Muud kasulikku

MUUD KASULIKKU
17-05-2021 - 06:09 - Töötukassa - Info teenuseosutajatele seoses tööturuteenuste korraldamisega 17.05.2021 seisuga

Alates 31.05.2021 on taas võimalus grupiteenuseid osutada silmast-silma kohtumistena. Grupis on lubatud kuni kümme osalejat (sealhulgas juhendaja) ning ruumi täituvus ei tohi olla rohkem kui 25%. Samuti kehtib maski kandmise või nina ja suu katmise kohustus.

Teenuste osutamise ajal kehtivate koroonaviiruse leviku tõkestamise nõuete (sh isikute vahel ohutu vahemaa hoidmise ja desinfitseerimise nõuete ning vajadusel isikukaitsevahendid vahetult teenust osutavatele isikutele ja klientidele) täitmise peab tagama teenuseosutaja.

11-05-2021 - 12:25 - Töötukassa - Veebiseminar „Väikeste sammudega nutikamaks ja efektiivsemaks"
Toimumisaeg: 
20 Mai, 2021
Kategooria: 
Tööandjatele
Asukoht: 
Veebiseminar

Veebiseminar „Väikeste sammudega nutikamaks ja efektiivsemaks“ toimub neljapäeval, 20. mail kell 10.00-12.00 Teamsi keskkonnas

Ürituse eesmärk on julgustada ettevõtteid rohkem digitaliseerimist ja automatiseerimist rakendama. 

Digilahenduste kasutuselevõtt võib paljudele tunduda keeruline ja aeganõudev protsess. Ürituse käigus kummutame müüte ja kajastame digitaliseerimist positiivsest vaatevinklist ning toome välja konkreetsed kasutegurid teie ettevõttele. Lisaks anname lühiülevaate koolitustoetuse teenusest muutuste olukorras, kuna digitaliseerimisprotsesside juurutamine võib täiendavalt kaasa tuua töötajate koolitamise vajaduse. 

Päevakava

10:00-10:05  Avasõnad
10:05-10:15  Laura Gredzens (Valga Vallavalitsus): Projekti “GoSmart & Excel BSR” kasu Kagu-Eesti ettevõtjatele
10:15-10:30  Natalja Teepere (MoonTTM OÜ): Jalatsitootmise esimesed sammud tööprotsessi tõhustamiseks
10:30-11:00  Lauri Antalainen (Digiwise OÜ): Digitaliseerimine – miks see on oluline ja millest alustada? 
11:00-11:15  Reigo Rusing (Balsnack International Holding AS): Kuidas automatiseerida ekspordikontaktide töötlus
11:15-11:25  Katrin Reiljan (Tartu Linnavalitsus): Digitaliseerimisest Tartu ettevõtete näitel
11:25-11:40  Gea Meriste (Eesti Töötukassa): Muudatuste elluviimine töötukassa toel
11:40-11:55  Kasper Asi (Raamprojekt OÜ): Kogemuslugu koolitustoetuse taotlemisel
11:55-12:00  Seminari kokkuvõte

Seminari moderaator on Vaido Mikheim Tartu Teaduspargist.

Osalemise palume registreerida hiljemalt 19.05.2021 SIIN.

Registreerujatele saadetakse osalemiseks MS Teamsi link.

 

* Üritust korraldab Eesti Töötukassa koostöös Valga Vallavalitsusega projekti „GoSmart & Excel BSR“ raames ning seda kaasrahastab Euroopa Regionaalarengu Fondi Läänemere piirkonna programm.   

 

10-05-2021 - 11:09 - Sotsiaalministeeriumi ajaveeb - Mitmekesisuse juhtimine toob edu
12. mail tähistatakse üle Eesti erinevates ettevõtetes ja organisatsioonides juba seitsmendat korda mitmekesisuse päeva. Päeva eesmärk on pöörata tähelepanu mitmekesisuse … (veel...)
07-05-2021 - 07:47 - Töötukassa - Info teenuseosutajatele seoses tööturuteenuste korraldamisega 07.05.2021 seisuga

Vabariigi Valitsuse pikendas  COVID-19 viirusega seotud  grupiteenuste piiranguid (www.kriis.ee). 

