Võrumaa Reumahaigete Ühingu üldkoosolek

Võrumaa Reumahaigete Ühingu üldkoosolek

22.veebruaril algusega kell 12.00, Lembitu tn 2, II korrus

     PÄEVAKORD

1. Majandusaasta aruande 2015 tutvustamine ja vastuvõtmine
2. Liikmemaksu tasumine
3. Muud küsimused

Visits: 13

Author: janno