Võru – Sügis täpsusorienteerumise võistlusjuhend

Aeg: laupäev, 22. september 2018. Stardi algus 11.00

NB! Kl.10.30 toimub soovijatele kohapealne infotund – osavõtusoovist teatada registreerimisel!

Koht: Võru vald, Puiga Põhikool

Võistlusreeglitest:

Võistleja saab stardist orienteerumiskaardi ja kontrollkaardi. Kontrollpunktide (KP) asukohad on kantud kaardile. Võistleja peab läbima raja ettenähtud KPde järjekorras. Liikuda võib üksnes mööda laia pruuni joonega kaardil kujutatud teid ja teeradu, nendelt lahkumine on keelatud. Liikuda võib jalgsi, sh. kasutades mistahes abivahendit, ratastooliga vms. Võistlejal, kes puude tõttu vajab kõrval abi, võib olla saatja.

Kaardil on märgitud KPde piirkonnas maastikul 3 kuni 5 KP tähist. Iga KP tähise läheduses on tee või raja ääres tähistatud otsustuskoht, mille külge on riputatud komposter. Võistleja peab kaarti tõlgendades ja KP legendi kasutades otsustama, milline maastikul olevatest KP tähistest vastab kaardil trükid KP ringi keskpunktile. KP tähistele vastavad tähed A; B; C; D ja E vaadatuna otsustuskohast vasakult paremale (s.t. vasakpoolseimale tähisele vastab alati täht A). Vastus tuleb märkida otsustuskoha piirkonnast lahkumata, komposteerides kontrollkaardi vastavas veerus asuvat lahtrit. Kui ükski maastikul asuvatest KP tähistest ei vasta kaardil näidatud KP ringi keskpunktile, komposteeritakse lahtrisse Z.

Rajal on 1 kuni 2 ajavõtuga kontrollpunkti. Ajavõtuga KPde piirkonnas on maastikul kuni 5 KP tähist. Ajavõtuga kontrollpunkte ei ole kantud sellele orienteerumiskaardile, mille võistlejad saavad stardis. Ajavõtuga KP juures pannakse võistleja istuma sellisesse asendisse , et ta näeb kõiki KP tähiseid. Samaaegselt stopperi käivitamisega annab kohtunik võistlejale kaardi, mis kajastab ainult KP ümbruse piirkonda ning millele on kantud KP ring ja legend. Aeg fikseeritakse hetkel kui võistleja annab vastuse. Kontrollaeg ajavõtuga kontrollpunktis on 1 minut.

Kõik võistlejad peavad läbima finiši. Finišis annab võistleja kohtunikule ära orienteerumiskaardi ja kontrollkaardi. Orienteerumiskaart ja kontrollkaart tagastatakse lõpetanud võistlejatele peale viimase võistleja finišit.

Raja läbimise kiirus ei ole tulemuse arvestuse seisukohalt oluline, tingimusel, et rada läbitakse kontrollaja piires. Kontrollaeg sõltub raja pikkusest ja KP-de arvust, kuid see ei ole üle 2 tunni.

Tulemuste arvestus: Iga õigesti märgitud kontrollpunkt annab ühe punkti. Ajavõtuga kontrollpunktide puhul annab ühe punkti õige vastus, mis on antud kuni 60 sekundi jooksul. Vale vastus ajavõtuga KP-s toob kaasa trahvi 60 sekundit, mis liidetakse vastamiseks kulunud ajale. Ajavõtuga KP 60 sekundi jooksul vastuse mitteandmine toob kaasa trahvi 120 sekundit. Mõlemas ajavõtuga KP vastamiseks kulunud ajad (koos võimalike trahvidega) liidetakse kokku, see moodustab võistleja koguaja ajavõtuga KPdes. Tulemuse arvestuses järjestatakse võistlejad kogutud punktisumma alusel. Võrdse punktisummaga võistlejad järjestatakse ajavõtuga KPde koguaja alusel, väiksem aeg annab kõrgema koha.

