Puuetega inimeste ühingud

PUUETEGA INIMESTE ÜHINGUTE UUDISEID
28-02-2020 - 02:21 - Võrumaa Puuetega Inimeste Koda - Infopäev – Võru linnas pakutavaid teenuseid ja toetusi puuetega inimestele.
INFOPÄEV 8.APRILLIL KELL 10 Võrumaa Puuetega Inimeste Kojas   Võru linna sotsiaalosakonna juhataja Eve Illisson tutvustab Võru linnas pakutavaid teenuseid ja toetusi puuetega inimestele. Tule kuulama ja küsimustele vastuseid saama!  
28-02-2020 - 01:31 - Võrumaa Puuetega Inimeste Koda - Vaegkuuljate Ühingu üldkoosolek toimub 19.märts. 2020 algusega kell 10.00
Vaegkuuljate Ühingu üldkoosolek toimub 19.märts. 2020 algusega kell 10.00 Võrumaa Keskraamatukogus III korrus. (LIFTIGA) PÄEVAKORD 1. 2019 a.majandusaasta aruande tutvustamine ja kinnitamine. 2. 2020. a. ürituste tutvustamine. 3. Liikmemaksu tasumine 4. Muud küsimused 5. Uute liikmete vastuvõtmine Juhatus
28-02-2020 - 01:27 - Võrumaa Puuetega Inimeste Koda - Teabepäev 05.03.2020- 12:00 – Audioloog Sandra Vill
Teabepäev 05.03.2020- 12:00 – Audioloog Sandra Vill Räägitakse audioloogiast, abivahenditest, kuulmisest. Jüri 19, Võru III korrus (Töötukassa seminariruum) Lisainfo: 5554 6228 Üritus on tasuta ja kõigile huvilistele avatud! Jätke oma kontakt: http://www.vaegkuuljad.eu/tunned-huvi-osaleda-meie-uhingu-uritustes/
26-02-2020 - 07:43 - Eesti Autismiliit - Algab koolitus Aspergeri sündroomiga inimeste peredele Tallinna Vaimse Tervise Keskuses
Märtsis ja aprillis korraldab TVTK taas koolituse Aspergeri sündroomiga inimeste pereliikmetele.Koolitus toimub nende Mustamäe tee kontoris (Mustamäe tee 50) kell 18.00-19.30 järgmistel päevadel: 19.03 räägib psühholoog Kei Salura Aspergeri sündroomiga inimeste igapäevasest toimetulekust, sotsiaalsetest oskustest ning sellest, kuidas pereliikmed saavad oma lähedast toetada. 26.03 räägib sotsiaaltöötaja Monika Rand teenustest, mida oma keskuses pakume ning sotsiaalsete oskuste arendamise […]
26-02-2020 - 07:41 - Eesti Autismiliit - Uus raamat JKP-lt “Autism and the Police”
Jessica Kingsley Publisheril on ilmunud käsiraamat politseinikele jt “Autism and the Police”. Raamatu on kirjutanud endine politseinik Andy Buchan oma kogemustele tuginedes. Raamatut saab tellida https://www.jkp.com/uk/autism-and-the-police.html?utm_medium=email&utm_campaign=UKROW%20Autism%20and%20the%20Police&utm_content=UKROW%20Autism%20and%20the%20Police+CID_14dcb973a669271ce59fd65033717658&utm_source=Email%20marketing&utm_term=Buy%20the%20book
25-02-2020 - 10:54 - Võrumaa Puuetega Inimeste Koda - Võrumaa Reumahaigete Ühingu üldkogu koosolek
Võrumaa Reumahaigete Ühingu üldkogu koosolek toimub 05. märtsil algusega kell 13.00 PÄEVAKORD 1. 2019 majandusaasta aruande tutvustamine ja kinnitamine 2. 2020 a. projekti ja Võru linnavalitsuse toetuse tutvustamine 3. Liikmemaksu tasumine 4. Muud küsimused Võrumaa Reumahaigete Ühingu juhatus
20-02-2020 - 01:30 - Võrumaa Puuetega Inimeste Koda - ILMI TERVISETUNNID
Kolmapäev 26.02 kell 11-12.30 Esmaspäev 09.03 kell 11-12.30 Neljapäev 26.03 kell 11-12.30 Kolmapäev 08.04 kell 11-12.30 Neljapäev 23.04 kell 11-12.30 Teisipäev 12.05 kell 11-12.30 Neljapäev 28.05 kell 11-12.30 Vastuvõtt Võru Pensionäride Päevakeskuses (Võru, Lembitu tn.2)
14-02-2020 - 05:51 - - Sotsiaalministeerium asub koostöös Euroopa Komisjoniga analüüsima Eesti haiglavõrgu korraldust
Sotsiaalministeerium asub koostöös Euroopa Komisjoniga analüüsima Eesti eriarstiabi ja haiglavõrgu korraldust. Euroopa Komisjon sõlmis 2019. aasta lõpul projekti elluviimiseks lepingu Iiri konsultatsioonifirmaga AARC, lisaks moodustati sotsiaalministeeriumi juurde tervishoiu erialaorganisatsioonide esindajatest koosnev projekti juhtkomisjon. „Elanikkonna tervisevajadused muutuvad, kasvanud on inimeste ootused ja valmisolek oma tervise eest hoolt kanda. Samal ajal areneb meditsiin ja avab tervishoius üha uusi võimalusi. Tervisesüsteem peab nende muutustega kaasas käima,“ ütles sotsiaalministeeriumi tervisesüsteemi arendamise osakonna juhataja Agris Koppel. „Järgmise kahe aasta jooksul on sotsiaalministeeriumil plaanis koostöös Euroopa Komisjoniga analüüsida eri piirkondade elanike tervisevajadusi ja praeguse haiglavõrgu toimimist. Analüüsile tuginedes töötame koos huvirühmadega välja inimkeskse ja integreeritud haiglavõrgu plaani aastani 2040.“ Haiglavõrgu korralduse analüüsimiseks pöördus sotsiaalministeerium Euroopa Komisjoni poole, kes korraldas rahvusvahelise hanke ja valis analüüsi teostajaks Iiri konsultatsioonifirma AARC. AARC rahvusvahelisse projektimeeskonda kuuluvad tervishoiueksperdid nii Eestist kui mujalt, projektimeeskonda juhib Jaanus Pikani. Projekti „Inimkeskne ja integreeritud haiglavõrk 2040“ raames on kavas aastatel 2020-2022 analüüsida praeguse haiglavõrgu toimimist. Selleks kaardistatakse olemasolevad tervishoiu ressursid ning hinnatakse elanike tervisevajadusi, vajadust tervishoiutöötajate ja teiste tervishoius osalevate spetsialistide järele ning tervishoiuasutuste infrastruktuuri tulevikuvajadusi. Analüüsi teises etapis on kavas töötada koostöös Eesti huvigruppidega välja stsenaariumid tervishoiupoliitika kujundamiseks ning koostada uue haiglavõrgu plaani ettepanek. Lisaks moodustati sotsiaalministeeriumi juurde inimkeskse ja integreeritud eriarstiabi ja haiglavõrgu arendamise juhtkomisjon. Komisjoni hakkavad kuuluma Eesti Arstide Liidu, Eesti Haiglate Liidu, Eesti Nooremarstide Ühenduse, Eesti Perearstide Seltsi, Eesti Puuetega Inimeste Koja, Eesti Õdede Liidu, Eesti Eratervishoiuasutuste Liidu, Tartu Ülikooli meditsiinivaldkonna, Tallinna sotsiaal- ja tervishoiuameti, terviseameti, Eesti Haigekassa, Euroopa Komisjoni,  rahandusministeeriumi ja sotsiaalministeeriumi esindajad. Juhtkomisjoni ülesanne on teha ettepanekuid projekti „Inimkeskne ja integreeritud haiglavõrk 2040“ raames seatud eesmärkide saavutamiseks. Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammis on võetud ülesandeks tagada arstiabi ühtlane kättesaadavus kogu Eestis. Selleks on kavas koostada inimkeskse integreeritud haiglavõrgu kava, mis peaks jõudma valitsusse 2021. aasta sügiseks. Taust: Kehtiv haiglavõrgu arengukava tugineb 2000. aastal valminud haiglavõrgu arendamise plaanile (Estonian Hospital Master Plan) aastani 2015. Riiklikku haiglavõrku kuulub kokku 20 piirkondlikku, kesk-, üld-,  kohalikku ja taastusravi haiglat. 2010. aastal tehtud riigikontrolli auditist selgus, et vaatamata viimastel aastakümnetel toimunud jõulistele ümberkorraldustele on arengukavas ettenähtud aktiivravi haiglavõrk liiga suur ja jätkusuutmatu, sest kõigile haiglatele ei jätku tulevikus patsiente, kvalifitseeritud arste ega raha haiglate korrastamiseks. 2014. aastal kinnitas Vabariigi Valitsus raamdokumendi „Tervishoiu arengusuunad aastani 2020,“ mis sõnastas põhisuunad tervishoiusüsteemi arenguteks tegevuste ja investeeringute planeerimiseks. Haiglavõrgu ülesanne on tagada, et iga inimene saaks optimaalse aja jooksul parima diagnostika ja ravi.
EST
13-02-2020 - 08:10 - Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühing - Hüpokoerte ehk diabeedi abikoerte koolitus 2020.a

Kas soovid endale koera, kes annaks märku, kui veresuhkrutase ohtlikult madalale langeb? Loe, kuidas hiljuti päästis hüpokoer Krissu 9-aastase 1. tüüpi diabeeti põdeva Oskari, kellel metsas jalutades veresuhkru langusest paha hakkas.   Vastuvõtt 2020/2021 hüpokoerte koolitusele on alanud. Koolitused toimuvad Kolgaküla rahvamajas järgmistel aegadel: 30.05.2020 – 31.05.2020 (2-päevane) 18.07.2020 – 19.07.2020 (2-päevane) 22.08.2020 – 23.08.2020 […]

The post Hüpokoerte ehk diabeedi abikoerte koolitus 2020.a appeared first on Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühing.

12-02-2020 - 11:54 - Eesti Leukeemia ja Lümfoomihaigete Liit - Tunnike tervise heaks!
07-02-2020 - 11:30 - Võrumaa Puuetega Inimeste Koda - Infoks: Riigi Kinnisvara uudiskiri riigimajade ligipääsetavusest
Tere! Jagame teile Riigi Kinnisvara uudiskirja, milles juttu riigimajade ligipääsetavusest. Teadmiseks, et EPIKoda on viimased paar kuud olnud ligipääsetavust puudutavatesse aruteludesse koos meie liikmetega kaasatud. Loodame, et loodavad lahendused saavad eeskujuks ka teistele arendajatele. Uudiskiri – https://mailchi.mp/16895058387c/riigimajade-uudiskiri-tegevusphine-kontor-1108447?e=43829771e8 Kui mõiste riigimaja vajab värskendamist, siis tasub sirvida “Riigimajade loomise kontseptsiooni” – https://www.rahandusministeerium.ee/sites/default/files/riigimajade_loomise_kontseptsioon_2018.pdf Head lugemist! Helen Kask EPIKoda
07-02-2020 - 08:15 - Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühing - ELDÜ koolitused ja nõustamised

Siit leiad info lähiajal toimuvate koolituste ja nõustamiste kohta. Veresuhkrusõbraliku toidu valmistamise koolitused-vestlusringid Teisipäeval, 10.märtsil algusega kell 17.30 Tartus, Soola 3. ELDÜ reh klientidele reh. teenusena, teistele erikokkuleppel.  Juhendab toitumisterapeut, toiduvalmistamise õpetaja ja eritoitumise arendaja Maire Vesingi. Pane kirja marju@lastediabeet.ee Pumba- ja sensorikoolitused Rakvere Aqva Spaas.  Insuliinipumbas on oluliselt rohkem võimalusi insuliini annustamiseks kui vaid söögibooluse tegemine. […]

The post ELDÜ koolitused ja nõustamised appeared first on Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühing.

02-02-2020 - 12:56 - Eesti Vaegkuuljate Liit - Jaanuar 2020
6.jaanuaril toimus Kurtide Liidu majas nõupidamine Presidendi aastavahetuse kõne kättesaadavuse teemadel. Probleemiks on see, et aastavahetuse kõne ei ole viipekeeles, aga vabariigi aastapäeva ja taasiseseisvumise aastapäeva kõned tõlgitakse viipekeelde. Arutelul Kurtide Liiduga osales Jüri. 7.jaanuaril esinesid mõned aktiivi liikmed (Külliki ja Teet) Kõku tantsutrupi koosseisus Raekoja platsi jõuluturul. 8.jaanuaril kohtusid Külliki ja Jüri ERR-is Külli […]
31-01-2020 - 09:20 - Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühing - Suvelaagrisse registreerimine

ELDÜ selle aasta suvelaager toimub 12-17. juulil Käärikul. Laagrisse on oodatud lapsed vanuses 7-16 eluaastat. Kõige nooremad peaksid olema ühe aasta koolis käinud. LASTELAAGRISSE REGISTREERIMINE ON LÕPPENUD. 21 tunniga broneeriti 150 laagrikohta, rohkem meil kahjuks kahes laagrivahetuses pole võimalik vastu võtta. Lasteaialapsed saavad osaleda perelaagris koos vanematega. Perelaager toimub 14-17. juulil Kunstimäel, Kääriku vahetus läheduses. Perelaagrisse […]

The post Suvelaagrisse registreerimine appeared first on Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühing.

