Võrumaa uudised

VÕRUMAA UUDISED- ERINEVATEST ALLIKATEST
20-03-2019 - 11:42 - Võru LV - Linnavalitsuse istung 20. märtsil
20-03-2019 - 10:51 - TSENTER - Seeniorisõbralik projekt BaltSe@nioR 2 alustas

14.-16. märtsil 2019 anti Poolas, Pozani Maaülikooli puidutehnoloogia teaduskonnas avalöök Baltimaade koostööprojektile “BaltSe@nioR2.0”. Avakoosolekul oli projekti üheteistkümnest partnerist esindatud 9, sh ka Võrumaa Kutsehariduskeskuse kompetentsikeskus TSENTER. Eesti partnerid, nii TSENTER kui ka Saue Vallavalitsus on “Baltseniori” projekti meeskonnas uustulnukad. Nagu viitab nimigi, keskendub projekt “Baltsenior” nn hõbemajandusele, mille olulisus Euroopas kasvab koos Euroopa elanikkonna keskmise […]

The post Seeniorisõbralik projekt BaltSe@nioR 2 alustas appeared first on TSENTER.

20-03-2019 - 09:26 - Võru LV - Jääle minek on keelatud
20-03-2019 - 07:08 - TSENTER - TSENTER sõidab Rakverre ettevõtjatega kohtuma

29. märtsil sõidab suur osa TSENTRI kollektiivist Rakverre Virumaa ettevõtjatega kohtuma ja puiduvaldkonna võimalikke arengusuundi tutvustama. Lääne-Virumaa puidutööstus annab tööd peaaegu 800 inimesele, mööblitööstus ligi 700 inimesele. Valdav osa ettevõtetest asub Harjumaal, aga kui võrrelda mööblitööstuses hõivatud inimeste arvu elanike koguarvuga, siis on Lääne-Virumaa Eestis neljandal kohal. Puidu- ja mööblitööstus on Eestis pikkade traditsioonidega sektor, mis […]

The post TSENTER sõidab Rakverre ettevõtjatega kohtuma appeared first on TSENTER.

19-03-2019 - 06:43 - SA Võrumaa Arenduskeskus - Kiire internet: vastused mõlemalt võrgu arendajalt

Viimase miili kiiret internetti soovivad Kagu-Eestis arendada kaks ettevõtet, Elektrilevi OÜ ja Eesti Andmesidevõrgu AS. Mõlemad on alustanud konkreetsete tegevustega,... Loe veel

The post Kiire internet: vastused mõlemalt võrgu arendajalt appeared first on SA Võrumaa Arenduskeskus.

15-03-2019 - 07:32 - TSENTER - Õpilasfirmad väärindavad kompetentsikeskuses puitu

Hubast valgust andvate tulukestega ja taimedega valgustid, soonega käevõru patsikummi hoidmiseks, ajuragistamiseks mõeldud kuubikud, õhutaimede hoidikud ja metallkorgi avaja diivanisurfaritele – see on valik õpilasfirmade ägedatest ideedest, mille valmimisel on nõu ja jõuga abiks olnud Võrumaa kutsehariduskeskuse kompetentsikeskus Tsenter. Kuna Tsentris on kesksel kohal puidutöötlemise ja mööblitootmisega seotu, siis on kõigi õpilasfirmade puhul tegemist puidu laiema […]

The post Õpilasfirmad väärindavad kompetentsikeskuses puitu appeared first on TSENTER.

15-03-2019 - 07:22 - Uudised - On valminud Võru maakonna heaoluprofiil

SA Võrumaa Arenduskeskuse PRESSITEADE

13.märtsil avaldati tutvumiseks  vastvalminud Võru maakonna heaoluprofiil

08. märtsil 2019 kinnitas SA Võrumaa Arenduskeskuse nõukogu Võru maakonna heaoluprofiil, mis avaldati täna kõigile huvilistele tutvumiseks Võrumaa Arenduskeskuse kodulehel.

Võru maakonna heaoluprofiil aitab luua terviklikku vaadet maakonnast, annab ülevaate maakonna elanike heaolust, st tervise, turvalisuse ja sotsiaalse kaitse seisundist ja neid mõjutavatest teguritest.  Heaoluprofiili koostamist juhtis Võrumaa Arenduskeskus kaasates teemaga seotud osapooli – kohalikke omavalitsusi, organisatsioone, kodanikuühendusi ja teisi huvigruppe.

Heaoluprofiil on suunatud kõigile maakonna elanikele ülevaate saamiseks rahvastiku hetkeolukorrast. Heaoluprofiil on suunatud ka erinevate valdkondade spetsialistide, poliitikutele ja otsustajatele, aidates heaolu temaatikat paremini mõista ja selgemini näha seoseid erinevates valdkondades tehtavate otsuste ja planeeritavate tegevuste ning mõjutavate tegurite vahel. 

„Võru maakonna heaoluprofiili koostamisel lähtuti põhimõttest anda lihtne, selge ja faktipõhine ülevaade hetkeolukorrast, mis looks rahvatervise arutelude tõstatamiseks laiema kõlapinna nii elanike kui ka otsustajate hulgas ning aktiviseeriks kogukonna liikmeid tegutsema paremate tervisetulemite saavutamiseks,“ kirjeldas heaoluprofiili heaoluspetsialist Merilyn Viin.

Heaoluprofiiliga saab tutvuda Võrumaa Arenduskeskuse kodulehel: https://vorumaa.ee/wp-content/uploads/2019/03/V%C3%B5ru-maakonna-heaoluprofiil.pdf

Lisainfo:

Merilyn Viin

SA Võrumaa Arenduskeskus

heaolu spetsialist

mob 5309 1046

e-post merilyn.viin@vorumaa.ee

15-03-2019 - 07:22 - Uudised - On valminud Võru maakonna heaoluprofiil

SA Võrumaa Arenduskeskuse PRESSITEADE

13.märtsil avaldati tutvumiseks  vastvalminud Võru maakonna heaoluprofiil

08. märtsil 2019 kinnitas SA Võrumaa Arenduskeskuse nõukogu Võru maakonna heaoluprofiil, mis avaldati täna kõigile huvilistele tutvumiseks Võrumaa Arenduskeskuse kodulehel.

Võru maakonna heaoluprofiil aitab luua terviklikku vaadet maakonnast, annab ülevaate maakonna elanike heaolust, st tervise, turvalisuse ja sotsiaalse kaitse seisundist ja neid mõjutavatest teguritest.  Heaoluprofiili koostamist juhtis Võrumaa Arenduskeskus kaasates teemaga seotud osapooli – kohalikke omavalitsusi, organisatsioone, kodanikuühendusi ja teisi huvigruppe.

Heaoluprofiil on suunatud kõigile maakonna elanikele ülevaate saamiseks rahvastiku hetkeolukorrast. Heaoluprofiil on suunatud ka erinevate valdkondade spetsialistide, poliitikutele ja otsustajatele, aidates heaolu temaatikat paremini mõista ja selgemini näha seoseid erinevates valdkondades tehtavate otsuste ja planeeritavate tegevuste ning mõjutavate tegurite vahel. 

„Võru maakonna heaoluprofiili koostamisel lähtuti põhimõttest anda lihtne, selge ja faktipõhine ülevaade hetkeolukorrast, mis looks rahvatervise arutelude tõstatamiseks laiema kõlapinna nii elanike kui ka otsustajate hulgas ning aktiviseeriks kogukonna liikmeid tegutsema paremate tervisetulemite saavutamiseks,“ kirjeldas heaoluprofiili heaoluspetsialist Merilyn Viin.

