Puuetega inimeste ühingud

PUUETEGA INIMESTE ÜHINGUTE UUDISEID
18-09-2019 - 09:29 - Võrumaa Puuetega Inimeste Koda - Võrumaa Puuetega Inimeste Koja ringid
alates 01.oktoober-23.detsember.2019 RAVIVÕIMLEMINE:Esmaspäev,kolmapäev 9.30-10.15 Võru Spordikeskus LOOVUSRING:Neljapäev 12.00-14.00 Lembitu 2 RAVIUJUMINE:Reede 13.30-14.30 Väimela Tervisekeskus (palun aegadest kinni pidada) SPORDIRING:Kolmapäev 12.00-14.00 Lembitu 2 ANSAMBEL ELURÕÕM:Neljapäev 10.00 Lembitu 2(ootame uusi liikmeid) KABE-MALE RING:KOLMAPÄEV 10.00-14.00 Lembitu 2
17-09-2019 - 07:19 - Eesti Kogelejate Ühing - Tore perepäev Loomaaias 28. september

EKÜ korraldab oma ajaloos esimese perepäeva kogelevatele lastele ja vanematele. Lapsed saavad külastada laste loomaaeda ning mängida, korraldatud on ka tegevused lastele. Vanemad saavad vestelda vabas õhkkonnas, vahetada mõtteid omavahel, kogelejate ühingu liikmed saavad jagada enda kogemusi ning toimub ka küsimuste-vastuste voor. Pakutakse ka kerget […]

The post Tore perepäev Loomaaias 28. september appeared first on Eesti Kogelejate Ühing.

