Category: VõruKoja uudised

Posted in VõruKoja uudised

L 01.06.2024 – Puuetega inimeste 28-s. Kultuurifestival, Tartus Vanemuise kontserdimajas.

1.juunil toimub Tartus Vanemuise teatris kultuurifestival, millest võtab osa ka Võrumaa PIK esindus.
Tasuta saavad üritusele sõita esinejad, juhatus ja liikmesühingute esimehed.
Kõigil teistel tuleb bussisõidu eest maksta 10€. Palun jagage oma ühingus seda infot, et soovijad saaksid end registreerida tel.56661650 või 
voru.koda@mail.ee.
Registreerimine on kuni 19.maini.
Buss üritusele väljub Muusikakooli juurest kell 9.30, üritus algab 11.00.

Lisainfo: https://www.epikoda.ee/mida-me-teeme/huvikaitse/tegevused-ja-projektid/2024/eesti-puuetega-inimeste-28-kultuurifestival

 

Views: 4

Posted in VõruKoja uudised

07.03.2024-13:00-Koostunde Kontsert-näitus

Views: 53

Posted in VõruKoja uudised

06.12.2023 – 13:00 – Rahvusvaheline Puuetega Inimeste Päev Võru Kandles

Views: 7

Posted in VõruKoja uudised

Taas kunstiring alates 04.10.2023

Head kunsti inimesed, taas alustame kunstiringiga kunstiteraapiat.

Esimene kord on  04.oktoober.2023 kell 9.30

Võru Pensionäride Päevakeskuses.

Juhendajaks endiselt Liisu Tool.

Views: 0

Posted in VõruKoja uudised

Tegevustoetuste esitamise tähtaeg Võru Linnavalitsusele 02.10.2023

Taotlus esitatakse Võru linnaportaali kaudu 1. oktoobriks. Toetus antakse järgmiseks eelarveaastaks. Toetuse andmise otsustab linnavalitsus oma korraldusega hiljemalt ühe kuu jooksul pärast linna eelarve vastuvõtmist. Toetuse saaja esitab aruande toetuse andmise aastale järgneval aastal.

Avalduse saab esitada siit: https://piksel.ee/spoku/voru/tegevustoetus_sotsiaaltoo_2024

Kontakt:
sotsiaaltööosakonna juhataja Terje Kanger,
tel: 5307 6521,
e-post: terje.kanger@voru.ee@voru.ee

Tegevustoetuste andmise kord: https://www.riigiteataja.ee/akt/405072022002?leiaKehtiv

Tegevustoetuse andmise kord sätestab, et toetust võivad taotleda füüsilisest isikust ettevõtjad, mittetulundusühingud ja sihtasutused, kui tegevus, millele toetust taotletakse või sellest tulenev kasu on suunatud Võru linna elanikele. Toetuse andmise eesmärk on sotsiaaltööalase tegevuse toetamine ning erinevate vajadustega elanike gruppidele vaba aja sisustamiseks paremate tingimuste loomine.

Views: 22

Posted in VõruKoja uudised

15.06.2023 – Võrumaa Puuetega Inimeste Koja suvepäev

Views: 23

Posted in VõruKoja uudised

30.11.2022 kell 13:00 Rahvusvaheline puuetega inimeste päev – Võru Kandles.

Views: 156

Posted in VõruKoja uudised

Kunstiring alustab taas tööd

Taas alustab 2.novembril kunstiring,

juhendajaks meie õpetaja eelmisest aastast Liisu Tool.

Ring toimub kolmapäeviti kell 9.30, olete oodatud.

Kunstiteraapia on loovteraapia, mille üheks eesmärgiks on väljendada enda mõtteid, soove ja tundeid 🥰

Views: 6

Posted in VõruKoja uudised

13.06.2022 – Võrumaa Puuetega Inimeste Koja Suvepäev

Views: 28

Posted in VõruKoja uudised

Konkurss Võrumaa Puuetega Inimetse Koja tegevjuhi kohale

Võrumaa Puuetega Inimeste Koja tegevjuhi leping lõpeb 01.04.2022.a.

Kuulutame välja konkursi tegevjuhi ametikohale.

Kandidaadilt ootame:

1.Sotsiaaltöö tundmist

2.Organiseerimisvõimet

3.Head suhtlemisoskust

 

Omalt poolt pakume:

1.Ametilepingut 5.aastaks

2.Osalist tööaega

3.Häid töötingimusi sõbralikus meeskonnas

Kandideerimiseks saada CV koos motivatsioonikirjaga e-posti aadressile: voru.koda@mail.ee hiljemalt 04.03.2022 märgusõnaga „Konkurss“

Täiendav info telefonil 56661650.

Meie kohta leiad internetist: www.vorukoda.ee ja Facebook Võrumaa Puuetega Inimeste Koda.

Views: 105