Posted in Kasulikku infot

19.02.2009 – Vaegkuuljate üritus.

Võrumaa Vaegkuuljate Ühingu üritus toimub

19. veebruaril kell 11.00

Võrumaa Puuetega Inimeste Koja ruumides.

Külaline kirjanik Enno Vaino , kes tutvustab oma raamatuid.

Views: 12

Posted in Kasulikku infot

18.02.2009 – Väljasõit Värska SPA-sse.

Võrumaa Kurtide Ühing ja Võrumaa Südamesõprade Selts

korraldavad väljasõidu Värska SPA-se

Väljasõit 18.veebruaril kell 15.00 polikliiniku juurest, Jüri tn 19 A.

Soodus SPA pilet 110.- .Kaasa võtta pensionitunnistus.

Registreeruda tel. nr 78 23132, e- mail voru.koda@mail.ee

Views: 25

Posted in Kasulikku infot

29.01.2009 kirjandusnäitus „Uuemteabekirjandus“

29.jaanuaril kell 11.00

 

toimub Võrumaa Puuetega Koja ruumides, Jüri tn 19 A III korrus, kirjandusnäitusUuemteabekirjandus“ koos raamatututvustamisega.

Keskraamatukogu hoidja Mati Russ.

Views: 13

Posted in Kasulikku infot

04.jaanuar.2009.a. VKÜ suusatamisvõistlused

Tulemused:
04.jaanuar.2009.a. VKÜ suusatamisvõistlused, koht: Haanja suusakeskuses.
Vanusejuhend: Tütarlapsed(1990.a ja nooremad ehk 18a kuni nooremad)-3km
                      Noormehed(1990.a ja nooremad ehk 18a kuni nooremad)-3km
                      Naised(1974.a-1989.a ehk 19a kuni 34a.)-3km
                      Mehed(1974a.-1969a. ehk 19a. kuni 39a.)-5km
                      N-veteranid(1973a. ja vanemad ehk 35a. kuni vanemad)-3km
                      M-veteranid(1968a. ja vanemad ehk 40.a kuni vanemad)-3km

Noormehed: 3km

1) Mihkel Taaber   1991   aeg: 22:23
2)Martin Haug      1994   aeg: 22:38

Naised: 3km

1)Heli Haug           1975   aeg: 13:57
2)Helve Hellamaa    1976   aeg: 15:42
3)Annika Kahri       1976   aeg: 18:07

Mehed: 5km

1)Ove Needo      1983   aeg: 22:40
2)Alar Umbleja    1970   aeg: 26:48
3)Riho Nõmm     1975   aeg: 30:45

M-veteranid: 3km

1)Enn Kahri       1964   aeg: 17:03

Views: 14

Posted in Kasulikku infot

Muudatused sotsiaal-, tervise- ja töövaldkonnas alates 1. jaanuarist 2009

Avatakse lasteabi infotelefon 116 111
Käivitub üleriigiline lasteabi infotelefon, kuhu võivad helistada kõik, kes soovivad teavet lastega seotud küsimustes. Helistades saab ka nõu, kuidas keerulistes olukordades tegutseda. Infotelefoni esitlus toimub sotsiaalministeeriumis 6. jaanuaril kell 11.

1. jaanuarist hakkab kehtima uuendatud psüühiliste erivajadustega inimeste erihoolekandeteenuste regulatsioon, mis muutub arusaadavamaks ja selgemaks nii teenuse saajatele kui ka teenuse osutajatele. Muudetakse ka puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seadust ning puudega lapse hooldaja toetust hakkavad 1. märtsist maksma kohalikud omavalitsused.

Muutused sotsiaaltoetustes:

  • Isapuhkuse eest ei maksta enam hüvitist riigieelarvest, isadele jääb 10-päevase tasustamata puhkuse saamise võimalus.
  • Kaovad nö topelt toetused – lõpetatakse lapsehooldustasu maksmine vanemahüvitist saavale vanemale. Lapsetoetust ja teisi peretoetusi, millele lapsel on õigus, makstakse samaaegselt vanemahüvitisega.

