Võrumaa Südamesõprade Seltsi liikmete jõulupidu

Võrumaa Südamesõprade Seltsi liikmetele toimub jõulupidu 15. detsembril k.a.

algusega kell 16.00 Kesklinna Gümnaasiumi sööklas.

Registreerumine toimub 06 ja 07 detsembril kell 9.00-14.00 Võrumaa Puuetega

Inimeste Koja ruumides.

Osalustasu 35.- krooni.

Võrumaa Südamesõprade Seltsi juhatus.

Visits: 14

Author: janno