Südamesõprade Seltsi üldkoosolek

Südamesõprade Selts teatab üldkoosoleku kokkukutsumisest

24.märtsil k.a. kell 11.00 Eesti Ettevõtluse Kõrgkooli Mainor saalis, Kreutzwaldi tn 34

Koosoleku päevakord :

  1. 2010 majandusaasta aruande esitamine ja kinnitamine

  2. Revisjonikomisjoni täiendav liikme valimine

  3. 2011 a. tegevuskava tutvustamine

P.S. võimalus liikmemaksu tasuda

Visits: 16

Author: janno