Rahvusvaheline Puuetega Inimeste Päev

                Rahvusvahelise Puuetega Inimeste  Päeva
                tähistamine toimub kultuurimajas „Kannel“

                     05.detsembril algusega kell 11.00

                          Ootame kõiki osalema

Projekti rahastab siseministeerium kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest.

Views: 11