Kojast

VÕRUMAA PUUETEGA INIMESTE KODA
Asutatud: 22.07.1993

Aadress: Lembitu 2, Võru, 2 korrus (Sissepääs Tartu tn. poolsest uksest)

Oleme avatud T-R 9:00-14:00

Telefon: 5666 1650
E-mail: voru.koda@mail.ee

 • esindab Võrumaa puuetega inimesi riikliku poliitika välja töötamisel;
 • toetab puuetega inimeste ühiskondlikku ja tööalast aktiivsust;
 • aitab kaasa tööhõive ning iseseisva toimetulekuga seotud küsimuste teadvustamisele ja lahendamisele;
 • aitab kujundada positiivset avalikku arvamust;
 • teeb koostööd ja vahendab informatsiooni ning kogemusi nii kodu- kui rahvusvahelisel tasandil;
 • osaleb erinevates koostöö projektides;
 • osutab mitmesuguseid teenuseid puuetega inimestele ja kohalikele omavalitsustele;
 • esindab ja kaitseb oma liikmete huve.

 

Klientidel on võimalik:

 • osaleda puuetega inimeste organisatsioonide töös;
 • osaleda koolitustel, üritustel, vabaaja ja sporditegevuses;
 • saada informatsiooni ja esmatasandi nõustamist;
 • osaleda Koja poolt algatatud projektide tegevustes;
 • realiseerida oma ideid;
 • kasutada arvuteid ja internetti;
 • lugeda ning laenutada raamatuid ja ajalehti.

Visits: 323