Puuetega inimeste ühingud

PUUETEGA INIMESTE ÜHINGUTE UUDISEID
15-11-2019 - 09:07 - MTÜ Seljaajusonga ja Vesipeahaigete Selts - Tauta sõiduõigus

Maanteeameti peadirektori 07.11.2019 käskkirja nr 1-2/19/784, millega laiendatakse tasuta sõidu õiguseid Harju-, Lääne-, Lääne-Viru-, Pärnu- ja Raplamaa avalikel  liinidel. Lisandunud on õigus 0-eurose piletiga sõita osalise töövõimega isikutele ja raske liikumispuudega isiku saatjale alates 15.novembrist 2019.a.

The post Tauta sõiduõigus appeared first on MTÜ Seljaajusonga ja Vesipeahaigete Selts.

15-11-2019 - 04:57 - - Sotsiaalminister Tanel Kiik on täna visiidil Valgamaal
Sotsiaalminister Tanel Kiik on täna, 15. novembril visiidil Valgamaal, kus külastab Valga haiglat ja tutvub uue esmatasandi tervisekeskusega. Samuti on kavas kohtumine Valga Puuetega Inimeste Koja inimestega. Oktoobris avati Valga haigla juures uus esmatasandi tervisekeskus, kus lisaks perearstidele hakkavad tööle ka ämmaemandad, füsioterapeut, psühholoog, hakatakse pakkuma sotsiaalnõustamist ja rehabilitatsiooniteenuseid. Haigla ja esmatasandi tervisekeskuse paiknemine ühel taristul loob paremad võimalused koostööks eriarstiabi, perearstiabi ja sotsiaalteenuste pakkujate vahel. Visiidi ajakava: 12.30-13.15 minister Kiik osaleb Valga Puuetega Inimeste Koja 25. sünnipäeval (Kungla 15, Valga); 13.30-15.30 minister Kiik külastab Valga haiglat ja tutvub oktoobris valminud Valga tervisekeskusega. (Peetri 2, Valga) 16.00-17.00 kohtumine Valga vallavalitsuse ja vallavanema Margus Lepikuga (Puiestee 8, Valga) Ajakirjanikel on huvi korral võimalik saada ministrilt intervjuu kell 13.15. Lisainfo: Rasmus Sinivee, ministri nõunik, tel. 501 9081
EST
14-11-2019 - 12:57 - Võrumaa Puuetega Inimeste Koda - Võrumaa Reumahaigete Ühingu jõululõuna
  Võrumaa Reumahaigete Ühingu aastalõpu pidulik jõululõuna 18.detsembril Koka talu külalistemajas. Väljasõit kell 15.00 muusikakooli juurest. Osavõtumaks 6.- eurot tasuda kuni 15.detsember Võrumaa Reumahaigete Ühingu a/a EE781010220200006221 Info 53844655, maisisajeva@hot.ee Juhatus
14-11-2019 - 06:22 - Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühing - Üks nimi – kaks haigust. Täna on maailma diabeedipäev, teemaks „Kaitse oma perekonda!“

14. novembri maailma diabeedipäeva teema on käesoleval aastal “Kaitse oma perekonda!”. See haigus puudutab meist tegelikult igaüht, kuna Eestis on üle 70 000 diabeeti põdeva inimese, mis tähendab, et praktiliselt meil kõigil on kas juba diabeeti haigestunud või haigestumise riskiga lähedane inimene. Ca 30 000 inimest ei pruugi WHO andmetel teada, et neil on 2. tüüpi […]

The post Üks nimi – kaks haigust. Täna on maailma diabeedipäev, teemaks „Kaitse oma perekonda!“ appeared first on Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühing.

11-11-2019 - 11:03 - Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühing - ELDÜ üldkoosolek 16. novembril

MTÜ Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühingu liikmete üldkoosolek toimub 16. novembril 2019 algusega kell 17:15 Rocca al Mare kooli saalis (Vabaõhumuuseumi tee 8, Tallinn). Koosoleku päevakord: 2018. majandusaasta aruande kinnitamine. Tuletame meelde, et üldkoosolekul on hääleõigus nendel ELDÜ liikmetel, kellel 2019.a. liikmemaks (7 eurot) tasutud.

The post ELDÜ üldkoosolek 16. novembril appeared first on Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühing.

09-11-2019 - 12:25 - Ida-Virumaa Puuetega Inimeste Koda - Liikmesorganisatsioonide ja Koja 2019 aasta projektide toetused

NARVA ERIVAJADUSTEGA LASTE PEREDE ÜHING 600 EUR SILLAMÄE MILOSERDIE 900 EUR KOHTLA-JÄRVE INVAÜHING 600 EUR NARVA IÜ EENAR 600 EUR IDA-VIRUMAA DIABEETIKUTE SELTS 400 EUR IDA-VIRUMAA KUTSEHAIGETE ÜHING 0 EUR NARVA KUTSEHAIGETE ÜHING   600 EUR IDA-EESTI PIMEDATE ÜHING 900 EUR NÄGEMISPUUETEGA INIMESTE K-JÄRVE ÜHING 200 EUR NARVA PARKINSONI SELTS 200 EUR PUUETEGA INIMESTE ÜHING PÜSSI [...]

The post Liikmesorganisatsioonide ja Koja 2019 aasta projektide toetused appeared first on Ida-Virumaa Puuetega Inimeste Koda.

09-11-2019 - 12:17 - Ida-Virumaa Puuetega Inimeste Koda - Infopäev puudega ja vähenenud töövõimega inimestele ning omavalitsuste sotsiaaltöötajatele

Korraldajad: Ida- Virumaa Puuetega Inimeste Koda ja Eesti Puuetega Inimeste Koda Toimumisaeg: 22. novembril 2019 kell 10.30- 14.00 Asukoht: Jõhvi vallavalitsus (Kooli 2, Jõhvi) Päevakava: 10.30-10.40 Tervitussõnad 10.40-11.40 Isikukeskse erihoolekande teenusemudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses Kärt Saarsen, Sotsiaalkindlustusameti erihoolekande talituse projektijuht 11.40-12.30 Võimalik teenuste toimimise mudel kohaliku omavalitsuse tasandil Kaia Kaldvee, Ida- Virumaa Puuetega Inimeste Koja [...]

The post Infopäev puudega ja vähenenud töövõimega inimestele ning omavalitsuste sotsiaaltöötajatele appeared first on Ida-Virumaa Puuetega Inimeste Koda.

