Töötamistoetus

Kutsun teid üles kasutama puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse alusel makstavat töötamistoetust.
Hetkel selle kohta järgmised andmed
Töötamistoetus

Töötamistoetust makstakse 16-aastasele ja vanemale töötavale puudega inimesele, kellel on puudest tingituna tööga seotud lisakulutusi.

Töötamistoetust makstakse tegelike töötamisega seotud kulutuste osaliseks hüvitamiseks kuni 255 eurot kolme kalendriaasta jooksul toetuse esmakordsest määramisest arvates.

Toetust kasutatakse vähe, selle administreerimine on ebaotstarbekas. Ajavahemikus 01.01.2011 – 30.06.2012 taotles töötamistoetust 39 isikut (neist mitmed korduvalt). Taotleti järgmiste kulude hüvitamist: tran
sport – kütuse arved, piletid, takso arved, invatakso arved;
spets arvuti, arvuti optiline seade, punktkirja kuvar; prillid; kuuldeaparaat; eritool; Mp3 mängija; erijalanõud

Kui nii vähe seda toetust taotletakse, siis see võetakse tõenäoliselt varsti seadusest välja.

Toetust saab taotleda juba tehtud kulude hüvitamiseks. Selleks tuleks teil kaasa võtta arve või kviitung ja maksekorraldus, samuti oma töölepingu või FIE registreeringu koopia ning vabas vormis kirjutatud avaldus, kus te põhjendate, kuidas tehtud kulutus on seotud teie töötamisega.

Lähemat informatsiooni selle toetuse kohta saab ka sotsiaalkindlustuse infotelefonilt 16106

Views: 16