Category: VõruKoja uudised

Posted in VõruKoja uudised

22.05.2017 – BUDAPEST JA UNGARI 22.05 – 27.05.2017

Võrumaa Puuetega Inimeste Koda korraldab reisi
BUDAPEST JA UNGARI 22.05 – 27.05.2017
Hetkel vaba 2 kohta kes ees see mees!

REISI HIND (grupile 40 ) 295.-
REISI HIND SISALDAB:
-sõit kõigi mugavustega bussis ja kõik bussiga seotud kulud, teemaksud
-ööbimised koos hommikusöökidega
-reisijuht-giidi teenus
– bussijuhtide ja giidi ööbimiskulud
– käibemaks

Täpsem info lisafailist BUDABEST-UNGARI-6P

Hits: 12

Posted in VõruKoja uudised

15.03.2017 11:00 – Mälumäng

Võrumaa PIK I vooru mälumäng toimub
15.03. 2017 Päevakeskuse ruumides algusega kell 11.00
REEGLID ENDISED
Toimkond

Hits: 13

Posted in VõruKoja uudised

08.05.2016 – Võrumaa Südamesõprade Seltsi üldkoosolek

Võrumaa Südamesõprade Seltsi  üldkoosolek toimub
kolmapäeval, 8. märtsil 2016   kell 11
Võru Pensionäride Päevakeskuses   Lembitu tn. 2   II korrusel.
Päevakorras  2016. a. majandusaruanne ja 2017. a. tegevuskava
Kõik seltsi liikmed on oodatud.

Hits: 13

Posted in VõruKoja uudised

15.12.2016 – VPIK Jõulupidu

[srizonfbalbum id=6]

Kõik fotod ja videod

Hits: 32

Posted in VõruKoja uudised

Sõit Rakverre

Võrumaa PIK sõpruskohtumine  Rakvere PIK liikmetega
10-11 august 2016 a.

10.august.

08.00    Väljasõit kell 08.00
11.00    Rakvere PIK tegevjuhi vastuvõtt
11.30    Söömine
12.00    Politseimuuseumi külastus
14.00    Majutus
14.30    Veekeskuse külastus
17.00    Söömine
18.00    sõpruskohtumine  Rakvere PIK liikmetega

.11.august    
Hommikusöök
10.00    Väljasõit
11.00    Vihula mõisa külastus
Tagasisõit koju

Toimunud ürituse videod: https://www.youtube.com
Toimunud ürituse pildid: https://www.facebook.com/ ja http://album.vorukoda.ee
Vihula mõis (kõik pildid) – https://www.facebook.com/vihulamõis
Eesti Politseimuuseum (kõik pildid) – https://www.facebook.com/politseimuuseum
Avinurme kirik  – https://www.facebook.com/avinurmekirik

Hits: 15

Posted in VõruKoja uudised

Jaanipäevapiknik

28.juunil algusega kell 11.00

Võrumaa Puuetega Inimeste Koja

Jaanipäeva piknik

Fr.R. Kreutzwaldi muuseumi suveaias

Hits: 13

Posted in VõruKoja uudised

II vooru mälumäng

Võrumaa Puuetega Inimeste Koja mälumängu  II  voor toimub
esmaspäeval 13. juunil algusega kell 11.00 koja ruumides.
Mälumängu toimkond

Hits: 13

Posted in VõruKoja uudised

Täpsus – orienteerumise võistlusjuhend

Aeg: Pühapäeval 22 mail 2016. Stardi algus 12.00 – 12.30.
Koht: Võru linn, Võru linna spordikeskus
, Räpina mnt 3

Võistlusreeglitest:

Võistleja saab stardist orienteerumiskaardi ja kontrollkaardi. Kontrollpunktide ( KP ) asukohad on kantud kaardile. Võistleja peab läbima raja ettenähtud KPde järjekorras.

Liikuda võib üksnes mööda teid ja teeradu, nendelt lahkumine on keelatud. Liikuda võib jalgsi ( sh. kasutades mistahes abivahendit, ratastooliga manuaal, või elektrilisega ) võistlejal, kes puude tõttu vajab kõrvalabi, võib olla saatja.

Kaardil on märgitud KPde piirkonnas maastikul on 3 kuni 5 KP tähist. Iga KP tähise läheduses on tee või raja ääres tähistatud otsustuskoht, mille külge on riputatud komposter. Võistleja peab kaarti tõlgendades KP legendi kasutades otsustama, milline maastikul olevatest KPtähistest vastab kaardil trükid KP ringi keskpunktile. KP tähistele vastavad tähed A;B;C;D ja E, vaadatuna otsustuskohas vasakult paremale ( s.t. vasakpoolseimale tähisele vastab alati täht A ). Vastus tuleb märkida otsustuskoha piirkonnast lahkumata, komposteerides kontrollkaardi vastavas veerus asuvat lahtrit. Kui ükski maastikul asuvatest KP tähistest ei vasta kaardil näidatud KP ringi keskpunktile , komposteeritakse lahtrisse Z.

Rajal on 1 kuni 2 ajavõtuga kontrollpunkti. Ajavõtuga KPde piirkonnas on maastikul 5 või 6 KP tähist. Ajavõtuga kontrollpunkte ei ole kantud sellele orienteerumiskaardile, mille võistlejad saavad stardis. Ajavõtuga KP juures pannakse võistleja istuma sellisesse asendisse , et ta näeb kõikki KP tähiseid. Samaaegselt stopperi käivitamisega annab kohtunik võistlejale kaardi , mis kajastab ainult KP ümbruse piirkonda ning millele on kantud KP ring ja legend.