07-11-2019 - 04:12 - Eesti Vaegkuuljate Liit - Kõku suvelaager 2020
Kõku laager 2020 toimub 31.juulist kuni 2.augustini Harjumaal Paunküla heaolukeskuses: http://www.paunkula.ee/. See keskus on igati sobiv üle Eesti kohaletulemiseks, asukoht on Tartu maantee ääres, peaaegu Järvamaa piiril. Avan varakult ka laagrit läbiva teema, sest siis on juba võimalik plaani pidada. Seekord on laager üles ehitatud retro teemadel. Kuna igaühe jaoks tähendab retro erinevaid asju, siis […]
05-11-2019 - 03:01 - Võrumaa Puuetega Inimeste Koda - 28.11.2019 – Tasuta seminar seenioridele Lõuna-Eesti haiglas
04-11-2019 - 09:23 - Vähiliit - Annetamistalgud toovad heategevuse au sisse
3. detsembril toimuvad Eesti esimesed annetamistalgud. Sel päeval võtavad kümned vabaühendused üle Eesti ette erinevaid tegevusi, et koguda annetusi ühiskondlike probleemide lahendamiseks ning kutsuda inimesi üles endale olulist valdkonda toetama. Sarnane algatus on saavutanud rahvusvahelise menu Giving Tuesday nime all. 3. detsembril ja selle vahetus ümbruses korraldatakse üle maailma kampaaniaid ning üritusi, et leida [...]
01-11-2019 - 05:39 - - Riik hakkab valima koostööpartnereid perepoliitika valdkonnas
15. novembril avaneb sotsiaalministeeriumi ja rahvastikuministri koostöös taotlusvoor “Peresõbralik ja lasterikas Eesti“, millega riik otsib strateegilisi partnereid perepoliitika valdkonnas. Tegevuste rahastamiseks on ette nähtud aastas kuni 400 000 eurot hasartmängumaksu toetusi, strateegilisi partnereid otsitakse kaheks aastaks. „Soovime leida koostööpartnereid, kelle tegevus aitaks saavutada Eesti rahvastiku- ja perepoliitika suurimat eesmärki – et peresuhted oleksid positiivsed ja püsivad ning peredes kasvaks rohkem lapsi,“ ütles rahvastikuminister Riina Solman. „See tähendab tegevusi, mis aitaksid kujundada ühiskonnas peresõbralikke hoiakuid ja lastega perede väärtustamist.“ Sotsiaalminister Tanel Kiige sõnul on novembris avanev taotlusvoor täienduseks äsja lõppenud laiemale partnerite kaasamise ringile, milles oli laste heaolu ja kaasatuse suurendamisele ette nähtud kuni 500 000 eurot aastas. „Uues voorus otsib riik olulisi koostööpartnereid, et veelgi enam panustada perepoliitika eesmärkide saavutamisse. Seega toetame laste- ja perepoliitikat 2020. aastal kokku 900 000 euro ulatuses,“ sõnas minister Kiik. Kolmanda strateegilise partnerluse taotlusvooru teemad on: Positiivsete pere- ja paarisuhete toetamine, vajaduspõhise ja tõhusa abi kättesaadavuse parandamine ning ennetustegevus. Perekonda, laste sündi ja kasvatamist ning lasterikkust väärtustavate hoiakute kujundamine ühiskonnas; Lasterikaste perede heaolu suurendamine ja elukvaliteedi tõstmine; Lapsevanemate ning lastega perede huvikaitse, kaasatuse ja heaolu edendamine. Taotlusi saab esitada 15.-25. novembrini; neid hindab ja läbirääkimisi peab sotsiaalministeeriumi loodud hindamiskomisjon, kuhu on kaasatud rahvastikuministri meeskonna esindaja. Hindamisotsused ja toetuse väljamaksed teostab Riigi Tugiteenuste Keskus. Heaks kiidetud taotluste elluviimise periood algab 1. jaanuarist 2020. Tänavu on strateegiliste partnerite leidmiseks toimunud juba kaks taotlusvooru, millest esimeses otsis sotsiaalministeerium partnereid annetatud toidu jagamise, esmaabi, hasartmängusõltuvuse ning soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas. Teises voorus olid teemaks Eesti elanike vaimse tervise ning laste heaolu ja kaasatuse edendamine, puudega inimeste huvikaitse organisatsioonide võimestamine, vanemaealiste huvikaitse ning võrdse kohtlemise küsimused. Teine taotlusvoor lõppes 31. oktoobril. Strateegilise partnerluse puhul rahastab riik tegevusi kuni 80% ulatuses, omafinantseeringuna peab partner lisama 20%. Pool omafinantseeringust võib panustada mitterahalise maksena, näiteks vabatahtlike kaasamisega. Kuni 2019. aastani rahastati koostööpartnerite olulisi tegevusi hasartmängumaksu nõukogu kaudu ja vaid kuni üheks aastaks. Lisaks võtab Riigi Tugiteenuste Keskus neli korda aastas vastu ka väikeprojektide taotlusi. Selle aasta neljas taotlusvoor avaneb täna, 1. novembril ning esmakordselt on maksimaalne väikeprojekti toetuse suurus senise 10 000 euro asemel 35 000 eurot ja vooru kogumaht 400 000 eurot. Lisainfo: https://www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/sotsiaalne-taristu-ja-toetused/hasartmangumaksu-toetused
EST
31-10-2019 - 09:19 - Võrumaa Puuetega Inimeste Koda - 08.11.2019 – vSPA külastus Võru Südamesõprade Selts
VÕRUMAA SÜDAMESÕPRADE SELTS külastab Tartu V Spad reedel, 8. novembril Väljasõit kell 10 Kesklinna bussipeatusest 10 euro eest vee- sauna- ja soolamaailma, külastusaeg 4 tundi. Spaas paljajalu viibimine pole lubatud. Spaa põrandad on märjad, võimalus osta ühekordseid flip-flops’e hinnaga 1 €. Osaluse … Continue reading
31-10-2019 - 02:32 - Vähiliit - Vähiliit ja ITK tihendavad koostööd vähi varajases avastamises
Vähiliit ja ITK tihendavad koostööd vähi varajases avastamises Ida-Tallinna Keskhaigla (ITK) ja Eesti Vähiliit otsustasid eelmisel nädalal toimunud kohtumisel tihendada koostööd, et paremini panustada vähi võimalikult varajasse avastamisse ning selle tõhusasse ravisse. Eelmisel nädalal toimunud kohtumisel arutasid Vähiliidu ja ITK esindajad, kuidas vähi varajast avastamist suurendada. ITK juhi Ralf Allikvee sõnul on Ida-Tallinna Keskhaiglas olemas [...]
30-10-2019 - 07:57 - - Riik vähendab puude taotlemisel bürokraatiat
Sotsiaalministeerium saatis kooskõlastusringile eelnõu, mis võimaldab edaspidi muutumatu või progresseeruva seisundiga raske või sügava puudega lastele määrata puue ühekordselt kuni 16-aastaseks saamiseni. Lisaks saavad sotsiaalkindlustusameti ekspertarstid hinnata töövõimet välistavas seisundis tööealiste inimeste puudetaotlusi edaspidi terviseandmete alusel.   „Muudatuste jõustudes ei pea raske terviseseisundiga tööealised inimesed puude tuvastamiseks kirjeldama oma terviseseisundist tulenevaid piiranguid. Lisaks plaanime vähendada bürokraatiat väga keerulises seisus raske ja sügava puudega laste ja nende vanemate jaoks,“ ütles sotsiaalminister Tanel Kiik. „Praegune korraldus on abivajajatele ja nende lähedastele ebamõistlikult koormav.“ Muutumatu või progresseeruva seisundiga laste puhul lihtsustub puude taotlemine. „Praeguse seaduse järgi kehtib tuvastatud puude raskusaste kõige rohkem kolm aastat. See pole mõistlik lahendus laste jaoks, kelle seisund on muutumatu või süvenev,“ ütles minister Kiik. „Sellistel juhtudel saaks puude raskusastme määrata ka pikemaks ajaks, maksimaalselt kuni lapse 16-aastaseks saamiseni. Pean oluliseks jätkata ka edaspidi tarbetu bürokraatia vähendamist puude raskusastme taotlemisel ning tervishoiu- ja sotsiaalkaitse valdkonnas tervikuna.“ Eestis oli 2019. aasta 31. märtsi seisuga keeruliste diagnoosidega raske ja sügava puudega ning muutumatute seisunditega lapsi ligikaudu 1800. Sotsiaalkindlustusamet menetles 2018. aastal 674 sellise seisundiga lapse puude taotlust.   Eesti Töötukassa 2017. ja 2018. aasta andmetel esitatakse töövõimet välistava seisundiga hindamise taotluseid aastas keskmiselt 1400–1500. Umbes 90% juhtudest on inimene koos töövõime hindamisega taotlenud ka puude raskusastme tuvastamist. Sotsiaalkindlustusamet tegi 2018. aastal 1257 ekspertiisi, kus puuduva töövõimega inimesel tuvastati ka puue.  Töövõimet välistav seisund on eriti raske ja muutumatu terviseseisund, mis põhjustab täielikku töövõimetust ehk töövõime puudumist. Taolised seisundid on näiteks IV astme vähkkasvaja, väljakujunenud dementsus, raske või sügav vaimne alaareng, samuti olukorrad, kus inimene saab dialüüsravi, on juhitaval hingamisel või püsivalt voodihaige. Töövõimet välistava seisundi korral võib hindamise läbi viia lihtsustatud korras: ekspertarst kontrollib terviseandmete põhjal välistava seisundi esinemist ning koostab eksperdiarvamuse.    Muudatused on planeeritud jõustuma 1. märtsist 2020.
EST
29-10-2019 - 04:42 - Võrumaa Puuetega Inimeste Koda - Rahvusvaheline Puuetega Inimeste Päev
22-10-2019 - 06:00 - Eesti Vaegkuuljate Liit - September
16.septembril osales Külliki külalisena Riigikogu istungil, kus üheks teemaks viipekeeletõlkide õpetamise tulevik. Järelpärimise selle teema kohta esitas Jüri Jaanson, vastuseid andis haridus- ja teadusminister Mailis Reps. Lisaks Küllikile olid Riigikogu rõdul vastuseid kuulamas ka Kurtide Liidu esindajad. Kahjuks tuleb nentida, et positiivseid lahendusi hetkel välja pakkuda ei ole, küll aga tegeletakse viipekeeletõlkide vajaduse analüüsimisega. Eesti […]
22-10-2019 - 06:00 - Eesti Vaegkuuljate Liit - Oktoober
26.-27.oktoobril toimub Eesti Vaegkuuljate Liidu liikmesorganisatsiooni juhtidele iga-aastane täiendkoolitus. Seekordne koolitus leiab aset Mäetagusel, läbivaks teemadeks on motiveerimine, organisatsiooni juhtimine ja uudised kuuldeaparaatide maailmast.
22-10-2019 - 08:01 - Eesti Autismiliit - 6.Eesti-Hollandi sümpoosion “Ole arusaadav!”
Piltide autor on Sandra Sagar, suur tänu talle!
21-10-2019 - 08:13 - Eesti Kogelejate Ühing - Kogeluse teadlikustamise päeval räägib raadios Hardi Sigus

22. oktoobril peetakse rahvusvahelist kogeluse teadlikustamise päeva. Sel puhul räägib Vikerraadios kell 10.05 algavas saates „Huvitaja“ meie ühingu juhatuse liige Hardi Sigus. Juttu tuleb kolm aastat tagasi välja antud ning äsja raamatupoodides taas müügile jõudnud lasteraamatust “Ke-ke-kes teeb u-u-uhhuu?”. Intervjuu algab kell 10.30, saatejuht on […]

The post Kogeluse teadlikustamise päeval räägib raadios Hardi Sigus appeared first on Eesti Kogelejate Ühing.

20-10-2019 - 05:54 - VKÜ – Võrumaa Kurtide Ühing - 8. VKÜ SULGPALL
19.10.2019 toimus VKÜ sulgpalli võistlusel Võrus Spordikeskuses. Kokku oli 6 inimest. Meestest võitis Martin Taaber esikoha ja Margo Ojala sai teise koha. Heli Haug võitis jälle sulgpalli, Gelly Needo võttis teise koha ja kairi Mägi sai kolmanda koha. Õnnitleme! Tulemused: 8. VKÜ – Sulgpall 2019
19-10-2019 - 12:18 - Võrumaa Puuetega Inimeste Koda - Euroopa pimekurtide päev
Eesti Pimekurtide Tugiliit PRESSITEADE 17. oktoober 2019 Pärnus märgitakse Euroopa pimekurtide päeva 22. oktoobril 2003 loodi Euroopa Pimekurtide Liit. Igal aastal tähistavad Euroopa pimekurdid seda päeva mitmesuguste ettevõtmistega, et pöörata ühiskonna tähelepanu sellele ainulaadsele puudeliigile. Eestis tähistatakse Euroopa pimekurtide päeva … Continue reading
16-10-2019 - 10:02 - Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühing - Konverents “Diabeet ja vaimne tervis” 16. novembril 2019

16. novembril 2019 toimub ELDÜ iga-aastane diabeedikonverents, mille teemaks on “Diabeet ja vaimne tervis”. Konverents toimub Rocca al Mare Kooli saalis Vabaõhumuuseumi tee 8 Tallinnas kell 11.00-17.00. PROGRAMM 11.00 Registreerimine, tervituskohv ja ravitarvikute näitus Diagnoosiga kaasnevad tunded, Naatan Haamer, TÜ Kliinikum, hingehoidja Diabeet ja vaimne tervis, Mihhail Beljajev, Tallinna Lastehaigla Vaimse Tervise Keskus, kliiniline psühholoog Diabeedi mõju […]

The post Konverents “Diabeet ja vaimne tervis” 16. novembril 2019 appeared first on Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühing.

15-10-2019 - 05:40 - Eesti Kogelejate Ühing - Müügile on tulnud jälle lasteraamat “KE-KE-KES TEEB U-U-UHHUU?”

Rahva Raamatus on müügil taas EKÜ poolt välja antud lasteraamat KE-KE-KES TEEB U-U-UHHUU? https://www.rahvaraamat.ee/p/ke-ke-kes-teeb-u-u-uhhuu/843401/en?isbn=9789949812301 MTÜ Eesti Kogelejate Ühing on tõlkinud eesti keelde saksa kirjaniku Peter Schneideri raamatu “Was ist ein U-U- Uhu” („Ke-ke- kes teeb U-U- Uhhuu?“). Kaunilt kujundatud raamat on kirjutatud lastele, kes kogelevad […]

The post Müügile on tulnud jälle lasteraamat “KE-KE-KES TEEB U-U-UHHUU?” appeared first on Eesti Kogelejate Ühing.