Jaanuarist jõustuvad muudatused soodusravimite loetelus ja piirhindades. Alates 1. jaanuarist lisanduvad soodusravimite loetellu kuus 50% soodustusega ravimit: (toimeainetega paroksetiin, venlafaksiin, tolterodiin, klaritromütsiin, nebivolool ja eksenatiid; viis 75% soodustusega ravimit: (toimeainetega amlodipiin, risedroonhape, enalapriil, omeprasool ja montelukast) ja kolm 100% soodustusega ravimit: (toimeainetega beetaepoetiin, anastrosool ja pramipeksool. Soodusmäära tõstetakse 50%-lt 100%-le ühel ravimil (toimeainega bikalutamiid).

Tööealised inimesed, kes lähevad hambaarsti juurde pärast 01.01.2009, ei saa enam taotleda hambaravihüvitist. Neile, kes on enne 1. jaanuarit 2009 hambaarsti juures käinud kolme viimase aasta jooksul, aga pole hüvitist taotlenud, saavad seda tagantjärgi teha.
Kuni 19-aastasted lapsed ja noored saavad hambaravi endiselt tasuta. Hambaravihüvitist saavad rasedad ja kuni 1-aastaste laste emad (450 krooni aastas) ning pensionärid ja töövõimetuspensionärid (300 krooni aastas). Hambaproteeside hüvitamise kord jääb järgmisel aastal samaks.

Alates 01. jaanuarist jõustub rakkude, kudede ja elundite käitlemise ja siirdamise seadus. Jõustuvad sotsiaalministri määrustega  kehtestatud rakkude, kudede ja elundite käitlemise tegevusloa taotlemisel esitatavate dokumentide ja andmete loetelu; rakkude, kudede ja elundite käitlemise eeskiri; rakkude, kudede ja elundite doonorite valiku kriteeriumid ja doonoritele ettenähtud kohustuslike laboratoorsete uuringute loetelu ning uuringute tegemise tingimused ja kord.

Muudatused 2009. aasta jooksul:
Muutused sotsiaaltoetustes
– lõpetatakse laste koolitoetuse (450 krooni aastas) maksmine.

Alates 1. veebruarist asendatakse pensionite ja toetuste kojukanne kandega pangaarvetele, teise isiku pangakontole või kojukandega inimese enda kulul. Teatud grupile jääb võimalus saada toetusi posti kaudu kojukandega ning seda riigi kulul.

Kinnitatakse esmatasandi arstiabi arengukava, mille peamine idee on pakkuda esmatasandil rohkem teenuseid kui pelgalt perearstiabi. Esmatasandi teenuste hulka kuuluvad arengukava järgi perearsti ja -õe teenuste kõrval veel koduõendus, ämmaemandusabi, füsioteraapia ja koolitervishoid ning võrgustiku teenustena ka hambaravi, apteegiteenus ja töötervishoid. Esmatasandi tervishoiu võrgustiku osa on ka statsionaarne õendushooldus ehk hooldusravi ning tulevikus vaimse tervise õe teenus.

Sotsiaalministeerium on ette valmistanud eelnõu, millega uuendatakse ja täpsustatakse koolitervishoiu ülesandeid ja korraldust. Eelnõu eesmärk on tagada, et igas koolis oleks kõikidel lastel turvaline ja tervislik. Seaduse muudatused on plaanitud 1. septembrist 2009.

Riigikogus on praegu lugemisel eelnõu, mis näeb ette, et 1. maist 2009 hakkab kõiki tööturuteenuseid ja –toetusi pakkuma Töötukassa. Tööturuamet lõpetatakse.

Uus töölepingu seadus jõustub 1. juulist 2009.

