Võrumaa Arenguagentuuri infokiri – juuni 2012

HEAD KOOSTÖÖPARTNERID!

Juunikuu käes ja suvi on tulekul. Juunikuises infokirjas tutvustame meie asutuse uusi töötajaid ja anname traditsiooniliselt ülevaate tegevustest, koolitustest ja uudistest ettevõtluse-, kodanikeühenduste-  ja turismivaldkonnast.

 

ETTEVÕTLUS


Alustavale ettevõtjale pakume TASUTA nõustamist järgnevates küsimustes:

 • Ettevõtte alustamine. Sobivaima ettevõtlusvormi valik;

 • Ettevõtte elektrooniline asutamise nõustamine;

 • Äriidee hindamine;

 • Äriplaani ja finantsprognooside koostamise nõustamine;

 • Alustavale ettevõtjale suunatud toetusprogrammide alane nõustamine;

 • Maksud ja aruandlus ettevõttes;

 • Turundus ja müük ettevõttes;

 • Ettevõtte juhtimise alane nõustamine;

 • Personalijuhtimine, töölepingute sõlmimine;

 • Abi koostööpartnerite leidmisel.

Tegutsevale ettevõtjale pakume  kuni 4 tunni ulatuses TASUTA nõustamist järgmistes küsimustes:

 • Ettevõtte kitsaskohtade hindamine ja likvideerimise nõustamine;

 • Ettevõtte arendusplaanide elluviimise nõustamine;

 • Riiklike toetusprogrammide alane nõustamine;

 • Äriplaani koostamise ja elluviimise nõustamine;

 • Projektitaotluste koostamise alane nõustamine;

 • Abi koostööpartnerite leidmisel;

 • Abi ettevõtja jaoks sobiliku ärikonsultandi leidmisel.

Esmane infopäring mistahes küsimuses on ettevõtjale tasuta – TULE KÜSI JULGESTI!

Lisainfo: Ivi  Martens, ettevõtluskonsultant ,tel 786 8367, 5349 7303, e-post: ivi@vaa.ee

 

Tegevused

ü  Tasuta nõustamised vallas 

Suvekuudel juuni, juuli, august valdades nõustamist ei toimu. Nõustamine toimub Võrus Jüri tn. 12.
Uuesti algavad nõustamised valdades septembris. 

2012 .a. viie kuuga on nõustatud Võrumaa kuues vallas Sõmerpalus, Vastseliinas, Antslas, Haanjas, Rõuges ja Mõnistes  kokku 31 klienti
 s.h Haanja  vallas on külastatud nelja ettevõtet, Rõuges ning Sõmerpalus ühte ettevõtet ja Mõnistes kahte ettevõtet.

Lisainfo: Ivi  Martens, ettevõtluskonsultant, tel 786 8367, 5349 7303, e-post:  ivi@vaa.ee

Koolitused

Ekspordivaldkonna  koolitused , juuni 2012.a.

Ekspordiplaan: esimesed sammud

06.06; 13.06 ja 14.06.2012 
Toimumise koht: Tallinn, City Hotel Portus, Uus-Sadama 23

 

Ekspordiplaani koostamise koolitused jätkuvad sügisel 2012.

Ekspordiplaani koostamise koolituste osalemistasu on 57 eurot / koolitus.

Lisainfo: Katrin Saar; katrin.saar@heival.ee; 627 6190
Rohkem infot:
 http://www.eas.ee/et/ettevotjale/eksport/ekspordivaldkonna-koolitused/ueldist

 

Tootmisettevõtete juhtide koolitused – juuni 2012.a.

Arendusalane koolitus tootmisettevõtete juhtidele.Õppimise ja pideva täiustamise süsteemi juhtimine

05. juuni 2012 kella 11:30 kuni kella 17:00 

Toimumise koht Tallinn (EAS) kontori 2 korruse seminariruumis Lasnamäe 2.

Koolituspäev on osalejatele tasuta. Osalemiseks palun registreerida: Kerli Bender, kerli.bender@eas.ee, tel. 6279 350.

Rohkem infot: http://www.eas.ee/et/eas/yritused?task=displayevent&id=91

Üritused

StartSmart! Startup Demo Pitching, 12. juuni 2012.a.