14-10-2019 - 04:25 - Eesti Vaegkuuljate Liit - EFHOH Zagrebis
Euroopa Vaegkuuljate Assotsiatsiooni EFHOH aastakoosolek ja konverents Zagrebis Euroopa Vaegkuuljate Assotsiatsiooni EFHOH aastakoosolek ja konverents Zagrebis peetud! Olid väga toredad päevad, sai palju uusi tuttavaid, tekkisid head mõtted tulevikuks ning kõige vahvam oli kohtuda juba vanade sõpradega.
14-10-2019 - 10:40 - Võrumaa Puuetega Inimeste Koda - 22.10.2019 – Võrumaa Reumahaigete Ühingu väljasõit
Võrumaa Reumahaigete Ühing korraldab Kvartali SPA ja ERMI galeriis näituse külastust. Näitus –valik teoseid Jaan Manitski erakogust. Väljasõit 22.oktoobril kell 11.00 muusikakooli juurest Registreerimine tamara.laht@mail.ee , 5252357
11-10-2019 - 06:41 - - Pimedate jalgpalli näidismatš toob Pareiko tagasi väravasse
Järgmisel nädalal toimub Tallinnas Eesti esimene pimedate jalgpalli näidismatš, kus platsil panevad oskused proovile nii pimedad, professionaalsed jalgpallurid kui kuulsused.   Eestis uudse spordiala, pimedate jalgpalli näidismäng toimub rahvusvahelisel valge kepi päeval, 15. oktoobril kell 11-12 Tallinna Heleni Kooli võimlas. Meelelahutuslikus jalgpallimängus võtavad mõõtu kaks segameeskonda, kus näitavad oma oskuseid nii pimedad ja vaegnägijad kui ka treenerid, noored, professionaalsed mängijad ja kuulsused.   „Meelelahutuslik jalgpallimäng on avatud kõigile huvilistele, olgu siis mängija või pealtvaatajana,“ ütles Eesti Pimedate Liidu juhatuse esimees Jakob Rosin.    „Eelkõige ootame platsile uut spordiala katsetama vaegnägijaid ja pimedaid. Samas tahame algatusega julgustada klubisid ja treenereid, et saada kokku regulaarselt treeniv pimedate grupp,“ ütles Eesti Jalgpalli Liidu rahvajalgpalli osakonna juht Teet Allas.    Teiste seas on platsil jalgpallikohtunik Anni Rahula, bändi Elephants From Neptune muusikutest hobijalgpallurid, olümpiamedalistist riigikogu liige Kristina Šmigun-Vähi, Eriolümpia patroon Hannes Hermaküla ja noor räppar Pluuto (kodanikunimega Henry Orlov).    FCI Levadia poolt on väravas Sergei Pareiko ja mängimas Igor Morozov, Aleksandr Grafov ja Lauri Välja.    Pimedate jalgpallis kasutatakse silmaklappe ning kõrisevat häälpalli. Väljakumängijaid abistavad turvalises piiretega keskkonnas nägijad – juhendajad ja väravavaht. Kui tavajalgpalli loomulikuks osaks on valjud fännid, siis pimedate jalgpallis peab publik vaikne olema, et mängijad kuuleksid palli asukohta.    Mängu kommenteerivad kirjeldustõlk Mihkel Tikerpalu ning jalgpallifännid Siim Kera ja Kaidor Kahar.   „Pimedate jalgpalli on maailmas mängitud juba 1920ndatest alates, esimene rahvusvaheline turniir palliti 1974. aastal ning maailmameistrivõistlustega alustati 1998. aastal. Jõujooned on tavajalgpalliga sarnased, edukaimad riigid on Brasiilia, Argentiina ja Hispaania,“ tutvustas Kera Eestis uudset spordiala.    Ürituse koostööpartnerid on Eesti Jalgpalli Liit, FCI Levadia, Eesti Paralümpiakomitee, Eesti Pimedate Spordiliit, Eesti Puuetega Inimeste Koda, Eesti Pimedate Liit, Tallinna Heleni Kool, Sotsiaalministeerium ja Havas. Üritus toimub kampaania „Ava meeli“ raames ja seda rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.   Üritus Facebookis: https://www.facebook.com/events/363850627832423/   
EST
07-10-2019 - 01:48 - Allergialiit - Nahaarst annab nõu
Regionaalhaigla nahahaiguste arst Maie Jürisson annb nõu  
06-10-2019 - 05:38 - VKÜ – Võrumaa Kurtide Ühing - EKSL ORIENTEERUMINE – TAVARADA
06.10.2019 toimus EKSL orienteerumise tavarajal Rõuges Võrumaal, kus meie 4 liikmed osalesid. Daniel Vasser sai jälle orienteerumise meister ja Martin Viljasaar võttis kolmanda kohaga. Heli Haug saavutas edukalt teise koha. Õnnitleme! Tulemused: EKSL tavarada tulemused 2019
05-10-2019 - 05:33 - VKÜ – Võrumaa Kurtide Ühing - EKSL MURDMAAJOOKS
05.10.2019 toimus EKSL murdmaajooksu Kubija terviserajal Võrumaal. Egeth Prükk jooksis ja sai teise koha, Martin Viljasaar sai teise koha ja Argo Purv võttis kolmanda koha. Õnnitleme! Tulemused: EKSL tulemused 2019
04-10-2019 - 05:44 - MTÜ Seljaajusonga ja Vesipeahaigete Selts - Abivahendite määruse muudatus

Alates 1. oktoobrist 2019 jõustub abivahendite määruse muudatus, milles on tehtud erinevaid täiendusi. Järgnevalt on välja toodud olulisemad määruse täiendused. Ühe suure muudatusena täiendati oluliselt nende abivahendite loetelu, kus puudub korduva tõendi vajadus. Korduva tõendi kaotamine tähendab seda, et kui inimene on eelnevalt tõendi alusel abivahendeid soetanud ja selle kohta on tema isikliku abivahendi kaardil […]

The post Abivahendite määruse muudatus appeared first on MTÜ Seljaajusonga ja Vesipeahaigete Selts.

03-10-2019 - 08:48 - Võrumaa Puuetega Inimeste Koda - Õiguspäev
02-10-2019 - 12:37 - Eesti Kogelejate Ühing - Kõneraviõhtu ja karaoke 18. oktoober

Tere, liikmed Jätkame oktoobris uute ja põnevate kõneraviõhtutega. Seekordseks ürituseks tuleb meie juurde Tartust tagasi endine kõneraviõhtute läbiviija Joanna-Maria Tamm. Ta viib läbi suhtlemismänge, mis aitavad harjutada erinevaid kõnetehnikaid. Kõneravitund algab kell 20.00, kell 22.00 alustame karaoke laulmisega. Laulda saavad kõik soovijad nii üksi, kui mitmekesi. […]

The post Kõneraviõhtu ja karaoke 18. oktoober appeared first on Eesti Kogelejate Ühing.

01-10-2019 - 09:18 - Vähiliit - Lindex on oktoobris heategevuslainel!
Lindex on loonud erilise kollektsiooni, mis on tugev, kaunis ja naiselik. Nii saad uuendada oma garderoobi ja samal ajal toetada tähtsat eesmärki, sest oktoobris läheb 10% nende rõivaste müügitulust vähiuuringute toetuseks. Koos oleme tugevamad. #Lindex #LindexPink Siit leiad rohkem: http://bit.ly/2nF4VvH
01-10-2019 - 08:15 - Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühing - ELDÜ koolitused ja nõustamised

Siit leiad info lähiajal toimuvate koolituste ja nõustamiste kohta. Veresuhkrusõbraliku toidu valmistamise koolitused-vestlusringid Kolmapäeval, 30.oktoobril algusega kell 17.30 Tartus, Soola 3. ELDÜ reh klientidele reh. teenusena, teistele erikokkuleppel.  Juhendab toitumisterapeut, toiduvalmistamise õpetaja ja eritoitumise arendaja Maire Vesingi. Pane kirja marju@lastediabeet.ee Pumba- ja sensorikoolitused Rakvere Aqva Spaas.  Insuliinipumbas on oluliselt rohkem võimalusi insuliini annustamiseks kui vaid söögibooluse tegemine. […]

The post ELDÜ koolitused ja nõustamised appeared first on Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühing.

01-10-2019 - 07:00 - Vähiliit - Eesti Vähiliit alustab heategevuslikku koostööd BonBon Lingeriega
Kodumaine pesubränd BonBon Lingerie osaleb oktoobri jooksul heategevuskampaanias "Terve Eestiga vähi vastu", mille käigus annetatakse 2% igalt sügiskollektsiooni toote ostult Eesti Vähiliidule vähiennetuse ja haiguse varajase avastamisega seotud tegevusteks. “Meil on rõõm teatada, et sõlmisime Vähiliiduga koostööleppe vähiennetuse toetamiseks,” sõnas BonBon Lingerie tegevjuht Marge Muug. “Meie jaoks on see koostöö märgilise tähendusega, kuna seisame [...]
22-09-2019 - 05:27 - VKÜ – Võrumaa Kurtide Ühing - EKSL DISCGOLF
22.09.2019 toimus neljanda kord EKSL discgolfi meistrivõistlusel Paide Ülejõe discgolfi pargis. Meesveteranidest võttis kolmanda koha Margo Ojala, Janek Luhaäär sai neljanda koha ja Argo Purv sai kuuenda koha. Martin Taaber võttis 10 koha ja Martin Viljasaar leppis viimase koha ehk 12. Tulemused siin: EKSL Discgolfi MV 2019 tulemused
18-09-2019 - 09:29 - Võrumaa Puuetega Inimeste Koda - Võrumaa Puuetega Inimeste Koja ringid
VÕRUMAA PUUETEGA INIMESTE KOJA RINGID 01.10.2019-23.12.2019 LOOVUSRING SA Võru Pensionäride Neljapäev 12.00-14.00 Päevakeskus RAVIUJUMINE Väimela Tervisekeskus Reede 13.30-14.30 (palun aegadest kinni pidada) SPORDIRING SA Võru Pensionäride Reede 11.00-13.00 Päevakeskus RAVIVÕIMLEMINE SA Võru Spordikeskus Esmaspäev,kolmapäev 9.30-10.15 ANSAMBEL ELURÕÕM SA Võru Pensionäride … Continue reading
17-09-2019 - 07:19 - Eesti Kogelejate Ühing - Tore perepäev Loomaaias 28. september

EKÜ korraldab oma ajaloos esimese perepäeva kogelevatele lastele ja vanematele. Lapsed saavad külastada laste loomaaeda ning mängida, korraldatud on ka tegevused lastele. Vanemad saavad vestelda vabas õhkkonnas, vahetada mõtteid omavahel, kogelejate ühingu liikmed saavad jagada enda kogemusi ning toimub ka küsimuste-vastuste voor. Pakutakse ka kerget […]

The post Tore perepäev Loomaaias 28. september appeared first on Eesti Kogelejate Ühing.

