaliteeti ja tulemuslikkust käsitlevast uuringust selgub, et töötukassa kaudu saab veel mõningal määral eesti keele õppes osalejate arvu suurendada, motiveerides osalema neid, kes seni pole soovinud koolitusele minna. Samas on vajalik tähelepanu pöörata sellele, et need, kes koolitust alustavad, selle ka lõpuni käiksid. Mõlema eesmärgi teostamiseks peaks parandama koolitusel … Continue reading "Eesti keele õpe on tööturuteenusena vajalik"
14-06-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Maksundus - Nõude loovutamise tõend
Meile teeb arve Kitse Talu FIE (arvel ka nende reg kood). Arvele on märgitud, et ülekanne teha Priit Kitse arvele (ka tema FIE, aga teise reg koodiga). Kas see on seaduslik?
14-06-2018 - 06:43 - Töötukassa - Töötukassa ja Võru Empak AS sõlmisid koostööleppe

Võru Empak AS on tegutsenud 27 aastat, tegevusvaldkonnaks on pehmemööbli tootmine. Ettevõttel on lisaks Võrus asuvale tootmisele ka väike õmblustsehh Rõuges, kus pakutakse tööd kohalikele elanikele. Ettevõtte on tuntud ka ehitusmaterjalide müüjana kaupluseketi Espak nime all.

Koostööleping on kasulik mõlemale poolele: Töötukassa toetab tööandjat sobiva tööjõu leidmisel ja selle ettevalmistamisel, samuti töökohtade kohendamisel vastavalt (eri)vajadustele. Ettevõte aitab aga töötukassa klientidel arendada tööalaseid oskusi.

Võru Empak AS on osalenud erinevatel töötukassa üritustel ning on teiste ettevõtjate seas tuntud oma avatud olekuga. Hea koostöösuhte tulemusena on arvestatav hulk uusi ettevõtte töötajaid leitud töötukassa töövahenduse kaudu.  Neljandik ettevõtte töötajatest on vähenenud töövõimega. Ettevõte on koostöös töötukassaga kohandanud erivajadustega töötajatele töökohti ja teinud töökeskkonnas olulisi muudatusi.

2016. a tunnustas Eesti Töötukassa Võrumaa osakond ettevõtet „Aasta tööandja“ tiitliga.

koostööleppe

Eesti Töötukassa juhatuse esimees Meelis Paavel  ja Võru Empak AS juhatuse liige Remo Allikas

14-06-2018 - 08:32 - Töötukassa - Epicenter Kinnisvara Tartu värbamispäev
Toimumisaeg: 
11 Juuli, 2018
Kategooria: 
Tööotsijatele
Asukoht: 
Riia 2, Tartu, Eesti Töötukassa Kvartali büroo õppeklass

Tutvustame ettevõtet ja karjäärivõimalusi.

Arutame koos:
• millised on kinnisvaramaakleri tööülesanded
• millised on nõuded
• milline on tööaeg
• enesearendamise võimalusi

Epicenter Kinnisvara pakub kinnisvaratöö alustamist nullist ilma eelneva töökogemuseta, motiveerivat tasu, 4kuulist mentorprogrammi, lahedat meeskonda, trendikas ja arenevas ettevõttes töötamist, paindlikuid tingimusi, vaba tööaega ja oma äri alustamise võimalust.

Värbamispäeval osalemise registreerimiseks pöördu palun töötukassa infolauda või oma konsultandi poole!

12-06-2018 - 12:26 - Sotsiaalministeeriumi ajaveeb - 10 aastat Tallinna hartast: ühine vastutus parema tervise eest
Koostöös Maailma Terviseorganisatsiooniga (WHO) korraldab sotsiaalministeerium Tallinnas rahvusvahelise tippkohtumise „Tervisesüsteemid solidaarsuse ja jõukuse heaks – et mitte keegi ei jääks maha“, millega tähistatakse 10 aasta möödumist Tallinna harta vastuvõtmisest. Tippkohtumise  olulisim eesmärk on hoida tervisesüsteemide tugevdamise püüe Euroopas prioriteetsena ning kinnitada uuesti Tallinna harta ja selles sisalduvate kokkulepete järgimise olulisust, kirjutab sotsiaalministeeriumi tervisesüsteemi arendamise osakonna … Continue reading "10 aastat Tallinna hartast: ühine vastutus parema tervise eest"
12-06-2018 - 12:12 - Töötukassa - Töötukassa ja Maxima sõlmisid koostööleppe

Töötukassa tööandjate teenuste teenusejuht Livia Laas ütles, et Maxima koostöölepe on töötukassale järjekorras juba 45 ning selle sõlmimist on pikalt ette valmistatud.