Toimumise koht: Tallinn (Eesti Arengufond)  Tornimäe 5 Tallinn

 

StartSmart! Startup Demo Pitching on alustavatele startup ettevõtetele suunatud üritus, kus neil on võimalus esitleda oma äriideed

Üritus on osalejatele tasuta.

Rohkem infot programmi ja ürituste kohta StartSmart! ametlikult koduleheküljelt www.start-smart.me 

 

Seminarid

Innovatsioonireaktori seminar: Tootearendusprotsesside juhtimine,12. juuni 2012.a. 

Toimumise koht: Tallinn (Hotell Euroopa. Paadi 5, Tallinn. Ida-Euroopa saal)

Innovatsioonireaktor on ettevõtjate kogukond, kus vajadus uuendusi ellu viia kohtub võimalustega saada uusi teadmisi ja kogemusi. 

Innovatsiooni juhtimise soodustamiseks korraldame ettevõtjatele teemapõhiseid seminare, õppereise ja kohtumisi.

 • Esimene eelseminar on teemat üldisemalt avav ning suunatud laiemale sihtrühmale, kelle huviks on oma ettevõtte
  innovatsioonivõimekuse tõstmine.

 • Seminarile ootame nii ettevõtjaid kui juhte, kes oma teadmisi innovatsiooni juhtimise alal täiendada soovivad.

Seminarid on osalejatele tasuta.

Rohkem infot: http://www.eas.ee/et/eas/yritused?task=displayevent&id=51www.eas.ee/innovatsioonireaktor

 

Konverentsid

Startup konverents LATITUDE59,  7. juuni 2012.a.

Toimumise koht: Tallinn (Tallinna Tehnikaülikool)

Pilet maksab 59 eurot. Töökeel: Inglise keel. Konverentsi eesmärgiks on viia innovaatorid ja start-up ettevõtjad kokku
investorite, nõustajate ja teiste partneritega lähiriikidest, kes toetavad uuenduslike ettevõtete globaalset laienemist.

Rohkem infot ürituse kohta:http://www.eas.ee/et/eas/yritused?task=displayevent&id=84

 

Info

PIIRIALADE  ETTEVÕTJATE  PARTNERIAAD  – VENEMAA, LÄTI, EESTI 

Reedel, 11.mail toimus Võrumaa Kutsehariduskeskuses Eesti, Läti Vene ettevõtjate partneriaad.
Osalesid ettevõtted Lõuna-Eesti maakonnast (Põlva, Valga, Võru), Lätist Vidzeme ja
Latgale regioonist ning  Venemaalt Pihkva oblastist.

Partneriaad on ettevõtjate kohtumine, kus igale ettevõtjale leitakse teiselt pool piiri sama valdkonna
koostööst huvitatud ettevõtja.  Vastavalt ajagraafikule korraldatakse päeva jooksul läbirääkimised,
mille käigus osapooled otsivad ühishuvi edasiseks koostööks. Partneriaadi korraldamise eesmärk on pakkuda
ettevõtjatele võimalusi oma tegevuse laiendamiseks üle piiri, koostööpartnerite leidmiseks uute toodete
väljatöötamisel või ühisturunduseks vm.

Partneriaadil osalesid ka  kaks Taani suurfirmat eesmärgiga leida võimalusi Vene turule sisenemiseks.
Korraldajad kavatsevad ka järgmistel kohtumistel kutsuda osalema ettevõtteid Põhjamaadest,
kellel on huvi liikuda Vene turule.

Partnerjaadi edasised üritused toimuvad sügisel , ürituse korraldajaks on Pihkva oblasti Kaubandus-Tööstuskoda.
Kõik ettevõtted on oodatud äripartnerite leidmisese üritustest osavõtma. Üritus on planeeritud oktoobrikuusse ja toimub Pihkvas.

Täiendav info: Ivi  Martens, ettevõtluskonsultant, tel 786 8367, 5349 7303, e-post:  ivi@vaa.ee

Uudised 


MTÜ Kagu-Eesti Puiduklaster

Kagu-Eestis tegutseb Võru, Põlva ja Valga maakonna puidu- ja mööbliettevõtjaid koondav ühendus, mille peaeesmärgiks on
liikmete konkurentsivõime tõstmine, ekspordivõimekuse ja tootearenduse edendamine ning liikmetevahelise koostöö korraldamine.

2012 II poolaastal planeerime  tootmise – ning turundusalaseid koolitusi, ettevõtete külastusi ning valdkonnapõhiste messide külastusi.

