Õppimisvõimalused Haapsalu Kutsehariduskeskuses.

Kirjutan sellepärast, et anda infot erivajadusega noortele ja täiskasvanutele õppimisvõimaluste kohta Haapsalu Kutsehariduskeskuses.

Meie koolis on võimalik õppida erinevatel erialadel nii noortel kui täiskasvanud õppuritel, nii päevases kui tsükliõppes olles eelnevalt omandanud põhiharidusekeskhariduse ja ka siis, kui põhikool on jäänudlõpetamata.

Haapsalu Kutsehariduskeskusel  on plaanis 2016. sügisel avada 3 õpperühma õpilastele, kes on lõpetanud 9. klassi õppides põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava alusel või kellel on jäänud põhiharidus omandamata ning koolikohustuslik vanus on möödas.

  1. Abikokk – 1-aastane õpe  http://www.hkhk.edu.ee/uus/index.php/erialad/pohihariduseta-koolikohustusliku-ea-ueletanud-opilastele/76-abikokk
  2. Puhastusteenindaja – 2-aastane õpe http://www.hkhk.edu.ee/uus/index.php/erialad/pohihariduseta-koolikohustusliku-ea-ueletanud-opilastele/771-puhastusteenindaja
  3. Üldehitus –  2-aastane õpe http://www.hkhk.edu.ee/uus/index.php/erialad/pohihariduseta-koolikohustusliku-ea-ueletanud-opilastele/75-ueldehitus-kivi-ja-betoonkonstruktsioonide-ehitus

Liikumispuudega õppijale sobivamad erialad:

  1. Bürootöötaja – 3-aastane õpe http://www.hkhk.edu.ee/uus/index.php/erialad/pohihariduse-baasil/769-buerootoeoetaja
  2. IT-süsteemide nooremspetsialist – 3-aastane õpehttp://www.hkhk.edu.ee/uus/index.php/erialad/pohihariduse-baasil/58-arvutid-ja-arvutivorgud-2
  3. IT-süsteemide nooremspetsialist – 2-aastane õpe tsükliõppeshttp://www.hkhk.edu.ee/uus/index.php/erialad/pohihariduse-baasil-vanus-25/88-it-suesteemide-spetsialist
  4. Tekstiilitöö – 2-aastane õpe tsükliõppes http://www.hkhk.edu.ee/uus/index.php/erialad/pohihariduse-baasil-vanus-25/87-tekstiilitoeoe
  5. Raamatupidaja – 2-aastane õpe tsükliõppes http://www.hkhk.edu.ee/uus/index.php/erialad/taeiskasvanute-erialad/65-majandusarvestus
  6. Vastuvõtu- ja majapidamistööde korraldus – 6-kuuline õpe tsükliõppeshttp://www.hkhk.edu.ee/uus/index.php/erialad/taeiskasvanute-erialad/937-vastuvotu-ja-majapidamistoeoed

Õppetöö Haapsalu Kutsehariduskeskuses toimub eesti keeles ning meie kool ja õpilaskodu sobivad liikumispuudega õpilastele.

Meil on hea meel, kui info meie kooli õppimisvõimaluste kohta jõuab õpihimuliste noorte ja/või täiskasvanuteni ja on abiks tulevikku suunatud otsuste ja valikute tegemisel.

Küsimuste ja mõtete tekkimisel palume julgelt ühendust võtta – võib kirjutada minule – e-mail: kadi.jalgma@hkhk.edu.ee või helistada tel 5212516 või õppe- ja karjäärinõustajale – Liina Krips, tel 53229152, e-mail:liina.krips@hkhk.edu.ee.

NB! Loomulikult avame lisaks eeltoodutele veel palju õppegruppe erinevatel populaarsetel erialadel http://www.hkhk.edu.ee/uus/index.php/vastuvott .

Parimate tervitustega ja võimalusel tagasisidet ootama jäädes

Kadi Jalgma
Sotsiaaltöötaja
Haapsalu Kutsehariduskeskus
Ehitajate tee 3, Uuemõisa
90401 Läänemaa
tel: 47 20910, 5212516
kadi.jalgma@hkhk.edu.ee
www.hkhk.edu.ee

Views: 23