30-01-2020 - 12:23 - Võrumaa Puuetega Inimeste Koda - Toitumisalane teabepäev
Lõuna-Eesti Vähiühing korraldab infopäeva 06.veebruar kell 10.00 Võrumaa Puuetega Inimeste Kojas. Külla tuleb pereõde Piret Haljend. Teemaks TOITUMINE Kõik on oodatud! Info.tel.53 499 450
30-01-2020 - 09:05 - Eesti Autismiliit - PÕHJA- JA BALTIMAADE AUTISMIVÕRGUSTIKU AVALDUS 2019
Õigus suhtlemisele Suhtlemine on inimõigus, mida on kirjeldatud ÜRO Inimõiguste ülddeklaratsioonis (UDHR), Puuetega inimeste õiguste konventsioonis (CRPD) ja Lapse õiguste konventsioonis (CRC). Suhtlemine on meie inimeseks olemise põhialus. Vajame suhtlemist teiste inimestega läbikäimiseks, teabe ja mõtete vahetamiseks, suhete loomiseks ja hoidmiseks. Meie haridus ja töö sõltuvad suhtlemisest. Suhtlemine on oluline ka kohtusüsteemides, poliitilises ja kodanikuelus […]
26-01-2020 - 01:11 - Võrumaa Puuetega Inimeste Koda - Infopäev Elundidoonorlus
25-01-2020 - 07:50 - VKÜ – Võrumaa Kurtide Ühing - 6. VKÜ BOWLING
18.01.2020 toimusid VKÜ Bowlingu meistrivõistlusel, Pühajärve Spa ja Puhkekeskuses, Valgamaal. Kokku 14 inimest. Naistest võitis Helve Nõmm ja meestest võitis Keijo Kuusk. Õnnitleme!
23-01-2020 - 08:52 - Eesti Autismiliit - Kumu kunstimuuseumis alustab publikuprogrammide sari autistlikele inimestele
Kumu kunstimuuseumis alustab uus publikuprogrammide sari “Vaiksed hommikud Kumus”. Kord kuus muutub Kumu sensoorselt ülitundlikele, autistlikele ja ka teistele vaiksemat keskkonda hindavatele muuseumikülastajatele tavapärasest veelgi sõbralikumaks keskkonnaks. Esimene “Vaikne hommik” leiab aset juba 25. jaanuaril.Vaiksel hommikul: * keeratakse Kumu kunstimuuseumi kõige valjematel eksponaatidel heli maha; * on galeriides abiks märgisüsteem, mis annab külastajatele teavet ruumidevalgustuse, […]
21-01-2020 - 11:05 - Võrumaa Puuetega Inimeste Koda - Puuetega inimeste eluruumide kohandamine
Riigi Tugiteenuste Keskus kuulutas 20. jaanuaril välja III taotlusvooru puuetega inimeste kodude füüsiliseks kohandamiseks. Eelmistes voorudes eraldatud vahendite toel on Võru linnas kohandatud vastavalt 9 ja 14 puudega inimese eluruumi. Kolmandas voorus on linnale eraldatud vahendeid vaid viie puudega isiku eluruumi kohanduse tegemiseks. Eeltoodut arvestades ootab Võru linnavalitsus kirjalikke taotlusi hiljemalt 10. veebruariks 2020. Taotlused palume esitada posti teel aadressil Jüri 11, 65620 Võru või e-posti aadressil info@voru.ee. Taotlusi saab esitada ka sotsiaaltööosakonnas kohapeal. Kohanduse taotlemiseks peab esitama linnavalitsusele vormikohase taotluse, mis on leitav Võru linna kodulehelt (https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/4190/9201/9018/Taotlus.pdf#)  ja Võru linnavalitsuse infosaalist. Kohandust on õigus taotleda puudega isikul, kelle rahvastikuregistrijärgne...
17-01-2020 - 01:38 - Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühing - 2020.a. suvelaagri registreerimine algab 1. veebruaril

ELDÜ selle aasta suvelaager toimub 12-17. juulil Käärikul. Registreerimine algab siinsamas ELDÜ kodulehel 1. veebruaril. Loodetavasti jätkub sel aastal kohti kõigile soovijatele ja me ei pea ruumipuudusel jätma kedagi vastu võtmata. Kui soovijate arv on väga suur, siis toimub ka laagri II vahetus 2-7. augustil. Registreerimisel saate märkida, kas Teie lapsele sobiksid ka II vahetuse […]

The post 2020.a. suvelaagri registreerimine algab 1. veebruaril appeared first on Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühing.