17-09-2019 - 09:24 - - Minister Kiik: Patsiendikindlustus aitab muuta tervishoidu ohutumaks
Patsiendikindlustuse loomisega astume kogu tervishoiusüsteemiga uude ajastusse, kus patsientide huvid saavad senisest paremini kaitstud ning süsteem toetab ohutumat ja kvaliteetsemat ravi, ütles sotsiaalminister Tanel Kiik täna, ülemaailmsel patsiendiohutuse päeval Põhja-Eesti Regionaalhaiglas toimunud pressibriifingul. „Patsiendiohutus on viimastel aastatel üks tervisevaldkonna prioriteete. Ohutuma tervishoiusüsteemi eeldus on läbipaistva ja mittesüüdistava kultuuri loomine ning selleks vajame patsientidele välditava kahju õiglase hüvitamise süsteemi,“ ütles minister Tanel Kiik. „Soovime viia lõpule patsiendikindlustussüsteemi loomise ja koos sellega patsiendiohutussüsteemi kaasajastamise. Loodav süsteem peab võimaldama kõigi patsientide võrdset ja väärikat kohtlemist ning kahjujuhtumite objektiivset ja ühetaolist menetlemist, et muuta tervishoidu meie kõigi jaoks veelgi kvaliteetsemaks ja ohutumaks.“ Patsiendikindlustuse seaduse eelnõu näeb ette kõigi raviasutuste kohustusliku vastutuskindlustuse, keskse süsteemi loomise, kuhu patsient saab pöörduda ilma raviasutusega ise vastandumata ning kus juhtumit analüüsivad erapooletud professionaalid. Lisaks peavad kõik raviasutused hakkama patsiendiohutusjuhtumeid registreerima ning luuakse riiklik patsiendiohutuse andmekogu, mis toetab ohujuhtumite analüüsi ja ennetamist. „Keegi ei tohiks tervishoius saada kahjustada. Ometi saavad maailmas tuhanded patsiendid tervishoius välditavat kahju. Eestis on täna patsiendiohutusega tegelemine iga raviasutuse enda vastutus, mistõttu on patsiendiohutuse tase väga erinev,“ ütles Eesti Puuetega Inimeste Koja esindaja Kristi Rekand. „Patsientide huvides on, et reeglid oleksid oluliselt selgemad ning iga inimene, kes läheb mistahes raviasutusse, võiks olla kindel, et ta ei saa kahjustada. Kahju tekkimisel peaks tal olema võimalus õiglasele hüvitisele, ilma et ta peaks selleks vastanduma haigla või arstiga.“ Kristi Rekand rõhutas, et ohutu tervishoiuteenus algab heast suhtlusest ja suhtlemisel on alati kaks osapoolt. „Kutsun kõiki patsiente üles osalema aktiivselt oma raviprotsessis, esitama alati täpset teavet oma tervise kohta ning esitama rohkem küsimusi nii protseduuride, ravimite kui kõige muu kohta, mis tundub ebaselge,“ ütles Kristi Rekand. Sotsiaalministeeriumi patsiendiohutuse algatustöörühma liikme, AS Ida-Tallinna Keskhaigla ravikvaliteedijuhi ja anestesioloogi dr Vladislav Fedossovi sõnul on õige tee ohutuma tervishoiu poole  vigade äratundmine, analüüsimine ja nendest õppimine. „See tingib vajaduse vigadest alguse saanud patsiendiohutusjuhtumeid registreerida ja analüüsida,“ ütles dr Fedossov. „Põhilisteks takistusteks patsiendiohutusjuhtumite registreerimisele ja analüüsile on tervishoiutöötajate hirm kolleegide kriitika või võimaliku karistuse ees. Ainult mittesüüdistava, kolleegidega avameelsele arutelule ja vigadest õppimisele orienteeritud ohutuse kultuuri loomine tervishoiu igal tasandil, ka ühiskonnas tervikuna, saaks olla edukuse võti.“ Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkond võtnud oma eesmärgiks edendada patsiendiohutuse valdkonnas nii teadus- ja arendustegevust kui ka koolitust. Juba kolme aasta eest alustati patsiendiohutuse terminoloogia eestindamisega, patsiendiohutus on sisse viidud õdede magistriõppe programmi, samuti pakutakse käesolevast aastast alates patsiendiohutuse täiendkoolitust arstidele, õdedele ja teistele tervishoiusüsteemis töötavatele inimestele.  Tartu Ülikooli sisehaiguste vanemteaduri Kaja Põlluste sõnul on patsiendiohutusjuhtumitega tegelemisel on oluline tõenduspõhisus. „Äsja alustati Tartu Ülikoolis rahvusvahelise koostööprojektiga kaasaegse patsiendiohutuse uurimiskeskuse väljaarendamiseks,“ ütles Kaja Põlluste. „Teadusuuringud aitavad selgitada probleemi ulatust ja olemust ning uuringute tulemused võimaldavad pakkuda tõenduspõhiseid lahendusi patsiendiohutuse teemadega pädevalt toimetulekuks. Olulised partnerid on seejuures patsiendid, kelle tagasiside ja kogemuslood aitavad meil uut valdkonda arendada.“ Täna, 17. septembril tähistatakse Maailma Terviseorganisatsiooni eestvedamisel esmakordselt ülemaailmset patsiendiohutuse päeva. Päeva eesmärk on tõsta teadlikkust tervishoius esinevatest eksimustest ning vältivatest ravivigadest, et muuta tervishoidu patsientidele turvalisemaks.
EST
16-09-2019 - 03:18 - - „Ava meeli” kampaania toob inimesteni pimedate jalgpalli näidismängu ja viiplemisväljakutse
Tänasest algab kampaania „Ava meeli“, mis julgustab meelepuude asemel märkama igaühe võimeid ning oskusi. Kampaanias jagavad nägemis-, kuulmis- ja kõnepuudega inimesed avameelselt oma kogemusi ning praktilisi nõuandeid töö- ja igapäevaelust.   „Nii igapäevaelus kui töös on meie hulgas erinevate tugevuste ja oskustega inimesi,“ ütles sotsiaalminister Tanel Kiik. „Meelepuue võib kõrvaltvaataja jaoks tunduda ületamatu takistusena. Tegelikult elavad ka meelepuudega inimesed huvitavat ning vaheldusrikast elu ja on väga võimekad erinevates valdkondades. Soovime ühiskonnas luua hoiakuid, mis väärtustavad igaühe eripärasid, ning julgustada alati märkama inimest, mitte puuet.“ Meelepuue võib väljenduda kas kuulmis-, nägemis- või kõnehäires. Sotsiaalkindlustusameti andmetel elab Eestis umbes 2000 kuulmispuudega inimest, 2300 nägemispuudega inimest, 1700 keele- ja kõnepuudega inimest. Lisaks on meelepuudega inimesi ka liitpuudega inimeste seas. Eesti Tööandjate Keskliidu tegevjuhi Arto Aasa sõnul on tööandjad erivajaduste ja vähenenud töövõimega inimeste kaasamisel aina teadlikumad. „Tööandja otsib eeskätt sobivate oskustega inimest, kes kannaks ka organisatsiooni väärtusi. Meelepuue on üha vähem takistuseks, sest nii tööandjate endi teadlikkus on paranenud ja hea töötaja jaoks ollakse valmis paindlikkuseks. Väga suureks abiks on ka erinevad meetmed ja toetused, millega töötukassa tööandjaid vähenenud töövõimega inimeste palkamisel abistab – näiteks sotsiaalmaksu tasumine või töökoha kohandamiseks tehtavate kulutuste kompenseerimine,” ütles Aas.  „Erivajadusega inimeste kujutamine meedias on tihti liigselt heroiseeriv, näidates, kuidas inimene saab “puude kiuste” hakkama igapäevaste toimingutega. See loob stereotüüpse kuvandi, kus fookus langeb puudele, mitte inimesele. Teeme üleskutse avada oma meeled ning märgata eelkõige inimest ja tema tegelikke väärtusi. Õpi näiteks 29. septembriks, rahvusvaheliseks kurtide päevaks selgeks oma nime sõrmendamine,“ selgitas kampaania „Ava meeli“ loovjuht Kaidor Kahar.  Kampaania kõneisik, massöör Allan Vibur (PILT) rõhutab, et puudega inimest ei vaadataks tööle kandideerimisel eelarvamusega. „Ta on ikkagi tavaline töötaja, kelle puhul on oluline see, mida ta oskab. Pimedana hakkamasaamine ei tee minust superkangelast. Märka mu tegelikke võimeid.“  Saatejuht Triin Jõeveeru (PILT) sõnul ei tasu viipekeelse kurdiga suhtlemist karta. „Vaata talle silma, et sinu juttu oleks võimalik huultelt lugeda. Ära pelga kontakti, sest kurdid kasutavad tähelepanu saavutamiseks puudutusi. Kurdid oskavad ise välja pakkuda hea lahenduse suhtluseks,“ lausus Jõeveer.  Meelepuudega inimeste kogemuste ja praktiliste nõuannetega saab tutvuda veebilehel tegijad.ee. Oma loo räägivad räppar Sammalhabe, MTÜ Pane Oma Meeled Proovile tegevjuht Christel Sogenbits, massöör ja filoloog Allan Vibur, saatejuht ning disainer Triin Jõeveer, tudeng Merilyn Jaeski ja Sõpruse Rimi juhataja Krista Jürna.  Kampaania raames leiab aset kaks aktsiooni, millega oma meeled proovile panna – nime viiplemise väljakutse #avameeli sotsiaalmeedias ja pimedate jalgpalli näidismatš.  15. oktoobril, rahvusvahelisel valge kepi päeval toimub Tallinna Heleni Koolis Eestis uudse spordiala, pimedate jalgpalli näidismäng. Meelelahutuslikus jalgpallimängus võtavad mõõtu kaks segavõistkonda, kus oma oskuseid näitavad nii pimedad ja vaegnägijad kui ka treenerid, noored ja professionaalsed mängijad. Ürituse koostööpartnerid on Eesti Jalgpalli Liit, FCI Levadia, Eesti Paralümpiakomitee, Eesti Pimedate Spordiliit, Eesti Puuetega Inimeste Koda ja Eesti Pimedate Liit. „Ava meeli“ on jätk 2017. aasta kampaaniale „Ära põe“ erivajadusega inimeste kaasamiseks ühiskonnaellu ja 2018. aasta vaimse tervise häirete kampaaniale „Pole hullu“. Kampaaniat rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest. Vaata lähemalt: www.tegijad.ee
EST
16-09-2019 - 03:18 - - „Ava meeli” kampaania toob inimesteni pimedate jalgpalli näidismängu ja viiplemisväljakutse
Tänasest algab kampaania „Ava meeli“, mis julgustab meelepuude asemel märkama igaühe võimeid ning oskusi. Kampaanias jagavad nägemis-, kuulmis- ja kõnepuudega inimesed avameelselt oma kogemusi ning praktilisi nõuandeid töö- ja igapäevaelust.   „Nii igapäevaelus kui töös on meie hulgas erinevate tugevuste ja oskustega inimesi,“ ütles sotsiaalminister Tanel Kiik. „Meelepuue võib kõrvaltvaataja jaoks tunduda ületamatu takistusena. Tegelikult elavad ka meelepuudega inimesed huvitavat ning vaheldusrikast elu ja on väga võimekad erinevates valdkondades. Soovime ühiskonnas luua hoiakuid, mis väärtustavad igaühe eripärasid, ning julgustada alati märkama inimest, mitte puuet.“ Meelepuue võib väljenduda kas kuulmis-, nägemis- või kõnehäires. Sotsiaalkindlustusameti andmetel elab Eestis umbes 2000 kuulmispuudega inimest, 2300 nägemispuudega inimest, 1700 keele- ja kõnepuudega inimest. Lisaks on meelepuudega inimesi ka liitpuudega inimeste seas. Eesti Tööandjate Keskliidu tegevjuhi Arto Aasa sõnul on tööandjad erivajaduste ja vähenenud töövõimega inimeste kaasamisel aina teadlikumad. „Tööandja otsib eeskätt sobivate oskustega inimest, kes kannaks ka organisatsiooni väärtusi. Meelepuue on üha vähem takistuseks, sest nii tööandjate endi teadlikkus on paranenud ja hea töötaja jaoks ollakse valmis paindlikkuseks. Väga suureks abiks on ka erinevad meetmed ja toetused, millega töötukassa tööandjaid vähenenud töövõimega inimeste palkamisel abistab – näiteks sotsiaalmaksu tasumine või töökoha kohandamiseks tehtavate kulutuste kompenseerimine,” ütles Aas.  „Erivajadusega inimeste kujutamine meedias on tihti liigselt heroiseeriv, näidates, kuidas inimene saab “puude kiuste” hakkama igapäevaste toimingutega. See loob stereotüüpse kuvandi, kus fookus langeb puudele, mitte inimesele. Teeme üleskutse avada oma meeled ning märgata eelkõige inimest ja tema tegelikke väärtusi. Õpi näiteks 29. septembriks, rahvusvaheliseks kurtide päevaks selgeks oma nime sõrmendamine,“ selgitas kampaania „Ava meeli“ loovjuht Kaidor Kahar.  Kampaania kõneisik, massöör Allan Vibur (PILT) rõhutab, et puudega inimest ei vaadataks tööle kandideerimisel eelarvamusega. „Ta on ikkagi tavaline töötaja, kelle puhul on oluline see, mida ta oskab. Pimedana hakkamasaamine ei tee minust superkangelast. Märka mu tegelikke võimeid.“  Saatejuht Triin Jõeveeru (PILT) sõnul ei tasu viipekeelse kurdiga suhtlemist karta. „Vaata talle silma, et sinu juttu oleks võimalik huultelt lugeda. Ära pelga kontakti, sest kurdid kasutavad tähelepanu saavutamiseks puudutusi. Kurdid oskavad ise välja pakkuda hea lahenduse suhtluseks,“ lausus Jõeveer.  Meelepuudega inimeste kogemuste ja praktiliste nõuannetega saab tutvuda veebilehel tegijad.ee. Oma loo räägivad räppar Sammalhabe, MTÜ Pane Oma Meeled Proovile tegevjuht Christel Sogenbits, massöör ja filoloog Allan Vibur, saatejuht ning disainer Triin Jõeveer, tudeng Merilyn Jaeski ja Sõpruse Rimi juhataja Krista Jürna.  Kampaania raames leiab aset kaks aktsiooni, millega oma meeled proovile panna – nime viiplemise väljakutse #avameeli sotsiaalmeedias ja pimedate jalgpalli näidismatš.  15. oktoobril, rahvusvahelisel valge kepi päeval toimub Tallinna Heleni Koolis Eestis uudse spordiala, pimedate jalgpalli näidismäng. Meelelahutuslikus jalgpallimängus võtavad mõõtu kaks segavõistkonda, kus oma oskuseid näitavad nii pimedad ja vaegnägijad kui ka treenerid, noored ja professionaalsed mängijad. Ürituse koostööpartnerid on Eesti Jalgpalli Liit, FCI Levadia, Eesti Paralümpiakomitee, Eesti Pimedate Spordiliit, Eesti Puuetega Inimeste Koda ja Eesti Pimedate Liit. „Ava meeli“ on jätk 2017. aasta kampaaniale „Ära põe“ erivajadusega inimeste kaasamiseks ühiskonnaellu ja 2018. aasta vaimse tervise häirete kampaaniale „Pole hullu“. Kampaaniat rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest. Vaata lähemalt: www.tegijad.ee
EST
12-09-2019 - 06:54 - Võrumaa Puuetega Inimeste Koda - Võrumaa töö- ja karjäärimess 2019
Võrumaa töö- ja karjäärimess 2019 20.09.2019 kell 10.00-13.00 Meie töö- ja karjäärimessi muudavad sisukaks erinevad ettevõtjad, koolid, esinejad, koostööpartnerid ja SINA hea messi külastaja! AJAKAVA 10.00 Messi avamine- Ene Kerge ETTEKANDED KONTSERDISAALIS 10.15 – 11.00 „22 a USA-s: Pilk teise … Continue reading
12-09-2019 - 03:53 - Eesti Vaegkuuljate Liit - VDNR suveseminar Haapsalus
27.07- 3.08.2019 toimus rahvusvaheline suveseminar meie koduses Haapsalus. Seminaril osalesid põhjamaade hiliskurdistunute ühenduse VDNRiga seotud inimesed Soomest, Rootsist ja Taanist. Nendega liitusid ka Eesti vaegkuuljad, kelle vedada oli kogu nädala programm, mis oli väga sisukalt ja läbimõeldult üles ehitatud. Suvenädal oli pühendatud Eesti sajandale sünnipäevale ja just selletõttu korraldati VDNR traditsiooniline üritus esmakordselt Eestis. Selle […]
11-09-2019 - 06:45 - Eesti Autismiliit - Vaikusest ja varjust välja
Pressiteade Vaikusest ja varjust välja 13. septembril 2019 avatakse Juhan Kuusi Dokfoto Keskuses näitus „Püüa mind“, mille autoriteks on fotograaf Jyri Pitkänen ja kirjanik Eveliina Talvitie. Näitus on osa nende projektist „Erilaiset“ („Erinevad“), mis näitab puuete ja erivajadustega laste ning nende perede igapäevaelu Põhjamaades, mujal Euroopas, Venemaal ja Aafrikas. Muuhulgas külastasid Pitkänen ja Talvitie eestlase […]
11-09-2019 - 11:33 - Vähiliit - Eesti Vähiliidu heategevuskontserti saab vaadata ETV ja ETV+ vahendusel
. Eesti Vähiliidu heategevuskontserti saab vaadata ETV ja ETV+ vahendusel Maailma vähideklaratsiooni allkirjastamise puhul toimub Rahvusooperis Estonia 13. septembril kell 18.00 heategevuskontsert, mille tulu läheb vähi ennetamiseks ja varajaseks avastamiseks. Heategevuslikust kontserdist võivad osa saada kõik – ehkki piletid on juba välja müüdud, on kontserti võimalik jälgida televisiooni vahendusel. Pidulikku galakontserti näidatakse [...]
09-09-2019 - 07:07 - Eesti Autismiliit - Kutsume huvilisi 6.autismisümpoosionile 17.-18.oktoobril
6. Eesti-Hollandi sümpoosion OLE ARUSAADAV! Pühendame sümpoosioni meie kauaaegse sõbra ja koostööpartneri Tiina Kallavuse mälestusele. 17.-18.oktoober 2019 Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis, Nooruse 5, Tartu Neljapäev, 17.oktoober 9.00      Tervituskohv, registreerimine 10.00    Avasõnad 10.30-11.00        „Seksuaalsus ja autismispektrihäirega inimesed – miks me peame sellest rohkem rääkima?“. Siim Värv         11.00-11.30        „Seksuaalsusega seotud probleemide ennetamine ja […]
09-09-2019 - 08:42 - Eesti Autismiliit - 12.septembril avatakse Dokfoto Keskuses näitus “Püüa mind”
12. septembril 2019 avatakse Juhan Kuusi Dokfoto Keskuses fotograaf Jyri Pitkänen ja kirjanik Eveliina Talvitie näitus „Püüa mind“. Esmakordselt Eestis esitatav väljapanek on osa projektist „Erilaiset“ („Erinevad“), mis näitab puuetega ja erivajadustega laste ning nende perede igapäevaelu Põhjamaades ja Eestis, mujal Euroopas, aga ka Venemaal ja Aafrikas. Pitkänen ja Talvitie toovad pildile eestlase Eriku, keenialase […]
07-09-2019 - 01:44 - Võrumaa Puuetega Inimeste Koda - Võru Südamesõprade Seltsi väljasõit
Võrumaa Südamesõprade Seltsi liikmed! Reedel, 13. septembril kell 8 stardime muusikakooli eest Kesklinna bussipeatusest Teretame sügist Tartu Botaanikaaias: avakollektsioonid ja kasvuhooned Tutvume Tartu Pauluse kirikuga- Eesti ainsa juugendstiilis sakraalhoonega: ekskursioon, privaatkontsert Lõuna-Eesti suurimal 56 registriga orelil, järgneb lõunasöök. Kõnnime Kirna … Continue reading
06-09-2019 - 06:34 - Eesti Vaegkuuljate Liit - Ilmus uus luulekogu Tiit Tirmannilt
Septembri esimesel nädalal ilmus uus luulekogu Tiit Tirmannilt. Tiit on vaegkuulja, kes elab Tartus. Luuletusi on ta kirjutanud juba pikemat aega, aga kaante vahele jõudsid need alles hiljuti. Esimene luulekogu kandis pealkirja “Sind oodates” ja ilmus möödunud aastal. Uue kogu koondnimi on natuke pikem: “Mina ja minu inimesed”. Tiit kirjutab lembeluulet, aga kirjeldab ka neid […]
05-09-2019 - 11:03 - Eesti Autismiliit - Uus kursus autistlike laste vanematele Kõnekojas
Logopeedilise Teraapia Keskuses Kõnekoda algab oktoobris uus kursus autistlike laste (3-6 aastat) vanematele „VANEMA ROLL AUTISTLIKE LASTE SUHTLEMISOSKUSTE ARENDAMISEL: MIDAGI ENAMAT KUI LIHTSALT SÕNAD“ VANEMA ROLL AUTISTLIKE LASTE SUHTLEMISOSKUSTE ARENDAMISEL: MIDAGI ENAMAT KUI LIHTSALT SÕNAD on kursus, mis on mõeldud peredele: • kes soovivad mõista oma lapse eripärast käitumist • ning on valmis kodustes tingimustes […]
03-09-2019 - 01:38 - Eesti Kogelejate Ühing - Kõneraviõhtu ja suvelõpu piknik 11. september

