Liikmesühingud

Võrumaa PIK-INFOVOLDIK PDF

Võru Nägemisinvaliidide Ühing

Asutatud 1955 aastal

Asukoht: Lembitu 2, Võru linn, 65608
Esimees: Ivar Hillep
Mobiil: +372 5345 5660
E-mail: vorupimedad(ät)gmail.com

 • Ühingu eesmärk on Võru linnas ja maakonnas elavate nägemisinvaliidide abistamine ja nende huvide kaitsmine.
 • Selleks korraldab ühing oma liikmetele üritusi ja väljaõpet ning abistab erivahendite saamisel

Uuendatud: 08.2020.

Pimedate Infoühing HELIKIRI

Asutatud 1. aprill 1986

Asukoht: Jüri 54, Võru linn, 65608
Esimees: Guido Tarraste
Mobiil: +372 5040 841
E-mail: guido(ät)helikiri.ee

Veeb: http://www.helikiri.ee

 • Tegevuseks on pimedatele ja vaegnägijatele heliteavikute valmistamine ja tasuta laenutamine.
 • Heliraamatud on kassettidel ja cd-del. Võimaldab kuulata heliraamatuid interneti vahendusel kasutades selleks netiraamatu tasuta teenust.

Uuendatud: 11.2015.

Võru Maakonna Invaühing

Asutatud 28. novembril 1988

Asukoht: Lembitu 2, Võru linn, 65608
Esimees Uno Laansoo
Mobiil: +372 5599 3328
E-mail uno.laansoo(ät)mail.ee

Ühing on puuetega inimeste vabatahtlik omaalgatuslik mittetulunduslik ühendus.

Ühingu eesmärk on puudega inimeste aktiivsuse ja teadlikkuse tõstmine organiseeritud ühistegevuse kaudu. Aitab ühingu puudega inimesi oma koha leidmisel ühiskonnas. Korraldab liikmetele üritusi, võtab osa vabariiklikest spordivõistlustest. Ühingu juures tegutseb laulu- ja näitering. Aastaid on kestnud koostöö proteesitööstusega “Cadox”. Kord kuus, iga kuu viimasel kolmapäeval toimub teenuse pakkumine Võrus.

Uuendatud: 11.2015.

Võrumaa Diabeetikute Selts

Asutatud 22. juulil 1993

Asukoht: Lembitu 2, Võru linn, 65608
Esinaine: Veevi Hõrak
Mobiil: +372 518 6774
E-mail:  veevi.horak(ät)gmail.com

Eesmärk: seltsi ülesanded on diabeedialase koolituse korraldamine, suunamine ja arendamine, osalemine

 • Eesti Diabeediliidu, Võrumaa Puuetega Inimeste Koja kaudu EV sotsiaalpoliitikas, oma liikmeskonda ühendavate erialaste ja seltskondlike ürituste korraldamine, suhete loomine teiste maakondade, samuti välisriikide diabeediseltsidega kogemuste vahetamiseks ning nendega koostöö tegemiseks.
 • Diabeedialast koolitust viiakse läbi õppepäevana kord 2 kuu jooksul.

Uuendatud: 08.2020

Võrumaa Kutsehaigete Ühing

Asutatud 22. märtsil 1995

Asukoht: Lembitu 2, Võru.
Esimees: Mihkel Jallai
Mobiil: +372 5148 345
E-mail: mihkel.jallai64(ät)gmail.com

Eesmärk: kutsehaigete koondamine, nõustamine ja huvide kaitse.

 • Kutsehaigus on töökeskkonna ohutusteguritest või töö laadist põhjustatud tervisekahjustus.Haiguse tekkimise põhjusteks võib olla: müra, tolmud, vibratsioon, aurud, viirused, seened, kemikaalid, füüsilise töö raskus jm. Kutsehaigust diagnoositakse Põhja-Eesti Regionaalhaigla Kutsehaiguste- ja Töötervishoiukeskuses mis asub Tallinnas.
 • Ootab oma ühingusse kõiki, kes tunnevad vajadust oma huvisid kaitsta, ühistegevust arendada, toetada hea sõnaga kaaslast ja olla teistega koos.

