Seaduse muudatus

1. juunil 2012 jõustuvad puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse ja riikliku pensionikindlustuse seaduse muudatused, mille kohaselt Sotsiaalkindlustusamet hakkab puude raskusastet ja püsiva töövõimetuse ulatust tuvastama tervise infosüsteemist saadavate andmete põhjal.

 

Seaduste jõustumisega täiendatakse laste ja vanaduspensioniealiste ning tööealise isikute ekspertiisitaotluse vormi, lisades sinna nõusoleku tervise infosüsteemis sisalduvate andmete töötlemiseks.

 

Palume kõiki taotlejaid, kes esitavad pensioniameti büroole puude ja püsiva töövõimetuse tuvastamiseks hetkel veel kehtiva ekspertiisitaotluse vormi kindlasti juurde lisada nõusolekuleht tervise infosüsteemis sisalduvate andmete töötlemise kohta. Selle leiate lisast.

 

Eraldi nõusoleku lisamine taotlusele on vajalik seetõttu, et alates 1. juunist 2012 hakatakse ekspertiise tegema tervise infosüsteemis olevate andmete põhjal, Sotsiaalkindlustusamet aga saab tervise infosüsteemist patsiendi tervise andmeid pärida üksnes patsiendi nõusolekul.

Ilma isiku nõusolekuta ei ole Sotsiaalkindlustusametil võimalik tervise infosüsteemist andmeid pärida ning ekspertiisi teostada ning Sotsiaalkindlustusamet peab hakkama taotlejatelt nõusolekuid küsima tagantjärele, mis toob kaasa ekspertiisimenetluse pikenemise.

 

Lisainfo:

  • Karin Kodasma
  • Sotsiaalkindlustusameti
  • sotsiaalteenuste ja ekspertiisi
  • peaspetsialist osakonna juhataja
  • asetäitja ülesannetes
  • tel: 620 8372
  • e-post: karin.kodasma@ensib.ee

 

Lugupidamisega

 

Elve Tonts

Sotsiaalkindlustusameti

avalike suhete juht

tel. 640 8123

mob: 53 420 280

elve.tonts@ensib.ee

 

www.ensib.ee

Visits: 17

Author: janno