Tere, liikmed Jätkame septembris uuenenud kõneraviõhtutega.Seekord tuleb Kaupo Eerme meie juurde rääkima teemal “Kas ja kuidas aktiivne liikumine mõjutab enesehinnangut ja kogelust”. Peale loengut on võimalik minna ujuma Estrella wakeparki. Kaasa võtta hea tuju, soovi korral ujumisriided ja veidi süüa ja juua. EKÜ poolt on […]

The post Kõneraviõhtu ja suvelõpu piknik 11. september appeared first on Eesti Kogelejate Ühing.

31-08-2019 - 05:22 - VKÜ – Võrumaa Kurtide Ühing - EKSL NOOLEVISE
31.08.2019 toimus EKSL noolevisemeistrivõistlusel Pärnus. Martin Viljasaar osales tublisti ja võttis viimase koha ehk 8. Tulemused: EKSL Noolevise MV 2019
30-08-2019 - 11:10 - - Sotsiaalministeerium jätkab koostööpartnerite otsimisega
Sotsiaalministeerium avab 16. septembril strateegiliste partnerite leidmiseks II taotlusvooru. Strateegilisi partnereid valitakse kuni nelja-aastaseks perioodiks, varem rahastati koostööpartnerite olulisi tegevusi hasartmängumaksu nõukogu kaudu vaid kuni üheks aastaks.      Strateegiliste partnerite otsing avatakse 16. september. Esmaspäeval, 9. septembril kell 12.00 toimub ministeeriumide ühishoones infotund, kus selgitatakse täpsemalt strateegilise partnerluse olemust, ministeeriumile prioriteetseid teemasid ja otsingu tehnilist korraldust.    Teise strateegilise partnerite vooru teemad on: • Eesti elanike vaimse tervise ja heaolu edendamine; • Puudega ja psüühikahäirega inimeste huvikaitse ja võimestamine; • Vanemaealiste huvikaitse; • Ühiskonna võimestamine mitmekesisuse ja vähemusgruppide võrdse kohtlemise küsimustes; • Laste heaolu ja kaasatuse edendamine.  Strateegilise partnerluse puhul rahastab riik kuni 80%, omafinantseeringuna  peab partner lisama 20%. Pool omafinantseeringust võib panustada mitterahalise maksena, näiteks vabatahtlike kaasamisega.   Strateegilise partnerluse taotlusi hindab ja läbirääkimisi peab sotsiaalministeerium. Hindamisotsused ja toetuse väljamaksed teostab Riigi Tugiteenuste Keskus. Heaks kiidetud taotluste elluviimise periood algab 1. jaanuarist 2020.   Väikeprojektide taotlusi, mille taotletav summa on kuni 10 000 eurot, võtab vastu RTK neli korda aastas. Lisainfo siin.   
EST
25-08-2019 - 08:10 - MTÜ Seljaajusonga ja Vesipeahaigete Selts - Liikumispuudega noored kaardistasid Tallinna vanalinna ligipääsetavust ratastooliga

Läinud nädalal toimus  esmakordselt koostöös Eesti Seljaajusonga ja Vesipeahaigete Seltsi noorte ning rahvusvahelise katusorganisatsiooniga  International Federation Spina Bifida and Hydrocephalus läbi viidud rahvusvaheline projekt „ My Rights: Independent living, Activism and participation for young people with Spina Bifida ja Hydrocephalus.“  Seminaril osalesid seljaajusonga ja/või vesipea diagnoosiga noored kaheksast erinevast riigist: Türgist, Kreekast, Rootsist, Bulgaariast, Eestist, […]

The post Liikumispuudega noored kaardistasid Tallinna vanalinna ligipääsetavust ratastooliga appeared first on MTÜ Seljaajusonga ja Vesipeahaigete Selts.