Uuendatud: 11.2015.

Võrumaa Südamesõprade Selts

Asutatud 30. novembril 1995

Asukoht Lembitu 2, Võru linn, 65608

Esinaine: Milja Heljula
Mobiil: +372 5358 3160
E-mail: milja.heljula(ät)gmail.com

Ürituste info leiab: http://www.vorukoda.ee ja Facebookist: http://www.facebook.com/VorumaaPIK/

Selts on loodud professor Toomas Sullingu initsiatiivil ning Võru linnaarsti kardioloog Helgi Paidre ning rahvatervise spetsialisti dr.Malle Kuusiku organiseerimisel olles esimene südamehaigeid koondav organisatsioon Eestis. Asutajaliikmeid oli 28.

Seltsi tegevuse eesmärgid:

 • Seltsi liikmete, aga ka laiema üldsuse teavitamine südamehaiguste tekke põhjustest, riskifaktoritest ning nendest hoidumise vajadusest ja võimalustest.
 • Selts organiseerib oma eesmärgi nimel loengulisi, meditsiinilise kontrolli ja füüsilise treeninguga seotud üritusi.
 • Selts püüab oma tegevusega hõlmata inimesi kõikidest vanusegruppidest.

Uuendatud: 10.2018.

Võrumaa Lihasehaigete Selts

Asukoht: Lembitu 2, Võru linn, 65608

Esimees: Helgi Kapp
Tel. +372 525 1547
E-mail: helgi@kapp.pri.ee

Seltsi eesmärgid on:

 • Võru linnas ja maakonnas elavate lihasehaigete ja nende perekonnaliikmete ning lihasehaigeid toetavate isikute koondamine;
 • lihasehaigete sotsiaalse rehabilitatsiooni tagamine ja elukvaliteedi parandamine;
 • lihasehigetele vaba aja veetmise võimaluste pakkumine;
 • lihasehaiguste ja nendega seonduvate probleemide laiemale avalikkusele tutvustamine.

Uuendatud: 08.2020.

Lõuna-Eesti Vähiühing MTÜ Võrumaa Ühendus

Asutatud 1997 aastal

Tel. +372 5666 1650
E-mail: voru.koda(ät)mail.ee

Võrumaa Vähihaigete Ühendus loodi Tartu Vähifondi rakukesena. 1999. aastal muudeti nimi Lõuna-Eesti Vähiühingu Võrumaa Ühenduseks Ühenduse tegevuse vormiks on mõtte- ja saatusekaaslaste klubi, mis annab liikmetele tuge igapäevases elus, teadmisi toimetulekuks ja väärtustab neid kui elujõulisi inimesi. Kogunetakse üks kord kuus Võrumaa Puuetega Inimeste Koja ruumides ja korraldatakse temaatilisi koosviibimisi: loengud, seminarid, toimetulekukoolitused, kohtumised arstide, õdede ja sotsiaaltöötajatega, meelelahutuslikke kultuurisündmusi, teatrietenduste ühiskülastusi. Tänu kontaktidele Soome vähihaigetega on võimalik luua ühiskonda, kus puuetega inimesed elavad neile jõukohast täisväärtuslikku elu.

Uuendatud: 11.2015.

Võrumaa Afaasiaühing MTÜ

Asutatud 2012 aastal.

Asukoht: Lembitu 2, Võru linn, 65608
Esinaine: Juta Kits
Mobiil: +372 5561 5426
e-mail: jutustik(ät)gmail.com

Eesmärgid:

 • Grupi liikmeteks on kõneprobleemidega inimesed ja nendepereliikmed.
 • Grupp tegeleb kõneteraapiaga, suhtlemisteraapiaga, tegevusteraapiaga, esmaselt invaliidistunute ja nende pereliikmete nõustamisega.Uuendatud: 08.2020.