17-09-2019 - 09:24 - - Minister Kiik: Patsiendikindlustus aitab muuta tervishoidu ohutumaks
Patsiendikindlustuse loomisega astume kogu tervishoiusüsteemiga uude ajastusse, kus patsientide huvid saavad senisest paremini kaitstud ning süsteem toetab ohutumat ja kvaliteetsemat ravi, ütles sotsiaalminister Tanel Kiik täna, ülemaailmsel patsiendiohutuse päeval Põhja-Eesti Regionaalhaiglas toimunud pressibriifingul. „Patsiendiohutus on viimastel aastatel üks tervisevaldkonna prioriteete. Ohutuma tervishoiusüsteemi eeldus on läbipaistva ja mittesüüdistava kultuuri loomine ning selleks vajame patsientidele välditava kahju õiglase hüvitamise süsteemi,“ ütles minister Tanel Kiik. „Soovime viia lõpule patsiendikindlustussüsteemi loomise ja koos sellega patsiendiohutussüsteemi kaasajastamise. Loodav süsteem peab võimaldama kõigi patsientide võrdset ja väärikat kohtlemist ning kahjujuhtumite objektiivset ja ühetaolist menetlemist, et muuta tervishoidu meie kõigi jaoks veelgi kvaliteetsemaks ja ohutumaks.“ Patsiendikindlustuse seaduse eelnõu näeb ette kõigi raviasutuste kohustusliku vastutuskindlustuse, keskse süsteemi loomise, kuhu patsient saab pöörduda ilma raviasutusega ise vastandumata ning kus juhtumit analüüsivad erapooletud professionaalid. Lisaks peavad kõik raviasutused hakkama patsiendiohutusjuhtumeid registreerima ning luuakse riiklik patsiendiohutuse andmekogu, mis toetab ohujuhtumite analüüsi ja ennetamist. „Keegi ei tohiks tervishoius saada kahjustada. Ometi saavad maailmas tuhanded patsiendid tervishoius välditavat kahju. Eestis on täna patsiendiohutusega tegelemine iga raviasutuse enda vastutus, mistõttu on patsiendiohutuse tase väga erinev,“ ütles Eesti Puuetega Inimeste Koja esindaja Kristi Rekand. „Patsientide huvides on, et reeglid oleksid oluliselt selgemad ning iga inimene, kes läheb mistahes raviasutusse, võiks olla kindel, et ta ei saa kahjustada. Kahju tekkimisel peaks tal olema võimalus õiglasele hüvitisele, ilma et ta peaks selleks vastanduma haigla või arstiga.“ Kristi Rekand rõhutas, et ohutu tervishoiuteenus algab heast suhtlusest ja suhtlemisel on alati kaks osapoolt. „Kutsun kõiki patsiente üles osalema aktiivselt oma raviprotsessis, esitama alati täpset teavet oma tervise kohta ning esitama rohkem küsimusi nii protseduuride, ravimite kui kõige muu kohta, mis tundub ebaselge,“ ütles Kristi Rekand. Sotsiaalministeeriumi patsiendiohutuse algatustöörühma liikme, AS Ida-Tallinna Keskhaigla ravikvaliteedijuhi ja anestesioloogi dr Vladislav Fedossovi sõnul on õige tee ohutuma tervishoiu poole  vigade äratundmine, analüüsimine ja nendest õppimine. „See tingib vajaduse vigadest alguse saanud patsiendiohutusjuhtumeid registreerida ja analüüsida,“ ütles dr Fedossov. „Põhilisteks takistusteks patsiendiohutusjuhtumite registreerimisele ja analüüsile on tervishoiutöötajate hirm kolleegide kriitika või võimaliku karistuse ees. Ainult mittesüüdistava, kolleegidega avameelsele arutelule ja vigadest õppimisele orienteeritud ohutuse kultuuri loomine tervishoiu igal tasandil, ka ühiskonnas tervikuna, saaks olla edukuse võti.“ Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkond võtnud oma eesmärgiks edendada patsiendiohutuse valdkonnas nii teadus- ja arendustegevust kui ka koolitust. Juba kolme aasta eest alustati patsiendiohutuse terminoloogia eestindamisega, patsiendiohutus on sisse viidud õdede magistriõppe programmi, samuti pakutakse käesolevast aastast alates patsiendiohutuse täiendkoolitust arstidele, õdedele ja teistele tervishoiusüsteemis töötavatele inimestele.  Tartu Ülikooli sisehaiguste vanemteaduri Kaja Põlluste sõnul on patsiendiohutusjuhtumitega tegelemisel on oluline tõenduspõhisus. „Äsja alustati Tartu Ülikoolis rahvusvahelise koostööprojektiga kaasaegse patsiendiohutuse uurimiskeskuse väljaarendamiseks,“ ütles Kaja Põlluste. „Teadusuuringud aitavad selgitada probleemi ulatust ja olemust ning uuringute tulemused võimaldavad pakkuda tõenduspõhiseid lahendusi patsiendiohutuse teemadega pädevalt toimetulekuks. Olulised partnerid on seejuures patsiendid, kelle tagasiside ja kogemuslood aitavad meil uut valdkonda arendada.“ Täna, 17. septembril tähistatakse Maailma Terviseorganisatsiooni eestvedamisel esmakordselt ülemaailmset patsiendiohutuse päeva. Päeva eesmärk on tõsta teadlikkust tervishoius esinevatest eksimustest ning vältivatest ravivigadest, et muuta tervishoidu patsientidele turvalisemaks.
EST
16-09-2019 - 03:18 - - „Ava meeli” kampaania toob inimesteni pimedate jalgpalli näidismängu ja viiplemisväljakutse
Tänasest algab kampaania „Ava meeli“, mis julgustab meelepuude asemel märkama igaühe võimeid ning oskusi. Kampaanias jagavad nägemis-, kuulmis- ja kõnepuudega inimesed avameelselt oma kogemusi ning praktilisi nõuandeid töö- ja igapäevaelust.   „Nii igapäevaelus kui töös on meie hulgas erinevate tugevuste ja oskustega inimesi,“ ütles sotsiaalminister Tanel Kiik. „Meelepuue võib kõrvaltvaataja jaoks tunduda ületamatu takistusena. Tegelikult elavad ka meelepuudega inimesed huvitavat ning vaheldusrikast elu ja on väga võimekad erinevates valdkondades. Soovime ühiskonnas luua hoiakuid, mis väärtustavad igaühe eripärasid, ning julgustada alati märkama inimest, mitte puuet.“ Meelepuue võib väljenduda kas kuulmis-, nägemis- või kõnehäires. Sotsiaalkindlustusameti andmetel elab Eestis umbes 2000 kuulmispuudega inimest, 2300 nägemispuudega inimest, 1700 keele- ja kõnepuudega inimest. Lisaks on meelepuudega inimesi ka liitpuudega inimeste seas. Eesti Tööandjate Keskliidu tegevjuhi Arto Aasa sõnul on tööandjad erivajaduste ja vähenenud töövõimega inimeste kaasamisel aina teadlikumad. „Tööandja otsib eeskätt sobivate oskustega inimest, kes kannaks ka organisatsiooni väärtusi. Meelepuue on üha vähem takistuseks, sest nii tööandjate endi teadlikkus on paranenud ja hea töötaja jaoks ollakse valmis paindlikkuseks. Väga suureks abiks on ka erinevad meetmed ja toetused, millega töötukassa tööandjaid vähenenud töövõimega inimeste palkamisel abistab – näiteks sotsiaalmaksu tasumine või töökoha kohandamiseks tehtavate kulutuste kompenseerimine,” ütles Aas.  „Erivajadusega inimeste kujutamine meedias on tihti liigselt heroiseeriv, näidates, kuidas inimene saab “puude kiuste” hakkama igapäevaste toimingutega. See loob stereotüüpse kuvandi, kus fookus langeb puudele, mitte inimesele. Teeme üleskutse avada oma meeled ning märgata eelkõige inimest ja tema tegelikke väärtusi. Õpi näiteks 29. septembriks, rahvusvaheliseks kurtide päevaks selgeks oma nime sõrmendamine,“ selgitas kampaania „Ava meeli“ loovjuht Kaidor Kahar.  Kampaania kõneisik, massöör Allan Vibur (PILT) rõhutab, et puudega inimest ei vaadataks tööle kandideerimisel eelarvamusega. „Ta on ikkagi tavaline töötaja, kelle puhul on oluline see, mida ta oskab. Pimedana hakkamasaamine ei tee minust superkangelast. Märka mu tegelikke võimeid.“  Saatejuht Triin Jõeveeru (PILT) sõnul ei tasu viipekeelse kurdiga suhtlemist karta. „Vaata talle silma, et sinu juttu oleks võimalik huultelt lugeda. Ära pelga kontakti, sest kurdid kasutavad tähelepanu saavutamiseks puudutusi. Kurdid oskavad ise välja pakkuda hea lahenduse suhtluseks,“ lausus Jõeveer.  Meelepuudega inimeste kogemuste ja praktiliste nõuannetega saab tutvuda veebilehel tegijad.ee. Oma loo räägivad räppar Sammalhabe, MTÜ Pane Oma Meeled Proovile tegevjuht Christel Sogenbits, massöör ja filoloog Allan Vibur, saatejuht ning disainer Triin Jõeveer, tudeng Merilyn Jaeski ja Sõpruse Rimi juhataja Krista Jürna.  Kampaania raames leiab aset kaks aktsiooni, millega oma meeled proovile panna – nime viiplemise väljakutse #avameeli sotsiaalmeedias ja pimedate jalgpalli näidismatš.  15. oktoobril, rahvusvahelisel valge kepi päeval toimub Tallinna Heleni Koolis Eestis uudse spordiala, pimedate jalgpalli näidismäng. Meelelahutuslikus jalgpallimängus võtavad mõõtu kaks segavõistkonda, kus oma oskuseid näitavad nii pimedad ja vaegnägijad kui ka treenerid, noored ja professionaalsed mängijad. Ürituse koostööpartnerid on Eesti Jalgpalli Liit, FCI Levadia, Eesti Paralümpiakomitee, Eesti Pimedate Spordiliit, Eesti Puuetega Inimeste Koda ja Eesti Pimedate Liit. „Ava meeli“ on jätk 2017. aasta kampaaniale „Ära põe“ erivajadusega inimeste kaasamiseks ühiskonnaellu ja 2018. aasta vaimse tervise häirete kampaaniale „Pole hullu“. Kampaaniat rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest. Vaata lähemalt: www.tegijad.ee
EST
16-09-2019 - 03:18 - - „Ava meeli” kampaania toob inimesteni pimedate jalgpalli näidismängu ja viiplemisväljakutse
Tänasest algab kampaania „Ava meeli“, mis julgustab meelepuude asemel märkama igaühe võimeid ning oskusi. Kampaanias jagavad nägemis-, kuulmis- ja kõnepuudega inimesed avameelselt oma kogemusi ning praktilisi nõuandeid töö- ja igapäevaelust.   „Nii igapäevaelus kui töös on meie hulgas erinevate tugevuste ja oskustega inimesi,“ ütles sotsiaalminister Tanel Kiik. „Meelepuue võib kõrvaltvaataja jaoks tunduda ületamatu takistusena. Tegelikult elavad ka meelepuudega inimesed huvitavat ning vaheldusrikast elu ja on väga võimekad erinevates valdkondades. Soovime ühiskonnas luua hoiakuid, mis väärtustavad igaühe eripärasid, ning julgustada alati märkama inimest, mitte puuet.“ Meelepuue võib väljenduda kas kuulmis-, nägemis- või kõnehäires. Sotsiaalkindlustusameti andmetel elab Eestis umbes 2000 kuulmispuudega inimest, 2300 nägemispuudega inimest, 1700 keele- ja kõnepuudega inimest. Lisaks on meelepuudega inimesi ka liitpuudega inimeste seas. Eesti Tööandjate Keskliidu tegevjuhi Arto Aasa sõnul on tööandjad erivajaduste ja vähenenud töövõimega inimeste kaasamisel aina teadlikumad. „Tööandja otsib eeskätt sobivate oskustega inimest, kes kannaks ka organisatsiooni väärtusi. Meelepuue on üha vähem takistuseks, sest nii tööandjate endi teadlikkus on paranenud ja hea töötaja jaoks ollakse valmis paindlikkuseks. Väga suureks abiks on ka erinevad meetmed ja toetused, millega töötukassa tööandjaid vähenenud töövõimega inimeste palkamisel abistab – näiteks sotsiaalmaksu tasumine või töökoha kohandamiseks tehtavate kulutuste kompenseerimine,” ütles Aas.  „Erivajadusega inimeste kujutamine meedias on tihti liigselt heroiseeriv, näidates, kuidas inimene saab “puude kiuste” hakkama igapäevaste toimingutega. See loob stereotüüpse kuvandi, kus fookus langeb puudele, mitte inimesele. Teeme üleskutse avada oma meeled ning märgata eelkõige inimest ja tema tegelikke väärtusi. Õpi näiteks 29. septembriks, rahvusvaheliseks kurtide päevaks selgeks oma nime sõrmendamine,“ selgitas kampaania „Ava meeli“ loovjuht Kaidor Kahar.  Kampaania kõneisik, massöör Allan Vibur (PILT) rõhutab, et puudega inimest ei vaadataks tööle kandideerimisel eelarvamusega. „Ta on ikkagi tavaline töötaja, kelle puhul on oluline see, mida ta oskab. Pimedana hakkamasaamine ei tee minust superkangelast. Märka mu tegelikke võimeid.“  Saatejuht Triin Jõeveeru (PILT) sõnul ei tasu viipekeelse kurdiga suhtlemist karta. „Vaata talle silma, et sinu juttu oleks võimalik huultelt lugeda. Ära pelga kontakti, sest kurdid kasutavad tähelepanu saavutamiseks puudutusi. Kurdid oskavad ise välja pakkuda hea lahenduse suhtluseks,“ lausus Jõeveer.  Meelepuudega inimeste kogemuste ja praktiliste nõuannetega saab tutvuda veebilehel tegijad.ee. Oma loo räägivad räppar Sammalhabe, MTÜ Pane Oma Meeled Proovile tegevjuht Christel Sogenbits, massöör ja filoloog Allan Vibur, saatejuht ning disainer Triin Jõeveer, tudeng Merilyn Jaeski ja Sõpruse Rimi juhataja Krista Jürna.  Kampaania raames leiab aset kaks aktsiooni, millega oma meeled proovile panna – nime viiplemise väljakutse #avameeli sotsiaalmeedias ja pimedate jalgpalli näidismatš.  15. oktoobril, rahvusvahelisel valge kepi päeval toimub Tallinna Heleni Koolis Eestis uudse spordiala, pimedate jalgpalli näidismäng. Meelelahutuslikus jalgpallimängus võtavad mõõtu kaks segavõistkonda, kus oma oskuseid näitavad nii pimedad ja vaegnägijad kui ka treenerid, noored ja professionaalsed mängijad. Ürituse koostööpartnerid on Eesti Jalgpalli Liit, FCI Levadia, Eesti Paralümpiakomitee, Eesti Pimedate Spordiliit, Eesti Puuetega Inimeste Koda ja Eesti Pimedate Liit. „Ava meeli“ on jätk 2017. aasta kampaaniale „Ära põe“ erivajadusega inimeste kaasamiseks ühiskonnaellu ja 2018. aasta vaimse tervise häirete kampaaniale „Pole hullu“. Kampaaniat rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest. Vaata lähemalt: www.tegijad.ee
EST
15-09-2019 - 12:00 - VKÜ – Võrumaa Kurtide Ühing - 8. VKÜ SULGPALL
TULGE OSALEMA!
12-09-2019 - 06:54 - Võrumaa Puuetega Inimeste Koda - Võrumaa töö- ja karjäärimess 2019
Võrumaa töö- ja karjäärimess 2019 20.09.2019 kell 10.00-13.00 Meie töö- ja karjäärimessi muudavad sisukaks erinevad ettevõtjad, koolid, esinejad, koostööpartnerid ja SINA hea messi külastaja! AJAKAVA 10.00 Messi avamine- Ene Kerge ETTEKANDED KONTSERDISAALIS 10.15 – 11.00 „22 a USA-s: Pilk teise … Continue reading
12-09-2019 - 03:53 - Eesti Vaegkuuljate Liit - VDNR suveseminar Haapsalus
27.07- 3.08.2019 toimus rahvusvaheline suveseminar meie koduses Haapsalus. Seminaril osalesid põhjamaade hiliskurdistunute ühenduse VDNRiga seotud inimesed Soomest, Rootsist ja Taanist. Nendega liitusid ka Eesti vaegkuuljad, kelle vedada oli kogu nädala programm, mis oli väga sisukalt ja läbimõeldult üles ehitatud. Suvenädal oli pühendatud Eesti sajandale sünnipäevale ja just selletõttu korraldati VDNR traditsiooniline üritus esmakordselt Eestis. Selle […]
11-09-2019 - 06:45 - Eesti Autismiliit - Vaikusest ja varjust välja
Pressiteade Vaikusest ja varjust välja 13. septembril 2019 avatakse Juhan Kuusi Dokfoto Keskuses näitus „Püüa mind“, mille autoriteks on fotograaf Jyri Pitkänen ja kirjanik Eveliina Talvitie. Näitus on osa nende projektist „Erilaiset“ („Erinevad“), mis näitab puuete ja erivajadustega laste ning nende perede igapäevaelu Põhjamaades, mujal Euroopas, Venemaal ja Aafrikas. Muuhulgas külastasid Pitkänen ja Talvitie eestlase […]
11-09-2019 - 11:33 - Vähiliit - Eesti Vähiliidu heategevuskontserti saab vaadata ETV ja ETV+ vahendusel
. Eesti Vähiliidu heategevuskontserti saab vaadata ETV ja ETV+ vahendusel Maailma vähideklaratsiooni allkirjastamise puhul toimub Rahvusooperis Estonia 13. septembril kell 18.00 heategevuskontsert, mille tulu läheb vähi ennetamiseks ja varajaseks avastamiseks. Heategevuslikust kontserdist võivad osa saada kõik – ehkki piletid on juba välja müüdud, on kontserti võimalik jälgida televisiooni vahendusel. Pidulikku galakontserti näidatakse [...]
09-09-2019 - 07:07 - Eesti Autismiliit - Kutsume huvilisi 6.autismisümpoosionile 17.-18.oktoobril
6. Eesti-Hollandi sümpoosion OLE ARUSAADAV! Pühendame sümpoosioni meie kauaaegse sõbra ja koostööpartneri Tiina Kallavuse mälestusele. 17.-18.oktoober 2019 Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis, Nooruse 5, Tartu Neljapäev, 17.oktoober 9.00      Tervituskohv, registreerimine 10.00    Avasõnad 10.30-11.00        „Seksuaalsus ja autismispektrihäirega inimesed – miks me peame sellest rohkem rääkima?“. Siim Värv         11.00-11.30        „Seksuaalsusega seotud probleemide ennetamine ja […]
09-09-2019 - 08:42 - Eesti Autismiliit - 12.septembril avatakse Dokfoto Keskuses näitus “Püüa mind”
12. septembril 2019 avatakse Juhan Kuusi Dokfoto Keskuses fotograaf Jyri Pitkänen ja kirjanik Eveliina Talvitie näitus „Püüa mind“. Esmakordselt Eestis esitatav väljapanek on osa projektist „Erilaiset“ („Erinevad“), mis näitab puuetega ja erivajadustega laste ning nende perede igapäevaelu Põhjamaades ja Eestis, mujal Euroopas, aga ka Venemaal ja Aafrikas. Pitkänen ja Talvitie toovad pildile eestlase Eriku, keenialase […]
07-09-2019 - 01:44 - Võrumaa Puuetega Inimeste Koda - Võru Südamesõprade Seltsi väljasõit
Võrumaa Südamesõprade Seltsi liikmed! Reedel, 13. septembril kell 8 stardime muusikakooli eest Kesklinna bussipeatusest Teretame sügist Tartu Botaanikaaias: avakollektsioonid ja kasvuhooned Tutvume Tartu Pauluse kirikuga- Eesti ainsa juugendstiilis sakraalhoonega: ekskursioon, privaatkontsert Lõuna-Eesti suurimal 56 registriga orelil, järgneb lõunasöök. Kõnnime Kirna … Continue reading
06-09-2019 - 06:34 - Eesti Vaegkuuljate Liit - Ilmus uus luulekogu Tiit Tirmannilt
Septembri esimesel nädalal ilmus uus luulekogu Tiit Tirmannilt. Tiit on vaegkuulja, kes elab Tartus. Luuletusi on ta kirjutanud juba pikemat aega, aga kaante vahele jõudsid need alles hiljuti. Esimene luulekogu kandis pealkirja “Sind oodates” ja ilmus möödunud aastal. Uue kogu koondnimi on natuke pikem: “Mina ja minu inimesed”. Tiit kirjutab lembeluulet, aga kirjeldab ka neid […]
05-09-2019 - 11:03 - Eesti Autismiliit - Uus kursus autistlike laste vanematele Kõnekojas
Logopeedilise Teraapia Keskuses Kõnekoda algab oktoobris uus kursus autistlike laste (3-6 aastat) vanematele „VANEMA ROLL AUTISTLIKE LASTE SUHTLEMISOSKUSTE ARENDAMISEL: MIDAGI ENAMAT KUI LIHTSALT SÕNAD“ VANEMA ROLL AUTISTLIKE LASTE SUHTLEMISOSKUSTE ARENDAMISEL: MIDAGI ENAMAT KUI LIHTSALT SÕNAD on kursus, mis on mõeldud peredele: • kes soovivad mõista oma lapse eripärast käitumist • ning on valmis kodustes tingimustes […]
04-09-2019 - 03:19 - Võrumaa Puuetega Inimeste Koda - 20-s käimispäev
20. KÄIMISPÄEV toimub 08. septembril 2019 a kell 12.00-16.00 Valgas. Koguneme Pedeli puhkealale (parkida saab Siili keskuse juures, parklast on ca 200-250m alla mäge). Peale kõndi ootame kõiki Valgamaa Puuetega Inimeste Kotta. Kava: 12.00 – 12.10 Avasõnad Pedeli puhkealal 12.10 … Continue reading
03-09-2019 - 01:38 - Eesti Kogelejate Ühing - Kõneraviõhtu ja suvelõpu piknik 11. september

