Tegevusaruanne 2011

Võrumaa Puuetega Inimeste Koja 2011 aasta tegevusaruanne.

 

Koja tegevus lähtus 2011 aastal „Puuetega inimeste võrdsete võimaluste loomise standardreeglitest” ja Koja arengukavast. Võrumaa Puuetega Inimeste Koda ühendab 14 liikmesorganisatsiooni, kuhu kuulub detsembri seisuga 657 puuetega inimest, nendest 69 % on Võru linna kodanikud.

Koda juhib viieliikmeline juhatus. Rahalisi vahendeid hangime EPIF Nõukogult, lisavahendeid ka teiste fondide kaudu, samuti toetab meid Võru linn. Aastate jooksul on meie struktuur ja funktsioon muutunud, kuid põhieesmärk muutunud ei ole – aidata kaasa puuetega inimeste elukvaliteedi parandamisele Võrumaal

Koja ruumides on võimalik osa võtta loovus ringi tegemistest mis ühendab käsitööd kui ka kunsti kallakuga tegemisi . Kord nädalas toimub uues spordikeskuses ravivõimlemine ja korra nädalas Väimela Tervisekeskuses raviujumine ja bowlingu mängimise võimalus. Tööpäeviti on Koda avatud , samal ajal on külastajatel võimalus kasutada internetti kolme arvutiga. Kord nädalas saavad kokku ansambel Elurõõm liikmed. Ansambel osales Viljandi kultuurifestivalil, rahvusvahelisel puuetega inimeste laulu ja tantsupeol Smiltenes, esineti Võrumaa Puuetega Inimeste Koja korraldatud suurematel üritustel ja ettevõtmistel, jõulude ajal esineti mitmel ühingu jõulupeol ning Lõuna Eesti haiglas ravil viibijatele. Loovus ringi tööde näitus toimus juunis Võru Maavalitsuse saalis ja kultuurimajas Kannel.

2011.a. märkis Koda ära Võrumaa parima nais- ja mees- invasportlase, kelleks osutusid Milvi Laur ja Uno Laansoo, viidi läbi nelja etapiline mälumäng, kus osales kuus võistkonda, organiseeris oma liikmetele kahel korral kabe – male ja koroona võistlused selgitamaks välja paremad, kes esindavad ühinguid vabariiklikel võistlustel. Tublid tegijad on Võru Ratastooliklubi ja Võru Maakonna Invaühingu invasportlased, kes on võitnud arvukalt medaleid ja meeskondlikke karikaid. Veel tuleb ära märkida Võrumaa Kurtide Ühingu noored kes koostöös Põlva Kurtide Ühingu noortega harjutavad koos korvpalli ja on Eestis tublid tegijad.

2011.a. üheks jätkuvaks prioriteediks on puuetega inimeste tööhõive, seetõttu toimus tihe koostöö Tööhõiveameti Võru osakonnaga. Ratastooliklubi eestvedamisel Lõuna Eesti heitealade mitmevõistlusel osales arvukalt invasportlasi. Valdav enamus olid vanad tegijad, paraku noori invasportlasi napib.

2011.a. asutati uus Reumahaigete Ühing. Pikaajalised aktiivsed tegijad autasustati Võrumaa PIK aukirjade ja meenetega.

Arendame edasi Koja veebilehte aadressil: http.//web.vorukoda.ee Tahame olla ka meediaväljaannete kaudu nähtavad ja kuuldavad. Telesaade Puutepunkt salvestas ja näitas mitme meie inimese loo oma töödest ja tegemistest. Väiksemaid artikleid kajastasid veel ajalehed Lõunaleht, Võru Linna Leht ja Videvik.

2011. aasta populaarsemad koolitused, loengud ja üritused

 • Kirjandusnäitus „ Uuem teabekirjandus 2010“ koos raamatute tutvustamisega. Keskraamatukoguhoidja Matti Russ ja kirjanik Enn Tupp

 • Loeng: „Tööturuteenused puudega töötule aastal 2011 ” Malle Kelt Võru Tööturuamet.

 • Üritus: „ Sinu sammud loevad“ suur üle – eestiline liikumispäev

 • Teabepäev puuetega inimestele ja pensionäridele „ Turvalisem elu kodus ja meie ümber “.