24-08-2019 - 10:11 - Eesti Leukeemia ja Lümfoomihaigete Liit - Kutsume konverentsile “Räägime Verevähist”
Kutse konverentsile Tallinnas Kutse konverentsile Tartus
22-08-2019 - 01:32 - Eesti Kogelejate Ühing - Kõneraviõhtu augustis

Tere, liikmed! Vestlesime mõnede aktiivsete liikmetega eile Kogelajate Liidu kontoris ja otsustasime, et muudame kõneraviõhtud seinisest veidi sotsiaalsemaks ja meelelahustulikumaks. Seega olete kõik oodatud augustis toimuvale sotsiaalsele kõneraviõhtule. Seekord sööme õhtust Järve Keskuses asuvas kohvik-bistroos Amps ja arutame vestlusringis kogelejate mõttemustrite üle. Püüame selgust saada, kas […]

The post Kõneraviõhtu augustis appeared first on Eesti Kogelejate Ühing.

15-08-2019 - 04:41 - Allergialiit - EUROOPA LIIT JA ÕHU PUHTUS
Euroopa Liit kiitis 15. aprillil 2008. aasatal heaks plaani parandada liikmesmaade õhukvaliteeti, kehtestades esimest korda õhus leiduvatele peenosakestele, mis vähendavad keskmise eurooplase eluiga kaheksa kuu võrra.
15-08-2019 - 01:38 - Allergialiit - ALLERGIA VÕIB TEKKIDA IGAS EAS
Sagedamini räägitakse allergiast seoses lastega ja tõesti, mida nooremad inimesed, seda rohkem neil seda haigust esineb, aga see ei tähenda veel, et mingist vanusest alates võiks arvata, et nüüd olen selle tõve eest kaitstud. Allergia võib tabada igas eas inimest.
14-08-2019 - 11:22% - AMWednesdayWednesdayUTCWed, 14 Aug 2019 11:22:00 +00001122amWednesday222231 - CТИЛЬ ЖИЗНИ АЛЛЕРГИКА
Аллергические заболевания – очень распространенное явление в современном мире. С каждым годом аллергиков становится всё больше и больше. Человек со склонностью к аллергии, конечно, вынужден в чём-то ограни-чивать себя, чтобы предупредить неприятные симптомы, однако это не значит, что он не может вести полноценную жизнь: в большинстве случаев путем небольших усилий можно неплохо компенсировать свою патологию и сохранить здоровье на долгие годы.
10-08-2019 - 12:00 - VKÜ – Võrumaa Kurtide Ühing - 1. VKÜ DISCGOLFI LAHTISED VÕISTLUSED
10.08.2019 toimusid 1. VKÜ Discgolfi lahtised võistlused Kubijas. Osalesid kokku 18 inimest. Meestest võitis Margus Raud (Kaar) +20, Martin Sepp (Talkur) sai teise koha +21 ja kolmas sai Mihkel Taaber +29. Naisest võitis Marge Lätt (Kaar) +15, teise koha sai Anette Ojastu +20 ning kolmas sai Reenika Teder (Eero) +34. Meesveteranist võitis Egon Peetri (Talkur) […]
09-08-2019 - 07:29 - Eesti Autismiliit - Eesti Autismiühing jätkab tegevust liidu nime all
„Meie tegevus autismivaldkonna katusorganisatsioonina ja erinevate huvigruppide ühendajana vajas ka vormiliselt ja keeleliselt sobivamat väljendust ning nimelisand “liit” on eesti keeles selleks sobivaim,“ põhjendas muudatust Eesti Autismiliidu juhatuse esimees Marianne Kuzemtšenko. Eesti Autismiliit koondab autismiga inimesi, nende pereliikmeid, valdkonnas tegutsevaid spetsialiste ja regionaalseid autismiühinguid. Liidu kontaktid ja info tegevuse kohta leiab veebilehelt www.autismiliit.ee, uus e-kirja […]
06-08-2019 - 08:08 - Eesti Autismiliit - Rahvatervise Akadeemia koolitus “Selektiivne ja sensoorne söömishäire lastel”
Koolitus “Selektiivne ja sensoorne söömishäire lastel” annab ülevaate söömisharjumuste kujunemisest lapseeas ja seda mõjutavatest teguritest. Osalejatele jagatakse praktilisi lähenemisvõtteid söömisharjumuste muutmiseks ja näpunäiteid, kuidas tulla toime selektiivse ja sensoorse söömishäirega, arvestades seejuures lapse koostöövalmidust ja eripärasid (nt autismispektri häire). Muuhulgas räägitakse söömisega seotud psühholoogilistest probleemidest: uue toidu kartus, puhtuse jooned söömisel, toidu valimine, vedelalt toidult tahkele üleminek […]
05-08-2019 - 08:41 - MTÜ Seljaajusonga ja Vesipeahaigete Selts - Maria talu 2019

The post Maria talu 2019 appeared first on MTÜ Seljaajusonga ja Vesipeahaigete Selts.

01-08-2019 - 07:09 - Eesti Puuetega Inimeste Koda - Laienes tasuta sõiduõigus maakonnaliinidel
Maanteeamet kehtestas MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuse ning MTÜ Pärnumaa Ühistranspordikeskuse poolt korraldavatel maakonnaliinidel nulleurose piletihinna kõigile keskmise ja raske puudega ning puuduva Loe edasi...
23-07-2019 - 10:20 - Eesti Puuetega Inimeste Koda - Uuendatud DigiDoc4 toetab nägemispuudega inimestele mõeldud ekraanilugereid
RIA uuendas ID-kaardi tarkvara ning DigiDoc4 värske versioon (4.2.2) toetab ekraanilugeritega peamiste funktsioonide kasutamist Ekraanilugerite tugi võimaldab vaegnägijatel DigiDoc4s digiallkirja Loe edasi...
20-07-2019 - 03:13 - VKÜ – Võrumaa Kurtide Ühing - 3. VKÜ KARDISÕIT
20.07.2019 toimus VKÜ kardisõidu meistrivõistlusel Lange Motokeskuses, Tartumaal. Kokku oli 8 osalejat. Meestest võitis Mihkel Taaber ning naistest võitis Annika Kahri. Palju õnne! Tulemused: 3. VKÜ – Kardisõit 2019
19-07-2019 - 06:55 - Eesti Puuetega Inimeste Koda - Osale noorte suvekoolis “Hoolin, kaasan ja mõistan”
Peace Child Eestil koostöös Integratsiooni Sihtasutusega, Eesti Puuetega Inimeste Kojaga,  Eesti Noorteühenduste Liiduga ja Eriline Maailmaga on rõõm Teid kutsuda Loe edasi...
15-07-2019 - 12:00 - VKÜ – Võrumaa Kurtide Ühing - 5. VKÜ 3-ALA VÕISTLUS
12.07.-14.07.2019 toimus VKÜ suvemängudel ja ka 3-ala võistlusel RMK Praali metsamajas, Põlvamaal. Väljas oli ilus ilm. Martin Taaber võitis 3-ala võistlusel esikoha ja naistest  Gelly Needo võitis. Tulemused: 5. VKÜ – 3-ala võistlus 2019
04-07-2019 - 08:54 - Eesti Kogelejate Ühing - Tule Kogelejate Ühingu Suvelaagrisse 19-21. juuli

Kogelejate Ühingu suvekohtumine toimub seekord juuli kolmandal nädalavahetusel 19-21 juulil 2019. Selle suvisekohtumie kandvaks teemaks on jutuvestmise koolitus-töötuba, mida viib läbi tuntud lugude jutustaja Piret Päär Viljandist. Lisaks külastame Palamuse muuseumi, kus valmis eelmisel aastal uus peamaja (https://www.palamusemuuseum.ee/) ja Palamuse veskit, kus tehti puntratantsu. Programmist […]

The post Tule Kogelejate Ühingu Suvelaagrisse 19-21. juuli appeared first on Eesti Kogelejate Ühing.

30-06-2019 - 08:59 - Eesti Kogelejate Ühing - Terviseraadios räägiti kogelusest

Meie ühingu juhatuse liige Raul Isotamm oli kutsutud Terviseraadiosse rääkima kogelusest ja sellest kuidas sellega toime tulla. Saatejuhiks oli Katrin Karisma Krumm. Saade on järelkuulatav lingil: https://www.terviseraadio.ee/kogelus/

The post Terviseraadios räägiti kogelusest appeared first on Eesti Kogelejate Ühing.