Tere, liikmed Jätkame septembris uuenenud kõneraviõhtutega.Seekord tuleb Kaupo Eerme meie juurde rääkima teemal “Kas ja kuidas aktiivne liikumine mõjutab enesehinnangut ja kogelust”. Peale loengut on võimalik minna ujuma Estrella wakeparki. Kaasa võtta hea tuju, soovi korral ujumisriided ja veidi süüa ja juua. EKÜ poolt on […]

The post Kõneraviõhtu ja suvelõpu piknik 11. september appeared first on Eesti Kogelejate Ühing.

03-09-2019 - 10:11 - Võrumaa Puuetega Inimeste Koda - Koolitus Sugu ja puue
Olete oodatud Eesti Puuetega Naiste Ühenduste Liidu (www.epnu.ee) seminar-koolitusele „Sugu ja puue“, mis toimub 20. septembril 2019. aastal, algusega kell 10:45 Asukohaga: Tamula Hotelli nõupidamisruum, Võru, Vee 4 Eelregistreerimine toimub 15. septembrini e-posti aadressil:  piia.oispuu@mail.ee või mobiilil: 56661650 Päevakava: 10.45-11.15 … Continue reading
30-08-2019 - 11:10 - - Sotsiaalministeerium jätkab koostööpartnerite otsimisega
Sotsiaalministeerium avab 16. septembril strateegiliste partnerite leidmiseks II taotlusvooru. Strateegilisi partnereid valitakse kuni nelja-aastaseks perioodiks, varem rahastati koostööpartnerite olulisi tegevusi hasartmängumaksu nõukogu kaudu vaid kuni üheks aastaks.      Strateegiliste partnerite otsing avatakse 16. september. Esmaspäeval, 9. septembril kell 12.00 toimub ministeeriumide ühishoones infotund, kus selgitatakse täpsemalt strateegilise partnerluse olemust, ministeeriumile prioriteetseid teemasid ja otsingu tehnilist korraldust.    Teise strateegilise partnerite vooru teemad on: • Eesti elanike vaimse tervise ja heaolu edendamine; • Puudega ja psüühikahäirega inimeste huvikaitse ja võimestamine; • Vanemaealiste huvikaitse; • Ühiskonna võimestamine mitmekesisuse ja vähemusgruppide võrdse kohtlemise küsimustes; • Laste heaolu ja kaasatuse edendamine.  Strateegilise partnerluse puhul rahastab riik kuni 80%, omafinantseeringuna  peab partner lisama 20%. Pool omafinantseeringust võib panustada mitterahalise maksena, näiteks vabatahtlike kaasamisega.   Strateegilise partnerluse taotlusi hindab ja läbirääkimisi peab sotsiaalministeerium. Hindamisotsused ja toetuse väljamaksed teostab Riigi Tugiteenuste Keskus. Heaks kiidetud taotluste elluviimise periood algab 1. jaanuarist 2020.   Väikeprojektide taotlusi, mille taotletav summa on kuni 10 000 eurot, võtab vastu RTK neli korda aastas. Lisainfo siin.   
EST
27-08-2019 - 06:55 - Võrumaa Puuetega Inimeste Koda - Võrumaa Diabeetikute Selts sõidab 20-21.september reisile.
Külastatkse Paldsiki linna, Laulasmaad ja õhtul Eesti Draamateatris etendust „Armastus Krimmis“. On veel vabu kohti! Reisi maksumus 150 eurot. Lisainfo: Veevi Hõrak 5186774 Paldiski, Laulasmaa ja “Armastus Krimmis” 20.-21. september 2019 1. päev R 20. september Väljasõit Võrust kell 8.00 … Continue reading
27-08-2019 - 12:47 - Võrumaa Puuetega Inimeste Koda - Eesti Reumaliidu üritus „KÄIMISPÄEV“
Eesti Reumaliidu üritus „KÄIMISPÄEV“ toimub 08. septembril Valgas Väljasõit üritusele kell 10.00 muusikakooli juurest Registreerimine tamara.laht @ mail.ee, 5252357 Võrumaa Reumahaigete Ühingu juhatus
25-08-2019 - 08:10 - MTÜ Seljaajusonga ja Vesipeahaigete Selts - Liikumispuudega noored kaardistasid Tallinna vanalinna ligipääsetavust ratastooliga

Läinud nädalal toimus  esmakordselt koostöös Eesti Seljaajusonga ja Vesipeahaigete Seltsi noorte ning rahvusvahelise katusorganisatsiooniga  International Federation Spina Bifida and Hydrocephalus läbi viidud rahvusvaheline projekt „ My Rights: Independent living, Activism and participation for young people with Spina Bifida ja Hydrocephalus.“  Seminaril osalesid seljaajusonga ja/või vesipea diagnoosiga noored kaheksast erinevast riigist: Türgist, Kreekast, Rootsist, Bulgaariast, Eestist, […]

The post Liikumispuudega noored kaardistasid Tallinna vanalinna ligipääsetavust ratastooliga appeared first on MTÜ Seljaajusonga ja Vesipeahaigete Selts.

24-08-2019 - 10:11 - Eesti Leukeemia ja Lümfoomihaigete Liit - Kutsume konverentsile “Räägime Verevähist”
Kutse konverentsile Tallinnas Kutse konverentsile Tartus
22-08-2019 - 01:32 - Eesti Kogelejate Ühing - Kõneraviõhtu augustis

Tere, liikmed! Vestlesime mõnede aktiivsete liikmetega eile Kogelajate Liidu kontoris ja otsustasime, et muudame kõneraviõhtud seinisest veidi sotsiaalsemaks ja meelelahustulikumaks. Seega olete kõik oodatud augustis toimuvale sotsiaalsele kõneraviõhtule. Seekord sööme õhtust Järve Keskuses asuvas kohvik-bistroos Amps ja arutame vestlusringis kogelejate mõttemustrite üle. Püüame selgust saada, kas […]

The post Kõneraviõhtu augustis appeared first on Eesti Kogelejate Ühing.

15-08-2019 - 04:41 - Allergialiit - EUROOPA LIIT JA ÕHU PUHTUS
Euroopa Liit kiitis 15. aprillil 2008. aasatal heaks plaani parandada liikmesmaade õhukvaliteeti, kehtestades esimest korda õhus leiduvatele peenosakestele, mis vähendavad keskmise eurooplase eluiga kaheksa kuu võrra.
15-08-2019 - 01:38 - Allergialiit - ALLERGIA VÕIB TEKKIDA IGAS EAS
Sagedamini räägitakse allergiast seoses lastega ja tõesti, mida nooremad inimesed, seda rohkem neil seda haigust esineb, aga see ei tähenda veel, et mingist vanusest alates võiks arvata, et nüüd olen selle tõve eest kaitstud. Allergia võib tabada igas eas inimest.
14-08-2019 - 11:22% - AMWednesdayWednesdayUTCWed, 14 Aug 2019 11:22:00 +00001122amWednesday222231 - CТИЛЬ ЖИЗНИ АЛЛЕРГИКА
Аллергические заболевания – очень распространенное явление в современном мире. С каждым годом аллергиков становится всё больше и больше. Человек со склонностью к аллергии, конечно, вынужден в чём-то ограни-чивать себя, чтобы предупредить неприятные симптомы, однако это не значит, что он не может вести полноценную жизнь: в большинстве случаев путем небольших усилий можно неплохо компенсировать свою патологию и сохранить здоровье на долгие годы.
10-08-2019 - 12:00 - VKÜ – Võrumaa Kurtide Ühing - 1. VKÜ DISCGOLFI LAHTISED VÕISTLUSED
10.08.2019 toimusid 1. VKÜ Discgolfi lahtised võistlused Kubijas. Osalesid kokku 18 inimest. Meestest võitis Margus Raud (Kaar) +20, Martin Sepp (Talkur) sai teise koha +21 ja kolmas sai Mihkel Taaber +29. Naisest võitis Marge Lätt (Kaar) +15, teise koha sai Anette Ojastu +20 ning kolmas sai Reenika Teder (Eero) +34. Meesveteranist võitis Egon Peetri (Talkur) […]
09-08-2019 - 07:29 - Eesti Autismiliit - Eesti Autismiühing jätkab tegevust liidu nime all
„Meie tegevus autismivaldkonna katusorganisatsioonina ja erinevate huvigruppide ühendajana vajas ka vormiliselt ja keeleliselt sobivamat väljendust ning nimelisand “liit” on eesti keeles selleks sobivaim,“ põhjendas muudatust Eesti Autismiliidu juhatuse esimees Marianne Kuzemtšenko. Eesti Autismiliit koondab autismiga inimesi, nende pereliikmeid, valdkonnas tegutsevaid spetsialiste ja regionaalseid autismiühinguid. Liidu kontaktid ja info tegevuse kohta leiab veebilehelt www.autismiliit.ee, uus e-kirja […]
06-08-2019 - 08:08 - Eesti Autismiliit - Rahvatervise Akadeemia koolitus “Selektiivne ja sensoorne söömishäire lastel”
Koolitus “Selektiivne ja sensoorne söömishäire lastel” annab ülevaate söömisharjumuste kujunemisest lapseeas ja seda mõjutavatest teguritest. Osalejatele jagatakse praktilisi lähenemisvõtteid söömisharjumuste muutmiseks ja näpunäiteid, kuidas tulla toime selektiivse ja sensoorse söömishäirega, arvestades seejuures lapse koostöövalmidust ja eripärasid (nt autismispektri häire). Muuhulgas räägitakse söömisega seotud psühholoogilistest probleemidest: uue toidu kartus, puhtuse jooned söömisel, toidu valimine, vedelalt toidult tahkele üleminek […]
05-08-2019 - 08:41 - MTÜ Seljaajusonga ja Vesipeahaigete Selts - Maria talu 2019

The post Maria talu 2019 appeared first on MTÜ Seljaajusonga ja Vesipeahaigete Selts.