17-01-2020 - 01:32 - Võrumaa Puuetega Inimeste Koda - Puudega inimestel on kodu kohandamiseks võimalus taotleda toetust
20. jaanuaril avaneb taotlusvoor, millega toetatakse kohalikke omavalitsusi puudega inimeste eluruumide kohandamisel. Kodu kohandamiseks on inimesel vaja pöörduda kohalikku omavalitsusse. „Igal inimesel peab olema võimalus liikuda vabalt oma kodus ja saada ka kodust välja. Vahel piisab vaid väga pisikestest kohandustest, et tagada inimesele iseseisev toimetulek oma kodus,“ ütles sotsiaalminister Tanel Kiik. „Sel aastal on kõikidel omavalitsustel taaskord võimalus taotleda riigilt selleks vahendeid, et parandada oma inimeste toimetulekut. Kutsun kõiki üles seda võimalust kasutama.“ Täpsemat infot kodukohanduse taotlemise osas saab iga inimene uurida oma elukohajärgselt kohalikult omavalitsuselt, kes korraldab oma inimeste jaoks eraldi taotluste korje. Elanike taotluste alusel koostab KOV taotluse toetuse saamiseks ja...
17-01-2020 - 04:26 - - Puudega inimestel on kodu kohandamiseks võimalus taotleda toetust
20. jaanuaril avaneb taotlusvoor, millega toetatakse kohalikke omavalitsusi puudega inimeste eluruumide kohandamisel. Kodu kohandamiseks on inimesel vaja pöörduda kohalikku omavalitsusse.   „Igal inimesel peab olema võimalus liikuda vabalt oma kodus ja saada ka kodust välja. Vahel piisab vaid väga pisikestest kohandustest, et tagada inimesele iseseisev toimetulek oma kodus,“ ütles sotsiaalminister Tanel Kiik. „Sel aastal on kõikidel omavalitsustel taaskord võimalus taotleda riigilt selleks vahendeid, et parandada oma inimeste toimetulekut. Kutsun kõiki üles seda võimalust kasutama.“  Täpsemat infot kodukohanduse taotlemise osas saab iga inimene uurida oma elukohajärgselt kohalikult omavalitsuselt, kes korraldab oma inimeste jaoks eraldi taotluste korje. Elanike taotluste alusel koostab KOV taotluse toetuse saamiseks ja esitab selle riigile otsuse tegemiseks. Pärast otsust kohandatakse kodud omavalitsuse toel ja riik kompenseerib KOVi kulud 85% ulatuses Euroopa Regionaalarengu Fondist.  Selle aasta taotlusvooru eelarve on kaks miljonit eurot ja omavalitsustel on võimalik Riigi Tugiteenuste Keskusele esitada taotlusi 31. augustini.   Kohandamine tähendab eluruumi ümberehitamist sellisel viisil, et inimesele on loodud tema erivajadustest tulenevad spetsiifilised – näiteks kaldtee, platvormtõstuk jne –ümberehitused. Kohandamise käigus võib rajada ka näiteks erivajaduse tõttu ohutust tagava piirde, aiavärava automaatika või tuua köögi tööpinnad ja tehnika madalamale tasapinnale. Taotluse oma kodu kohandamiseks võivad esitada kõik puudega inimesed, sõltumata puudeliigist.    Esimene taotlusvoor toimus 2018. aastal ning selles rahuldati 56 omavalitsuse taotlused puudega inimeste eluruumide kohandamiseks. Kohalikud omavalitsused planeerisid eluruumide kohandamist kokku 2,34 miljoni euro eest. Teine taotlusvoor toimus 2019. aastal. Riigi Tugiteenuste Keskus rahuldas siis 74 omavalitsuse taotlused puudega inimeste eluruumide kohandamiseks. Kohalikud omavalitsused planeerisid eluruumide kohandamist kokku 5,09 miljoni euro eest.    „Ootame samavõrd aktiivset taotlemist ka kolmandas voorus,“ ütles Riigi Tugiteenuste Keskuse talituse juhataja Marek Atonen. „Seda toetab kindlasti ka taotlemise lihtsus omavalitsustele standardiseeritud ühikuhindade näol ja enam kui pooleaastane maksimaalne taotluse ettevalmistamise periood.“               Varasematel aastatel on kokku toetatud enam kui 1700 puudega inimese eluruumi kohandamist. Enim on toetatud tualettruumi kohandamist, kaldtee rajamist, platvormtõstuki paigaldust ning välis- või siseukse kohandamist.
EST
13-01-2020 - 02:23 - Eesti Autismiliit - Tallinna Perekeskus alustab Tallinna autistlike laste vanematele ja tugiisikutele mõeldud videonõustamisega
Kõikidel Tallinna linnas elavatel  autistlike laste peredel ja nende tugiisikutel on alates 1. jaanuarist 2020 võimalik pöörduda tasuta psühholoogilisele nõustamisele videonõustamise formaadis internetikeskkonnas www.minudoc.ee. Klient pääseb vastuvõtule mugavalt ja lihtsasti endale sobivast asukohast. Nõustamise eest tasub Tallinna linn. Tasuta nõustamise saamiseks peab olema Tallinna linna elanik ja alaealise autistliku lapse vanem või lapse tugiisik. Nõustamist viib läbi psühholoog Liis […]
12-01-2020 - 07:04 - Eesti Vaegkuuljate Liit - Selged kõnelejad on selgunud!
Kindlasti ootate juba pikisilmi, kes said seekord Selgeteks Kõnelejateks? Oleme seda teie eest sellepärast varjanud, et soovisime enne laureaatidele teada anda ning leppida kokku, millal toimub auhindade üleandmine. Ja nüüd- siin nad on! Selge Kõneleja 2019 Telesaatejuhtide seas on Sander Rebane (TV3, Su nägu kõlab varsti tuttavalt) Raadiosaatejuhtidest Kaja Kärner (Vikerraadio, reporteritund) Teatrinäitlejatest Ita Ever […]
08-01-2020 - 07:57 - - Sotsiaalministeerium alustab 2020. aastat üleskutsega üksteisemõistmisele
Sotsiaalministeerium kutsub alanud aastal üles heatahtlikkusele kõigi inimeste suhtes, et igaüks saaks tunda end turvaliselt ja osaleda ühiskonnaelus. „Kõik on erinevad, kuid sama palju inimesed“ kampaanias astuvad üles ka räppar Gameboy Tetris, laulja ja näitleja Sandra Ashilevi, flöödimängija Maarja Haamer ning dirigent Keio Soomelt. „2020. aastat tahaksime näha kõigi ühiskonnaliikmete suhtes lahkemana kui seni. Igal inimesel on õigus tunda ennast turvaliselt ja ühiskonnaelus osaleda, ennast teostada. Hea sõna ja lahke pilk on meist igaühe võimuses, ütles sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse. „Iga inimene on väärtuslik ja just erinevused muudavad meid ühiskonnana targemaks, tugevamaks ja edukamaks. Võrdsete võimaluste tagamine ja mitmekesisuse suurem väärtustamine võimaldaks edendada nii majanduslikku kui sotsiaalset heaolu.“ Sotsiaalministeerium seisab selle eest, et igaüks saaks elada turvalist ja head elu, kartmata diskrimineerimist või kiusamist. Kampaania “Kõik on erinevad, kuid sama palju inimesed” kutsub üles lahkusele ja mõistmisele teiste inimeste suhtes, kes võivad meist erineda. Kampaaniaga soovib ministeerium tõsta teadlikkust võrdsest kohtlemisest ja näidata vähemustesse kuuluvate inimeste panust meie ühiskonda. 6. jaanuarist 16. veebruarini kestev kampaania toob läbi erinevate kanalite inimesteni näitlejate esitatud lood koolikiusamisest, võõrtööjõust, rahvusvähemustest, puudega inimestest ja usulistest veendumustest. Kampaaniale on oma näo andnud ka räppar Gameboy Tetris, laulja ja näitleja Sandra Ashilevi, flöödimängija Maarja Haamer ning dirigent Keio Soomelt. Vaata videolugusid siit: https://www.sm.ee/et/sama-palju-inimene Sotsiaalmeedias on kampaania tunnuseks #samapaljuinimene, millega oodatakse ära märkima headuse võrdse kohtlemisega seotud kogemusi.   Taustainfot: Võrdse kohtlemise seaduses sätestatakse inimeste kaitse diskrimineerimise eest rahvuse (etnilise kuuluvuse), rassi, nahavärvuse, usutunnistuse või veendumuste, vanuse, puude või seksuaalse sättumuse alusel detailsemalt. Võrdse kohtlemise seaduse nõuete täitmist jälgib soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik; Vägivalla ja diskrimineerimise õhutamine on põhiseaduse järgi keelatud ja karistatav. Samuti on seadusega keelatud ja karistatav õhutada vihkamist, vägivalda ja diskrimineerimist ühiskonnakihtide vahel; Arenguseire Keskuse raporti „Väärtused kui inimvara 2019“ andmetel on Eesti inimeste seas kõige tähtsamad väärtused loodus, hoolimine, turvalisus ja solidaarsus, tööväärtuste puhul materiaalsed hüved; Üldine usaldus teiste inimeste suhtes, mis tegi läbi suure tõusu ajavahemikus 1996 kuni 2011, taandus 2018. aastal 10 aasta tagusele tasemele (samas, lk 122); Eesti asub maailma väärtuskaardil nende riikide seas, kus on suurem tähtsus ellujäämisega seotud väärtustel. Samuti iseloomustab Eestit jätkuvalt erakordselt madal sallivus ning kasin kodanikuaktiivsus. Viimaste näitajate poolest on Eesti oma arengus mitte ainult Soomest ja Rootsist, aga isegi Sloveeniast enam kui mitukümmend aastat maas; Eestit iseloomustab üldine solidaarsuse väärtuse vähesus. 2009. aasta majanduskriisi ajal küll solidaarsus suurenes, kuid pärast kriisi liikus tagasi samale tasemele kriisieelse ajaga, samal ajal kui olulistes võrdlusriikides toimub kasv. Kõige enam mõjutab solidaarsusega seotud väärtusi Eestis sugu ja haridus.  
EST
05-01-2020 - 12:51 - - 2020. aasta muudatused sotsiaalministeeriumi haldusalas
UUED JA PAREMAD TEENUSED  Perearsti nõuandetelefonilt 1220 saab isikustatud nõu. Alates 2020. aastast on nõu andval perearstil võimalus näha inimese nõusolekul ka tema terviseandmeid – tehtud analüüse, määratud ravimeid ja põetud haigusi ning seeläbi täpsemat nõu anda. Lisainfo: https://www.haigekassa.ee/1220. Haigekassa hüvitab 19 uut ravimit. Haigekassa hüvitab sellest aastast 14 uut haiglaravimit ja 5 uut soodusravimit. Hüvitatavate ravimite hulka lisandusid mitmed ravimid, mis on mõeldud rinna-, pea-, kaela-, pankrease- ning hematoloogiliste kasvajate (erinevate lümfoomide ja leukeemia) raviks. Samuti täienes loetelu kolme uue kopsukasvaja ravimiga (pembrolizumab+pemetrekseed, atezolisumab, durvalumab), mida vajab hinnanguliselt 120 patsienti aastas. Uute ravimite hüvitamine laiendab patsientide valikuvõimalusi ja muudab ravimid taskukohasemaks sadadele inimestele. Lisainfo: https://www.haigekassa.ee/uudised/haigekassa-hakkab-1-jaanuarist-huvitama-19-uut-ravimit Haigekassa rahastab 117 uut meditsiiniseadet. Aasta algusest hakkas kehtima uus meditsiiniseadmete loetelu, kuhu lisandus 117 uut haigekassa rahastatavat seadet. Uue loeteluga laienes uneapnoe, astma, lümfitursete, venoosse puudulikkuse ja haavaravis kasutatavate meditsiiniseadmete valik, samuti on lisandunud loetellu uued stoomitooted, ortoosid ja diabeeditarvikud. Lisainfo: https://www.haigekassa.ee/uudised/haigekassa-hakkab-uuest-aastast-rahastama-117-uut-meditsiiniseadet Haigekassa rahastab mitmeid uusi teenuseid. Alates 2020. aastast rahastab haigekassa üldhooldekodudes eraldi teenusena ja senisest suuremas mahus õendusteenust. Samuti hakkab haigekassa rahastama hospiits- ehk elulõpuravi. Hospiitsravi hakatakse rahastama haiglavõrgu haiglates, kus on selleks olemas vastav meeskond ja tingimused. Hospiitsteenus on vajalik nendele inimestele, kelle haigusele ei ole enam tervendavat ravi, kuid kelle vaevusi on võimalik leevendada spetsiifilise meditsiinilise sekkumise abil. Inimeste tervise kaitseks minnakse üle proviisorapteekide süsteemile. 1. aprillil jõuab pika üleminekuajaga lõpule apteegireform, mille käigus lahutatakse ravimite jae- ja hulgimüük ning apteegipidamise õigus jääb üksnes proviisoritele. Muudatuste eesmärk on suurendada konkurentsi ravimite hulgimüügiturul, kaotada senisest jae- ja hulgimüügi põimitusest tulenev huvide konflikt, vähendada apteegiteenuse sõltuvust ravimite hulgimüüjate ärihuvidest ning suurendada proviisorite kutsealast vastutust apteegiteenuse kvaliteedi eest. Patsientide jaoks tähendab see paremat valikut taskukohasemate hindadega ravimeid ning jätkusuutlikumat ja kvaliteetsemat apteegiteenust. 2019. aasta lõpu seisuga on üle Eesti 215 proviisorite osalusega apteeki, millest 181 vastavad kõigile apteegireformi nõuetele. Nõuetele vastavate apteekide asukohad leiab Ravimiameti kaardilt: https://apteegid.ravimiamet.ee/ Hooldekodudele hakkas kehtima tegevusloa nõue. 1. jaanuarist kehtib üldhooldekodudele tegevusloa nõue, mille eesmärk on tagada inimestele kvaliteetsem üldhooldusteenus. Tegevusluba omavad hooldekodud peavad tagama, et nii hooldekodu keskkond kui seal töötavate inimeste pädevus vastaksid parimal moel teenuse saajate vajadustele. Tegevuslube väljastab sotsiaalkindlustusamet, kes on 3. jaanuari seisuga väljastanud tegevusloa 150 hooldekodule üle Eesti. Laste heaolu tagamiseks täienesid nõuded turvakodu- ja asendushooldusteenusele. 1. jaanuarist jõustus turvakoduteenuse pakkujatele tegevusloa nõue ja teenust osutavatele inimestele kvalifikatsiooninõuded. Asendushooldusteenuse pakkumisel pere- ja asenduskodus on laste heaolu tagamiseks ühe pere maksimaalne suurus edaspidi kuus last. Uuest aastast tekib lastekaitsetöötajatel kutse omandamise kohustus. Lastekaitsetöötaja peab hiljemalt kahe aasta möödumisel teenistusse asumisest omandama sotsiaaltöötaja kutse spetsialiseerumisega lastekaitsele. Kutse andmisel hinnatakse taotleja erialaseid teadmisi ja kompetentse. Kõik enne 1. jaanuarit ametisse asunud lastekaitsetöötajad peavad kutse omandama hiljemalt 2022. aastaks. Ohvriabi teenuste rahastamine suureneb. Sotsiaalkindlustusameti ohvriabiteenuste kättesaadavuse suurendamisse suunatakse tuleval aastal 100 000 eurot lisaraha. Kokku rahastab riik ohvriabi, vägivallaennetuse ja naiste tugikeskuste teenuseid aastas 2,5 miljoni euroga. Õigus ohvriabile on kõigil inimestel, kes on langenud hooletuse või halva kohtlemise, füüsilise, vaimse või seksuaalse vägivalla ohvriks. Ohvriabi saab iga inimene, kellele on põhjustatud kannatusi või tekitatud kahju, sõltumata sellest, kas kahju tekitaja on tulnud avalikuks ja kas tema vastu on algatatud kriminaalasi. Ohvriabi nõustamine on soovi korral anonüümne. Ohvriabi kontaktid: http://www.palunabi.ee/ ja kriisitelefon 116006. TOETUSED JA HÜVITISED 2020. aastal on töötasu alammäär 584 eurot ja minimaalne tunnitasu 3,48 eurot. Töötasu alammäära tõus toob kaasa töötasude ja palga tõusu ning hüvitiste suurenemise. Suurenevad näiteks vanemahüvitis, lapsepuhkuse tasu ja hoolduspuhkuse tasu. Samuti võib töötasu alammäära tõus kaasa tuua kohalike omavalitsuste makstavate toetuste ja hüvitiste tõusu ning mõjutada ka pakutavate teenuste hindu, kui kohalik omavalitsus on need sidunud töötasu alammääraga. Lisainfo: https://www.sm.ee/et/uudised/tootasu-alammaar-touseb-2020-aastal-584-le-eurole Uuest aastast tõusid töötutoetus ja töötuskindlustushüvitis. Töötutoetuse päevamäär on alates 2020. aastast 6,10 eurot (31 päevaga kalendrikuus 189,1 eurot). Töötuskindlustushüvitise minimaalne päevamäär on 9 eurot. Minimaalne töötuskindlustushüvitis 2020. aastal 31 kalendripäeva eest on 279 eurot. Erakorraline pensionitõus 1. aprillist. 1.aprillist tõusevad indekseerimise ja erakorralise pensionitõusu koosmõjul vanaduspensionid 45 euro võrra ning selleks tõstetakse pärast pensionite indekseerimist baasosa erakorraliselt 7 euro võrra. Pensioni baasosa kui solidaarsuskomponendi tõstmine mõjutab 2020. aastal ligi 330 000 inimest, sh kõikide vanaduspensionäride ja toitjakaotuspensionäride pensione. https://www.sm.ee/et/uudised/jargmisel-aastal-touseb-vanaduspension-45-eurot Üksi elava pensionäri toetuse saamise aluseks olev pensioni määr tõuseb 582 eurole. Sellest väiksema pensioni korral makstakse inimesele üks kord aastas toetust, mille suurus on 115 eurot. Isapuhkus pikeneb. Alates 1. juulist pikeneb 10-päevane isapuhkus 30-le päevale ning isa täiendavat hüvitist hakkab sotsiaalkindlustusamet maksma otse lapsevanemale. https://www.sm.ee/et/uudised/isapuhkus-pikeneb-ja-huvitise-saamine-lihtsustub Vanemahüvitise maksmine muutub paindlikumaks. Alates 1. juulist tekib lapsevanematel võimalus kasutada vanemahüvitist sarnaselt lapsehoolduspuhkusega kas ühes osas või osade kaupa kuni lapse kolmeaastaseks saamiseni. Hüvitist makstakse ka edaspidi siiski 435 päeva eest sünnitushüvitist saanud emale ning 545 päeva eest sellele emale, kes enne lapse sündi ei töötanud ja sünnitushüvitist ei saanud. Hüvitis tuleb ära kasutada enne lapse kolmeaastaseks saamist. Lisainfo: https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/lapsed-pered/vanemapuhkuste-ja-huvitiste-susteemi-muudatused#Vanemah%C3%BCvitise%20maksmise%20periood%20muutub%20paindlikuks Uuest aastast makstakse keskmise puudega lapsele toetust 138 eurot, raske puudega lapsele 161 eurot ja sügava puudega lapsele 241 eurot. Puudega laste toetusteks on selle aasta eelarves ette nähtud 22,3 miljonit eurot ehk enam kui 9 miljoni euro võrra rohkem kui möödunud aastal. Eestis elab ligi 13 000 puudega last. Lisainfo: https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/puue-ja-hoolekanne/puude-tuvastamine#Lapse%20puude%20tuvastamine   LISAKS SOTSIAALMINISTEERIUMI HALDUSALAS 20. maist kaovad kõigi Euroopa Liidu liikmesriikide turult mentooliga sigaretid. Tubakast erinevad maitsed on kogu Euroopa Liidus sigarettides keelatud alates 2016. aastast, erandina anti pikem üleminekuaeg mentooli lisamiseks sigarettidele kuni aastani 2020. Muudatuse eesmärk on vähendada suitsetamise atraktiivsust ja seeläbi suitsetamisega alustamist. Erinevate tugevate maitsete lisamisega peidetakse tubaka ebameeldivat maitset ning ekslikult arvatakse, et maitsestatud sigaretid on vähem kahjulikud. Uuel aastal avatakse ka Ida-Eestis lastemaja. Sotsiaalkindlustusameti lastemaja on mõeldud seksuaalselt väärkoheldud või selle kahtlusega laste abistamiseks. Kohapeal teevad lapse heaolu nimel koostööd lastekaitsetöötaja, psühholoog, arst, politseiametnik ja teised lastega töötavad spetsialistid. Tallinna ja Tartu lastemajades abistati 2018. aastal 245 last. Lastemaja avamiseks Ida-Eestis on 2020. aasta eelarves 120 000 eurot. Lisainfo lastemaja kohta: https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/lapsed-pered/lastekaitse/lastemaja Sotsiaalministeeriumis alustas peakaplanina tööd vaimulik Ove Sander, kelle ülesanne on ehitada üles hingehoiusüsteem tervishoiu- ja hoolekandeasutustes. Lisainfo: https://www.sm.ee/et/uudised/sotsiaalministeeriumis-asus-peakaplanina-toole-ove-sander Töökeskkonna kantserogeensete ainete loetelu täieneb uute ainete ja piirnormidega. Jaanuarist jõustub uus töökeskkonna kantserogeensete ainete ja piirnormide loetelu, mis puudutab 18 keemilist ainet, millega võib kokku puutuda peamiselt tööstuses, ehituses ja transpordisektoris. Lisainfo: https://www.sm.ee/et/uudised/tookeskkonna-keemiliste-ohutegurite-loetelu-taienes-vahki-tekitavate-ainetega
EST
02-01-2020 - 08:17 - EKLVL - EKLVL uusaastapidu reisilaeval Baltic Queen
Tere tulemast Tallinna Sadamasse reisilaeva Baltic Queen pardale! Mis laeval kavas on? Laevakokad pakuvad lõunat Mustkunstietendus Soovijaile näomaalingud Külla on lubanud tulla ka jaanuarikuine jõuluvana! Kogunemine 19. jaanuaril Tallinna Sadama D-terminalis kell 11.30 – 11.45 ja seejärel siirdume koos laevale,
02-01-2020 - 05:54 - Eesti Vaegkuuljate Liit - Eesti viipekeele õigusterminoloogia sõnastik
Valminud on eesti keele-eesti viipekeele õigusterminoloogia sõnastiku esmaversioon, mis on nähtav www.eki.ee/dict/vkq/. Vaata ka www.eki.ee/dict/vkq/yleskutse.html Sõnastikku tutvustavad tekstid on nähtavad ka Eesti Keele Instituudi (EKI) avalehel terminoloogia.ee, EKI Facebookis facebook.com/Eesti.Keele.Instituut
31-12-2019 - 09:09 - Eesti Autismiliit - Kaunist aastavahetust ja kõigi soovide täitumist saabuval 2020 aastal!
31-12-2019 - 09:07 - Eesti Autismiliit - jõulunokitsemised 2019
30-12-2019 - 10:11 - Eesti Kogelejate Ühing - Osale Erasmus+ noortekohtumisel 2020 Hollandis

Kas sa oled noor, kes kogeleb, vanuses 18-30 aastat? Kas sa soovid kohtuda teiste noortega, kes kogelevad ja reisida? Sellisel juhul on 25.07. – 02.08.2020 Hollandis toimuv noortekohtumine just sinule! Erasmus+ poolt rahastatav noortekohtumine toimub 25.07 –  02.08.2020 Erfe Aaftink nimelises majutusasutuses Lemele külas, Hollandis. […]

The post Osale Erasmus+ noortekohtumisel 2020 Hollandis appeared first on Eesti Kogelejate Ühing.