Heaoluprofiiliga saab tutvuda Võrumaa Arenduskeskuse kodulehel: https://vorumaa.ee/wp-content/uploads/2019/03/V%C3%B5ru-maakonna-heaoluprofiil.pdf

Lisainfo:

Merilyn Viin

SA Võrumaa Arenduskeskus

heaolu spetsialist

mob 5309 1046

e-post merilyn.viin@vorumaa.ee

15-03-2019 - 07:15 - Uudised - Pakkumuskutse – NG kollaste akende koostööprojekti assisteerimise teenusele

Tartumaa Arendusselts koostöös Jõgevamaa Koostöökojaga, Võrumaa Partnerluskoguga, Valgamaa Partnerluskoguga, Piiriveere Liidriga ning kahe välispartneriga Iirimaalt ja Soomest on käivitamas rahvusvahelist koostööprojekti “Kogukondade tugevdamine ja turismi edendamine National Geographic kollaste akendega”. Tegemist on projekti „Elu kahe maailma piiril“ jätkuprojektiga, milles soovime loodud võrgustikku edasi arendada ja lisada sellele rahvusvahelise koostöö mõõtme.

Tartumaa Arendusselts esitab antud LEADER-koostööprojekti raames pakkumuskutse.

Pakkumuskutsega soovime saada hinnapakkumust koostööprojekti assisteerimise teenuse kohta perioodil 01.04.2019-30.06.2021.

Täiendav informatsioon www.visitsouthestonia.com ning küsimustele vastamine seoses pakkumise koostamisega heili@tas.ee, 535 79985.

Pakkumist ootame hiljemalt 22. märtsiks 2019 heili@tas.ee

15-03-2019 - 07:15 - Uudised - Pakkumuskutse – NG kollaste akende koostööprojekti assisteerimise teenusele

Tartumaa Arendusselts koostöös Jõgevamaa Koostöökojaga, Võrumaa Partnerluskoguga, Valgamaa Partnerluskoguga, Piiriveere Liidriga ning kahe välispartneriga Iirimaalt ja Soomest on käivitamas rahvusvahelist koostööprojekti “Kogukondade tugevdamine ja turismi edendamine National Geographic kollaste akendega”. Tegemist on projekti „Elu kahe maailma piiril“ jätkuprojektiga, milles soovime loodud võrgustikku edasi arendada ja lisada sellele rahvusvahelise koostöö mõõtme.

Tartumaa Arendusselts esitab antud LEADER-koostööprojekti raames pakkumuskutse.

Pakkumuskutsega soovime saada hinnapakkumust koostööprojekti assisteerimise teenuse kohta perioodil 01.04.2019-30.06.2021.

Täiendav informatsioon www.visitsouthestonia.com ning küsimustele vastamine seoses pakkumise koostamisega heili@tas.ee, 535 79985.

Pakkumist ootame hiljemalt 22. märtsiks 2019 heili@tas.ee

14-03-2019 - 09:02 - SA Võrumaa Arenduskeskus - Euroopa Parlament võttis vastu meetmed kokkuleppeta Brexiti negatiivse mõju vähendamiseks

Parlament toetas meetmeid, mille eesmärk on vähendada häireid, mis kokkuleppeta Brexit põhjustaks lennundus-, maanteetranspordi ja kalandussektoris ja Erasmus programmi läbiviimisel.... Loe veel

The post Euroopa Parlament võttis vastu meetmed kokkuleppeta Brexiti negatiivse mõju vähendamiseks appeared first on SA Võrumaa Arenduskeskus.

13-03-2019 - 02:29 - Võru LV - Linnavolikogu istung 13. märtsil
13-03-2019 - 01:27 - SA Võrumaa Arenduskeskus - Täna avaldati tutvumiseks vastvalminud Võru maakonna heaoluprofiil

8. märtsil 2019 kinnitas SA Võrumaa Arenduskeskuse nõukogu Võru maakonna heaoluprofiil, mis avaldati täna kõigile huvilistele tutvumiseks Võrumaa Arenduskeskuse kodulehel.... Loe veel

The post Täna avaldati tutvumiseks vastvalminud Võru maakonna heaoluprofiil appeared first on SA Võrumaa Arenduskeskus.

13-03-2019 - 09:12 - Võru LV - Linnavalitsuse istung 13. märtsil
11-03-2019 - 08:16% - VõMon, 11 Mar 2019 08:16:00 +000000000003amam KUTC00kMon, 11 Mar 2019 08:16:00 +0000amam03am31000000k20198000000 - Üritused Võru maakonna raamatukogudes
08-03-2019 - 02:33 - Võru Instituut - Olümpiaadi „Ütski tark ei sata taivast“ parõmba

klassin 1. Kairiin Koddala (Orava Kuul, õp Marika Kaldmäe) – 30 punkti 2. Triin Hordo (Võro Kreutzwaldi Kuul, õp Sirje Hüvato) – 29 punkti 3. Dimitra Giannakaina (Mõnistõ Kuul, õp Asta Pazuhanitš) – 28,5 punkti 4. Karl Theodor Grigor (Mõnistõ Kuul, õp Asta Pazuhanitš) – 28 punkti 5.-6. Kirke Lee Vodi (Haani Kuul, õp Kersti […]

The post Olümpiaadi „Ütski tark ei sata taivast“ parõmba appeared first on Võru Instituut.

08-03-2019 - 11:23 - TSENTER - TSENTER on 29. märtsil Rakveres

TSENTRI järjekordne infopäev väljaspool kontorit on seekord Rakveres. Räägime sellest, kuidas TSENTER saab ettevõtjaid aidata ja mida oleme juba korda saatnud. Kohtumine leiab aset 29. märtsil 2019 kl 11 – 13 Eesti Geoloogiateenistuse Rakvere kontori saalis, aadressil Fr. R. Kreutzwaldi 5. Vaata, millest räägime ja registreeru kohtumisele  

The post TSENTER on 29. märtsil Rakveres appeared first on TSENTER.

08-03-2019 - 06:16 - Võru LV - Lauluväljaku tn 6 ja Uus tn 15 // 15a detailplaneeringute koostamise lõpetamine
07-03-2019 - 02:12 - SA Võrumaa Arenduskeskus - Selgunud on 15 küla üle Eesti, kellest üks pärjatakse suvel Eestimaa aasta küla tiitliga – Võrumaa aasta küla on Lüübnitsa

Tegemist on Eesti Külaliikumise Kodukant algatatud traditsiooniga, mis tipneb aasta küla väljakuulutamisega Eesti Külade XIII Maapäeval tänavu 26. juulil Põlvamaal, Räpinas. Eestimaa aasta küla 2019 juhtmõtteks on “Elujõuline... Loe veel

The post Selgunud on 15 küla üle Eesti, kellest üks pärjatakse suvel Eestimaa aasta küla tiitliga – Võrumaa aasta küla on Lüübnitsa appeared first on SA Võrumaa Arenduskeskus.

07-03-2019 - 06:52 - SA Võrumaa Arenduskeskus - Europe Direct Võru teabekeskus kutsub kõiki huvilisi 19. märtsil Euroopa Filmikohvikusse

19. märtsil kell 19.00 linastub seikluslik Prantsuse komöödia „Tipus“ Lavastaja: Serge Hazanavicius  Osatäitjad: Kev Adams, Vincent Elbaz, Bérénice Bejo, Mélanie... Loe veel

The post Europe Direct Võru teabekeskus kutsub kõiki huvilisi 19. märtsil Euroopa Filmikohvikusse appeared first on SA Võrumaa Arenduskeskus.

06-03-2019 - 01:06 - Võru LV - Linnavalitsuse istung 6. märtsil
06-03-2019 - 12:40 - TSENTER - TSENTER annab aru – meie tegevused 2018

2018. aasta oli TSENTRILE murranguline – alustati paljude uute projektidega, hinnati ümber teenuste osutamise reeglid ja alustati senisest suurema teavitustööga noortele. Oleme nõu ja jõuga abiks olnud nii uutele kui ka juba tuttavatele ettevõtjatele. Ka meie rahastajad on meie tegevustega rahul olnud ja häid näpunäiteid jaganud. Meie tegemiste kohta saab täpsemalt lugeda klikkides allpool toodud […]

The post TSENTER annab aru – meie tegevused 2018 appeared first on TSENTER.