Grupiteenused (v.a koolitused kaugõppe vormis) on peatatud kuni 16.05.2021.

Lubatud on individuaalsetel teenustel silmast-silma kohtumised. 

Tööalase rehabilitatsiooni, kogemusnõustamise ja kaitstud töö teenus jätkub tavapärases korras.

03-05-2021 - 11:39 - Töötukassa - Lõppenud kuul maksis Eesti Töötukassa töötasu hüvitist ligi 27 miljoni euro eest, registreeritud töötute arv on vähenenud

Esmastel andmetel oli töötuse määr kuu lõpuks 8,6% ja töötukassas on arvel ligi 56 100 inimest. Märtsi lõpus lähenes töötute arv 57 500ni. Registreeritud töötus on jätkuvalt kõige kõrgem Ida-Virumaa, kus see kuu lõpu seisuga oli 14,2%, samas on kuu ajaga töötute arv maakonnas vähenenud ligi 200 Inimese võrra, töötuse määr oli maakonnas märtsi lõpus 14,6%.

Märtsi eest määrati töötasu hüvitist 4991 asutuse 34 733 töötajale. Keskmine hüvitise suurus oli 579 eurot ning hüvitiste kogukulu oli 26,8 miljonit eurot.

Kõige suurema osa märtsi eest määratud hüvitise saajatest moodustasid majutuse ja toitlustuse valdkonna töötajad (26,5% hüvitise saajatest), järgnesid hulgi- ja jaekaubanduse valdkond (24,9% hüvitise saajatest) ning kunsti, meelelahutuse ja vaba aja valdkond (12,7% hüvitise saajatest). Nimekiri hüvitist saanud ettevõtetest on leitav SIIT.

1.05 algas e-töötukassas avalduste vastuvõtmine aprillikuu töötasu hüvitamiseks. Avaldusi saab esitada kuu lõpuni.

30-04-2021 - 02:48 - Töötukassa - Töötukassa nõukogu teeb valitsusele ettepaneku töötasu hüvitise pikendamiseks

Töötukassa nõukogu leidis, et töötasu hüvitamine on jätkuvate piirangute tõttu põhjendatud ka mai kuu eest ja teeb Vabariigi Valitsusele ettepaneku jätkata. Nõukogu leiab, et hüvitise maksmist peaks mai eest jätkama samadel tingimustel, mis on kehtinud eelmisel kahel kuul. Töötukassa on valmis oma töötajate ja IT lahendustega hüvitise väljamaksmistega jätkama. Valitsus on lubanud hüvitise maksmiseks lisavahendeid ja plaanib kinnitada töötasu hüvitise pikendamise ühe kuu võrra järgmisel nädalal.

Maikuu töötasu hüvitamise avaldusi hakatakse e- töötukassas vastu võtma 1.06.2021. Töötasu hüvitise taotlemise kohta saab lugeda SIIT.

26-04-2021 - 11:00 - Töötukassa - Algas nõustamisteenuste koostööpartnerite konkurss 2021

Töötukassa avas avalduste vastuvõtu nõustamisteenuste (psühholoogiline, võla- ja sõltuvusnõustamine) koostööpartneriks saada soovivatele teenuse osutajatele. 

Vastavalt Vabariigi Valitsuse 19.11.2020 määrusele nr 87 Tööhõiveprogramm 2021-2023, on töötukassa kliendil alates 1. juulist 2021 võimalik valida sobiv teenuse osutaja töötukassa kvalifitseeritud teenuse osutajate seast.

Partneriks on võimalik saada kvalifitseerimistingimustele vastavatel teenuse osutajatel, kes esitavad avalduse perioodil 26.04.2021 kuni 31.05.2021. 

Kõigil huvilistel on võimalus osaleda veebipõhisel Infotunnil, mis toimub 11.05.2021 kell 14.00. Infotunniga saad liituda siin.

Lisa informatsiooni konkursi kohta saab SIIT

23-04-2021 - 08:00 - Töötukassa - Info teenuseosutajatele seoses tööturuteenuste korraldamisega 23.04.2021 seisuga

Vabariigi Valitsuse leevendab alates 26.04.2021 COVID-19 viirusega seotud piiranguid (www.kriis.ee).

