Võru Linna ühiskondlike hoonete ligipääsetavuse kaardistamise aruanne.

MTÜ Ligipääsetavuse foorum Võru Linn 25.08.2016

Võru Linna ühiskondlike hoonete ligipääsetavuse kaardistamise aruanne.
Tööde käigus hinnati ligipääsuteid, hooneid ja invaparkimiskohti lähtuvalt MKM määruse nr 14 28.11.2002 „Nõuded liikumis-, nägemis- ja kuulmispuudega inimeste liikumisvõimaluste tagamiseks üldkasutatavates ehitistes“ (edaspidi määrus) kehtestatud nõuetest, määrus on kehtestatud Ehitusseaduse» (RT I 2002, 47, 297) § 3 lõike 10 alusel. Lisaks määruse nõuetele lähtusime ka rahvusvaheliselt tunnustatud universaalse disaini rakenduspõhimõtetest.
Aruanne sisaldab ülevaadet hoonete invaligipääsetavuse osas, kajastatud hoonete osasid, asukohta, parkimisvõimalusi hoonete läheduses, avalikke sissepääsusid, hoonete korruseid ja liikumisvõimalusi nendes, eraldi kõiki invatualette ja lifte. Kogutud andmed lisasime ligipääsuportaali www.liikumisvabadus.invainfo.ee.
Kaardistustööde teostajateks oli kohaliku invaühingu esindaja Väino Marjak ja kogenud kaardistaja Villu Urban MTÜ-st Ligipääsetavuse foorum, kes on ise ratastoolikasutaja.

Täielikku raportit vaata siit. voru-ligipaasetavuse-aruanne-25-08-2016
MTÜ Ligipääsetavuse foorum / Endla 59 / Tallinn 10615
Kontakt: Jüri Järve / telefon 501 0127

Views: 17

Author: janno