Uutele liikmetele on tulemas väga head kõlapinda saanud orienteeruvalt pool aastat kestev mentorklubi.

Täpsem info www.puiduklaster.ee või Ene Kerge, 786 8313, ene@vaa.ee  

NOORTE TÖÖBÖRS
www.noorteklubi.ee/bors

Oled Võrumaa noor ja otsid suveks tööd?
Oled töökäsi otsiv  Võrumaa talunik, ettevõtja või vajad lihtsalt suveks abilisi?
Noorte tööbörs aitab sind.

2009.aastal Rõuge noorte poolt loodud, Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt tunnustatud Noorte Tööbörs on ka sel suvel avatud kõikide
kohalike elanike, ettevõtjate ja noorte  tööotsingute ja tööpakkumiste teadaandmiseks.
Vajad abi muruniitmisel, marjade korjamisel, koeraga jalutamisel, puude riita ladumisel jne? Anna sellest teada www.noorteklubi.ee/bors
Otsid suveks tööd? Anna sellest teada www.noorteklubi.ee/bors

MITTETULUNDUSÜHINGUD

Juba paar nädalat tegutseb Võrumaa Arenguagentuuris uus kodanikeühenduste konsultant Margit Lukka, kes on tugi ja abistav käsi Võrumaa MTÜdele.  Margit leiab, et aktiivsed inimesed ja head ideed toovad kogukonda elujõudu ning soovib kuhjaga jaksu teile oma tegemistes! Samuti ootab teid rõõmuga enda juurde nõustamisele.

Nimelt annab tasuta nõu kuni 5 tunni ulatuses järgmistes küsimustes:

 • ühingute asutamine, sh põhikirja koostamine ja registreerimine;

 • MTÜ/SA strateegia ja tegevuskava koostamine;

 • MTÜ/SA tegevuse finantseerimine;

 • MTÜ/SA maksustamine ja aruandlus;

 • MTÜ/SA lepingute sõlmimise nõustamine;

 • projektiidee sobivuse hindamine toetusmeetmete ja arengukavadega;

 • abi projekti elluviimiseks sobiva rahastamisallika leidmisel;

 • projektitaotluste koostamise, projekti juhtimise ja aruandluse nõustamine;

 • abi koostööpartnerite leidmisel.  

Kontakt: Margit Lukka, e-post margit@vaa.ee, tel 525 1750

Uudised

ü  MTÜ Lahedad Naised Lahedalt ja SA Võrumaa Arenguagentuuri projekti ”Teadlikkuse kasvatamine ja koostöövõimekuse
suurendamine avalike teenuste osutamiseks Võrumaal” raames on loodud keskkond, kus saavad mittetulundusühendused
oma teenuste pakkumise kohta ülevaatlikku infot. Lingi sellele lehele leiate siit

ü  7. juunil toimub Võru kultuurimajas Kannel moeshow, kus esitletakse Võrumaa moeloojate ja ilutegijate suviseid rõivaid ja
aksessuaare. Täpsem info facebookis Võrumaa Mood 2012.

ü  12. juunil toimub Võrus, Vilja 14 KIK infopäev. Täpsem info www.kik.ee

ü  20. juunil toimub Võrus Maavalitsuse saalis KÜSK infopäev, kus tutvustatakse vabatahtlike kaasamise taotlusvooru tingimusi ning
VTA viib läbi vabatahtlike edukamaks kaasamiseks koolituse. Täpsem info www.kysk.ee

ü  MTÜ Võluvõru asukohaga Vilja 14, ootab teid! Täpsem info www.voluvoru.eu

ü  Avatud on üle-eestiline mittetulundusühenduste infoportaal MAKIS !  MAKIS on uus interaktiivne keskkond mittetulundusühendustele,
mille kaudu on võimalik end hõlpsalt kursis hoida mittetulundusühendusi puudutavate uudiste ja rahastamisvõimalustega, samuti erinevates maakondades toimuvate põnevate sündmuste ja koolitustega. Lisaks leiab MAKISest mitmeid olulisi artikleid ja juhendeid mittetulundusühenduse asutamise ja tegutsemise kohta. MAKIS keskkond sünnib maakondlike arenduskeskuste võrgustiku koostöös ja Euroopa Sotsiaalfondi ja Siseministeeriumi rahastuse toel. MAKIS keskkonna valmimist koordineerib Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus.