Alates 03.05.2021 on lubatud individuaalsetel teenustel taas silmast-silma kohtumised. 

Grupiteenused (v.a koolitused kaugõppe vormis) on jätkuvalt peatatud kuni 09.05.2021.

Tööalase rehabilitatsiooni, kogemusnõustamise ja kaitstud töö teenuse puhul jätkame tavapärases korras.

22-04-2021 - 06:05 - Töötukassa - Venekeelne veebiseminar “Krooniliste haigustega töötajate toetamise võimalused“
Toimumisaeg: 
4 Mai, 2021
Kategooria: 
Tööandjatele
Asukoht: 
Veebiseminar

Teavitusüritus toimub Eesti Töötukassa ja Eesti Tööandjate Keskliidu koostöös 4. mail kell 10.00-12.00 veebikeskkonnas, mille link saadetakse peale registreerimist.

Teavitusürituse eesmärk on anda nõuandeid tööandjatele, kelle juures töötab krooniliste haigustega, eelkõige südame-veresoonkonna haigustega, astmahaigusega ja liigesehaigustega töötajaid.

10.00-10.05 Sissejuhatus
10.05-10.30 Südame-veresoonkonna haigustega töötaja toetamine. Dr Veera Zatsarinnaja, kardioloog, Põhja-Eesti Regionaalhaigla     
10.30-11.00 Astmahaigusega töötaja toetamine. Dr Viktoria Ivanova, kopsuarst-resident, Tartu Ülikooli Kliinikum
11.00-11.30 Liigesehaigusega töötaja toetamine. Dr Eve Sooba, Ida-Tallinna Keskhaigla Taastusravikliinik
11.30-12.00 Tööandja kogemuslugu.

Palume osalemise soovist teatada hiljemalt 3. maiks registreerides SIIN.

Seminar on osalejatele tasuta ja seda kaasrahastatakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist sotsiaalkaitseministri ning tervise- ja tööministri 27.03.2015 käskkirja nr 57 “Tööturuteenuste osutamine töövõimereformi sihtrühmale“ alusel.

13-04-2021 - 05:23 - Sotsiaalministeeriumi ajaveeb - Naistevastane kübervägivald ja kuidas seda ära tunda?
Tänapäeval pakuvad internet ja IKT rohkelt arenguvõimalusi, kuid aitavad paraku vägivallatsejatel leida uusi võimalusi oma ohvrite väärkohtlemiseks. Kuigi ka mehed … (veel...)
12-04-2021 - 12:02 - Töötukassa - Karjääripeatus 3: RIIGIKAITSJAD
Toimumisaeg: 
22 Aprill, 2021
Kategooria: 
Töötukassa korraldatud sündmused
Asukoht: 
Veebiseminar

Veebiüritus Karjääripeatus 3: RIIGIKAITSJAD toimub koostöös Kaitseressursside Ametiga neljapäeval, 22. aprill kell 16.30-18.00 Karjäärikeskuse Facebooki lehel

Vesteldakse sellest, mis noored ajateenistusse viib, kuidas elu ja karjäär mundrit kandes välja näeb ning mis hoiab inimesi selles ametis aastakümneid.

Külas on:

Artur Rehi - Eesti populaarseim youtuber ja reservväelane

Konstantin Dolski - gümnasist, keda on peagi ees ootamas ajateenistus

Laura Tauts - kutsehariduskeskuse õpilane, kes plaanib minna vabatahtlikuna ajateenistusse

Madis Laanesoo -  endine tegevväelane, Kaitseressursside Ameti spetsialist

Vestlust veab Karjäärikeskuse juhtivkarjäärispetsialist Kristel Ainsalu.

 

Sündmus toimub LIVE ülekandena Karjäärikeskuse Facebooki lehel ning on ka järelvaadatav.

