Rahakoti tervis 2015 aastal numbrites

   Käibemaksuseadus

·         Käibemaksumäär 20% (KMS § 15 lg 1)
 

·         Käibemaksumäär 9% (KMS § 15 lg 2)
 

·         Käibemaksumäär 0% (KMS § 15 lg 3 ja 4)
 

·         Tax free maksuvaba piirmäär 38 eurot (KMS § 5 lg 2 p 2)
 

·         Käibemaksukohustuslasena registreerimise kohustuse piirmäär 16 000 eurot (KMS § 19 lg 2)

Sotsiaalmaksuseadus

·         Sotsiaalmaksu määr 33% (SMS § 7 lg 1) maksustatavalt summalt
 

·         Sotsiaalmaksu maksmise aluseks olev kuumäär 355 eurot (2015. a riigieelarve seadus § 2 lg 10)
 

·         Tööandja minimaalne sotsiaalmaksu kohustus 117.15 eurot (kuumäär x 33%)
 

·         Füüsilisest isikust ettevõtja minimaalne sotsiaalmaksu kohustus 351.45 eurot kvartalis (aastas 1405.80 eurot)

Tulumaksuseadus

·         Tulumaksu määr 20% (TuMS § 4 lg 1 p 2)
 

·         Tulumaksu määr juriidilise isiku väljamaksetelt (erisoodustused, kingitused, annetused, vastuvõtukulud, dividendid, ettevõtlusega mitteseotud kulud) 20/80 (TuMs § 4 lg 11 p 2)
 

·         Maksustamisperioodi maksustatavast tulust mahaarvatava maksuvaba tulu suurus 1848 eurot aastas ehk 154 eurot kuus (TuMS § 23)
 

·         Täiendav maksuvaba tulu pensioni korral on 220 eurot kuus ehk 2640 eurot kalendriaastas (täiendav maksuvabastus rakendub ainult I ja II samba pensioni saajatele ning rakendajaks on pensioni väljamaksja) (TuMS § 232)
 

·         Puudub lähetustega seotud majutuskulu maksuvaba piirmäär nii riigisisese kui ka välislähetuse korral (TuMS § 13 lg 3 p 1). Lähetustega seotud majutuskulu loetakse sõltumata selle suurusest ettevõtlusega seotud kuluks ning sellega ei kaasne täiendavat maksukohustust
 

·         Tulumaksuga ei maksustata tööandja tehtavaid sissemakseid töötaja III pensionisambasse. Tööandjale on tulumaksuvaba limiit 15% töötajale kalendriaasta jooksul tehtud väljamaksetest, kuid mitte rohkem kui 6000 eurot aastas (TuMS § 13 lg 3 p 15)
 

·         Maksustatavast tulust on lubatud teha mahaarvamisi kokku kuni 1920 eurot maksumaksja kohta, kuid mitte rohkem kui 50% ulatuses maksumaksja sama maksustamisperioodi Eestis maksustatavast tulust (TuMS § 282). See puudutab eluasemelaenu intresside, koolituskulude ning kingituste ja annetuste mahaarvamise õigust ja rakendatakse kuludele, mis tekkinud alates 01.01.2012
 

·         Maksumaksjal on samal või 3 järgneval maksustamisperioodil õigus maksustatavast tulust maha arvata ka metsa majandamisega seotud kulud (TuMS § 37 lg 8)
 

·         Erisoodustus ei ole tasemekoolitus, mis on otseselt seotud töö- või teenistussuhtega ning juriidilise isiku juhatuse liikme, välismaa äriühingu filiaali juhataja ja mitteresidendi muu püsiva tegevuskoha tegevjuhi ülesannetega (TuMS § 48 lg 4 p 10)
 

·         Erisoodustuse aluseks olev laenuintressi määr on Euroopa Keskpanga põhirefinantseerimisoperatsioonidele kohaldatav viimane intressimäär enne iga aasta 1. jaanuari ja 1. juulit, mille avaldamise korraldab Eesti Pank (TuMS § 48 lg 4 p 6, VÕS § 94 lg 2)

Kogumispensionide seadus

·         Kogumispensioni makse määr sõltub sellest, kas kogumispensioni kohustatud isik on esitanud 2013. aastal avalduse kogumispensioni makse omapoolse osa suurendamiseks 2%-lt 3%-le aastatel 2014-2017. Maksemäära ajutise tõstmise avalduse esitanud isikutele tehtud väljamaksetelt tuleb kinni pidada 3% kohustusliku kogumispensioni makset, avaldust mitte esitanud isikutele tehtud väljamaksetelt tuleb endiselt kinni pidada 2% kohustusliku kogumispensioni makset. Tööandja peab kontrollima töötajate kogumispensioni sissemaksete määra protsenti (www.pensionikeskus.ee). 

Töötuskindlustusmakse määrus

·         Töötuskindlustusmakse määr kindlustatule 1,6% (VV määrus nr 151 § 2)
 

·         Töötuskindlustusmakse määr tööandjale 0,8% (VV määrus nr 151 § 3)

Töötasu alammäära määrus

·         Töötasu alamäär tunnis 2,34 eurot (VV määrus nr 166 § 1 lg 2)
 

·         Töötasu alammäär kuus 390 eurot (VV määrus nr 166 § 1 lg 2)

Vanemahüvitise seadus

·         Vanemahüvitise määr 355 eurot (2015. a riigieelarve seaduse § 2 lg 5)
 

·         Vanemahüvitise maksimaalne suurus 2548,95 eurot (3 x 849,65 €, VHS § 3 lg 4) 

Äriseadustik

·         Minimaalne osakapital 2500 eurot (ÄS § 136)
 

·         Minimaalne aktsiakapital 25 000 eurot (ÄS § 222)

Riiklike peretoetuste seadus

·         Lapsetoetus pere esimese ja teise lapse kohta on 45 eurot. Lapsetoetus pere kolmanda ja iga järgmise lapse kohta on 100 eurot (RPTS § 5 lg 4)

Riigieelarve seadus

·         Üksikvanema lapse toetuse, ajateenija või asendusteenistuja lapse toetuse ja elluastumistoetuse arvutamise aluseks olev lapsetoetuse määr on 9,59 eurot kuus (2015. a riigieelarve seadus § 2 lg 4)
 

·         Lapsehooldustasu määr 76,70 eurot kuus (2015. a riigieelarve seadus § 2 lg 4)
 

·         Töötutele mõeldud ettevõtluse alustamise toetuse ülemmäär 4474 eurot (2015. a riigieelarve seaduse § 2 lg 7 p 1)
 

·         Töötutoetuse päevamäär 4,01 eurot (2015. a riigieelarve seaduse § 2 lg 7 p 3)
 

·         Toimetulekupiiri määr 90 eurot kuus (2015. a riigieelarve seaduse § 2 lg 8 p 1)
 

·         Riikliku matusetoetuse suurus on 250 eurot (2015. a riigieelarve seaduse § 2 lg 9)

 

Visits: 87

Author: janno