Küsimustik ringhäälingu kohta

Palume teil vastata küsitlusele, mis puudutab telesaadete (ja ka raadiosaadete) vaatamist ja kuulamist. Küsitlus on siin (klikake):

https://docs.google.com/forms/d/1ki8kSMfmy_mkwsvkkohXyrlU6XnWFzi7TQBfb3Yxi3w/viewform

Euroopa Liidu direktiivid näevad ette, et riigi televisiooni uudiste, poliitika, kultuuri jt saated peavad aastaks 2015 olema varustatud subtiitritega. Eestis on subtiitrite rakendus alla 25 % ja
needki kordussaadetel. Selleks, et Rahvusringhäälingu juhtkond saaks edaspidi efektiivsemalt teostada ETV saadetele subtiitrite lisamist, palume vastata meie poolt koostatud küsimustele ja esitada ka omapoolseid ettepanekuid ja arvamusi.
Küsitlus on anonüümne.

Suured tänud juba ette!

Eesti Vaegkuuljate Liit

Views: 14