Lisainfo:
Liina Lilleniit, Tallinna ja Harjumaa Karjäärikeskuse programmijuht 
Tel 5699 2025 
E-kiri liina.lilleniit@tootukassa.ee

09-04-2021 - 06:01 - Töötukassa - Töötukassa ja Tööinspektsiooni infopäev "Ära jää kaotajaks!"
Toimumisaeg: 
20 Aprill, 2021
Kategooria: 
Töötukassa korraldatud sündmused
Asukoht: 
Veebiseminar

Töötukassa ja Tööinspektsiooni infopäev "Ära jää kaotajaks!" toimub teisipäeval, 20. aprillil kell 12:00 - 15:00 Karjäärikeskuse Facebooki lehel

COVID-19 mõjutab jõuliselt Eesti tööturgu ja töölepinguid muudetakse ning lõpetatakse senisest oluliselt rohkem. See võib seada keerulisse seisu inimesed, kel pole piisavalt infot seadusandluse ja toetusvõimaluste kohta. Parem on vigu ennetada, kui pärast keeruliste tagajärgedega maadelda, leiavad nii Töötukassa kui Tööinspektsiooni esindajad, kelle lauale sellised juhtumid igapäevaselt jõuavad.

Infopäev annab ülevaate, mida peaksid töötajad teadma kokkulepetest töösuhetes, töölepingu muudatustest ja lõpetamisest, millisel juhul ja millega saab abiks olla Töötukassa.
Räägime läbi lugude, kuidas vältida pikaajalist tööturult eemalolekut, tulla toime stressi ja pingetega ning vältida majanduslike probleemide süvenemist.

Ürituse kava

12:00-12:10 Sissejuhatus ja tööturu ülevaade
Eesti Töötukassa Tallinna ja Harjumaa osakonna juhataja, päevajuht SIIM SARAPUU

12:10-13:30 Oluline info, mida töötaja peab töölepingust teadma
Tööinspektsiooni nõustamisjurist ENE OLLE

Selgitame, kas ja mis tingimustel on võimalik töölepingu tingimusi muuta. Eelkõige toome välja, millal on vaja lepingu muutmiseks töötaja nõusolekut ning millal saab tööandja muuta töölepingut ühepoolselt. Samuti anname ülevaate töölepingu lõppemisest – millised võimalused annab töölepingu seadus töölepingu ülesütlemiseks, kuidas korrektselt töölepingut lõpetada ning millised hüvitised töölepingu lõppemisega kaasnevad. Lisaks käsitleme töötamise registri seost töölepingu lõpetamisega, töölepingu ülesütlemisavalduse vaidlustamist ning seda, millise töölepingu lõppemise paragrahviga on võimalik Töötukassast taotleda töötuskindlustushüvitist. 

13:30-14:45 Kuidas Töötukassa Sind aidata saab
Tööotsijate ja tööandjate teenuste osakonnajuhataja asetäitja ANU HARJO

Tutvustame Töötukassa nõustamisteenuseid läbi lugude elust enesest. Räägime, kuidas vältida pikaajalist tööturult eemalolekut ja hoida vaimset tasakaalu pingelisel tööotsingute perioodil. Selgitame, kuidas saame toetada, kui tunnete, et vajate ärakuulamist ja asjatundlikku nõu töökoha kaotuse korral või kui tööturule sisenemine valmistab ebakindlust ja hirmu. Lisaks tutvustame lahendusi, mida on võimalik teha, et vältida majanduslike probleemide süvenemist.

14:45-15:00 Kokkuvõte
Eesti Töötukassa Tallinna ja Harjumaa osakonna juhataja, päevajuht SIIM SARAPUU

Infopäev toimub LIVE ülekandena Karjäärikeskuse Facebooki lehel ning on ka järelvaadatav.

Küsimused ja kommentaarid on oodatud Mentimeteri kaudu, link avaldatakse LIVEülekande juures

Lisainfo: 
Liina Lilleniit, Tallinna ja Harjumaa Karjäärikeskuse programmijuht  
Tel 5699 2025  
E-kiri liina.lilleniit@tootukassa.ee 

07-04-2021 - 08:51 - Uudised – Hea Kodanik - Eesti Loomakaitse Selts: Millega arvestada kui plaanid lemmiklooma võtta?

Suve lähedus ja peatselt saabuvate puhkuste aeg paneb nii mõnegi meist mõtlema lemmiklooma võtu peale. Sageli ei võeta lemmiku võttu tõsiselt ja seetõttu ei mõelda seda ka hästi läbi – otsus tehakse emotsiooni ajel ega arvestata, milline loom võiks üldse omanike elustiiliga ja võimetega sobida. Eesti Loomakaitse Selts (ELS) kutsub üles loomavõttu hoolikalt kaaluma, et […]

The post Eesti Loomakaitse Selts: Millega arvestada kui plaanid lemmiklooma võtta? appeared first on Hea Kodanik.

