09.11.2017 – Mälumängu hooaja tulemused

Võrumaa PIK mälumängu tulemused I voor 15.03.2017
1. koht Tsõõr – 26 punkti
2. koht S – TRIO – 22 punkti
3. koht Võru segu – 21 punkti
4. koht Karukäpp – 19 punkti
5. koht S – MEHED – 11 punkti

Tulemused II voor 13.09.2017
1. S – TRIO – 32 punkti
2. Tsõõr – 26 punkti
3. Võru segu – 22 punkti
4. Karukäpp – 20 punkti
5. S – MEHED – 17 punkti

Tulemused III voor 12.10.2017
1. Tsõõr – 30 punkti
2. Karukäpp – 24 punkti
3. S –TRIO – 21 punkti
4. Võru segu – 18 punkti
5. S – MEHED – 12 punkti Kokku

Tulemused IV voor 09.11.2017
1. Tsõõr – 28 punkti
2. Karukäpp – 24 punkti
3. Võru segu – 19 punkti

Hooaja lõputulemused
1. Tsõõr – 110 punkti ( Peeter Hendrikson, Garonne Kähr, Vladimir Simarev )
2. Karukäpp – 87 punkti ( Johannes Siidra, Ilme Kõosaar, Janno Kuus )
3. Võru segu – 80 punkti ( Jüri Lubi, Uno Laansoo )
4. S – TRIO –75 punkti ( Miina Nool, Sirje Mõlder, Naima Mailaan )
5. S – MEHED – 40 punkti ( Kalle Sibul, Adu Pindmaa, August Hõim

Toimkond, peakohtunik – Väino Marjak

23.10.2017 – Võrumaa Keskraamatukogu tuleb koju

Kas teadsid, et Võrumaa Keskraamatukogust on liikumispuudega ja eakatel Võru linna inimestel juba ligikaudu 15 aastat võimalus tellida endale raamatuid, ajakirju, CD-plaate, heliraamatuid koju? Koduteenindus on mõeldud neile, kes tervisliku seisundi tõttu raamatukogu külastada ei saa.

Võrumaa Keskraamatukogust on liikumispuudega ja eakatel lugejatel juba ligikaudu 15 aastat võimalus tellida endale raamatuid koju. Koduteenindus on mõeldud neile, kes tervisliku seisundi tõttu raamatukogu külastada ei saa. Teenust pakume ainult Võru linna elanikele. Koju saab tellida lisaks raamatutele ka heliraamatuid, CD-plaate ja vanemaid ajakirju.

Teenuse tellimiseks tuleb esitada raamatukogu direktorile avaldus, kuhu palume märkida lisaks nimele, aadressile ja telefoninumbrile kindlasti ka trepikoja välisukse kood.

Seejärel tuleb helistada või saata e-kiri ja teatada, milliseid raamatuid koju soovitakse. Reeglina samal või järgmisel päeval peale soovi saamist püüame raamatud koju viia.

Koduteenindus on tasuta.
Täiendavat informatsiooni koduteeninduse kohta saab telefonidel 782 0157 või 782 1912 ja e-posti teel merle@lib.werro.ee või laenutus@lib.werro.ee.

12.10.2017 – Võrumaa PIK mälumängu tulemused

Võrumaa PIK mälumängu tulemused I voor 15.03.2017
1. koht Tsõõr – 26 punkti
2. koht S – TRIO – 22 punkti
3. koht Võru segu – 21 punkti
4. koht Karukäpp – 19 punkti
5. koht S – MEHED – 11 punkti

Tulemused II voor 13.09.2017

1. S – TRIO – 32 punkti
2. Tsõõr – 26 punkti
3. Võru segu – 22 punkti
4. Karukäpp – 20 punkti
5. S – MEHED – 17 punkti

Tulemused III voor 12.10.2017

1. Tsõõr – 30 punkti
2. Karukäpp – 24 punkti
3. S –TRIO – 21 punkti
4. Võru segu – 18 punkti
5. S – MEHED – 12 punkti

Kokku;
1. Tsõõr – 82 punkti
2. S – TRIO – 75 punkti
3. Karukäpp – 63 punkti
4. Võru segu – 61 punkti
5. S – MEHED – 40 punkti

IV voor toimub 09.11.2017

07.10.2017 – Bowlingu võistlus Põlvas

07.10.2017 toimus Põlvas järjekordne Bowlingu võistlus, milles osalesid võistkonnad üle Eesti.

11.10.2017 – Maksuvaba tulu 2018. a ja töövõimetoetus

Maksuvaba tulu 2018. a ja töövõimetoetus

http://www.rmp.ee/maksud/maksudjurist/maksuvaba-tulu-2018-a-ja-toovoimetoetus-2017-10-04

Küsimus: kas tulumaksuvaba tulu arvestusse 2018. a lisatakse ka töövõimetoetus töötukassalt? Kui puuduva töövõimega 100% töötaja saab töötasu 730 eurot ja töövõimetoetust 395 eurot, siis kas tal oleks mõistlik esitada tööandjale avaldus maksuvaba tulu arvestamiseks 500 eurot kalendrikuus?

Vastus: Töövõimetoetust ei võeta maksuvaba tulu arvutamisel tuluna arvesse. Avalduse esitamisel saab lähtuda töötasust, 730 eurost, mille puhul võib arvesse võtta maksuvaba tulu 500 eurot kalendrikuus.

RMP toimetus soovitab: tulumaksuseadus § 19

28.08.2017 – Epikoja uudiskirjad

Tere!