01-08-2019 - 07:09 - Eesti Puuetega Inimeste Koda - Laienes tasuta sõiduõigus maakonnaliinidel
Maanteeamet kehtestas MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuse ning MTÜ Pärnumaa Ühistranspordikeskuse poolt korraldavatel maakonnaliinidel nulleurose piletihinna kõigile keskmise ja raske puudega ning puuduva Loe edasi...
23-07-2019 - 10:20 - Eesti Puuetega Inimeste Koda - Uuendatud DigiDoc4 toetab nägemispuudega inimestele mõeldud ekraanilugereid
RIA uuendas ID-kaardi tarkvara ning DigiDoc4 värske versioon (4.2.2) toetab ekraanilugeritega peamiste funktsioonide kasutamist Ekraanilugerite tugi võimaldab vaegnägijatel DigiDoc4s digiallkirja Loe edasi...
20-07-2019 - 03:13 - VKÜ – Võrumaa Kurtide Ühing - 3. VKÜ KARDISÕIT
20.07.2019 toimus VKÜ kardisõidu meistrivõistlusel Lange Motokeskuses, Tartumaal. Kokku oli 8 osalejat. Meestest võitis Mihkel Taaber ning naistest võitis Annika Kahri. Palju õnne! Tulemused: 3. VKÜ – Kardisõit 2019
19-07-2019 - 06:55 - Eesti Puuetega Inimeste Koda - Osale noorte suvekoolis “Hoolin, kaasan ja mõistan”
Peace Child Eestil koostöös Integratsiooni Sihtasutusega, Eesti Puuetega Inimeste Kojaga,  Eesti Noorteühenduste Liiduga ja Eriline Maailmaga on rõõm Teid kutsuda Loe edasi...
15-07-2019 - 12:00 - VKÜ – Võrumaa Kurtide Ühing - 5. VKÜ 3-ALA VÕISTLUS
12.07.-14.07.2019 toimus VKÜ suvemängudel ja ka 3-ala võistlusel RMK Praali metsamajas, Põlvamaal. Väljas oli ilus ilm. Martin Taaber võitis 3-ala võistlusel esikoha ja naistest  Gelly Needo võitis. Tulemused: 5. VKÜ – 3-ala võistlus 2019
04-07-2019 - 08:54 - Eesti Kogelejate Ühing - Tule Kogelejate Ühingu Suvelaagrisse 19-21. juuli

Kogelejate Ühingu suvekohtumine toimub seekord juuli kolmandal nädalavahetusel 19-21 juulil 2019. Selle suvisekohtumie kandvaks teemaks on jutuvestmise koolitus-töötuba, mida viib läbi tuntud lugude jutustaja Piret Päär Viljandist. Lisaks külastame Palamuse muuseumi, kus valmis eelmisel aastal uus peamaja (https://www.palamusemuuseum.ee/) ja Palamuse veskit, kus tehti puntratantsu. Programmist […]

The post Tule Kogelejate Ühingu Suvelaagrisse 19-21. juuli appeared first on Eesti Kogelejate Ühing.

30-06-2019 - 08:59 - Eesti Kogelejate Ühing - Terviseraadios räägiti kogelusest

Meie ühingu juhatuse liige Raul Isotamm oli kutsutud Terviseraadiosse rääkima kogelusest ja sellest kuidas sellega toime tulla. Saatejuhiks oli Katrin Karisma Krumm. Saade on järelkuulatav lingil: https://www.terviseraadio.ee/kogelus/

The post Terviseraadios räägiti kogelusest appeared first on Eesti Kogelejate Ühing.