06-03-2019 - 09:48% - VõWed, 06 Mar 2019 09:48:00 +000000000003amam KUTC00kWed, 06 Mar 2019 09:48:00 +0000amam03am31000000k20199000000 - Endiste raamatukogutöötajate VII kokkutulek

7kokkutulek

05-03-2019 - 12:14% - VõTue, 05 Mar 2019 12:14:00 +000000000003pmpm KUTC00kTue, 05 Mar 2019 12:14:00 +0000pmpm03pm31000000k201912000000 - Lilleraamatute näitus "Vaata elu läbi lillede"

lill

05-03-2019 - 11:57 - TSENTER - Projekti Skilled-up eestvedajad kohtusid Riias

22. veebruaril 2019 kohtusid Riias projekti „Skilled Up“ partnerid Eestist, Lätist, Leedust. Seekordne tegus kohtumine keskendus otseselt projekti eesmärkidele. Lisaks organisatsioonilistele küsimustele arutleti töögruppides õppekava teemal. Hoomates töö mahtu, mis kaasneb tasemeõppe õppekava jõudmisega ideest riiklikul tasemel kinnitamiseni, võeti vastu otsus alustada õppekava väljatöötamist moodulite kaupa. Paralleelselt õppekava sisu arendamisega alustatakse käesoleval sügisel juba ka […]

The post Projekti Skilled-up eestvedajad kohtusid Riias appeared first on TSENTER.

05-03-2019 - 11:43 - TSENTER - Projekti Skilled-up avakoosolek Saksamaal

15. – 16. jaanuaril 2019 toimus projekti “Skills for the Baltic Wood Industry – European Quality in Vocational Education and Training”, lühinimega “Skilled Up”, avakoosolek Rosenheimis Saksamaal. Projekti eesmärk on kutseõppeasutuste ja ettevõtjate vahelises koostöös töötada välja puidutehnoloogi V taseme kutseõppe programm, mis vastaks rahvusvaheliselt tunnustatud kvalifikatsiooniraamistikule. Projekti rahastatakse Erasmus + alaprogrammi ”Sector skills alliances” […]

The post Projekti Skilled-up avakoosolek Saksamaal appeared first on TSENTER.

05-03-2019 - 10:59 - SA Võrumaa Arenduskeskus - Saa küssü toetust Vinnemaa viisa tegemise jaos

Rahandusministeeriumi pressiteedüs 6. urbõkuud 2019 Võromaa Arõnduskeskus võtt jäl vasta kompensatsiooni taotluisi Vinnemaa viisa tegemises, et kävvü külän sugulaisil vai... Loe veel

The post Saa küssü toetust Vinnemaa viisa tegemise jaos appeared first on SA Võrumaa Arenduskeskus.

05-03-2019 - 10:50 - TSENTER - Kutse Kagu-Eesti Puiduklastri avatud koosolekule

Kõik huvilised on oodatud osalema Kagu-Eesti Puiduklastri avatud koosolekul 11. märtsil kl 15 TSENTRIS. Räägime TSENTRI tegemistest ja kuulame, mil moel Töötukassa ettevõtjaid aidata saab. Eelregistreerimine on vajalik. Kagu-Eesti Puiduklaster kutsub avatud koosolekule

The post Kutse Kagu-Eesti Puiduklastri avatud koosolekule appeared first on TSENTER.

05-03-2019 - 09:25 - SA Võrumaa Arenduskeskus - Ettevõtlikele teadus lähemale: KEIK kutsub osalema toiduainete tootmise seminaril “Teadlaselt ettevõtjale, ettevõtjalt teadlasele”

Teadusasutuses tehakse hoogsalt uurimustöid selleks, et meil kasvatatavad viljad ja muud saadused oleksid maksimaalselt väärindatud, erilised ja maitsvad. Toidu- ja... Loe veel

The post Ettevõtlikele teadus lähemale: KEIK kutsub osalema toiduainete tootmise seminaril “Teadlaselt ettevõtjale, ettevõtjalt teadlasele” appeared first on SA Võrumaa Arenduskeskus.

01-03-2019 - 12:44 - Võru LV - Soomusrong „Wabadus“ jõudis Võrru
01-03-2019 - 10:57 - SA Võrumaa Arenduskeskus - Kohaliku omaalgatuse programm 2019 kevadvoor on avatud

Alates 1. märtsist on avatud kohaliku omaalgatuse programmi kevadvoor. Programmi eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine.... Loe veel

The post Kohaliku omaalgatuse programm 2019 kevadvoor on avatud appeared first on SA Võrumaa Arenduskeskus.

28-02-2019 - 07:56 - SA Võrumaa Arenduskeskus - Euroopa Komisjoni majandusaruanne: Eesti suurimaks väljakutseks on tööjõu hulga vähenemine ja ettevõtete madalad investeeringud teadus- ja arendustegevusse

Euroopa Komisjon rõhutas täna oma iga-aastases liikmesriikide majandus- ja sotsiaalolukorra hinnangus, kui oluline on suurendada investeeringuid ning rakendada vastutustundlikku eelarvepoliitikat... Loe veel

The post Euroopa Komisjoni majandusaruanne: Eesti suurimaks väljakutseks on tööjõu hulga vähenemine ja ettevõtete madalad investeeringud teadus- ja arendustegevusse appeared first on SA Võrumaa Arenduskeskus.

28-02-2019 - 07:30 - Võru LV - Danpower Eesti AS langetab Võrus taas kaugkütteteenuse hinda
27-02-2019 - 09:26 - Võru LV - Linnavalitsuse istung 27. veebruaril
26-02-2019 - 11:43 - SA Võrumaa Arenduskeskus - Sotsiaalministeeriumi Võru maakonna tervisedendaja tunnustuse pälvis Võrumaa Spordiliidu tegevjuht Merike Õun

25. veebruaril tunnustati Kadrioru Kunstimuuseumis 2018. aasta tegusaimaid tervisedendajaid. Sotsiaalministeeriumi tänukirja igale Eesti maakonna tervisedendajale andsid üle tervise- ja tööminister... Loe veel

The post Sotsiaalministeeriumi Võru maakonna tervisedendaja tunnustuse pälvis Võrumaa Spordiliidu tegevjuht Merike Õun appeared first on SA Võrumaa Arenduskeskus.

25-02-2019 - 02:20% - VõMon, 25 Feb 2019 14:20:00 +000000000002pmpm KUTC00kMon, 25 Feb 2019 14:20:00 +0000pmpm02pm28000000k20192000000 - Muna õpetab kana

Muna kana 2019 I

25-02-2019 - 08:56% - VõMon, 25 Feb 2019 08:56:00 +000000000002amam KUTC00kMon, 25 Feb 2019 08:56:00 +0000amam02am28000000k20198000000 - Contra lätikeelse luulekogu esitlus

Contra

25-02-2019 - 08:55 - Võru Instituut - Olümpiaat „Ütski tark ei sata taivast“ 2019. aastagal

Võro keele ja kultuuri tundmisõ olümpiaat „Ütski tark ei sata taivast“ tulõ 6. märdsil kell 11 Võro Keskliina Koolin (Võro, Vabadusõ 12). Olümpiaadilõ omma oodõdu 8. ja 11. klasse opilasõ. Teedüst saa mano: tel 525 3215, kaile.kabun@wi.ee.

The post Olümpiaat „Ütski tark ei sata taivast“ 2019. aastagal appeared first on Võru Instituut.

22-02-2019 - 12:33 - TSENTER - TSENTRI TV-s näeb veebruarikuu teemahommiku videosalvestust

14. veebruari teemahommiku “Varudest vabaks” video on järelvaadatav Youtube´s ja TSENTRi kodulehel. Kodulehelt leiab ka Triinu Sirge ettekande töökoha ergonoomikast Kõigi koolituste videosalvestused ja materjal

The post TSENTRI TV-s näeb veebruarikuu teemahommiku videosalvestust appeared first on TSENTER.

