MTÜ Võrumaa Partnerluskogu ja KÜSK eelinfo 2017. aastal avatavad taotlusvoorud

Võrumaa Partnerluskogu panustab 2017.a. piirkonna arengusse 1,3 miljonit.
19. septembril 2016.a. toimunud koosolekul kinnitas Võrumaa Partnerluskogu juhatus 2017. aasta eelarvesse Leader programmi projektitoetusteks üle 1,3 miljoni euro.
Toetuseelarve jaguneb kahe taotlusvooru ja nelja alameetme vahel järgmiselt:
Alameede 1.1 „Külakogukondade arendamine“ kokku 484 852,50 eurot
Alameede 1.2 „Kohaliku kultuuripärandi säilitamine läbi ühiskoostöö“ kokku 200 000 eurot
Alameede 2.1 „Ettevõtluskeskkonna arendamine“  kokku 300 000 eurot
Alameede 2.2 „Väiketootmisettevõtete arendamine“ kokku 384 852,50 eurot
Aasta 2017 on kavandatud kõige suurema toetuseelarvega ning kahe taotlusvooruga, varakevadel ja sügisel. 2016 aastal läbiviidud taotlusvoor näitas, et huvi Leader meetmete vastu on suur. Seega on põhjust arvata, et taotlemine tuleb väga aktiivne ning toetatud projektid aitavad kaasa strateegias märgitud eesmärkide täitmisele.
Järgmise aasta esimeses taotlusvoorus ei ole meetmetes põhimõttelisi muudatusi, küll on MTÜ Võrumaa Partnerluskogu kavandanud strateegia muutmise, peale Leader määruse muudatuste jõustumist, mistõttu sügisvooru toetusmeetmed muutuvad.
2017. aasta esimene taotlusvoor Ettevõtluse meetmetele on avatud  20.02-28.02.2017 ning Küla- ja kultuurimeetmetele on avatud  20.03-28.03.2017.
Võrumaa Partnerluskogule perioodiks 2015-2020 eraldatud Leader meetme rakendamise kogueelarve on 3,7 miljonit eurot, millest vähemalt 2,96 miljonit investeeritakse piirkonna ettevõtete, MTÜ-de/SA-de ja omavalitsuste kaudu.
Lisainfo leiad siit.
Hoia end kursis ka Võrumaa Partnerluskogu kodulehe kaudu.
——————————————————————————————
2017. aastal toetab KÜSK vabaühenduste arenguhüppeid kahes voorus.
Esimene voor (tähtaeg jaanuar 2017) keskendub rohkem ühingutes toimetavate inimeste võimestamisele, nende teadmiste ja oskuste arendamisele, et ühing tõhusamalt oma eesmärkideni suudaks jõuda. Sellest voorust investeeringuid, ehitus- ja remonditöid ei toetata.
Teine voor (juuni 2017) seab fookuseks aga ühingute majandusliku elujõulisuse – tuge saab küsida oma finantsvõimekuse arendamiseks, baasi loomiseks, et pakkuda kvaliteetsemal moel teenuseid, aga ka annetuste kogumise, tulu teenimise jms läbimõtlemiseks ning käimalükkamiseks. Toetatakse ka soetusi, investeeringuid, ehitus- ja remonditöid, mis otseselt projekti eesmärgi saavutamisele kaasa aitavad.
I ARENGUHÜPPE TAOTLUSVOOR – tähtaeg 17.01.2017
Toetatakse projekte, mis keskenduvad vabaühenduse tegevusvõimekuse suurendamisele, nendes toimetavate inimeste võimestamisele, arendamisele, saavutamaks ühenduse eesmärkide elluviimisel ja tegutsemisel olulise arenguhüppe.
Enne toetuse taotlemist tuleb vabaühendusel teha põhjalik analüüs oma ühenduse arenguvajadustest*. Analüüsi kokkuvõte tuleb kajastada taotluses. Kas projektiga arendatakse ühte võimekust või mitut, on taotleja otsustada. Taotlusvormis oodatakse põhjendusi ja tegevuskava valitud võimekus(t)ega tegelemiseks.
* Mõelge läbi, millest sõltub teie ühingu tegevusvõimekus. Millised oskused, teadmised ühingus arendamist vajavad? Kui hästi on teil lood näiteks organisatsiooni üldise juhtimise ja arendamisega, inimeste kaasamise ja meeskonnatööga, huvikaitse ja koostöö tegemise oskustega (ka äri- ja avaliku sektoriga), muutuste juhtimise, mõju hindamise, kommunikatsiooni oskustega? Või veel miskit muud, mida arendada selleks, et organisatsioon efektiivselt, tõhusalt tegutseks.
Toetusi antakse kokku välja kuni 280 000 eurot (piirkondlikele ühingutele 180 000 ja üleriigilistele/rahvusvaheliselt tegutsejatele 100 000 eurot).
Toetust saab küsida:
Piirkondlikult tegutsev ühing – kuni 9 000 eurot projekti kohta
Üleriigiliselt, rahvusvaheliselt tegutsev ühing – kuni 12 000 eurot projekti kohta.
Taotluste hindamisel hinnatakse piirkondlikult tegutsevate ühingute taotlused eraldi üleriigiliselt ja rahvusvaheliselt tegutsevate ühingute taotlustest.
Lisainfo, tingimused ja taotlemise vormid on leitavad KÜSK kodulehel.

Views: 13

Author: janno