„Koostöö Maxima ning Eesti Töötukassa vahel on kestnud kokku 14 aastat. Tööandja on teinud läbi suure hulga muutuseid, et meie koostööleppe partneriks saada. Alates 2016. aasta sügisest toimub aktiivne koostöö ning ettevõte on tegutsenud koostöölepingu sõlmimise nimel sihipäraselt ning kasutanud aktiivselt kõiki uusi töötukassa teenuseid,“ märkis Laas.

Maxima tegevdirektor Vygintas Šapokas ütles, et töötukassa on ettevõttele oluline partner, sealjuures ka hea mentor, kes annab nõu ja juhendab näiteks vähenenud töövõimega tööjõu ettevalmistamisel ja seda nii proovitöö kui tööpraktika võimalust pakkudes.

Koostöölepe on heaks näiteks, kuidas era- ja avalik sektor saavad koos igapäeva tööelu paremaks muuta ning kinnituseks, et koostöö jätkub. „Koostöös aitame leida eneseteostust neile, kes vajavad tuge. Olgu nendeks kõrge töötusega piirkondade, vähenenud töövõimega või päris nullist alustavad tööotsijad,“ rõhutas Šapokas. 

Ettevõte värbab aktiivselt töötukassa kaudu üle Eesti, sõlmitud on tugiisiku teenuse leping ja korraldatud nõustamisi erivajadustega inimeste tööle võtmiseks. Maxima kauplustes töötab ligi 400 vähenenud töövõimega inimest. Personalile on korraldatud infopäevi, et tutvustada programmi Tööta ja Õpi võimalusi. Lisaks pakutakse suvel alaealistele töötamise võimalust. 

2017. aastal tunnustas Eesti Töötukassa jaeketti tiitliga Tallinna ja Harjumaa parim tööandja.

Koostöölepete sõlmimist alustas töötukassa 2012. aastal ja eesmärk on jõuda koostöölepeteni igas maakonnas töötukassa jaoks oluliste ettevõtetega.

Eesti Töötukassa juhatuse esimees Meelis Paavel ning Maxima tegevdirektor Vygintas Šapokas koostöölepet allkirjastamas.

Meelis Paavel ja Vygintas Šapokas

 

11-06-2018 - 06:30 - Töötukassa - Töötukassa nõukogu kiitis heaks organisatsiooni nimevahetuse

„Nimevahetuseks on aeg küps, sest viimastel aastatel on töötukassa tegevussuunad ja sihtrühmad märksa laiemaks muutunud, kuid nimi kirjeldab ikka veel vaid üht võimalikku etappi inimese tööelust,“ lausus töötukassa nõukogu esimees Toomas Tamsar. „Nõukogu otsustas ühehäälselt, et töötukassa võiks edaspidi kanda nime Töökassa,“ lisas Tamsar.

Muudatuse eesmärk on viia töötukassa nimi kooskõlla tegevussuundadega, mis on lisaks töötute abistamisele ka töötavate inimeste tööl püsimisele kaasa aitamine ja tööturul liikumise soodustamine. Lisaks noorte suunamine tööturul ning tööandjate abistamine vajaliku tööjõu leidmisel ja koolitamisel. Tuleval aastal luuakse töötukassa juurde karjäärikeskus, millega seoses kasvab töötukassa roll oluliselt ka koolinoorte karjäärivalikute toetamisel.

Otsuse, millist nime töötukassa edaspidi kandma hakkab, teeb Riigikogu. 

Täna arutlusel olnud järgmise nelja aasta töötuskindlustusmakse määrade osas nõukogu otsust ei teinud ja tuleb küsimuse juurde tagasi augusti kuus.