22-02-2019 - 10:44 - SA Võrumaa Arenduskeskus - Võrumaa Arenduskeskus jagas Eesti Vabariigi 101. aastapäeva pidulikul aktusel maakonna kõrgemaid autasusid

Võru kultuurimajas Kannel toimus 21. veebruaril Eesti Vabariigi 101. aastapäevale pühendatud pidulik vastuvõtt, kus Võrumaa Arenduskeskuse juhatuse liige Tiit Toots... Loe veel

The post Võrumaa Arenduskeskus jagas Eesti Vabariigi 101. aastapäeva pidulikul aktusel maakonna kõrgemaid autasusid appeared first on SA Võrumaa Arenduskeskus.

22-02-2019 - 09:04 - Võru LV - Puuetega inimeste eluasemete füüsilise kohandamise taotlusvoor on avatud
21-02-2019 - 11:26 - Võru LV - Võru linna aasta teoks valiti kunstmurukattega jalgpalliväljak
20-02-2019 - 12:30 - TSENTER - ReBanner – kas sõdur plastikuvastases ökosõjas?

Ettevõtted ja organisatsioonid kasutavad oma info edastamiseks tihti bännereid. Alternatiivide puudumisel on kasutusel olnud plastikust roll-up’i, mida on lihtne kasutada, aga tulemus on isikupäratu, kõikuv ja maailma saastav. TSENTER on välja töötanud palju ägedama ja keskkonnasõbralikuma lahenduse – ReBanneri. ReBanner on tehtud kasevineerist ja koosneb kokku kaheksast paneelist, mille kummalegi poolele on võimalik peale trükkida […]

The post ReBanner – kas sõdur plastikuvastases ökosõjas? appeared first on TSENTER.

15-02-2019 - 12:20 - SA Võrumaa Arenduskeskus - Fotod: KredEx Krediidikindlustuse auhinna “Eksporditegu 2018” sai Cleveron

KredEx Krediidikindlustus andis täna üle traditsioonilise eksporditeo auhinna, mille sai Viljandis pakiroboteid tootev Cleveron olulise läbimurde eest 2018. aastal. Välisturgudele... Loe veel

The post Fotod: KredEx Krediidikindlustuse auhinna “Eksporditegu 2018” sai Cleveron appeared first on SA Võrumaa Arenduskeskus.

14-02-2019 - 09:24 - Külauudised » Võrumaa - Võru linn sai Pargikodu

Võru linnas avati täna, 14. veebruari pärastlõunal pidulikult värskelt remonditud eluruumi tagamise teenuse maja ehk Pargikodu, kus praegu on leidnud endale kodu kaheksa eakat linnakodanikku.

Võru linnapea Anti Allas avab pidulikult Pargikodu

teine korrus on katusekorrus ja vajab elamiskõlblikuks saamiseks suuremat investeeringut

„Üks Võru linna auväärne – 1896. aastal valminud maja on saanud endale Loe edasi ›
14-02-2019 - 03:46 - SA Võrumaa Arenduskeskus - Võru maakonna neli valda ühtlustavad järgneva kolme aasta jooksul korraldatud jäätmeveo

Möödunud aasta suve hakul alguse saanud omavalitsusjuhtide ja valdkonnaspetsialistide arutelude tulemusel otsustasid Võru maakonna neli valda korraldada riigihanke ühise korraldatud... Loe veel

The post Võru maakonna neli valda ühtlustavad järgneva kolme aasta jooksul korraldatud jäätmeveo appeared first on SA Võrumaa Arenduskeskus.

14-02-2019 - 02:22 - Võru LV - Võrus avati Pargikodu
14-02-2019 - 11:59 - Võrumaa Keskraamatukogu - Loeng teemal "Puugid"

Puugid

14-02-2019 - 11:48% - VõThu, 14 Feb 2019 11:48:00 +000000000002amam KUTC00kThu, 14 Feb 2019 11:48:00 +0000amam02am28000000k201911000000 - Fotonäitus „Päevapildistusi 20. sajandi algusest kuni sõjani. Tsäpsi kandi inimesed“

ruus1

14-02-2019 - 06:58 - SA Võrumaa Arenduskeskus - Setomaa arenguprogrammi infopäev 20. veebruaril 2019. a kell 15.00-18.00 Värska kultuurikeskuses

Infopäeva teemad: Setomaa Arenguprogrammi nõuded ja taotluste esitamine Riigi Tugiteenuste Keskusele. Birgit Diedrichsen ja Kai Koord, Riigi Tugiteenuste Keskus Tähelepanekud... Loe veel

The post Setomaa arenguprogrammi infopäev 20. veebruaril 2019. a kell 15.00-18.00 Värska kultuurikeskuses appeared first on SA Võrumaa Arenduskeskus.

12-02-2019 - 12:38 - SA Võrumaa Arenduskeskus - Teaduspäev Võru maakonna gümnasistidele

Esmaspäeval, 18. veebruaril on Võru maakonna gümnasistidel võimalus osa saada Teaduste Akadeemia loengusarja 2019. aasta esimesest loengust. Käesoleva aasta esimene... Loe veel

The post Teaduspäev Võru maakonna gümnasistidele appeared first on SA Võrumaa Arenduskeskus.

11-02-2019 - 01:08 - SA Võrumaa Arenduskeskus - Värskas avati kaasaegne hambaravikabinet ODENTALIA

Alates 6. veebruarist 2019 on võimalik saada hambaraviteenuseid Värska hambaravikabinetis ODENTALIA. Uues, kaasaegse sisustusega hambaravikabinetis osutatakse nii lastele kui täiskasvanutele järgmisi teenuseid: hambakaariese... Loe veel

The post Värskas avati kaasaegne hambaravikabinet ODENTALIA appeared first on SA Võrumaa Arenduskeskus.

11-02-2019 - 11:20 - SA Võrumaa Arenduskeskus - Setomaa arenguprogrammi taotlusvoor 2019. a tegevuskava koostamiseks on avatud 25.02 – 25.03.2019

Maaeluministeerium, Riigi Tugiteenuste Keskus ja Võrumaa Arenduskeskus annavad teada, et Setomaa arenguprogrammi 2019. a taotlusvoor on avatud 25.02. – 25.03.2019.... Loe veel

The post Setomaa arenguprogrammi taotlusvoor 2019. a tegevuskava koostamiseks on avatud 25.02 – 25.03.2019 appeared first on SA Võrumaa Arenduskeskus.

11-02-2019 - 10:13 - SA Võrumaa Arenduskeskus - Põhjamaade heaolu keskus (Nordic Welfare Centre) jagab igal aastal umbes 1,5 miljonit rootsi krooni, et tugevdada kodanikuühiskonna tasandi puudega inimeste organisatsioonide koostööd

Rahastamise eesmärk on aidata Põhjamaade puudega inimeste organisatsioonidel vahetada kogemusi ja teadmisi, arendada projekte või luua partnerlussuhteid samaväärsete organisatsioonidega Eestis,... Loe veel

The post Põhjamaade heaolu keskus (Nordic Welfare Centre) jagab igal aastal umbes 1,5 miljonit rootsi krooni, et tugevdada kodanikuühiskonna tasandi puudega inimeste organisatsioonide koostööd appeared first on SA Võrumaa Arenduskeskus.

11-02-2019 - 06:56 - Võru LV - Tervitati väikeseid võrulasi
08-02-2019 - 07:28% - VõFri, 08 Feb 2019 07:28:00 +000000000002amam KUTC00kFri, 08 Feb 2019 07:28:00 +0000amam02am28000000k20197000000 - Näitus "Pühakiri-käsikirjast emakeelse piiblini"

piibel1

07-02-2019 - 06:00 - SA Võrumaa Arenduskeskus - Vabaühenduste arenguprogramm kutsub MTÜde juhte oma oskuste ja teadmiste pagasit täiendama

2019. aasta märtsis ja aprillis toimub neljast koolituspäevast koosnev vabaühenduste juhtide arenguprogramm, mille eesmärgiks on anda hoogu juurde MTÜde juhtide... Loe veel

The post Vabaühenduste arenguprogramm kutsub MTÜde juhte oma oskuste ja teadmiste pagasit täiendama appeared first on SA Võrumaa Arenduskeskus.