Võru Järve Kool

Asukoht: Liiva 12-B, Võru linn, 65609
Direktriss Reet Kangro
Tel. +372 7821 473;
Mobiil: +372 5287 168
E-mail: jarvekool(ät)voru.ee

Koduleht: http://www.jarvekool.ee/

Võru Järve Kool on üldhariduslik põhikool, mis annab mõõduka ja raske vaimupuudega õpilastele toimetulekuhariduse. Koolis on avatud ka hooldusklassid. 2004/05 õppeaastal õpib Võru Järve Koolis 37 õpilast. Töötab 6 klassikomplekti.

Kooli eesmärgiks on luua kaasaegsed tingimused õppetööks ja arenguks. Võru Järve Kool osaleb rahvusvahelises Comenius projektis. Sõpruskoolideks on Alavuse Eriametikool Soomes ja Landskrona Erikool Rootsis. Toimetulekukooli lõpetajad asuvad edasi õppima Vana-Antsla Kutsekeskkoolis erikutseõpperühmas või osalevad MTÜ Võru Päevakeskuse Ühingu toetatud tegevustes.

Uuendatud: 11.2015.

Võru Invaspordi Klubi

Asutatud: 23. detsember 1999

Asukoht: Lembitu 2, Võru linn, 65608
Esimees Väino Marjak
Tel. +372 7860 597;
Mobiil: +372 5622 0512
E-mail: marjak48(ät)gmail.com

a/a: EE934204278620186019

Klubi tegevus on suunatud vabatahtlik-omaalgatuslikule enesetäiendamisele. Vabatahtlikkus on vaba selles mõttes, et ta on vähe seotud kindlate nõuete ja kohustustega, kuid on suunatud isiksuse üldisele arengule, toimetuleku ja kompetentsuse suurendamisele.

Klubi osaleb Eesti Invaspordi Liidu korraldatud spordivõistlustel ja laagrites. Eriti populaarne on boccia mäng ja teistelgi aladel on klubi liikmed võitnud medaleid. Osalemine võistlustel ei suurenda mitte üksnes teadmisi ja oskusi, vaid annab eluhariduse ning suurendab inimese valmisolekut toimetulekuks igapäevaelu probleemidega.

Uuendatud: 08.2022.

Võru Päevakeskuse Ühing

Asutatud 21.juulil 2000

Asukoht: Jüri 19a, Võru linn, 65608
Avatud E–R kella 8.00–16.00
Juhatuse liige: Ruth Venkov
Tel. +372 5671 2128
E-mail: pkvoru@gmail.com

Veeb: http://www.vorupaevakeskus.ee

Võru Päevakeskuse Ühing pakub erihooldusteenuseid psüühikahäiretega inimestele.

Päevakeskuses tegutsevad rühmad

 • Viltimine – erinevate võtete kasutamine käelises tegevuses. Grupis osalemine annab võimaluse arendada oma motoorseid oskusi ja loovust. Samuti võimaldab avastada oma loomingulisi võimeid ja eksperimenteerida erinevate vahendite ning protsessidega.
 • Muusika – muusika kuulamise grupp tegeleb muusikalise huvi ja eneseväljendamise arendamisega. See on seotud karaooke kuulamise- ja kaasa laulmisega. Kasutatakse võimalusel erinevaid rütmikapille.
 • Nõustamisgrupp – grupis osalemine annab klientidele võimaluse rääkida probleemidest vastava spetsialistiga. Võimalik kasutada igal teisipäeval individuaalset nõustamist.
 • Puhtusekasvatus – igapäevane enesehoolitsus (teab ja oskab kasutada hügieenitarbeid). Vestlused ja praktilised võtted kodu korrahoiu tagamisel.
 • Füüsilise tegevuse rühm (spordihall) – kliendid saavad külastada spordihalli, harjutavad enesehügieen, erinevad harjutused, enesemassaaž, liikumine muusika saatel. Kava kokku panemisel arvestati sihtgrupi võimeid.
 • Kodunduse rühm – menüü koostamine, vajalike ainete hankimine kauplusest, toidu valmistamine, serveerimine ja koristamine.
 • Kaubandus – taara osakonna külastamine, klientidele kaupluste ja nendes asuvate osakondade tutvustamine.Kliendil kauba valimine ja maksmine.