11-06-2018 - 10:33 - Sotsiaalministeeriumi ajaveeb - 7 kasulikku fakti, kui hooldad lähedast
Kui inimene vajab igapäevseks toimetulekuks kõrvalist abi, peab seda võimaldama talle elukohajärgne omavalitsus. Abi saamiseks tuleb esitada taotlus kohalikule omavalitsusele, kes hindab, milles ja millises mahus inimene abi vajab, et tagada tema igapäevane toimetulek, kirjutab hoolekande osakonna peaspetsialist Ketri Kupper. Kohalik omavalitsus määrab vajaduse korral inimesele hooldaja. Üldjuhul abistab hooldaja inimest nendes toimingutes, milles inimene … Continue reading "7 kasulikku fakti, kui hooldad lähedast"
11-06-2018 - 08:38 - Töötukassa - Registreeritud töötute arv maikuus vähenes

Maikuus asus töötukassa abiga tööle või alustas ettevõtlusega 4 637 inimest (sealhulgas 1 110 vähenenud töövõimega inimest). Töötukassa teenustest osaleti mais enim tööturukoolitustel, karjäärinõustamisel ja tööalase rehabilitatsiooni teenusel. 

Registreeritud töötuse määr oli mais kõrgeim Ida-Virumaal (9%) ja madalaim Harjumaal (3,5%). Võrreldes aprilliga on töötuse määr vähenenud ka Ida-Virumaal, aprillis oli töötuse määr 9,8%. Kõige suurema osa eelnevalt töötanud registreeritud töötutest moodustasid mai lõpus lihttöölised (22%), oskustöötajad ja käsitöölised (18%) ning teenindus- ja müügitöötajad (17%). Mai keskpaigas avaldas Eesti Statistikaamet (ESA) andmed ka tööjõu-uuringu põhjal leitavate tööturunäitajate kohta I kvartalis ning töötuse määr ulatus 6,8%-ni. Registreeritud töötuse määr oli samal perioodil 5,1%.  

Mais lisandus töötukassale vahendamiseks 5 460 uut tööpakkumist (nendest 71% läbi e-töötukassa), mida oli 12% vähem kui aprillis. Kuu jooksul vahendatavate töökohtade koguarv oli 11 670. Kõige suurema osakaalu vahendatavatest töökohtadest moodustasid lihttöölistele (24%), teenindus- ja müügitöötajatele (23%) ning oskustöötajatele ja käsitöölistele (20%) pakutavad töökohad. Juuni algul avaldas ESA andmed ka vabade töökohtade arvu kohta, Eesti ettevõtetes, asutustes ja organisatsioonides oli I kvartalis ligi 10 600 vaba töökohta. Töötukassal oli I kvartalis vahendada keskmiselt 4 449 töökohta. Töötukassa vahendatavad töökohad Eestis moodustasid I kvartalis vabadest töökohtadest  keskmiselt 38%.

Mais esitati töötukassale 3 816 töövõime hindamise taotlust, mida oli 6% vähem kui aprillis. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga esitati töövõime hindamise taotlusi mais 16% vähem. Töövõime hindamisotsuseid* tehti mais 4 157. Neist üle poole juhtudel (57%) määrati inimesele osaline töövõime, 32%-le määrati puuduv töövõime, töövõime vähenemist ei tuvastatud 10% juhtudest ning 1% juhtudest jäi taotlus menetlemata, hindamata.

Täpsem statistika on leitav Töötukassa kodulehel

Registreeritud töötuse statistika tugineb administratiivandmetele ehk kajastab nende töötute arvu, kes on ennast töötukassas töötuks registreerinud. Üldise töötuse, hõive ja mitteaktiivsuse kohta Eestis teeb statistikat Statistikaamet, kes viib selleks läbi kvartaalset tööjõu-uuringut.

*Töövõime hindamise taotluse osas tehakse otsus 30 tööpäeva jooksul taotluse saamisest.

07-06-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Maksundus - Peretoetus ja alimendid maksuvaba tulu arvestuse osana
Kas uue seaduse järgi on maksuvaba summa 500 eurot neto või bruto? Kas peretoetus ja alimendid arvestatakse ka selle summa sisse?
07-06-2018 - 07:51 - Töötukassa - Saint-Gobain Glass Estonia infopäev
Toimumisaeg: 
14 Juuni, 2018
Kategooria: 
Tööotsijatele
Asukoht: 
Kirde 2, Elva

Hea tööotsija, kui sul on huvi töötada tootmistöötajana rahvusvahelises ettevõttes, otsid kaasaegset töökeskkonda ja uusi väljakutseid, siis kohtume neljapäeval 14. juunil kell 11.00 tööandja juures kohapeal.