07-02-2019 - 02:18 - SA Võrumaa Arenduskeskus - MTÜ Võrumaa Partnerluskogu LEADER projektitoetuste 2019. aasta taotlusvoorud

Taotlusvoor küla- ja kultuurimeetmetele on avatud 10.-17.aprill 2019 Projektitoetust saab taotleda alameetmetest: alameede 1.1 külakogukondade arendamine alameede 1.2 kogukonna arendamine... Loe veel

The post MTÜ Võrumaa Partnerluskogu LEADER projektitoetuste 2019. aasta taotlusvoorud appeared first on SA Võrumaa Arenduskeskus.

07-02-2019 - 02:14 - SA Võrumaa Arenduskeskus - Võrumaal tuleb taas alustava ettevõtja Baaskoolitus 2019

Toimumisaeg: 18.-19.märts, 02.-03.aprill, 09.-10.aprill, 30.aprill. Toimumiskoht: Kubija hotell-loodusspaa, Männiku 43a, Võru Koolitus annab vajalikud baasteadmised potentsiaalsetele, alustavatele ja vastalustanud ettevõtjatele... Loe veel

The post Võrumaal tuleb taas alustava ettevõtja Baaskoolitus 2019 appeared first on SA Võrumaa Arenduskeskus.

07-02-2019 - 02:06 - SA Võrumaa Arenduskeskus - 2019. aasta talvine majandusprognoos: majanduskasvu aeglustab üleilmne ebakindlus

Prognooside kohaselt kasvab Euroopa majandus ka 2019. aastal, see tähendab seitsmendat aastat järjest. Kasvu prognoositakse kõikides liikmesriikides. Samas peaks kasvutempo võrreldes... Loe veel

The post 2019. aasta talvine majandusprognoos: majanduskasvu aeglustab üleilmne ebakindlus appeared first on SA Võrumaa Arenduskeskus.

07-02-2019 - 11:48 - Võru LV - Tartu tn 7, Tartu tn 9 ja Koreli park P1 kinnistute ja lähiala detailplaneeringu algatamine
07-02-2019 - 07:30 - Võru Instituut - Tiidrüide konkurss

Võro Instituut kuulutas vällä tiidrüide konkursi. Teedüs

The post Tiidrüide konkurss appeared first on Võru Instituut.

06-02-2019 - 12:42 - Võru LV - Linnavolikogu istung 6. veebruaril
06-02-2019 - 10:02 - Võru LV - Linnavalitsuse istung 6. veebruaril
06-02-2019 - 08:45 - SA Võrumaa Arenduskeskus - Kagu-Eesti viisakoordinaatori vastuvõtuajad 2019. aasta esimesel poolel

Võru riigimaja (endine Maavalitsus) kell 08:00 – 10:00 9. ja 23. jaanuar; 6. ja 20 veebruar; 6. ja 20.märts; 3. ja 17.aprill;... Loe veel

The post Kagu-Eesti viisakoordinaatori vastuvõtuajad 2019. aasta esimesel poolel appeared first on SA Võrumaa Arenduskeskus.

06-02-2019 - 06:17 - SA Võrumaa Arenduskeskus - Tartumaa Põllumeeste Liit kutsub infopäevale “Riigihangetest LEADER toetuste taotlemisel”

Toimumisaeg: 13.03.2019 Toimumiskoht: Võrumaa Toidukeskus, Koidula 7, Võru Sihtgrupp: LEADER-meetme toetuse taotlejad ja toetuse saajad, LEADER tegevusgrupid, LEADER piirkondade mittetulundusühingud,... Loe veel

The post Tartumaa Põllumeeste Liit kutsub infopäevale “Riigihangetest LEADER toetuste taotlemisel” appeared first on SA Võrumaa Arenduskeskus.

05-02-2019 - 09:04 - Uudised - TEADMUSSIIRDE PROGRAMM: Riigihangetest LEADER toetuste taotlemisel
Toimumisaeg: 13.03.2019

Toimumiskoht: Võrumaa Toidukeskus, Koidula 7, Võru

Sihtgrupp: LEADER-meetme toetuse taotlejad ja toetuse saajad, LEADER tegevusgrupid, LEADER piirkondade mittetulundusühingud, ettevõtjad jt riigihangete teemast huvitatud isikud

Tartumaa Põllumeeste Liit korraldab Eesti maaelu arengukava 2014-2020 teadmussiirde meetme programmi "Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduspoliitika abinõude rakendamise tegevusvaldkonnas" raames 6 infopäeva teemal "Riigihangetest LEADER toetuste taotlemisel".

Infopäevale on oodatud nii LEADER meetme toetuse taotlejad, kui ka toetuse saajad, MTÜd, sihtasutused, ettevõtjad ja kohalikud omavalitsused. Piirkondlikult on eelkõige oodatud Lõuna-Eesti, Tartu- ja Jõgevamaa huvilised, kuid ka teised piirkonnad on teretulnud, kuni kohti jätkub.

Samuti on oodatud infopäevale ka ettevõtjad, kes soovivad riigihangetes pakkujana osaleda. Teemade avamisel käsitletakse samaaegselt ka pakkuja poolset vaadet. Teretulnud on ka teised riigihanke teemast huvitaud osalejad.

Infopäevade lektoriks on riigihangete korraldamise kogemusega jurist Keidi Kõiv.

LEADER meetme näited tutvustavad Võru- ja Valga Partneerluskogude ja teiste Lõuna-Eesti tegevusgruppide tegevjuhid ja meetmespetsialistid. Infopäeva arutelus osalevad ka PRIA spetsialistid.

Infopäev toimub Võrumaa Toidukeskuses, Koidula 7, Võru KAART: goo.gl/maps/46fWn15pHxx
algusega kl 10.00 ja kestab kuus akadeemilist tundi.

REGISTREERIMINE kuni 11.märtsini: goo.gl/forms/WjgCazRb7rlEmzCQ2 
Infopäevale saab registreerida ka e-postil - merry@kodu.ee või 736 6955 

Riigihangete infopäev

KOLMAPÄEV, 13. märts 2019

kl 10.00-15.30

1.

__________

Käsitletavad teemad:

  • Riigihanke planeerimine – mida silmas pidada ja millest hoiduda – Keidi Kõiv
  • Riigihanke üldküsimused - hankija määratlus; turu-uuringute läbiviimine; piirmäärad ja tähtajad; menetlusliigid ja kohalduvad nõuded; riigihanke elektrooniline läbiviimine; osadeks jagamise;
  • Hankemenetlus - riigihanke alusdokumendid ja hankepass; pakkumuse vormistamine; kõrvaldamisaluste kontrollimine; kvalifitseerimistingimuste seadmine ja kontroll; hindamistingimuste seadmine ja kontroll; põhjendamatult madala maksumusega pakkumus ja selle kontroll; pakkuja ärisaladus; teise isiku vahenditele tuginemine ja erisused ehitushangetel; hankija otsuste põhjendamine
  • Hankelepingu täitmine ja muutmise võimalused. Vaidlustamine
ETTEKANNE (lisamisel)
2.
  • Näiteid LEADER-meetmest taotlemisel - kohalike tegevusgruppide Võrumaa ja Valgamaa Partneerluskogude kogemustest Kerli Kanger ja Tiina Ivask

ETTEKANDED (lisamisel)

3. Arutelud PRIA esindaja osavõtul
05-02-2019 - 09:04 - Uudised - TEADMUSSIIRDE PROGRAMM: Riigihangetest LEADER toetuste taotlemisel
Toimumisaeg: 13.03.2019

Toimumiskoht: Võrumaa Toidukeskus, Koidula 7, Võru

Sihtgrupp: LEADER-meetme toetuse taotlejad ja toetuse saajad, LEADER tegevusgrupid, LEADER piirkondade mittetulundusühingud, ettevõtjad jt riigihangete teemast huvitatud isikud

Tartumaa Põllumeeste Liit korraldab Eesti maaelu arengukava 2014-2020 teadmussiirde meetme programmi "Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduspoliitika abinõude rakendamise tegevusvaldkonnas" raames 6 infopäeva teemal "Riigihangetest LEADER toetuste taotlemisel".

