06.03.2018 15:00 – Koja üldkoosolek

Võrumaa Puuetega Inimeste Koja üldkogu koosolek toimub 06. märtsil algusega kell 15.00, Lembitu tn 2

PÄEVAKORD
1. Majandusaasta aruande 2017 tutvustamine , vastuvõtmine
2. Võru Linnavalitsuse tegevustoetused 2018 a.
3. HMN projekti 2018 aruande täitmine
4. Muud küsimused

Võrumaa PIK-i juhatus

Majandusaasta_Aruanne_2017

Views: 14