Võrumaa Reumahaigete Ühingu üldkogu

Võrumaa Reumahaigete Ühingu üldkogu
toimub 28. veebruaril. 2017 algusega kell 14.00

PÄEVAKAVA
1. Majandusaasta 2016 aruande tutvustamine, vastuvõtmine
2. HMN projekt 2017 a.
3. Liikmemaksu tasumine
4. Muud küsimused

Ootame kõiki reumahaigete ühingu liikmeid

Visits: 13

Author: janno