Infopäevale on oodatud nii LEADER meetme toetuse taotlejad, kui ka toetuse saajad, MTÜd, sihtasutused, ettevõtjad ja kohalikud omavalitsused. Piirkondlikult on eelkõige oodatud Lõuna-Eesti, Tartu- ja Jõgevamaa huvilised, kuid ka teised piirkonnad on teretulnud, kuni kohti jätkub.

Samuti on oodatud infopäevale ka ettevõtjad, kes soovivad riigihangetes pakkujana osaleda. Teemade avamisel käsitletakse samaaegselt ka pakkuja poolset vaadet. Teretulnud on ka teised riigihanke teemast huvitaud osalejad.

Infopäevade lektoriks on riigihangete korraldamise kogemusega jurist Keidi Kõiv.

LEADER meetme näited tutvustavad Võru- ja Valga Partneerluskogude ja teiste Lõuna-Eesti tegevusgruppide tegevjuhid ja meetmespetsialistid. Infopäeva arutelus osalevad ka PRIA spetsialistid.

Infopäev toimub Võrumaa Toidukeskuses, Koidula 7, Võru KAART: goo.gl/maps/46fWn15pHxx
algusega kl 10.00 ja kestab kuus akadeemilist tundi.

REGISTREERIMINE kuni 11.märtsini: goo.gl/forms/WjgCazRb7rlEmzCQ2 
Infopäevale saab registreerida ka e-postil - merry@kodu.ee või 736 6955 

Riigihangete infopäev

KOLMAPÄEV, 13. märts 2019

kl 10.00-15.30

1.

__________

Käsitletavad teemad:

  • Riigihanke planeerimine – mida silmas pidada ja millest hoiduda – Keidi Kõiv
  • Riigihanke üldküsimused - hankija määratlus; turu-uuringute läbiviimine; piirmäärad ja tähtajad; menetlusliigid ja kohalduvad nõuded; riigihanke elektrooniline läbiviimine; osadeks jagamise;
  • Hankemenetlus - riigihanke alusdokumendid ja hankepass; pakkumuse vormistamine; kõrvaldamisaluste kontrollimine; kvalifitseerimistingimuste seadmine ja kontroll; hindamistingimuste seadmine ja kontroll; põhjendamatult madala maksumusega pakkumus ja selle kontroll; pakkuja ärisaladus; teise isiku vahenditele tuginemine ja erisused ehitushangetel; hankija otsuste põhjendamine
  • Hankelepingu täitmine ja muutmise võimalused. Vaidlustamine
ETTEKANNE (lisamisel)
2.
  • Näiteid LEADER-meetmest taotlemisel - kohalike tegevusgruppide Võrumaa ja Valgamaa Partneerluskogude kogemustest Kerli Kanger ja Tiina Ivask

ETTEKANDED (lisamisel)

3. Arutelud PRIA esindaja osavõtul
04-02-2019 - 02:03 - Võru Instituut - Võro keele algkursus

Tulõ esi ja võta sõbõr kah üten!  

The post Võro keele algkursus appeared first on Võru Instituut.

04-02-2019 - 10:28 - SA Võrumaa Arenduskeskus - Europe Direct Võru teabekeskus kutsub kõiki huvilisi 12. veebruaril Euroopa Filmikohvikusse!

Europe Direct’i Võru teabekeskus ja kultuurimaja Kannel tervitavaid uusi ja vanu väärtfilmisõpru uude filmiaastasse. Jätkame ka sel aastal Euroopa väärtfilmide... Loe veel

The post Europe Direct Võru teabekeskus kutsub kõiki huvilisi 12. veebruaril Euroopa Filmikohvikusse! appeared first on SA Võrumaa Arenduskeskus.

04-02-2019 - 08:50 - SA Võrumaa Arenduskeskus - Kagu-Eesti ettevõtjate mentorklubi alustab uut hooaega 6. märtsil

Hea ettevõtja! Kui soovid investeerida endasse ja ettevõtte arengusse, siis kandideeri Kagu-Eesti ettevõtjate mentorklubisse. Oled oodatud osalema, kui Sinu firma... Loe veel

The post Kagu-Eesti ettevõtjate mentorklubi alustab uut hooaega 6. märtsil appeared first on SA Võrumaa Arenduskeskus.

01-02-2019 - 12:25 - SA Võrumaa Arenduskeskus - Rändekriisi korral jõuab abi Eestini kümne päevaga

Surve Eesti piiridele ei ole viimasel aastal vähenenud. Vaatamata ebaseaduslike piiriületuste arvu vähenemisele Eesti ja Venemaa vahelisel ajutisel kontrolljoonel on... Loe veel

The post Rändekriisi korral jõuab abi Eestini kümne päevaga appeared first on SA Võrumaa Arenduskeskus.

01-02-2019 - 08:08 - SA Võrumaa Arenduskeskus - 30. jaanuaril külastas Võru maakonda Petseri rajooni esindus

30. jaanuaril külastasid Võru maakonda Petseri rajooni administratsiooni esindus eesotsas administratsiooni juhi Dmitri Sopotoviga. Ülevaate maakonnast ning Võrumaa Arenduskeskusest tegid... Loe veel

The post 30. jaanuaril külastas Võru maakonda Petseri rajooni esindus appeared first on SA Võrumaa Arenduskeskus.

31-01-2019 - 07:36 - SA Võrumaa Arenduskeskus - Uue toote turule toomise meistriklass

Uue toote turule toomise meistriklass on praktiline kiirkursus, mille tulemusena valmib koostöös koolitajate ja valdkondlike ekspertidega detailne uue toote turule... Loe veel

The post Uue toote turule toomise meistriklass appeared first on SA Võrumaa Arenduskeskus.

30-01-2019 - 09:33 - Võru LV - Linnavalitsuse istung 30. jaanuaril
29-01-2019 - 06:38 - SA Võrumaa Arenduskeskus - Euroopa valimised: uus veebileht selgitab, kuidas toimub hääletamine igas liikmesriigis

euroopa-valimised.eu Riigipõhine teave 24-s keeles Väljaspool ELi elavad ELi kodanikud saavad samuti valida Euroopa Parlament on neli kuud enne Euroopa... Loe veel

The post Euroopa valimised: uus veebileht selgitab, kuidas toimub hääletamine igas liikmesriigis appeared first on SA Võrumaa Arenduskeskus.

28-01-2019 - 01:17 - Võru LV - Võru säras Eesti Kooriühingu aastaauhindade jagamisel
28-01-2019 - 11:25 - SA Võrumaa Arenduskeskus - Aprillis algab uus avalike teenuste delegeerimise ja koosloome arenguprogramm kohalike omavalitsuste ja vabaühenduste esindajatele

Programmi on oodatud osalema kohalike omavalitsuste ja vabaühenduste esindajate 4 – 5 liikmelised meeskonnad. Programmis õpid: tegema vahet omavalitsuse ja... Loe veel

The post Aprillis algab uus avalike teenuste delegeerimise ja koosloome arenguprogramm kohalike omavalitsuste ja vabaühenduste esindajatele appeared first on SA Võrumaa Arenduskeskus.

28-01-2019 - 10:18 - Külauudised » Võrumaa - Meelis Kihulase „Puud ja inimesed. Kummardus Ants Viiresele”

Küünlakuu esimesel päeval kell 18.00 avatakse Vana-Võromaa Kultuurikojas Meelis Kihulase näitus „Puud ja inimesed. Kummardus Ants Viiresele”.

