Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed 2007-2009

Tere!
 
Edastan info, mis võib teie liidu liikmetele huvi pakkuda. Informeerimise eesmärk on erivajadusega inimeste teadlikkuse suurendamine toimetuleku parendamise ja sotsiaalse kaasatuse maksimeerimise võimalustest. 

 

 

Riiklik Puudealase Teabe ja Abivahendite Keskus on loodud programmi „Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed 2007-2009“. Programm on rahastatav Euroopa Sotsiaalfondist ja jätkub kuni 2012 aastani. Tänu Euroopa Sotsiaalfondi toetusele on kõik meie poolt pakutavad teenused tasuta.

PTAK’i eesmärgiks on suurendada erivajadusega inimese toimetulekuastet ning seeläbi edendada tööhõivet. Selleks pakume järgnevaid teenuseid:

 

*      Kliendi nõustamine sobiva abivahendi valikul (kliendile sobivas tegevuskeskkonnas)

*      Kliendi nõustamine keskkonna kohandamise võimalustest lähtudes kliendi vajadustest (kliendile sobivas tegevuskeskkonnas)

*      Sõltumatu informatsiooni pakkumine abivahendite toodetest ja teenusepakkujatest

*      Kliendi juhendamine, kuidas saada toetusi abivahendite eest tasumiseks ning keskkonna kohandamiseks

*      Tervishoiu spetsialistide informeerimine minimeerimaks „infosulud“

*      Keskkonna kohandamise eksperthinnangute koostamine ehitus- ja planeerimisspetsialistidele

 

 

Olla koostööpartneriks

*      ravi- ja rehabilitatsiooniasutuste spetsialistidele

*      perearstidele

*      maa- ja omavalitsuste sotsiaaltöötajatele

*      tööandjatele

*      ehitus- ja planeerimisspetsialistidele, arhitektidele

 

Kui Teie ühingu liikmed soovivad informatsiooni abivahenditest lähtudes indiviidi erivajadusest, kuulata keskkonna kohandamise võimalustest, pakub Puudealase Teabe ja Abivahendite Keskus järgnevat võimalust:

 

1)      PTAK nõustaja väljasõit ning infotund Teie ühingu liikmetele ja asjast huvitatutele

 

 

Teenus on tasuta!

 

Manuses on lisana infoleht Puudealase Teabe ja Abivahendite Keskusest.

 

 

NB! 19.11 – 20.11 viibib PTAKi meeskond Lõuna-Eestis. Eelneva kokkuleppe korral spetsialistide väljasõit soovitud piirkonda.

 

Lisainfo: Kadri Soosalu
Riiklik Puudealase Teabe ja Abivahendite Keskus

Füsioterapeut

 

Lugupidamisega,

 

Kadri Soosalu
Füsioterapeut
Tel. 5666 1142
kadri.soosalu@astangu.ee
Puudealase Teabe ja
Abivahendite Keskus
Astangu 27, Tallinn

Visits: 14

Author: janno