Hasartmängumaksu seaduse muutmine

Tere kõigile,
viimased nädalad on olnud kiired ja töised ning Teie kaasabil on EPIKoda saatnud viimasel ajal välja mitmeid olulisi kirju.
Saadame need Teile ühe kirjaga, lisatud manusesse.
1. Hasartmängumaksu seaduse muutmise seadus- vastutaja Rahandusministeerium
Meid puudutab muudatuste kogumist ainult üks punkt, milleks on Hasartmängumaksu nõukogu kaotamine ja laekumiste viimine riigieelarvesse.
Saatsime Rahandusministeeriumile kirja, milles väljendasime arvamust, et nii olulist muudatust ei saa läbi viia ilma kaasamata ning avalike aruteludeta, lisaks on seaduse mõju on analüüsimata.
tõime kirjas välja 3 etteheidet:
EPIKoda on arvamusel, et Teie poolt väljapakutud seadusemuudatuse punkti 14 on läbi analüüsimata, läbi rääkimata ning hindamata, millest tulenevalt ei näe me võimalust, et seadus saaks jõustada 2014. aasta 1. veebruarist, sest:
1. kodanikuühiskonda, sh EPIKoda ja tema liikmesorganisatsioone, ei ole otseselt neid mõjutava eelnõu väljatöötamisse kaasatud ning on mindud vastuollu Vabariigi Valitsuse poolt heaks kiidetud kaasamise hea tavaga. Puuetega inimeste esindusorganisatsioonid peavad olema kaasatud kõikidesse meie sihtgrupi rahastamist puudutavatesse aruteludesse esimesest etapist alates;
2. toimivat süsteemi ei tohi lammutada enne kui pole välja töötatud uut ja paremini toimivat lahendust. Eelnõust ei selgu, et oleks välja töötatud kaasnevad eelnõud uue süsteemi rahade jaotamise toimimise, prioriteetide ja hindamise kriteeriumite seadmise, läbipaistvuse ja jätkusuutlikusse tagamise valdkonnas;
3. puuetega inimeste esindusorganisatsioonid on oma töö iseloomult natuke teistsugused kui traditsioonilised kolmanda sektori organisatsioonid, millest tulenevalt on oluline minna projektipõhiselt toetusesüsteemilt üle tegevustoetuste põhisele rahastusele, mis tagab organisatsioonide majandusliku kindlustunde ja järjepidevuse.
Kriitilised on plaanitud muutuste selle osa suhtes ka kultuuri-, sise-, põllumajandus-, majandus- ja kommunikatsiooniministeerium ning omavalitsusliidud, kellest esimene on jätnud eelnõu kooskõlastamata ning teised kooskõlastanud märkustega. Ministeeriumite vastuseid saab lugeda Eelnõude elektroonilisest infosüsteemist
Aktiivselt on ka kolmas sektor reageerinud, lisaks meile Lastekaiste Liit, EMSL, Punane Rist jne. Seega, mina pole näinud ühtegi organisatsiooni, kes oleks toetanud sellisel moel HMN kaotamist.
2. Võrdse kohtlemise seaduse muutmine – vastutaja Justiitsministeerium ja Sotsiaalministeerium.
Eesti sai kätte järjekordse Sotsiaalharta 2012 a. järeldused. Sel korral sai Eesti ka 2 negatiivset järeldust:
esimene puudutab art 1§4 ja art 9, selles osas, et isikute ring, kellel on õigus karjäärinõustamisele, on liiga piiratud;
teine sisuline negatiivne järeldus puudutab puuetega inimeste õigusi (art 15 §3) – seaduses ei ole selgelt öeldud, et diskrimineerimise keeld on laiem, kui vaid hariduses ja tööhõives.
Eesti peab andma aruande osas komisjonile aru mai läpus ning see oli hea hetk taas tõstatada teema, et võrdse kohtlemise seadus on puuetega inimeste osas diskrimineeriv ning loodetavasti kui lisaks meile sellele viitab ka Euroopa Komisjon, äkki siis asutakse seda seadust ka muutma.
3. Kodanikuühiskonna Sihtkapitali büroo Paidesse viimine – vastutaja Siseministeerium
Minister Kiirler küsis meie arvamust KÜSK-i büroo üleviimise kohta Paidesse, lähtudes paidekate ettepanekust. Teie arvamused olid mittetoetavad, välja arvatud üks toetav seisukoht. Seefa saatsime mitteteotava kirja.
4. EPIKoja võrgustiku pöördumine sotsiaalministri poole seoses rahastuse vähenemisega.
See teema on ilmselt kõige rohkem leidnud arutelu, ega seal midagi uut ei ole. Oleme sel teemal pöördunud juba ka korduvalt.
Kohtume sel teemal sotsiaalministeeriumi kantsleriga 6.märtsil, ehk siis juba homme.
Kellel aega saab kirjade sisuga
Parimatega,
Monika
—————————————–
Monika Haukanõmm
juhatuse esimees
Eesti Puuetega Inimeste Koda
Toompuiestee 10
10137 Tallinn
tel. 661 6629

Views: 15

Author: janno