Aeg fikseeritakse hetkel, kui võistleja annab vastuse. Kontrollaeg ajavõtuga kontrollpunktis on 1 minut.

Kõik võistlejad peavad läbima finiši. Finišis annab võistleja kohtunikule ära orienteerumiskaardi ja kontrollkaardi. Orienteerumiskaart ja kontrollkaart tagastatakse lõpetanud võistlejatele peale viimase võistleja finišit.

Raja läbimise kiirus ei ole tulemuse arvetuse seisukohalt oluline, tingimusel, et rada läbitakse kontrollaja piires. Kontroolaeg sõltub raja pikkusest ja KP arvust, mitte üle 2 tunni.

Tulemuste arvestus: Iga õigesti märgitud kontrollpunkt annab ühe punkti. Ajavõtuga kontrollpunktide puhul annab ühe punkti õige vastus , mis on antud kuni 60 sekundi jooksul.

Vale vastus ajavõtuga KP toob kaasa trahvi 60 sekundit, mis liidetakse vastamiseks kulunud ajale. Ajavõtuga KP 60 sekundi jooksul vastuse mitteandmine toob kaasa trahvi 120 sekundit.

Mõlemas ajavõtuga KP vastamiseks kulunud ajad ( koos võimalike trahvidega ) liidetakse kokku, see moodustab võistleja koguaja ajavõtuga KPdes. Tulemuse arvestuses järjestatakse võistlejad kogutud punktisumma alusel. Võrdse punktisummaga võistlejad järjestatakse ajavõtuga KPde koguaja alusel.

Võistlusklassid:

Kolm võistlusklassi: avatud klass, noorte klass ja paraolümpia klass. Avatud klassis võivad osaleda kõik soovijad, sõltumata soost ja vanusest. Paraolümpia klassis võivad osaleda püsiva ja olulise liikumispuudega inimesed.

Noorte klass kuni 18 aastat vanad.

Registreerimine:

Võistlusest osavõtja registreeritakse enne starti ja start on avatud kell 11.00 kuni kella 12.30

Registreerida saab e-postiga marjak48@gmail.com. või telefonil 56220512, teatades võistleja nime ja võistlusklassi. Osavõtutasu 2 koha peal.

Autasustamine: iga võistlusklassi kolme paremat autasustatakse diplomi ja medaliga

Korraldaja: , Orienteerumisklubi Võru, Eesti Invaspordi Liit, Võru Maakonna Spordiliit ja Võru Ratastooliklubi

Rajameister, peakohtunik, infotunni läbiviija Sixten Sild, tlf. 5068377

Hits: 21

Posted in VõruKoja uudised

Loovusring

Võrumaa Puuetega Inimeste Kojas tegutseb loovusring 16 aastat. Koja tegevuste juht Tamara Laht on ikka hea seisnud, et ring jätkusuutlikuna püsiks. Alates aastast 2007 juhendab ringi asjalik, uute stiilide ja töövõtete tundja Karmen Luiga. Karmeni sõnul on tema inspireerijaks olnud juba 1993. a. ilmunud Karin Hango ja Vahur Murutari raamat „Kuidas vannitada dinosaurust ehk harjutusi lastele loovuse arendamiseks“ Psühholoog Aleksander Pulver on raamatut vajalikuks pidanud ka Tõsistele Täiskasvanutele, kel lapsepõlvemaa hingest kadumas. Raamatu autorite koolitus loovuse teemal andis hoogu ringi juhtimiseks.

Loovusringi märksõnaks on taaskasutus. Töös on olnud lapitekid, paeltikandiga prossid jt. väiksemad ehted, põnevatest materjalidest raamatukaaned raamatute köitmiseks, paelast põrandavaibad, kusjuures erinevad suurused saadi motiivide ühendamise teel. Viimati kasutati siirdetrükki kardinate, seelikute-kleitide ja T-särkide tuunimiseks-värskendamiseks. Suveks jääb ring puhkusele. Hooaeg lõpetati üheskoos ringijuhendaja kaunis Tsõõriku talus.

Võru linna rattapäeval 1. mail esitles loovusring  humoorika kujundusega eakamat jalgratast, kujunduse autoriks ja teostajaks Heli Pilt. Heli kiidab: ring on voh! Algul oli loovuse mõiste eakamatele inimestele arusaamatu. Osalejad on aastates 60+, aga noorusliku hingega.

Puuetega inimestele on loovusring ühtlasi võimalus suhelda samalaadsete huvidega inimestega ja käelise tegevuse kaudu ka vaimu tugevana hoida.

Hea suhtlejana on Karmen koondanud loovusringi pikaajalised huvilised, loonud meeldiva meisterdamise, disainimise ja loomise õhkkonna. Heli nimetab seda juhendaja omadust heaks auraks.

Milja Heljula
Võrumaa Puuetega Inimeste Koja
juhatuse liige

[srizonfbalbum id=1]

Hits: 16

Posted in VõruKoja uudised

Vestlusring Reumahaigus – organismi seisund

17. mail kell 13.00  Pensionäride Päevakeskuse ruumis, Lembitu tn 2
toimub loeng –vestlusring  „ Reumahaigus –organismi seisund“

Lektor Liivia Valdas
Kõik on oodatud.

 

 

Hits: 14