27-06-2019 - 01:05 - Vähiliit - Elva ja Järva Vallavalitsused asuvad üheskoos heategevuslikes võistlustes mõõtu võtma
Elva ja Järva vallavalitsuste meeskonnad võistlevad augustikuus kahes heategevuslikus võistluses, et aidata kaasa Eesti Vähiliidu kampaaniale „Terve Eestiga vähi vastu!“ ning tuletada meelde aktiivse eluviisi olulisust. Elva vallavanem Toomas Järveoja ütles, et vallale on oluline elanike tervis ning sealhulgas ka vähi ennetustegevuse toetamine ja info levitamine. „Soovime ka oma meeskonnaga olla aina sportlikumad ning [...]
27-06-2019 - 08:11 - Eesti Puuetega Inimeste Koda - EPIKoja olulisemad saavutused ja tegevused 2019 I poolaastal
2019. a I poolaasta mõjukaimaks saavutuseks kujunes ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni (edaspidi ÜRO PIK) täitmise variraporti (edaspidi variraport) lühendatud Loe edasi...
26-06-2019 - 06:21 - Eesti Puuetega Inimeste Koda - Puuetega inimesed ootavad lahendusi ja ajakava ligipääsetava ühistransporditeenuse saavutamiseks
25. juunil kirjutas ERR “MKM: igaks erijuhtumiks ei saa puudega inimestele sobivaimat sõiduvõimalust tagada”. Artiklis toodi välja, et õiguskantsler juhtis Loe edasi...
25-06-2019 - 07:48 - Eesti Sclerosis Multiplexi Ühingute Liit - Suveseminar Klaara-Manni puhkekeskuses 9-11 august
Esialgne päevakava, kus võib veel pisikesi muutusi toimuda. Peostiil: Segasummasuvila 9 august 14.00-14.45 saabumine ja majutamine (majutusplaan laagriplatsil ja tubade peal olemas paberid, kes kus ööbib, kohapeal pretensioone ei arvesta ja eelnevalt on vaja öelda, kes mis nõudmistega on) 14.50- Ühispilt ja lipu heiskamine 15.00-16.30 Lõunasöök 17.00-19.30 võimalus osaleda, kas Ausa aiavilja töötoas (kus valmivad […]
25-06-2019 - 11:00 - Eesti Puuetega Inimeste Koda - Laulu- ja tantsupeo „Minu arm“ ligipääsetavus
Eesti Puuetega Inimeste Koda koos teiste koostööpartneritega on võtnud südameasjaks kohandada 2019. aasta Eesti olulisim kultuurisündmus, XXVII laulu- ja XX Loe edasi...
25-06-2019 - 09:53 - Eesti Puuetega Inimeste Koda - Eesti Puuetega Inimeste Koja maja puhkab juulis
Head sõbrad,  koostööpartnerid! Eesti Puuetega Inimeste Koja maja Toompuiestee 10 I korrus on alates 1. juulist kuni 28. juulini 2019 Loe edasi...
21-06-2019 - 07:47 - - Paberil pensionitunnistuste väljastamine lõpeb 1. juulil
Sotsiaalminister Tanel Kiik allkirjastas määruse, millega viiakse sel aastal pensionitunnistus ja puudega inimese kaart üle ühisele kaardile. Tegemist on vaheetapiga, et järgmise viie aasta jooksul minna üle erinevate soodustuste tõendamisel ID-kaardile. Muudatuste jõustudes ei kaota oma kehtivust senised tunnistused.   „Pikas plaanis tahame lõpetada erinevate kaartide ja tõendite väljastamise. Uus ID-kaart – mida väljastatakse 2018. aastast – seda tehniliselt ka võimaldab,“ ütles sotsiaalminister Tanel Kiik. „Peame siiski arvestama sellega, et läheb veel aega, kuni kõikidel Eesti elanikel on uus ID-kaart. Samuti vajavad ka teenusepakkujad aega, et muudatustega kohaneda ja end selleks ette valmistada. Inimese jaoks kiireneb protsess juba sel suvel, sest nii pensioni määramise kui ka puude raskusastme tuvastamise otsusega edastatakse talle ka kaart.“    Sotsiaalkindlustusamet hakkab 1. juulist 2019 väljastama ühist kaarti, millega on võimalik tõendada nii puudega inimese kui ka pensionäri staatust. Oma kehtivust ei kaota senised paberil olevad pensionitunnistused ega ka puudega inimese plastikkaardid, mistõttu pole muudatuste jõustudes vaja uut kaart taotlema minna. Kui pensionäril tuvastatakse puue, annab sotsiaalkindlustusamet pensionitunnistuse ja puudega inimese kaardi edaspidi välja ühtse kaardina, kus on kohe olemas kõik vajalikud andmed. Kuna pensionitunnistus kehtib koos isikut tõendava dokumendiga, pole edaspidi pensionitunnistusele vaja ka pensionäri fotot.   Ühe kaardi kasutamine vähendab oluliselt dubleerimist, sotsiaalkindlustusameti töökoormust ja on kehtiva korraga võrreldes soodsam ning aja- ja keskkonnasäästlikum. Arvestuslik kokkuhoid aastas kaartide trüki- ja postikulult on 32 700 eurot.   Järgmise viie aasta jooksul plaanitakse asendada pensionitunnistus ja puudega inimese kaart järk-järgult võimalusega tõendada vastavat staatust ID-kaardiga. Vajalikke ettevalmistusi selleks teeb sotsiaalkindlustusameti ja siseministeeriumi spetsialistidest koosnev töögrupp.   Praeguste kaartide väljastamise kulust moodustab suurema osa postikulu. Puudega inimese kaartide postikulu aastas on ca 51 400 eurot, pensionitunnistuse postikulu ca 9400 eurot. Sotsiaalkindlustusamet väljastab aastas keskmiselt 57 600 puudega inimese kaarti ja 12 000 pensionitunnistust.   Sotsiaalministeerium saatis eelnõu mai lõpus kooskõlastusringile. Eelnõu väljatöötamisel kaaluti erinevaid võimalusi, sealhulgas olemasoleva süsteemi kohest üleviimist ID-kaardile.    
EST
21-06-2019 - 07:35 - Eesti Autismiliit - 8.rahvusvaheline autismiga inimeste kunstinäitus veebis nautimiseks ja hindamiseks
Autism Europe ja Autismo Burgos kutsuvad kõiki vaatama ja hindama kunstinäitust, mis on 8. rahvusvahelise autismiga inimeste kunstinäituse raames väljas veebiaadressil https://artexhibitionautism.autismoburgos.es/piwigo/   141 inimeste üle maailma saatis oma tööd, kelle töid saate vaadata ja hääletada oma lemmiku poolt. Selleks tuleb siseneda ülalpool antud veebilehele, ennast registreerida ja siis saab hääletada meeldivaima töö poolt.
21-06-2019 - 05:45 - Eesti Autismiliit - Erakorraline üldkoosolek 27.06.2019
Juhatus kutsub kokku liikmete erakorralise üldkoosoleku 27.juunil 2019 kl 16.30 Tartus Hektor Design Hosteli konverentsisaalis. Päevakord: Eesti Autismiliitu nime muutmine Põhikirja muutmine Ootame liikmete aktiivset osavõttu.
20-06-2019 - 09:05 - VKÜ – Võrumaa Kurtide Ühing - EKSL RANNAVÕRKPALL
16. juulil 2019 toimus Tartus EKSL rannavõrkpalli meistrivõistlusel, kus osalesid VKÜ paarid Mihkel Taaber ja Kristo Ots ning Argo Purv ja Martin Viljasaar. Mihkel ja Kristo saavutati turniiri kokkuvõttes tubli neljanda koht. Argo ja Martin sai viimase koha. Tublid! Tulemused: EKSL MV rannavolle 2019
20-06-2019 - 07:48 - Eesti Puuetega Inimeste Koda - Kirjutustõlke teenus muudab kõne silmaga nähtavaks
Sotsiaalkindlustusamet pakub alates 12. juunist vähenenud töövõime ja kuulmislangusega inimestele kirjutustõlke teenust. Kuulmislangusega inimene saab tõlgi tellida näiteks arsti juurde, Loe edasi...
20-06-2019 - 07:30 - Eesti Puuetega Inimeste Koda - Laulu- ja tantsupeo „Minu arm“ ligipääsetavus kuulmispuudega inimestele
Juba paari nädala pärast toimub Eestis laulu- ja tantsupidu. Korraldajad on koostöös Eesti Puuetega Inimeste Koja ja teiste koostööpartneritega on võtnud Loe edasi...
19-06-2019 - 03:04 - Eesti Vaegkuuljate Liit - Tasuta kirjutustõlketeenus on jälle avatud!
Tasuta teenus on kuni 2020 aasta lõpuni kättesaadav nendele, kellele on määratud vähenenud töövõime (osaline või puuduv töövõime või töövõimetusprotsent). Kirjutustõlgi tellimiseks piisab seekord vaid tellimisvormi täitmisest või e-maili saatmisest. Ei mingeid avaldusi ega digiallkirjastamist! Tellimisvorm on siin: http://www.viipekeeletolgid.ee/telli-tolk/telli-kirjutustolk E-mailitsi tellimisel kirjutage ulvi@viipekeeletolgid.ee Kirjutustõlketeenuse osutaja kodulehel on teenusest juttu siin: http://www.viipekeeletolgid.ee/teenused/tasuta-kirjutustolketeenus Pressiteade: Sotsiaalkindlustusamet pakub alates 12. juunist […]
19-06-2019 - 02:22 - Kuulmisabi Kogukond - Taas on võimalik tellida TASUTA kirjutstõlke teenust.
Taas on töötavatel kuulmislangusega inimestel võimalik tellida tasuta kirjutustõlke!   Tasuta teenus on kuni 2020 aasta lõpuni kättesaadav nendele, kellele on määratud vähenenud töövõime (osaline või puuduv töövõime või töövõimetusprotsent).   Kirjutustõlgi tellimiseks piisab seekord vaid tellimisvormi täitmisest või e-maili saatmisest. Ei mingeid avaldusi ega digiallkirjastamist! Tellimisvorm on siin: http://www.viipekeeletolgid.ee/telli-tolk/telli-kirjutustolk E-mailitsi tellimisel kirjutage ulvi@viipekeeletolgid.ee   … Loe edasi "Taas on võimalik tellida TASUTA kirjutstõlke teenust."
18-06-2019 - 02:46 - Eesti Vaegkuuljate Liit - Laulu- ja tantsupeo „Minu arm“ ligipääsetavus kuulmispuudega inimestele
Juba paari nädala pärast toimub Eestis laulu- ja tantsupidu. Korraldajad on koostöös Eesti Puuetega Inimeste Koja ja teiste koostööpartneritega on võtnud südameasjaks kohandada 2019. aasta Eesti olulisim kultuurisündmus, XXVII laulu- ja XX tantsupidu “Minu arm”, ligipääsetavaks puudega inimestele. KUULMISPUUDEGA inimestele on LAULUPIDU ligipääsetav järgmiselt: EESTI VIIPEKEELSETELE KURTIDELE 7. juulil kell 14.00 Tallinna Lauluväljakul toimuv kontsert. […]
17-06-2019 - 06:41 - - Sotsiaalministeerium alustab strateegiliste partnerite otsingut
Sotsiaalministeerium alustab 3. juulist strateegiliste partnerite kaasamisega ministeeriumi tegevustesse. Strateegilisi partnereid valitakse esimest korda ja kuni nelja-aastaseks perioodiks, varem rahastati koostööpartnerite olulisi tegevusi hasartmängumaksu nõukogu kaudu vaid kuni üheks aastaks.  „Oleme iga-aastaselt hasartmängumaksu nõukogu kaudu toetanud väga erinevaid projekte, kuid alates sellest aastast keskendume eelkõige pikaajalisele strateegilisele partnerlusele. Leiame ministeeriumile olulistes valdkondades kindlad organisatsioonid, eelistatult oma teemades lugupeetud eestvedajad ja nende võrgustikud, kellega lepime kokku eesmärgid, oodatavad tulemused ja rahastuse kuni neljaks aastaks,“ ütles sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse. „Nii on ühiselt võimalik saavutada riigi pikaajalisi eesmärke ja tagada maksumaksja raha otstarbekas kasutamine. Ka partnerid saavad kindluse ega pea mõtlema lühiajaliste projektide võtmes.“ Esimene strateegiliste partnerite otsing avatakse 3. juulil. Neljapäeval, 27. juunil kell 15.00-17.00 toimub ministeeriumide ühishoones infotund, kus selgitatakse täpsemalt strateegilise partnerluse olemust, ministeeriumile prioriteetseid teemasid ja otsingu tehnilist korraldust. Esimese strateegilise partnerite vooru teemad on: Hasartmängusõltlaste nõustamine ja probleemide teadvustamine; Esmaabioskuste õppe ja koolituse süsteemi arendamine ning Rahvusvahelise Punase Risti ja Punase Poolkuu Liikumisega koostöö edendamine; Annetatud toidu jagamine enim puudust kannatavate inimestele Soolise võrdõiguslikkuse toetamine ja edendamine. Strateegilise partnerluse puhul rahastab riik kuni 80%, omafinantseeringuna  peab partner lisama 20%. Pool omafinantseeringust võib panustada mitterahalise maksena, näiteks vabatahtlike kaasamisega. Strateegilise partnerluse taotlusi hindab ja läbirääkimisi peab sotsiaalministeerium. Hindamisotsused ja toetuse väljamaksed teostab Riigi Tugiteenuste Keskus. Heaks kiidetud taotluste elluviimise periood algab 01.01.2020. Teine taotlusvoor avatakse septembris, enne seda toimub teemade tutvustamiseks infotund. Teise taotlusvooru praeguseks otsustatud teemad on puudega inimeste huvikaitse võrgustiku toetamine ning laste õiguste kaitse korraldamine. Strateegilist partnerlust ja väikeprojekte makstakse hasartmängumaksu laekumisest, sotsiaalministeeriumile on seaduse järgi selleks riigieelarves ette nähtud 15,3 protsenti hasartmängumaksu kavandatavast laekumisest. Sellest 93,5 protsenti eraldatakse meditsiini, hoolekande, perede, eakate ja puuetega inimestega seotud projektide toetamiseks ning 6,5 protsenti hasartmängusõltuvusega inimestega seotud tegevuste toetamiseks. Kokku on strateegilise partnerluse eelarve 2020 a. 3,8 mln eurot. Väikeprojektide taotlusi, mille taotletav summa on kuni 10 000 eurot,  võtab vastu RTK neli korda aastas. Lisainfo: https://www.sm.ee/et/hasartmangumaksu-toetused  
EST
17-06-2019 - 06:41 - - Sotsiaalministeerium alustab strateegiliste partnerite otsingut
