Tasuta Kindlustusjurist

Anname teada, et E-jurist õigusbüroo avas kindlustusvõtjatele kindlustusjuristi nõustamistelefoni!
Kindlustusjurist vastab telefonil 660 5887 teisipäeviti ja reedeti 10.00 – 12.00.
E-juristi kindlustusjurist annab lühinõuandeid seoses kahjujuhtumite ja tagasinõuetega eraklientidele ja
väiksematele äriühngutele lihtsamate küsimuste osas, millele saab vastata kliendi kirjelduse põhjal telefoni teel.
Keerulisemate kindlustusriskide osas me telefoni teel nõu ei anna ning samuti ei laiene nõuanded küsimustele,
mida on vajalik täpsemalt selgitada seaduse või kindlustuslepingu sätete alusel. Kuid esmased nõuanded saab
helistaja, olenemata kindlustusliigist ja juhtumi keerukusest, kindlasti ning edasi on võimalik juba otsustada,
kuidas oma võimalikke õigusi edasi realiseerida.  Juhul, kui õigust kindlustushüvitisele ei olegi, on ka seda
kasulik spetsialistilt teada saada.
Nõuanded on informatiivsed ja E-jurist ei võta sellega seoses mingisuguseid kohustusi.
Teenus toimib kuni 01.03.2014 ja jätkumine sõltub kindlustusvõtjate huvist ja meie võimalustest.
Teenus on helistajale OÜ E-jurist poolt tasuta, kuid helistaja peab ise kandma tavalised telefonikulud
vastavalt oma telefoniteenuse pakkujaga sõlmitud lepingule.
Kindlustusalaseid konsultatsioone annab kogemustega kindlustusjurist kellel on varasem kindlustusseltsis
ja ministeeriumis kindlustusvaldkonnas töötamise kogemus.
Teade on saadetud Teile heas usus lootusega, et pakutavast infost võiks Teile ja Teie klientidele kasu olla.
Lugupidamisega,
E-jurist õigusbüroo meeskond
E-jurist Õigusbüroo
Väike-Ameerika 8
10124 Tallinn
Tel: +372 660 5887

Views: 14