MTÜ Võrumaa Südamesõprade Seltsi 2023. a. üldkoosolek

MTÜ Võrumaa Südamesõprade Seltsi 2023. a. üldkoosolek

N 18. mail Võru Pensionäride Päevakeskuses kell 13

1. 2022.a. majandusaruanne, selle kinnitamine

2. 2023.a. planeeritud üritused

3. Hääletamine liikmemaksu suuruse kohta.

4. Juhatuse liikme valimised.

Seltsi liikmed on oodatud osalema.

Views: 10