Kasulikku

SISUKORD:

1. Tasuta juriidiline abi Võru linnas
2. Ligipääsetavus Võru linnas
3. Puudega inimesele – Sotsiaalkindlustusamet

Selle viite alt leiad vastused küsimustele:

 • Mis on puue ? KKK
 • Töövõimereform ja töövõime hindamine
 • Püsiv töövõimetus
 • Puudega inimeste sotsiaaltoetused
 • Puudega vanema toetus
 • Puudega inimeste sotsiaaltoetused ja asenduskodu teenusel viibiv laps
 • Puudega isiku kaart
 • Puudega inimeste sõidusoodustuse kord

4. Abivahendid – Sotsiaalkindlustusamet

Selle viite alt leiad vastused küsimustele:

 • Abivahend
 • Abivahendi vajajale
 • Abivahendite eest tasumine 
 • Abivahendi eest tasumine erimenetluse korras
 • Järjekorrad
 • Ettevõttesse pöördumine
 • Ettevõtete nimekiri ja teeninduskohad
 • Taotluse vorm
 • Abivahendite määrus
 • Eelarve jagunemine ja suletud ISO-koodid 
 • Abivahendi teatmik

5. Sotsiaalne rehabilitatsioon – Sotsiaalkindlustusamet

Selle viite alt leiad vastused küsimustele:

 • Sotsiaalne rehabilitatsioon
 • Kuidas rehabilitatsiooniteenuseid taotleda?
 • Kas oled juba avalduse esitanud või seda esitamas?
 • Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuste korraldamine kuni 16-aastaste laste puhul
 • Rehabilitatsioonivajaduse hindamine
 • Missuguseid teenuseid pakutakse?
 • Teenuse eest tasumine ja kulude hüvitamine
 • Teenuse järjekorra pidamine 2017. aastal
 • Sotsiaalteenuste maksumused 2017. aastal

6. Erihoolekandeteenused

Selle viite alt leiad vastused küsimustele:

 • Erihoolekandeteenused 
 • Teenusele suunamine
 • Erihoolekandeteenuste järjekord
 • Omaosalus

7. Töövõime hindamine – Töötukassa

Selle viite alt leiad vastused küsimustele:

 • Põhimõtted ja metoodika
 • Arstivisiit ja hindamise taotluse esitamine
 • Eksperdiarvamuse koostamine
 • Hindamise otsus ja abi töö leidmisel
 • Töövõimekaart
 • Töövõimet hindavad tervishoiuasutused
 • Taotluse esitamine eestkoste või volitusega

8. Töövõimetus – Töötukassa

Selle viite alt leiad vastused küsimustele:

 • Kellel on õigus töövõimetoetusele? – Töötukassa
 • Töövõimetoetus – Töötukassa
 • Töövõimetoetuse saamise tingimused
 • Töövõimetoetuse suurus ja üleminekuaeg
 • Töövõimetoetuse ettemaks üleminekul pensionilt töövõimetoetusele
 • Töövõimetoetuse maksmise jätkamine
 • Töövõimetoetuse maksmine
 • Toetuse maksmise peatamine ja lõpetamine
 • Töövõimetoetuse taotluse esitamine volituse alusel
 • Toetuse ümberarvutamine seoses puhkusetasu saamisega

9.Teenused vähenenud töövõimega inimestele – Töötukassa

Selle viite alt leiad vastused küsimustele:

 • Abistamine tööintervjuul
 • Kaitstud töö
 • Kogemusnõustamine
 • Tugiisikuga töötamine
 • Tööalane rehabilitatsioon
 • Tööks vajalik abivahend
 • Töölesõidu toetus
 • Saatja sõidukulu hüvitamine
 • Töötamise jätkamise toetamine

10. Teenused vähenenud töövõimega inimese tööandjale – Töötukassa

Selle viite alt leiad vastused küsimustele:

 • Nõustamine ja teavitamine
 • Palgatoetus
 • Tööruumide ja -vahendite kohandamine
 • Töötaja koolituskulu hüvitamine

Views: 138