25-12-2019 - 01:12 - EKLVL - Jõulutervitus
24-12-2019 - 01:40 - VKÜ – Võrumaa Kurtide Ühing - VKÜ JÕULUTERVITUS
23-12-2019 - 02:55 - Eesti Autismiliit -
20-12-2019 - 01:41 - Eesti Vaegkuuljate Liit - Jõulusoovid Eesti Vaegkuuljate Liidult 2019
Eesti Vaegkuuljate Liidu meeskond tänab kõiki sõpru ja koostööpartnereid selle eest, et olite meie jaoks olemas. Soovime teile toredaid jõulupühi, vahvat vana-aasta lõppu ning uute kohtumisteni juba uuel aastal! Pildil alt vasakult: Siiri, Külliki ja Ene. Ülevalt vasakult: Katrin, Teet, Allar, Pille ja Viljar.
20-12-2019 - 09:04 - Vähiliit - Inglise Kolledži õpilased tegid jõulukuul head!
Jõulukuul juhtub imesid! ✨ Vähiliidule tegid toreda üllatuse Inglise Kolledži õpilased, kes kooli heategevusprojekti raames otsustasid aidata kaasa vähihaiguse vähendamisele Eestis. 18. detsembril esinesid lapsed Solarise Keskuses oma muusikalise kavaga, pakkusid möödujatele piparkooke ning glögi ja kogusid nõnda lahketelt inimestelt 241 eurot ja 68 senti! Täname kogu südamest fantastilisi lapsi, nende juhendajat, lapsevanemaid, kooli ja [...]
18-12-2019 - 12:47 - Vähiliit - Mustamäe Gümnaasiumi 9b klassi õpilaste heategu!
Sel aastal otsustasid Mustamäe Gümnaasiumi 9b klassi õpilased jõulukingitusteks mõeldud raha hoopis heategevuseks annetada. Õpilased kogusid kokku 190 eurot ning annetasid selle Eesti Vähiliidule, et aidata kaasa vähihaiguse vähendamisele Eestis! 💗💗💗 Eesti Vähiliit tänab kogu südamest lapsi, nende tublisid vanemaid ja õpetajaid ning soovib kõigile head tervist, rahulikke pühi ning õnnelikku uut aastat! ✨ [...]
16-12-2019 - 02:00 - Vähiliit - Bonbon Lingerie toetas vähiliitu
Bonbon Lingerie osales oktoobrikuus Eesti Vähiliidu heategevuskampaanias "Terve Eestiga vähi vastu", mille käigus annetas 2% igalt sügiskollektsiooni toote ostult Eesti Vähiliidule vähiennetuse ja haiguse varajase avastamisega seotud tegevusteks. Eesti Vähiliit tänab kogu südamest ja soovib rahulikku pühadeootust💗🎗
12-12-2019 - 03:52 - Eesti Vaegkuuljate Liit - Selge Kõneleja valimine 2019
Vaegkuuljate Liit kuulutab välja II vooru “Selge Kõneleja 2019” leidmiseks! Palume hääletada I voorus esitatud kandidaatide vahel. Nimekirjast on võimalik valida oma lemmikud TV- ja raadiosaatejuhtide ning teatrinäitlejate hulgast. Hääletus toimub kolmes kategoorias: Selge Kõneleja telesaatejuhtide seas, Selge Kõneleja raadiosaatejuhtide seas ja Selge Kõneleja teatrinäitlejate seas. Igast kategooriast saab valida ühe nime ning ühest arvutist/nutiseadmest […]
09-12-2019 - 07:08 - Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühing - ELDÜ alustas nimevahetuse projektiga

ELDÜ viib 1.12.2019 – 31.12.2020 ellu projekti “Arusaadava kommunikatsiooni huvides nimevahetus: Diabeedikool”. Projekti tulemusel luuakse kaubamärk Diabeedikool, mis on 1. tüüpi diabeeti põdevate laste ja täiskasvanute ning nende lähedaste jaoks hästi tuntud diabeedi-alaste tugiteenuste keskus. Projekti rahastab Kodanikuühiskonna Sihtkapital 24 786,45 euroga. Projekti käigus uueneb meie koduleht ja püüame selle uuendusega jõuda võimalikult paljude 1. tüüpi […]

The post ELDÜ alustas nimevahetuse projektiga appeared first on Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühing.

02-12-2019 - 08:24 - Eesti Vaegkuuljate Liit - Annetades 3.detsembril, puuetega inimeste päeval, Su annetus kahekordistub!
Hea teekaaslane! Just nüüd, 3.detsembril, mil on muide, ka puuetega inimeste päev, on õige aeg annetada, sest sel päeval annetab Swedbank täpselt sama palju kui Sina! Näiteks, kui Sa annetad 3.detsembril “Ma armastan aidata” annetuskeskkonna kaudu meie Kuulmisbussi heaks 10 eurot, siis Swedbank annetab meile ka samapalju 🙂 Sedasi, Sinu abil liigume palju kiiremini Kuulmisbussini. […]
28-11-2019 - 02:27 - Eesti Vaegkuuljate Liit - Me teeme seda jälle! Selge Kõneleja 2019 kandidaatide nimetamine on avatud!
Juba seitsmendat aastat valib Eesti Vaegkuuljate Liit telesaatejuhtide, raadiosaatejuhtide ja teatrinäitlejate hulgast Selgeid Kõnelejaid. Selge kõneleja on see, kes räägib ilusas ja arusaadavas eesti keeles ning kelle kõnest on saavad aru nii kuuljad kui ka vaegkuuljad. Selge Kõneleja valimise korraldame seekord kahes osas. Esimeses osas kogume kandidaatide nimesid, kes võiksid saada Selgeks Kõnelejaks, teises osas […]
28-11-2019 - 08:27 - Eesti Autismiliit - Lelula infolist Tartu ja Tartu lähiümbruse lapsevanematele
Lelula lapsevanemate infolist on loodud teavitamaks listiga liitunuid erinevatest üritustest, perepäevadest, spordiüritustest, teadaannetest, huvialaringidest, koolitustest, koolivaheaja laagritest, uuringutest jms üritustest/ettevõtmistest, mis toimuvad Tartus ja lähiümbruse valdades ning on mõeldud lastele, noortele ja/või lapsevanematele, tervele perele. Saadetava info läbivateks märksõnadeks on laste arengu toetamine, lapsevanemate koolitamine ja nõustamine, perega koostegutsemine. Infolist on e-posti põhine, st info saadetakse […]
25-11-2019 - 08:16 - - Sotsiaalministeerium on strateegiliste partnerite valikuga lõpusirgele jõudmas
Sotsiaalministeeriumi strateegiliste partnerite teise taotlusvooru, milles otsiti koostööpartnereid vaimse tervise, laste heaolu, vanemaealiste ja puuetega inimeste huvikaitse ning võrdse kohtlemise teemadel, laekus kaheksa taotlust ning läbirääkimisi jätkatakse seitsme organisatsiooniga. Läbirääkimiste vooru kutsub sotsiaalministeerium SA Eesti Puuetega Inimeste Fondi, Lastekaitse Liidu, SA Väärtustades Elu, Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituudi, MTÜ Kuldne Liiga, Eesti Pensionäride Ühenduste Liidu ning SA Inimõiguste Keskuse. „Keskendume läbirääkimistes suuresti huvikaitse võimekuse tõstmisele ja tegevuste eesmärgistamisele,“ ütles sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse. „Nii organisatsioonidele endile, riigile kui ka avalikkusele peab olema väga selge, milliseid pikaajalisi tulemusi avaliku rahastuse abil saavutama lähme.“ Asekantsler Rait Kuuse sõnul on üks suurimaid väljakutseid huvikaitse korraldus nii vanemaealiste inimesi esindavate kui puudega inimeste ühingute valdkondades. „Näiteks hiljuti Puuetega Inimeste Fondi tellimusel valminud analüüs tõi esile mitmeid kitsaskohti huvikaitse korralduses alates erinevate ühingute tegevuste ebapiisavast eesmärgistamisest, omavahelisest koostööst kuni piirkondliku võrgustikutöö korralduseni. See on kindlasti teema, millele soovime läbirääkimiste käigus tähelepanu pöörata, et võrgustiku jätkusuutlikkus oleks tulevikus tagatud ja ühingute toimimine oleks laiemal alusel kui riigipoolne tegevustoetus seda võimaldab,“ selgitas Kuuse. Lisaks, 10. detsembrini on avatud sotsiaalministri ja rahvastikuministri koostöös avatud kolmas taotlusvoor “Peresõbralik ja lasterikas Eesti“, millega riik otsib strateegilisi partnereid perepoliitika valdkonnas. Tegevuste rahastamiseks on ette nähtud aastas kuni 400 000 eurot hasartmängumaksu toetusi, strateegilisi partnereid otsitakse kaheks aastaks. Septembris lõppenud esimeses taotlusvoorus otsiti koostööpartnereid annetatud toidu jagamiseks, esmaabi koolitusteks, hasartmängusõltuvuse ja soolise võrdõiguslikkuse teemadel. Läbirääkimiste tulemusena on partnerluse ettepanek tehtud neljaks aastaks MTÜ-le Hasartmängusõltuvuse Nõustamiskeskus ja SA Eesti-Hollandi Heategevusfondile (Toidupank) ning kaheks aastaks Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskusele ja Eesti Naisühenduste Ümarlaua Sihtasutusele. Läbirääkimised jätkuvad Eesti Punase Ristiga. Rohkem infot strateegiliste partnerite taotlusvoorude kohta: https://www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/sotsiaalne-taristu-ja-toetused/hasartmangumaksu-toetused
EST
25-11-2019 - 08:16 - - Sotsiaalministeerium on strateegiliste partnerite valikuga lõpusirgele jõudmas
Sotsiaalministeeriumi strateegiliste partnerite teise taotlusvooru, milles otsiti koostööpartnereid vaimse tervise, laste heaolu, vanemaealiste ja puuetega inimeste huvikaitse ning võrdse kohtlemise teemadel, laekus kaheksa taotlust ning läbirääkimisi jätkatakse seitsme organisatsiooniga. Läbirääkimiste vooru kutsub sotsiaalministeerium SA Eesti Puuetega Inimeste Fondi, Lastekaitse Liidu, SA Väärtustades Elu, Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituudi, MTÜ Kuldne Liiga, Eesti Pensionäride Ühenduste Liidu ning SA Inimõiguste Keskuse. „Keskendume läbirääkimistes suuresti huvikaitse võimekuse tõstmisele ja tegevuste eesmärgistamisele,“ ütles sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse. „Nii organisatsioonidele endile, riigile kui ka avalikkusele peab olema väga selge, milliseid pikaajalisi tulemusi avaliku rahastuse abil saavutama lähme.“ Asekantsler Rait Kuuse sõnul on üks suurimaid väljakutseid huvikaitse korraldus nii vanemaealiste inimesi esindavate kui puudega inimeste ühingute valdkondades. „Näiteks hiljuti Puuetega Inimeste Fondi tellimusel valminud analüüs tõi esile mitmeid kitsaskohti huvikaitse korralduses alates erinevate ühingute tegevuste ebapiisavast eesmärgistamisest, omavahelisest koostööst kuni piirkondliku võrgustikutöö korralduseni. See on kindlasti teema, millele soovime läbirääkimiste käigus tähelepanu pöörata, et võrgustiku jätkusuutlikkus oleks tulevikus tagatud ja ühingute toimimine oleks laiemal alusel kui riigipoolne tegevustoetus seda võimaldab,“ selgitas Kuuse. Lisaks, 10. detsembrini on avatud sotsiaalministri ja rahvastikuministri koostöös avatud kolmas taotlusvoor “Peresõbralik ja lasterikas Eesti“, millega riik otsib strateegilisi partnereid perepoliitika valdkonnas. Tegevuste rahastamiseks on ette nähtud aastas kuni 400 000 eurot hasartmängumaksu toetusi, strateegilisi partnereid otsitakse kaheks aastaks. Septembris lõppenud esimeses taotlusvoorus otsiti koostööpartnereid annetatud toidu jagamiseks, esmaabi koolitusteks, hasartmängusõltuvuse ja soolise võrdõiguslikkuse teemadel. Läbirääkimiste tulemusena on partnerluse ettepanek tehtud neljaks aastaks MTÜ-le Hasartmängusõltuvuse Nõustamiskeskus ja SA Eesti-Hollandi Heategevusfondile (Toidupank) ning kaheks aastaks Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskusele ja Eesti Naisühenduste Ümarlaua Sihtasutusele. Läbirääkimised jätkuvad Eesti Punase Ristiga. Rohkem infot strateegiliste partnerite taotlusvoorude kohta: https://www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/sotsiaalne-taristu-ja-toetused/hasartmangumaksu-toetused
EST
18-11-2019 - 01:38 - Eesti Autismiliit - Uus raamat kirjastuselt Studium
Kirjastuselt Studium on ilmunud uus raamat – Kathy Hoopmann “Aspergeri sündroomiga õpilane klassis. Mida peaks iga õpetaja teadma”.Tellida saab raamatut kirjastusest: http://www.studium.ee/kirjastus/erivajadustega-lastest.html
15-11-2019 - 09:07 - MTÜ Seljaajusonga ja Vesipeahaigete Selts - Tauta sõiduõigus

Maanteeameti peadirektori 07.11.2019 käskkirja nr 1-2/19/784, millega laiendatakse tasuta sõidu õiguseid Harju-, Lääne-, Lääne-Viru-, Pärnu- ja Raplamaa avalikel  liinidel. Lisandunud on õigus 0-eurose piletiga sõita osalise töövõimega isikutele ja raske liikumispuudega isiku saatjale alates 15.novembrist 2019.a.

