Abiks MTÜ juhile ja raamatupidajale: Euro vabaühendustele

http://www.rmp.ee/mittetulundus/10969
Olulisemaid tähelepanekuid eurole üleminekust vabaühendustes ja igasugused piirmäärad ja tasud eurodes.

Eurole üleminek oma raamatupidamistes on enamikul ilmselt juba tehtud ning arvutusmasin ja terve mõistus peaks piisavad abimehed olema. Igatahes mida rutem me õpimegi vaid eurodes mõtlema, seda kiiremini maakera pöörleb.

Ühtki lepingut, ei töö-, hanke- ega muid lepinguid ei ole tarvis muuta. Arvutad lihtsalt kõik 15,6466 kursiga läbi. Ka heatahtlikud ümardamised ei too näiteks töösuhetes erilist võitu, kuna varem täiskroonides olnud maksusummad deklareeritakse ja tasutakse nüüd kõik eurosendi täpsusega ja kahe komakohaga tuleb lihtsalt ära harjuda. Kõik 2011. aastal tasutavad või tagastatavad maksud on igal juhul eurodes, varasemate perioodide deklaratsioonide muutmine käib kroonides.

Rahastamislepingutega seotud küsimuste esimene adressaat olgu konkreetne rahastaja, kuna igaühe arvestuspõhimõtted võivad pisut erineda. Ilmselt on kõik tänaseks juba ka teavitanud, kuidas neile esitada korraga krooni- ja euroajale jäävat aruandlust, kas teha lisatulbad jne. Selge on, et 2011. aastasse jäävad välja- ja tagasimaksed toimuvad kõik eurodes, isegi kui 2010. aasta osaaruanded on esitatud kroonides. Viimane on ka loogiline, kui projekt või aruandeperiood lõppeski 31. detsembril.

2010. aastal kroonides tehtud rahataotlused makstakse uuel aastal mõistagi välja eurodes (summadesse tekivad jälle sendid!) ja kui taotluse eelarves veel ei olnud eurode tulpa, pead aruandes sellega ikkagi arvestama või teeb rahastaja juba ise eelarve lepingu tarvis ümber, kel säärane kord.

2010. majandusaasta aruande vorme saab ettevõtjaportaalis juba täita, harjumuspäraselt kroonides. Oluline on aasta lõpus tehtud seadusemuudatus, mille järgi mullust aruannet ei pea auditeerima enam sihtasutused, kelle varade või käibe maht jäi alla 15 000 euro, seda summat ületavad ühingud peavad aga tellima audiitorilt niisuguse teenuse nagu aruande ülevaatus, mille hind peaks olema auditi omast kaks korda väiksem.

Samuti peavad aruandele auditi tellima kõik, kel tuleb see kohustus mujalt seadustest (nt enamik avaliku sektori valitsemise all olevatel sihtasutustel) või oma põhikirjast. Kes saaks ja tahaks muidu auditist ja ülevaatusest pääseda, peab oma põhikirja muutma, kuna sinna on enamikul kirjutatud auditikohustus sisse.

Uued maksu- ja piirmäärad

 • Maksuvaba tulu kuumäär 144 €.
 • Sotsiaalmaksu minimaalne kuumäär 278,02 €.
 • Sotsiaalmaksu minimaalne kohustus kuus 91,75 €.
 • Lähetuse maksuvabad majutuskulud Eestis 77 €.
 • Lähetuse maksuvaba majutuskulud mujal 128 €.
 • Välislähetuse maksuvaba päevaraha piir 32 €.
 • Maksuvaba päevaraha alammäär 22,37 €.
 • Isikliku auto kasutamise hüvitis arvestusega 0,3 € km, 256 € kuus.
 • Isikliku auto kasutamise hüvitis arvestuseta 64 €.
 • Reklaamkingituse maksuvaba piir 10 €.
 • Tulust mahaarvamiste määr kokku 3196 €.

Uued riigilõivud ja tasud

 • MTÜ asutamise riigilõiv 19,17 €.
 • Sihtasutuse asutamise notaritasu 77,30 €.
 • Sihtasutuse asutamise riigilõiv 57,52 €.
 • Allkirja tõestamise notaritasu 12,75 € + km.
 • Notar koostab kandeavalduse 18,20 € + km.
 • Notar edastab avalduse registrile 12,75 € + km + 0,20 € lk.
 • Muutmiskande riigilõiv registris 6,39 €.
 • Käibemaksukohustuslase määr 16 000 €.

Views: 15

Author: janno