Tasuta õigusnõu võrdse kohtlemise teemal

 
 
28. novembril 2015 kell 11.30-13.30
Võru Kandle kohvikuruumis (Liiva 13)
Võrumaa vabaühenduste päeva (www.vaa.ee) raames
 
Kas sa ei ole saanud tööle, sest sul on väikesed lapsed, puue või ei peeta su vanust sobivaks?
Kas sulle makstakse vähem palka kui samaväärset tööd tegevale kolleegile, sest sa oled naine?
Sind ei ole edutatud su usu, veendumuste või rahvuse pärast?
Sa ei saa õppida, sest oled erivajadustega?
 
 
Võrdõigusvolinik Liisa Pakosta ja jurist Siiri Grünbaum annavad nõu, mida sellistel juhtudel ette võtta ja kuidas kaitsta end diskrimineerimise korral.
 
Eestis on keelatud kohelda kedagi halvemini tema soo, lapsevanemaks olemise, rahvuse, rassi või nahavärvuse, usutunnistuse, veendumuste, vanuse, puude, ametiühingu liikmelisuse või seksuaalse sättumuse tõttu.
 
Soovi korral võib ette registreeruda telefonil 626 9059 või meiliaadressil info@svv.ee. Nõustamisel võib jääda anonüümseks.

Views: 19