The post Tauta sõiduõigus appeared first on MTÜ Seljaajusonga ja Vesipeahaigete Selts.

15-11-2019 - 04:57 - - Sotsiaalminister Tanel Kiik on täna visiidil Valgamaal
Sotsiaalminister Tanel Kiik on täna, 15. novembril visiidil Valgamaal, kus külastab Valga haiglat ja tutvub uue esmatasandi tervisekeskusega. Samuti on kavas kohtumine Valga Puuetega Inimeste Koja inimestega. Oktoobris avati Valga haigla juures uus esmatasandi tervisekeskus, kus lisaks perearstidele hakkavad tööle ka ämmaemandad, füsioterapeut, psühholoog, hakatakse pakkuma sotsiaalnõustamist ja rehabilitatsiooniteenuseid. Haigla ja esmatasandi tervisekeskuse paiknemine ühel taristul loob paremad võimalused koostööks eriarstiabi, perearstiabi ja sotsiaalteenuste pakkujate vahel. Visiidi ajakava: 12.30-13.15 minister Kiik osaleb Valga Puuetega Inimeste Koja 25. sünnipäeval (Kungla 15, Valga); 13.30-15.30 minister Kiik külastab Valga haiglat ja tutvub oktoobris valminud Valga tervisekeskusega. (Peetri 2, Valga) 16.00-17.00 kohtumine Valga vallavalitsuse ja vallavanema Margus Lepikuga (Puiestee 8, Valga) Ajakirjanikel on huvi korral võimalik saada ministrilt intervjuu kell 13.15. Lisainfo: Rasmus Sinivee, ministri nõunik, tel. 501 9081
EST
14-11-2019 - 06:22 - Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühing - Üks nimi – kaks haigust. Täna on maailma diabeedipäev, teemaks „Kaitse oma perekonda!“

14. novembri maailma diabeedipäeva teema on käesoleval aastal “Kaitse oma perekonda!”. See haigus puudutab meist tegelikult igaüht, kuna Eestis on üle 70 000 diabeeti põdeva inimese, mis tähendab, et praktiliselt meil kõigil on kas juba diabeeti haigestunud või haigestumise riskiga lähedane inimene. Ca 30 000 inimest ei pruugi WHO andmetel teada, et neil on 2. tüüpi […]

The post Üks nimi – kaks haigust. Täna on maailma diabeedipäev, teemaks „Kaitse oma perekonda!“ appeared first on Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühing.

11-11-2019 - 11:03 - Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühing - ELDÜ üldkoosolek 16. novembril

MTÜ Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühingu liikmete üldkoosolek toimub 16. novembril 2019 algusega kell 17:15 Rocca al Mare kooli saalis (Vabaõhumuuseumi tee 8, Tallinn). Koosoleku päevakord: 2018. majandusaasta aruande kinnitamine. Tuletame meelde, et üldkoosolekul on hääleõigus nendel ELDÜ liikmetel, kellel 2019.a. liikmemaks (7 eurot) tasutud.

The post ELDÜ üldkoosolek 16. novembril appeared first on Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühing.

09-11-2019 - 12:25 - Ida-Virumaa Puuetega Inimeste Koda - Liikmesorganisatsioonide ja Koja 2019 aasta projektide toetused

NARVA ERIVAJADUSTEGA LASTE PEREDE ÜHING 600 EUR SILLAMÄE MILOSERDIE 900 EUR KOHTLA-JÄRVE INVAÜHING 600 EUR NARVA IÜ EENAR 600 EUR IDA-VIRUMAA DIABEETIKUTE SELTS 400 EUR IDA-VIRUMAA KUTSEHAIGETE ÜHING 0 EUR NARVA KUTSEHAIGETE ÜHING   600 EUR IDA-EESTI PIMEDATE ÜHING 900 EUR NÄGEMISPUUETEGA INIMESTE K-JÄRVE ÜHING 200 EUR NARVA PARKINSONI SELTS 200 EUR PUUETEGA INIMESTE ÜHING PÜSSI [...]

The post Liikmesorganisatsioonide ja Koja 2019 aasta projektide toetused appeared first on Ida-Virumaa Puuetega Inimeste Koda.

09-11-2019 - 12:17 - Ida-Virumaa Puuetega Inimeste Koda - Infopäev puudega ja vähenenud töövõimega inimestele ning omavalitsuste sotsiaaltöötajatele

Korraldajad: Ida- Virumaa Puuetega Inimeste Koda ja Eesti Puuetega Inimeste Koda Toimumisaeg: 22. novembril 2019 kell 10.30- 14.00 Asukoht: Jõhvi vallavalitsus (Kooli 2, Jõhvi) Päevakava: 10.30-10.40 Tervitussõnad 10.40-11.40 Isikukeskse erihoolekande teenusemudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses Kärt Saarsen, Sotsiaalkindlustusameti erihoolekande talituse projektijuht 11.40-12.30 Võimalik teenuste toimimise mudel kohaliku omavalitsuse tasandil Kaia Kaldvee, Ida- Virumaa Puuetega Inimeste Koja [...]

The post Infopäev puudega ja vähenenud töövõimega inimestele ning omavalitsuste sotsiaaltöötajatele appeared first on Ida-Virumaa Puuetega Inimeste Koda.

07-11-2019 - 04:12 - Eesti Vaegkuuljate Liit - Kõku suvelaager 2020
Kõku laager 2020 toimub 31.juulist kuni 2.augustini Harjumaal Paunküla heaolukeskuses: http://www.paunkula.ee/. See keskus on igati sobiv üle Eesti kohaletulemiseks, asukoht on Tartu maantee ääres, peaaegu Järvamaa piiril. Avan varakult ka laagrit läbiva teema, sest siis on juba võimalik plaani pidada. Seekord on laager üles ehitatud retro teemadel. Kuna igaühe jaoks tähendab retro erinevaid asju, siis […]
04-11-2019 - 09:23 - Vähiliit - Annetamistalgud toovad heategevuse au sisse
3. detsembril toimuvad Eesti esimesed annetamistalgud. Sel päeval võtavad kümned vabaühendused üle Eesti ette erinevaid tegevusi, et koguda annetusi ühiskondlike probleemide lahendamiseks ning kutsuda inimesi üles endale olulist valdkonda toetama. Sarnane algatus on saavutanud rahvusvahelise menu Giving Tuesday nime all. 3. detsembril ja selle vahetus ümbruses korraldatakse üle maailma kampaaniaid ning üritusi, et leida [...]
01-11-2019 - 05:39 - - Riik hakkab valima koostööpartnereid perepoliitika valdkonnas
15. novembril avaneb sotsiaalministeeriumi ja rahvastikuministri koostöös taotlusvoor “Peresõbralik ja lasterikas Eesti“, millega riik otsib strateegilisi partnereid perepoliitika valdkonnas. Tegevuste rahastamiseks on ette nähtud aastas kuni 400 000 eurot hasartmängumaksu toetusi, strateegilisi partnereid otsitakse kaheks aastaks. „Soovime leida koostööpartnereid, kelle tegevus aitaks saavutada Eesti rahvastiku- ja perepoliitika suurimat eesmärki – et peresuhted oleksid positiivsed ja püsivad ning peredes kasvaks rohkem lapsi,“ ütles rahvastikuminister Riina Solman. „See tähendab tegevusi, mis aitaksid kujundada ühiskonnas peresõbralikke hoiakuid ja lastega perede väärtustamist.“ Sotsiaalminister Tanel Kiige sõnul on novembris avanev taotlusvoor täienduseks äsja lõppenud laiemale partnerite kaasamise ringile, milles oli laste heaolu ja kaasatuse suurendamisele ette nähtud kuni 500 000 eurot aastas. „Uues voorus otsib riik olulisi koostööpartnereid, et veelgi enam panustada perepoliitika eesmärkide saavutamisse. Seega toetame laste- ja perepoliitikat 2020. aastal kokku 900 000 euro ulatuses,“ sõnas minister Kiik. Kolmanda strateegilise partnerluse taotlusvooru teemad on: Positiivsete pere- ja paarisuhete toetamine, vajaduspõhise ja tõhusa abi kättesaadavuse parandamine ning ennetustegevus. Perekonda, laste sündi ja kasvatamist ning lasterikkust väärtustavate hoiakute kujundamine ühiskonnas; Lasterikaste perede heaolu suurendamine ja elukvaliteedi tõstmine; Lapsevanemate ning lastega perede huvikaitse, kaasatuse ja heaolu edendamine. Taotlusi saab esitada 15.-25. novembrini; neid hindab ja läbirääkimisi peab sotsiaalministeeriumi loodud hindamiskomisjon, kuhu on kaasatud rahvastikuministri meeskonna esindaja. Hindamisotsused ja toetuse väljamaksed teostab Riigi Tugiteenuste Keskus. Heaks kiidetud taotluste elluviimise periood algab 1. jaanuarist 2020. Tänavu on strateegiliste partnerite leidmiseks toimunud juba kaks taotlusvooru, millest esimeses otsis sotsiaalministeerium partnereid annetatud toidu jagamise, esmaabi, hasartmängusõltuvuse ning soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas. Teises voorus olid teemaks Eesti elanike vaimse tervise ning laste heaolu ja kaasatuse edendamine, puudega inimeste huvikaitse organisatsioonide võimestamine, vanemaealiste huvikaitse ning võrdse kohtlemise küsimused. Teine taotlusvoor lõppes 31. oktoobril. Strateegilise partnerluse puhul rahastab riik tegevusi kuni 80% ulatuses, omafinantseeringuna peab partner lisama 20%. Pool omafinantseeringust võib panustada mitterahalise maksena, näiteks vabatahtlike kaasamisega. Kuni 2019. aastani rahastati koostööpartnerite olulisi tegevusi hasartmängumaksu nõukogu kaudu ja vaid kuni üheks aastaks. Lisaks võtab Riigi Tugiteenuste Keskus neli korda aastas vastu ka väikeprojektide taotlusi. Selle aasta neljas taotlusvoor avaneb täna, 1. novembril ning esmakordselt on maksimaalne väikeprojekti toetuse suurus senise 10 000 euro asemel 35 000 eurot ja vooru kogumaht 400 000 eurot. Lisainfo: https://www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/sotsiaalne-taristu-ja-toetused/hasartmangumaksu-toetused
EST
31-10-2019 - 02:32 - Vähiliit - Vähiliit ja ITK tihendavad koostööd vähi varajases avastamises
Vähiliit ja ITK tihendavad koostööd vähi varajases avastamises Ida-Tallinna Keskhaigla (ITK) ja Eesti Vähiliit otsustasid eelmisel nädalal toimunud kohtumisel tihendada koostööd, et paremini panustada vähi võimalikult varajasse avastamisse ning selle tõhusasse ravisse. Eelmisel nädalal toimunud kohtumisel arutasid Vähiliidu ja ITK esindajad, kuidas vähi varajast avastamist suurendada. ITK juhi Ralf Allikvee sõnul on Ida-Tallinna Keskhaiglas olemas [...]
30-10-2019 - 03:18 - VKÜ – Võrumaa Kurtide Ühing - EKSL SULGPALL
27.10.2019 toimusid EKSLi sulgpallimeistrivõistlused Veeriku Spordihoones, Tartus. Naiste seas tuli kolmanda koha Heli Haug. Argo Purv saavutas meeste seas teise koha, Martin Taaber sai kuuenda koha, Martin Viljasaar leppis üheksanda kohaga ja Janek Luhaäär võttis 10 koha.
30-10-2019 - 07:57 - - Riik vähendab puude taotlemisel bürokraatiat
Sotsiaalministeerium saatis kooskõlastusringile eelnõu, mis võimaldab edaspidi muutumatu või progresseeruva seisundiga raske või sügava puudega lastele määrata puue ühekordselt kuni 16-aastaseks saamiseni. Lisaks saavad sotsiaalkindlustusameti ekspertarstid hinnata töövõimet välistavas seisundis tööealiste inimeste puudetaotlusi edaspidi terviseandmete alusel.   „Muudatuste jõustudes ei pea raske terviseseisundiga tööealised inimesed puude tuvastamiseks kirjeldama oma terviseseisundist tulenevaid piiranguid. Lisaks plaanime vähendada bürokraatiat väga keerulises seisus raske ja sügava puudega laste ja nende vanemate jaoks,“ ütles sotsiaalminister Tanel Kiik. „Praegune korraldus on abivajajatele ja nende lähedastele ebamõistlikult koormav.“ Muutumatu või progresseeruva seisundiga laste puhul lihtsustub puude taotlemine. „Praeguse seaduse järgi kehtib tuvastatud puude raskusaste kõige rohkem kolm aastat. See pole mõistlik lahendus laste jaoks, kelle seisund on muutumatu või süvenev,“ ütles minister Kiik. „Sellistel juhtudel saaks puude raskusastme määrata ka pikemaks ajaks, maksimaalselt kuni lapse 16-aastaseks saamiseni. Pean oluliseks jätkata ka edaspidi tarbetu bürokraatia vähendamist puude raskusastme taotlemisel ning tervishoiu- ja sotsiaalkaitse valdkonnas tervikuna.“ Eestis oli 2019. aasta 31. märtsi seisuga keeruliste diagnoosidega raske ja sügava puudega ning muutumatute seisunditega lapsi ligikaudu 1800. Sotsiaalkindlustusamet menetles 2018. aastal 674 sellise seisundiga lapse puude taotlust.   Eesti Töötukassa 2017. ja 2018. aasta andmetel esitatakse töövõimet välistava seisundiga hindamise taotluseid aastas keskmiselt 1400–1500. Umbes 90% juhtudest on inimene koos töövõime hindamisega taotlenud ka puude raskusastme tuvastamist. Sotsiaalkindlustusamet tegi 2018. aastal 1257 ekspertiisi, kus puuduva töövõimega inimesel tuvastati ka puue.  Töövõimet välistav seisund on eriti raske ja muutumatu terviseseisund, mis põhjustab täielikku töövõimetust ehk töövõime puudumist. Taolised seisundid on näiteks IV astme vähkkasvaja, väljakujunenud dementsus, raske või sügav vaimne alaareng, samuti olukorrad, kus inimene saab dialüüsravi, on juhitaval hingamisel või püsivalt voodihaige. Töövõimet välistava seisundi korral võib hindamise läbi viia lihtsustatud korras: ekspertarst kontrollib terviseandmete põhjal välistava seisundi esinemist ning koostab eksperdiarvamuse.    Muudatused on planeeritud jõustuma 1. märtsist 2020.
EST
22-10-2019 - 06:00 - Eesti Vaegkuuljate Liit - September 2019
16.septembril osales Külliki külalisena Riigikogu istungil, kus üheks teemaks viipekeeletõlkide õpetamise tulevik. Järelpärimise selle teema kohta esitas Jüri Jaanson, vastuseid andis haridus- ja teadusminister Mailis Reps. Lisaks Küllikile olid Riigikogu rõdul vastuseid kuulamas ka Kurtide Liidu esindajad. Kahjuks tuleb nentida, et positiivseid lahendusi hetkel välja pakkuda ei ole, küll aga tegeletakse viipekeeletõlkide vajaduse analüüsimisega. Eesti […]
22-10-2019 - 06:00 - Eesti Vaegkuuljate Liit - Oktoober 2019
26.-27.oktoobril toimus Eesti Vaegkuuljate Liidu liikmesorganisatsiooni juhtidele iga-aastane täiendkoolitus. Seekordne koolitus leiab aset Mäetagusel, läbivaks teemadeks on motiveerimine, organisatsiooni juhtimine ja uudised kuuldeaparaatide maailmast.
21-10-2019 - 08:13 - Eesti Kogelejate Ühing - Kogeluse teadlikustamise päeval räägib raadios Hardi Sigus

