MTÜ-le uudiseid

Tere!
Tulemas on erinevaid infoüritusi ja huvitavaid võimalusi, siin väike ülevaade.
– Võrumaa Kutsehariduskeskus kutsub loodusgiidi ja matkajuhi täienduskoolitusele.
Koolitus algab 19.aprillil ning toimub teisipäeviti ja neljapäeviti (19., 21., 26. ja 28.aprillil, 3.mail) kl 16 – 19.00, Koolitaja: Malle Peedel – turismi-, majutus- ja toitlustusteeninduse õppekavarühma õpetaja ja giid.
Täienduskoolituse eesmärgiks on teadmiste ja oskuste omandamine, et viia tulemuslikult läbi õppereise ning matku. Koolitusele ootame kõiki huvilisi, kellel on vaja tööalaselt korraldada ekskursioone või loodusretki ja matku.
Kindlasti vajame kõik teadmisi, et igale külalisele jagada infot Võrumaa kohta. Kursuselt on võimalik saada soovitusi ka selle kohta.
Registreerumine kestab koolituskohtade täitumiseni ja praegu on veel mõned vabad kohad.
Koolitus on osalejale tasuta ning toimub ESF programmi Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine raames.
Koolituse läbinutele omistatakse tunnistus.
Täpsem info ja registreerumine: Merle Vilson, tel 7850818, 56670850,
——————————————————————————————————————–
Teabepäev „E- arvetele üleminek 2016“, 04. mail kell 11.30-15.30 
Koht: Võru Vallavalitsuse II korruse saalis, aadressil Võrumõisa tee 4a, Võru linn
E-arve saatmise kohustus hakkab kehtima kõigile raamatupidamiskohustuslastele järgmise aasta algusest, kui arvet esitatakse avaliku sektori asutustele. Raamatupidamiskohustuslased on kõik juriidilised isikud ning FIE-d, seega ettevõtjad, mittetulundusühingud ja korteriühistud, kes on kohustatud saatma avaliku sektori asutustele üksnes e-arveid. E-arve on XML vormingus dokument, mis on lisaks tavapärasele arvele ka masinloetav ja see liigub elektroonilises keskkonnas.
Rahandusministeerium kutsub osalema „Eesti e-arvetele ülemineku 2016″ teabepäevale, mille eesmärk on selgitada ning jagada praktilisi näiteid e-arvete koostamiseks ja saatmiseks kasutatavatest süsteemidest. E-arvetega arveldamise kohustus era- ja avaliku sektori vahel sätestatakse raamatupidamise seaduses. Seadusemuudatuse eelnõu menetlemise korral Rahandusministeeriumi ajagraafikus peaks selline kohustus jõustuma alates 01.01.2017.
Palun registreeri ennast teabepäeval osalemiseks siin kuni 29. aprillini.
Täpsem päevakava manuses.
Lisateave ürituse sisu kohta: Marge Lepp, Rahandusministeeriumi projektijuht, telefon 6113 318, Marge.Lepp@fin.ee
Teabepäev on osalejale tasuta, selle toimumisele aitab kaasa Rahandusministeerium ja SA Võrumaa Arenguagentuur.
——————————————————————————————————————–
Kaasamise kevadkool, 6. mai 2016 Okupatsioonide muuseumis
Teemad:
Kuidas usalduslikku suhet luua, hoida ja vajadusel parandada.
Kuidas viia kaasamisprotsessid läbi nii, et osalised tunneksid end võrdselt vastutavana.
Rohkem infot ja registreerimine siin.
——————————————————————————————————————–
Koolituspäev: Rahvusvahelise koostöö hommik ja maksunduse pealelõuna, 10. mail kell 10.00-17.00 Võrus
10. mail toimub MTÜ Võluvõru ruumides (Jüri 19a) Võrumaa vabaühendustele kaks ühes koolituspäev. Hommikul alustame rahvusvaelise koostöö võimaluste tutvustamisega, siis saab igaüks käia endale meeldivas Võru toitlustusasutuses lõunat söömas ning peale lõunat ootavad meid maksuameti spetsialistid, kes räägivad justnimelt MTÜ-dega seotud maksudest.
Koolituspäeva hind on 5 eurot ja arve saadetakse registreerimisel märgitud e-posti aadressile. Arve tuleb tasuda enne koolitust.
Registreeri kuni 5. maini siin.
Lisateave: Evelyn Tõniste, evelyn@vaa.ee, 525 1750
 
Päevakava:
9.45 – 10.00 Kogunemine ja tervituskohv
10.00 – 12.00 RAHVUSVAHELISE KOOSTÖÖ HOMMIK
– Sissejuhatus rahvusvahelistesse projektidesse – kuidas ja miks teha rahvusvahelist koostööd;
– Kodanike Euroopa programm. Rahvusvaheline koostöö EL tasandil: miks teha, mida silmas pidada, kuidas esitada edukaid taotlusi, milleks Kodanike Euroopa programm – edukate Eesti ja naaberriikide projektinäidete varal.
– KÜSKi rahvusvahelise koostöö võimalused.
– Edulugu: rahvusvahelise koostöö kogemust tutvustab kohalik ühing
– Europe Direct’i teabekeskus (EDIC) tutvustus
12.00 – 13.00 LÕUNA
13.00 – 17.00 MAKSUNDUSE PEALELÕUNA
 – laiemalt maksundusest ja riigimaksudest
 – maksustamise alused
 – erisoodustusmaks
 – tulu- jm maksud
 – tulumaksusoodustustega ühenduste nimekiri: kellele ja miks
 – e-arveldaja jt e-lahendused
——————————————————————————————————————–
– Otsitakse osavõtjaid teadusliku mälukatse läbiviimiseks!
Tartu Ülikooli ja Võru Instituudi teadlased kutsuvad vabatahtlikke osalema mälukatses. Katse käigus tuleb meelde jätta laual eri kohtadesse paigutatud kujundeid. Ei maksa jätta tulemata seetõttu, et teie arvates pole teil hea mälu, ei ole valesid vastuseid. Oodatud on võru, seto või eesti keelt emakeelena kõnelevad inimesed vanuses 18-65 eluaastat. Katse kestab umbes 50 minutit. Katsed viiakse aprilli ja mai jooksul läbi Võru Instituudi ruumides (Tartu 48, Võru). Kõigile osalejatele šokolaad.
Registreeri katsel osalemiseks siin.

Lisateave: 

 Helen Plado (võro keelen): 5289139, helen.plado@ut.ee,
Maria Reile (eesti keeles): maria.reile@ut.ee

——————————————————————————————————————–Huvitavat lugemist

– Uus Hea Kodanik on ilmunud – lugeda saab siin.

– „Mis võimalusi eurorahad vabakonnale annavad?“
EMSL korraldas 24. märtsil kokkuvõtva seminari euroraha kasutamisest. Seminaril andis Maris Jõgeva ülevaate, mis võimalusi euroraha vabakonnale annab. Lühidalt kokku võttes võiks öelda, et iseenesest on eurorahaga kõik Eesti puhul hästi, aga vabaühenduste potentsiaali pole piisavalt ära kasutatud – vaid kümnendikus meetmetest on vabaühendustel võimalus osaliseks olla.

Soovitan artiklit ja vaadata selle lõpus olevat ülevaatlikku tabelit euroraha võimaluste kohta Hea Kodaniku veebist http://bit.ly/euroraha


Heade soovidega

Evelyn Tõniste
Võrumaa Arenguagentuur
Vabaühenduste konsultant
Tel: 525 1750, 786 8367
www.vaa.ee

Visits: 37

Author: janno