Meelis Kihulane. Foto: Toomas Kalve

Puutöö on mind saatnud kogu aeg

Reedel avatava näituse idee ja pealkiri pärineb tuntud etnoloogi Ants Viirese samanimelisest raamatust, mis tutvustab puuliikide kaupa nende rahvapäraseid kasutusviise – juurtest oksteni, rahvausundist ehituseni. Läbi Loe edasi ›
25-01-2019 - 07:36 - Haanjamaa Elu - Tööpakkumine majandustöötajale Misso piirkonnas
Rõuge vallale kuuluv OÜ Rõuge Kommunaalteenus pakub tööd majandustöötajale Misso piirkonnas. OÜ Rõuge Kommunaalteenus peamiseks tegevuseks on soojusenergia tootmine ja müük, veevarustuse- ja kanalisatsiooniteenuse osutamine, Rõuge vallale kuuluva vara haldamine ja haldusteenuse osutamine, jäätmemajanduse korraldamine, elektritööd, heakorratööd ja muude hooldusteenuste … Continue reading
25-01-2019 - 06:32 - Haanjamaa Elu - Haanjas avatakse peagi kohvik nimega Mareia
Rõuge valla väljakuulutatud uue rentniku hanke edukaks pakkujaks osutus OÜ TT Hotels ning juba veebruari keskpaigas avatakse ametlikult uus kohvik nimega Mareia. Marina Jürissoni ja Maaris Vesperi ühistööna tuleb endise pubi Finiš ruumidesse armas ja hubane koht, kus saab kõhu … Continue reading
23-01-2019 - 09:15 - Võru LV - Linnavalitsuse istung 23. jaanuaril
17-01-2019 - 06:55 - SA Võrumaa Arenduskeskus - Aasta Eksporditeole saab esmakordselt ise kandidaate esitada

Tänavu viiendat korda välja antavale Eksporditeo auhinnale on oodatud kandideerima Eesti ettevõtteid, kellel on ette näidata 2018. aastast silmapaistvaid eksporditegusid... Loe veel

The post Aasta Eksporditeole saab esmakordselt ise kandidaate esitada appeared first on SA Võrumaa Arenduskeskus.

16-01-2019 - 08:13 - Võru LV - Linnavalitsuse istung 16. jaanuaril
16-01-2019 - 07:06 - SA Võrumaa Arenduskeskus - Jaanuarist toetab riik Kirde- ja Kagu-Eestisse uute töökohtade loomist

1. jaanuarist saavad Ida-Viru-, Valga-, Võru- ja Põlvamaa tööandjad taotleda töötukassast piirkondlikku töökoha loomise toetust, et julgustada tööandjaid värbama seni... Loe veel

The post Jaanuarist toetab riik Kirde- ja Kagu-Eestisse uute töökohtade loomist appeared first on SA Võrumaa Arenduskeskus.

15-01-2019 - 07:07 - SA Võrumaa Arenduskeskus - Eestlased testivad, kuidas mõjutab tarbija alateadlik emotsionaalne reaktsioon mööbli ostueelistusi

TSENTRI pressiteade 14.01.2018  Võrumaa Kutsehariduskeskuse kompetentsikeskus TSENTER testib Kölni mööblimessil uudset tarbijauuringu meetodit. 14.-20. jaanuaril testib puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskus... Loe veel

The post Eestlased testivad, kuidas mõjutab tarbija alateadlik emotsionaalne reaktsioon mööbli ostueelistusi appeared first on SA Võrumaa Arenduskeskus.

11-01-2019 - 02:15% - VõFri, 11 Jan 2019 14:15:00 +000000000001pmpm KUTC00kFri, 11 Jan 2019 14:15:00 +0000pmpm01pm31000000k20192000000 - Näitus Rahvusarhiivi filmiarhiivi varasalvest "Meenutusi Eesti 150. aastasest laulupeotraditsioonist"

rahvusarhiiv

11-01-2019 - 08:28 - SA Võrumaa Arenduskeskus - Võru maakonna 2019. a haridusürituste korraldamise rahaliste vahendite taotlemine

SA Võrumaa Arenduskeskus kuulutab välja taotlusvooru Võru maakonna aineolümpiaadide, -võistluste ja õpilasürituste, õpetajate aineühenduste ja koolijuhtide ühistegevuse ning koolieelsete lasteasutuste... Loe veel

The post Võru maakonna 2019. a haridusürituste korraldamise rahaliste vahendite taotlemine appeared first on SA Võrumaa Arenduskeskus.

10-01-2019 - 04:23 - SA Võrumaa Arenduskeskus - Võrumaa Arenduskeskus ootab kandidaate maakonna teenetemärkidele

SA Võrumaa Arenduskeskus ootab 1. veebruariks taotlusi maakonna kõrgeimate autasude, vapi- ja teenetemärkide omistamiseks. Tänavused teenetemärkide kavalerid kuulutab Võrumaa Arenduskeskus... Loe veel

The post Võrumaa Arenduskeskus ootab kandidaate maakonna teenetemärkidele appeared first on SA Võrumaa Arenduskeskus.

10-01-2019 - 04:05 - SA Võrumaa Arenduskeskus - Europe Direct Võru teabekeskus kutsub kõiki huvilisi 21. jaanuaril Euroopa Filmikohvikusse

Europe Direct’i Võru teabekeskus ja kultuurimaja Kannel tervitavaid uusi ja vanu väärtfilmisõpru uude filmiaastasse. Jätkame ka sel aastal Euroopa väärtfilmide... Loe veel

The post Europe Direct Võru teabekeskus kutsub kõiki huvilisi 21. jaanuaril Euroopa Filmikohvikusse appeared first on SA Võrumaa Arenduskeskus.

09-01-2019 - 06:23 - SA Võrumaa Arenduskeskus - Siseministeerium ootab taas teie ettepanekuid siseturvalisuse vabatahtlike rühmade ja nende toetajate tunnustamiseks.

Vabatahtlikud päästjad, merepäästjad ja abipolitseinikud teevad väga olulist tööd oma vabast ajast ja tahtest, olles usaldusväärseteks partneriteks kutselistele jõududele. Seda... Loe veel

The post Siseministeerium ootab taas teie ettepanekuid siseturvalisuse vabatahtlike rühmade ja nende toetajate tunnustamiseks. appeared first on SA Võrumaa Arenduskeskus.

07-01-2019 - 11:24 - SA Võrumaa Arenduskeskus - Täna avati registreerumine aprillis toimuvatele Vunki Mano loometalgutele Varstus

4.–6. aprillini saavad inimesed taas kaasa lüüa Võrumaa elu parandavate nutikate lahenduste loomisel – Varstu koolis toimuvad järjekorras juba teised... Loe veel

The post Täna avati registreerumine aprillis toimuvatele Vunki Mano loometalgutele Varstus appeared first on SA Võrumaa Arenduskeskus.

07-01-2019 - 09:55 - SA Võrumaa Arenduskeskus - Võrumaa Arenduskeskus tänas maakonna kultuuritöötajaid

4. jaanuaril toimus Vastseliina Piiskopilinnuses traditsiooniline Võru maakonna kultuuri-, raamatukogu- ja muuseumitöötajate ning käsitööliste ja kultuurikollektiivide juhendajate tunnustussündmus. Maakonna kultuuritöötajaid... Loe veel

The post Võrumaa Arenduskeskus tänas maakonna kultuuritöötajaid appeared first on SA Võrumaa Arenduskeskus.

21-12-2018 - 05:04 - SA Võrumaa Arenduskeskus - Kauneid jõule ja head aastat uut!

Võrumaa Arenduskeskus soovib kõigile oma koostööpartneritele, klientidele, kaasamõtlejatele ja sõpradele kauneid jõulupühi ning head aastat uut!

The post Kauneid jõule ja head aastat uut! appeared first on SA Võrumaa Arenduskeskus.