Tutvustame asutust, arengusuundi ja vabasid töökohti.

Arutame koos:
• millised on tootmistöötaja tööülesanded
• millised on nõuded
• milline on töögraafik
• enesearendamise võimalusi ja soodustusi

Saint-Gobainis ootavad sind stabiilne ja püsiv töösuhe, head töötingimused, väljaõpe kohapeal ja areng spetsialistide juhendamisel, spordi- ja tervisetoetused ning ühisüritused, lisapuhkus talvel. Ettevõte tegeleb autode esi- ja küljeklaaside, klaaspakettide ja karastatud klaasi tootmisega ning autoklaaside müügi ja paigaldusega.

Infopäeval osalemise registreerimiseks pöördu palun töötukassa infolauda või oma konsultandi poole!
Töötukassa Kvartali büroo tel. 7377200
Töötukassa Vaksali büroo tel. 7377100

 

05-06-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Maksundus - Sotsiaalmaksu maksmise minimaalne kohustus 2018. aastal
2018. aastal on tööandja minimaalne sotsiaalmaksu kohustus töötaja kohta kuus 155,10 eurot. Sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse aluseks olev kuumäär on 2018. aastal 470 eurot. Reeglina maksab tööandja töötaja või ametniku eest sotsiaalmaksu kuu töötasu ulatuses, kuid mitte vähem kui kehtiv miinimum kuumäär.
03-06-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Maksundus - Auto müügi käibemaks
Kuni 2018. aastani arvestati liisingus olnud sõiduautol käibemaksu 50%, siis osteti auto liisingult välja ja müüdi edasi. Kuidas tuleb ostult käibemaksu arvestada, kas võib arvestada 100%?
31-05-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Maksundus - Maksu- ja tolliamet tuletab meelde maamaksu tasumist
Maksu- ja tolliamet (MTA) saadab järgmisel nädalal meeldetuletuse 14 700 inimesele, kellel jäi maksukohustus tähtajaks tasumata. Teate saavad SMSiga või e-postiga need inimesed, kellel on maksuvõlg alla 50 euro. Kokku on teavituse saavate inimeste tasumata maksusumma 350 307 eurot, millest enamiku moodustab maamaks. MTA teavituse on juba saanud ka need inimesed, kelle maksuvõlg on suurem kui 50 eurot. Selle aasta 2.
27-05-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Maksundus - Ettevõtte osaluse müügi maksustamine
Küsimus: ettevõtte üks osanikest, kes on 51% osalusega residendist juriidiline isik, otsustab müüa oma osaluse ettevõttes. Kellel ja millised maksukohustused selle tehinguga kaasnevad?
25-05-2018 - 10:10 - Töötukassa - Tallinna ja Harjumaa tööandjate teabepäev 20.06
Toimumisaeg: 
20 Juuni, 2018
Kategooria: 
Tööandjatele
Asukoht: 
Töötukassa Tondi büroo koolitusklassis (6. korrus), Karamelli 6

Registreerimisvorm

08.50 – 09.00  Kogunemine

09.00 – 10.30  Töötukassa teenused tööandjale töötajate leidmisel, töölevõtmisel

 (Tallinna ja Harjumaa tööandjate konsultandid Reet Suviste ja Annika Kalmet)

10.30 – 10.45  Paus

10.45 – 11.50  Töötukassa teenused tööandjatele töötajate koolitamisel

(Tallinna ja Harjumaa tööandjate konsultandid Reet Suviste ja Annika Kalmet)

11.50 – 12.00  Paus

12.00 – 12.45  Tööinspektsiooni ettekanne „Levinumad murekohad töösuhetes kohtulahendite näitel“

(Tööinspektsiooni ennetuse ja õigusosakonna nõustamistalituse juhataja Kaire Saarep)