27-06-2019 - 01:05 - Vähiliit - Elva ja Järva Vallavalitsused asuvad üheskoos heategevuslikes võistlustes mõõtu võtma
Elva ja Järva vallavalitsuste meeskonnad võistlevad augustikuus kahes heategevuslikus võistluses, et aidata kaasa Eesti Vähiliidu kampaaniale „Terve Eestiga vähi vastu!“ ning tuletada meelde aktiivse eluviisi olulisust. Elva vallavanem Toomas Järveoja ütles, et vallale on oluline elanike tervis ning sealhulgas ka vähi ennetustegevuse toetamine ja info levitamine. „Soovime ka oma meeskonnaga olla aina sportlikumad ning [...]
27-06-2019 - 08:11 - Eesti Puuetega Inimeste Koda - EPIKoja olulisemad saavutused ja tegevused 2019 I poolaastal
2019. a I poolaasta mõjukaimaks saavutuseks kujunes ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni (edaspidi ÜRO PIK) täitmise variraporti (edaspidi variraport) lühendatud Loe edasi...
26-06-2019 - 06:21 - Eesti Puuetega Inimeste Koda - Puuetega inimesed ootavad lahendusi ja ajakava ligipääsetava ühistransporditeenuse saavutamiseks
25. juunil kirjutas ERR “MKM: igaks erijuhtumiks ei saa puudega inimestele sobivaimat sõiduvõimalust tagada”. Artiklis toodi välja, et õiguskantsler juhtis Loe edasi...
25-06-2019 - 07:48 - Eesti Sclerosis Multiplexi Ühingute Liit - Suveseminar Klaara-Manni puhkekeskuses 9-11 august
Esialgne päevakava, kus võib veel pisikesi muutusi toimuda. Peostiil: Segasummasuvila 9 august 14.00-14.45 saabumine ja majutamine (majutusplaan laagriplatsil ja tubade peal olemas paberid, kes kus ööbib, kohapeal pretensioone ei arvesta ja eelnevalt on vaja öelda, kes mis nõudmistega on) 14.50- Ühispilt ja lipu heiskamine 15.00-16.30 Lõunasöök 17.00-19.30 võimalus osaleda, kas Ausa aiavilja töötoas (kus valmivad […]
25-06-2019 - 11:00 - Eesti Puuetega Inimeste Koda - Laulu- ja tantsupeo „Minu arm“ ligipääsetavus
Eesti Puuetega Inimeste Koda koos teiste koostööpartneritega on võtnud südameasjaks kohandada 2019. aasta Eesti olulisim kultuurisündmus, XXVII laulu- ja XX Loe edasi...
25-06-2019 - 09:53 - Eesti Puuetega Inimeste Koda - Eesti Puuetega Inimeste Koja maja puhkab juulis
Head sõbrad,  koostööpartnerid! Eesti Puuetega Inimeste Koja maja Toompuiestee 10 I korrus on alates 1. juulist kuni 28. juulini 2019 Loe edasi...
21-06-2019 - 07:47 - - Paberil pensionitunnistuste väljastamine lõpeb 1. juulil
Sotsiaalminister Tanel Kiik allkirjastas määruse, millega viiakse sel aastal pensionitunnistus ja puudega inimese kaart üle ühisele kaardile. Tegemist on vaheetapiga, et järgmise viie aasta jooksul minna üle erinevate soodustuste tõendamisel ID-kaardile. Muudatuste jõustudes ei kaota oma kehtivust senised tunnistused.   „Pikas plaanis tahame lõpetada erinevate kaartide ja tõendite väljastamise. Uus ID-kaart – mida väljastatakse 2018. aastast – seda tehniliselt ka võimaldab,“ ütles sotsiaalminister Tanel Kiik. „Peame siiski arvestama sellega, et läheb veel aega, kuni kõikidel Eesti elanikel on uus ID-kaart. Samuti vajavad ka teenusepakkujad aega, et muudatustega kohaneda ja end selleks ette valmistada. Inimese jaoks kiireneb protsess juba sel suvel, sest nii pensioni määramise kui ka puude raskusastme tuvastamise otsusega edastatakse talle ka kaart.“    Sotsiaalkindlustusamet hakkab 1. juulist 2019 väljastama ühist kaarti, millega on võimalik tõendada nii puudega inimese kui ka pensionäri staatust. Oma kehtivust ei kaota senised paberil olevad pensionitunnistused ega ka puudega inimese plastikkaardid, mistõttu pole muudatuste jõustudes vaja uut kaart taotlema minna. Kui pensionäril tuvastatakse puue, annab sotsiaalkindlustusamet pensionitunnistuse ja puudega inimese kaardi edaspidi välja ühtse kaardina, kus on kohe olemas kõik vajalikud andmed. Kuna pensionitunnistus kehtib koos isikut tõendava dokumendiga, pole edaspidi pensionitunnistusele vaja ka pensionäri fotot.   Ühe kaardi kasutamine vähendab oluliselt dubleerimist, sotsiaalkindlustusameti töökoormust ja on kehtiva korraga võrreldes soodsam ning aja- ja keskkonnasäästlikum. Arvestuslik kokkuhoid aastas kaartide trüki- ja postikulult on 32 700 eurot.   Järgmise viie aasta jooksul plaanitakse asendada pensionitunnistus ja puudega inimese kaart järk-järgult võimalusega tõendada vastavat staatust ID-kaardiga. Vajalikke ettevalmistusi selleks teeb sotsiaalkindlustusameti ja siseministeeriumi spetsialistidest koosnev töögrupp.   Praeguste kaartide väljastamise kulust moodustab suurema osa postikulu. Puudega inimese kaartide postikulu aastas on ca 51 400 eurot, pensionitunnistuse postikulu ca 9400 eurot. Sotsiaalkindlustusamet väljastab aastas keskmiselt 57 600 puudega inimese kaarti ja 12 000 pensionitunnistust.   Sotsiaalministeerium saatis eelnõu mai lõpus kooskõlastusringile. Eelnõu väljatöötamisel kaaluti erinevaid võimalusi, sealhulgas olemasoleva süsteemi kohest üleviimist ID-kaardile.    
EST
21-06-2019 - 07:35 - Eesti Autismiliit - 8.rahvusvaheline autismiga inimeste kunstinäitus veebis nautimiseks ja hindamiseks
Autism Europe ja Autismo Burgos kutsuvad kõiki vaatama ja hindama kunstinäitust, mis on 8. rahvusvahelise autismiga inimeste kunstinäituse raames väljas veebiaadressil https://artexhibitionautism.autismoburgos.es/piwigo/   141 inimeste üle maailma saatis oma tööd, kelle töid saate vaadata ja hääletada oma lemmiku poolt. Selleks tuleb siseneda ülalpool antud veebilehele, ennast registreerida ja siis saab hääletada meeldivaima töö poolt.
21-06-2019 - 05:45 - Eesti Autismiliit - Erakorraline üldkoosolek 27.06.2019
Juhatus kutsub kokku liikmete erakorralise üldkoosoleku 27.juunil 2019 kl 16.30 Tartus Hektor Design Hosteli konverentsisaalis. Päevakord: Eesti Autismiliitu nime muutmine Põhikirja muutmine Ootame liikmete aktiivset osavõttu.
20-06-2019 - 09:05 - VKÜ – Võrumaa Kurtide Ühing - EKSL RANNAVÕRKPALL
16. juulil 2019 toimus Tartus EKSL rannavõrkpalli meistrivõistlusel, kus osalesid VKÜ paarid Mihkel Taaber ja Kristo Ots ning Argo Purv ja Martin Viljasaar. Mihkel ja Kristo saavutati turniiri kokkuvõttes tubli neljanda koht. Argo ja Martin sai viimase koha. Tublid! Tulemused: EKSL MV rannavolle 2019
20-06-2019 - 07:48 - Eesti Puuetega Inimeste Koda - Kirjutustõlke teenus muudab kõne silmaga nähtavaks
Sotsiaalkindlustusamet pakub alates 12. juunist vähenenud töövõime ja kuulmislangusega inimestele kirjutustõlke teenust. Kuulmislangusega inimene saab tõlgi tellida näiteks arsti juurde, Loe edasi...
20-06-2019 - 07:30 - Eesti Puuetega Inimeste Koda - Laulu- ja tantsupeo „Minu arm“ ligipääsetavus kuulmispuudega inimestele
Juba paari nädala pärast toimub Eestis laulu- ja tantsupidu. Korraldajad on koostöös Eesti Puuetega Inimeste Koja ja teiste koostööpartneritega on võtnud Loe edasi...
19-06-2019 - 03:04 - Eesti Vaegkuuljate Liit - Tasuta kirjutustõlketeenus on jälle avatud!
Tasuta teenus on kuni 2020 aasta lõpuni kättesaadav nendele, kellele on määratud vähenenud töövõime (osaline või puuduv töövõime või töövõimetusprotsent). Kirjutustõlgi tellimiseks piisab seekord vaid tellimisvormi täitmisest või e-maili saatmisest. Ei mingeid avaldusi ega digiallkirjastamist! Tellimisvorm on siin: http://www.viipekeeletolgid.ee/telli-tolk/telli-kirjutustolk E-mailitsi tellimisel kirjutage ulvi@viipekeeletolgid.ee Kirjutustõlketeenuse osutaja kodulehel on teenusest juttu siin: http://www.viipekeeletolgid.ee/teenused/tasuta-kirjutustolketeenus Pressiteade: Sotsiaalkindlustusamet pakub alates 12. juunist […]
19-06-2019 - 02:22 - Kuulmisabi Kogukond - Taas on võimalik tellida TASUTA kirjutstõlke teenust.
Taas on töötavatel kuulmislangusega inimestel võimalik tellida tasuta kirjutustõlke!   Tasuta teenus on kuni 2020 aasta lõpuni kättesaadav nendele, kellele on määratud vähenenud töövõime (osaline või puuduv töövõime või töövõimetusprotsent).   Kirjutustõlgi tellimiseks piisab seekord vaid tellimisvormi täitmisest või e-maili saatmisest. Ei mingeid avaldusi ega digiallkirjastamist! Tellimisvorm on siin: http://www.viipekeeletolgid.ee/telli-tolk/telli-kirjutustolk E-mailitsi tellimisel kirjutage ulvi@viipekeeletolgid.ee   … Loe edasi "Taas on võimalik tellida TASUTA kirjutstõlke teenust."
18-06-2019 - 02:46 - Eesti Vaegkuuljate Liit - Laulu- ja tantsupeo „Minu arm“ ligipääsetavus kuulmispuudega inimestele
Juba paari nädala pärast toimub Eestis laulu- ja tantsupidu. Korraldajad on koostöös Eesti Puuetega Inimeste Koja ja teiste koostööpartneritega on võtnud südameasjaks kohandada 2019. aasta Eesti olulisim kultuurisündmus, XXVII laulu- ja XX tantsupidu “Minu arm”, ligipääsetavaks puudega inimestele. KUULMISPUUDEGA inimestele on LAULUPIDU ligipääsetav järgmiselt: EESTI VIIPEKEELSETELE KURTIDELE 7. juulil kell 14.00 Tallinna Lauluväljakul toimuv kontsert. […]
17-06-2019 - 06:41 - - Sotsiaalministeerium alustab strateegiliste partnerite otsingut
Sotsiaalministeerium alustab 3. juulist strateegiliste partnerite kaasamisega ministeeriumi tegevustesse. Strateegilisi partnereid valitakse esimest korda ja kuni nelja-aastaseks perioodiks, varem rahastati koostööpartnerite olulisi tegevusi hasartmängumaksu nõukogu kaudu vaid kuni üheks aastaks.  „Oleme iga-aastaselt hasartmängumaksu nõukogu kaudu toetanud väga erinevaid projekte, kuid alates sellest aastast keskendume eelkõige pikaajalisele strateegilisele partnerlusele. Leiame ministeeriumile olulistes valdkondades kindlad organisatsioonid, eelistatult oma teemades lugupeetud eestvedajad ja nende võrgustikud, kellega lepime kokku eesmärgid, oodatavad tulemused ja rahastuse kuni neljaks aastaks,“ ütles sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse. „Nii on ühiselt võimalik saavutada riigi pikaajalisi eesmärke ja tagada maksumaksja raha otstarbekas kasutamine. Ka partnerid saavad kindluse ega pea mõtlema lühiajaliste projektide võtmes.“ Esimene strateegiliste partnerite otsing avatakse 3. juulil. Neljapäeval, 27. juunil kell 15.00-17.00 toimub ministeeriumide ühishoones infotund, kus selgitatakse täpsemalt strateegilise partnerluse olemust, ministeeriumile prioriteetseid teemasid ja otsingu tehnilist korraldust. Esimese strateegilise partnerite vooru teemad on: Hasartmängusõltlaste nõustamine ja probleemide teadvustamine; Esmaabioskuste õppe ja koolituse süsteemi arendamine ning Rahvusvahelise Punase Risti ja Punase Poolkuu Liikumisega koostöö edendamine; Annetatud toidu jagamine enim puudust kannatavate inimestele Soolise võrdõiguslikkuse toetamine ja edendamine. Strateegilise partnerluse puhul rahastab riik kuni 80%, omafinantseeringuna  peab partner lisama 20%. Pool omafinantseeringust võib panustada mitterahalise maksena, näiteks vabatahtlike kaasamisega. Strateegilise partnerluse taotlusi hindab ja läbirääkimisi peab sotsiaalministeerium. Hindamisotsused ja toetuse väljamaksed teostab Riigi Tugiteenuste Keskus. Heaks kiidetud taotluste elluviimise periood algab 01.01.2020. Teine taotlusvoor avatakse septembris, enne seda toimub teemade tutvustamiseks infotund. Teise taotlusvooru praeguseks otsustatud teemad on puudega inimeste huvikaitse võrgustiku toetamine ning laste õiguste kaitse korraldamine. Strateegilist partnerlust ja väikeprojekte makstakse hasartmängumaksu laekumisest, sotsiaalministeeriumile on seaduse järgi selleks riigieelarves ette nähtud 15,3 protsenti hasartmängumaksu kavandatavast laekumisest. Sellest 93,5 protsenti eraldatakse meditsiini, hoolekande, perede, eakate ja puuetega inimestega seotud projektide toetamiseks ning 6,5 protsenti hasartmängusõltuvusega inimestega seotud tegevuste toetamiseks. Kokku on strateegilise partnerluse eelarve 2020 a. 3,8 mln eurot. Väikeprojektide taotlusi, mille taotletav summa on kuni 10 000 eurot,  võtab vastu RTK neli korda aastas. Lisainfo: https://www.sm.ee/et/hasartmangumaksu-toetused  