Peale selle on Päevakeskuses võimalus vaadata erineva temaatikaga filme ja DVDsid, lugeda ajalehti ja ajakirju. Tulla kokku ja suhelda omavahel, ning leida uusi sõpru.

Arengusuunad

Rahastus

Võru Päevakeskuse Ühing on rahastatud riiklikult Sotsiaalministeeriumi poolt väljatöötatud pearaha süsteemi järgi, mis võimaldab kolmele Võru Päevakeskuse töötajale töötasud ja kulutused õppe- ja tegevusvahenditele. Kommunaal- ja rendikulud on kohustus tasuda kohalikel omavalitsustel.

Personal

Võru Päevakeskust juhib kolmeliikmeline juhatus. Põhikohaga töötab Üäevakeskuses kolm tegevusjuhendajat, lepinguliste töötajatena on ringijuhid ja nõustamisgrupijuht. Peale selle oli 2005 aasata veebruarist alates olnud abiks EVS vabatahlikud välisriikidest.

Igapäevased tegevused

Teenuse eesmärkideks on igapäevaelus vajalike oskuste arendamine rühmategevuse abil ja individuaalne töö kliendiga lähtuvalt tema vajadustest ning oskustest. Eesmärgiks on kodus elava inimese võimalikult iseseisev igapäevaeluga toimetuleku ning võimalikult täisväärtusliku ühiskonnaelus osalemise toetamine.

Tegevussuunad

Võru Päevakeskuse Ühing on asutatud juunis 2000, ning oma aktiivset tegevust klientidega alustati jaanuaris 2001.

Võru Päevakeskuse Ühing pakub Võru linna ja maakonnas elavatele täisealistele (18 – 63eluaastat) psüühilise erivajadusega (vaimupuue ja psühhiaatriline diagnoos) isikutele toetavatteenust, mis aitab toime tulla igapäevase eluga. Igapäevaelu toetamise teenus aitab ennetada teenust, mis aitab toime tulla igapäevase eluga. Igapäevaelu toetamise teenus aitab ennetada Võru Päevakeskuse klientide pikaajalisele hooldusele suunamist hooldekodudesse, ning aitab ka pereliikmeid probleemidega paremini toime tulla.

Võru Päevakeskuse Ühingu tegevuspõhimõteteks on:

 • luua võimalused inimeste psüühiliste, füüsiliste ja sotsiaalsete oskuste arendamiseks;
 • kaasta Võru maakonna psüühilise erivajadusega inimesi rehabilitatsiooni protsessi ning võimaldada neile suuremat iseseisvust ja aktiivsust;
 • luua võimalused psüühilise erivajadusega inimeste tööks ja mõtestatuks tegevuseks, kasutades töö ja tegevusteraapia meetodeid;
 • osaleda psüühilise erivajadusega inimeste tööharjumuse võimaluste loomisel, tööalase väljaõppe korraldamisel, töökoha leidmisel ja säilitamisel, toetuse osutamisel;
 • tagada pereliikmete nõustamine, informeerimine ja toetamine;
 • töötajate koolitamine ja informeerimine, vajadusel supervisioon.

Uuendatud: 11.2015.

Võrumaa Vaegkuuljate Ühing

Asutatud 1. märtsil 2001

Asukoht: Lembitu 2, Võru linn, 65608
Esimees. Janno Kuus
Mobiil: +372-55-54-62-28
Email: info@vaegkuuljad.eu

Veeb: http://www.vaegkuuljad.eu ja https://noustaja.vaegkuuljad.eu
Facebook: https://www.facebook.com/vorumaavaegkuuljad/
Instagram: https://www.instagram.com/vaegkuuljad/

Ühingu tegevuse eesmärgid:

 • ühingu liikmetele harrastustegevuse; korraldamine vastavalt nende soovile Võru PIK tegevusringides;
 • koostöö tegemine teiste puuetega inimeste ühenduste ja organisatsioonidega;
 • iga kahe kuu tagant temaatiliste kohtumiste läbiviimine liikmete poolt soovitud teemadel (loengud,info,õppeprogrammid,võistlused jms);
 • kord kvartalis infolehe väljaandmine;
 • liikmete individuaalne nõustamine;
 • kuuldeaparaatide ja abivahendite remondi organiseerimine.