ü  Soovitan soojalt liituda üle-eestilise EMSL-i iganädalase infokirjaga, kust leiab aktuaalset infot nii valdkonnaülese tegutsemise,
rahastuse, koolituste jms teemade kohta – www.ngo.ee

ü  Tuletan meelde, et majandusaasta aruande esitamise tähtaeg on 30. juuni!

Koolitused

 11.-12. oktoober ja 19. oktoober toimub uutele MTÜ valdkonnaga liitunud inimestele MTÜ Baaskoolitus. Koolitus on 3-päevane, mille raames käsitletakse teemasid mis on otseselt seotud MTÜ juhtimisega, raamatupidamise ja finantsarvestuse ning projektijuhtimisega. 
Täpsem info ilmub www.vaa.ee ja www.arenduskeskused.ee kodulehele.

Mittetulundusühenduste nõustamist maakondlikes arenduskeskustes toetavad EL Sotsiaalfond ja Siseministeerium.


KOHALIKUD OMAVALITSUSED


Uudised 

Alates 21. maist töötab Võrumaa Arenguagentuuris kohalike omavalitsuste konsultandi, turismikoordinaatorina Kertu Künnapuu, kertu@vaa.ee. Kertu tervitab kõiki koostööpartnereid ja loodab meeldivale koostööle.

Tegevused

 Võrumaa Arenguagentuur nõustab Võrumaa omavalitsusi arendustegevuste elluviimisel.

 Kohalikule omavalitsusele pakume kuni 5 tunni ulatuses tasuta nõustamist probleemi kohta järgnevates küsimustes:

 • Projektiidee formuleerimine;

 • Projektiidee sobivuse hindamine toetusmeetmete ja arengukavadega;

 • Projekti finantseerimisallikate leidmine;

 • Projekti eesmärgi sõnastamine;

 • Projekti lähteülesande koostamise nõustamine;

 • Projektiplaani koostamise nõustamine;

 • Projektiplaani kirjutaja leidmine;

 • Projekti teostaja leidmiseks hankekonkursi korraldamise nõustamine;

 • Projekti aruandluse koostamine ja sellega seonduv;

 • Arengukavade aktualiseerimine.

Kontakt: Kertu Künnapuu, kertu@vaa.ee, tel 786 8367

 

TURISM


Tegevused

 

ü  Alanud on kiire turismi hooaeg, kuid loodame,  et turismiliidu juhatuse liikmed leiavad mahti kokkusaamiseks 5. juunil kell 16
Võrumaa Turismiinfokeskuses.

ü  18. juunil osaleme SA Lõuna-Eesti Turismi poolt korraldataval uue turundusprojekti arutelul Tartus.

    Lisainfo: Kertu Künnapuu, tel 5340 2242, kertu@vaa.ee

ü  Võrumaa Turismiinfokeskusel läks üle suvisele turismihooajale ja alates 15.mai kuni 15.september oleme avatud iga päev –
tööpäevadel kell 10-18 ja nädalavahetustel kell 10-15.

ü  5.juunil toimub Kubija ja Tamula hotelli administraatoritele koolitus Võru maakonna ja Lõuna-Eesti turismiinfost, et ka nemad teaksid paremini ja kvaliteetselt edastada turistile infot ürituste, tegevuste ja vaatamisväärsuste kohta. Sama koolitus viiakse läbi ka Rõuge Ööbikuoru külastuskeskuse töötajatele.

ü  Võrumaa Turismiinfokeskus on uue infotelgi ja materjalidega turismiinfot jagamas 16.-17.juunil Vastseliina Maarahva laadal.


Lisainfo: Margita Kipasto, tel 518 0589, margita@vaa.ee


Võrumaa Arenguagentuur on üleriigilisse tugivõrgustikku kuuluv sihtasutus, mis tegutseb Võrumaa elanike huvides ja pakub ettevõtjatele,
kohalikele omavalitsuste ja kodanikeühendustele info, nõuande ja partnerluse kaudu toetust piirkonna
ettevõtluskeskkonda ja elukvaliteeti parandavate projektide elluviimises.

ü  Võrumaa Arenguagentuur on avatud:
 E,T,N 8.00-16.30
       K 8.00-18.00
       R 8.00-15.00

Views: 25

Author: janno