2009. aastal jätkuvad Euroopa Sotsiaalfondist (ESF) toetatud viie riikliku programmi tegevused. Tegevusi viib programmide raames ellu sotsiaalministeerium koostöös allasutuste ja hallatavate asutustega.
Hoolekandeprogrammi raames on plaanis avada nõustamiskeskus Lõuna- Eestis. Keskus annab tööhõivealast infot nii füüsiliste, vaimsete kui ka sotsiaalsete erivajadustega inimestele ja nende pereliikmetele. Lisaks on plaanis koolitada 2000 sotsiaaltöötajat, kes hakkavad  töötama uue sotsiaalteenuste andmeregistriga (STAR).
Kvalifitseeritud tööjõu programm pakub mitmesuguseid teenuseid sihtrühmadele, kes vajavad tööle saamisel abi ja nõustamist. Suurem tähelepanu pööratakse neile inimestele, kes on saanud koondamisteate ja neile, kes on juba koondatud.
Tööeluprogramm korraldab teavituskampaania tööandjatele, mis tutvustab elektroonilisi töökeskkonnaalaseid töövahendeid. Töövahend on mõeldud eelkõige tööandjatele kontoritöötajate töökeskkonnaalaste ohutegurite hindamiseks ning töötajate terviseriski vältimiseks või vähendamiseks.
Soolise võrdõiguslikkuse programm alustab aastat isaks olemise kampaaniaga. Veebruaris toimuval konverentsil käsitletakse töö- ja pereelu ühitamise temaatikat, keskendudes isa rolli tähtsustamisele perekonnas.
Rahvatervise programmiga arendatakse tervise – edendamist töökohtadel ja kohalikes omavalitsustes ning koolitatakse perearste patsientide alkoholisõltuvuse varase avastamise ja nõustamise alal.
2009. aastal kavandab sotsiaalministeerium kinnitada nelja ESFist toetatava meetme avatud taotlusvoorude määrused. Avatud taotlusvoorude kaudu on 2009. aastal võimalik ESFi toetust taotleda tööelu kvaliteedi parandamiseks ning puuetega inimeste ja nende pereliikmete tööhõive tõstmiseks. Samuti toetatakse tegevusi, mis aitavad ennetada tööinimese terviseriske ja tasakaalustada  naiste ja meeste olukorda tööhõives. Avatud taotlusvoorude kogusummaks on terve perioodi peale aastani 2013 planeeritud üle 694 miljoni krooni.

Euroopa Regionaalarengu Fondist (ERF) alustatakse 2009. aastal riiklike lastekodude ja erihoolekandeasutuste reorganiseerimist ja ehitamist.

 Eli Lilles
Sotsiaalministeeriumi pressiesindaja
+372 62 69 321
+372 56 988 110
eli.lilles|ä|sm.ee
www.sm.ee

 

Views: 35

Posted in Kasulikku infot

17.12.2008 Värska SPA külastus.

Värska SPA külastus toimub 17.detsembril .

Väljasõit kell 13.00 Jüri tn 19 A , polikliiniku juurest.

SPA soodus pilet  a“ 110.- krooni.

Registreeruda tel nr 78 23132, voru.koda@mail.ee  

 

Võrumaa Südamesõprade Seltsi juhatus

Views: 24

Posted in Kasulikku infot

25.11.2008 Üritus „ Teeme ise jõulukingituse „

25. novembril kell 12.00

toimub üritus „ Teeme ise jõulukingituse „ Võrumaa PIK-i ruumides, Jüri tn 19 A  III korrus .

Ootame osalema kõiki puuetega inimesi .

Juhendaja Karmen  Luiga

Views: 20

Posted in Kasulikku infot

04.12.2008 Rahvusvaheline puuetega inimeste päev

 Võrumaa PIK teadaanne

 

 4. detsembril 2008.a. kell 11:00 – 14:00 toimub rahvusvaheline puuetega inimeste päev  Võru  Kultuurimaja  Kannel  kontsertsaalis.

 Sissepääs kell 10:00

 

     KAVA:

* Käsitöö näitus

* Asjaosaliste  päevakohased  sõnavõtud

* Aasta parimate invasportlaste  ja mälumängurite  autasustamine

* Taidlejate ja külaliste esinemised

* Ühislaulmine, tants ja trall

 

Võrumaa PIK  juhatus

Views: 13

Posted in VõruKoja uudised

Teised Eesti ühingud

Views: 20

Posted in Kasulikku infot

20.11.2008 Väljasõit Toila SPA-sse

20. novembril kell 7.00 toimub väljasõit TOILA  SPA –se ( ujula + saunad ), Jüri 19 A hoone juurest.

SPA  soodus pilet    a. 100.00  EEK. Kaasa võtta pensionitunnistus.

Transport tasuta.

 

Registreerimine tel nr 78 23132 , e-mail  voru.koda@mail.ee

Views: 153