06-04-2021 - 09:27 - Uudised – Hea Kodanik - Juhan Kuusi Dokfoto Keskus ja MTÜ Mondo avavad virtuaalnäituse

Vincent Tremeau’ fotonäitus „Kui ma ükskord suureks saan” räägib laste vaprusest, loovusest, haavatavusest ja hariduse tähtsusest kriisikolletes. Näitus sündis koostöös Eesti välisministeeriumiga ÜRO 75. aastapäeva puhul. Virtuaalne lahendus koos õppematerjalidega loodi koostöös MTÜ Mondo Maailmakooliga. Dokfoto Keskuse juhataja ja kuraator Kristel Laur: „See on näitus, mis avardab maailma ja hinge. Kogesime sügisel, et näitus läks […]

The post Juhan Kuusi Dokfoto Keskus ja MTÜ Mondo avavad virtuaalnäituse appeared first on Hea Kodanik.

06-04-2021 - 09:24 - Uudised – Hea Kodanik - NULAsse laekus 89 ühiskonda muutvat ideed

Ühiskondlikele algatustele mõeldud NULA inkubaatorisse laekus tänavu rekordilised 89 ideed. Mitmed pakutud lahendused puudutavad vaimse tervise toetamist, aga on ka ideid, kuidas vähendada järjekordi haiglate erakorralise meditsiini osakondades, võidelda küberkiusamise vastu või rääkida kaasa linnaruumi kujundamisel. Kümme parimat ideed, mida saab NULA inkubaatori toel edasi arendada, selguvad 26. aprilliks. “NULAsse ei ole kunagi laekunud nii […]

The post NULAsse laekus 89 ühiskonda muutvat ideed appeared first on Hea Kodanik.

05-04-2021 - 05:37 - Uudised – Hea Kodanik - Lastefond toetas möödunud aastal ligi 29 500 euroga 36 ravitoitu vajavat raskelt haiget last, lisandus 14 abivajajat

Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond aitas juba kümnendat aastat järjest soetada raskelt haigetele lastele vajalikke spetsiaalseid ravitoidusegusid, mida Eesti Haigekassa ei hüvita või mille igakuised omaosaluskulud käivad peredele üle jõu.  „Meie kõrval elab terve hulk lapsi, kes oma tervislikust seisundist tulenevalt ei saa kas täielikult või osaliselt tavatoitu süüa. Nende laste toidulaual on olulisel kohal ravitoit, […]

The post Lastefond toetas möödunud aastal ligi 29 500 euroga 36 ravitoitu vajavat raskelt haiget last, lisandus 14 abivajajat appeared first on Hea Kodanik.

05-04-2021 - 05:27 - Uudised – Hea Kodanik - Kutse virtuaalmessile “Suveks tööle”

4.-5. mail toimub Eesti Töötukassa korraldatud virtuaalne töö- ja karjäärimess „Suveks tööle“, mille peamine sihtgrupp on 16-29-aastased noored. Kuna ka sel aastal on noored tööturul keerulises olukorras, siis tahame neile suve eel pakkuda võimalikult palju alternatiivseid ja paindlikke võimalusi töö- ja töömaailma kogemuste saamiseks. Messile ootame ka vabatahtliku töö, praktikakohtade ja töövarjutamise pakkujad. Kutsume ka teid […]

The post Kutse virtuaalmessile “Suveks tööle” appeared first on Hea Kodanik.

05-04-2021 - 05:25 - Uudised – Hea Kodanik - Vabaühenduste Liidus 14. nädalal

Teisipäev Helen viib läbi vabaühenduste juhtide võrgustiku kohtumist, kus seekord keskendume enesejuhtimisele. Reede-Laupäev Inna ja Helen viivad läbi tulevikujuhtide arenguprogrammi kohtumist, kus teemaks finantsjuhtimine.

The post Vabaühenduste Liidus 14. nädalal appeared first on Hea Kodanik.