Jagan infona, et EPIKoja ilmunud uudiskirjad on nüüd leitavad meie koduleheküljelt – http://www.epikoda.ee/trykised/uudiskiri/

Samuti liituge ise ja kutsuge ja kõiki teisi liituma uudiskirja saajatega!

Lisaks, kui teil on teemasid, mida läbi uudiskirja tahaksite jagada, siis kirjutage – helen.kask@epikoda.ee
Järgmine uudiskiri ilmub juba septembri keskpaigas.

Heade soovidega
Helen Kask
EPIKoda

18.08.2017 – Käsiraamat ligipääsetava ja mitmekülgse kultuuriürituse korraldamiseks

MTÜ Kakora eestvedamisel,  Eesti Töötukassa ja Kultuuriministeeriumi toetusel on valmis saanud

väljaanne Sündmusi kõigile!

Käsiraamat ligipääsetava ja mitmekülgse kultuuriürituse korraldamiseks

http://www.kakora.sarasyl.com/et/Kultuur/K%E4siraamat.pdf

Raamat on tõlgitud ja kohandatud Eesti oludele. Toimetajad Kadi ja Sülvi Sarapuu, keeletoimetaja Kaja Randam.

Käsikirja soovitusi järgides tõstad korraldatava ürituse ligipääsetavuse uuele tasemele ning võid rõõmustada paljude uute tänulike külastajate, töötajate ja vabatahtlike, toetajate ning suurtoetajate üle, kes kõik aitavad kaasa sellele, et üritus läheks korda. Sellega koos annad aga lisaväärtust ühiskondlikule ja sotsiaalpoliitilisele keskkonnale, et erandid saaksid tulevikus normiks.

 

15.08.2017 – Sotsiaalse rehabilitatsiooni muudatused jõustuvad 1. septembrist

Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva allkirjastas sotsiaalse rehabilitatsiooni muudatused, millega suunatakse raha sõidu ja majutuse arvelt senisest enam teenuse osutamisse. Muudatused jõustuvad tänavu 1. septembrist.

„Oleme süsteemi seest otsinud võimalusi, kuidas tagada abi võimalikult paljudele inimestele, kes rehabilitatsiooni vajavad, ja teha seda võimalikult inimese kodukoha lähedal,“ ütles sotsiaalkaitseminister Kaia Iva. „Sõidu ja majutuse arvelt senisest enam rehabilitatsiooni rahastades saab sotsiaalkindlustusamet parandada teenuse kättesaadavust täiskasvanutele.“

1. septembrist jõustuvad muudatused:

  • Sõidukulu piirmäär väheneb seniselt 0,2 eurolt 0,1 eurole kilomeetri kohta, mis on võrdne töötukassa rahastatava rehabilitatsiooniteenuse piirmääraga.
  • Rehabilitatsiooniteenust saava inimese ja tema saatja sõidukulud hüvitatakse ühes kalendriaastas ühekordse sõidukulude maksimaalse summa ulatuses. Kütusetšeki saab sama sõidu eest esitada ühe korra ehk sama kulu ei kaeta edaspidi mitmekordselt. Bussipiletite esitamisel midagi ei muutu.
  • Alla 16-aastase inimese saatja majutuskulude maksimaalne maksumus on edaspidi 76% lapse majutuskulude maksimaalsest maksumusest.

Muudatused jõustuvad 1. septembrist 2017. Prognooside järgi saab tänavu suunata täiendavalt 46 383 eurot ja 2018. aastal 139 148 eurot rehabilitatsiooni teenuse tagamisele. Sotsiaalkindlustusameti arvutuste järgi on tänavu võimalik sellega tagada rehabilitatsiooni saamine täiendavalt kuni 100 inimesele ning 2018. aastal täiendavalt ca 240 inimesele.

Muudatuste kooskõlastamisel võeti arvesse Eesti Puuetega Inimeste Koja, Eesti Rehabilitatsiooniasutuste Liidu ja Otepää Rehabilitatsioonikeskuse tagasiside.

Taustainfo:

  • 2016. aastal muutus töö- ja pensioniealiste rehabilitatsiooniteenus vajaduspõhiseks ja lisandus teenusevajaduse hindamine. Kui 28.06.2017 seisuga oli Sotsiaalkindlustusametis järjekorras 621 inimest, siis enne muudatusi oli järjekorras ligi 10 000 inimest. Laste puhul Sotsiaalkindlustusametis järjekord puudub.
  • 2016. aastal taotles sõidukulude hüvitamist 2877 inimest, neist 80% kütusetšekkide alusel. Tänavu esimeses kvartalis tehti 978 taotlust sõidukulude hüvitamiseks kütusetšekkide alusel, neist 496 juhul esitati topelt tšekid.
  • Saatja majutuskulu – 76% õigustatud isiku majutuskulude maksimaalsest maksumusest – vastab suuremate majutust pakkuvate rehabilitatsiooniteenuse pakkujate kodulehtedel näidatud keskmistele turuhindadele kahekohalise toa eest. Sellest lähtuvalt võib eeldada, et muudatusel ei ole negatiivset mõju rehabilitatsiooniteenuse klientidele, kuna nende tegelikud majutuskulud saavad endiselt kaetud. 2016. aastal esitati majutuskulude hüvitamiseks taotlusi ligi iga viienda (1566 lapse) alla 16-aastase rehabilitatsiooniteenust saanud lapse kohta ja 1402 saatja eest, s.o üheksa saatja eest majutuskulu taotlenud 10 lapse kohta.

Allikas: https://www.sm.ee/et/uudised/sotsiaalse-rehabilitatsiooni-muudatused-joustuvad-1-septembrist