22. oktoobril peetakse rahvusvahelist kogeluse teadlikustamise päeva. Sel puhul räägib Vikerraadios kell 10.05 algavas saates „Huvitaja“ meie ühingu juhatuse liige Hardi Sigus. Juttu tuleb kolm aastat tagasi välja antud ning äsja raamatupoodides taas müügile jõudnud lasteraamatust “Ke-ke-kes teeb u-u-uhhuu?”. Intervjuu algab kell 10.30, saatejuht on […]

The post Kogeluse teadlikustamise päeval räägib raadios Hardi Sigus appeared first on Eesti Kogelejate Ühing.

20-10-2019 - 05:54 - VKÜ – Võrumaa Kurtide Ühing - 8. VKÜ SULGPALL
19.10.2019 toimus VKÜ sulgpalli võistlusel Võrus Spordikeskuses. Kokku oli 6 inimest. Meestest võitis Martin Taaber esikoha ja Margo Ojala sai teise koha. Heli Haug võitis jälle sulgpalli, Gelly Needo võttis teise koha ja kairi Mägi sai kolmanda koha. Õnnitleme! Tulemused: 8. VKÜ – Sulgpall 2019
16-10-2019 - 10:02 - Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühing - Konverents “Diabeet ja vaimne tervis” 16. novembril 2019

16. novembril 2019 toimub ELDÜ iga-aastane diabeedikonverents, mille teemaks on “Diabeet ja vaimne tervis”. Konverents toimub Rocca al Mare Kooli saalis Vabaõhumuuseumi tee 8 Tallinnas kell 11.00-17.00. PROGRAMM 11.00 Registreerimine, tervituskohv ja ravitarvikute näitus Diagnoosiga kaasnevad tunded, Naatan Haamer, TÜ Kliinikum, hingehoidja Diabeet ja vaimne tervis, Mihhail Beljajev, Tallinna Lastehaigla Vaimse Tervise Keskus, kliiniline psühholoog Diabeedi mõju […]

The post Konverents “Diabeet ja vaimne tervis” 16. novembril 2019 appeared first on Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühing.

15-10-2019 - 05:40 - Eesti Kogelejate Ühing - Müügile on tulnud jälle lasteraamat “KE-KE-KES TEEB U-U-UHHUU?”

Rahva Raamatus on müügil taas EKÜ poolt välja antud lasteraamat KE-KE-KES TEEB U-U-UHHUU? https://www.rahvaraamat.ee/p/ke-ke-kes-teeb-u-u-uhhuu/843401/en?isbn=9789949812301 MTÜ Eesti Kogelejate Ühing on tõlkinud eesti keelde saksa kirjaniku Peter Schneideri raamatu “Was ist ein U-U- Uhu” („Ke-ke- kes teeb U-U- Uhhuu?“). Kaunilt kujundatud raamat on kirjutatud lastele, kes kogelevad […]

The post Müügile on tulnud jälle lasteraamat “KE-KE-KES TEEB U-U-UHHUU?” appeared first on Eesti Kogelejate Ühing.

11-10-2019 - 06:41 - - Pimedate jalgpalli näidismatš toob Pareiko tagasi väravasse
Järgmisel nädalal toimub Tallinnas Eesti esimene pimedate jalgpalli näidismatš, kus platsil panevad oskused proovile nii pimedad, professionaalsed jalgpallurid kui kuulsused.   Eestis uudse spordiala, pimedate jalgpalli näidismäng toimub rahvusvahelisel valge kepi päeval, 15. oktoobril kell 11-12 Tallinna Heleni Kooli võimlas. Meelelahutuslikus jalgpallimängus võtavad mõõtu kaks segameeskonda, kus näitavad oma oskuseid nii pimedad ja vaegnägijad kui ka treenerid, noored, professionaalsed mängijad ja kuulsused.   „Meelelahutuslik jalgpallimäng on avatud kõigile huvilistele, olgu siis mängija või pealtvaatajana,“ ütles Eesti Pimedate Liidu juhatuse esimees Jakob Rosin.    „Eelkõige ootame platsile uut spordiala katsetama vaegnägijaid ja pimedaid. Samas tahame algatusega julgustada klubisid ja treenereid, et saada kokku regulaarselt treeniv pimedate grupp,“ ütles Eesti Jalgpalli Liidu rahvajalgpalli osakonna juht Teet Allas.    Teiste seas on platsil jalgpallikohtunik Anni Rahula, bändi Elephants From Neptune muusikutest hobijalgpallurid, olümpiamedalistist riigikogu liige Kristina Šmigun-Vähi, Eriolümpia patroon Hannes Hermaküla ja noor räppar Pluuto (kodanikunimega Henry Orlov).    FCI Levadia poolt on väravas Sergei Pareiko ja mängimas Igor Morozov, Aleksandr Grafov ja Lauri Välja.    Pimedate jalgpallis kasutatakse silmaklappe ning kõrisevat häälpalli. Väljakumängijaid abistavad turvalises piiretega keskkonnas nägijad – juhendajad ja väravavaht. Kui tavajalgpalli loomulikuks osaks on valjud fännid, siis pimedate jalgpallis peab publik vaikne olema, et mängijad kuuleksid palli asukohta.    Mängu kommenteerivad kirjeldustõlk Mihkel Tikerpalu ning jalgpallifännid Siim Kera ja Kaidor Kahar.   „Pimedate jalgpalli on maailmas mängitud juba 1920ndatest alates, esimene rahvusvaheline turniir palliti 1974. aastal ning maailmameistrivõistlustega alustati 1998. aastal. Jõujooned on tavajalgpalliga sarnased, edukaimad riigid on Brasiilia, Argentiina ja Hispaania,“ tutvustas Kera Eestis uudset spordiala.    Ürituse koostööpartnerid on Eesti Jalgpalli Liit, FCI Levadia, Eesti Paralümpiakomitee, Eesti Pimedate Spordiliit, Eesti Puuetega Inimeste Koda, Eesti Pimedate Liit, Tallinna Heleni Kool, Sotsiaalministeerium ja Havas. Üritus toimub kampaania „Ava meeli“ raames ja seda rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.   Üritus Facebookis: https://www.facebook.com/events/363850627832423/   
EST
07-10-2019 - 01:48 - Allergialiit - Nahaarst annab nõu
Regionaalhaigla nahahaiguste arst Maie Jürisson annb nõu  
06-10-2019 - 05:38 - VKÜ – Võrumaa Kurtide Ühing - EKSL ORIENTEERUMINE – TAVARADA
06.10.2019 toimus EKSL orienteerumise tavarajal Rõuges Võrumaal, kus meie 4 liikmed osalesid. Daniel Vasser sai jälle orienteerumise meister ja Martin Viljasaar võttis kolmanda kohaga. Heli Haug saavutas edukalt teise koha. Õnnitleme! Tulemused: EKSL tavarada tulemused 2019
05-10-2019 - 05:33 - VKÜ – Võrumaa Kurtide Ühing - EKSL MURDMAAJOOKS
05.10.2019 toimus EKSL murdmaajooksu Kubija terviserajal Võrumaal. Egeth Prükk jooksis ja sai teise koha, Martin Viljasaar sai teise koha ja Argo Purv võttis kolmanda koha. Õnnitleme! Tulemused: EKSL tulemused 2019
04-10-2019 - 05:44 - MTÜ Seljaajusonga ja Vesipeahaigete Selts - Abivahendite määruse muudatus

Alates 1. oktoobrist 2019 jõustub abivahendite määruse muudatus, milles on tehtud erinevaid täiendusi. Järgnevalt on välja toodud olulisemad määruse täiendused. Ühe suure muudatusena täiendati oluliselt nende abivahendite loetelu, kus puudub korduva tõendi vajadus. Korduva tõendi kaotamine tähendab seda, et kui inimene on eelnevalt tõendi alusel abivahendeid soetanud ja selle kohta on tema isikliku abivahendi kaardil […]

The post Abivahendite määruse muudatus appeared first on MTÜ Seljaajusonga ja Vesipeahaigete Selts.

02-10-2019 - 12:37 - Eesti Kogelejate Ühing - Kõneraviõhtu ja karaoke 18. oktoober

Tere, liikmed Jätkame oktoobris uute ja põnevate kõneraviõhtutega. Seekordseks ürituseks tuleb meie juurde Tartust tagasi endine kõneraviõhtute läbiviija Joanna-Maria Tamm. Ta viib läbi suhtlemismänge, mis aitavad harjutada erinevaid kõnetehnikaid. Kõneravitund algab kell 20.00, kell 22.00 alustame karaoke laulmisega. Laulda saavad kõik soovijad nii üksi, kui mitmekesi. […]

The post Kõneraviõhtu ja karaoke 18. oktoober appeared first on Eesti Kogelejate Ühing.

01-10-2019 - 09:18 - Vähiliit - Lindex on oktoobris heategevuslainel!
Lindex on loonud erilise kollektsiooni, mis on tugev, kaunis ja naiselik. Nii saad uuendada oma garderoobi ja samal ajal toetada tähtsat eesmärki, sest oktoobris läheb 10% nende rõivaste müügitulust vähiuuringute toetuseks. Koos oleme tugevamad. #Lindex #LindexPink Siit leiad rohkem: http://bit.ly/2nF4VvH
01-10-2019 - 07:00 - Vähiliit - Eesti Vähiliit alustab heategevuslikku koostööd BonBon Lingeriega
Kodumaine pesubränd BonBon Lingerie osaleb oktoobri jooksul heategevuskampaanias "Terve Eestiga vähi vastu", mille käigus annetatakse 2% igalt sügiskollektsiooni toote ostult Eesti Vähiliidule vähiennetuse ja haiguse varajase avastamisega seotud tegevusteks. “Meil on rõõm teatada, et sõlmisime Vähiliiduga koostööleppe vähiennetuse toetamiseks,” sõnas BonBon Lingerie tegevjuht Marge Muug. “Meie jaoks on see koostöö märgilise tähendusega, kuna seisame [...]
22-09-2019 - 05:27 - VKÜ – Võrumaa Kurtide Ühing - EKSL DISCGOLF
22.09.2019 toimus neljanda kord EKSL discgolfi meistrivõistlusel Paide Ülejõe discgolfi pargis. Meesveteranidest võttis kolmanda koha Margo Ojala, Janek Luhaäär sai neljanda koha ja Argo Purv sai kuuenda koha. Martin Taaber võttis 10 koha ja Martin Viljasaar leppis viimase koha ehk 12. Tulemused siin: EKSL Discgolfi MV 2019 tulemused
17-09-2019 - 07:19 - Eesti Kogelejate Ühing - Tore perepäev Loomaaias 28. september

EKÜ korraldab oma ajaloos esimese perepäeva kogelevatele lastele ja vanematele. Lapsed saavad külastada laste loomaaeda ning mängida, korraldatud on ka tegevused lastele. Vanemad saavad vestelda vabas õhkkonnas, vahetada mõtteid omavahel, kogelejate ühingu liikmed saavad jagada enda kogemusi ning toimub ka küsimuste-vastuste voor. Pakutakse ka kerget […]

The post Tore perepäev Loomaaias 28. september appeared first on Eesti Kogelejate Ühing.