Sotsiaalministeerium alustab 3. juulist strateegiliste partnerite kaasamisega ministeeriumi tegevustesse. Strateegilisi partnereid valitakse esimest korda ja kuni nelja-aastaseks perioodiks, varem rahastati koostööpartnerite olulisi tegevusi hasartmängumaksu nõukogu kaudu vaid kuni üheks aastaks.  „Oleme iga-aastaselt hasartmängumaksu nõukogu kaudu toetanud väga erinevaid projekte, kuid alates sellest aastast keskendume eelkõige pikaajalisele strateegilisele partnerlusele. Leiame ministeeriumile olulistes valdkondades kindlad organisatsioonid, eelistatult oma teemades lugupeetud eestvedajad ja nende võrgustikud, kellega lepime kokku eesmärgid, oodatavad tulemused ja rahastuse kuni neljaks aastaks,“ ütles sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse. „Nii on ühiselt võimalik saavutada riigi pikaajalisi eesmärke ja tagada maksumaksja raha otstarbekas kasutamine. Ka partnerid saavad kindluse ega pea mõtlema lühiajaliste projektide võtmes.“ Esimene strateegiliste partnerite otsing avatakse 3. juulil. Neljapäeval, 27. juunil kell 15.00-17.00 toimub ministeeriumide ühishoones infotund, kus selgitatakse täpsemalt strateegilise partnerluse olemust, ministeeriumile prioriteetseid teemasid ja otsingu tehnilist korraldust. Esimese strateegilise partnerite vooru teemad on: Hasartmängusõltlaste nõustamine ja probleemide teadvustamine; Esmaabioskuste õppe ja koolituse süsteemi arendamine ning Rahvusvahelise Punase Risti ja Punase Poolkuu Liikumisega koostöö edendamine; Annetatud toidu jagamine enim puudust kannatavate inimestele Soolise võrdõiguslikkuse toetamine ja edendamine. Strateegilise partnerluse puhul rahastab riik kuni 80%, omafinantseeringuna  peab partner lisama 20%. Pool omafinantseeringust võib panustada mitterahalise maksena, näiteks vabatahtlike kaasamisega. Strateegilise partnerluse taotlusi hindab ja läbirääkimisi peab sotsiaalministeerium. Hindamisotsused ja toetuse väljamaksed teostab Riigi Tugiteenuste Keskus. Heaks kiidetud taotluste elluviimise periood algab 01.01.2020. Teine taotlusvoor avatakse septembris, enne seda toimub teemade tutvustamiseks infotund. Teise taotlusvooru praeguseks otsustatud teemad on puudega inimeste huvikaitse võrgustiku toetamine ning laste õiguste kaitse korraldamine. Strateegilist partnerlust ja väikeprojekte makstakse hasartmängumaksu laekumisest, sotsiaalministeeriumile on seaduse järgi selleks riigieelarves ette nähtud 15,3 protsenti hasartmängumaksu kavandatavast laekumisest. Sellest 93,5 protsenti eraldatakse meditsiini, hoolekande, perede, eakate ja puuetega inimestega seotud projektide toetamiseks ning 6,5 protsenti hasartmängusõltuvusega inimestega seotud tegevuste toetamiseks. Kokku on strateegilise partnerluse eelarve 2020 a. 3,8 mln eurot. Väikeprojektide taotlusi, mille taotletav summa on kuni 10 000 eurot,  võtab vastu RTK neli korda aastas. Lisainfo: https://www.sm.ee/et/hasartmangumaksu-toetused  
EST
13-06-2019 - 08:25 - Eesti Leukeemia ja Lümfoomihaigete Liit - Küsimustik – Tunnustan hematoloogi
12-06-2019 - 07:56 - Eesti Puuetega Inimeste Koda - 1. juulist saavad õed abivahenditõendit väljastada
Kui seni said abivahendi vajadust tuvastada pere- ja eriarstid, rehabilitatsioonimeeskonnad ning füsio- ja tegevusterapeudid., siis selle aasta juulist saavad põetus- Loe edasi...
05-06-2019 - 08:20 - Eesti Vaegkuuljate Liit - Kuulmisbussi saab nüüd toetada “Ma armastan aidata” annetuskeskkonna kaudu
Meil on rõõm teada anda, et alates 3.juunist 2019 saab toetada Kuulmisbussi aparatuuri soetamist ka “Ma armastan aidata” annetuskeskonna kaudu https://www.armastanaidata.ee/. Seda võimalust võid jagada lahkesti oma tutvusringkonnas, piirkonnas. Võimalusi toetamiseks on mitu. Rahalise annetuse tegemiseks toimi nii: 1. Mine internetis lehele- https://www.armastanaidata.ee/ 2. Vali pildi alt: Tervis 3. Vali projekt : Eesti Vaegkuuljate Liit “Toeta kuulmisbussi aparatuuri […]
04-06-2019 - 09:50 - Võrumaa Puuetega Inimeste Koda - 26.06.2019 – Võrumaa Puuetega Inimeste Koja Jaanipäeva Piknik
31-05-2019 - 09:47 - Võrumaa Puuetega Inimeste Koda - Võrumaa Puuetega Inimeste Koja spordiring
Võrumaa Puuetega Inimeste Koja spordiring toimub juuni kuus neljapäeviti kell 11-13 aadressil Tamula tn.1 tagahoovis.  Juhendaja Väino Marjak tel.56220512
31-05-2019 - 09:41 - Võrumaa Puuetega Inimeste Koda - Võru – Kevad täpsusorienteerumise võistlusjuhend
                Võru – Kevad täpsusorienteerumise võistlusjuhend Aeg: pühapäev, 02. juuni 2019. Stardi algus 12.00 NB! Kl.11.30 toimub soovijatele kohapealne infotund – osavõtusoovist teatada registreerimisel! Koht: Rõuge vald, Rõuge Noortekeskus, Rõuge park Võistlusreeglitest: Võistleja saab stardist orienteerumiskaardi ja kontrollkaardi. Kontrollpunktide (KP) asukohad … Continue reading
23-05-2019 - 06:41 - Eesti Autismiliit - 30.juunil toimub väljasõit peredele Vembu-Tembumaale
Pühapäeval, 30.juunil 2019.a. korraldab Eesti Autismiliit autismiga lastele ja nende peredele ning kõigile teistele oma liikmetele iga-aastase väljasõidu Vembu-Tembumaale Kurtnasse. Palume liikmetel, kes ei ole täpsemat infot meilile saanud, võtta meiega ühendust.
23-05-2019 - 10:20 - - Paberil pensionitunnistused asenduvad järk-järgult plastkaartidega
Sotsiaalministeerium saatis kooskõlastusringile eelnõu, millega plaanitakse viia nii pensionitunnistus kui ka puudega inimese kaart üle ühisele plastkaardisüsteemile. Seni on sotsiaalkindlustusamet (SKA) väljastanud mõlemat eraldi. Plastkaardile üle minnes ei kaota oma kehtivust senised paberil olevad pensionitunnistused, mistõttu pole muudatuste jõustudes vaja minna taotlema uut kaarti.   „Ühe kaardi kasutamine on oluliselt mugavam ja lihtsam, kui paberil oleva tunnistuse või mitme omaette kaardi kasutamine,“ ütles sotsiaalminister Tanel Kiik. „Inimese vaatest kiireneb kogu protsess, sest nii pensioni määramise kui ka puude raskusastme tuvastamise otsusega edastatakse talle juba kaart. Ühe kaardi kasutuselevõtt vähendab dubleerimist, sotsiaalkindlustusameti töökoormust ja on kehtiva korraga võrreldes nii soodsam kui aja- ning keskkonnasäästlikum.“ Kui pensionäril tuvastatakse puue, annab sotsiaalkindlustusamet pensionitunnistuse ja puudega inimese kaardi edaspidi välja ühtse plastkaardina, kus on kohe olemas kõik vajalikud andmed. Muudatuste jõustudes asendatakse senine paberil olev pensionitunnistus kaardiga. Kuna pensionitunnistus kehtib koos isikut tõendava dokumendiga, pole edaspidi pensionitunnistusele vaja ka pensionäri fotot.   Kaartide väljastamise kulust moodustab suurema osa postikulu. Puudega inimese kaartide postikulu aastas on ca 51 400 eurot, pensionitunnistuse postikulu ca 9400 eurot. Sotsiaalkindlustusamet väljastab aastas keskmiselt 57 600 puudega inimese kaarti ja 12 000 pensionitunnistust.   Muudatused on planeeritud jõustuma selle aasta 1. juulist. 
EST
22-05-2019 - 06:38 - Eesti Leukeemia ja Lümfoomihaigete Liit - Uudis: Eesti liitub maailma vähideklaratsiooniga
Loe lisa siit: Suur samm vähivastases võitluses: Eesti liitub maailma vähideklaratsiooniga
20-05-2019 - 09:25 - Vähiliit - TradeHouse annetab igalt müüdud Bebarè mitsellaarveelt vähiliidule 75 senti
Meil on väga hea meel koostöö üle ettevõtjatega, kes peavad heategevust oluliseks ja panustavad oma toodete müügist vähiliidu tegevustesse. Vähiliidul on olnud pikaajaline hea koostöö TradeHouse ilukaubamajaga, kelle valikus on läbi aja olnud erinevaid heategevustooteid. Värskelt on TradeHouse'i valikusse lisandunud uus kampaaniatoode - Bebarè orgaanilise mitsellaarvee 200 ml limiteeritud väljalase, mille pudelit kaunistab südamekujuline [...]
18-05-2019 - 08:18 - Eesti Autismiliit - Üldkoosolek 29.mail
Hea Eesti Autismiliitu liige! Ootame Teid neljapäeval, 29. mail 2019.a.  kell 16.00 Tartu Puuetega Inimeste Koja koosolekusaali  (Rahu 8, Tartu) Eesti Autismiliitu korralisele üldkoosolekule. Päevakord: “Autismifondi ja autismispektri häirega inimestele rajatava Liikva erihoolekandeküla tutvustus”. Liis Ehrminger, Autismifondi tegevjuht, 60 min Revisjonikomisjoni järeldusotsuse tutvustamine ja kinnitamine. Ene Soidla, revisjonikomisjoni liige. 5 min EAÜ 2018. majandusaasta aruande […]
17-05-2019 - 06:31 - EKLVL - EKLVL perelaager 2019
Kõik pered on oodatud meie perelaagrisse, mis toimub 17.-18. augustil Rummusaare puhkemajas. 17. augustil kogunemine kl 11:00 – 12:00. Kavas vestlusringid, tegevused lastele, sportlik meelelahutus, saun ja grill. Täpsemalt edaspidi. Osalustasud Majutusega majas Täiskasvanu 25 eur Laps alates 7. eluaastast
16-05-2019 - 11:22 - Vähiliit - Aitame koos vähihaigete laste suve rõõmsamaks muuta!
Oled sa mõelnud, kuidas ennast tunneksid, kui sinu lähedasel leitaks vähk? Kui see aga oleks sinu lapsel või su lähedase lapsel? Ilmselt ei tahaks keegi endale sellist saatust ja oleks õiglane aidata neid, kellel nii hästi läinud ei ole. Et toetada vähihaigeid lapsi ja nende vanemaid, korraldatakse igal aasta Vähihaigete Laste Vanemate Liidu poolt suvelaager. [...]
16-05-2019 - 08:55 - VKÜ – Võrumaa Kurtide Ühing - EKSL ORIENTEERUMINE – SPRINT
12.05.2019 toimus EKSL orienteerumise sprinti Alus, Raplamaal, kus meie 4 liikmed osalesid. Daniel Vasser sai läbi edukalt ja saavutas suurepäraselt esikoha. Martin Viljasaar sai teise koha. Argo Purv sai meesveterani teise koha. Naisveteran Heli Haug sai teise koha. Klubide punktide arvestus VKÜ sai teise koha. Tublid! Tulemused: EKSL orienteerumise sprint tulemused 2019
16-05-2019 - 07:41% - EK0V0 - Kuulmispuudega laste laager RUMMUSAARES 28. juuli ‒ 02. august 2019
Hea lapsevanem! Sellel aastal toimub kuulmispuudega laste laager Rummusaare Puhkemajas 28. juulist ‒ 02. augustini. Laagri korraldavad OÜ Targalt Talitaja ja EKLVL. Rummusaare lastelaager tuleb kindlasti tore! Kavas on nii nagu varasematel aastatel palju sportlikku tegevust, mängud, meisterdamine, joonistamine; filmiõhtud
16-05-2019 - 07:25 - EKLVL - Kutse EUROFEST laagrisse 04. – 09.08.2019
Euroopa Kuulmispuudega Laste Vanemate Föderatsioon FEPEDA kutsub perelaagrisse, mis toimub 04. – 09.08.2019 Saksamaal. Detailsem info koos programmi ning hindadega PDF dokumendifailis. Kutse EUROFEST 2019
11-05-2019 - 06:58 - EKLVL - Talgud Rummusaares 4.mai 2019
Suurima heameelega anname teada, et 2019. aasta kevadtalgud Rummusaare puhkemaja ja selle ümbruse korrastamiseks on sedakorda läbi saanud. Ja edukalt läbi saanud. Ühtlasi saime ka sel aastal oma talgud kirja üleriigilisse Teeme ära programmi, olime osakene enam kui 40 000-lisest vennaskonnast,
06-05-2019 - 12:21 - Vähiliit - 6. mail tähistatakse Eestis ja kogu Euroopas melanoomi esmaspäeva
6. mail tähistatakse Eestis ja kogu Euroopas melanoomi esmaspäeva. Eesti Vähiliit juhib tähelepanu, et viimase 10 aasta vältel on haigestumus melanoomi Eestis kasvanud lausa poole võrra. Mittemelanoomseid pahaloomulisi nahakasvajaid diagnoositi 2016.a Eestis 903 naisel ning 530 mehel. Eestis avastatakse aastas umbes 1433 nahavähi juhtu. Melanoomi uusi haigusjuhte esines 2016. a 126 naisel ja 89 mehel.
30-04-2019 - 01:08 - Vähiliit - Mai on rahvusvaheline rinnavähi ennetuse kuu
Maikuu on rahvusvaheline rinnavähi ennetuse ja varajase avastamise kuu. Rahvusvahelise tervisekampaania peamine eesmärk on teadvustada inimestele, et varases staadiumis avastatud rinnavähk on ravitav. Eesti Vähiliit juhib terve maikuu jooksul tähelepanu rinnavähiga seotud teemadele ning kutsub naisi üles oma tervisest hoolima ja regulaarselt kontrollis käima. Eesti Vähiliidu ja Eesti Haigekassa koostöös jätkub ka rinnavähi sõeluuringu kampaania, [...]
30-04-2019 - 10:55 - Eesti Vaegkuuljate Liit - Konverents Zagrebis 4.-6.aprillil 2019
4.-6.aprillil toimus Zagrebis Euroopa Vaegkuuljate Liidu (EFHOH) konverents “Understanding Accessibility”, kus osales ka Eesti Vaegkuuljate Liidu juhatuse esinaine Külliki Bode. Konverentsi töökeeleks oli horvaadi keel, selles keeles olid ka ettekanded. Ekraanilt sai lugeda inglisekeelset kirjutustõlget ning Eesti esindaja jaoks toodi lauale ka tahvelarvuti, milles kuvati google abil ka kohmakas eestikeelne tõlge. Konverentsi avas Horvaatia vaegkuuljate […]
30-04-2019 - 08:27 - VKÜ – Võrumaa Kurtide Ühing - EKSL KOROONA
28.04.2019 toimus EKSL koroona meistrivõistlusel Saugas. Janek Luhaäär osales ja siis leppis 9 koha. Tubli! Tulemused: EKSL koroona MV 2019
26-04-2019 - 05:33 - Eesti Vaegkuuljate Liit - Vaegkuuljate suvelaager 19.-21.juuli 2019
Vaegkuuljate suvelaager toimub sel aastal 19.-21.juuli ALUJOA PUHKEKESKUSES, Ida-Virumaal, Toila külje all, Pühajõe külas. Vaata ka: Kava Sponsoreid Ahoi maalased ja muidu surelikud! Zeusi habeme õnnistusega avame me tänasega registreerimise KÕKU Klubi suvelaagrisse, mis toimub Alujoa puhkekeskuses 19.-21.juuli. Teemaks “Vana Kreeka jumalad ongi tulnukad!” Need kel on Hermese väledad jalad (ühingu liikmed) ja on ühtlasi […]
26-04-2019 - 02:36 - Kuulmisabi Kogukond - 5 asja, mida kõrvad terviseseisundi kohta paljastavad
Teatud terviseseisundid võivad kutsuda esile muutusi nii kõrvades, kätel, küüntel kui ka jalgadel, mistõttu tasuks oma keha märke tähelepanelikult lugeda. Portaal Reader’s Digest reastab asjaolud, millest annavad märku muutused kõrvades.   Kortsukesed kõrvalestal. Vananemisega käivad kortsud küll kaasas, kuid kõrvalestal võivad need probleemseks osutuda. Püstist või diagonaalset kortsu kõrvalestal nimetatakse Franki märgiks ning uuringud viitavad, … Loe edasi "5 asja, mida kõrvad terviseseisundi kohta paljastavad"
25-04-2019 - 03:27 - Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühing - Diabeedi abikoerte e. hüpokoerte koolitus

