Tasuta õigusabi

EESTI JURISTIDE LIIT § ÕIGUSAPTEEK VÕRUS

15. novembril 2013.a. kell 11.00 – 15.00

Võru Kandles (Liiva 13)

Tasuta õigusnõustamine abivajajatele!
Nõu antakse: notaritoimingute, perekonnaõiguse, lastele elatisrahade nõuete, pärimisõiguse, töölepingu seaduse, maksuõiguse, täitemenetluse, era- ja juriidiliste isikute pankrotimenetluse, kohtusse pöördumise, hagiavaldustele esitatavate nõuete, maksekäsu kiirmenetluse, kohalike omavalitsuse ja riigiasutusega suhtlemise ja dokumentide vormistamise, tarbijakaitse ja sinna esitatavate kaebuste lahendamise, korteriühistute ja KÜ otsuste, maksuõiguse ja maksuvaidluste lahendamise, maa- ja omandiküsimuste, lepingu- ja võlaõiguse alal.

Nõustajatena on registreerunud:
Anne Hindpere-Raudsik, õigusnõunik – võlanõustamine, lepinguõigus, asjaõigusseadus, töölepinguseadus;
Külli Kaldvee, õigusnõunik – riigi- ja kohaliku omavalitsuse vaidlused ja perekonnaõigus;
Svetlana Gorbatšova, õigusnõunik – võlaõigus- ja lepinguõigus, asjaõigusseadus, maaõigus, omandivaidlused;
Jana Kitter, õigusnõunik – võlanustamine, töölepinguseadus, perekonnaseadus;
Kaja Kiilo, vandeadvokaat – võlaõigus- ja lepinguõigus, asjaõigusseadus, maaõigus, omandivaidlused;
Ly Müürsoo, pankrotihaldur – pankroti- ja täitemenetlus, võlanõustamine;
Krista Paal, õigusnõunik – töölepinguseadus, elatised lapsele, maksekäsu kiirmenetlus;
Liivi Suursoo, õigusnõunik – kohtusse pöördumine, nõuded hagiavaldustele, hagiavalduste parandamine ja täiendamine, maksekäsu kiirmenetlus.

Oodatud on kõik abivajajad ning tagatud on nii eesti kui venekeelne tasuta õigusalane nõustamine.
Eelregistreerimine pole vajalik.
Teenindatakse elavas järjekorras.
Täpsemat infot § ÕIGUSAPTEEGI vastuvõtu korraldamise kohta saate Eesti Juristide Liidu kodulehelt www.juristideliit.ee või telefonilt 6313002, 6314466.

Views: 44