Uus töövõime ja puude hindamine

Töövõimereformi teine etapp ehk uue metoodika põhjal töövõime ja puude hindamine uutele taotlejatele käivitus alates 1. juulist.
Sotsiaalkindlustusamet on kokku pannud slaidiesitluse ja kommenteeritud taotluse vormi, mis on uutele taotlejatele ning nende abistajatel taotluse täitmisel toeks.
Alates 01.01.2017 laineneb just see taotluse vorm ka kõigile senistele “süsteemis” olijatele, kui nende korduvekspertiisi tähtaeg kätte jõuab.
Ühistaotluse täitmiseks ja esitamiseks võib pöörduda nii Sotsiaalkindlustusametisse kui Eesti Töötukassasse.

Altpoolt leiate  kaks dokumenti:

1) Slaidiesitlus “TVR…”, kust leiate üldised juhised ja põhimõtted uue hindamismetoodika kohta Töövõime ja puude hindamise taotluse täitmise juhend kommentaaridega SKA juuni 2016
2) PDF dokument “Töövõime…”, kust leiate Eesti Vaimupuudega Inimeste Tugiliidu poolt lihtsustavate kommentaaridega (jutumullides) ning Sotsiaalkindlustusameti poolsete abistavate kommentaaridega (kastikestes, autoriks Merlin Murumets) töövõime ja puude hindamise taotluse vormi. TVR taotluse täitmisel abistajatele SKA juuni 2016
NB! Kergendamaks taotluse täitmist venekeelsele elanikkonnale on taotluse vorm tõlgitud ka vene keelde, kuid täita saab seda hetkel vaid eesti keeles. Venekeelne taotluse vormi tõlge asub siin: http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/public/blanketid/ekspertiisi_blanketid/uusvormvene2.pdf

Views: 14