Tandemilaagri 2011

Käesoleva aasta suvel on taaskord kahel tandemipaaril võimalus osaleda rahvusvahelises tandemilaagris Saksamaal. Alates 2007. aastast  on nägemis­puudega ja nägemis-liitpuudega noored koos saatjatega esindanud Eestit viiel korral. Kaheksas rahvusvaheline tandemilaager pimedatele ja vaeg­nägevatele noortele toimub 22.-31. juulil 2011. a. Saksamaal Beckerwitzis (Läänemere ääres Wismari lähedal). Üritust korraldab eraalgatusel põhinev ühendus Tandem-Hilfen e.V. (www.tandem-hilfen.de), mille ees­otsas tegutseb dr. Thomas Nicolai.


MTÜ Imelised kutsub tandemilaagris osalema kahte nägemispuudega noort vanuses 16‑35. a. ja kaht tandemi pilooti, kes on ühtlasi nägemispuudega noorte saatjad kogu reisi vältel. Tandemisõitjad võiksid olla ennekõike positiivse ellu­suhtumisega,  tahtmist täis ja ei pelgaks füüsilist aktiivsust. Tandemilaagris saab proovile panna oma meeskonnatöö­oskuse, osaleda erinevatel kultuurilistel väljasõitudel ja suhelda erinevates keeltes. Tandemilaagrist osavõtt läheb igale osalejale maksma umbes 365 EUR (sisaldab lennu­piletit, kohapealset majutust ja toitlustust, kohapealset transporti, tandemilaagri osalustasu ja reisikindlustust).

Tandemilaagris osaleda soovivatelt noortelt ja saatjatelt ootame vabas vormis soovi­avaldust hiljemalt 11. aprilliks e-posti aadressile imelisedimelised@gmail.com. Lisainfot tandemilaagri kohta saab samuti e-posti teel.

Visits: 16

Author: janno