17-09-2019 - 09:24 - - Minister Kiik: Patsiendikindlustus aitab muuta tervishoidu ohutumaks
Patsiendikindlustuse loomisega astume kogu tervishoiusüsteemiga uude ajastusse, kus patsientide huvid saavad senisest paremini kaitstud ning süsteem toetab ohutumat ja kvaliteetsemat ravi, ütles sotsiaalminister Tanel Kiik täna, ülemaailmsel patsiendiohutuse päeval Põhja-Eesti Regionaalhaiglas toimunud pressibriifingul. „Patsiendiohutus on viimastel aastatel üks tervisevaldkonna prioriteete. Ohutuma tervishoiusüsteemi eeldus on läbipaistva ja mittesüüdistava kultuuri loomine ning selleks vajame patsientidele välditava kahju õiglase hüvitamise süsteemi,“ ütles minister Tanel Kiik. „Soovime viia lõpule patsiendikindlustussüsteemi loomise ja koos sellega patsiendiohutussüsteemi kaasajastamise. Loodav süsteem peab võimaldama kõigi patsientide võrdset ja väärikat kohtlemist ning kahjujuhtumite objektiivset ja ühetaolist menetlemist, et muuta tervishoidu meie kõigi jaoks veelgi kvaliteetsemaks ja ohutumaks.“ Patsiendikindlustuse seaduse eelnõu näeb ette kõigi raviasutuste kohustusliku vastutuskindlustuse, keskse süsteemi loomise, kuhu patsient saab pöörduda ilma raviasutusega ise vastandumata ning kus juhtumit analüüsivad erapooletud professionaalid. Lisaks peavad kõik raviasutused hakkama patsiendiohutusjuhtumeid registreerima ning luuakse riiklik patsiendiohutuse andmekogu, mis toetab ohujuhtumite analüüsi ja ennetamist. „Keegi ei tohiks tervishoius saada kahjustada. Ometi saavad maailmas tuhanded patsiendid tervishoius välditavat kahju. Eestis on täna patsiendiohutusega tegelemine iga raviasutuse enda vastutus, mistõttu on patsiendiohutuse tase väga erinev,“ ütles Eesti Puuetega Inimeste Koja esindaja Kristi Rekand. „Patsientide huvides on, et reeglid oleksid oluliselt selgemad ning iga inimene, kes läheb mistahes raviasutusse, võiks olla kindel, et ta ei saa kahjustada. Kahju tekkimisel peaks tal olema võimalus õiglasele hüvitisele, ilma et ta peaks selleks vastanduma haigla või arstiga.“ Kristi Rekand rõhutas, et ohutu tervishoiuteenus algab heast suhtlusest ja suhtlemisel on alati kaks osapoolt. „Kutsun kõiki patsiente üles osalema aktiivselt oma raviprotsessis, esitama alati täpset teavet oma tervise kohta ning esitama rohkem küsimusi nii protseduuride, ravimite kui kõige muu kohta, mis tundub ebaselge,“ ütles Kristi Rekand. Sotsiaalministeeriumi patsiendiohutuse algatustöörühma liikme, AS Ida-Tallinna Keskhaigla ravikvaliteedijuhi ja anestesioloogi dr Vladislav Fedossovi sõnul on õige tee ohutuma tervishoiu poole  vigade äratundmine, analüüsimine ja nendest õppimine. „See tingib vajaduse vigadest alguse saanud patsiendiohutusjuhtumeid registreerida ja analüüsida,“ ütles dr Fedossov. „Põhilisteks takistusteks patsiendiohutusjuhtumite registreerimisele ja analüüsile on tervishoiutöötajate hirm kolleegide kriitika või võimaliku karistuse ees. Ainult mittesüüdistava, kolleegidega avameelsele arutelule ja vigadest õppimisele orienteeritud ohutuse kultuuri loomine tervishoiu igal tasandil, ka ühiskonnas tervikuna, saaks olla edukuse võti.“ Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkond võtnud oma eesmärgiks edendada patsiendiohutuse valdkonnas nii teadus- ja arendustegevust kui ka koolitust. Juba kolme aasta eest alustati patsiendiohutuse terminoloogia eestindamisega, patsiendiohutus on sisse viidud õdede magistriõppe programmi, samuti pakutakse käesolevast aastast alates patsiendiohutuse täiendkoolitust arstidele, õdedele ja teistele tervishoiusüsteemis töötavatele inimestele.  Tartu Ülikooli sisehaiguste vanemteaduri Kaja Põlluste sõnul on patsiendiohutusjuhtumitega tegelemisel on oluline tõenduspõhisus. „Äsja alustati Tartu Ülikoolis rahvusvahelise koostööprojektiga kaasaegse patsiendiohutuse uurimiskeskuse väljaarendamiseks,“ ütles Kaja Põlluste. „Teadusuuringud aitavad selgitada probleemi ulatust ja olemust ning uuringute tulemused võimaldavad pakkuda tõenduspõhiseid lahendusi patsiendiohutuse teemadega pädevalt toimetulekuks. Olulised partnerid on seejuures patsiendid, kelle tagasiside ja kogemuslood aitavad meil uut valdkonda arendada.“ Täna, 17. septembril tähistatakse Maailma Terviseorganisatsiooni eestvedamisel esmakordselt ülemaailmset patsiendiohutuse päeva. Päeva eesmärk on tõsta teadlikkust tervishoius esinevatest eksimustest ning vältivatest ravivigadest, et muuta tervishoidu patsientidele turvalisemaks.
EST
16-09-2019 - 03:18 - - „Ava meeli” kampaania toob inimesteni pimedate jalgpalli näidismängu ja viiplemisväljakutse
Tänasest algab kampaania „Ava meeli“, mis julgustab meelepuude asemel märkama igaühe võimeid ning oskusi. Kampaanias jagavad nägemis-, kuulmis- ja kõnepuudega inimesed avameelselt oma kogemusi ning praktilisi nõuandeid töö- ja igapäevaelust.   „Nii igapäevaelus kui töös on meie hulgas erinevate tugevuste ja oskustega inimesi,“ ütles sotsiaalminister Tanel Kiik. „Meelepuue võib kõrvaltvaataja jaoks tunduda ületamatu takistusena. Tegelikult elavad ka meelepuudega inimesed huvitavat ning vaheldusrikast elu ja on väga võimekad erinevates valdkondades. Soovime ühiskonnas luua hoiakuid, mis väärtustavad igaühe eripärasid, ning julgustada alati märkama inimest, mitte puuet.“ Meelepuue võib väljenduda kas kuulmis-, nägemis- või kõnehäires. Sotsiaalkindlustusameti andmetel elab Eestis umbes 2000 kuulmispuudega inimest, 2300 nägemispuudega inimest, 1700 keele- ja kõnepuudega inimest. Lisaks on meelepuudega inimesi ka liitpuudega inimeste seas. Eesti Tööandjate Keskliidu tegevjuhi Arto Aasa sõnul on tööandjad erivajaduste ja vähenenud töövõimega inimeste kaasamisel aina teadlikumad. „Tööandja otsib eeskätt sobivate oskustega inimest, kes kannaks ka organisatsiooni väärtusi. Meelepuue on üha vähem takistuseks, sest nii tööandjate endi teadlikkus on paranenud ja hea töötaja jaoks ollakse valmis paindlikkuseks. Väga suureks abiks on ka erinevad meetmed ja toetused, millega töötukassa tööandjaid vähenenud töövõimega inimeste palkamisel abistab – näiteks sotsiaalmaksu tasumine või töökoha kohandamiseks tehtavate kulutuste kompenseerimine,” ütles Aas.  „Erivajadusega inimeste kujutamine meedias on tihti liigselt heroiseeriv, näidates, kuidas inimene saab “puude kiuste” hakkama igapäevaste toimingutega. See loob stereotüüpse kuvandi, kus fookus langeb puudele, mitte inimesele. Teeme üleskutse avada oma meeled ning märgata eelkõige inimest ja tema tegelikke väärtusi. Õpi näiteks 29. septembriks, rahvusvaheliseks kurtide päevaks selgeks oma nime sõrmendamine,“ selgitas kampaania „Ava meeli“ loovjuht Kaidor Kahar.  Kampaania kõneisik, massöör Allan Vibur (PILT) rõhutab, et puudega inimest ei vaadataks tööle kandideerimisel eelarvamusega. „Ta on ikkagi tavaline töötaja, kelle puhul on oluline see, mida ta oskab. Pimedana hakkamasaamine ei tee minust superkangelast. Märka mu tegelikke võimeid.“  Saatejuht Triin Jõeveeru (PILT) sõnul ei tasu viipekeelse kurdiga suhtlemist karta. „Vaata talle silma, et sinu juttu oleks võimalik huultelt lugeda. Ära pelga kontakti, sest kurdid kasutavad tähelepanu saavutamiseks puudutusi. Kurdid oskavad ise välja pakkuda hea lahenduse suhtluseks,“ lausus Jõeveer.  Meelepuudega inimeste kogemuste ja praktiliste nõuannetega saab tutvuda veebilehel tegijad.ee. Oma loo räägivad räppar Sammalhabe, MTÜ Pane Oma Meeled Proovile tegevjuht Christel Sogenbits, massöör ja filoloog Allan Vibur, saatejuht ning disainer Triin Jõeveer, tudeng Merilyn Jaeski ja Sõpruse Rimi juhataja Krista Jürna.  Kampaania raames leiab aset kaks aktsiooni, millega oma meeled proovile panna – nime viiplemise väljakutse #avameeli sotsiaalmeedias ja pimedate jalgpalli näidismatš.  15. oktoobril, rahvusvahelisel valge kepi päeval toimub Tallinna Heleni Koolis Eestis uudse spordiala, pimedate jalgpalli näidismäng. Meelelahutuslikus jalgpallimängus võtavad mõõtu kaks segavõistkonda, kus oma oskuseid näitavad nii pimedad ja vaegnägijad kui ka treenerid, noored ja professionaalsed mängijad. Ürituse koostööpartnerid on Eesti Jalgpalli Liit, FCI Levadia, Eesti Paralümpiakomitee, Eesti Pimedate Spordiliit, Eesti Puuetega Inimeste Koda ja Eesti Pimedate Liit. „Ava meeli“ on jätk 2017. aasta kampaaniale „Ära põe“ erivajadusega inimeste kaasamiseks ühiskonnaellu ja 2018. aasta vaimse tervise häirete kampaaniale „Pole hullu“. Kampaaniat rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest. Vaata lähemalt: www.tegijad.ee
EST
16-09-2019 - 03:18 - - „Ava meeli” kampaania toob inimesteni pimedate jalgpalli näidismängu ja viiplemisväljakutse
Tänasest algab kampaania „Ava meeli“, mis julgustab meelepuude asemel märkama igaühe võimeid ning oskusi. Kampaanias jagavad nägemis-, kuulmis- ja kõnepuudega inimesed avameelselt oma kogemusi ning praktilisi nõuandeid töö- ja igapäevaelust.   „Nii igapäevaelus kui töös on meie hulgas erinevate tugevuste ja oskustega inimesi,“ ütles sotsiaalminister Tanel Kiik. „Meelepuue võib kõrvaltvaataja jaoks tunduda ületamatu takistusena. Tegelikult elavad ka meelepuudega inimesed huvitavat ning vaheldusrikast elu ja on väga võimekad erinevates valdkondades. Soovime ühiskonnas luua hoiakuid, mis väärtustavad igaühe eripärasid, ning julgustada alati märkama inimest, mitte puuet.“ Meelepuue võib väljenduda kas kuulmis-, nägemis- või kõnehäires. Sotsiaalkindlustusameti andmetel elab Eestis umbes 2000 kuulmispuudega inimest, 2300 nägemispuudega inimest, 1700 keele- ja kõnepuudega inimest. Lisaks on meelepuudega inimesi ka liitpuudega inimeste seas. Eesti Tööandjate Keskliidu tegevjuhi Arto Aasa sõnul on tööandjad erivajaduste ja vähenenud töövõimega inimeste kaasamisel aina teadlikumad. „Tööandja otsib eeskätt sobivate oskustega inimest, kes kannaks ka organisatsiooni väärtusi. Meelepuue on üha vähem takistuseks, sest nii tööandjate endi teadlikkus on paranenud ja hea töötaja jaoks ollakse valmis paindlikkuseks. Väga suureks abiks on ka erinevad meetmed ja toetused, millega töötukassa tööandjaid vähenenud töövõimega inimeste palkamisel abistab – näiteks sotsiaalmaksu tasumine või töökoha kohandamiseks tehtavate kulutuste kompenseerimine,” ütles Aas.  „Erivajadusega inimeste kujutamine meedias on tihti liigselt heroiseeriv, näidates, kuidas inimene saab “puude kiuste” hakkama igapäevaste toimingutega. See loob stereotüüpse kuvandi, kus fookus langeb puudele, mitte inimesele. Teeme üleskutse avada oma meeled ning märgata eelkõige inimest ja tema tegelikke väärtusi. Õpi näiteks 29. septembriks, rahvusvaheliseks kurtide päevaks selgeks oma nime sõrmendamine,“ selgitas kampaania „Ava meeli“ loovjuht Kaidor Kahar.  Kampaania kõneisik, massöör Allan Vibur (PILT) rõhutab, et puudega inimest ei vaadataks tööle kandideerimisel eelarvamusega. „Ta on ikkagi tavaline töötaja, kelle puhul on oluline see, mida ta oskab. Pimedana hakkamasaamine ei tee minust superkangelast. Märka mu tegelikke võimeid.“  Saatejuht Triin Jõeveeru (PILT) sõnul ei tasu viipekeelse kurdiga suhtlemist karta. „Vaata talle silma, et sinu juttu oleks võimalik huultelt lugeda. Ära pelga kontakti, sest kurdid kasutavad tähelepanu saavutamiseks puudutusi. Kurdid oskavad ise välja pakkuda hea lahenduse suhtluseks,“ lausus Jõeveer.  Meelepuudega inimeste kogemuste ja praktiliste nõuannetega saab tutvuda veebilehel tegijad.ee. Oma loo räägivad räppar Sammalhabe, MTÜ Pane Oma Meeled Proovile tegevjuht Christel Sogenbits, massöör ja filoloog Allan Vibur, saatejuht ning disainer Triin Jõeveer, tudeng Merilyn Jaeski ja Sõpruse Rimi juhataja Krista Jürna.  Kampaania raames leiab aset kaks aktsiooni, millega oma meeled proovile panna – nime viiplemise väljakutse #avameeli sotsiaalmeedias ja pimedate jalgpalli näidismatš.  15. oktoobril, rahvusvahelisel valge kepi päeval toimub Tallinna Heleni Koolis Eestis uudse spordiala, pimedate jalgpalli näidismäng. Meelelahutuslikus jalgpallimängus võtavad mõõtu kaks segavõistkonda, kus oma oskuseid näitavad nii pimedad ja vaegnägijad kui ka treenerid, noored ja professionaalsed mängijad. Ürituse koostööpartnerid on Eesti Jalgpalli Liit, FCI Levadia, Eesti Paralümpiakomitee, Eesti Pimedate Spordiliit, Eesti Puuetega Inimeste Koda ja Eesti Pimedate Liit. „Ava meeli“ on jätk 2017. aasta kampaaniale „Ära põe“ erivajadusega inimeste kaasamiseks ühiskonnaellu ja 2018. aasta vaimse tervise häirete kampaaniale „Pole hullu“. Kampaaniat rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest. Vaata lähemalt: www.tegijad.ee
EST
11-09-2019 - 11:33 - Vähiliit - Eesti Vähiliidu heategevuskontserti saab vaadata ETV ja ETV+ vahendusel
. Eesti Vähiliidu heategevuskontserti saab vaadata ETV ja ETV+ vahendusel Maailma vähideklaratsiooni allkirjastamise puhul toimub Rahvusooperis Estonia 13. septembril kell 18.00 heategevuskontsert, mille tulu läheb vähi ennetamiseks ja varajaseks avastamiseks. Heategevuslikust kontserdist võivad osa saada kõik – ehkki piletid on juba välja müüdud, on kontserti võimalik jälgida televisiooni vahendusel. Pidulikku galakontserti näidatakse [...]
03-09-2019 - 01:38 - Eesti Kogelejate Ühing - Kõneraviõhtu ja suvelõpu piknik 11. september

