Võrumaa Puuetega Inimeste Koja üldkoosolek

Võrumaa Puuetega Inimeste Koja juhatus kutsub kokku aastakoosoleku, mis toimub 4 mail 2012 algusega kell 15.00 Päevakeskuse ruumis aadressil Jüri 19A null korrusel.

Päevakord:

  1. Võrumaa PIK 2011 aasta tegevus – ja majandusaruanne, millega on võimalik tutvuda siin. Aruanne.pdf  

  2. Küsimused, selgitused, esitatud aruande kinnitamine.

  3. Võrumaa PIK-i juhatuse kandidaatide esitamine.

  4. Uue juhatuse valimine. ( viis liiget – 5 aastaks )

  5. Jooksvad küsimused.

Ettepanekuid koosoleku päevakorra muutmise kohta võib teha kuni 30.aprillini.

Palun teatada oma osalemisest 02.maiks ( Võib ka olla volitatud isik ).

Juhul kui aastakoosolekule vajalikku kvoorumit ei kogune, kutsutakse kokku teine aastakoosolek samal päeval, samas kohas ja sama päevakorraga algusega kell 15.30. Teist korda kokkukutsutud aastakoosolek loetakse otsustusvõimeliseks sõltumata kohaletulnud liikmete arvust.

Ootame Teie aktiivset osavõttu!

Juhatus

 

Views: 17

Author: janno