Uuendatud: 08.2022.

Võrumaa Kurtide Ühing

Asutatud 21. novembril 2001

Asukoht: Lembitu 2, Võru linn, 65608
Registrikood: 80155716
Esinaine: Kairi Mägi
Tel. +372 526 4075
E-mail: magikairi(ät)gmail.com

Veeb: http://www.vky.ee/

Ühingu ülesandeks on:

 • võimaluste loomine kurtide omavaheliseks suhtlemiseks
 • liikmete huvide väljendamine ja kaitsmine kõigil tasanditel: riiklikes ja kohalike võimu- ja valitsemisorganites;
 • kultuuri- , spordi-, ning muude ühisürituste korraldamine;
 • viipekeele õppe ja tõlke organiseerimine liikmetele;
 • seadusandliku info edastamine kuulmispuudega inimesi puudutavate seaduste ja sotsiaalabi võimaluste kohta;
 • koostöös Eesti Kurtide Liidu ning teiste kurtide ja vaegkuuljate ühingute ja omavalitsuste organitega Võrumaa kurtide probleemidele lahenduste leidmine, neile võrdsete õiguste tagamine osavõtuks täisväärtuslikust elust;
 • osalemine projektitöödes;
 • sidemete sõlmimine ja koostöö erinevate asutuste, seltside,kodade, liitudega juriidiliste ja füüsiliste isikutega Eesti Vabariigis ja välisriikides, kes on huvitatud ühingu tegevuse toetamisest;
 • koostöö kohalike omavalitsustega;
 • koostöö Võrumaa Puuetega Inimeste Kojaga.

Uuendatud: 08.2020.

Võrumaa Epilepsiaühendus

Asutatud 17. septembril 2003

Asukoht: Lembitu 2, Võru linn, 65608
Esinaine: Kersti Ilves
Tel: +372 5620 6313
E-mail: ilveskersti@hot.ee

Võrumaa Epilepsiaühenduse eesmärgiks on:

 • Võrumaa Epilepsiaühendus on viinud läbi infopäevi koos Epilepsialiiduga.
 • Võrumaa Epilepsiaühendus käib koos vähemalt kord kvartalis.
 • epilepsiaalaste teadmiste levitamine;
 • Võrumaal elavate epilepsiahaigete ja nende hooldajate huvide sotsiaalne kaitse;
 • sotsiaalhoolduse paremale korraldamisele kaasaaitamine;
 • epilepsiaalaste uuringute ja ravi paremale korraldamisele kaasaaitamine;

Uuendatud: 11.2015.

Võrumaa Reumahaigete Ühing

Asutatud 04.10.2011 a.

Asukoht: Lembitu 2, Võru 65608

Tel. +372 5666 1650
E-mail: voru.koda(ät)mail.ee

Uuendatud: 16.102022.

Võrumaa Sõprade Selts 

Asutatud 22.09.2021 a.

Asukoht: Vilja 22-73, Võru 65606
Esimees:  Janno Kuus
Tel nr: +372 523-08-08 SMS
e-mail: vorumaaselts@gmail.com
www: https://www.vorumaa.eu

FB: https://www.fb.com/vorumaaselts
FB GRUPP: https://www.facebook.com/groups/vorumaaselts/
FB TOETUSGRUPP: https://www.facebook.com/groups/vorumaapood/

Seltsi tegevuse eesmärgid:

 • Kohaliku ajaloo kogumine, talletamine, säilitamine.
 • Koostöö tegemine erinevate ühenduste ja organisatsioonidega;

Annetusinfo:

Konto nr: EE844204278620870419
Konto omanik: Võrumaa Sõprade Selts MTÜ
Kirjeldus: Annetus

Uuendatud: 10.2022.

Liikmesühingute info-kontaktandmete täiendamiseks/parandamiseks saadke palun info emailile: vorukoda(ät)gmail.com

Views: 647