Maikuus 2019.a. alustab uus diabeedi abikoerte ehk hüpokoerte koolitusgrupp Eestis. 2019/2020 hüpokoerakoolituse ajakava: 1. moodul: 04.05.2019 – 05.05.2019 (2-päevane) 2. moodul: 08.06.2019 – 09.06.2019 (2-päevane) 3. moodul: 10.08.2019 – 11.08.2019 (2-päevane) 4. moodul: 26.10.2019 5. moodul: 23.11.2019 6. moodul: 15.02.2020 7. moodul: 18.04.2020   Koolitus toimub Kolgaküla rahvamajas Harjumaal. Kogu aastase koolituse hind on 1450€ […]

The post Diabeedi abikoerte e. hüpokoerte koolitus appeared first on Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühing.

25-04-2019 - 10:50 - Vähiliit - Estonia Invest OÜ (Eesti Kinnisvara) annetab iga müügitehingu pealt vähiliidule 30 eurot
Meil on väga hea meel koostöö üle kõigi ettevõtjatega, kes peavad heategevust oluliseks ja toetavad vähiennetust. Sõlmisime just koostöölepingu Estonia Invest OÜ-ga (Eesti Kinnisvara), kes annetab iga kinnisasja müügitehingu pealt 30 eurot Eesti Vähiliidule. Ostes kinnisvara Eesti Kinniasvaralt, toetad ka sina vähi ennetamist ja varajast avastamist!
25-04-2019 - 06:19 - - Sotsiaalministeerium asub hindama ühistranspordipeatuste ligipääsetavust
Sotsiaalministeerium ja MTÜ Ligipääsetavuse Foorum sõlmisid lepingu, et analüüsida Eesti olulisimate ühistranspordi sõlmpunktide ja peatuste ligipääsetavust erivajadusega inimestele. Analüüsi tulemusel selgub, kui suur osa sõlmpunktidest ja peatustest vajab kohandusi ning mis on selle maksumus.   „Ligipääsetavus ei ole ainult puudega inimeste mure, vaid see puudutab meid kõiki. See on iseenesest mõistetav, et inimene – vaatamata tema erivajadusele – peab saama iseseisvalt ringi liikuda. See puudutab ka näiteks eakaid või ajutise liikumispiiranguga inimesi,“ ütles sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse. „Ligipääsetavast ühistranspordist on avalikult palju räägitud, kuid sellest on vähe abi, kui praktikas puudub võimalus seda kasutada. Sotsiaalministeerium on võtnud eestvedaja rolli, et teadlikkus ja olukord Eestis paraneks. Selleks on meil vaja täpsemaid andmeid valdkonna kitsaskohtadest.“   Esmalt kaardistatakse ühistranspordiliinide ristumis- ja ümberistumiskohad, sealhulgas bussi-, rongi- ja lennujaamad ning sadamad koos neile juurdepääsuks kasutatavate trammi-, trolli- ja bussipeatustega. Lisaks kaardistatakse ka sellised ühistranspordipeatused, mis ei ole tingimata ühistranspordiliinide sõlmpunktid, kuid mis on erivajadustega inimestele olulised näiteks teenustele pääsemiseks. Edasi hinnatakse, kui ligipääsetavad on need erivajadusega inimestele ja kui suur osa vajab kohandusi. Samuti antakse hinnang, milline on võimalike kohanduste maksumus. Lõppraport esitatakse ministeeriumile 2020. aasta alguses.  2016. aastal alustati sotsiaaltransporditeenuse ümberkorralduse ettevalmistusega. Üks eesmärk on luua tingimused selliseks transpordikorralduseks, mis võimaldaks erivajadusega inimestel kasutada rohkem tavatransporti. Kohalike omavalitsuste korraldatava sotsiaaltransporditeenuse sidumiseks tavatranspordiga on vaja muuta ühistransport ja selle tehiskeskkond ligipääsetavaks. Selleks on vaja analüüsida praegust olukorda ja vajadusi.     2018. aasta alguses moodustasid 65-aastased ja vanemad inimesed Eesti elanikkonnast 19,6%. Statistikaameti prognooside kohaselt kasvab nende osakaal aastaks 2040 rahvastikust umbes 27-28 protsendini. Koos rahvastiku vananemisega suureneb ka erivajadusega inimeste osakaal.    Hange on valminud koostöös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ja Maanteeametiga. Projekti rahastatakse riigieelarvest ja SA Eesti Teadusagentuuri valdkondliku teadus- ja arendustegevuse programmist.    25.04.19 FOTO: pixabay.com
EST
22-04-2019 - 12:00 - VKÜ – Võrumaa Kurtide Ühing - 4. VKÜ SQUASH
20.04.2019 toimus Võrumaa Kurtide Ühingu squashi võistlusel Väimelas. Võitjaks krooniti taas Mihkel Taaber, kes alistas kõik kaks kohtumist. Teiseks sai Martin Taaber ja kolmandaks sai Ove Needo. Naiste seas tuli esmakordselt võitjaks Gretel Murd, teiseks sai Gelly Needo ning kolmandaks koha Egeth Prükk. Õnnitleme! Tulemused siin: 4. VKÜ – Squash 2019
18-04-2019 - 11:16 - Eesti Leukeemia ja Lümfoomihaigete Liit - Täpsustav info 27.04 toimuva Kevadseminari toimumiskoha ja sissepääsu kohta
Eesti Vabaõhumuuesum SETU TALU LAUT,  Vabaõhumuuseumi tee 12 Tallinna Autoga pääseb muuseumi territooriumile tagumisest väravast, sisse pääsete parooli „LEUKEEMIA“ alusel, helistades värava taga numbrile 64 49 112. Autod saab jätta territooriumil ...
17-04-2019 - 10:09 - EKLVL - Kutse Rummusaare kevadtalgutele
Kevadtalgud toimuvad 4.- 5. mail Rummusaares. Üritus avatakse ametlikult kell 12:00, kuid väravad on avatud alates kl 10-st. Päevakavas talgutööd, söök ning saun. Soovijatel on võimalik ööbima jääda. EKLVL liikmetele, kellel on liikmemaks tasutud ning talgutel osalenud, on meie augustikuu
15-04-2019 - 12:01 - Kuulmisabi Kogukond - Kuulmisaparaat toob kaasa ootamatuid olukordi
Terviseuudiste palvel pidas 87aastane tallinlane Henn Alton oma esimese kuuldeaparaadiga harjumise päevikut. Harjumine polnud lihtne. Kuid sel kevadel on tal lootust maal jälle linnulaulu kuulda. Ka kuuldeaparaadi kõrva panek nõuab esialgu harjutamist. Henn juba oskab. Foto: erakogu Seni sai Henn hakkama ka, aga palju olulist juttu läks ikkagi kaotsi ja ta oli õppinud ise juurde … Loe edasi "Kuulmisaparaat toob kaasa ootamatuid olukordi"
10-04-2019 - 11:39 - Vähiliit - Vähivastase võitluse hetkeseis ja arenguperspektiiv Eestis
Eesti Vähiliit korraldab eeloleval sügisel meditsiinitöötajatele rahvusvahelise teaduskonverentsi „Vähivastase võitluse hetkeseis ja arenguperspektiiv Eestis“. Konverents toimub suurürituse "TERVE Eestiga vähi vastu" raames 13. septembril Hilton Tallinn Park Hotelli Konverentsikeskuses Tallinnas. Konverentsil puudutatakse aktuaalseid teemasid seoses vähihaigusega. Esinema on oodatud ka välislektorid ning kõnega astub üles rahvusvahelise vähivastase liidu juht Cary Adams. Toimunud konverentsi kohta [...]
10-04-2019 - 09:37 - VKÜ – Võrumaa Kurtide Ühing - EKSL KORVPALL
06.04.2019 toimus EKSL korvpalli meistrivõistlusel Tallinnas. VKÜ meeskond jäi teise koha korvpallis. Tulemused: EKSL MV korvpallivõistlused MEHED – 2019
08-04-2019 - 07:18 - Vähiliit - Eesti Vähiliidu ja Tartu Ülikooli Kliinikumi mammograafiabuss on 10 aastaga päästnud sadade naiste elu
Eesti Vähiliidu ja TÜ Kliinikumi mammograafiabuss tähistab sel aastal kümnendat tegevusaastat. Kümne aastaga on mammograafiabussis uuringul käinud üle 70 000 naise ja tänu rinnavähi varajasele avastamisele on päästetud sadade naiste elu. Vähiliidu juhi Maie Egipti sõnul on tegemist tõelise edulooga – mammograafiabussi kümne tegevusaasta jooksul on päästetud sadade naiste elu. Kümne aastaga on Mammobussis [...]
04-04-2019 - 07:06 - EKLVL - Aastakoosolek 13. aprillil Loodusmuuseumis
13. aprillil 2019 kell 13:00 Eesti Kuulmispuudega Laste Vanemate Liidu ja Implantaadilaste Seltsi AASTAKOOSOLEK Loodusmuuseumis, Lai 29a. Kutse aastakoosolekule 2019 AJAKAVA 13.00 – Kogunemine muuseumis, kohv, morss ja küpsised 13.15 – Volikogu nõupidamine enne aastakoosolekut 13.30 – EKLVL aastakoosolek 14.15
02-04-2019 - 08:45 - Vähiliit - Saku Läte annetab igalt müüdud kohviubade pakilt vähiliidule 20 senti
Meil on väga hea meel koostöö üle ettevõtjatega, kes peavad heategevust oluliseks ja panustavad oma toodete müügist vähiliidu tegevustesse. Vähiliidul on olnud pikaajaline hea koostöö ettevõttega Saku Läte. Sel aastal otsustas Saku Läte ennetustegevusse panustada veelgi suuremalt ja annetab igalt müüdud kohviubade pakilt Eesti Vähiliidule 20 senti. Ostes Saku Läte kohviube toetad vähi ennetamist! Vaata lähemalt [...]
31-03-2019 - 10:15 - Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühing - ELDÜ koolitused ja nõustamised