05-04-2021 - 05:46 - Uudised – Hea Kodanik - Kvartaliaruanne huvikaitsest 1/2021

Alguses tundus, et praegustes tingimustes on kõik üks paras tasapaks, aga kui arvelauda mööda liikuma hakkasime, selgus, et vabakonna jaoks on päris palju juhtunud. Uus valitsus – unes või ilmsi? Nagu öeldakse, kestis 2020 märts 12 kuud, sest kogu krempel hakkas otsast peale. Nii kipub unuma, et veel eelmises kvartalis oli meil teistsugune valitsus; ja […]

The post Kvartaliaruanne huvikaitsest 1/2021 appeared first on Hea Kodanik.

31-03-2021 - 12:36 - Uudised – Hea Kodanik - Eesti Loomakaitse Selts: Teata vägivallatsejast!

Ka loomale peab olema võimaldatud elu, mis on vaba hirmust ja valust. Eesti Loomakaitse Selts kutsub kõiki inimesi ülesse märkama loomavastast vägivalda ja tegutsema, sest nii nagu ka väikesed lapsed, ei saa või ei oska loomad enda eest ise seista. Üksnes ELSile on laekunud sellel aastal 72 loomade väärkohtlemise teadet. „Tavapärased teated väärkohtlemisest on puudulikud […]

The post Eesti Loomakaitse Selts: Teata vägivallatsejast! appeared first on Hea Kodanik.

31-03-2021 - 06:02 - Uudised – Hea Kodanik - MTÜ Mondo kogub annetusi Myanmari laste toetuseks

Mondo alustas annetuste kogumist, et toetada Myanmari šani aladel elavate laste toimetulekut ebastabiilseks muutunud riigis. Olukord Myanmaris on pärast sõjaväelist riigipööret jätkuvalt ärev. Myanmari keskvalitsuse sõjavägi on otsustanud vahendeid valimata meeleavaldused maha suruda, rünnates ja tappes meeleavaldajaid suuremates linnades ning vahistades tuhandeid inimesi nii öösiti kodudest kui ka tänavatelt. Rünnaku alla on sattunud ka need […]

The post MTÜ Mondo kogub annetusi Myanmari laste toetuseks appeared first on Hea Kodanik.

29-03-2021 - 05:38 - Uudised – Hea Kodanik - Vabaühenduste Liidus 13. nädalal

Teisipäev Alari vestleb MKMi tarbijakaitse inimestega vabaühenduste rahastamise teemadel. Kolmapäev Alari osaleb justiitsministeeriumis lobistidega suhtlemise hea tava tutvustusel-arutelul Neljapäev Kai, Andrei ja Alari arutavad Eesti Väitlusseltsiga valimiseks valmistumist.

The post Vabaühenduste Liidus 13. nädalal appeared first on Hea Kodanik.

29-03-2021 - 12:30 - Uudised – Hea Kodanik - Muudatused KOPi tingimustes – rohkem tulemust, vähem kontrolli

Aprillist avaneval kevadvoorul on mitmeid muudatusi: taotlemine läheb RTKsse, senisest tähtsamad on tulemuste saavutamine, aga bürokraatiat on jälle pisut vähem. Kas sinu maakonnas toimub infopäev, otsi oma MAKi või MARO lehelt, aga lühikokkuvõte järgnevalt. Kuna riigihalduse minister kehtestas tingimused uue terviktekstina, tuleb seda tähelepanelikult lugeda, sest määrus on ka üksjagu ümber struktureeritud, olles loogilisem, ent […]

The post Muudatused KOPi tingimustes – rohkem tulemust, vähem kontrolli appeared first on Hea Kodanik.

29-03-2021 - 10:45 - Uudised – Hea Kodanik - Eesti Puuetega Inimeste Koja kolm ettepanekut kohalikel valimistel osalevatele erakondadele

17. oktoobril toimuvad Eestis kohalike omavalitsuste volikogude valimised. Eesti Puuetega Inimeste Koda edastas eile erakondadele soovitused lülitamaks valimisprogrammidesse puuetega inimeste eluoluga seotud teemasid. Kuna statistika kohaselt on umbes iga kümnes eestimaalane puudega, EPIKoda on veendunud, et puuetega inimeste probleemid on poliitikaülesed ja väärivad kohta iga erakonna valimisprogrammis.  Puuetega inimeste heaolu, eneseteostamise võimalused ja kaasatus ühiskonda […]

The post Eesti Puuetega Inimeste Koja kolm ettepanekut kohalikel valimistel osalevatele erakondadele appeared first on Hea Kodanik.

