Võrumaa Südamesõprade Seltsi aruande-valimiskoosolek

Võrumaa Südamesõprade Seltsi aruande-valimiskoosolek toimub 26.märtsil algusega kell 11.00 Mainori Kõrgkooli saalis, Kreutzwaldi tn. 34

PÄEVAKORD
    Aasta aruande 2009 esitamine ja kinnitamine
    Uue juhatuse valimine
    Revidendi arvamuse esitamine, revisjonikomisjoni valimine.
    Põhikirja uue redaktsiooni tutvustamine ja kinnitamine.
    Tegevusprogrammiga 2010 a. seotud küsimuste arutamine ja liikmemaksu kogumine.

Views: 13