Võrumaa PIK üldkoosolek

Võrumaa PIK üldkoosolek

Teatame, et Võrumaa PIK üldkoosolek toimub 18 märts algusega kell 15.00

Päevakeskuse ruumides.

Päevakorras on Koja tegevjuhi valimine.

Juhul kui Tamara jõuab 2009 aasta aruandega ühele poole, tuleb ka aruanne läbivaatamisele ja kinnitamisele.

Seoses tegevjuhi valimisega on seni seltside ja ühingute poolt esitatud 3 ( kolm ) kandidaati. Seltsid ja ühingud, kellel on veel oma kandidaat esitamata ja soovivad seda kirjalikult teha , siis selline võmalus on olemas kuni 12 märtsini 2010.

Palume aktiivset osavõttu ja eelnevat registreerimist. Ka need, kes ei saa mingitel põhjustel osaleda. Samas tuletame meelde, et Koja liige saab üldkoosolekul osaleda oma volitatud esindaja kaudu

Lugupidamisega

 

Võrumaa PIK juhatus

 

Info alltoodud telefonidel ja aadressidel: voru.koda@mail.ee

 Anne-Lii  78 27906 (tööl), 52 98648   Anne-Lii.Smeiman@voru.ensib.ee

 Väino  56 220512  marjak48@hot.ee

 Ivar   78 29069, 51 03664   ivarhillep@hot.ee

 Juho  78 64777, 56 638787 juho.lillemagi@mail.ee

.

Views: 18

Author: janno