Võrumaa Kutsehaigete Ühingu üldkoosolek

Võrumaa Kutsehaigete Ühingu üldkoosolek
24. märtsil algusega kell 10.00, Lembitu tn 2  II korrus

                       PÄEVAKORD
1. Majandusaasta aruande 2015 tutvustamine ja   vastuvõtmine
2. Liikmemaksu tasumine
3. Uute liikmete vastuvõtt

Visits: 13

Author: janno