 • Loeng: Eesti Reumaliit „ Enamlevinud põletikulised luu – ja liigesehaigused, nende ravi ja taastusravi“.

 • Loeng: „ Mis on REIKI ja teemad reiki tutvustamiseks“ Riina Juks ja Reiki Meister

 • Tervisemess: Tervüs um kõgõ suuremb rikkus

 • Tuleohutusalane film „ Miks see juhtus meiega“

 • Infopäev: „ Töövõimaluste suurendamine Võrumaal komplekse lähenemise mudeli abil“. Võrumaa Kutsehariduskeskus

 • Infopäev: Eesti Reumaliit „ Luu ja liigesehaige tööturul püsimist ja ravi kättesaadavust puudutav seadusandlus Eestis“.

 • Euroopa Liidu alane infopäev „ Töötamine ja tarbimine Euroopa liidus“

 • Infopäev: „Puuetega inimeste aktiveerimine tööturul ning motiveerimine ettevõtlusega tegelemiseks“.

 • Võrumaa PIK üldkogu ettevalmistamine ja läbiviimine.

 • Südamenädala teabepäev Juho Lillemägi ja Vladimir Juss

 • Vaegkuuljate puhkelaager Kurgjärve puhkebaasis

 • Abivahendikeskus „ Silmalaegas“ esitlemas oma tooteid

 • Võrumaa Kurtide Ühingu suvepäevad Kirikumäe puhkekülas

 • Võru Ratastooliklubi korraldatud retk Metsavenna tallu.

 • Lõuna – Eesti liikumispuuetega ühingute kokkutulek Põlvas

 • Jaanipäeva piknik Fr.R.Kreutzwaldi Memoriaal muuseumi aias

 • Vabariiklik puuetega inimeste XVI kultuurifestival Viljandis.

 • Südamesõprade koolitusreis Ida – Virumaale

 • Värska SPA külastus

 • Lõuna Eesti heitealade mitmevõistluse spartakiaad.

 • Eesti Puuetega Inimeste Koja seminar: projekti „ Erinevus rikastab“ – raames

 • Rahvusvaheline puuetega inimeste päev kultuurimajas Kannel.

 • Ühingute jõulupeod ja aasta kokkuvõtete tegemine.

 • Võru Linnateatri jõululavastus: „ Pegasus, sõpradele Paul“. Põhilised vaatajad, kuulajad Võrumaa puuetega lapsed.

 • Koolitus: paeltikandis kingitused – juhendaja Karmen Luiga

 • Läbiviidud Kohaliku Omaalgatus Programmi projekt: „ Võrumaa puuetega Inimeste traditsioonilised üritused“. Projektis osales 212 inimest

Need üritused on aidanud leida uusi puudega inimesi, kes on jäänud koju nelja seina vahele ja neil pole tahtmist olnud välja tulla, väga palju on aidanud kaasa omavalitsuste sotsiaaltöötajad ürituste läbiviimisel.

Kõige suurem valupunkt, millega Võru maakonna inimesed pöörduvad meie poole on rehabilitatsiooniteenuse rahaline maht, mille tõttu paljudel inimestel jäi teenus saamata. Võrumaa organisatsioonide liikmeskond vananeb, noori liikmeid lisandub vähe. Mõnede ühingute juhid on juba eakad inimesed ja tahaksid puhata , aga pole soovijaid seda koormat kandma. Koja tegevus võiks rohkem laieneda maakonna äärealadele. Äärealade puuetega inimeste majanduslik olukord on väga pingeline, teenuste kättesaadavus on väga erinev.

Meie soov on koostööd EPIK ja tema liikmesorganisatsioonidega, kõigi kohalike omavalitsustega, selleks püüame käia kohtadel ja tutvustada meie tegemisi ja leida uusi lahendusi ja kontakte.

Koja tegevuse tulemusena oleme püüdnud suurendada ühingute jätkusuutlikku tegevust, suurendada puuetega inimeste teadlikkust ja parandada nende sotsiaalset toimetulekut. Koosolemine tõstab inimeste olekut, et olla aktiivne ühiskonna liige.

Väino Marjak, tegevjuht

Views: 32