12.45 – 13.00  Kokkuvõte, tagasiside

16-05-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Maksundus - Maksuvaba tuluga tuleb arvestada ka puhkusetasude väljavõtmisel
Maksuhaldur tuletab meelde, et ebaregulaarsed sissetulekud, sealhulgas puhkusetasud võivad kuu lõikes muuta maksuvaba tulu suurust.
15-05-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Maksundus - Tulumaks pärandvarana saadud kinnistu osa müügil
Ringkonnakohtu otsus analüüsib kaasomandina päritud kinnistu osa müügist saadava kasu tulumaksuga maksustamise õiguspärasust. Õde (kaebaja) ja vend pärisid kaasomandisse kinnistu.
13-05-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Maksundus - Vabakutseline loominguline töö välismaal ja tulumaks (vastuses lisatud 3. lõik)
Kuidas toimub maksustamine, kui osutan vabakutselisena töövõtu- ja litsentsilepingute alusel Eesti klientidele teenust, kui ise viibin samal ajal teises liikmesriigis?
08-05-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Maksundus - Teadlik tööandja kasutab maksusoodustust
07-05-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Maksundus - Testamendi täideviija poolt pärandvara müügi maksustamine
Küsimus: olen testamendi järgi määratud testamendi täideviijaks peale omaniku surma. Üheks ülesandeks on tema korteri müük.
07-05-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Maksundus - Oma olemuselt ei erine silmaoperatsioon prillide soetamisest
Töötaja on prillikandja ja laseb teha nägemist korrigeeriva operatsiooni. Kas sellise operatsiooniga seotud kulu võiks olla hüvitatav samaväärselt prillidega?
06-05-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Maksundus - Palun vaadake üle ja vajadusel korrigeerige... dividendid
Dividendide ja töötasu eristamise arutelus on enam-vähem ühiselt leitud, maksu- ja tolliameti värske juhendmaterjal ei loo õigust, vaid selgitab maksuhalduri seisukohta selles küsimuses. Iseasi on muidugi see, kuidas suhtuda n-ö rangelt soovituslikesse teavituskirjadesse sisuga "Palun vaadake üle ja vajadusel korrigeerige...".
03-05-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Maksundus - Käibemaksu deklareerimine, kui kaup liigub Hiinast Soome
Kuidas peaks deklareerima käibemaksu, kui Eesti ettevõte ostab Hiinast kaupa ja müüb selle Soome? Kaup läheb Hiinast otse Soome.
02-05-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Maksundus - Muudatused käibemaksuseaduses alates 01.05.2018
Alates 1. maist 2018 on käibemaksuseaduse § 16 lg 1 punktis 4 lisatud maksuvabade sotsiaalteenuste loetellu viis teenust, mis seni olid maksustatud 20% käibemaksuga.
28-04-2018 - 06:45 - Sotsiaalministeeriumi ajaveeb - Viis põhjust, miks ennast ja oma lapsi vaktsineerida
Aprilli lõpul, 24.-30. aprillini tähistatakse Maailma Terviseorganisatsiooni eestvedamisel üle maailma immuniseerimisnädalat, mis sel aastal keskendub vaktsiinide tõhususele. Vaktsineerides väldime haigestumist nakkushaigustesse ning takistame nende levikut,  kaitstes sellega mitte ainult ennast ja oma lähedasi, vaid ka naabreid, töökaaslasi ja kogukonda, kirjutab sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna nõunik Kärt Sõber. Eesti riik pakub tasuta kaitset 12 haiguse vastu Vaktsineerimine … Continue reading "Viis põhjust, miks ennast ja oma lapsi vaktsineerida"
26-04-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Maksundus - Riik maksustab laenude andmise (vol 2)
Mõni aeg tagasi sai kirjutatud sellest, et alates 2018. aastast tuleb ettevõtjatel hakata maksma tulumaksu oma ema- või sõsarettevõtjale antud laenudelt ("Riik maksustab laenu andmise").
