Võruma PIK aastakoosolek 2016

Võrumaa Puuetega Inimeste Koja juhatus kutsub kokku aastakoosoleku,

mis toimub 4. märtsil  2016 algusega kell 15.00. 

Võru Pensionäride Päevakeskuse ruumides, aadressil  Lembitu tn 2

Päevakord:

1. Võrumaa PIK 2015 aasta tegevus – ja majandusaasta aruanne ( eelnevalt saadetud tutvumiseks ühingu juhtide meilile)
2. Küsimused, selgitused,  esitatud aruande kinnitamine.
3. Võrumaa PIK tegevusest 2016 aastal.
4. Võrumaa PIK uue juhatuse liikmete esitamine ja valimine, tegevjuhi valimine ( Palun mõelge, keda esitada, juhatus on viie liikmeline, esitada võib rohkem)
5. Jooksvad küsimused.
Ettepanekuid koosoleku päevakorra kohta võib teha kuni 01.märtsini.
Palun teatada oma osalemisest 01.märtsiks.
Ootame Teie aktiivset osavõttu!

Juhatuse nimel: Väino Marjak

Views: 17

Author: janno