20-12-2018 - 12:55 - SA Võrumaa Arenduskeskus - Arenduskeskuse tööpäevad jõulude ja aastavahetuse perioodil

Jõulude ja aastavahetuse perioodil töötame järgmiselt: 21. dets suletud (arenduskeskuse aasta kokkuvõtte seminar) 24.-26. dets suletud (jõulupühad) 27.-28. dets avatud 31.... Loe veel

The post Arenduskeskuse tööpäevad jõulude ja aastavahetuse perioodil appeared first on SA Võrumaa Arenduskeskus.

17-12-2018 - 04:14 - Külauudised » Võrumaa - Võru tervisekeskuse ehitus sai rahastusotsuse

13. detsembril tegi Riigi Tugiteenuste Keskus positiivse otsuse Võru linna esmatasandi tervisekeskuse investeeringutaotluse osas, eraldades projektile toetust summas 1 607 100 eurot.

Võru tervisekeskuse ideekavandi vaade Tartu tn suunalt

perearstide omavahelise koostöö paranedes peaksid lühenema ka eriarstide ravijärjekorrad

Saadav toetus avab võimaluse pakkuda Võrus esmatasandi tervishoiuteenuseid uues hoones ja ühtsel pinnal ning muuta teenused Loe edasi ›
17-12-2018 - 01:26 - Uudised - Ettevõtluse meetme projektide rahastus 412,8 tuhande euro ulatuses kinnitatud

06.detsembril 2018 kinnitas Partnerluskogu juhatus 2018.aasta taotlusvooru Ettevõtluse meetmesse esitatud projektitaotluste paremusjärjestuse.

Võrumaa Partnerluskogu meetmesse 2 „Ettevõtluse meede“ esitati õigeaegselt kokku 17 projektitaotlust taotletava summaga 492,8 tuhat eurot. Alameetmesse 2.1 "Ettevõtluskeskkonna arendamine" esitatud 6-st hinnatud projektitaotlusest 5 taotlust said toetuse kinnituse, toetatava summaga 150 919,05 eurot. Meetme eelarve oli 180 000 eurot.

Alameetmesse 2.2 "Väiketootmisettevõtete arendamine" esitatud 11-st projektitaotlusest 10 taotlust said toetuse kinnituse, toetatava summaga 261 885,72 eurot. Meetme eelarve oli 269 222,08 eurot.

Kõik Ettevõtluse meetme 2018.a. taotlusvoorust toetuse saanud projektitaotlused ja paremusjärjestus on Partnerluskogu poolt edastatud PRIAle ehk siis peale seda, muutuvad rahastuse saanud projektitegevused abikõlblikeks taotleja omal riisikol.  Vastavalt Maaeluministeeriumi 23.10.2015 määruse nr 11 „Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus“ § 41 lg 5 kohaselt teeb PRIA projektitaotluse osalise või täieliku rahuldamise otsuse või projektitaotluse rahuldamata jätmise otsuse 60 tööpäeva jooksul arvates päevast, mil kohalik tegevusgrupp esitas PRIAle elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu § 39 lõikes 3 nimetatud ettepaneku, § 21 lõikes 4 punktis 9 nimetatud teabe ja punktis9  1 nimetatud protokolli. Vajaduse korral võib PRIA otsuse tegemise tähtaega pikendada kuni 90 tööpäevani.

Lõpliku otsuse projektitoetuse kohta teeb PRIA. Vastavasisulise otsuse edastab Teile PRIA e-teenuse keskkonna kaudu. Palun jälgige oma kontot.

PANE TÄHELE!   Partnerluskogu büroo soovitab siiski projektitegevustega alustada peale PRIA otsuse saamist.

Võrumaa Partnerluskogu järgmine taotlusvoor Ettevõtluse meetmele avatakse 2019.a. septembris. Täpsemat infot 2019.a. taotlusvooru kohta jälgige jooksvalt meie kodulehelt. 

17-12-2018 - 01:26 - Uudised - Ettevõtluse meetme projektide rahastus 412,8 tuhande euro ulatuses kinnitatud

06.detsembril 2018 kinnitas Partnerluskogu juhatus 2018.aasta taotlusvooru Ettevõtluse meetmesse esitatud projektitaotluste paremusjärjestuse.

Võrumaa Partnerluskogu meetmesse 2 „Ettevõtluse meede“ esitati õigeaegselt kokku 17 projektitaotlust taotletava summaga 492,8 tuhat eurot. Alameetmesse 2.1 "Ettevõtluskeskkonna arendamine" esitatud 6-st hinnatud projektitaotlusest 5 taotlust said toetuse kinnituse, toetatava summaga 150 919,05 eurot. Meetme eelarve oli 180 000 eurot.

Alameetmesse 2.2 "Väiketootmisettevõtete arendamine" esitatud 11-st projektitaotlusest 10 taotlust said toetuse kinnituse, toetatava summaga 261 885,72 eurot. Meetme eelarve oli 269 222,08 eurot.

Kõik Ettevõtluse meetme 2018.a. taotlusvoorust toetuse saanud projektitaotlused ja paremusjärjestus on Partnerluskogu poolt edastatud PRIAle ehk siis peale seda, muutuvad rahastuse saanud projektitegevused abikõlblikeks taotleja omal riisikol.  Vastavalt Maaeluministeeriumi 23.10.2015 määruse nr 11 „Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus“ § 41 lg 5 kohaselt teeb PRIA projektitaotluse osalise või täieliku rahuldamise otsuse või projektitaotluse rahuldamata jätmise otsuse 60 tööpäeva jooksul arvates päevast, mil kohalik tegevusgrupp esitas PRIAle elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu § 39 lõikes 3 nimetatud ettepaneku, § 21 lõikes 4 punktis 9 nimetatud teabe ja punktis9  1 nimetatud protokolli. Vajaduse korral võib PRIA otsuse tegemise tähtaega pikendada kuni 90 tööpäevani.

Lõpliku otsuse projektitoetuse kohta teeb PRIA. Vastavasisulise otsuse edastab Teile PRIA e-teenuse keskkonna kaudu. Palun jälgige oma kontot.

PANE TÄHELE!   Partnerluskogu büroo soovitab siiski projektitegevustega alustada peale PRIA otsuse saamist.

Võrumaa Partnerluskogu järgmine taotlusvoor Ettevõtluse meetmele avatakse 2019.a. septembris. Täpsemat infot 2019.a. taotlusvooru kohta jälgige jooksvalt meie kodulehelt. 

16-12-2018 - 07:48 - Külauudised » Võrumaa - Vana-Võromaa võtab Pärnumaalt üle toidupiirkonna tiitli

Maaeluministeeriumi korraldatud 2019. aasta toidupiirkonna konkursi võitjaks valiti nelja kandidaadi seast Vana-Võromaa. Aasta toidupiirkonda valitakse, et aidata tutvustada kohalikku toitu ja toidukultuuri.

Järgmisel kevadel rändab pärnakate käes hoitud kahvel Vana-Võromaale. Foto: Urmas Saard

Maitsete aasta tiitel antakse üle 2019. aasta mai esimestel päevadel

,„Toidupiirkonnaks valimine aitab tutvustada kohaliku toidu eripära ning tuua piirkonnale rohkem Loe edasi ›
14-12-2018 - 11:23 - SA Võrumaa Arenduskeskus - Sel aastal toetati Võru maakonna kogukondliku turvalisuse projekte 11 806 euro ja heaolu tegevuste projekte 19 000 euroga

Kogukondliku turvalisuse maakondlike toetusvoorude eesmärk on aidata kaasa ühiskonna kujunemisele, kus inimesed tunnevad end vabalt ja turvaliselt ning kogukonnad on... Loe veel

The post Sel aastal toetati Võru maakonna kogukondliku turvalisuse projekte 11 806 euro ja heaolu tegevuste projekte 19 000 euroga appeared first on SA Võrumaa Arenduskeskus.