Võistlusklassid:

Kaks võistlusklassi: avatud klass, paraolümpia klass, noorte klass. Avatud klassis võivad osaleda kõik soovijad sõltumata soost ja vanusest. Paraolümpia klassis võivad osaleda püsiva ja olulise liikumispuudega inimesed.

Registreerimine:

Võistlusest osavõtuks ja infotunniks on vajalik eelregistreerimine hiljemalt 17. september 2018. Registreerida saab e-postiga signe@eil.ee ja marjak48@gmail.com või telefonil 56220512, teatades võistleja nime ja võistlusklassi Osavõtutasu 3 €. koha peal.

Autasustamine: võistlusklassi kolme paremat autasustatakse diplomi ja medaliga.

Korraldajad: Orienteerumisklubi Võru, Võru Ratastooliklubi

Rajameister, peakohtunik, infotunni läbiviija Sixten Sild, telf. 5068377

 

 

Südamesõbrad sõidavad Vastseliina

Võrumaa Südamesõprade Selts tutvub
Vastseliina kandi pärimuskultuuriga teisipäeval, 29. mail.
Väljasõit kell 10 muusikakooli juurest.
Külaorus tutvume permakultuuri ja
ajaloolise toidupärandiga, maitseme kohalikku toitu.
Kell 14.00 tutvume Vastseliina piiskopilinnuse palverännumajaga. Omaosalus 6 €.
Info seltsi tel. 53583160 või milja.heljula@gmail.com

Koolitus – Hea elukeskkond – kelle valikute küsimus?

Tere!

Palun osalege ise koolitusel või saatke edasi inimestele, kes võiksid koolitusel osaleda!

Olete oodatud osalema koolitusel „Hea elukeskkond – kelle valikute küsimus?“ 11. juunil 2018 Võrus, Võru Vallavalitsuses (võrumõisa tee 4a) Tasuta koolituse võtmeküsimused on:

  • Kuidas kujundada selline elukeskkond, kus inimestel on hea ja turvaline elada?
  • Kuidas arendada erinevate osapoolte ja valdakondade vahel koostööd selles teemas?
  • Hea elukeskkond kui piirkonna visiitakaart.
  • Kuidas tervisevaldkonna välised otsused ja tegevused kujundavad elukeskkonda ja mõjutavad inimeste heaolu?
  • Millistes olukordades ja otsustes on oluline arvestada kohalike elanike heaolu ja tervist mõjutavate teguritega?
  • Kuidas ise panustada sellesse, et muuta kohalik elukeskkond atraktiivsemaks ja inimeste heaolu toetavaks?

Koolituse sihtgrupiks on:

  • kogukonna aktiivsed liikmed
  • ettevõtjad
  • kohaliku tasandi otsusetegijad, arvamusliidrid, arendusnõunikud, avaliku ruumi planeerijad
  • korrakaitse-, kultuuri-, noorsootöö, sotsiaaltöö jt valdkondade esindajad väljaspool tervishoiusektorit

Alustame koolitust kell 09.00 hommikul ning lõpetame 16.00 (8 akadeemilist tundi). Kõik täismahus osalejad saavad tõendi.

Koolituse viivad läbi Tiia Pertel (Tervise Arengu Instituudi tervise ja heaolu edendamise keskuse juht) ja Margus Timmo (Setomaa Liidu esimees).

Detailne päevakava ja registreerimine on üleval Terviseinfo portaalis. Kohtade arv on piiratud!

Koolitust rahastavad Tervise Arengu Instituut ja ja SA Võrumaa Arenduskeskus.

Tiina Jaanimägi
Rahvatervise ja turvalisuse spetsialist
SA Võrumaa Arenduskeskus
Mob: +372 53091046
E- post: tiina.jaanimagi@vorumaa.ee      

Võrumaa Südamesõprade Selts jätkab

tervisekõndimisi

aprilli neljapäevadel ja laupäevadel.

Koguneme pargis Fr. R. Kreutzwaldi ausamba läheduses Tamula kaldarajal kell 13.30

Kõnnime Roosisaarele ja tagasi.

LIIGUME SÜDAME TERVISEKS VÄRSKES ÕHUS !