Siit leiad info lähiajal toimuvate koolituste ja nõustamiste kohta. Veresuhkrusõbraliku toidu valmistamise koolitused-vestlusringid Kolmapäeval, 21. augustil algusega kell 17.00 Tartus, Soola 3. ELDÜ reh klientidele reh. teenusena, teistele erikokkuleppel.  Juhendab toitumisterapeut, toiduvalmistamise õpetaja ja eritoitumise arendaja Maire Vesingi. Pane kirja marju@lastediabeet.ee 29-30.augustil 2019 ELDÜ pumbakoolitus neile, kellel kasutusel insuliinipump Medtronic MiniMed 640G  2-päevane koolitus Tallinnas ELDÜ kontoris. Koolitus toimub  […]

The post ELDÜ koolitused ja nõustamised appeared first on Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühing.

26-03-2019 - 08:56 - VKÜ – Võrumaa Kurtide Ühing - EKSL BOWLING
24.03.2019 toimus Eesti Kurtide Spordiliidu bowlingu meistrivõistlusel, mis asub AMB Akadeemia bowlingusaalis, Tallinnas. Parima tulemuse teinud Annika Kahri jäi seitsmenda koha. Argo, Gelly, Martin, Birgit, Heli, Annika ja Mihkel Tulemused siin: EKSL MV Bowling 2019
24-03-2019 - 01:54 - Kuulmisabi Kogukond - Vedel või kuiv? Mida avaldab su tervise kohta kõrvavaik
Kõrvavaigu värvuse ja konsistentsi järgi saab teada, millises seisus on kõrvade tervis. Peaksid hakkama kõrvade tervisele tähelepanu pöörama, vahendab Reader`s Digest, kui täheldad kõrvavaiguga seonduvalt järgmist.   Kollane ja roheline võivad viidata põletikule Tavalise kõrvavaigu värvus varieerub heledamast oranžist tumedama pruunini. Kui see on aga kollane, roheline, valge või must, oleks arstivisiit omal kohal. Vaigu … Loe edasi "Vedel või kuiv? Mida avaldab su tervise kohta kõrvavaik"
24-03-2019 - 01:51 - Kuulmisabi Kogukond - Kõrvahoolduse ABC
Kõrvahoolduse esimene reegel on lihtne – terved kõrvad on isepuhastuvad organid ja ei vaja aktiivset hooldust. Paljud probleemid, millega patsiendid pöörduvad pere-, kõrva- või EMO arsti vastuvõtule, on sageli tingitud sellest, et inimene ise on kõrvasid agressiivselt hooldanud, kirjutab Tõstamaa perearst Madis Veskimägi. Kuulmekäiku ei tohi viia ühtegi pealtnäha ohtutut vahendit: vatitikk, marli või vatitups, … Loe edasi "Kõrvahoolduse ABC"
24-03-2019 - 01:49 - Kuulmisabi Kogukond - Vatitikuga kõrva puhastamine viis eluohtliku ajupõletikuni
Mehe probleemid algasid, kui vatitiku ots jäi ta kõrvakanalisse kinni. Arstid ei olnud päris kindlad, kuidas selline asi juhtus ning tikk nii pikaks ajaks sinna kinni jäi. 31-aastasel inglasel tekkis potentsiaalselt eluohtlik põletik peale vatitikuga kõrvade puhastamist. Infektsioon ei mõjutanud mitte ainult tema kuulmist, vaid levis ka ajukelmesse ja tekitas neuroloogilisi probleeme, vahendab CBC News. Mehel … Loe edasi "Vatitikuga kõrva puhastamine viis eluohtliku ajupõletikuni"
24-03-2019 - 01:48 - Kuulmisabi Kogukond - Ekspert: vali tümps nööpkõrvaklappides paneb kuulmiskahjustuse ohtu aina nooremaid
Aasta-aastalt suureneb kuulmislangusega inimeste osakaal maailmas ja kuulmislangus esineb järjest noorematel inimestel, kirjutab ITK kõrva-nina-kurguhaiguste keskuse õde Raili Raadik. Kuulmine on inimese igapäevaelus väga oluline – sellest sõltub, kuidas tajume ja orienteerume ümbritsevas keskkonnas. Selle tõestuseks üks anekdoot, mis võib igaühega juhtuda ka päriselus. Mees läheb arsti juurde ja kurdab muret: «Naine on vist kurdiks … Loe edasi "Ekspert: vali tümps nööpkõrvaklappides paneb kuulmiskahjustuse ohtu aina nooremaid"
24-03-2019 - 01:45 - Kuulmisabi Kogukond - Õigus kuulda on igas vanuses
Vananemisega seotud kuulmislangust ei saa välja ravida, mistõttu ei tasu uskuda ka seda lubavaid petlikke ravimeid, tõdes Ida-Tallinna Keskhaigla kõrva-nina-kurguarst, audioloog Maret Lepplaan. Igas vanuses ja sõltumata haigusest on inimesel õigus kuulda ja suhelda, kirjutab Ida-Tallinna Keskhaigla kõrva-nina-kurguarst, audioloog Maret Lepplaan. Vanemas eas on kuulmislangus sagedasem. 15% maailma elanikkonnast esineb kuulmislangus, mis tähendab, et kuulmislävend … Loe edasi "Õigus kuulda on igas vanuses"
19-03-2019 - 08:55 - Eesti Leukeemia ja Lümfoomihaigete Liit - Kevadseminar 27.04.2019
Kevadseminar toimub 27.04.2019 algusega kell 12.00 Eesti Vabaõhumuuseumis, Tallinnas. Kutse 27.04.2019 toimuvale kevadseminarile.
12-03-2019 - 12:58 - - Sotsiaalministeerium alustab väike- ja suurprojektide toetamist uutel alustel
Seni hasartmängumaksu nõukogu kaudu makstud toetuste asemel valib sotsiaalministeerium edaspidi kuni neljaks aastaks strateegilised partnerid, kes saavad püsiva lepinguga tegevustoetuse. Lisaks hakkab ministeeriumi seatud prioriteetide saavutamiseks neli korda aastas toimuma väikeprojektide taotlusvoor, mille korraldab Riigi Tugiteenuste Keskus. „Sotsiaalministeeriumi partnerid on eripärased: oleme iga-aastaselt toetanud nii väikeprojekte ja üksikuid üritusi kui ka organisatsioone ja suuremahulisi arendusprogramme. Tänavu jätkame väikeprojektidele toetuse andmist, kuid keskendume ennekõike strateegilisele partnerlusele,“ ütles sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse. „Strateegiline partnerlus tähendab seda, et ministeeriumile olulistes poliitikavaldkondades leitakse kindlad organisatsioonid, kellega lepitakse kokku eesmärgid, oodatavad tulemused ning rahastus kuni nelja-aastaseks perioodiks. See võimaldab ühelt poolt anda meie partneritele kindlust rahastuse osas ning teisalt saavutada pikemaajalisi eesmärke.“ Väikeprojektide puhul on toetuse maksimaalne summa 10 000 eurot ja omafinantseering 10%, strateegilise partnerluse taotlemisel piisummat ei ole, omafinantseeringuna tuleb panustada 20%. Mitterahaline panus võib olla kuni pool omafinantseeringust. Esimene väikeprojektide taotlusvoor kogumahuga 100 000 eurot avatakse 27. märtsil. Kolmapäeval, 20. märtsil kell 14.00-16.00 toimub ministeeriumide ühishoones infotund, kus selgitatakse täpsemalt hasartmängumaksu laekumistest toetuste andmise tingimusi ja tehnilist korraldust. Väikeprojekte hakkab hindama Riigi Tugiteenuste Keskus, strateegilise partnerluse taotlusi hindab sotsiaalministeerium. Hindamisotsused ja toetuse väljamaksed teostab Riigi Tugiteenuste Keskus. „Uus toetuste eraldamise skeem annab parema ülevaate toetatud tegevustest ja projektidest ning võimaldab ühtse süsteemi kaudu teha taotlemist ja aruandlust senisest oluliselt lihtsamaks,“ ütles Riigi Tugiteenuste Keskuse talituse juhataja Marek Atonen. Strateegilise partnerluse taotluste läbirääkimised jäävad teise poolaastasse, esimesed strateegilise partnerluse konkursid plaanitakse välja kuulutada suve alguseks. Toetusi makstakse hasartmängumaksu laekumisest, sotsiaalministeeriumile on seaduse järgi selleks riigieelarves ette nähtud 15,3 protsenti hasartmängumaksu kavandatavast laekumisest. Sellest 93,5 protsenti eraldatakse meditsiini, hoolekande, perede, eakate ja puuetega inimestega seotud projektide toetamiseks ning 6,5 protsenti hasartmängusõltuvusega inimestega seotud tegevuste toetamiseks. Kokku on toetuste eelarve tänavu 4,2 miljonit eurot. Lisainfo: https://www.sm.ee/et/hasartmangumaksu-toetused https://www.rtk.ee/hasartmangumaksu-toetused-sotsiaalvaldkonnas 12. märts 2019
EST
07-03-2019 - 08:50 - Eesti Sclerosis Multiplexi Ühingute Liit - SM suvepäevad 9-11 august 2019 Klaara-Manni puhkemajas
SM suvepäevad leiavad aset 9-11 august Klaara-Manni puhkemajas. Kõik ettepanekut, mis on seotud suvepäevade korraldusliku küljega ja lisaküsimused saata aadressile: kristinamager@smk.ee