Luu- ja liigesehaiguste teemaline teabepäev

 
EESTI REUMALIIT kutsub luu- ja liigesehaiguste teemalisele teabepäevale
 
 
Teabepäeva  eesmärgiks on edendada teadlikkust luu-  ja liigesehaigustest tööealise
elanikkonna hulgas, et luua eeldused luu- ja liigesehaigete elukvaliteedi ja töövõime
parandamiseks, tervislikel põhjustel töölt väljalangemise ennetamiseks ja tööle
tagasi pöördumiseks.
 
„Luu- ja liigesehaige tööturul püsimist ja ravi kättesaadavust
puudutav seadusandlus Eestis“
 
16.02.2011 MTÜ VÕRU PÄEVAKESKUSE RUUMID, JÜRI 19A
 
 
 PÄEVAKAVA
13.30 – 14.00 Registreerimine  
14.00 – 14.15 Eesti Reumaliidu projektid ja koolitused, mis toetavad toimetulekut
ja tööturul püsimist   
14.15 – 14.45 EV Põhiseadus,  patsiendiõigused rahvusvahelistes ja Eesti
õigusaktides  
14.45 – 15.45 Riiklikud sotsiaaltoetused ja Ravikindlustuse seadus krooniliste
haigete ja puuetega inimeste seisukohalt
15.45 – 16.15 Kohvipaus  
16.15 – 17.30 Riiklikud sotsiaalteenused kroonilise haige ja puuetega inimeste
seisukohalt
17.30 – 18.15 Ravimiseadus ja Eesti Vabariigi määrused ravi kättesaadavuse
tagamisel, raviteenuste korraldus
18.15 – 19.00 Tööturuteenused ja –toetused puuetega inimestele.

Osalemine tasuta, osalejate arv piiratud, vajalik eelregistreerimine!
Registreerimiseks saata aadressile grete@reumaliit.ee oma nimi ja kontakt.
Kontaktisik Grete Põldemaa, telefon +372 555 67 140
 
 
Korraldajad jätavad endale õiguse teha kavas muudatusi. Täpsem informatsioon: www.reumaliit.ee
 
Projekt viiakse ellu koostöös EV Sotsiaalministeeriumiga Euroopa Sotsiaalfondi rahastusel „Inimressursi
arendamise rakenduskava“ alusel prioriteetse suuna „Pikk ja kvalitatiivne tööelu“ raames. 
Projekti käigus viiakse ellu programmi „Tervislikke valikuid toetavad meetmed 2010-2011“ tegevusi. 

Views: 15