Tasuta kursused 2022

Euroopa Sotsiaalfondi toetatava tegevuse  „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ eesmärk on motiveerida täiskasvanuid õppima ning luua kvaliteetsed, paindlikud ning tööturu arenguvajadusi arvestavad õppimisvõimalused.

Kursustele registreerimise info leiate õppeasutuste kodulehtedelt.
Информацию о регистрации на курсы можно найти на страничках учебных заведений

Üle Eesti – https://www.hm.ee/et/tasuta-kursused

Võrumaa Kutsehariduskeskus – https://www.vkhk.ee/et/tasuta-riikliku-koolitustellimuse-rkt-koolitused

Visits: 59

Author: janno