Töötukassa ja Sotsiaalkindlustusametiga infopäevad seoses 2016. aastast rakendunud töövõimereformiga.

11. oktoobrist kuni 2. novembrini korraldab Sotsiaalministeerium koostöös Töötukassa ja Sotsiaalkindlustusametiga infopäevi seoses 2016. aastast rakendunud töövõimereformiga.

Toimuvad erinevad töötoad, kus räägitakse täpsemalt töövõimereformiga seonduvatest teemadest ning osalejatel on võimalik esinejatelt lisaküsimusi küsida. Lisaks on avatud ka messiala, kus jagavad infot Sotsiaalministeeriumi, kohalike omavalitsuste, Eesti Töötukassa ja Sotsiaalkindlustusameti eksperdid ning abivahendeid pakkuvate ettevõtete ja rehabilitatsiooniteenuse osutajate esindajad. Kohapeal on võimalik pidada nõu töötukassa karjäärinõustajatega.

Infopäevade läbiviimist toetatakse Euroopa Sotsiaalfondi meetmest „Töövõime toetamise skeemi loomine ja juurutamine“.

Et infopäevadel osalemine mugavam ja lihtsam oleks, on korraldatud ka linnadevaheline transport. Igast linnast tagatakse transport infopäevale ja tagasi kuni 50 inimesele, sh on vähemalt 10 kohta ratastooliga inimestele.

Kõik toimumiskohad on ligipääsetavad ja kohapeal on olemas viipekeele tõlk.

Infopäevadele ja töötubadesse registreerumine

Internetis: registreerimisvormi leiad siit
Telefoni teel:  6269 182, Aili Petti

Views: 12

Author: janno