Rahvusvaheline Puuetega Inimeste Päev

Rahvusvahelise Puuetega Inimeste Päeva
Tähistamine toimub kultuurimajas „ Kannel“

05. detsembril algusega kell 11.00

Ootame kõiki osalema.

Korraldaja Võrumaa Puuetega Inimeste Koda
Toetaja Kohaliku omaalgatuse programm

Views: 18

Author: janno