EST
17-06-2019 - 06:41 - - Sotsiaalministeerium alustab strateegiliste partnerite otsingut
Sotsiaalministeerium alustab 3. juulist strateegiliste partnerite kaasamisega ministeeriumi tegevustesse. Strateegilisi partnereid valitakse esimest korda ja kuni nelja-aastaseks perioodiks, varem rahastati koostööpartnerite olulisi tegevusi hasartmängumaksu nõukogu kaudu vaid kuni üheks aastaks.  „Oleme iga-aastaselt hasartmängumaksu nõukogu kaudu toetanud väga erinevaid projekte, kuid alates sellest aastast keskendume eelkõige pikaajalisele strateegilisele partnerlusele. Leiame ministeeriumile olulistes valdkondades kindlad organisatsioonid, eelistatult oma teemades lugupeetud eestvedajad ja nende võrgustikud, kellega lepime kokku eesmärgid, oodatavad tulemused ja rahastuse kuni neljaks aastaks,“ ütles sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse. „Nii on ühiselt võimalik saavutada riigi pikaajalisi eesmärke ja tagada maksumaksja raha otstarbekas kasutamine. Ka partnerid saavad kindluse ega pea mõtlema lühiajaliste projektide võtmes.“ Esimene strateegiliste partnerite otsing avatakse 3. juulil. Neljapäeval, 27. juunil kell 15.00-17.00 toimub ministeeriumide ühishoones infotund, kus selgitatakse täpsemalt strateegilise partnerluse olemust, ministeeriumile prioriteetseid teemasid ja otsingu tehnilist korraldust. Esimese strateegilise partnerite vooru teemad on: Hasartmängusõltlaste nõustamine ja probleemide teadvustamine; Esmaabioskuste õppe ja koolituse süsteemi arendamine ning Rahvusvahelise Punase Risti ja Punase Poolkuu Liikumisega koostöö edendamine; Annetatud toidu jagamine enim puudust kannatavate inimestele Soolise võrdõiguslikkuse toetamine ja edendamine. Strateegilise partnerluse puhul rahastab riik kuni 80%, omafinantseeringuna  peab partner lisama 20%. Pool omafinantseeringust võib panustada mitterahalise maksena, näiteks vabatahtlike kaasamisega. Strateegilise partnerluse taotlusi hindab ja läbirääkimisi peab sotsiaalministeerium. Hindamisotsused ja toetuse väljamaksed teostab Riigi Tugiteenuste Keskus. Heaks kiidetud taotluste elluviimise periood algab 01.01.2020. Teine taotlusvoor avatakse septembris, enne seda toimub teemade tutvustamiseks infotund. Teise taotlusvooru praeguseks otsustatud teemad on puudega inimeste huvikaitse võrgustiku toetamine ning laste õiguste kaitse korraldamine. Strateegilist partnerlust ja väikeprojekte makstakse hasartmängumaksu laekumisest, sotsiaalministeeriumile on seaduse järgi selleks riigieelarves ette nähtud 15,3 protsenti hasartmängumaksu kavandatavast laekumisest. Sellest 93,5 protsenti eraldatakse meditsiini, hoolekande, perede, eakate ja puuetega inimestega seotud projektide toetamiseks ning 6,5 protsenti hasartmängusõltuvusega inimestega seotud tegevuste toetamiseks. Kokku on strateegilise partnerluse eelarve 2020 a. 3,8 mln eurot. Väikeprojektide taotlusi, mille taotletav summa on kuni 10 000 eurot,  võtab vastu RTK neli korda aastas. Lisainfo: https://www.sm.ee/et/hasartmangumaksu-toetused  
EST
13-06-2019 - 08:25 - Eesti Leukeemia ja Lümfoomihaigete Liit - Küsimustik – Tunnustan hematoloogi
12-06-2019 - 07:56 - Eesti Puuetega Inimeste Koda - 1. juulist saavad õed abivahenditõendit väljastada
Kui seni said abivahendi vajadust tuvastada pere- ja eriarstid, rehabilitatsioonimeeskonnad ning füsio- ja tegevusterapeudid., siis selle aasta juulist saavad põetus- Loe edasi...
05-06-2019 - 08:20 - Eesti Vaegkuuljate Liit - Kuulmisbussi saab nüüd toetada “Ma armastan aidata” annetuskeskkonna kaudu
Meil on rõõm teada anda, et alates 3.juunist 2019 saab toetada Kuulmisbussi aparatuuri soetamist ka “Ma armastan aidata” annetuskeskonna kaudu https://www.armastanaidata.ee/. Seda võimalust võid jagada lahkesti oma tutvusringkonnas, piirkonnas. Võimalusi toetamiseks on mitu. Rahalise annetuse tegemiseks toimi nii: 1. Mine internetis lehele- https://www.armastanaidata.ee/ 2. Vali pildi alt: Tervis 3. Vali projekt : Eesti Vaegkuuljate Liit “Toeta kuulmisbussi aparatuuri […]
23-05-2019 - 06:41 - Eesti Autismiliit - 30.juunil toimub väljasõit peredele Vembu-Tembumaale
Pühapäeval, 30.juunil 2019.a. korraldab Eesti Autismiliit autismiga lastele ja nende peredele ning kõigile teistele oma liikmetele iga-aastase väljasõidu Vembu-Tembumaale Kurtnasse. Palume liikmetel, kes ei ole täpsemat infot meilile saanud, võtta meiega ühendust.
23-05-2019 - 10:20 - - Paberil pensionitunnistused asenduvad järk-järgult plastkaartidega
Sotsiaalministeerium saatis kooskõlastusringile eelnõu, millega plaanitakse viia nii pensionitunnistus kui ka puudega inimese kaart üle ühisele plastkaardisüsteemile. Seni on sotsiaalkindlustusamet (SKA) väljastanud mõlemat eraldi. Plastkaardile üle minnes ei kaota oma kehtivust senised paberil olevad pensionitunnistused, mistõttu pole muudatuste jõustudes vaja minna taotlema uut kaarti.   „Ühe kaardi kasutamine on oluliselt mugavam ja lihtsam, kui paberil oleva tunnistuse või mitme omaette kaardi kasutamine,“ ütles sotsiaalminister Tanel Kiik. „Inimese vaatest kiireneb kogu protsess, sest nii pensioni määramise kui ka puude raskusastme tuvastamise otsusega edastatakse talle juba kaart. Ühe kaardi kasutuselevõtt vähendab dubleerimist, sotsiaalkindlustusameti töökoormust ja on kehtiva korraga võrreldes nii soodsam kui aja- ning keskkonnasäästlikum.“ Kui pensionäril tuvastatakse puue, annab sotsiaalkindlustusamet pensionitunnistuse ja puudega inimese kaardi edaspidi välja ühtse plastkaardina, kus on kohe olemas kõik vajalikud andmed. Muudatuste jõustudes asendatakse senine paberil olev pensionitunnistus kaardiga. Kuna pensionitunnistus kehtib koos isikut tõendava dokumendiga, pole edaspidi pensionitunnistusele vaja ka pensionäri fotot.   Kaartide väljastamise kulust moodustab suurema osa postikulu. Puudega inimese kaartide postikulu aastas on ca 51 400 eurot, pensionitunnistuse postikulu ca 9400 eurot. Sotsiaalkindlustusamet väljastab aastas keskmiselt 57 600 puudega inimese kaarti ja 12 000 pensionitunnistust.   Muudatused on planeeritud jõustuma selle aasta 1. juulist. 
EST
22-05-2019 - 06:38 - Eesti Leukeemia ja Lümfoomihaigete Liit - Uudis: Eesti liitub maailma vähideklaratsiooniga
Loe lisa siit: Suur samm vähivastases võitluses: Eesti liitub maailma vähideklaratsiooniga
20-05-2019 - 09:25 - Vähiliit - TradeHouse annetab igalt müüdud Bebarè mitsellaarveelt vähiliidule 75 senti
Meil on väga hea meel koostöö üle ettevõtjatega, kes peavad heategevust oluliseks ja panustavad oma toodete müügist vähiliidu tegevustesse. Vähiliidul on olnud pikaajaline hea koostöö TradeHouse ilukaubamajaga, kelle valikus on läbi aja olnud erinevaid heategevustooteid. Värskelt on TradeHouse'i valikusse lisandunud uus kampaaniatoode - Bebarè orgaanilise mitsellaarvee 200 ml limiteeritud väljalase, mille pudelit kaunistab südamekujuline [...]
17-05-2019 - 06:31 - EKLVL - EKLVL perelaager 2019
Kõik pered on oodatud meie perelaagrisse, mis toimub 17.-18. augustil Rummusaare puhkemajas. 17. augustil kogunemine kl 11:00 – 12:00. Kavas vestlusringid, tegevused lastele, sportlik meelelahutus, saun ja grill. Täpsemalt edaspidi. Osalustasud Majutusega majas Täiskasvanu 25 eur Laps alates 7. eluaastast
16-05-2019 - 11:22 - Vähiliit - Aitame koos vähihaigete laste suve rõõmsamaks muuta!
Oled sa mõelnud, kuidas ennast tunneksid, kui sinu lähedasel leitaks vähk? Kui see aga oleks sinu lapsel või su lähedase lapsel? Ilmselt ei tahaks keegi endale sellist saatust ja oleks õiglane aidata neid, kellel nii hästi läinud ei ole. Et toetada vähihaigeid lapsi ja nende vanemaid, korraldatakse igal aasta Vähihaigete Laste Vanemate Liidu poolt suvelaager. [...]
16-05-2019 - 08:55 - VKÜ – Võrumaa Kurtide Ühing - EKSL ORIENTEERUMINE – SPRINT
12.05.2019 toimus EKSL orienteerumise sprinti Alus, Raplamaal, kus meie 4 liikmed osalesid. Daniel Vasser sai läbi edukalt ja saavutas suurepäraselt esikoha. Martin Viljasaar sai teise koha. Argo Purv sai meesveterani teise koha. Naisveteran Heli Haug sai teise koha. Klubide punktide arvestus VKÜ sai teise koha. Tublid! Tulemused: EKSL orienteerumise sprint tulemused 2019
16-05-2019 - 07:41% - EK0V0 - Kuulmispuudega laste laager RUMMUSAARES 28. juuli ‒ 02. august 2019
Hea lapsevanem! Sellel aastal toimub kuulmispuudega laste laager Rummusaare Puhkemajas 28. juulist ‒ 02. augustini. Laagri korraldavad OÜ Targalt Talitaja ja EKLVL. Rummusaare lastelaager tuleb kindlasti tore! Kavas on nii nagu varasematel aastatel palju sportlikku tegevust, mängud, meisterdamine, joonistamine; filmiõhtud
16-05-2019 - 07:25 - EKLVL - Kutse EUROFEST laagrisse 04. – 09.08.2019
Euroopa Kuulmispuudega Laste Vanemate Föderatsioon FEPEDA kutsub perelaagrisse, mis toimub 04. – 09.08.2019 Saksamaal. Detailsem info koos programmi ning hindadega PDF dokumendifailis. Kutse EUROFEST 2019
11-05-2019 - 06:58 - EKLVL - Talgud Rummusaares 4.mai 2019
Suurima heameelega anname teada, et 2019. aasta kevadtalgud Rummusaare puhkemaja ja selle ümbruse korrastamiseks on sedakorda läbi saanud. Ja edukalt läbi saanud. Ühtlasi saime ka sel aastal oma talgud kirja üleriigilisse Teeme ära programmi, olime osakene enam kui 40 000-lisest vennaskonnast,