01.04.2017 – Vähenenud Töövõimega inimesed sissetulekuta ei jää

Sotsiaalministeerium
Pressiteade aprill 2017

Vähenenud töövõimega inimesed hindamise ajaks sissetulekuta ei jää
“See on riigi probleem, kui riik pole saanud õigel ajal oma otsuseid langetada, ja inimene sellest kannatada ei tohiks. Sellest tulenevalt plaanime süsteemi muuta nii, et kui inimene on õigel ajal ehk korduvekspertiisi tähtajal taotluse sisse andnud, saab oma toetust nii kaua kuni uus otsus on tehtud, sõltumata sellest kui pikalt see aega võtab,” ütles tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski 18.aprillil sotsiaalministeeriumis toimunud pressikonverentsil.
Juba 2015. aastal viidi töövõimetoetuse seadusesse sisse muudatus, millega tagatakse vähenenud töövõimega inimesele katkematu sissetulek töövõimetoetuse ettemakse abil. Töövõimereformi ettevalmistamisel võeti arvesse asjaolu, et töövõimetoetuse ettemakse on vajalik just seetõttu, et toetuse ja pensioni maksmise erinevuste tõttu ei tekiks inimestel sissetulekuta perioodi. Seega 21. aprilli Eesti Päevalehes toodud väide, et inimene, kellel tuvastati puuduv töövõime 29. märtsil, saab toetuse alles 10. maiks, ei vasta tõele. Artiklis mainitud inimene sai töövõimetoetuse ettemakse 7. aprillil. Seega ei jäänud inimene aprillis sissetulekuta.
Küll on viimase kuu jooksul ilmnenud, et seoses oodatust kehvema andmekvaliteediga tervise infosüsteemis võib teatud juhtudel venida Töötukassa poolt otsuse tegemine üle seaduses lubatud tähtaja. See tähendab, et otsust ei pruugita jõuda teha enne inimese varasema pensionistaatuse aegumist. Kuna tegemist on riigi, mitte inimese probleemiga, siis on tervise- ja tööminister juba esitanud kooskõlastamisele eelnõu, mille kohaselt on inimesel õigus töövõimetoetuse ettemaksele ka siis, kui temast mitteoleneval põhjusel ei saa töötukassa teha töövõime hindamise otsust ja töövõimetoetuse otsust enne püsiva töövõimetuse lõppu.
“Seaduse muutmine võtab muidugi aega ning sellest tulenevalt oleme Töötukassaga leidnud võimaluse tõlgendada seniks seadust inimesele soodsas suunas ning maksta bürokraatia hammasrataste vahele jäänud inimestele nende toetus välja,” ütles Ossinovski. Et toetuse maksmise ajal pole teada, kas ja millises ulatuses inimesel töövõimetoetusele õigus tekib, arvutatakse toetuse suurus inimesele makstud töövõimetuspensionist arvutatud päevamäära põhjal. „Töötukassa on valmis sellistel tingimustel makseid tegema hiljemalt 1. maist,“ ütles töötukassa juhatuse liige Erik Aas.

Lisainfo:

Liivika Lapp
Nõunik
Sotsiaalministeerium
626 9369
press@sm.ee / liivika.lapp@sm.ee
www.facebook.com/sotsiaalministeerium

Views: 12

Author: janno