Tere, liikmed Jätkame septembris uuenenud kõneraviõhtutega.Seekord tuleb Kaupo Eerme meie juurde rääkima teemal “Kas ja kuidas aktiivne liikumine mõjutab enesehinnangut ja kogelust”. Peale loengut on võimalik minna ujuma Estrella wakeparki. Kaasa võtta hea tuju, soovi korral ujumisriided ja veidi süüa ja juua. EKÜ poolt on […]

The post Kõneraviõhtu ja suvelõpu piknik 11. september appeared first on Eesti Kogelejate Ühing.

31-08-2019 - 05:22 - VKÜ – Võrumaa Kurtide Ühing - EKSL NOOLEVISE
31.08.2019 toimus EKSL noolevisemeistrivõistlusel Pärnus. Martin Viljasaar osales tublisti ja võttis viimase koha ehk 8. Tulemused: EKSL Noolevise MV 2019
30-08-2019 - 11:10 - - Sotsiaalministeerium jätkab koostööpartnerite otsimisega
Sotsiaalministeerium avab 16. septembril strateegiliste partnerite leidmiseks II taotlusvooru. Strateegilisi partnereid valitakse kuni nelja-aastaseks perioodiks, varem rahastati koostööpartnerite olulisi tegevusi hasartmängumaksu nõukogu kaudu vaid kuni üheks aastaks.      Strateegiliste partnerite otsing avatakse 16. september. Esmaspäeval, 9. septembril kell 12.00 toimub ministeeriumide ühishoones infotund, kus selgitatakse täpsemalt strateegilise partnerluse olemust, ministeeriumile prioriteetseid teemasid ja otsingu tehnilist korraldust.    Teise strateegilise partnerite vooru teemad on: • Eesti elanike vaimse tervise ja heaolu edendamine; • Puudega ja psüühikahäirega inimeste huvikaitse ja võimestamine; • Vanemaealiste huvikaitse; • Ühiskonna võimestamine mitmekesisuse ja vähemusgruppide võrdse kohtlemise küsimustes; • Laste heaolu ja kaasatuse edendamine.  Strateegilise partnerluse puhul rahastab riik kuni 80%, omafinantseeringuna  peab partner lisama 20%. Pool omafinantseeringust võib panustada mitterahalise maksena, näiteks vabatahtlike kaasamisega.   Strateegilise partnerluse taotlusi hindab ja läbirääkimisi peab sotsiaalministeerium. Hindamisotsused ja toetuse väljamaksed teostab Riigi Tugiteenuste Keskus. Heaks kiidetud taotluste elluviimise periood algab 1. jaanuarist 2020.   Väikeprojektide taotlusi, mille taotletav summa on kuni 10 000 eurot, võtab vastu RTK neli korda aastas. Lisainfo siin.   
EST
25-08-2019 - 08:10 - MTÜ Seljaajusonga ja Vesipeahaigete Selts - Liikumispuudega noored kaardistasid Tallinna vanalinna ligipääsetavust ratastooliga

Läinud nädalal toimus  esmakordselt koostöös Eesti Seljaajusonga ja Vesipeahaigete Seltsi noorte ning rahvusvahelise katusorganisatsiooniga  International Federation Spina Bifida and Hydrocephalus läbi viidud rahvusvaheline projekt „ My Rights: Independent living, Activism and participation for young people with Spina Bifida ja Hydrocephalus.“  Seminaril osalesid seljaajusonga ja/või vesipea diagnoosiga noored kaheksast erinevast riigist: Türgist, Kreekast, Rootsist, Bulgaariast, Eestist, […]

The post Liikumispuudega noored kaardistasid Tallinna vanalinna ligipääsetavust ratastooliga appeared first on MTÜ Seljaajusonga ja Vesipeahaigete Selts.

24-08-2019 - 10:11 - Eesti Leukeemia ja Lümfoomihaigete Liit - Kutsume konverentsile “Räägime Verevähist”
Kutse konverentsile Tallinnas Kutse konverentsile Tartus
22-08-2019 - 01:32 - Eesti Kogelejate Ühing - Kõneraviõhtu augustis

Tere, liikmed! Vestlesime mõnede aktiivsete liikmetega eile Kogelajate Liidu kontoris ja otsustasime, et muudame kõneraviõhtud seinisest veidi sotsiaalsemaks ja meelelahustulikumaks. Seega olete kõik oodatud augustis toimuvale sotsiaalsele kõneraviõhtule. Seekord sööme õhtust Järve Keskuses asuvas kohvik-bistroos Amps ja arutame vestlusringis kogelejate mõttemustrite üle. Püüame selgust saada, kas […]

The post Kõneraviõhtu augustis appeared first on Eesti Kogelejate Ühing.

15-08-2019 - 04:41 - Allergialiit - EUROOPA LIIT JA ÕHU PUHTUS
Euroopa Liit kiitis 15. aprillil 2008. aasatal heaks plaani parandada liikmesmaade õhukvaliteeti, kehtestades esimest korda õhus leiduvatele peenosakestele, mis vähendavad keskmise eurooplase eluiga kaheksa kuu võrra.
15-08-2019 - 01:38 - Allergialiit - ALLERGIA VÕIB TEKKIDA IGAS EAS
Sagedamini räägitakse allergiast seoses lastega ja tõesti, mida nooremad inimesed, seda rohkem neil seda haigust esineb, aga see ei tähenda veel, et mingist vanusest alates võiks arvata, et nüüd olen selle tõve eest kaitstud. Allergia võib tabada igas eas inimest.
14-08-2019 - 11:22% - AMWednesdayWednesdayUTCWed, 14 Aug 2019 11:22:00 +00001122amWednesday222231 - CТИЛЬ ЖИЗНИ АЛЛЕРГИКА
Аллергические заболевания – очень распространенное явление в современном мире. С каждым годом аллергиков становится всё больше и больше. Человек со склонностью к аллергии, конечно, вынужден в чём-то ограни-чивать себя, чтобы предупредить неприятные симптомы, однако это не значит, что он не может вести полноценную жизнь: в большинстве случаев путем небольших усилий можно неплохо компенсировать свою патологию и сохранить здоровье на долгие годы.
10-08-2019 - 12:00 - VKÜ – Võrumaa Kurtide Ühing - 1. VKÜ DISCGOLFI LAHTISED VÕISTLUSED
10.08.2019 toimusid 1. VKÜ Discgolfi lahtised võistlused Kubijas. Osalesid kokku 18 inimest. Meestest võitis Margus Raud (Kaar) +20, Martin Sepp (Talkur) sai teise koha +21 ja kolmas sai Mihkel Taaber +29. Naisest võitis Marge Lätt (Kaar) +15, teise koha sai Anette Ojastu +20 ning kolmas sai Reenika Teder (Eero) +34. Meesveteranist võitis Egon Peetri (Talkur) […]
05-08-2019 - 08:41 - MTÜ Seljaajusonga ja Vesipeahaigete Selts - Maria talu 2019

The post Maria talu 2019 appeared first on MTÜ Seljaajusonga ja Vesipeahaigete Selts.

01-08-2019 - 07:09 - Eesti Puuetega Inimeste Koda - Laienes tasuta sõiduõigus maakonnaliinidel
Maanteeamet kehtestas MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuse ning MTÜ Pärnumaa Ühistranspordikeskuse poolt korraldavatel maakonnaliinidel nulleurose piletihinna kõigile keskmise ja raske puudega ning puuduva Loe edasi...
23-07-2019 - 10:20 - Eesti Puuetega Inimeste Koda - Uuendatud DigiDoc4 toetab nägemispuudega inimestele mõeldud ekraanilugereid
RIA uuendas ID-kaardi tarkvara ning DigiDoc4 värske versioon (4.2.2) toetab ekraanilugeritega peamiste funktsioonide kasutamist Ekraanilugerite tugi võimaldab vaegnägijatel DigiDoc4s digiallkirja Loe edasi...
20-07-2019 - 03:13 - VKÜ – Võrumaa Kurtide Ühing - 3. VKÜ KARDISÕIT
20.07.2019 toimus VKÜ kardisõidu meistrivõistlusel Lange Motokeskuses, Tartumaal. Kokku oli 8 osalejat. Meestest võitis Mihkel Taaber ning naistest võitis Annika Kahri. Palju õnne! Tulemused: 3. VKÜ – Kardisõit 2019
19-07-2019 - 06:55 - Eesti Puuetega Inimeste Koda - Osale noorte suvekoolis “Hoolin, kaasan ja mõistan”
Peace Child Eestil koostöös Integratsiooni Sihtasutusega, Eesti Puuetega Inimeste Kojaga,  Eesti Noorteühenduste Liiduga ja Eriline Maailmaga on rõõm Teid kutsuda Loe edasi...
04-07-2019 - 08:54 - Eesti Kogelejate Ühing - Tule Kogelejate Ühingu Suvelaagrisse 19-21. juuli

Kogelejate Ühingu suvekohtumine toimub seekord juuli kolmandal nädalavahetusel 19-21 juulil 2019. Selle suvisekohtumie kandvaks teemaks on jutuvestmise koolitus-töötuba, mida viib läbi tuntud lugude jutustaja Piret Päär Viljandist. Lisaks külastame Palamuse muuseumi, kus valmis eelmisel aastal uus peamaja (https://www.palamusemuuseum.ee/) ja Palamuse veskit, kus tehti puntratantsu. Programmist […]

The post Tule Kogelejate Ühingu Suvelaagrisse 19-21. juuli appeared first on Eesti Kogelejate Ühing.

30-06-2019 - 08:59 - Eesti Kogelejate Ühing - Terviseraadios räägiti kogelusest

Meie ühingu juhatuse liige Raul Isotamm oli kutsutud Terviseraadiosse rääkima kogelusest ja sellest kuidas sellega toime tulla. Saatejuhiks oli Katrin Karisma Krumm. Saade on järelkuulatav lingil: https://www.terviseraadio.ee/kogelus/

The post Terviseraadios räägiti kogelusest appeared first on Eesti Kogelejate Ühing.

27-06-2019 - 01:05 - Vähiliit - Elva ja Järva Vallavalitsused asuvad üheskoos heategevuslikes võistlustes mõõtu võtma
Elva ja Järva vallavalitsuste meeskonnad võistlevad augustikuus kahes heategevuslikus võistluses, et aidata kaasa Eesti Vähiliidu kampaaniale „Terve Eestiga vähi vastu!“ ning tuletada meelde aktiivse eluviisi olulisust. Elva vallavanem Toomas Järveoja ütles, et vallale on oluline elanike tervis ning sealhulgas ka vähi ennetustegevuse toetamine ja info levitamine. „Soovime ka oma meeskonnaga olla aina sportlikumad ning [...]
27-06-2019 - 08:11 - Eesti Puuetega Inimeste Koda - EPIKoja olulisemad saavutused ja tegevused 2019 I poolaastal
2019. a I poolaasta mõjukaimaks saavutuseks kujunes ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni (edaspidi ÜRO PIK) täitmise variraporti (edaspidi variraport) lühendatud Loe edasi...
26-06-2019 - 06:21 - Eesti Puuetega Inimeste Koda - Puuetega inimesed ootavad lahendusi ja ajakava ligipääsetava ühistransporditeenuse saavutamiseks
25. juunil kirjutas ERR “MKM: igaks erijuhtumiks ei saa puudega inimestele sobivaimat sõiduvõimalust tagada”. Artiklis toodi välja, et õiguskantsler juhtis Loe edasi...
25-06-2019 - 07:48 - Eesti Sclerosis Multiplexi Ühingute Liit - Suveseminar Klaara-Manni puhkekeskuses 9-11 august
Esialgne päevakava, kus võib veel pisikesi muutusi toimuda. Peostiil: Segasummasuvila 9 august 14.00-14.45 saabumine ja majutamine (majutusplaan laagriplatsil ja tubade peal olemas paberid, kes kus ööbib, kohapeal pretensioone ei arvesta ja eelnevalt on vaja öelda, kes mis nõudmistega on) 14.50- Ühispilt ja lipu heiskamine 15.00-16.30 Lõunasöök 17.00-19.30 võimalus osaleda, kas Ausa aiavilja töötoas (kus valmivad […]