19-03-2021 - 05:30 - Sotsiaalministeeriumi ajaveeb - Töölepingu seaduse käsiraamat on saanud hulga täiendusi
Praeguses kriisis otsivad nii töötajad kui tööandjad sageli keerulistes töösuhteid puudutavates küsimustes seadusest tuge – nii kuluvad ka head nõuanded … (veel...)
05-03-2021 - 07:20 - Sotsiaalministeeriumi ajaveeb - Kuus fakti koroonaviiruse mutatsioonide ja vaktsiinide kohta
Mida vähem saab viirus paljuneda ehk mida vähem inimesi viirust läbi põeb, seda vähem mutatsioone saab tekkida, sealhulgas saab vähem … (veel...)
03-03-2021 - 05:16 - Sotsiaalministeeriumi ajaveeb - Vaktsineeritud hooldustöötajad julgustavad: vaktsineerimine annab turvatunde!
Hooldekodudes on praeguseks COVID-19 haiguse vastu esimese doosiga vaktsineeritud ligi 49,7% töötajatest ja 85% sealsetest elanikest. Palju hirmu külvas vaktsineerimise … (veel...)
22-02-2021 - 10:36 - Sotsiaalministeeriumi ajaveeb - Eesti nooremarstid: vaktsineerimine tõi elule normaalsust tagasi!
Vaktsineerimine kaitseb raskelt haigestumise eest, võimaldab rahulikuma südamega tööd teha ja toob ellu normaalsust tagasi, selgitavad Eesti nooremarstid. Vaktsineerimist oodati … (veel...)
17-02-2021 - 09:25 - Sotsiaalministeeriumi ajaveeb - Mis saab vaktsiinis sisalduvast DNAst meie kehas?
AstraZeneca vaktsiinis on koroonaviiruse ogavalku kodeeriv DNA, mis peab antigeeni tekitamiseks jõudma rakutuuma, kuid inimese DNA-ga see seal ei ühine, … (veel...)
16-02-2021 - 08:29 - Sotsiaalministeeriumi ajaveeb - Kuidas teha nii, et eurotoetustest oleks kasu kõigile?
Eesti elu edendamisel on oluline roll Euroopa Liidu toetustel, mida kasutavad hariduse, tervishoiu, transpordi, keskkonna, ettevõtluse, sotsiaalkaitse ja teiste valdkondade … (veel...)
01-02-2021 - 01:54 - Sotsiaalministeeriumi ajaveeb - Kuu aega koroonavaktsiini: kõrvaltoimeid on vähe ja need on pigem kerged
Esimese kuu ja mõne päevaga (27.12–31.01) sai Ravimiamet koroonavaktsiini kohta 309 kõrvaltoime teatist, mis on alla ühe protsendi kõikidest vaktsiiniannustest. … (veel...)
29-01-2021 - 06:12 - Sotsiaalministeeriumi ajaveeb - Kasulik Trooja hobune ehk veel üks uudne vaktsiinitüüp
29. jaanuaril sai Euroopa Liidult tingimusliku müügiloa AstraZeneca ja Oxfordi ülikooli koostöös arendatud koroonavaktsiin. Nagu vaktsiinide võidujooksus juba näinud oleme, … (veel...)
19-03-2020 - 06:34 - Uudised – Hea Kodanik - Kuidas valitsus sind kriisis aitab?

Siin on kõik, mida teame täna kahjude kaardistamisest ja hüvitamisest. Uuendatud 08.04 kl 12:00 Kui tead veel midagi, kirjuta alari@heakodanik.ee. Kirjuta ka siis, kui kuuled mõnest meetmest, mis on vabaühendused ära unustanud, sest mõiste “ettevõte” peab tähendama ka MTÜ ja SA vormis tegutsejaid. Toetuslepinguid puudutavast kirjutasime siin. Lahendused võtavad aega, eriti, mis seaduste muutmist nõuavad! […]

The post Kuidas valitsus sind kriisis aitab? appeared first on Hea Kodanik.

Hits: 59