Kogemusseminaar

Kogemusseminar

„Kas suurem puue on inimesel või keskkonnal…?“

2. oktoobril 2013
Võrumaa Kutsehariduskeskuse peahoones

Päevakava:
11.00-12.00 alustame päeva Võr umaa Kutsehariduskeskuse aulas
räägime erivajadusega inimeste juurdepääsust avalikele teenustele ning
elu- ja töör uumide kohandamise võimalustest.

12.00-15.00  on kõikidel huvilistel võimalus
• tutvuda erinevate abivahenditega, õppimisvõimaluste ning teenustega
• läbida ratastoolirada
• osta sularaha eest käsitöötooteid ja suupisteid

13.00-15.00 on võimalik osaleda kolmes erinevas töötoas
• Kutsehariduse omandamise võimalused puuetega inimestele
Töötuba juhib Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus. Sõna saavad erinevate koolide
esindajad, psühholoog, endised ja praegused õppurid.
•Puudega inimese võimalused avatud tööturul
Töötuba juhib Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus. Räägitakse tööhõivealase
toetamise võimalustest, kogemusi jagavad tööandjad, ettevõtjad ja töötajad.
• Omastehooldaja võimalused puudega inimese kõrval
Töötuba juhib MTÜ Eesti Omastehooldus. T utvustatakse omastehooldajate võimalusi
meil ja mujal. Oma elust puudega inimese kõrval räägivad lihtsad Võrumaa
inimesed.

15.00-16.00 töötubadest kokkuvõtete tegemine ja päeva lõpetamine aulas

Töötubades osalemiseks vajalik eelregistreerimine hiljemalt 27.septembriks 2013.a.
kas meiliaadressil helen.metsma@mv.werro.ee või telefonil 782 1186 (Marianne Hermann)
Seminari ruumides võimalik liikuda ratastoolis.

Korraldajad: Võr umaa Omavalitsuste Liit, Võru Maavalitsus, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus

Üritus on tasuta

Views: 12