26-04-2018 - 09:00 - RMP.ee uudistevoog / Maksundus - Tervise edendamisega seotud kaudseid kulusid hüvitada ei saa
Kas bowling'u mängimiseks renditud jalanõud on maksustatav kulu?Küsimusele vastab maksu- ja tolliameti maksude osakonna juhataja Evelyn Liivamägi.
09-04-2018 - 09:44 - Sotsiaalministeeriumi ajaveeb - Kui sinu lähedane läheb elama hooldekodusse – soovitused lähedastele
Küsi hooldekodult näha hooldusplaani. See tuleb koostada 30 päeva jooksul teenuse osutamise alustamisest. Hooldusplaani saab hooldekodult küsida teenust saav inimene või tema seaduslik esindaja. Hooldusplaanis peavad olema kirjas hoolduse individuaalsed eesmärgid, hooldustoimingute vajaduse mahud ja sagedus. Eraldi tuleb tuua välja tugitegevused inimese iseseisvuse säilitamiseks. Hooldusplaani koostamisel tuleb hooldusvajaduse kõrval hinnata ka tervishoiuteenuse vajadust. Seetõttu on … Continue reading "Kui sinu lähedane läheb elama hooldekodusse – soovitused lähedastele"
06-04-2018 - 11:21 - Sotsiaalministeeriumi ajaveeb - Maailma tervisepäev: Tervis kõigile!
Maailma tervisepäeva teema on sel aastal „Tervis kõigile!“ – kõigile inimestele vajalike terviseteenuste ja ravimite võimaldamine – inglise keeles universal health coverage, otsetõlkena üldine terviseteenustega hõlmatus. See tähendab, et inimesed saavad vajalikke terviseteenuseid ja ei jää nende eest tasudes vaeseks. Kuidas seda tunnuslauset tõlgendada, kui kättesaadavad on terviseteenused ja ravimid praegu Eesti inimestele ja kuivõrd … Continue reading "Maailma tervisepäev: Tervis kõigile!"
03-04-2018 - 07:20 - Sotsiaalministeeriumi ajaveeb - Soolise palgalõhe vähendamine peab olema eesmärgiks igal kalendripäeval
Olgugi, et sooline palgalõhe on viimastel aastatel langenud, teenivad Eesti naised endiselt meestest tunduvalt vähem – meil on Euroopa Liidu suurim palgalõhe 25,3%-ga, (Eurostat, 2016). Eile, 2. aprillil, tähistati Eestis võrdse palga päeva: see tähendab, et teenimaks meestega sama palju, peaks naised töötama aastas kolm kuud ja kaks päeva rohkem, kirjutab sotsiaalministeeriumi soolise võrdõiguslikkuse poliitika … Continue reading "Soolise palgalõhe vähendamine peab olema eesmärgiks igal kalendripäeval"
13-12-2017 - 11:36 - Hasartmängumaksu Nõukogu - taotlusvoor-2018-01-01 00:00:00
Esmaspäev, 1 jaanuar, 2018
Kuva lingina päises: 
yes
13-12-2017 - 11:33 - Hasartmängumaksu Nõukogu - taotlusvoor-2018-11-19 00:00:00
Esmaspäev, 19 november, 2018
Kuva lingina päises: 
no
13-12-2017 - 11:33 - Hasartmängumaksu Nõukogu - taotlusvoor-2018-12-17 00:00:00
Esmaspäev, 17 detsember, 2018
Kuva lingina päises: 
no
13-12-2017 - 11:32 - Hasartmängumaksu Nõukogu - taotlusvoor-2018-10-22 00:00:00
Esmaspäev, 22 oktoober, 2018
Kuva lingina päises: 
no
13-12-2017 - 11:32 - Hasartmängumaksu Nõukogu - taotlusvoor-2018-09-17 00:00:00
Esmaspäev, 17 september, 2018
Kuva lingina päises: 
no
13-12-2017 - 11:32 - Hasartmängumaksu Nõukogu - taotlusvoor-2018-08-27 00:00:00
Esmaspäev, 27 august, 2018
Kuva lingina päises: 
no
13-12-2017 - 11:31 - Hasartmängumaksu Nõukogu - taotlusvoor-2018-06-18 00:00:00
Esmaspäev, 18 juuni, 2018
Kuva lingina päises: 
no
13-12-2017 - 11:31 - Hasartmängumaksu Nõukogu - taotlusvoor-2018-07-16 00:00:00
Esmaspäev, 16 juuli, 2018
Kuva lingina päises: 
no
13-12-2017 - 11:30 - Hasartmängumaksu Nõukogu - taotlusvoor-2018-04-16 00:00:00
Esmaspäev, 16 aprill, 2018
Kuva lingina päises: 
no
13-12-2017 - 11:30 - Hasartmängumaksu Nõukogu - taotlusvoor-2018-05-28 00:00:00
Esmaspäev, 28 mai, 2018
Kuva lingina päises: 
no